PDA

View Full Version : Bezrobocie


Strony : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

 1. Rejestracja w UP a umowa zlecenie
 2. Dotacja z UP
 3. Co po okresie zasiłku dla bezrobotnych
 4. Powrot do Polski a zasilek dla bezrobotnych
 5. Wyrejestrowanie z urzędu pracy
 6. Psycholog-pup
 7. Wyrejestrowanie karne z PUP.
 8. Rezygnacja z DG, a prawo do zasiłku
 9. Możliwość odbywania stażu w innym mieście
 10. Bon na zasiedzenie, adres w krs a miejsce pracy
 11. Bon na zasiedlenie po podpisaniu umowy
 12. Kto może mieć status osoby bezrobotnej.
 13. Prace interwencyjne a ciąża
 14. Niestawienie się w urzędzie i zgłoszenie wyjazdu
 15. Rejestracja w PUP po zasiłku macierzyńskim
 16. Bon na zasiedlenie - wymóg zarejestrowania jako bezrobotny
 17. Bon na zasiedlenie a zwolnienie
 18. Odwołanie się od decyzji PUP w sprawie KFS
 19. opieka nad dzieckiem a urząd pracy
 20. Rezygnacja ze stażu i zwrot stypendium
 21. Wyrejestrwanie się z Urzędu pracy
 22. Zasiłek chorobowy L4 a dodatek aktywizacyjny .
 23. Staż a umowa zlecenie
 24. Zasiłek dla bezrobotnych po macierzyńskim i umówie zlecenie - odmowa
 25. Rejestracja internetowa a praktyka absolwencka.
 26. Umowa o dzieło a status bezrobotnego
 27. Firma nieaktywna a status bezrobotnego
 28. Ubezpieczenie zdrowotne inne niż z PUP
 29. Wykreślenie z PUP a ubezpieczenie zdrowotne
 30. Staż
 31. Zwolnienie, a opłacanie składek zdrowotnych na własną rękę
 32. Utrata statusu bezrobotnego a wykład
 33. Świadectwo dojrzałości, a świadectwo ukończenia technikum
 34. Rezygnacja ze stażu (fundacja)
 35. Bon na zasiedlenie a wcześniejsza dotacja
 36. Wyjazd za granicę a Urząd Pracy
 37. Problem ze stażem (skierowanie z PUP)
 38. Ukończenie szkoły za granica a brak zatwierdzenia
 39. Zasiłek dla bezrobotnych
 40. Rejestracja w urzędzie pracy
 41. Rezygnacja z kursu przez pup a podjęcie pracy.
 42. Staż a działalność gospodarcza
 43. Czy muszę rejestrować się w Urzędzie Pracy?
 44. Projekt unijny
 45. PUP zmiany od 14 czerwca 2019 / Odmowa stażu
 46. Dofinansowanie pracodawcy z Urzędu Pracy a wypowiedzenie pracownika
 47. zbycie akcji a status bezrobotnego
 48. Dodatek aktywizacyjny a praca po przyjęciu stażu.
 49. Umowa zlecenie dla studenta a zasiłek dla bezrobotnych
 50. Odmowa przyjęcia pracy (skierowanie z UP) na etapie wstępnych badań lekarskich
 51. Nowa działalność - Handel, pomoc
 52. Prawa stażysty
 53. Dofinansowanie Kursu z Biura pracy A zwolnienie
 54. Urząd pracy wyrejestrowanie
 55. wypowiedzenie skróconej umowy na czas określony
 56. Czy da się jakoś pozbyć ubezpieczenia zdrowotnego?
 57. Badania lekarskie a staż z PUP
 58. Pup. Problem ze świadectwami pracy
 59. Bon na zasiedlenie - zameldowanie
 60. rekompensata za koszt szkolenia
 61. Bon na szkolenie z PUP a podjęcie pracy
 62. Wyrejestrowanie z Urzędu Pracy
 63. Praca a Urząd Pracy
 64. Wypowiedzenie umowy o pracę i zasiłek dla osoby samotnie wychowyującej dziecko
 65. Zasiłek dla bezrobotnych a firma w upadłości
 66. Pytanie w sprawie dyplomów
 67. Skierowanie z pup a nowe miejsce pracy
 68. L4 a podpis w PUP
 69. Zasiłek dla bezrobotnych
 70. wypowiedzenie za porozumieniem stron a zasiłek z UP
 71. Wezwanie telefoniczne z urzędu pracy
 72. Staż ? czy aby na pewno wszystko ok ?
 73. Rejestracja w urzedzie pracy
 74. Bon na zasiedlenie.
 75. Koniec umowy a up
 76. Osobą długotrwałej bezrobotna
 77. KRUS a status bezrobotnego
 78. Bon zatrudnieniowy osób do 30r zycia
 79. rozwiązanie za porozumieniem stron a zasilek dla bezrobotnych
 80. Odrzucone FV z dotacji UP. Prośba o pomoc
 81. Chcę się zwolnić a pracodawca dostał dotację z UP
 82. zasilek dla bezrobotnych zmiana miejsca zamieszkania
 83. bon zasiedleniowy-student
 84. Pobieranie zasiłku dla bezrobotnych w trakcie ciąży co po porodzie?
 85. Urząd pracy a staż
 86. Dofinansowanie pracodawcy przez UP a zerwanie umowy przez bezrobotnego?
 87. Urząd pracy "Zaświadczenie lekarskie"
 88. utata statusu bezrobotnej bez okresu
 89. Co z niewykorzystanym urlopem na stażu?
 90. UP a niedyspozycyjność bezrobotnego
 91. Dotacja z UP a zakup
 92. Zasiłek dla bezrobotnych po macierzyńskim
 93. Co dalej po urlopie macierzyńskim?
 94. Pytanie
 95. skierowanie z urzędu pracy na staż rezygnacja
 96. Praca a Staz
 97. staż z up
 98. Rozwiązanie umowy stażu
 99. zasiłek dla bezrobotnych a umowa zlecenie
 100. Bon na zasiedlenie a adres zamieszkania
 101. Staż z urzędu pracy, a pobrane dodatkowe pieniądze za prowizje od sprzedaży.
 102. Nie wyrejestrowanie się z urzędu pracy
 103. Staż - Podpisanie umowy oraz zmiana zdania pracodawcy
 104. Zerwanie umowy po stażu
 105. Urząd pracy - dopisanie członka z dywidendą do ubezpieczenia
 106. Odrzucenie oferty pracy a opieka nad dzieckiem
 107. Rejestracja w PUP po zakończeniu zwolnienia lekarskiego.
 108. Test Rynku pracy - odmowa przyjęcia oferty w UP
 109. Bezrobocie zapis
 110. rejestracja na bezrobociu
 111. Pracodawca opłacał zus a nie dostałem umowy
 112. Żona rolnika a rejestracja w Urzędzie Pracy
 113. Wyrejestrowanie z urzędu pracy a praca za granicą
 114. wizyta w pup
 115. Bon zasiedleniowy - umowa zlecenie->umowa o pracę
 116. Prawo do wolnego w trakcie trwania stażu
 117. Ubezpieczenie - urząd pracy - pytanie.
 118. Utrata prawa do rejestracji w PUP a dofinansowanie
 119. Bon zasiedleniowy po raz kolejny
 120. Dofinansowanie z PUP a rozliczenie środków
 121. konsekwencje nie zatrudnienia pracownika po stażu
 122. Bon na zasiedlenie, własna firma, a ubezpieczenie społeczne
 123. Zaświadczenie o macierzyńskim a staż z PUP
 124. Doposażenie stanowiska pracy, a umowa zlecenie
 125. Bon na zasiedlenie a umowa o dzieło?
 126. Jaki powód odwołania od decyzji o utracie statusu bezrobotnego?
 127. Zasiłek dla bezrobotnych a praca zarobek za granica z praw autorskich
 128. rejestracja w PUP a najem lokalu mieszkalnego
 129. Refundacja z PUP na skierowanego bezrobotnego
 130. Praktyki Zawodow/Staż
 131. Pracodawca nie wywiązał się ze stażowej umowy
 132. Zwrot bonu na zasiedlenie, czy można wydłużyć termin?
 133. Rejestracja w UP - ponowna
 134. Urząd pracy
 135. Bon zasiedleniowy
 136. Wezwanie do UP po rejestracji przez internet
 137. niedostarczenie do UP karty bezrobotnrgo
 138. Zasiłek.
 139. 1/2 etatu a zasiłek
 140. Czy przysługuje jakieś świadczenie?
 141. Rozwiazanie umowy z dofinansowaniem na stanowisko
 142. Refundacja wyposażenia stanowiska pracy
 143. Rejestracja pup
 144. Zasilek dla bezrobotnych przy 1/4 i 1/1
 145. Studentka, urzad pracy, umowa o dzieło
 146. Rezygnacja ze statusu bezrobotnego a kosiniakowe l
 147. Zarejestrowana w urzędzie pracy. Oświadczenie o zatrudnienie.
 148. Bon na zasiedlenie zameldowanie/zamieszkanie
 149. Stażysta, a zamknięcie działalności
 150. Rejestracja w urzędzie pracy oraz dodatek aktywizacyjny
 151. rezygnacja z pracy po stażu
 152. Przyznany bo na zasiedlenie, a nieprawidłowe informacje w oświadczeniach
 153. Bylem zarejestrowany w urzedzie a pracowalem za granica.
 154. Zasiłek dla zonywspółwłasciciela gospodarstwa rolnego
 155. Rejestracja w UP a przeciwwskazania
 156. Bezrobocie A nieskladkowe miesiące.
 157. staż 3 miesięczny z pup - rozwiazanie umowy.
 158. Status bezrobotnego, zasiłek, a przebywanie za granicą
 159. Zasiłek po wyjściu z więzienia
 160. Bon na zasiedlenie
 161. odmowa przyjęcia wniosku
 162. Bezrobotny bez statusu bezrobotnego i ubezpieczenie zdrowotne
 163. Rezygancja z pracy ze skierowania z UP
 164. L4 po ustaniu stosunku pracy przy niepełnym roku pracowania
 165. Bon na zasiedlenie
 166. bon na zasiedlenie- brak możliwości odwołania
 167. bon na zasiedlenie- brak możliwości odwołania
 168. Problem z dofinansowaniem (numer PKD)
 169. Rejestracja w PUP bez meldunku tymczasowego
 170. Informacja o pracy a stan zdrowia
 171. Zasiłek dla bezrobotnych
 172. PUP-opłata za ubezpieczenie zdrowotne
 173. Zasiłek dla bezrobotnych - 3 pytania
 174. Skierowanie na szkolenie i rezygnacja
 175. Bon na zasiedlenie - problem z rozliczeniem
 176. Urzad pracy a umowa-zlecenie
 177. Bezrobotna matka a podjęcie pracy.
 178. Staż z EFS i L4 na początku stażu. Groźba przerwania stażu.
 179. PUP-opłata za zaświadczenie
 180. Dotacja z urzędu, zwolnienie dyscyplinarne, pracodawca pozywa pracownika
 181. "Zaległy" urlop na stażu
 182. Rejestracja/ czy potrzebne mi jest zaświadczenie ?
 183. Zwolnienie lekarskie staż 2018
 184. Zdjęcie lub kserokopia umowy
 185. Dodatek aktywizacyjny - zasiłek - pytania terminy
 186. Znaczenie zwrotu "w tym"
 187. Pozew do sądu wobec Powiatowego Urzędu Pracy - mobbing
 188. Czy można iść po pracy na staż?
 189. Przerwanie stażu PUP
 190. Ja - urząd pracy - pracodawca - wyrejestrowanie z urzędu.
 191. Bezrobotny - niezdolny do pracy
 192. Działaność z UP z dotacja a umowa zlecenie
 193. Ile dni wolnych na stażu?
 194. Chora umowa stażowa, pytanie.
 195. Ponowna oferta w Urzędzie Pracy
 196. Zwolnienie lekarskie staż 2018
 197. Dzień próbny/brak umowy i wypadek.
 198. Dofinansowanie na prawo jazdy
 199. prace użyteczno-społeczne a 3 profil bezrobotnego
 200. Czy taka dotacja z pup jest możliwa
 201. Zmiana miejsca zamieszkania, zasiłek dla bezrobotnych, meldunek
 202. Podjęcie pracy
 203. Kuruniówka
 204. Rejestracja w urzędzie pracy jako bezrobotny po ustaniu zwolnienia lekarskiego
 205. Urząd pracy-Termin
 206. Odmowa rejestracji w PUP, wynajem mieszkania
 207. Staż w ramach prac interwencyjnych
 208. Zwolnienie ze stażu
 209. staz
 210. Zryczałtowany podatek dochodowy a zasiłek dla bezrobotnych
 211. Zus a zaświadczenia
 212. prawo do zasiłku dla bezrobotnych a dochód zryczałtowany
 213. Czy zostane ukarana?
 214. Utrata statusu bezrobotnego
 215. Bon na zasiedlenie, a urlop bezpłatny
 216. Bon na zasiedlenie a podpisana umowa najmu
 217. Zarejstrowalem sie jako bezrobotny na umowie ktorej nie zglosilem
 218. Bon na zasiedlenie a dotacja na założenie JDG
 219. Utrata statusu bezrobotnego, a stypendium.
 220. Łączenie form aktywizacji w UP
 221. Rejestracja w UP, 50 umów a zaświadczenia
 222. Dofinansowanie z UP a praktyki absolwenckie
 223. BON na zasiedlenie - problem
 224. Czy przysługuje mi zasiłek dla bezrobotnych?
 225. Umowa zlecenie a ubezpieczenie zdrowotne
 226. Status ucznia po rejestracji w urzędzie pracy
 227. Rejestracja w UP
 228. Dodatek aktywizacyjny - bezpośredni pracodawca.
 229. Dofinansowanie z UP na podjęcie działalności gospodarczej a umowa cywilnoprawna
 230. Zapytanie
 231. Przerwanie stazu
 232. Staż osoby niepełnosprawnej stopień lekki
 233. Zasiłek z transferem a studia niestacjonarne
 234. bon na zasiedlenie - Kraków
 235. Chorobowe po ustaniu stosunku pracy a rejestracja w urzędzie pracy
 236. staz stypendium
 237. Zasiłek a praca tymczasowa
 238. Zasiłek dla bezrobotnych po rencie z tytułu niezdolności do oracy
 239. PUP Kombinatorka szefa?
 240. bon na zasiedlenie
 241. Zmiana miejsca zamieszkania zasilek
 242. Urzad pracy
 243. Urząd pracy
 244. Czy mój staż przebiega prawidłowo
 245. Odmowa podjęcia pracy a wyrejestrowanie
 246. Pytanie dotyczące stażu
 247. Poświadczenie nieprawdy w Skierowaniu do pracy z urzędu pracy
 248. Rejestr bezrobotnych a umowa zlecenie
 249. Bon na zasiedlenie - poreczyciel
 250. staż - przedłużenie