PDA

View Full Version : Bezrobocie


Strony : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

 1. Bon na zasiedlenie - zwrot. Bardzo proszę o radę
 2. Rejestracja jako bezrobotny a dawne umowy zlecenia
 3. umowa zlecenie, a bon na zasiedlenie
 4. Oferta pracy z urzędu ponad 20km od domu
 5. Odmowa podjęcia pracy z urzędu pracy
 6. Umowa lojalnościowa- Brak przedłużenia umowy zlecenie przez pracodawcę
 7. Umowa o pracę po stażu- pytanie
 8. Czy mogę napisać odwołanie przez profil zaufany
 9. Zyski z kryptowalut/giełdy a zasiłek dla bezrobotnych
 10. Rezygnacja ze stażu z Urzędu Pracy poprzez podjęcie nowej pracy
 11. Jak napisać uzasadnienie wyjaśniające do up
 12. Zasiłek dla bezrobotnych
 13. Rezygnacja ze stażu z Urzędu Pracy poprzez podjęcie nowej pracy
 14. Staż w firmie zagranicznej
 15. Zasiłek
 16. Zmiana terminu odhaczania przez SMS
 17. Szkolenie z urzędu pracy
 18. Refundacja z PUP na utworzenie stanowiska pracy - ciąża pracownicy
 19. Dlaczego PUP zabrał mi zasiłek?
 20. Propozycja pracy, a odmowa.
 21. Wolne na stażu
 22. Sumowanie przychodów z różnych źródeł, a prawo do zasiłku.
 23. Odmowa przyjęcia dokumentów PUP- pilne
 24. praca
 25. Zatrudnienie po stażu a ciąża
 26. Zasiłek dla bezrobotnych - udowodnienie przeprowadzki.
 27. Odwołana wizyta w PUP i brak nowego terminu, rejestracja od 4 miesięcy
 28. Zasiłek dla bezrobotnych
 29. Niezgłoszenie umowy do UP w terminie
 30. Koniec zasiłku dla bezrobotnego, a wyrejestrowanie się z PUP
 31. Ubezpieczenie zdrowotne a zarobek z tantiem / praw autorskich.
 32. Rezygnacja ze stazu po tygodniu
 33. Zasiłek dla bezrobotnych, pytanie.
 34. Uzasadnienie bon na zasiedlenie
 35. Świadectwo pracy
 36. Skierowanie z PUP a odmowa pracodawcy
 37. Zarejestrowany jako bezrobotni a podjęcie pracy
 38. Staż w wybranej firmie, a program stażowy
 39. Kuroniówka i co dalej
 40. Bon zasiedleniowy a działalność
 41. Staż z urzędu
 42. Staż z UP a studia
 43. Żłobek dofinansowanie a staż
 44. Wykreślenie ze statusu bezrobotnego
 45. Staż z urzędu pracy. Szurnięta szefowa
 46. Bezrobocie w wieku 20 lat
 47. Telefony z urzędu pracy
 48. Zasiłek dla bezrobotnego
 49. zasiłek dla bezrobotnych i dodatek aktywizacyjny a brak świadczenia rehabilitacyjnego
 50. staże unijne
 51. Dodatek aktywizacyjny
 52. Wypowiedzenie pracy a zasiłek dla bezrobotnych
 53. Ile miesięcy na stażach?
 54. Zawieszona działalność gospodarcza a zasiłek przedemerytalny
 55. Zasiłek dla bezrobotnych po zmianie pracy
 56. Czy dostanę kuroniówkę?
 57. Pup grzywna
 58. Zasiłek dla bezrobotnych
 59. prawo do zasilku dla bezrobotnych a N-ki
 60. Rezygnacja ze stażu, a możliwość pracy
 61. Osoba bezrobotna –zagubione dokumenty.
 62. Staż z PUP a kwarantanna
 63. Zasiłek dla bezrobotnych czy mi się nalezy
 64. Status bezrobotnego a jednodniowa umowa zlecenie
 65. Zasilek w UP a zwolnienie w chorobie art 53
 66. Staż a przestój
 67. Rezygnacja ze stażu
 68. Rejestracja w urzędzie pracy jako student
 69. wielokrotne rejestrowanie się w UP
 70. Zawiadomienie o wszczeciu postepowania
 71. Bezrobotny a status studenta po 26 roku życia
 72. Podjecie pracy po zarejestrowaniu
 73. zwolnienie lekarskie, a staż
 74. Niezgłoszona umowa o dzieło a korzystanie z NFZ
 75. status osoby bezrobotnej
 76. dochód bezrobotnego
 77. Bon na zasiedlenie
 78. zasiłek po roku pracy
 79. Zatrudnienie poprzez dofinansowanie przez UP a brak doświadczenia zawodowego
 80. Rejestracja a zasiłek
 81. Rejstracja jako osoba bezrobotna
 82. Rejestracja w Urzędzie pracy
 83. Bon na zasiedlenie
 84. Rodzaj działałności gospodarczej - Dotacja PUP
 85. Koraniwirus a bezrobocie wypłata świadczenia
 86. Rejestracja w PUP podczas trwania umowy o dzieło
 87. Bezrobotna chce sprzedać puste opakowania po tuszach do drukarki, czy to przychód
 88. Rejestracja w Urzędzie Pracy a Umowy o dzieło
 89. Powrót z zagranicy a prawo do zasiłku.
 90. Kilka wątpliwości po rejestracji w UP
 91. Kuroniówka
 92. Małe pytanko od nowego.
 93. Kuroniówka, wcześniejszy rok a teraźniejsza praca.
 94. Ustalenie prawa do zasiłku dla bezrobotnych w moim przypadku
 95. Działalność nierejestrowa - retusz zdjęć
 96. Bon na zasiedlenie
 97. Rejestracja w PUP przez internet
 98. Rezygnacja z pracy po skierowaniu wstępnym
 99. bezrobotna - założenie działalności gospodarczej/dofinansowania
 100. zasiłek dla bezrobotnych a wynajem mieszkania
 101. Staż w sobotę
 102. Odwołanie naboru wniosków
 103. Zwolnienie z pracy, a przeprowadzka
 104. Kwarantanna podczas stażu
 105. Wezwanie do zwrotu Dotacji z PUP
 106. Jak się odwołać od zwrotu bonu na zasiedlenie.
 107. Dzialalnosc nierejestrowana
 108. umowa na czas określony po stażu a urlop
 109. Najem lokalu a dotacje z PUP
 110. bezrobocie, a ciąża
 111. art. 75 ust. 6 ustawy o promocji zatrudnienia
 112. Urlop macierzyński a zasiłek dla bezrobotnych
 113. Staż z urzędu pracy, zakończenie i umowa o pracę
 114. Rejestracja w PUP a zasiłek macierzyński.
 115. Wypowiedzenie umowy o prace robót publicznych
 116. Zasiłek dla bezrobotnego. Zasady.
 117. prawo do zasiłku a niskie wynagrodzenie
 118. Bezrobotny a założenie firmy
 119. zgłaszanie ewentualnych przychodów w pup
 120. Zgłoszenie podjęcia pracy (tylko 5 dni)
 121. 3 miesieczna umowa zlecenie a bezrobocie
 122. Rejestracja jako bezrobotny w sierpniu, wysokość zasiłku we wrześniu
 123. Prawo do zasiłku
 124. odprawa a zasiłek dla bezrobotnych
 125. Podjęcie nauki
 126. Prezes spółki z o.o. a rejestracja jako bezrobotny i dofinansowanie na działalność
 127. Zwolnienie stażystki z PUP - pomocy
 128. Rejestracja w urzedzie pracy
 129. dodatek aktywizacyjny. Terminy
 130. Rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem, odprawa i ilość pracowników.
 131. Status
 132. Skierowanie z urzędu - pewna kwestia
 133. zasiłek dla bezrobotnych a stypendium doktoranckie
 134. Cos jak świadectwo pracy ale po umowie zlecenie. ( nie wiem jak to nazwać :/.)
 135. Bon zasiedleniowy a rodzaj zwolnienia z pracy
 136. Zasiłek dla bezrobotnych
 137. Niestawiennictwo i brak usprawiedliwienia 7 dni w UP
 138. Czy po stażu z PUP może być zatrudnienie na 1/2 etatu lub zlecenie?
 139. Wniosek o dofinansowanie z Urzędu Pracy
 140. "kuroniówka"
 141. Co robić?
 142. Problem ze stażem
 143. udział w zysku firmy, a status bezrobtnego
 144. Zasiłek dla bezrobotnych
 145. Staż a renta rodzinna
 146. Bezrobotna żona - dopisanie do ubezpieczenia zdrowotnego.
 147. Staż
 148. Staż
 149. Zasilek dla bezrobotnego - problem
 150. Umowa zlecenie
 151. zasiłek dla bezrobotnych 2020 - dla kogo?
 152. przepracowane 365 dni a zasiłek dla bezrobotnych
 153. nietrafiony staż
 154. Status osoby bezrobotnej a praca sezonowa zagranicą
 155. Zasiłek dla bezrobotnego
 156. Przerwanie stażu, nieścisłości w regulaminie urzędu pracy
 157. Zwrot bonu na zasiedlenie - odwołanie od wezwania
 158. utrata pracy w czasie pandemii
 159. Bon na zasiedlenie
 160. Zasiłek dla bezrobotnych a przychody z giełdy
 161. Zwolnienia grupowe a zwolnienie lekarskie długoterminowe
 162. 1/4 etatu a zasiłek 120%
 163. Weryfikacja danych w UP
 164. Odmowa zasiłku
 165. Przyznanie bonu zasiedleniowego ???
 166. Zasiłek
 167. Pilnie gotowość do pracy
 168. Termin wypłat stypendium stażowego
 169. UP a ciągłość emerytalna
 170. Problem z UP
 171. Pójście na staż a kurniowka
 172. Wyrejestrowanie na własną prośbę a zasiłek
 173. Stażysta z urzędu pracy chce odejść
 174. Refundacja z PUP a stanowisko urzędnicze
 175. Staż a prywatne rzeczy szefa na sprzedaż
 176. Rejestracja jako bezrobotny brakujące jedno świadectwo pracy
 177. zasiłek dla bezrobotnych zmiana miejsca zamieszkania wezwanie
 178. Pracodawca nie chce wystawić zaświadczenia o zakończeniu umowy
 179. Staż z UE, brak płatności - Pół roku
 180. Staż z UE a dodatkowe dochody
 181. Urząd pracy i praktyka bezpłatna poza urzędem
 182. Staż z PUP i szereg wątpliwości
 183. umowa pośrednictwa pracy
 184. Utrata statusu bezrobotnego przez samotna matke
 185. Świadectwo pracy-brak kadr/problem z UP
 186. Koniec umowy a zasilek dla bezrobotnych w ciąży
 187. Zasiłek dla bezrobotnych a ciąża
 188. Bon szkoleniowy a uprawdopodobnienie zatrudnienia
 189. Rejestracja jako bezrobotny, pytanie
 190. prawo do zasiłku
 191. STAŻ PRACOWNIK- czy muszę go po stażu zatrudnić
 192. choroba a rejestracja w PUP
 193. bon na zasiedlenie, następnie JDG i dotacja
 194. Staż z unii, rezygnacja, oskarżenia
 195. Dofinansowanie
 196. czy przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?
 197. Zakończenie macierzyńskiego
 198. Niedostarczenie umowy
 199. Poręczyciel w dofinansowaniu na DG
 200. Odpracowanie przez stażystę zakładowego dnia wolnego w pracy w sobotę
 201. Okres pomiędzy zgłoszeniem do rejestracji, a decyzją...
 202. Dofinansowanie na stanowisko pracy z UP a odejście pracownika
 203. Finansowanie kursu przez Urząd pracy
 204. Zasiłek dla bezrobotnych
 205. Działalność gospodarcza 60+ a prawo do zasiłku.
 206. Dodatek motywacyjny
 207. Gra na giełdzie a status bezrobotnego
 208. Odwieszenie zasiłku dla bezrobotnych
 209. Zasiłek dla bezrobotnych
 210. Przerwa w zasiłku
 211. Staż a Urząd Pracy
 212. Status osoby bezrobotnej, a odkupienie jednostek w TFI
 213. Odmowa podjęcia pracy PUP
 214. Wyjąśnienie nieobecnosci
 215. rejestracja w urzędzie pracy
 216. Przerwa pomiędzy zatrudnieniem a zasiłek dla bezrobotnych
 217. Staż
 218. Skierowanie do pracy a zwolnienie lekarskie.
 219. przekroczenie terminu na wyrejestrowanie z PUP
 220. Urząd pracy.
 221. Plusy i minusy rejestracji w UP
 222. Urząd Pracy
 223. Bon na zasiedlenie a działalność.
 224. Dotacja z UP a Spółka Zoo
 225. Zasilek aktywizacyjny
 226. zasilek dla bezrobotnych zmiana miejsca
 227. Problem z urzędem pracy
 228. Kara z UP a ponowna rejestracja w innym Pup.
 229. Zarejestrowany bezrobotny a małe zlecenie
 230. Jak liczy się niestawiennictwo w urzędzie pracy?
 231. Rejestracja bezrobotnego a NIEZBĘDNE dokumenty
 232. Beznadziejna umowa po stażu
 233. bon na zasiedlenie - terminy
 234. Rejestracja w UP przez internet
 235. Rejestracja w PUP a umowy cywilnoprawne
 236. Urlopowanie nieobecności na wyjazd za granicę
 237. Bon zasiedleniowy a status studenta
 238. Bon na zasiedlenie a umowa o pracę tymczasową
 239. Bon na zasiedlenie a okres nieskładkowy
 240. Urząd Pracy wyrejstrowanie
 241. Staż z PUP a uprawnienia pracownicze
 242. Decyzja o skreśleniu z UP - terminy
 243. bon zasiedleniowy po umowie probnej
 244. Odwołanie od decyzji pup o odmowie przyznania zasilju dla bezrobotnego
 245. Rezygnacja ze stażu/ zmiana stażu
 246. Stypendium z tytułu kontynuacji nauki art. 55
 247. Utrata statusu osoby bezrobotnej a doręczenie pisma
 248. wypadek zagranicą a stawieńnictwo w urzeędzie pracy
 249. Przerwanie stażu
 250. Dodatek aktywizacyjny