PDA

View Full Version : Bezrobocie


Strony : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15]

 1. Stażysta jako osoba wyznaczona do udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej
 2. Staż unijny, staż z urzędu pracy
 3. L4 a status bezrobotnego
 4. Zasiłek macierzyński z PUP ?
 5. rejestracja w up
 6. Fundusz pracy dla samozatrudnionych a czas choroby
 7. Dofinansowanie z PUP a umowa zlecenie.
 8. wycofanie z PUP oświadczenie o podjęciu pracy!?
 9. Koniec zasiłku maciezyńskiego, PUP-ciąza
 10. Dofinansowanie z PUP
 11. Szkolenie z Urzedu pracy i podjęcie pracy
 12. Niestawienie sie w PUP a podjęcie pracy.
 13. urlop studencki/dziekański, a staż
 14. Dofinansowanie działalności gospodarczej a status ucznia.
 15. Prace interwencyjne a umowa o dzieło/zlecenia
 16. Czy 19-latek może się zarejestrować jako osoba bezrobotna ?
 17. Staż w sklepie
 18. Bezrobotna w ciąży
 19. Zwrot dotacji z PUP z powodu wpisu do CEIDG
 20. Przerwanie Stażu z UP, a umowa śmieciowa
 21. osoba bezrobotna zarejestrowana w Urzędzie Pracy a składka w KRUSie
 22. Zasiłek dla bezrobotnych po 3 miesiącach czekania
 23. Ubezpieczenie w PUP a NFZ
 24. Zasiłek dla bezdrobotnych w ciąży i po porodzie
 25. Czy i jaka przysługuje pomoc młodej bezrobotnej osobie?
 26. Stypendium za staż z EFS
 27. Problem z ubezpieczeniem z PUP
 28. Dochód, Zasiłek dla bezrobotnego
 29. Zasiłek dla bezrobotnych
 30. Prawo do zasilku dla bezrobotnych
 31. Zasiłek dla bezrobotnych
 32. Dofinansowanie z Urzędu pracy PROBLEM
 33. Umowa na pół etatu,urlop wychwawczy a zasiłek dla bezrobotnych
 34. wynajem mieszkania przez bezrobotnego a świadczenie zdrowotne z urzędu pracy
 35. urlop wychowawczy i zasiłek dla bezrobotnych
 36. Ubezpieczenie urzedu pracy
 37. Dofinansowanie z Urzędu Pracy a odrzucenie oferty pracy
 38. Stypendium dla bezrobotnych z tytułu kontynuowania nauki.
 39. Rejestracja w Urzędzie Pracy
 40. Zasiłek chorobowy na bezrobociu
 41. przychody z obligacji a status bezrobotnego
 42. Rejestrowanie i wyrejestrowywanie sie z Urzędu Pracy
 43. Dopisanie do ubezpieczenia rodzica z Urzędu Pracy
 44. zasiłek dla bezrobotnych po zasiłku macierzyńskim
 45. 7 dni czekania na zasiłek dla bezrobotnych
 46. Wyrejestrowanie z UP a ubezpieczenie
 47. Ubezpieczenie bezrobotnej mamy
 48. Rejestracja W UP w ostatnim dniu L4
 49. Bezrobotna na zasiłku macierzyńskim - czy może podjąć pracę?
 50. Zajście w ciążę a wysokość świadczeń ZUS będąc od 2 miesięcy bezrobotną
 51. Rejestracja w PUP a ostatnie świadectwo pracy
 52. Prawo do zasiłku dla bezrobotnych
 53. MUP czy PUP? rejestracja i staż
 54. zasiłek po pobieraniu dodatku za znalezienie pracy
 55. Prawo do dodatku aktywizacyjnego
 56. Urząd pracy-czuje sie oszukany
 57. staż z urzedu pracy a ciąża
 58. Duże zaległości w ZUS a Urząd Pracy i OPS - skąd ubezpieczenie zdrowotne??
 59. Podniesienie wysokości zasiłku dla bezrobotnych (z80%na100%)
 60. zwolnienie lekarskie, dzialność gospdarcza, bezrobocie
 61. Czy przysługuje mi zasiłek dla bezrobotnych?
 62. Zasiłek a mniej niz najniższa krajowa
 63. Co ma robić zarejestrowany bezrobotny gdy nie jest zdolny do pracy
 64. Czy mam szansę na świadczenie z UP?
 65. Odrzucenie oferty pracy z UP a utrata statusu bezrobotnego. PILNE!!!
 66. Nieopłacone składki ZUS a zasiłek dla bezrobotnych
 67. Renta a urząd pracy
 68. Bezrobocie na czym polega ?
 69. Prawo do zasiłku
 70. Staż a umowa o pracę.
 71. odprawa
 72. bezrobotny, a grupa iwalidzka
 73. urząd pracy
 74. urząd pracy
 75. Urząd pracy- skreślenie z listy bezrobotnych
 76. Prawo do zasiłku dla po utracie pracy
 77. Brak zasiłku dla bezrobotnych
 78. Staz z urzedu pracy
 79. Zwolnienie L4 na stażu z UP
 80. dotacja PUP a faktury
 81. Przerwanie stażu
 82. Utrata statusu bezrobotnego a ubezpieczenie dzieci .
 83. przedłużenie stażu a dni wolne
 84. Ile czasu na dostarczenie umowy do PUP?
 85. prawo do zasiłku dla bezrobotnych
 86. Bezrobotny i prawo do zasiłku
 87. Zwolnienie lekarskie (ciąża) po stażu z UP.
 88. Zasiłek dla bezrobotnych
 89. Zaświadczenie odnośnie składek- Urząd pracy
 90. Odwołanie od decyzji PUP, a ubezpieczenie
 91. Bezrobocie a umowa-zlecenie
 92. pytanie o staż
 93. Staż z PUP- kilka pytań.
 94. Staż rozwiązanie umowy
 95. Brak możliwości rejestracji w PUP
 96. bezrobotna ze złamaną nogą
 97. urzad pracy
 98. Staż z Urzędu Pracy
 99. staż a dodatkowa praca
 100. staż pracy i chorobowe
 101. Staż - pracodawca nie chce podbić listy obecności
 102. Odzyskanie statusu bezrobotnego
 103. Rejestracja w Urzędzie Pracy, po zasiłku chorobowym
 104. Zasiłek dla bezrobotnych - Jak uniknac problemow?
 105. Status bezrobotnego a umowa zlecenie
 106. STAŻ a STUDIA DZIENNE !
 107. Wynagrodzenie za staż
 108. Studia stacjonarne a status bezrobotnego
 109. zasiłek dla bezrobotnych po wychowawczym
 110. Bezrobotna w ciązy bez prawa do zasiłku
 111. Staż z Urzędu Pracy, a rezygnacja (nowa praca)
 112. Zasilek chorobowy a zasilek dla bezrobotnych- POMOCY!!!
 113. Mozliwosc zarejestrowania sie jako bezrobotny
 114. Osoba długotrwale bezrobotna: definicja
 115. Wygrana a status bezrobotny
 116. Czy pracodawca może zrezygnować ze stażysty sam lub za porozumieniem stron? POMOCY
 117. Staż z urzędu pracy, a praca.
 118. staż
 119. Staż, ciąża, zwolnienie lekarskie.
 120. Wpis do rejestru działalności gospodarczej a zasiłek.
 121. stypendium z tyt. kontynuowania nauki z PUP
 122. Staż z urzędu pracy w trakcie studiów - możliwy czy nie?
 123. 3 miesięczna gwarancja zatrudnienia po stażu
 124. Rezygnacja z zatrudnienia po stażu
 125. staż- wypłata stypendium
 126. Problemy z odbyciem stażu z UE
 127. Odpowiedź na pytanie do zamkniętego tematu dotyczącego ŚWIADECTWA PRACY
 128. staż z EFS
 129. Rolnik ubezpieczony w Urzędzie Pracy - co mi grozi?
 130. wypadek bezrobotnego
 131. zasiłek chorobowy a rejestracja w PUP
 132. staż przerwany przez stażystkę a późniejsze zobowiązanie
 133. Przerwany stazu z Urzędu Pracy
 134. zasiłek dla bezrobotnych po zamknięciu działalności
 135. praca na zastępstwo a zasiłek dla bezrobotnych
 136. Student po 26 roku życia a status bezrobotnego...
 137. Składki na fundusz pracy
 138. Odwołanie od utraty statusu bezrobotnego
 139. Zasiłek dla bezrobotnych a działalność
 140. staż a późniejsze zatrudnienie pracownika
 141. Ile czasu na podjęcie decyzji w sprawie stażu
 142. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - 2015
 143. powrot na przerwany zasilek dla bezrobotnych
 144. ile wolnego przysługuje za staż?
 145. bezrobotny a zasiłek
 146. Zasiłek dla bezrobotnych po 3/4 etatu
 147. Umowa z UP, dotacja na założenie działalności
 148. Staż z Urzędu Pracy
 149. Wyrejestrowanie z Urzędu Pracy
 150. Zasady stażu wszystko o nim !
 151. Szkolenie z Urzędu Pracy i oświadczenie pracodawcy
 152. odmowa dni wolnych na stażu
 153. wyrzucili mnie z urzędu pracy / ubezpieczenie
 154. Zasiłek dla bezrobotnych a zysk z akcji PZU - PILNE!
 155. Staż unijny
 156. odmowa przyjęcia oferty pracy z UP
 157. czy urzad pracy moze zmuszać do pracy na umowe-zlecenie?
 158. Dofinansowanie pracodawcy przez UP a zerwanie umowy przez bezrobotnego?
 159. wyrejestrowanie z urzędu pracy, złożenie odwołania
 160. Staż w innym mieście niż miejsce zameldowania.
 161. Roczny staż i ciąża. Co potem?
 162. Urząd Pracy, a szkolenie indywidualne i "zastraszanie"
 163. staż z urzędu pracy a zakaz konkurencji
 164. Staż absolwencki-problemy z UP
 165. Skarga na Urząd Pracy
 166. dofinansowanie studiów podyplomowych a staż (i inne instrumenty rynku pracy)
 167. Rejestracja w UP a zaległości w ZUS.
 168. Staż - prawa bezrobotnego odbywającego staż
 169. zasiłek dla bezrobotnym po macierzyńskim
 170. rezygnacja ze stażu z urzędu pracy
 171. Wykorzystywanie stażysty na stażu refundowanego przez PUP
 172. podjęcie pracy podczas stażu
 173. Urzad pracy - zapomnialem o terminie
 174. Zasiłek dla bezrobotnych a wyjazd turystyczny za granice (w obrębie UE)
 175. Pytanie o zasady stażu z urzedu pracy
 176. Zasiłek dla bezrobotnych...umowa zlecenie
 177. Staż z Urzędu Pracy a praca na Pełen etat
 178. Urzad pracy
 179. Urząd pracy i praca za granicą
 180. czy można odbyć dwa staże?
 181. prawo do zasiłku dla bezrobotnych a posiadanie ziemi?
 182. staż z PUP a urlop
 183. Rezygnacja ze stażu
 184. rejestracja bezrobotnego
 185. renta rodzinna a staż
 186. Inny urząd pracy niż miejsce zameldowania stałego?
 187. Ciąża na stażu
 188. Status bezrobotnego a obrona pracy licencjackiej
 189. Przerwanie stażu
 190. Dotacje z Urzędu Pracy
 191. Staż a renta rodzinna
 192. wypadek na stażu
 193. dni wolne na stażu
 194. utrata statusu bezrobotnego
 195. Utrata statusu bezrobotnego