PDA

View Full Version : Bezrobocie


Strony : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

 1. Zwolnienie z pracy, a przeprowadzka
 2. Kwarantanna podczas stażu
 3. Wezwanie do zwrotu Dotacji z PUP
 4. Jak się odwołać od zwrotu bonu na zasiedlenie.
 5. Dzialalnosc nierejestrowana
 6. umowa na czas określony po stażu a urlop
 7. Najem lokalu a dotacje z PUP
 8. bezrobocie, a ciąża
 9. art. 75 ust. 6 ustawy o promocji zatrudnienia
 10. Urlop macierzyński a zasiłek dla bezrobotnych
 11. Staż z urzędu pracy, zakończenie i umowa o pracę
 12. Rejestracja w PUP a zasiłek macierzyński.
 13. Wypowiedzenie umowy o prace robót publicznych
 14. Zasiłek dla bezrobotnego. Zasady.
 15. prawo do zasiłku a niskie wynagrodzenie
 16. Bezrobotny a założenie firmy
 17. zgłaszanie ewentualnych przychodów w pup
 18. Zgłoszenie podjęcia pracy (tylko 5 dni)
 19. 3 miesieczna umowa zlecenie a bezrobocie
 20. Rejestracja jako bezrobotny w sierpniu, wysokość zasiłku we wrześniu
 21. Prawo do zasiłku
 22. odprawa a zasiłek dla bezrobotnych
 23. Podjęcie nauki
 24. Prezes spółki z o.o. a rejestracja jako bezrobotny i dofinansowanie na działalność
 25. Zwolnienie stażystki z PUP - pomocy
 26. Rejestracja w urzedzie pracy
 27. dodatek aktywizacyjny. Terminy
 28. Rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem, odprawa i ilość pracowników.
 29. Status
 30. Skierowanie z urzędu - pewna kwestia
 31. zasiłek dla bezrobotnych a stypendium doktoranckie
 32. Cos jak świadectwo pracy ale po umowie zlecenie. ( nie wiem jak to nazwać :/.)
 33. Bon zasiedleniowy a rodzaj zwolnienia z pracy
 34. Zasiłek dla bezrobotnych
 35. Niestawiennictwo i brak usprawiedliwienia 7 dni w UP
 36. Czy po stażu z PUP może być zatrudnienie na 1/2 etatu lub zlecenie?
 37. Wniosek o dofinansowanie z Urzędu Pracy
 38. "kuroniówka"
 39. Co robić?
 40. Problem ze stażem
 41. udział w zysku firmy, a status bezrobtnego
 42. Zasiłek dla bezrobotnych
 43. Staż a renta rodzinna
 44. Bezrobotna żona - dopisanie do ubezpieczenia zdrowotnego.
 45. Staż
 46. Staż
 47. Zasilek dla bezrobotnego - problem
 48. Umowa zlecenie
 49. zasiłek dla bezrobotnych 2020 - dla kogo?
 50. przepracowane 365 dni a zasiłek dla bezrobotnych
 51. nietrafiony staż
 52. Status osoby bezrobotnej a praca sezonowa zagranicą
 53. Zasiłek dla bezrobotnego
 54. Przerwanie stażu, nieścisłości w regulaminie urzędu pracy
 55. Zwrot bonu na zasiedlenie - odwołanie od wezwania
 56. utrata pracy w czasie pandemii
 57. Bon na zasiedlenie
 58. Zasiłek dla bezrobotnych a przychody z giełdy
 59. Zwolnienia grupowe a zwolnienie lekarskie długoterminowe
 60. 1/4 etatu a zasiłek 120%
 61. Weryfikacja danych w UP
 62. Odmowa zasiłku
 63. Przyznanie bonu zasiedleniowego ???
 64. Zasiłek
 65. Pilnie gotowość do pracy
 66. Termin wypłat stypendium stażowego
 67. UP a ciągłość emerytalna
 68. Problem z UP
 69. Pójście na staż a kurniowka
 70. Wyrejestrowanie na własną prośbę a zasiłek
 71. Stażysta z urzędu pracy chce odejść
 72. Refundacja z PUP a stanowisko urzędnicze
 73. Staż a prywatne rzeczy szefa na sprzedaż
 74. Rejestracja jako bezrobotny brakujące jedno świadectwo pracy
 75. zasiłek dla bezrobotnych zmiana miejsca zamieszkania wezwanie
 76. Pracodawca nie chce wystawić zaświadczenia o zakończeniu umowy
 77. Staż z UE, brak płatności - Pół roku
 78. Staż z UE a dodatkowe dochody
 79. Urząd pracy i praktyka bezpłatna poza urzędem
 80. Staż z PUP i szereg wątpliwości
 81. umowa pośrednictwa pracy
 82. Utrata statusu bezrobotnego przez samotna matke
 83. Świadectwo pracy-brak kadr/problem z UP
 84. Koniec umowy a zasilek dla bezrobotnych w ciąży
 85. Zasiłek dla bezrobotnych a ciąża
 86. Bon szkoleniowy a uprawdopodobnienie zatrudnienia
 87. Rejestracja jako bezrobotny, pytanie
 88. prawo do zasiłku
 89. STAŻ PRACOWNIK- czy muszę go po stażu zatrudnić
 90. choroba a rejestracja w PUP
 91. bon na zasiedlenie, następnie JDG i dotacja
 92. Staż z unii, rezygnacja, oskarżenia
 93. Dofinansowanie
 94. czy przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?
 95. Zakończenie macierzyńskiego
 96. Niedostarczenie umowy
 97. Poręczyciel w dofinansowaniu na DG
 98. Odpracowanie przez stażystę zakładowego dnia wolnego w pracy w sobotę
 99. Okres pomiędzy zgłoszeniem do rejestracji, a decyzją...
 100. Dofinansowanie na stanowisko pracy z UP a odejście pracownika
 101. Finansowanie kursu przez Urząd pracy
 102. Zasiłek dla bezrobotnych
 103. Działalność gospodarcza 60+ a prawo do zasiłku.
 104. Dodatek motywacyjny
 105. Gra na giełdzie a status bezrobotnego
 106. Odwieszenie zasiłku dla bezrobotnych
 107. Zasiłek dla bezrobotnych
 108. Przerwa w zasiłku
 109. Staż a Urząd Pracy
 110. Status osoby bezrobotnej, a odkupienie jednostek w TFI
 111. Odmowa podjęcia pracy PUP
 112. Wyjąśnienie nieobecnosci
 113. rejestracja w urzędzie pracy
 114. Przerwa pomiędzy zatrudnieniem a zasiłek dla bezrobotnych
 115. Staż
 116. Skierowanie do pracy a zwolnienie lekarskie.
 117. przekroczenie terminu na wyrejestrowanie z PUP
 118. Urząd pracy.
 119. Plusy i minusy rejestracji w UP
 120. Urząd Pracy
 121. Bon na zasiedlenie a działalność.
 122. Dotacja z UP a Spółka Zoo
 123. Zasilek aktywizacyjny
 124. zasilek dla bezrobotnych zmiana miejsca
 125. Problem z urzędem pracy
 126. Kara z UP a ponowna rejestracja w innym Pup.
 127. Zarejestrowany bezrobotny a małe zlecenie
 128. Jak liczy się niestawiennictwo w urzędzie pracy?
 129. Rejestracja bezrobotnego a NIEZBĘDNE dokumenty
 130. Beznadziejna umowa po stażu
 131. bon na zasiedlenie - terminy
 132. Rejestracja w UP przez internet
 133. Rejestracja w PUP a umowy cywilnoprawne
 134. Urlopowanie nieobecności na wyjazd za granicę
 135. Bon zasiedleniowy a status studenta
 136. Bon na zasiedlenie a umowa o pracę tymczasową
 137. Bon na zasiedlenie a okres nieskładkowy
 138. Urząd Pracy wyrejstrowanie
 139. Staż z PUP a uprawnienia pracownicze
 140. Decyzja o skreśleniu z UP - terminy
 141. bon zasiedleniowy po umowie probnej
 142. Odwołanie od decyzji pup o odmowie przyznania zasilju dla bezrobotnego
 143. Rezygnacja ze stażu/ zmiana stażu
 144. Stypendium z tytułu kontynuacji nauki art. 55
 145. Utrata statusu osoby bezrobotnej a doręczenie pisma
 146. wypadek zagranicą a stawieńnictwo w urzeędzie pracy
 147. Przerwanie stażu
 148. Dodatek aktywizacyjny
 149. Bon na zasiedlenie a l4
 150. PUP utrata statusu bezrobotnego a wypłata zasiłku
 151. zasiek po 90 dniach
 152. Kup rejestracja A dochody z najmu
 153. Drugie skierowanie z urzędu pracy
 154. Brak wynagrodzenia i bezrobocie
 155. Czy macieżyński w tym przypadku?
 156. Ponowne rozpatrzenie wniosku o zasiłek - jak długo?
 157. Termin rejestracji w PUP
 158. Rejestrować się w PUP?
 159. bon na zasiedlenie
 160. Bon zasiedleniowy
 161. Bon na zasiedlenie
 162. Stypendium z urzędu pracy szkolenie
 163. Staż - mój problem
 164. Zabranie zasiłku
 165. Czy należy mi sie kurniówka?
 166. Rejestracja w UP a umowa zlecenie
 167. Dotacja z UP
 168. Co po okresie zasiłku dla bezrobotnych
 169. Powrot do Polski a zasilek dla bezrobotnych
 170. Wyrejestrowanie z urzędu pracy
 171. Psycholog-pup
 172. Wyrejestrowanie karne z PUP.
 173. Rezygnacja z DG, a prawo do zasiłku
 174. Możliwość odbywania stażu w innym mieście
 175. Bon na zasiedzenie, adres w krs a miejsce pracy
 176. Bon na zasiedlenie po podpisaniu umowy
 177. Kto może mieć status osoby bezrobotnej.
 178. Prace interwencyjne a ciąża
 179. Niestawienie się w urzędzie i zgłoszenie wyjazdu
 180. Rejestracja w PUP po zasiłku macierzyńskim
 181. Bon na zasiedlenie - wymóg zarejestrowania jako bezrobotny
 182. Bon na zasiedlenie a zwolnienie
 183. Odwołanie się od decyzji PUP w sprawie KFS
 184. opieka nad dzieckiem a urząd pracy
 185. Rezygnacja ze stażu i zwrot stypendium
 186. Wyrejestrwanie się z Urzędu pracy
 187. Zasiłek chorobowy L4 a dodatek aktywizacyjny .
 188. Staż a umowa zlecenie
 189. Zasiłek dla bezrobotnych po macierzyńskim i umówie zlecenie - odmowa
 190. Rejestracja internetowa a praktyka absolwencka.
 191. Umowa o dzieło a status bezrobotnego
 192. Firma nieaktywna a status bezrobotnego
 193. Ubezpieczenie zdrowotne inne niż z PUP
 194. Wykreślenie z PUP a ubezpieczenie zdrowotne
 195. Staż
 196. Zwolnienie, a opłacanie składek zdrowotnych na własną rękę
 197. Utrata statusu bezrobotnego a wykład
 198. Świadectwo dojrzałości, a świadectwo ukończenia technikum
 199. Rezygnacja ze stażu (fundacja)
 200. Bon na zasiedlenie a wcześniejsza dotacja
 201. Wyjazd za granicę a Urząd Pracy
 202. Problem ze stażem (skierowanie z PUP)
 203. Ukończenie szkoły za granica a brak zatwierdzenia
 204. Zasiłek dla bezrobotnych
 205. Rejestracja w urzędzie pracy
 206. Rezygnacja z kursu przez pup a podjęcie pracy.
 207. Staż a działalność gospodarcza
 208. Czy muszę rejestrować się w Urzędzie Pracy?
 209. Projekt unijny
 210. PUP zmiany od 14 czerwca 2019 / Odmowa stażu
 211. Dofinansowanie pracodawcy z Urzędu Pracy a wypowiedzenie pracownika
 212. zbycie akcji a status bezrobotnego
 213. Dodatek aktywizacyjny a praca po przyjęciu stażu.
 214. Umowa zlecenie dla studenta a zasiłek dla bezrobotnych
 215. Odmowa przyjęcia pracy (skierowanie z UP) na etapie wstępnych badań lekarskich
 216. Nowa działalność - Handel, pomoc
 217. Prawa stażysty
 218. Dofinansowanie Kursu z Biura pracy A zwolnienie
 219. Urząd pracy wyrejestrowanie
 220. wypowiedzenie skróconej umowy na czas określony
 221. Czy da się jakoś pozbyć ubezpieczenia zdrowotnego?
 222. Badania lekarskie a staż z PUP
 223. Pup. Problem ze świadectwami pracy
 224. Bon na zasiedlenie - zameldowanie
 225. rekompensata za koszt szkolenia
 226. Bon na szkolenie z PUP a podjęcie pracy
 227. Wyrejestrowanie z Urzędu Pracy
 228. Praca a Urząd Pracy
 229. Wypowiedzenie umowy o pracę i zasiłek dla osoby samotnie wychowyującej dziecko
 230. Zasiłek dla bezrobotnych a firma w upadłości
 231. Pytanie w sprawie dyplomów
 232. Skierowanie z pup a nowe miejsce pracy
 233. L4 a podpis w PUP
 234. Zasiłek dla bezrobotnych
 235. wypowiedzenie za porozumieniem stron a zasiłek z UP
 236. Wezwanie telefoniczne z urzędu pracy
 237. Staż ? czy aby na pewno wszystko ok ?
 238. Rejestracja w urzedzie pracy
 239. Bon na zasiedlenie.
 240. Koniec umowy a up
 241. Osobą długotrwałej bezrobotna
 242. KRUS a status bezrobotnego
 243. Bon zatrudnieniowy osób do 30r zycia
 244. rozwiązanie za porozumieniem stron a zasilek dla bezrobotnych
 245. Odrzucone FV z dotacji UP. Prośba o pomoc
 246. Chcę się zwolnić a pracodawca dostał dotację z UP
 247. zasilek dla bezrobotnych zmiana miejsca zamieszkania
 248. bon zasiedleniowy-student
 249. Pobieranie zasiłku dla bezrobotnych w trakcie ciąży co po porodzie?
 250. Urząd pracy a staż