PDA

View Full Version : Bezrobocie


Strony : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

 1. Bon na zasiedlenie a dwie umowy o pracę
 2. Rezygnacja ze stażu
 3. Bon na zasiedlenie czas dojazdu do pracy
 4. Buy Carisoprodol Online
 5. bon na zasiedlenie drugi raz a meldunek
 6. Dorabianie na bezrobociu
 7. Czy mając umowe zlecenie mogę zgłosić się jako bezrobotny?
 8. Staż z urzędu w innym powiecie.
 9. Zasiłek aktywacyjny, a nowy pracodawca.
 10. Dodatek aktywizacyjny 2 miesiace po podjęciu pracy
 11. Ponowne uzupełnienie dokumentów w PUP po zmianie wzoru dokumentu
 12. Bon na zasiedlenie a deklaracja zatrudnienia
 13. Bon na zasiedlenie a umowa o pracę i zlecenie
 14. Szkoła policealna
 15. Koniec okresu próbnego a powrót na zasiłek dla bezrobotnych
 16. Odmowa przyjęcia pracy w PUP
 17. Wyrejestrowanie z urzędu pracy po zasiłku.
 18. Postanowienie w sprawie statusu osoby bezrobotnej sprzed 12 lat
 19. skierowanie do cis
 20. Ponowna rejestracja w PUP
 21. Czy mozna sie odwołać
 22. Bon na zasiedlenie a umowa zlecenie
 23. Kolejność działań o bon na zasiedlenie
 24. Praca po 3,5miesiaca zasiłku dla bezrobotnych a Prawo do urlop u
 25. Zła decyzja pracownika urzędu przy skierowaniu do pracodawcy.
 26. Dobrowolne zrezygnowania ze statusu osoby bezrobotnej przed rozliczeniem skierowania
 27. Odwołanie od decyzji - utrata statusu
 28. Bezrobocie, bon na zasiedlenie a praktyki Erasmus+
 29. Przeniesienie praw autorskich na bezrobociu
 30. Będę musiał zwrócić składki zdrowotne? Nie zgłosiłem wykonywania umowy o dzieło
 31. Urząd Pracy - pytanie
 32. Bon zasiedlenie - termin dostarczeniu umowy zatrudnienia
 33. Zaświadczenia o pracę
 34. Ile dni przysługuje osobie bezrobotnej na kontakt z pracodawcą?
 35. Pytanie o utrzymanie statusu bezrobotnego
 36. Dodatek aktywizacyjny i wyrejestrowanie z pup
 37. Czy jako bezrobotny rozliczam pit?
 38. Oferta stażu a brak gotowości do pracy przez depresję
 39. Status bezrobotnego, a wiedza przyszłego pracodawcy
 40. Telefon z urzędu pracy
 41. Doradca zawodowy z urzedu pracy - nie mogę się stawić na spotkanie
 42. Zwolnienie - nowa praca i rezygnacja a zasiłek
 43. Problem z organizacją stażu.
 44. Ustawa o aktywności zawodowej
 45. Koniec umowy a dodatek aktywizacyjny
 46. Rejestracja w PUP bez zgłoszenia do ubezpieczenia z prawem do zasiłku.
 47. Skrócony okres wypowiedzenia a Dodatek aktywizacyjny
 48. Zgłoszenie faktu podjęcia pracy po terminie
 49. Ile wynosi stypendium stażowe?
 50. bon na zasiedlenie, a praca hybrydowa
 51. Doposażenie stanowiska a poprzednie zatrudnienie na umowę zlecenie
 52. Zaświadczenie od potencjalnego pracodawcy o zatrudnieniu, a rezygnacja
 53. Rezygnacja ze stażu, ubezpieczenie, studia
 54. "Nie przepracowal pan/pani 365 dni"
 55. Co grozi rodzicom?
 56. Pobieranie zasilku a praca na umowie o zlecenie lub o dzielo
 57. Przerwanie stażu z UP, a zwrot stypendium
 58. Status bezrobotnego a ubezpieczenie
 59. Stażysta sam na miejscu pracy?
 60. utrata zasiłku dla bezrobotnych
 61. Ponowny staż u pracodawcy. To samo stanowisko
 62. Jak nic nie robić i być bezrobotnym ?!
 63. Zasiłek dla bezrobotnych a porozumienie stron
 64. Zasiłek dla bezrobotnych a wypowiedzenie umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia.
 65. Nie uczę się niczego na stażu
 66. Odmowa podjęcia pracy z obawy przed zachorowaniem
 67. Stypendium za szkolenie
 68. Prace interwencyjnie urząd pracy
 69. Inna nazwa firmy - ten sam pracodawca a kolejny staż
 70. Prace interwencyjne
 71. Zasiłek dla bezrobotnych vs miejsce zamieszkania
 72. Bon na zasiedlenie - zwrot. Bardzo proszę o radę
 73. Rejestracja jako bezrobotny a dawne umowy zlecenia
 74. umowa zlecenie, a bon na zasiedlenie
 75. Oferta pracy z urzędu ponad 20km od domu
 76. Odmowa podjęcia pracy z urzędu pracy
 77. Umowa lojalnościowa- Brak przedłużenia umowy zlecenie przez pracodawcę
 78. Umowa o pracę po stażu- pytanie
 79. Czy mogę napisać odwołanie przez profil zaufany
 80. Zyski z kryptowalut/giełdy a zasiłek dla bezrobotnych
 81. Rezygnacja ze stażu z Urzędu Pracy poprzez podjęcie nowej pracy
 82. Jak napisać uzasadnienie wyjaśniające do up
 83. Zasiłek dla bezrobotnych
 84. Rezygnacja ze stażu z Urzędu Pracy poprzez podjęcie nowej pracy
 85. Staż w firmie zagranicznej
 86. Zasiłek
 87. Zmiana terminu odhaczania przez SMS
 88. Szkolenie z urzędu pracy
 89. Refundacja z PUP na utworzenie stanowiska pracy - ciąża pracownicy
 90. Dlaczego PUP zabrał mi zasiłek?
 91. Propozycja pracy, a odmowa.
 92. Wolne na stażu
 93. Sumowanie przychodów z różnych źródeł, a prawo do zasiłku.
 94. Odmowa przyjęcia dokumentów PUP- pilne
 95. praca
 96. Zatrudnienie po stażu a ciąża
 97. Zasiłek dla bezrobotnych - udowodnienie przeprowadzki.
 98. Odwołana wizyta w PUP i brak nowego terminu, rejestracja od 4 miesięcy
 99. Zasiłek dla bezrobotnych
 100. Niezgłoszenie umowy do UP w terminie
 101. Koniec zasiłku dla bezrobotnego, a wyrejestrowanie się z PUP
 102. Ubezpieczenie zdrowotne a zarobek z tantiem / praw autorskich.
 103. Rezygnacja ze stazu po tygodniu
 104. Zasiłek dla bezrobotnych, pytanie.
 105. Uzasadnienie bon na zasiedlenie
 106. Świadectwo pracy
 107. Skierowanie z PUP a odmowa pracodawcy
 108. Zarejestrowany jako bezrobotni a podjęcie pracy
 109. Staż w wybranej firmie, a program stażowy
 110. Kuroniówka i co dalej
 111. Bon zasiedleniowy a działalność
 112. Staż z urzędu
 113. Staż z UP a studia
 114. Żłobek dofinansowanie a staż
 115. Wykreślenie ze statusu bezrobotnego
 116. Staż z urzędu pracy. Szurnięta szefowa
 117. Bezrobocie w wieku 20 lat
 118. Telefony z urzędu pracy
 119. Zasiłek dla bezrobotnego
 120. zasiłek dla bezrobotnych i dodatek aktywizacyjny a brak świadczenia rehabilitacyjnego
 121. staże unijne
 122. Dodatek aktywizacyjny
 123. Wypowiedzenie pracy a zasiłek dla bezrobotnych
 124. Ile miesięcy na stażach?
 125. Zawieszona działalność gospodarcza a zasiłek przedemerytalny
 126. Zasiłek dla bezrobotnych po zmianie pracy
 127. Czy dostanę kuroniówkę?
 128. Pup grzywna
 129. Zasiłek dla bezrobotnych
 130. prawo do zasilku dla bezrobotnych a N-ki
 131. Rezygnacja ze stażu, a możliwość pracy
 132. Osoba bezrobotna –zagubione dokumenty.
 133. Staż z PUP a kwarantanna
 134. Zasiłek dla bezrobotnych czy mi się nalezy
 135. Status bezrobotnego a jednodniowa umowa zlecenie
 136. Zasilek w UP a zwolnienie w chorobie art 53
 137. Staż a przestój
 138. Rezygnacja ze stażu
 139. Rejestracja w urzędzie pracy jako student
 140. wielokrotne rejestrowanie się w UP
 141. Zawiadomienie o wszczeciu postepowania
 142. Bezrobotny a status studenta po 26 roku życia
 143. Podjecie pracy po zarejestrowaniu
 144. zwolnienie lekarskie, a staż
 145. Niezgłoszona umowa o dzieło a korzystanie z NFZ
 146. status osoby bezrobotnej
 147. dochód bezrobotnego
 148. Bon na zasiedlenie
 149. zasiłek po roku pracy
 150. Zatrudnienie poprzez dofinansowanie przez UP a brak doświadczenia zawodowego
 151. Rejestracja a zasiłek
 152. Rejstracja jako osoba bezrobotna
 153. Rejestracja w Urzędzie pracy
 154. Bon na zasiedlenie
 155. Rodzaj działałności gospodarczej - Dotacja PUP
 156. Koraniwirus a bezrobocie wypłata świadczenia
 157. Rejestracja w PUP podczas trwania umowy o dzieło
 158. Bezrobotna chce sprzedać puste opakowania po tuszach do drukarki, czy to przychód
 159. Rejestracja w Urzędzie Pracy a Umowy o dzieło
 160. Powrót z zagranicy a prawo do zasiłku.
 161. Kilka wątpliwości po rejestracji w UP
 162. Kuroniówka
 163. Małe pytanko od nowego.
 164. Kuroniówka, wcześniejszy rok a teraźniejsza praca.
 165. Ustalenie prawa do zasiłku dla bezrobotnych w moim przypadku
 166. Działalność nierejestrowa - retusz zdjęć
 167. Bon na zasiedlenie
 168. Rejestracja w PUP przez internet
 169. Rezygnacja z pracy po skierowaniu wstępnym
 170. bezrobotna - założenie działalności gospodarczej/dofinansowania
 171. zasiłek dla bezrobotnych a wynajem mieszkania
 172. Staż w sobotę
 173. Odwołanie naboru wniosków
 174. Zwolnienie z pracy, a przeprowadzka
 175. Kwarantanna podczas stażu
 176. Wezwanie do zwrotu Dotacji z PUP
 177. Jak się odwołać od zwrotu bonu na zasiedlenie.
 178. Dzialalnosc nierejestrowana
 179. umowa na czas określony po stażu a urlop
 180. Najem lokalu a dotacje z PUP
 181. bezrobocie, a ciąża
 182. art. 75 ust. 6 ustawy o promocji zatrudnienia
 183. Urlop macierzyński a zasiłek dla bezrobotnych
 184. Staż z urzędu pracy, zakończenie i umowa o pracę
 185. Rejestracja w PUP a zasiłek macierzyński.
 186. Wypowiedzenie umowy o prace robót publicznych
 187. Zasiłek dla bezrobotnego. Zasady.
 188. prawo do zasiłku a niskie wynagrodzenie
 189. Bezrobotny a założenie firmy
 190. zgłaszanie ewentualnych przychodów w pup
 191. Zgłoszenie podjęcia pracy (tylko 5 dni)
 192. 3 miesieczna umowa zlecenie a bezrobocie
 193. Rejestracja jako bezrobotny w sierpniu, wysokość zasiłku we wrześniu
 194. Prawo do zasiłku
 195. odprawa a zasiłek dla bezrobotnych
 196. Podjęcie nauki
 197. Prezes spółki z o.o. a rejestracja jako bezrobotny i dofinansowanie na działalność
 198. Zwolnienie stażystki z PUP - pomocy
 199. Rejestracja w urzedzie pracy
 200. dodatek aktywizacyjny. Terminy
 201. Rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem, odprawa i ilość pracowników.
 202. Status
 203. Skierowanie z urzędu - pewna kwestia
 204. zasiłek dla bezrobotnych a stypendium doktoranckie
 205. Cos jak świadectwo pracy ale po umowie zlecenie. ( nie wiem jak to nazwać :/.)
 206. Bon zasiedleniowy a rodzaj zwolnienia z pracy
 207. Zasiłek dla bezrobotnych
 208. Niestawiennictwo i brak usprawiedliwienia 7 dni w UP
 209. Czy po stażu z PUP może być zatrudnienie na 1/2 etatu lub zlecenie?
 210. Wniosek o dofinansowanie z Urzędu Pracy
 211. "kuroniówka"
 212. Co robić?
 213. Problem ze stażem
 214. udział w zysku firmy, a status bezrobtnego
 215. Zasiłek dla bezrobotnych
 216. Staż a renta rodzinna
 217. Bezrobotna żona - dopisanie do ubezpieczenia zdrowotnego.
 218. Staż
 219. Staż
 220. Zasilek dla bezrobotnego - problem
 221. Umowa zlecenie
 222. zasiłek dla bezrobotnych 2020 - dla kogo?
 223. przepracowane 365 dni a zasiłek dla bezrobotnych
 224. nietrafiony staż
 225. Status osoby bezrobotnej a praca sezonowa zagranicą
 226. Zasiłek dla bezrobotnego
 227. Przerwanie stażu, nieścisłości w regulaminie urzędu pracy
 228. Zwrot bonu na zasiedlenie - odwołanie od wezwania
 229. utrata pracy w czasie pandemii
 230. Bon na zasiedlenie
 231. Zasiłek dla bezrobotnych a przychody z giełdy
 232. Zwolnienia grupowe a zwolnienie lekarskie długoterminowe
 233. 1/4 etatu a zasiłek 120%
 234. Weryfikacja danych w UP
 235. Odmowa zasiłku
 236. Przyznanie bonu zasiedleniowego ???
 237. Zasiłek
 238. Pilnie gotowość do pracy
 239. Termin wypłat stypendium stażowego
 240. UP a ciągłość emerytalna
 241. Problem z UP
 242. Pójście na staż a kurniowka
 243. Wyrejestrowanie na własną prośbę a zasiłek
 244. Stażysta z urzędu pracy chce odejść
 245. Refundacja z PUP a stanowisko urzędnicze
 246. Staż a prywatne rzeczy szefa na sprzedaż
 247. Rejestracja jako bezrobotny brakujące jedno świadectwo pracy
 248. zasiłek dla bezrobotnych zmiana miejsca zamieszkania wezwanie
 249. Pracodawca nie chce wystawić zaświadczenia o zakończeniu umowy
 250. Staż z UE, brak płatności - Pół roku