PDA

View Full Version : Bezrobocie


Strony : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

 1. Rejestracja w PUP a umowy cywilnoprawne
 2. Urlopowanie nieobecności na wyjazd za granicę
 3. Bon zasiedleniowy a status studenta
 4. Bon na zasiedlenie a umowa o pracę tymczasową
 5. Bon na zasiedlenie a okres nieskładkowy
 6. Urząd Pracy wyrejstrowanie
 7. Staż z PUP a uprawnienia pracownicze
 8. Decyzja o skreśleniu z UP - terminy
 9. bon zasiedleniowy po umowie probnej
 10. Odwołanie od decyzji pup o odmowie przyznania zasilju dla bezrobotnego
 11. Rezygnacja ze stażu/ zmiana stażu
 12. Stypendium z tytułu kontynuacji nauki art. 55
 13. Utrata statusu osoby bezrobotnej a doręczenie pisma
 14. wypadek zagranicą a stawieńnictwo w urzeędzie pracy
 15. Przerwanie stażu
 16. Dodatek aktywizacyjny
 17. Bon na zasiedlenie a l4
 18. PUP utrata statusu bezrobotnego a wypłata zasiłku
 19. zasiek po 90 dniach
 20. Kup rejestracja A dochody z najmu
 21. Drugie skierowanie z urzędu pracy
 22. Brak wynagrodzenia i bezrobocie
 23. Czy macieżyński w tym przypadku?
 24. Ponowne rozpatrzenie wniosku o zasiłek - jak długo?
 25. Termin rejestracji w PUP
 26. Rejestrować się w PUP?
 27. bon na zasiedlenie
 28. Bon zasiedleniowy
 29. Bon na zasiedlenie
 30. Stypendium z urzędu pracy szkolenie
 31. Staż - mój problem
 32. Zabranie zasiłku
 33. Czy należy mi sie kurniówka?
 34. Rejestracja w UP a umowa zlecenie
 35. Dotacja z UP
 36. Co po okresie zasiłku dla bezrobotnych
 37. Powrot do Polski a zasilek dla bezrobotnych
 38. Wyrejestrowanie z urzędu pracy
 39. Psycholog-pup
 40. Wyrejestrowanie karne z PUP.
 41. Rezygnacja z DG, a prawo do zasiłku
 42. Możliwość odbywania stażu w innym mieście
 43. Bon na zasiedzenie, adres w krs a miejsce pracy
 44. Bon na zasiedlenie po podpisaniu umowy
 45. Kto może mieć status osoby bezrobotnej.
 46. Prace interwencyjne a ciąża
 47. Niestawienie się w urzędzie i zgłoszenie wyjazdu
 48. Rejestracja w PUP po zasiłku macierzyńskim
 49. Bon na zasiedlenie - wymóg zarejestrowania jako bezrobotny
 50. Bon na zasiedlenie a zwolnienie
 51. Odwołanie się od decyzji PUP w sprawie KFS
 52. opieka nad dzieckiem a urząd pracy
 53. Rezygnacja ze stażu i zwrot stypendium
 54. Wyrejestrwanie się z Urzędu pracy
 55. Zasiłek chorobowy L4 a dodatek aktywizacyjny .
 56. Staż a umowa zlecenie
 57. Zasiłek dla bezrobotnych po macierzyńskim i umówie zlecenie - odmowa
 58. Rejestracja internetowa a praktyka absolwencka.
 59. Umowa o dzieło a status bezrobotnego
 60. Firma nieaktywna a status bezrobotnego
 61. Ubezpieczenie zdrowotne inne niż z PUP
 62. Wykreślenie z PUP a ubezpieczenie zdrowotne
 63. Staż
 64. Zwolnienie, a opłacanie składek zdrowotnych na własną rękę
 65. Utrata statusu bezrobotnego a wykład
 66. Świadectwo dojrzałości, a świadectwo ukończenia technikum
 67. Rezygnacja ze stażu (fundacja)
 68. Bon na zasiedlenie a wcześniejsza dotacja
 69. Wyjazd za granicę a Urząd Pracy
 70. Problem ze stażem (skierowanie z PUP)
 71. Ukończenie szkoły za granica a brak zatwierdzenia
 72. Zasiłek dla bezrobotnych
 73. Rejestracja w urzędzie pracy
 74. Rezygnacja z kursu przez pup a podjęcie pracy.
 75. Staż a działalność gospodarcza
 76. Czy muszę rejestrować się w Urzędzie Pracy?
 77. Projekt unijny
 78. PUP zmiany od 14 czerwca 2019 / Odmowa stażu
 79. Dofinansowanie pracodawcy z Urzędu Pracy a wypowiedzenie pracownika
 80. zbycie akcji a status bezrobotnego
 81. Dodatek aktywizacyjny a praca po przyjęciu stażu.
 82. Umowa zlecenie dla studenta a zasiłek dla bezrobotnych
 83. Odmowa przyjęcia pracy (skierowanie z UP) na etapie wstępnych badań lekarskich
 84. Nowa działalność - Handel, pomoc
 85. Prawa stażysty
 86. Dofinansowanie Kursu z Biura pracy A zwolnienie
 87. Urząd pracy wyrejestrowanie
 88. wypowiedzenie skróconej umowy na czas określony
 89. Czy da się jakoś pozbyć ubezpieczenia zdrowotnego?
 90. Badania lekarskie a staż z PUP
 91. Pup. Problem ze świadectwami pracy
 92. Bon na zasiedlenie - zameldowanie
 93. rekompensata za koszt szkolenia
 94. Bon na szkolenie z PUP a podjęcie pracy
 95. Wyrejestrowanie z Urzędu Pracy
 96. Praca a Urząd Pracy
 97. Wypowiedzenie umowy o pracę i zasiłek dla osoby samotnie wychowyującej dziecko
 98. Zasiłek dla bezrobotnych a firma w upadłości
 99. Pytanie w sprawie dyplomów
 100. Skierowanie z pup a nowe miejsce pracy
 101. L4 a podpis w PUP
 102. Zasiłek dla bezrobotnych
 103. wypowiedzenie za porozumieniem stron a zasiłek z UP
 104. Wezwanie telefoniczne z urzędu pracy
 105. Staż ? czy aby na pewno wszystko ok ?
 106. Rejestracja w urzedzie pracy
 107. Bon na zasiedlenie.
 108. Koniec umowy a up
 109. Osobą długotrwałej bezrobotna
 110. KRUS a status bezrobotnego
 111. Bon zatrudnieniowy osób do 30r zycia
 112. rozwiązanie za porozumieniem stron a zasilek dla bezrobotnych
 113. Odrzucone FV z dotacji UP. Prośba o pomoc
 114. Chcę się zwolnić a pracodawca dostał dotację z UP
 115. zasilek dla bezrobotnych zmiana miejsca zamieszkania
 116. bon zasiedleniowy-student
 117. Pobieranie zasiłku dla bezrobotnych w trakcie ciąży co po porodzie?
 118. Urząd pracy a staż
 119. Dofinansowanie pracodawcy przez UP a zerwanie umowy przez bezrobotnego?
 120. Urząd pracy "Zaświadczenie lekarskie"
 121. utata statusu bezrobotnej bez okresu
 122. Co z niewykorzystanym urlopem na stażu?
 123. UP a niedyspozycyjność bezrobotnego
 124. Dotacja z UP a zakup
 125. Zasiłek dla bezrobotnych po macierzyńskim
 126. Co dalej po urlopie macierzyńskim?
 127. Pytanie
 128. skierowanie z urzędu pracy na staż rezygnacja
 129. Praca a Staz
 130. staż z up
 131. Rozwiązanie umowy stażu
 132. zasiłek dla bezrobotnych a umowa zlecenie
 133. Bon na zasiedlenie a adres zamieszkania
 134. Staż z urzędu pracy, a pobrane dodatkowe pieniądze za prowizje od sprzedaży.
 135. Nie wyrejestrowanie się z urzędu pracy
 136. Staż - Podpisanie umowy oraz zmiana zdania pracodawcy
 137. Zerwanie umowy po stażu
 138. Urząd pracy - dopisanie członka z dywidendą do ubezpieczenia
 139. Odrzucenie oferty pracy a opieka nad dzieckiem
 140. Rejestracja w PUP po zakończeniu zwolnienia lekarskiego.
 141. Test Rynku pracy - odmowa przyjęcia oferty w UP
 142. Bezrobocie zapis
 143. rejestracja na bezrobociu
 144. Pracodawca opłacał zus a nie dostałem umowy
 145. Żona rolnika a rejestracja w Urzędzie Pracy
 146. Wyrejestrowanie z urzędu pracy a praca za granicą
 147. wizyta w pup
 148. Bon zasiedleniowy - umowa zlecenie->umowa o pracę
 149. Prawo do wolnego w trakcie trwania stażu
 150. Ubezpieczenie - urząd pracy - pytanie.
 151. Utrata prawa do rejestracji w PUP a dofinansowanie
 152. Bon zasiedleniowy po raz kolejny
 153. Dofinansowanie z PUP a rozliczenie środków
 154. konsekwencje nie zatrudnienia pracownika po stażu
 155. Bon na zasiedlenie, własna firma, a ubezpieczenie społeczne
 156. Zaświadczenie o macierzyńskim a staż z PUP
 157. Doposażenie stanowiska pracy, a umowa zlecenie
 158. Bon na zasiedlenie a umowa o dzieło?
 159. Jaki powód odwołania od decyzji o utracie statusu bezrobotnego?
 160. Zasiłek dla bezrobotnych a praca zarobek za granica z praw autorskich
 161. rejestracja w PUP a najem lokalu mieszkalnego
 162. Refundacja z PUP na skierowanego bezrobotnego
 163. Praktyki Zawodow/Staż
 164. Pracodawca nie wywiązał się ze stażowej umowy
 165. Zwrot bonu na zasiedlenie, czy można wydłużyć termin?
 166. Rejestracja w UP - ponowna
 167. Urząd pracy
 168. Bon zasiedleniowy
 169. Wezwanie do UP po rejestracji przez internet
 170. niedostarczenie do UP karty bezrobotnrgo
 171. Zasiłek.
 172. 1/2 etatu a zasiłek
 173. Czy przysługuje jakieś świadczenie?
 174. Rozwiazanie umowy z dofinansowaniem na stanowisko
 175. Refundacja wyposażenia stanowiska pracy
 176. Rejestracja pup
 177. Zasilek dla bezrobotnych przy 1/4 i 1/1
 178. Studentka, urzad pracy, umowa o dzieło
 179. Rezygnacja ze statusu bezrobotnego a kosiniakowe l
 180. Zarejestrowana w urzędzie pracy. Oświadczenie o zatrudnienie.
 181. Bon na zasiedlenie zameldowanie/zamieszkanie
 182. Stażysta, a zamknięcie działalności
 183. Rejestracja w urzędzie pracy oraz dodatek aktywizacyjny
 184. rezygnacja z pracy po stażu
 185. Przyznany bo na zasiedlenie, a nieprawidłowe informacje w oświadczeniach
 186. Bylem zarejestrowany w urzedzie a pracowalem za granica.
 187. Zasiłek dla zonywspółwłasciciela gospodarstwa rolnego
 188. Rejestracja w UP a przeciwwskazania
 189. Bezrobocie A nieskladkowe miesiące.
 190. staż 3 miesięczny z pup - rozwiazanie umowy.
 191. Status bezrobotnego, zasiłek, a przebywanie za granicą
 192. Zasiłek po wyjściu z więzienia
 193. Bon na zasiedlenie
 194. odmowa przyjęcia wniosku
 195. Bezrobotny bez statusu bezrobotnego i ubezpieczenie zdrowotne
 196. Rezygancja z pracy ze skierowania z UP
 197. L4 po ustaniu stosunku pracy przy niepełnym roku pracowania
 198. Bon na zasiedlenie
 199. bon na zasiedlenie- brak możliwości odwołania
 200. bon na zasiedlenie- brak możliwości odwołania
 201. Problem z dofinansowaniem (numer PKD)
 202. Rejestracja w PUP bez meldunku tymczasowego
 203. Informacja o pracy a stan zdrowia
 204. Zasiłek dla bezrobotnych
 205. PUP-opłata za ubezpieczenie zdrowotne
 206. Zasiłek dla bezrobotnych - 3 pytania
 207. Skierowanie na szkolenie i rezygnacja
 208. Bon na zasiedlenie - problem z rozliczeniem
 209. Urzad pracy a umowa-zlecenie
 210. Bezrobotna matka a podjęcie pracy.
 211. Staż z EFS i L4 na początku stażu. Groźba przerwania stażu.
 212. PUP-opłata za zaświadczenie
 213. Dotacja z urzędu, zwolnienie dyscyplinarne, pracodawca pozywa pracownika
 214. "Zaległy" urlop na stażu
 215. Rejestracja/ czy potrzebne mi jest zaświadczenie ?
 216. Zwolnienie lekarskie staż 2018
 217. Zdjęcie lub kserokopia umowy
 218. Dodatek aktywizacyjny - zasiłek - pytania terminy
 219. Znaczenie zwrotu "w tym"
 220. Pozew do sądu wobec Powiatowego Urzędu Pracy - mobbing
 221. Czy można iść po pracy na staż?
 222. Przerwanie stażu PUP
 223. Ja - urząd pracy - pracodawca - wyrejestrowanie z urzędu.
 224. Bezrobotny - niezdolny do pracy
 225. Działaność z UP z dotacja a umowa zlecenie
 226. Ile dni wolnych na stażu?
 227. Chora umowa stażowa, pytanie.
 228. Ponowna oferta w Urzędzie Pracy
 229. Zwolnienie lekarskie staż 2018
 230. Dzień próbny/brak umowy i wypadek.
 231. Dofinansowanie na prawo jazdy
 232. prace użyteczno-społeczne a 3 profil bezrobotnego
 233. Czy taka dotacja z pup jest możliwa
 234. Zmiana miejsca zamieszkania, zasiłek dla bezrobotnych, meldunek
 235. Podjęcie pracy
 236. Kuruniówka
 237. Rejestracja w urzędzie pracy jako bezrobotny po ustaniu zwolnienia lekarskiego
 238. Urząd pracy-Termin
 239. Odmowa rejestracji w PUP, wynajem mieszkania
 240. Staż w ramach prac interwencyjnych
 241. Zwolnienie ze stażu
 242. staz
 243. Zryczałtowany podatek dochodowy a zasiłek dla bezrobotnych
 244. Zus a zaświadczenia
 245. prawo do zasiłku dla bezrobotnych a dochód zryczałtowany
 246. Czy zostane ukarana?
 247. Utrata statusu bezrobotnego
 248. Bon na zasiedlenie, a urlop bezpłatny
 249. Bon na zasiedlenie a podpisana umowa najmu
 250. Zarejstrowalem sie jako bezrobotny na umowie ktorej nie zglosilem