PDA

View Full Version : Bezrobocie


Strony : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15]

 1. Urząd pracy- skreślenie z listy bezrobotnych
 2. Prawo do zasiłku dla po utracie pracy
 3. Brak zasiłku dla bezrobotnych
 4. Staz z urzedu pracy
 5. Zwolnienie L4 na stażu z UP
 6. dotacja PUP a faktury
 7. Przerwanie stażu
 8. Utrata statusu bezrobotnego a ubezpieczenie dzieci .
 9. przedłużenie stażu a dni wolne
 10. Ile czasu na dostarczenie umowy do PUP?
 11. prawo do zasiłku dla bezrobotnych
 12. Bezrobotny i prawo do zasiłku
 13. Zwolnienie lekarskie (ciąża) po stażu z UP.
 14. Zasiłek dla bezrobotnych
 15. Zaświadczenie odnośnie składek- Urząd pracy
 16. Odwołanie od decyzji PUP, a ubezpieczenie
 17. Bezrobocie a umowa-zlecenie
 18. pytanie o staż
 19. Staż z PUP- kilka pytań.
 20. Staż rozwiązanie umowy
 21. Brak możliwości rejestracji w PUP
 22. bezrobotna ze złamaną nogą
 23. urzad pracy
 24. Staż z Urzędu Pracy
 25. staż a dodatkowa praca
 26. staż pracy i chorobowe
 27. Staż - pracodawca nie chce podbić listy obecności
 28. Odzyskanie statusu bezrobotnego
 29. Rejestracja w Urzędzie Pracy, po zasiłku chorobowym
 30. Zasiłek dla bezrobotnych - Jak uniknac problemow?
 31. Status bezrobotnego a umowa zlecenie
 32. Wynagrodzenie za staż
 33. Studia stacjonarne a status bezrobotnego
 34. zasiłek dla bezrobotnych po wychowawczym
 35. Bezrobotna w ciązy bez prawa do zasiłku
 36. Staż z Urzędu Pracy, a rezygnacja (nowa praca)
 37. Zasilek chorobowy a zasilek dla bezrobotnych- POMOCY!!!
 38. Mozliwosc zarejestrowania sie jako bezrobotny
 39. Osoba długotrwale bezrobotna: definicja
 40. Wygrana a status bezrobotny
 41. Czy pracodawca może zrezygnować ze stażysty sam lub za porozumieniem stron? POMOCY
 42. Staż z urzędu pracy, a praca.
 43. staż
 44. Staż, ciąża, zwolnienie lekarskie.
 45. Wpis do rejestru działalności gospodarczej a zasiłek.
 46. stypendium z tyt. kontynuowania nauki z PUP
 47. Staż z urzędu pracy w trakcie studiów - możliwy czy nie?
 48. 3 miesięczna gwarancja zatrudnienia po stażu
 49. Rezygnacja z zatrudnienia po stażu
 50. staż- wypłata stypendium
 51. Problemy z odbyciem stażu z UE
 52. Odpowiedź na pytanie do zamkniętego tematu dotyczącego ŚWIADECTWA PRACY
 53. staż z EFS
 54. Rolnik ubezpieczony w Urzędzie Pracy - co mi grozi?
 55. wypadek bezrobotnego
 56. zasiłek chorobowy a rejestracja w PUP
 57. staż przerwany przez stażystkę a późniejsze zobowiązanie
 58. Przerwany stazu z Urzędu Pracy
 59. zasiłek dla bezrobotnych po zamknięciu działalności
 60. praca na zastępstwo a zasiłek dla bezrobotnych
 61. Student po 26 roku życia a status bezrobotnego...
 62. Składki na fundusz pracy
 63. Odwołanie od utraty statusu bezrobotnego
 64. Zasiłek dla bezrobotnych a działalność
 65. staż a późniejsze zatrudnienie pracownika
 66. Ile czasu na podjęcie decyzji w sprawie stażu
 67. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - 2015
 68. powrot na przerwany zasilek dla bezrobotnych
 69. ile wolnego przysługuje za staż?
 70. bezrobotny a zasiłek
 71. Zasiłek dla bezrobotnych po 3/4 etatu
 72. Umowa z UP, dotacja na założenie działalności
 73. Staż z Urzędu Pracy
 74. Wyrejestrowanie z Urzędu Pracy
 75. Zasady stażu wszystko o nim !
 76. Szkolenie z Urzędu Pracy i oświadczenie pracodawcy
 77. odmowa dni wolnych na stażu
 78. wyrzucili mnie z urzędu pracy / ubezpieczenie
 79. Zasiłek dla bezrobotnych a zysk z akcji PZU - PILNE!
 80. Staż unijny
 81. odmowa przyjęcia oferty pracy z UP
 82. czy urzad pracy moze zmuszać do pracy na umowe-zlecenie?
 83. Dofinansowanie pracodawcy przez UP a zerwanie umowy przez bezrobotnego?
 84. wyrejestrowanie z urzędu pracy, złożenie odwołania
 85. Staż w innym mieście niż miejsce zameldowania.
 86. Roczny staż i ciąża. Co potem?
 87. Urząd Pracy, a szkolenie indywidualne i "zastraszanie"
 88. staż z urzędu pracy a zakaz konkurencji
 89. Staż absolwencki-problemy z UP
 90. Skarga na Urząd Pracy
 91. dofinansowanie studiów podyplomowych a staż (i inne instrumenty rynku pracy)
 92. Rejestracja w UP a zaległości w ZUS.
 93. Staż - prawa bezrobotnego odbywającego staż
 94. zasiłek dla bezrobotnym po macierzyńskim
 95. rezygnacja ze stażu z urzędu pracy
 96. Wykorzystywanie stażysty na stażu refundowanego przez PUP
 97. podjęcie pracy podczas stażu
 98. Urzad pracy - zapomnialem o terminie
 99. Zasiłek dla bezrobotnych a wyjazd turystyczny za granice (w obrębie UE)
 100. Pytanie o zasady stażu z urzedu pracy
 101. Zasiłek dla bezrobotnych...umowa zlecenie
 102. Staż z Urzędu Pracy a praca na Pełen etat
 103. Urzad pracy
 104. Urząd pracy i praca za granicą
 105. czy można odbyć dwa staże?
 106. prawo do zasiłku dla bezrobotnych a posiadanie ziemi?
 107. staż z PUP a urlop
 108. Rezygnacja ze stażu
 109. rejestracja bezrobotnego
 110. renta rodzinna a staż
 111. Inny urząd pracy niż miejsce zameldowania stałego?
 112. Ciąża na stażu
 113. Status bezrobotnego a obrona pracy licencjackiej
 114. Przerwanie stażu
 115. Dotacje z Urzędu Pracy
 116. Staż a renta rodzinna
 117. wypadek na stażu
 118. dni wolne na stażu
 119. utrata statusu bezrobotnego
 120. Utrata statusu bezrobotnego