PDA

View Full Version : Bezrobocie


Strony : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 1. Rejestracja w PUP po zakończeniu zwolnienia lekarskiego.
 2. Test Rynku pracy - odmowa przyjęcia oferty w UP
 3. Bezrobocie zapis
 4. rejestracja na bezrobociu
 5. Pracodawca opłacał zus a nie dostałem umowy
 6. Żona rolnika a rejestracja w Urzędzie Pracy
 7. Wyrejestrowanie z urzędu pracy a praca za granicą
 8. wizyta w pup
 9. Bon zasiedleniowy - umowa zlecenie->umowa o pracę
 10. Prawo do wolnego w trakcie trwania stażu
 11. Ubezpieczenie - urząd pracy - pytanie.
 12. Utrata prawa do rejestracji w PUP a dofinansowanie
 13. Bon zasiedleniowy po raz kolejny
 14. Dofinansowanie z PUP a rozliczenie środków
 15. konsekwencje nie zatrudnienia pracownika po stażu
 16. Bon na zasiedlenie, własna firma, a ubezpieczenie społeczne
 17. Zaświadczenie o macierzyńskim a staż z PUP
 18. Doposażenie stanowiska pracy, a umowa zlecenie
 19. Bon na zasiedlenie a umowa o dzieło?
 20. Jaki powód odwołania od decyzji o utracie statusu bezrobotnego?
 21. Zasiłek dla bezrobotnych a praca zarobek za granica z praw autorskich
 22. rejestracja w PUP a najem lokalu mieszkalnego
 23. Refundacja z PUP na skierowanego bezrobotnego
 24. Praktyki Zawodow/Staż
 25. Pracodawca nie wywiązał się ze stażowej umowy
 26. Zwrot bonu na zasiedlenie, czy można wydłużyć termin?
 27. Rejestracja w UP - ponowna
 28. Urząd pracy
 29. Bon zasiedleniowy
 30. Wezwanie do UP po rejestracji przez internet
 31. niedostarczenie do UP karty bezrobotnrgo
 32. Zasiłek.
 33. 1/2 etatu a zasiłek
 34. Czy przysługuje jakieś świadczenie?
 35. Rozwiazanie umowy z dofinansowaniem na stanowisko
 36. Refundacja wyposażenia stanowiska pracy
 37. Rejestracja pup
 38. Zasilek dla bezrobotnych przy 1/4 i 1/1
 39. Studentka, urzad pracy, umowa o dzieło
 40. Rezygnacja ze statusu bezrobotnego a kosiniakowe l
 41. Zarejestrowana w urzędzie pracy. Oświadczenie o zatrudnienie.
 42. Bon na zasiedlenie zameldowanie/zamieszkanie
 43. Stażysta, a zamknięcie działalności
 44. Rejestracja w urzędzie pracy oraz dodatek aktywizacyjny
 45. rezygnacja z pracy po stażu
 46. Przyznany bo na zasiedlenie, a nieprawidłowe informacje w oświadczeniach
 47. Bylem zarejestrowany w urzedzie a pracowalem za granica.
 48. Zasiłek dla zonywspółwłasciciela gospodarstwa rolnego
 49. Rejestracja w UP a przeciwwskazania
 50. Bezrobocie A nieskladkowe miesiące.
 51. staż 3 miesięczny z pup - rozwiazanie umowy.
 52. Status bezrobotnego, zasiłek, a przebywanie za granicą
 53. Zasiłek po wyjściu z więzienia
 54. Bon na zasiedlenie
 55. odmowa przyjęcia wniosku
 56. Bezrobotny bez statusu bezrobotnego i ubezpieczenie zdrowotne
 57. Rezygancja z pracy ze skierowania z UP
 58. L4 po ustaniu stosunku pracy przy niepełnym roku pracowania
 59. Bon na zasiedlenie
 60. bon na zasiedlenie- brak możliwości odwołania
 61. bon na zasiedlenie- brak możliwości odwołania
 62. Problem z dofinansowaniem (numer PKD)
 63. Rejestracja w PUP bez meldunku tymczasowego
 64. Informacja o pracy a stan zdrowia
 65. Zasiłek dla bezrobotnych
 66. PUP-opłata za ubezpieczenie zdrowotne
 67. Zasiłek dla bezrobotnych - 3 pytania
 68. Skierowanie na szkolenie i rezygnacja
 69. Bon na zasiedlenie - problem z rozliczeniem
 70. Urzad pracy a umowa-zlecenie
 71. Bezrobotna matka a podjęcie pracy.
 72. Staż z EFS i L4 na początku stażu. Groźba przerwania stażu.
 73. PUP-opłata za zaświadczenie
 74. Dotacja z urzędu, zwolnienie dyscyplinarne, pracodawca pozywa pracownika
 75. "Zaległy" urlop na stażu
 76. Rejestracja/ czy potrzebne mi jest zaświadczenie ?
 77. Zwolnienie lekarskie staż 2018
 78. Zdjęcie lub kserokopia umowy
 79. Dodatek aktywizacyjny - zasiłek - pytania terminy
 80. Znaczenie zwrotu "w tym"
 81. Pozew do sądu wobec Powiatowego Urzędu Pracy - mobbing
 82. Czy można iść po pracy na staż?
 83. Przerwanie stażu PUP
 84. Ja - urząd pracy - pracodawca - wyrejestrowanie z urzędu.
 85. Bezrobotny - niezdolny do pracy
 86. Działaność z UP z dotacja a umowa zlecenie
 87. Ile dni wolnych na stażu?
 88. Chora umowa stażowa, pytanie.
 89. Ponowna oferta w Urzędzie Pracy
 90. Zwolnienie lekarskie staż 2018
 91. Dzień próbny/brak umowy i wypadek.
 92. Dofinansowanie na prawo jazdy
 93. prace użyteczno-społeczne a 3 profil bezrobotnego
 94. Czy taka dotacja z pup jest możliwa
 95. Zmiana miejsca zamieszkania, zasiłek dla bezrobotnych, meldunek
 96. Podjęcie pracy
 97. Kuruniówka
 98. Rejestracja w urzędzie pracy jako bezrobotny po ustaniu zwolnienia lekarskiego
 99. Urząd pracy-Termin
 100. Odmowa rejestracji w PUP, wynajem mieszkania
 101. Staż w ramach prac interwencyjnych
 102. Zwolnienie ze stażu
 103. staz
 104. Zryczałtowany podatek dochodowy a zasiłek dla bezrobotnych
 105. Zus a zaświadczenia
 106. prawo do zasiłku dla bezrobotnych a dochód zryczałtowany
 107. Czy zostane ukarana?
 108. Utrata statusu bezrobotnego
 109. Bon na zasiedlenie, a urlop bezpłatny
 110. Bon na zasiedlenie a podpisana umowa najmu
 111. Zarejstrowalem sie jako bezrobotny na umowie ktorej nie zglosilem
 112. Bon na zasiedlenie a dotacja na założenie JDG
 113. Utrata statusu bezrobotnego, a stypendium.
 114. Łączenie form aktywizacji w UP
 115. Rejestracja w UP, 50 umów a zaświadczenia
 116. Dofinansowanie z UP a praktyki absolwenckie
 117. BON na zasiedlenie - problem
 118. Czy przysługuje mi zasiłek dla bezrobotnych?
 119. Umowa zlecenie a ubezpieczenie zdrowotne
 120. Status ucznia po rejestracji w urzędzie pracy
 121. Rejestracja w UP
 122. Dodatek aktywizacyjny - bezpośredni pracodawca.
 123. Dofinansowanie z UP na podjęcie działalności gospodarczej a umowa cywilnoprawna
 124. Zapytanie
 125. Przerwanie stazu
 126. Staż osoby niepełnosprawnej stopień lekki
 127. Zasiłek z transferem a studia niestacjonarne
 128. bon na zasiedlenie - Kraków
 129. Chorobowe po ustaniu stosunku pracy a rejestracja w urzędzie pracy
 130. staz stypendium
 131. Zasiłek a praca tymczasowa
 132. Zasiłek dla bezrobotnych po rencie z tytułu niezdolności do oracy
 133. PUP Kombinatorka szefa?
 134. bon na zasiedlenie
 135. Zmiana miejsca zamieszkania zasilek
 136. Urzad pracy
 137. Urząd pracy
 138. Czy mój staż przebiega prawidłowo
 139. Odmowa podjęcia pracy a wyrejestrowanie
 140. Pytanie dotyczące stażu
 141. Poświadczenie nieprawdy w Skierowaniu do pracy z urzędu pracy
 142. Rejestr bezrobotnych a umowa zlecenie
 143. Bon na zasiedlenie - poreczyciel
 144. staż - przedłużenie
 145. Dofinansowanie a rezygnacja
 146. Ankieta UP
 147. Zerwanie umowy stażowej z powodu zwolnienia lekarskiego?
 148. Odmowa przyjęcia skierowania z PUP
 149. Urząd Pracy skreślenie z UP na 120 dni ,dalsza praca?
 150. Niestawiennictwo w PUP
 151. Dobrowolne wykreślenie z PUP
 152. Termin po l4
 153. Nieprzyjęcie pracy a urząd pracy
 154. staż z up a współwłasność gruntów rolnych
 155. Bon zasiedlenie a utrata pracy
 156. Wyrzucenie z UP, brak ubezpieczenia, powrót i niezdolność do pracy
 157. Zwrot dotacji z up? Pomocy
 158. Złe warunki na stażu
 159. Macierzyński a zasiłek dla bezrobotnych
 160. Rejestracja do Urzędu pracy a świadectwa pracy
 161. Bon zasiedleniowy a minimalna umowa zlecenie
 162. Staż z PUP a praca przed podpisaniem umowy
 163. Staż a uzyskanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gosp
 164. Opiekun osoby niepełnosprawnej a urząd pracy
 165. Staż
 166. Staż pracy a wysokość zasiłku dla bezrobotnych.
 167. Propozycja stażu z urzędu pracy
 168. Przedstawianie umowy zlecenia (status studenta/brak składek) podczas rejestracji w UP
 169. Staż a szkolenia
 170. Kurs Indywidualny z PUP a Wojsko
 171. Odmowna decyzja.Dotacje Pup na działalność
 172. Wurzucenie z PUP a przeciwskazania zdrowotne
 173. Bon
 174. Dodatek aktywizacyjny dla bezrobotnej bez zasiłku
 175. Umowa o staż została zerwana przez pracodawcę
 176. Dofinansowanie na nową działalność gospodarczą
 177. Urząd pracy
 178. Urząd pracy umowa zlecenie i zwolnienie
 179. Choroba a wyrzucenie z pup
 180. Urząd pracy, zasiłek, a praca na czarno za granicą
 181. Zawieszenie działalności gosp. - status bezrobotnego
 182. Odwołanie od zwrotu bonu na zasiedlenie
 183. Zasiłek dla bezrobotnych a zameldowanie
 184. Rejestracja jako bezrobotny
 185. Rozliczenie dotacji z PUP przy udziale środkó własnych
 186. Prawo do zasiłku dla bezrobotnych
 187. Staż a zaoczna szkoła policealna
 188. urzad pracy skier. do lekarza medycyny pracy
 189. Czy muszę pokazywać w PUP wypis z oddziału psychiatrycznego?
 190. bon zasiedleniowy
 191. Rejestracja w PUP a deklaracja zatrudnienia
 192. Praktyki zawodowe a ubezpieczenie
 193. Zasiłek dla bezrobotnych po urlopie macierzyńskim i rodzicielskim
 194. Wyjazd a utrata statusu bezrobotnego.
 195. Likwidacja stanowiska pracy, a rozwiązanie umowy z pracownikiem.
 196. zasilek a umowa o prace
 197. Status bezrobotnego a zwolnienie lekarskie a ubezpieczenie
 198. Wniosek o pozbawienie statusu osoby bezrobotnej poprzez portal praca.gov.pl
 199. zatrudnienie Ukrainki - absolwentki
 200. status bezrobotnego
 201. Wezwanie do zwrotu Dotacji z PUP
 202. Staż unijny - problemy
 203. hektary przeliczeniowe męża a moje prawo do zasiłku
 204. Odmowa zatrudnienia na okres 3 miesięcy po stażu - jakie konsekwencje?
 205. odwolanie od decyzji PUP a ubezpieczenie
 206. stażysta
 207. Urząd Pracy rejestracja
 208. Praca na danym stanowisku a staż.
 209. Dofinansowanie z PUP na podjęcie działalności gospodarczej, a środki trwałe.
 210. Wyrejestrowanie z PUP a stypendium
 211. Przerwanie stażu
 212. Urząd pracy, bezrobocie, nurtujące pyta
 213. staż z UP
 214. staż z PUP - szkolenie finansowane przez szefa
 215. bon na zasiedlenie
 216. staż a studia
 217. Dofinansowanie z UP na założenie działalności gospodarczej
 218. Dotacje na działalność a aktualnie pracując (problem)
 219. Dodatek aktywizacyjny a końcówka zasiłku
 220. Staż w innym powiecie
 221. Odmowa publikacji listy rankingowej
 222. Praca z UP.
 223. Ponowny zasiłek dla bezrobotnych
 224. Dotacja z pup na stworzenie stanowiska pracy a l4 tego pracownika
 225. Pomocy
 226. Staż
 227. Zasiłek
 228. Zasilek dla bezrobotnych
 229. Rejestracja w PUP
 230. przerwanie zatrudnienia po stażu
 231. Wniosek o dotacje PUP - kryteria
 232. Przerwanie stażu z powodu zwolnienia lekarskiego.
 233. Ubezpieczenie a skreślenie z listy bezrobotnych
 234. okres zatrudnienia a gospodarstwo rolne
 235. Rejestracja jako bezrobotny
 236. Skierowanie na staż z urzędu pracy i problem z tym związany
 237. Rejestracja w UP a odmowa przyjęcia oferty pracy
 238. Odbywanie 2 stażów równocześnie?
 239. Wniosek o dotacje PUP - przedłużenie terminu rozpatrzenia
 240. Zarejestrowanie w pup mimo umowy za granicą.
 241. Wniosek o dotacje PUP - przedłużenie terminu w oparciu o KPA
 242. staż - dni wolne niepłatne
 243. Niepodjęcie zatrudnienia po stażu
 244. Wyrejestrowanie z Urzędu Pracy a ubezpieczenie
 245. Rejestracja w Urzedzie Pracy
 246. Które świadectwo pracy wezmą pod uwagę?
 247. Umowa po zakończeniu stażu (rezygnacja)
 248. Student zaoczny + umowy zlecenia = bon zasiedlenia?
 249. Dni wolne na stażu
 250. uchylona decyzja wydana przez UP-co ze statusem?