PDA

View Full Version : Bezrobocie


Strony : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

 1. Gra na giełdzie a status bezrobotnego
 2. Zasiłek dla bezrobotnych
 3. Przerwa w zasiłku
 4. Staż a Urząd Pracy
 5. Status osoby bezrobotnej, a odkupienie jednostek w TFI
 6. Odmowa podjęcia pracy PUP
 7. Wyjąśnienie nieobecnosci
 8. rejestracja w urzędzie pracy
 9. Przerwa pomiędzy zatrudnieniem a zasiłek dla bezrobotnych
 10. Staż
 11. Skierowanie do pracy a zwolnienie lekarskie.
 12. przekroczenie terminu na wyrejestrowanie z PUP
 13. Urząd pracy.
 14. Plusy i minusy rejestracji w UP
 15. Urząd Pracy
 16. Bon na zasiedlenie a działalność.
 17. Dotacja z UP a Spółka Zoo
 18. Zasilek aktywizacyjny
 19. zasilek dla bezrobotnych zmiana miejsca
 20. Problem z urzędem pracy
 21. Kara z UP a ponowna rejestracja w innym Pup.
 22. Zarejestrowany bezrobotny a małe zlecenie
 23. Jak liczy się niestawiennictwo w urzędzie pracy?
 24. Rejestracja bezrobotnego a NIEZBĘDNE dokumenty
 25. Beznadziejna umowa po stażu
 26. bon na zasiedlenie - terminy
 27. Rejestracja w UP przez internet
 28. Rejestracja w PUP a umowy cywilnoprawne
 29. Urlopowanie nieobecności na wyjazd za granicę
 30. Bon zasiedleniowy a status studenta
 31. Bon na zasiedlenie a umowa o pracę tymczasową
 32. Bon na zasiedlenie a okres nieskładkowy
 33. Urząd Pracy wyrejstrowanie
 34. Staż z PUP a uprawnienia pracownicze
 35. Decyzja o skreśleniu z UP - terminy
 36. bon zasiedleniowy po umowie probnej
 37. Odwołanie od decyzji pup o odmowie przyznania zasilju dla bezrobotnego
 38. Rezygnacja ze stażu/ zmiana stażu
 39. Stypendium z tytułu kontynuacji nauki art. 55
 40. Utrata statusu osoby bezrobotnej a doręczenie pisma
 41. wypadek zagranicą a stawieńnictwo w urzeędzie pracy
 42. Przerwanie stażu
 43. Dodatek aktywizacyjny
 44. Bon na zasiedlenie a l4
 45. PUP utrata statusu bezrobotnego a wypłata zasiłku
 46. zasiek po 90 dniach
 47. Kup rejestracja A dochody z najmu
 48. Drugie skierowanie z urzędu pracy
 49. Brak wynagrodzenia i bezrobocie
 50. Czy macieżyński w tym przypadku?
 51. Ponowne rozpatrzenie wniosku o zasiłek - jak długo?
 52. Termin rejestracji w PUP
 53. Rejestrować się w PUP?
 54. bon na zasiedlenie
 55. Bon zasiedleniowy
 56. Bon na zasiedlenie
 57. Stypendium z urzędu pracy szkolenie
 58. Staż - mój problem
 59. Zabranie zasiłku
 60. Czy należy mi sie kurniówka?
 61. Rejestracja w UP a umowa zlecenie
 62. Dotacja z UP
 63. Co po okresie zasiłku dla bezrobotnych
 64. Powrot do Polski a zasilek dla bezrobotnych
 65. Wyrejestrowanie z urzędu pracy
 66. Psycholog-pup
 67. Wyrejestrowanie karne z PUP.
 68. Rezygnacja z DG, a prawo do zasiłku
 69. Możliwość odbywania stażu w innym mieście
 70. Bon na zasiedzenie, adres w krs a miejsce pracy
 71. Bon na zasiedlenie po podpisaniu umowy
 72. Kto może mieć status osoby bezrobotnej.
 73. Prace interwencyjne a ciąża
 74. Niestawienie się w urzędzie i zgłoszenie wyjazdu
 75. Rejestracja w PUP po zasiłku macierzyńskim
 76. Bon na zasiedlenie - wymóg zarejestrowania jako bezrobotny
 77. Bon na zasiedlenie a zwolnienie
 78. Odwołanie się od decyzji PUP w sprawie KFS
 79. opieka nad dzieckiem a urząd pracy
 80. Rezygnacja ze stażu i zwrot stypendium
 81. Wyrejestrwanie się z Urzędu pracy
 82. Zasiłek chorobowy L4 a dodatek aktywizacyjny .
 83. Staż a umowa zlecenie
 84. Zasiłek dla bezrobotnych po macierzyńskim i umówie zlecenie - odmowa
 85. Rejestracja internetowa a praktyka absolwencka.
 86. Umowa o dzieło a status bezrobotnego
 87. Firma nieaktywna a status bezrobotnego
 88. Ubezpieczenie zdrowotne inne niż z PUP
 89. Wykreślenie z PUP a ubezpieczenie zdrowotne
 90. Staż
 91. Zwolnienie, a opłacanie składek zdrowotnych na własną rękę
 92. Utrata statusu bezrobotnego a wykład
 93. Świadectwo dojrzałości, a świadectwo ukończenia technikum
 94. Rezygnacja ze stażu (fundacja)
 95. Bon na zasiedlenie a wcześniejsza dotacja
 96. Wyjazd za granicę a Urząd Pracy
 97. Problem ze stażem (skierowanie z PUP)
 98. Ukończenie szkoły za granica a brak zatwierdzenia
 99. Zasiłek dla bezrobotnych
 100. Rejestracja w urzędzie pracy
 101. Rezygnacja z kursu przez pup a podjęcie pracy.
 102. Staż a działalność gospodarcza
 103. Czy muszę rejestrować się w Urzędzie Pracy?
 104. Projekt unijny
 105. PUP zmiany od 14 czerwca 2019 / Odmowa stażu
 106. Dofinansowanie pracodawcy z Urzędu Pracy a wypowiedzenie pracownika
 107. zbycie akcji a status bezrobotnego
 108. Dodatek aktywizacyjny a praca po przyjęciu stażu.
 109. Umowa zlecenie dla studenta a zasiłek dla bezrobotnych
 110. Odmowa przyjęcia pracy (skierowanie z UP) na etapie wstępnych badań lekarskich
 111. Nowa działalność - Handel, pomoc
 112. Prawa stażysty
 113. Dofinansowanie Kursu z Biura pracy A zwolnienie
 114. Urząd pracy wyrejestrowanie
 115. wypowiedzenie skróconej umowy na czas określony
 116. Czy da się jakoś pozbyć ubezpieczenia zdrowotnego?
 117. Badania lekarskie a staż z PUP
 118. Pup. Problem ze świadectwami pracy
 119. Bon na zasiedlenie - zameldowanie
 120. rekompensata za koszt szkolenia
 121. Bon na szkolenie z PUP a podjęcie pracy
 122. Wyrejestrowanie z Urzędu Pracy
 123. Praca a Urząd Pracy
 124. Wypowiedzenie umowy o pracę i zasiłek dla osoby samotnie wychowyującej dziecko
 125. Zasiłek dla bezrobotnych a firma w upadłości
 126. Pytanie w sprawie dyplomów
 127. Skierowanie z pup a nowe miejsce pracy
 128. L4 a podpis w PUP
 129. Zasiłek dla bezrobotnych
 130. wypowiedzenie za porozumieniem stron a zasiłek z UP
 131. Wezwanie telefoniczne z urzędu pracy
 132. Staż ? czy aby na pewno wszystko ok ?
 133. Rejestracja w urzedzie pracy
 134. Bon na zasiedlenie.
 135. Koniec umowy a up
 136. Osobą długotrwałej bezrobotna
 137. KRUS a status bezrobotnego
 138. Bon zatrudnieniowy osób do 30r zycia
 139. rozwiązanie za porozumieniem stron a zasilek dla bezrobotnych
 140. Odrzucone FV z dotacji UP. Prośba o pomoc
 141. Chcę się zwolnić a pracodawca dostał dotację z UP
 142. zasilek dla bezrobotnych zmiana miejsca zamieszkania
 143. bon zasiedleniowy-student
 144. Pobieranie zasiłku dla bezrobotnych w trakcie ciąży co po porodzie?
 145. Urząd pracy a staż
 146. Dofinansowanie pracodawcy przez UP a zerwanie umowy przez bezrobotnego?
 147. Urząd pracy "Zaświadczenie lekarskie"
 148. utata statusu bezrobotnej bez okresu
 149. Co z niewykorzystanym urlopem na stażu?
 150. UP a niedyspozycyjność bezrobotnego
 151. Dotacja z UP a zakup
 152. Zasiłek dla bezrobotnych po macierzyńskim
 153. Co dalej po urlopie macierzyńskim?
 154. Pytanie
 155. skierowanie z urzędu pracy na staż rezygnacja
 156. Praca a Staz
 157. staż z up
 158. Rozwiązanie umowy stażu
 159. zasiłek dla bezrobotnych a umowa zlecenie
 160. Bon na zasiedlenie a adres zamieszkania
 161. Staż z urzędu pracy, a pobrane dodatkowe pieniądze za prowizje od sprzedaży.
 162. Nie wyrejestrowanie się z urzędu pracy
 163. Staż - Podpisanie umowy oraz zmiana zdania pracodawcy
 164. Zerwanie umowy po stażu
 165. Urząd pracy - dopisanie członka z dywidendą do ubezpieczenia
 166. Odrzucenie oferty pracy a opieka nad dzieckiem
 167. Rejestracja w PUP po zakończeniu zwolnienia lekarskiego.
 168. Test Rynku pracy - odmowa przyjęcia oferty w UP
 169. Bezrobocie zapis
 170. rejestracja na bezrobociu
 171. Pracodawca opłacał zus a nie dostałem umowy
 172. Żona rolnika a rejestracja w Urzędzie Pracy
 173. Wyrejestrowanie z urzędu pracy a praca za granicą
 174. wizyta w pup
 175. Bon zasiedleniowy - umowa zlecenie->umowa o pracę
 176. Prawo do wolnego w trakcie trwania stażu
 177. Ubezpieczenie - urząd pracy - pytanie.
 178. Utrata prawa do rejestracji w PUP a dofinansowanie
 179. Bon zasiedleniowy po raz kolejny
 180. Dofinansowanie z PUP a rozliczenie środków
 181. konsekwencje nie zatrudnienia pracownika po stażu
 182. Bon na zasiedlenie, własna firma, a ubezpieczenie społeczne
 183. Zaświadczenie o macierzyńskim a staż z PUP
 184. Doposażenie stanowiska pracy, a umowa zlecenie
 185. Bon na zasiedlenie a umowa o dzieło?
 186. Jaki powód odwołania od decyzji o utracie statusu bezrobotnego?
 187. Zasiłek dla bezrobotnych a praca zarobek za granica z praw autorskich
 188. rejestracja w PUP a najem lokalu mieszkalnego
 189. Refundacja z PUP na skierowanego bezrobotnego
 190. Praktyki Zawodow/Staż
 191. Pracodawca nie wywiązał się ze stażowej umowy
 192. Zwrot bonu na zasiedlenie, czy można wydłużyć termin?
 193. Rejestracja w UP - ponowna
 194. Urząd pracy
 195. Bon zasiedleniowy
 196. Wezwanie do UP po rejestracji przez internet
 197. niedostarczenie do UP karty bezrobotnrgo
 198. Zasiłek.
 199. 1/2 etatu a zasiłek
 200. Czy przysługuje jakieś świadczenie?
 201. Rozwiazanie umowy z dofinansowaniem na stanowisko
 202. Refundacja wyposażenia stanowiska pracy
 203. Rejestracja pup
 204. Zasilek dla bezrobotnych przy 1/4 i 1/1
 205. Studentka, urzad pracy, umowa o dzieło
 206. Rezygnacja ze statusu bezrobotnego a kosiniakowe l
 207. Zarejestrowana w urzędzie pracy. Oświadczenie o zatrudnienie.
 208. Bon na zasiedlenie zameldowanie/zamieszkanie
 209. Stażysta, a zamknięcie działalności
 210. Rejestracja w urzędzie pracy oraz dodatek aktywizacyjny
 211. rezygnacja z pracy po stażu
 212. Przyznany bo na zasiedlenie, a nieprawidłowe informacje w oświadczeniach
 213. Bylem zarejestrowany w urzedzie a pracowalem za granica.
 214. Zasiłek dla zonywspółwłasciciela gospodarstwa rolnego
 215. Rejestracja w UP a przeciwwskazania
 216. Bezrobocie A nieskladkowe miesiące.
 217. staż 3 miesięczny z pup - rozwiazanie umowy.
 218. Status bezrobotnego, zasiłek, a przebywanie za granicą
 219. Zasiłek po wyjściu z więzienia
 220. Bon na zasiedlenie
 221. odmowa przyjęcia wniosku
 222. Bezrobotny bez statusu bezrobotnego i ubezpieczenie zdrowotne
 223. Rezygancja z pracy ze skierowania z UP
 224. L4 po ustaniu stosunku pracy przy niepełnym roku pracowania
 225. Bon na zasiedlenie
 226. bon na zasiedlenie- brak możliwości odwołania
 227. bon na zasiedlenie- brak możliwości odwołania
 228. Problem z dofinansowaniem (numer PKD)
 229. Rejestracja w PUP bez meldunku tymczasowego
 230. Informacja o pracy a stan zdrowia
 231. Zasiłek dla bezrobotnych
 232. PUP-opłata za ubezpieczenie zdrowotne
 233. Zasiłek dla bezrobotnych - 3 pytania
 234. Skierowanie na szkolenie i rezygnacja
 235. Bon na zasiedlenie - problem z rozliczeniem
 236. Urzad pracy a umowa-zlecenie
 237. Bezrobotna matka a podjęcie pracy.
 238. Staż z EFS i L4 na początku stażu. Groźba przerwania stażu.
 239. PUP-opłata za zaświadczenie
 240. Dotacja z urzędu, zwolnienie dyscyplinarne, pracodawca pozywa pracownika
 241. "Zaległy" urlop na stażu
 242. Rejestracja/ czy potrzebne mi jest zaświadczenie ?
 243. Zwolnienie lekarskie staż 2018
 244. Zdjęcie lub kserokopia umowy
 245. Dodatek aktywizacyjny - zasiłek - pytania terminy
 246. Znaczenie zwrotu "w tym"
 247. Pozew do sądu wobec Powiatowego Urzędu Pracy - mobbing
 248. Czy można iść po pracy na staż?
 249. Przerwanie stażu PUP
 250. Ja - urząd pracy - pracodawca - wyrejestrowanie z urzędu.