PDA

View Full Version : Bezrobocie


Strony : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

 1. Bon na zasiedlenie a wcześniejsza dotacja
 2. Wyjazd za granicę a Urząd Pracy
 3. Problem ze stażem (skierowanie z PUP)
 4. Ukończenie szkoły za granica a brak zatwierdzenia
 5. Zasiłek dla bezrobotnych
 6. Rejestracja w urzędzie pracy
 7. Rezygnacja z kursu przez pup a podjęcie pracy.
 8. Staż a działalność gospodarcza
 9. Czy muszę rejestrować się w Urzędzie Pracy?
 10. Projekt unijny
 11. PUP zmiany od 14 czerwca 2019 / Odmowa stażu
 12. Dofinansowanie pracodawcy z Urzędu Pracy a wypowiedzenie pracownika
 13. zbycie akcji a status bezrobotnego
 14. Dodatek aktywizacyjny a praca po przyjęciu stażu.
 15. Umowa zlecenie dla studenta a zasiłek dla bezrobotnych
 16. Odmowa przyjęcia pracy (skierowanie z UP) na etapie wstępnych badań lekarskich
 17. Nowa działalność - Handel, pomoc
 18. Prawa stażysty
 19. Dofinansowanie Kursu z Biura pracy A zwolnienie
 20. Urząd pracy wyrejestrowanie
 21. wypowiedzenie skróconej umowy na czas określony
 22. Czy da się jakoś pozbyć ubezpieczenia zdrowotnego?
 23. Badania lekarskie a staż z PUP
 24. Pup. Problem ze świadectwami pracy
 25. Bon na zasiedlenie - zameldowanie
 26. rekompensata za koszt szkolenia
 27. Bon na szkolenie z PUP a podjęcie pracy
 28. Wyrejestrowanie z Urzędu Pracy
 29. Praca a Urząd Pracy
 30. Wypowiedzenie umowy o pracę i zasiłek dla osoby samotnie wychowyującej dziecko
 31. Zasiłek dla bezrobotnych a firma w upadłości
 32. Pytanie w sprawie dyplomów
 33. Skierowanie z pup a nowe miejsce pracy
 34. L4 a podpis w PUP
 35. Zasiłek dla bezrobotnych
 36. wypowiedzenie za porozumieniem stron a zasiłek z UP
 37. Wezwanie telefoniczne z urzędu pracy
 38. Staż ? czy aby na pewno wszystko ok ?
 39. Rejestracja w urzedzie pracy
 40. Bon na zasiedlenie.
 41. Koniec umowy a up
 42. Osobą długotrwałej bezrobotna
 43. KRUS a status bezrobotnego
 44. Bon zatrudnieniowy osób do 30r zycia
 45. rozwiązanie za porozumieniem stron a zasilek dla bezrobotnych
 46. Odrzucone FV z dotacji UP. Prośba o pomoc
 47. Chcę się zwolnić a pracodawca dostał dotację z UP
 48. zasilek dla bezrobotnych zmiana miejsca zamieszkania
 49. bon zasiedleniowy-student
 50. Pobieranie zasiłku dla bezrobotnych w trakcie ciąży co po porodzie?
 51. Urząd pracy a staż
 52. Dofinansowanie pracodawcy przez UP a zerwanie umowy przez bezrobotnego?
 53. Urząd pracy "Zaświadczenie lekarskie"
 54. utata statusu bezrobotnej bez okresu
 55. Co z niewykorzystanym urlopem na stażu?
 56. UP a niedyspozycyjność bezrobotnego
 57. Dotacja z UP a zakup
 58. Zasiłek dla bezrobotnych po macierzyńskim
 59. Co dalej po urlopie macierzyńskim?
 60. Pytanie
 61. skierowanie z urzędu pracy na staż rezygnacja
 62. Praca a Staz
 63. staż z up
 64. Rozwiązanie umowy stażu
 65. zasiłek dla bezrobotnych a umowa zlecenie
 66. Bon na zasiedlenie a adres zamieszkania
 67. Staż z urzędu pracy, a pobrane dodatkowe pieniądze za prowizje od sprzedaży.
 68. Nie wyrejestrowanie się z urzędu pracy
 69. Staż - Podpisanie umowy oraz zmiana zdania pracodawcy
 70. Zerwanie umowy po stażu
 71. Urząd pracy - dopisanie członka z dywidendą do ubezpieczenia
 72. Odrzucenie oferty pracy a opieka nad dzieckiem
 73. Rejestracja w PUP po zakończeniu zwolnienia lekarskiego.
 74. Test Rynku pracy - odmowa przyjęcia oferty w UP
 75. Bezrobocie zapis
 76. rejestracja na bezrobociu
 77. Pracodawca opłacał zus a nie dostałem umowy
 78. Żona rolnika a rejestracja w Urzędzie Pracy
 79. Wyrejestrowanie z urzędu pracy a praca za granicą
 80. wizyta w pup
 81. Bon zasiedleniowy - umowa zlecenie->umowa o pracę
 82. Prawo do wolnego w trakcie trwania stażu
 83. Ubezpieczenie - urząd pracy - pytanie.
 84. Utrata prawa do rejestracji w PUP a dofinansowanie
 85. Bon zasiedleniowy po raz kolejny
 86. Dofinansowanie z PUP a rozliczenie środków
 87. konsekwencje nie zatrudnienia pracownika po stażu
 88. Bon na zasiedlenie, własna firma, a ubezpieczenie społeczne
 89. Zaświadczenie o macierzyńskim a staż z PUP
 90. Doposażenie stanowiska pracy, a umowa zlecenie
 91. Bon na zasiedlenie a umowa o dzieło?
 92. Jaki powód odwołania od decyzji o utracie statusu bezrobotnego?
 93. Zasiłek dla bezrobotnych a praca zarobek za granica z praw autorskich
 94. rejestracja w PUP a najem lokalu mieszkalnego
 95. Refundacja z PUP na skierowanego bezrobotnego
 96. Praktyki Zawodow/Staż
 97. Pracodawca nie wywiązał się ze stażowej umowy
 98. Zwrot bonu na zasiedlenie, czy można wydłużyć termin?
 99. Rejestracja w UP - ponowna
 100. Urząd pracy
 101. Bon zasiedleniowy
 102. Wezwanie do UP po rejestracji przez internet
 103. niedostarczenie do UP karty bezrobotnrgo
 104. Zasiłek.
 105. 1/2 etatu a zasiłek
 106. Czy przysługuje jakieś świadczenie?
 107. Rozwiazanie umowy z dofinansowaniem na stanowisko
 108. Refundacja wyposażenia stanowiska pracy
 109. Rejestracja pup
 110. Zasilek dla bezrobotnych przy 1/4 i 1/1
 111. Studentka, urzad pracy, umowa o dzieło
 112. Rezygnacja ze statusu bezrobotnego a kosiniakowe l
 113. Zarejestrowana w urzędzie pracy. Oświadczenie o zatrudnienie.
 114. Bon na zasiedlenie zameldowanie/zamieszkanie
 115. Stażysta, a zamknięcie działalności
 116. Rejestracja w urzędzie pracy oraz dodatek aktywizacyjny
 117. rezygnacja z pracy po stażu
 118. Przyznany bo na zasiedlenie, a nieprawidłowe informacje w oświadczeniach
 119. Bylem zarejestrowany w urzedzie a pracowalem za granica.
 120. Zasiłek dla zonywspółwłasciciela gospodarstwa rolnego
 121. Rejestracja w UP a przeciwwskazania
 122. Bezrobocie A nieskladkowe miesiące.
 123. staż 3 miesięczny z pup - rozwiazanie umowy.
 124. Status bezrobotnego, zasiłek, a przebywanie za granicą
 125. Zasiłek po wyjściu z więzienia
 126. Bon na zasiedlenie
 127. odmowa przyjęcia wniosku
 128. Bezrobotny bez statusu bezrobotnego i ubezpieczenie zdrowotne
 129. Rezygancja z pracy ze skierowania z UP
 130. L4 po ustaniu stosunku pracy przy niepełnym roku pracowania
 131. Bon na zasiedlenie
 132. bon na zasiedlenie- brak możliwości odwołania
 133. bon na zasiedlenie- brak możliwości odwołania
 134. Problem z dofinansowaniem (numer PKD)
 135. Rejestracja w PUP bez meldunku tymczasowego
 136. Informacja o pracy a stan zdrowia
 137. Zasiłek dla bezrobotnych
 138. PUP-opłata za ubezpieczenie zdrowotne
 139. Zasiłek dla bezrobotnych - 3 pytania
 140. Skierowanie na szkolenie i rezygnacja
 141. Bon na zasiedlenie - problem z rozliczeniem
 142. Urzad pracy a umowa-zlecenie
 143. Bezrobotna matka a podjęcie pracy.
 144. Staż z EFS i L4 na początku stażu. Groźba przerwania stażu.
 145. PUP-opłata za zaświadczenie
 146. Dotacja z urzędu, zwolnienie dyscyplinarne, pracodawca pozywa pracownika
 147. "Zaległy" urlop na stażu
 148. Rejestracja/ czy potrzebne mi jest zaświadczenie ?
 149. Zwolnienie lekarskie staż 2018
 150. Zdjęcie lub kserokopia umowy
 151. Dodatek aktywizacyjny - zasiłek - pytania terminy
 152. Znaczenie zwrotu "w tym"
 153. Pozew do sądu wobec Powiatowego Urzędu Pracy - mobbing
 154. Czy można iść po pracy na staż?
 155. Przerwanie stażu PUP
 156. Ja - urząd pracy - pracodawca - wyrejestrowanie z urzędu.
 157. Bezrobotny - niezdolny do pracy
 158. Działaność z UP z dotacja a umowa zlecenie
 159. Ile dni wolnych na stażu?
 160. Chora umowa stażowa, pytanie.
 161. Ponowna oferta w Urzędzie Pracy
 162. Zwolnienie lekarskie staż 2018
 163. Dzień próbny/brak umowy i wypadek.
 164. Dofinansowanie na prawo jazdy
 165. prace użyteczno-społeczne a 3 profil bezrobotnego
 166. Czy taka dotacja z pup jest możliwa
 167. Zmiana miejsca zamieszkania, zasiłek dla bezrobotnych, meldunek
 168. Podjęcie pracy
 169. Kuruniówka
 170. Rejestracja w urzędzie pracy jako bezrobotny po ustaniu zwolnienia lekarskiego
 171. Urząd pracy-Termin
 172. Odmowa rejestracji w PUP, wynajem mieszkania
 173. Staż w ramach prac interwencyjnych
 174. Zwolnienie ze stażu
 175. staz
 176. Zryczałtowany podatek dochodowy a zasiłek dla bezrobotnych
 177. Zus a zaświadczenia
 178. prawo do zasiłku dla bezrobotnych a dochód zryczałtowany
 179. Czy zostane ukarana?
 180. Utrata statusu bezrobotnego
 181. Bon na zasiedlenie, a urlop bezpłatny
 182. Bon na zasiedlenie a podpisana umowa najmu
 183. Zarejstrowalem sie jako bezrobotny na umowie ktorej nie zglosilem
 184. Bon na zasiedlenie a dotacja na założenie JDG
 185. Utrata statusu bezrobotnego, a stypendium.
 186. Łączenie form aktywizacji w UP
 187. Rejestracja w UP, 50 umów a zaświadczenia
 188. Dofinansowanie z UP a praktyki absolwenckie
 189. BON na zasiedlenie - problem
 190. Czy przysługuje mi zasiłek dla bezrobotnych?
 191. Umowa zlecenie a ubezpieczenie zdrowotne
 192. Status ucznia po rejestracji w urzędzie pracy
 193. Rejestracja w UP
 194. Dodatek aktywizacyjny - bezpośredni pracodawca.
 195. Dofinansowanie z UP na podjęcie działalności gospodarczej a umowa cywilnoprawna
 196. Zapytanie
 197. Przerwanie stazu
 198. Staż osoby niepełnosprawnej stopień lekki
 199. Zasiłek z transferem a studia niestacjonarne
 200. bon na zasiedlenie - Kraków
 201. Chorobowe po ustaniu stosunku pracy a rejestracja w urzędzie pracy
 202. staz stypendium
 203. Zasiłek a praca tymczasowa
 204. Zasiłek dla bezrobotnych po rencie z tytułu niezdolności do oracy
 205. PUP Kombinatorka szefa?
 206. bon na zasiedlenie
 207. Zmiana miejsca zamieszkania zasilek
 208. Urzad pracy
 209. Urząd pracy
 210. Czy mój staż przebiega prawidłowo
 211. Odmowa podjęcia pracy a wyrejestrowanie
 212. Pytanie dotyczące stażu
 213. Poświadczenie nieprawdy w Skierowaniu do pracy z urzędu pracy
 214. Rejestr bezrobotnych a umowa zlecenie
 215. Bon na zasiedlenie - poreczyciel
 216. staż - przedłużenie
 217. Dofinansowanie a rezygnacja
 218. Ankieta UP
 219. Zerwanie umowy stażowej z powodu zwolnienia lekarskiego?
 220. Odmowa przyjęcia skierowania z PUP
 221. Urząd Pracy skreślenie z UP na 120 dni ,dalsza praca?
 222. Niestawiennictwo w PUP
 223. Dobrowolne wykreślenie z PUP
 224. Termin po l4
 225. Nieprzyjęcie pracy a urząd pracy
 226. staż z up a współwłasność gruntów rolnych
 227. Bon zasiedlenie a utrata pracy
 228. Wyrzucenie z UP, brak ubezpieczenia, powrót i niezdolność do pracy
 229. Zwrot dotacji z up? Pomocy
 230. Złe warunki na stażu
 231. Macierzyński a zasiłek dla bezrobotnych
 232. Rejestracja do Urzędu pracy a świadectwa pracy
 233. Bon zasiedleniowy a minimalna umowa zlecenie
 234. Staż z PUP a praca przed podpisaniem umowy
 235. Staż a uzyskanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gosp
 236. Opiekun osoby niepełnosprawnej a urząd pracy
 237. Staż
 238. Staż pracy a wysokość zasiłku dla bezrobotnych.
 239. Propozycja stażu z urzędu pracy
 240. Przedstawianie umowy zlecenia (status studenta/brak składek) podczas rejestracji w UP
 241. Staż a szkolenia
 242. Kurs Indywidualny z PUP a Wojsko
 243. Odmowna decyzja.Dotacje Pup na działalność
 244. Wurzucenie z PUP a przeciwskazania zdrowotne
 245. Bon
 246. Dodatek aktywizacyjny dla bezrobotnej bez zasiłku
 247. Umowa o staż została zerwana przez pracodawcę
 248. Dofinansowanie na nową działalność gospodarczą
 249. Urząd pracy
 250. Urząd pracy umowa zlecenie i zwolnienie