PDA

View Full Version : Bezrobocie


Strony : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

 1. Wypowiedzenie umowy o pracę i zasiłek dla osoby samotnie wychowyującej dziecko
 2. Zasiłek dla bezrobotnych a firma w upadłości
 3. Pytanie w sprawie dyplomów
 4. Skierowanie z pup a nowe miejsce pracy
 5. L4 a podpis w PUP
 6. Zasiłek dla bezrobotnych
 7. wypowiedzenie za porozumieniem stron a zasiłek z UP
 8. Wezwanie telefoniczne z urzędu pracy
 9. Staż ? czy aby na pewno wszystko ok ?
 10. Rejestracja w urzedzie pracy
 11. Bon na zasiedlenie.
 12. Koniec umowy a up
 13. Osobą długotrwałej bezrobotna
 14. KRUS a status bezrobotnego
 15. Bon zatrudnieniowy osób do 30r zycia
 16. rozwiązanie za porozumieniem stron a zasilek dla bezrobotnych
 17. Odrzucone FV z dotacji UP. Prośba o pomoc
 18. Chcę się zwolnić a pracodawca dostał dotację z UP
 19. zasilek dla bezrobotnych zmiana miejsca zamieszkania
 20. bon zasiedleniowy-student
 21. Pobieranie zasiłku dla bezrobotnych w trakcie ciąży co po porodzie?
 22. Urząd pracy a staż
 23. Dofinansowanie pracodawcy przez UP a zerwanie umowy przez bezrobotnego?
 24. Urząd pracy "Zaświadczenie lekarskie"
 25. utata statusu bezrobotnej bez okresu
 26. Co z niewykorzystanym urlopem na stażu?
 27. UP a niedyspozycyjność bezrobotnego
 28. Dotacja z UP a zakup
 29. Zasiłek dla bezrobotnych po macierzyńskim
 30. Co dalej po urlopie macierzyńskim?
 31. Pytanie
 32. skierowanie z urzędu pracy na staż rezygnacja
 33. Praca a Staz
 34. staż z up
 35. Rozwiązanie umowy stażu
 36. zasiłek dla bezrobotnych a umowa zlecenie
 37. Bon na zasiedlenie a adres zamieszkania
 38. Staż z urzędu pracy, a pobrane dodatkowe pieniądze za prowizje od sprzedaży.
 39. Nie wyrejestrowanie się z urzędu pracy
 40. Staż - Podpisanie umowy oraz zmiana zdania pracodawcy
 41. Zerwanie umowy po stażu
 42. Urząd pracy - dopisanie członka z dywidendą do ubezpieczenia
 43. Odrzucenie oferty pracy a opieka nad dzieckiem
 44. Rejestracja w PUP po zakończeniu zwolnienia lekarskiego.
 45. Test Rynku pracy - odmowa przyjęcia oferty w UP
 46. Bezrobocie zapis
 47. rejestracja na bezrobociu
 48. Pracodawca opłacał zus a nie dostałem umowy
 49. Żona rolnika a rejestracja w Urzędzie Pracy
 50. Wyrejestrowanie z urzędu pracy a praca za granicą
 51. wizyta w pup
 52. Bon zasiedleniowy - umowa zlecenie->umowa o pracę
 53. Prawo do wolnego w trakcie trwania stażu
 54. Ubezpieczenie - urząd pracy - pytanie.
 55. Utrata prawa do rejestracji w PUP a dofinansowanie
 56. Bon zasiedleniowy po raz kolejny
 57. Dofinansowanie z PUP a rozliczenie środków
 58. konsekwencje nie zatrudnienia pracownika po stażu
 59. Bon na zasiedlenie, własna firma, a ubezpieczenie społeczne
 60. Zaświadczenie o macierzyńskim a staż z PUP
 61. Doposażenie stanowiska pracy, a umowa zlecenie
 62. Bon na zasiedlenie a umowa o dzieło?
 63. Jaki powód odwołania od decyzji o utracie statusu bezrobotnego?
 64. Zasiłek dla bezrobotnych a praca zarobek za granica z praw autorskich
 65. rejestracja w PUP a najem lokalu mieszkalnego
 66. Refundacja z PUP na skierowanego bezrobotnego
 67. Praktyki Zawodow/Staż
 68. Pracodawca nie wywiązał się ze stażowej umowy
 69. Zwrot bonu na zasiedlenie, czy można wydłużyć termin?
 70. Rejestracja w UP - ponowna
 71. Urząd pracy
 72. Bon zasiedleniowy
 73. Wezwanie do UP po rejestracji przez internet
 74. niedostarczenie do UP karty bezrobotnrgo
 75. Zasiłek.
 76. 1/2 etatu a zasiłek
 77. Czy przysługuje jakieś świadczenie?
 78. Rozwiazanie umowy z dofinansowaniem na stanowisko
 79. Refundacja wyposażenia stanowiska pracy
 80. Rejestracja pup
 81. Zasilek dla bezrobotnych przy 1/4 i 1/1
 82. Studentka, urzad pracy, umowa o dzieło
 83. Rezygnacja ze statusu bezrobotnego a kosiniakowe l
 84. Zarejestrowana w urzędzie pracy. Oświadczenie o zatrudnienie.
 85. Bon na zasiedlenie zameldowanie/zamieszkanie
 86. Stażysta, a zamknięcie działalności
 87. Rejestracja w urzędzie pracy oraz dodatek aktywizacyjny
 88. rezygnacja z pracy po stażu
 89. Przyznany bo na zasiedlenie, a nieprawidłowe informacje w oświadczeniach
 90. Bylem zarejestrowany w urzedzie a pracowalem za granica.
 91. Zasiłek dla zonywspółwłasciciela gospodarstwa rolnego
 92. Rejestracja w UP a przeciwwskazania
 93. Bezrobocie A nieskladkowe miesiące.
 94. staż 3 miesięczny z pup - rozwiazanie umowy.
 95. Status bezrobotnego, zasiłek, a przebywanie za granicą
 96. Zasiłek po wyjściu z więzienia
 97. Bon na zasiedlenie
 98. odmowa przyjęcia wniosku
 99. Bezrobotny bez statusu bezrobotnego i ubezpieczenie zdrowotne
 100. Rezygancja z pracy ze skierowania z UP
 101. L4 po ustaniu stosunku pracy przy niepełnym roku pracowania
 102. Bon na zasiedlenie
 103. bon na zasiedlenie- brak możliwości odwołania
 104. bon na zasiedlenie- brak możliwości odwołania
 105. Problem z dofinansowaniem (numer PKD)
 106. Rejestracja w PUP bez meldunku tymczasowego
 107. Informacja o pracy a stan zdrowia
 108. Zasiłek dla bezrobotnych
 109. PUP-opłata za ubezpieczenie zdrowotne
 110. Zasiłek dla bezrobotnych - 3 pytania
 111. Skierowanie na szkolenie i rezygnacja
 112. Bon na zasiedlenie - problem z rozliczeniem
 113. Urzad pracy a umowa-zlecenie
 114. Bezrobotna matka a podjęcie pracy.
 115. Staż z EFS i L4 na początku stażu. Groźba przerwania stażu.
 116. PUP-opłata za zaświadczenie
 117. Dotacja z urzędu, zwolnienie dyscyplinarne, pracodawca pozywa pracownika
 118. "Zaległy" urlop na stażu
 119. Rejestracja/ czy potrzebne mi jest zaświadczenie ?
 120. Zwolnienie lekarskie staż 2018
 121. Zdjęcie lub kserokopia umowy
 122. Dodatek aktywizacyjny - zasiłek - pytania terminy
 123. Znaczenie zwrotu "w tym"
 124. Pozew do sądu wobec Powiatowego Urzędu Pracy - mobbing
 125. Czy można iść po pracy na staż?
 126. Przerwanie stażu PUP
 127. Ja - urząd pracy - pracodawca - wyrejestrowanie z urzędu.
 128. Bezrobotny - niezdolny do pracy
 129. Działaność z UP z dotacja a umowa zlecenie
 130. Ile dni wolnych na stażu?
 131. Chora umowa stażowa, pytanie.
 132. Ponowna oferta w Urzędzie Pracy
 133. Zwolnienie lekarskie staż 2018
 134. Dzień próbny/brak umowy i wypadek.
 135. Dofinansowanie na prawo jazdy
 136. prace użyteczno-społeczne a 3 profil bezrobotnego
 137. Czy taka dotacja z pup jest możliwa
 138. Zmiana miejsca zamieszkania, zasiłek dla bezrobotnych, meldunek
 139. Podjęcie pracy
 140. Kuruniówka
 141. Rejestracja w urzędzie pracy jako bezrobotny po ustaniu zwolnienia lekarskiego
 142. Urząd pracy-Termin
 143. Odmowa rejestracji w PUP, wynajem mieszkania
 144. Staż w ramach prac interwencyjnych
 145. Zwolnienie ze stażu
 146. staz
 147. Zryczałtowany podatek dochodowy a zasiłek dla bezrobotnych
 148. Zus a zaświadczenia
 149. prawo do zasiłku dla bezrobotnych a dochód zryczałtowany
 150. Czy zostane ukarana?
 151. Utrata statusu bezrobotnego
 152. Bon na zasiedlenie, a urlop bezpłatny
 153. Bon na zasiedlenie a podpisana umowa najmu
 154. Zarejstrowalem sie jako bezrobotny na umowie ktorej nie zglosilem
 155. Bon na zasiedlenie a dotacja na założenie JDG
 156. Utrata statusu bezrobotnego, a stypendium.
 157. Łączenie form aktywizacji w UP
 158. Rejestracja w UP, 50 umów a zaświadczenia
 159. Dofinansowanie z UP a praktyki absolwenckie
 160. BON na zasiedlenie - problem
 161. Czy przysługuje mi zasiłek dla bezrobotnych?
 162. Umowa zlecenie a ubezpieczenie zdrowotne
 163. Status ucznia po rejestracji w urzędzie pracy
 164. Rejestracja w UP
 165. Dodatek aktywizacyjny - bezpośredni pracodawca.
 166. Dofinansowanie z UP na podjęcie działalności gospodarczej a umowa cywilnoprawna
 167. Zapytanie
 168. Przerwanie stazu
 169. Staż osoby niepełnosprawnej stopień lekki
 170. Zasiłek z transferem a studia niestacjonarne
 171. bon na zasiedlenie - Kraków
 172. Chorobowe po ustaniu stosunku pracy a rejestracja w urzędzie pracy
 173. staz stypendium
 174. Zasiłek a praca tymczasowa
 175. Zasiłek dla bezrobotnych po rencie z tytułu niezdolności do oracy
 176. PUP Kombinatorka szefa?
 177. bon na zasiedlenie
 178. Zmiana miejsca zamieszkania zasilek
 179. Urzad pracy
 180. Urząd pracy
 181. Czy mój staż przebiega prawidłowo
 182. Odmowa podjęcia pracy a wyrejestrowanie
 183. Pytanie dotyczące stażu
 184. Poświadczenie nieprawdy w Skierowaniu do pracy z urzędu pracy
 185. Rejestr bezrobotnych a umowa zlecenie
 186. Bon na zasiedlenie - poreczyciel
 187. staż - przedłużenie
 188. Dofinansowanie a rezygnacja
 189. Ankieta UP
 190. Zerwanie umowy stażowej z powodu zwolnienia lekarskiego?
 191. Odmowa przyjęcia skierowania z PUP
 192. Urząd Pracy skreślenie z UP na 120 dni ,dalsza praca?
 193. Niestawiennictwo w PUP
 194. Dobrowolne wykreślenie z PUP
 195. Termin po l4
 196. Nieprzyjęcie pracy a urząd pracy
 197. staż z up a współwłasność gruntów rolnych
 198. Bon zasiedlenie a utrata pracy
 199. Wyrzucenie z UP, brak ubezpieczenia, powrót i niezdolność do pracy
 200. Zwrot dotacji z up? Pomocy
 201. Złe warunki na stażu
 202. Macierzyński a zasiłek dla bezrobotnych
 203. Rejestracja do Urzędu pracy a świadectwa pracy
 204. Bon zasiedleniowy a minimalna umowa zlecenie
 205. Staż z PUP a praca przed podpisaniem umowy
 206. Staż a uzyskanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gosp
 207. Opiekun osoby niepełnosprawnej a urząd pracy
 208. Staż
 209. Staż pracy a wysokość zasiłku dla bezrobotnych.
 210. Propozycja stażu z urzędu pracy
 211. Przedstawianie umowy zlecenia (status studenta/brak składek) podczas rejestracji w UP
 212. Staż a szkolenia
 213. Kurs Indywidualny z PUP a Wojsko
 214. Odmowna decyzja.Dotacje Pup na działalność
 215. Wurzucenie z PUP a przeciwskazania zdrowotne
 216. Bon
 217. Dodatek aktywizacyjny dla bezrobotnej bez zasiłku
 218. Umowa o staż została zerwana przez pracodawcę
 219. Dofinansowanie na nową działalność gospodarczą
 220. Urząd pracy
 221. Urząd pracy umowa zlecenie i zwolnienie
 222. Choroba a wyrzucenie z pup
 223. Urząd pracy, zasiłek, a praca na czarno za granicą
 224. Zawieszenie działalności gosp. - status bezrobotnego
 225. Odwołanie od zwrotu bonu na zasiedlenie
 226. Zasiłek dla bezrobotnych a zameldowanie
 227. Rejestracja jako bezrobotny
 228. Rozliczenie dotacji z PUP przy udziale środkó własnych
 229. Prawo do zasiłku dla bezrobotnych
 230. Staż a zaoczna szkoła policealna
 231. urzad pracy skier. do lekarza medycyny pracy
 232. Czy muszę pokazywać w PUP wypis z oddziału psychiatrycznego?
 233. bon zasiedleniowy
 234. Rejestracja w PUP a deklaracja zatrudnienia
 235. Praktyki zawodowe a ubezpieczenie
 236. Zasiłek dla bezrobotnych po urlopie macierzyńskim i rodzicielskim
 237. Wyjazd a utrata statusu bezrobotnego.
 238. Likwidacja stanowiska pracy, a rozwiązanie umowy z pracownikiem.
 239. zasilek a umowa o prace
 240. Status bezrobotnego a zwolnienie lekarskie a ubezpieczenie
 241. Wniosek o pozbawienie statusu osoby bezrobotnej poprzez portal praca.gov.pl
 242. zatrudnienie Ukrainki - absolwentki
 243. status bezrobotnego
 244. Wezwanie do zwrotu Dotacji z PUP
 245. Staż unijny - problemy
 246. hektary przeliczeniowe męża a moje prawo do zasiłku
 247. Odmowa zatrudnienia na okres 3 miesięcy po stażu - jakie konsekwencje?
 248. odwolanie od decyzji PUP a ubezpieczenie
 249. stażysta
 250. Urząd Pracy rejestracja