PDA

View Full Version : Bezrobocie


Strony : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

 1. prawo do zasilku dla bezrobotnych a N-ki
 2. Rezygnacja ze stażu, a możliwość pracy
 3. Osoba bezrobotna –zagubione dokumenty.
 4. Staż z PUP a kwarantanna
 5. Zasiłek dla bezrobotnych czy mi się nalezy
 6. Status bezrobotnego a jednodniowa umowa zlecenie
 7. Zasilek w UP a zwolnienie w chorobie art 53
 8. Staż a przestój
 9. Rezygnacja ze stażu
 10. Rejestracja w urzędzie pracy jako student
 11. wielokrotne rejestrowanie się w UP
 12. Zawiadomienie o wszczeciu postepowania
 13. Bezrobotny a status studenta po 26 roku życia
 14. Podjecie pracy po zarejestrowaniu
 15. zwolnienie lekarskie, a staż
 16. Niezgłoszona umowa o dzieło a korzystanie z NFZ
 17. status osoby bezrobotnej
 18. dochód bezrobotnego
 19. Bon na zasiedlenie
 20. zasiłek po roku pracy
 21. Zatrudnienie poprzez dofinansowanie przez UP a brak doświadczenia zawodowego
 22. Rejestracja a zasiłek
 23. Rejstracja jako osoba bezrobotna
 24. Rejestracja w Urzędzie pracy
 25. Bon na zasiedlenie
 26. Rodzaj działałności gospodarczej - Dotacja PUP
 27. Koraniwirus a bezrobocie wypłata świadczenia
 28. Rejestracja w PUP podczas trwania umowy o dzieło
 29. Bezrobotna chce sprzedać puste opakowania po tuszach do drukarki, czy to przychód
 30. Rejestracja w Urzędzie Pracy a Umowy o dzieło
 31. Powrót z zagranicy a prawo do zasiłku.
 32. Kilka wątpliwości po rejestracji w UP
 33. Kuroniówka
 34. Małe pytanko od nowego.
 35. Kuroniówka, wcześniejszy rok a teraźniejsza praca.
 36. Ustalenie prawa do zasiłku dla bezrobotnych w moim przypadku
 37. Działalność nierejestrowa - retusz zdjęć
 38. Bon na zasiedlenie
 39. Rejestracja w PUP przez internet
 40. Rezygnacja z pracy po skierowaniu wstępnym
 41. bezrobotna - założenie działalności gospodarczej/dofinansowania
 42. zasiłek dla bezrobotnych a wynajem mieszkania
 43. Staż w sobotę
 44. Odwołanie naboru wniosków
 45. Zwolnienie z pracy, a przeprowadzka
 46. Kwarantanna podczas stażu
 47. Wezwanie do zwrotu Dotacji z PUP
 48. Jak się odwołać od zwrotu bonu na zasiedlenie.
 49. Dzialalnosc nierejestrowana
 50. umowa na czas określony po stażu a urlop
 51. Najem lokalu a dotacje z PUP
 52. bezrobocie, a ciąża
 53. art. 75 ust. 6 ustawy o promocji zatrudnienia
 54. Urlop macierzyński a zasiłek dla bezrobotnych
 55. Staż z urzędu pracy, zakończenie i umowa o pracę
 56. Rejestracja w PUP a zasiłek macierzyński.
 57. Wypowiedzenie umowy o prace robót publicznych
 58. Zasiłek dla bezrobotnego. Zasady.
 59. prawo do zasiłku a niskie wynagrodzenie
 60. Bezrobotny a założenie firmy
 61. zgłaszanie ewentualnych przychodów w pup
 62. Zgłoszenie podjęcia pracy (tylko 5 dni)
 63. 3 miesieczna umowa zlecenie a bezrobocie
 64. Rejestracja jako bezrobotny w sierpniu, wysokość zasiłku we wrześniu
 65. Prawo do zasiłku
 66. odprawa a zasiłek dla bezrobotnych
 67. Podjęcie nauki
 68. Prezes spółki z o.o. a rejestracja jako bezrobotny i dofinansowanie na działalność
 69. Zwolnienie stażystki z PUP - pomocy
 70. Rejestracja w urzedzie pracy
 71. dodatek aktywizacyjny. Terminy
 72. Rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem, odprawa i ilość pracowników.
 73. Status
 74. Skierowanie z urzędu - pewna kwestia
 75. zasiłek dla bezrobotnych a stypendium doktoranckie
 76. Cos jak świadectwo pracy ale po umowie zlecenie. ( nie wiem jak to nazwać :/.)
 77. Bon zasiedleniowy a rodzaj zwolnienia z pracy
 78. Zasiłek dla bezrobotnych
 79. Niestawiennictwo i brak usprawiedliwienia 7 dni w UP
 80. Czy po stażu z PUP może być zatrudnienie na 1/2 etatu lub zlecenie?
 81. Wniosek o dofinansowanie z Urzędu Pracy
 82. "kuroniówka"
 83. Co robić?
 84. Problem ze stażem
 85. udział w zysku firmy, a status bezrobtnego
 86. Zasiłek dla bezrobotnych
 87. Staż a renta rodzinna
 88. Bezrobotna żona - dopisanie do ubezpieczenia zdrowotnego.
 89. Staż
 90. Staż
 91. Zasilek dla bezrobotnego - problem
 92. Umowa zlecenie
 93. zasiłek dla bezrobotnych 2020 - dla kogo?
 94. przepracowane 365 dni a zasiłek dla bezrobotnych
 95. nietrafiony staż
 96. Status osoby bezrobotnej a praca sezonowa zagranicą
 97. Zasiłek dla bezrobotnego
 98. Przerwanie stażu, nieścisłości w regulaminie urzędu pracy
 99. Zwrot bonu na zasiedlenie - odwołanie od wezwania
 100. utrata pracy w czasie pandemii
 101. Bon na zasiedlenie
 102. Zasiłek dla bezrobotnych a przychody z giełdy
 103. Zwolnienia grupowe a zwolnienie lekarskie długoterminowe
 104. 1/4 etatu a zasiłek 120%
 105. Weryfikacja danych w UP
 106. Odmowa zasiłku
 107. Przyznanie bonu zasiedleniowego ???
 108. Zasiłek
 109. Pilnie gotowość do pracy
 110. Termin wypłat stypendium stażowego
 111. UP a ciągłość emerytalna
 112. Problem z UP
 113. Pójście na staż a kurniowka
 114. Wyrejestrowanie na własną prośbę a zasiłek
 115. Stażysta z urzędu pracy chce odejść
 116. Refundacja z PUP a stanowisko urzędnicze
 117. Staż a prywatne rzeczy szefa na sprzedaż
 118. Rejestracja jako bezrobotny brakujące jedno świadectwo pracy
 119. zasiłek dla bezrobotnych zmiana miejsca zamieszkania wezwanie
 120. Pracodawca nie chce wystawić zaświadczenia o zakończeniu umowy
 121. Staż z UE, brak płatności - Pół roku
 122. Staż z UE a dodatkowe dochody
 123. Urząd pracy i praktyka bezpłatna poza urzędem
 124. Staż z PUP i szereg wątpliwości
 125. umowa pośrednictwa pracy
 126. Utrata statusu bezrobotnego przez samotna matke
 127. Świadectwo pracy-brak kadr/problem z UP
 128. Koniec umowy a zasilek dla bezrobotnych w ciąży
 129. Zasiłek dla bezrobotnych a ciąża
 130. Bon szkoleniowy a uprawdopodobnienie zatrudnienia
 131. Rejestracja jako bezrobotny, pytanie
 132. prawo do zasiłku
 133. STAŻ PRACOWNIK- czy muszę go po stażu zatrudnić
 134. choroba a rejestracja w PUP
 135. bon na zasiedlenie, następnie JDG i dotacja
 136. Staż z unii, rezygnacja, oskarżenia
 137. Dofinansowanie
 138. czy przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?
 139. Zakończenie macierzyńskiego
 140. Niedostarczenie umowy
 141. Poręczyciel w dofinansowaniu na DG
 142. Odpracowanie przez stażystę zakładowego dnia wolnego w pracy w sobotę
 143. Okres pomiędzy zgłoszeniem do rejestracji, a decyzją...
 144. Dofinansowanie na stanowisko pracy z UP a odejście pracownika
 145. Finansowanie kursu przez Urząd pracy
 146. Zasiłek dla bezrobotnych
 147. Działalność gospodarcza 60+ a prawo do zasiłku.
 148. Dodatek motywacyjny
 149. Gra na giełdzie a status bezrobotnego
 150. Odwieszenie zasiłku dla bezrobotnych
 151. Zasiłek dla bezrobotnych
 152. Przerwa w zasiłku
 153. Staż a Urząd Pracy
 154. Status osoby bezrobotnej, a odkupienie jednostek w TFI
 155. Odmowa podjęcia pracy PUP
 156. Wyjąśnienie nieobecnosci
 157. rejestracja w urzędzie pracy
 158. Przerwa pomiędzy zatrudnieniem a zasiłek dla bezrobotnych
 159. Staż
 160. Skierowanie do pracy a zwolnienie lekarskie.
 161. przekroczenie terminu na wyrejestrowanie z PUP
 162. Urząd pracy.
 163. Plusy i minusy rejestracji w UP
 164. Urząd Pracy
 165. Bon na zasiedlenie a działalność.
 166. Dotacja z UP a Spółka Zoo
 167. Zasilek aktywizacyjny
 168. zasilek dla bezrobotnych zmiana miejsca
 169. Problem z urzędem pracy
 170. Kara z UP a ponowna rejestracja w innym Pup.
 171. Zarejestrowany bezrobotny a małe zlecenie
 172. Jak liczy się niestawiennictwo w urzędzie pracy?
 173. Rejestracja bezrobotnego a NIEZBĘDNE dokumenty
 174. Beznadziejna umowa po stażu
 175. bon na zasiedlenie - terminy
 176. Rejestracja w UP przez internet
 177. Rejestracja w PUP a umowy cywilnoprawne
 178. Urlopowanie nieobecności na wyjazd za granicę
 179. Bon zasiedleniowy a status studenta
 180. Bon na zasiedlenie a umowa o pracę tymczasową
 181. Bon na zasiedlenie a okres nieskładkowy
 182. Urząd Pracy wyrejstrowanie
 183. Staż z PUP a uprawnienia pracownicze
 184. Decyzja o skreśleniu z UP - terminy
 185. bon zasiedleniowy po umowie probnej
 186. Odwołanie od decyzji pup o odmowie przyznania zasilju dla bezrobotnego
 187. Rezygnacja ze stażu/ zmiana stażu
 188. Stypendium z tytułu kontynuacji nauki art. 55
 189. Utrata statusu osoby bezrobotnej a doręczenie pisma
 190. wypadek zagranicą a stawieńnictwo w urzeędzie pracy
 191. Przerwanie stażu
 192. Dodatek aktywizacyjny
 193. Bon na zasiedlenie a l4
 194. PUP utrata statusu bezrobotnego a wypłata zasiłku
 195. zasiek po 90 dniach
 196. Kup rejestracja A dochody z najmu
 197. Drugie skierowanie z urzędu pracy
 198. Brak wynagrodzenia i bezrobocie
 199. Czy macieżyński w tym przypadku?
 200. Ponowne rozpatrzenie wniosku o zasiłek - jak długo?
 201. Termin rejestracji w PUP
 202. Rejestrować się w PUP?
 203. bon na zasiedlenie
 204. Bon zasiedleniowy
 205. Bon na zasiedlenie
 206. Stypendium z urzędu pracy szkolenie
 207. Staż - mój problem
 208. Zabranie zasiłku
 209. Czy należy mi sie kurniówka?
 210. Rejestracja w UP a umowa zlecenie
 211. Dotacja z UP
 212. Co po okresie zasiłku dla bezrobotnych
 213. Powrot do Polski a zasilek dla bezrobotnych
 214. Wyrejestrowanie z urzędu pracy
 215. Psycholog-pup
 216. Wyrejestrowanie karne z PUP.
 217. Rezygnacja z DG, a prawo do zasiłku
 218. Możliwość odbywania stażu w innym mieście
 219. Bon na zasiedzenie, adres w krs a miejsce pracy
 220. Bon na zasiedlenie po podpisaniu umowy
 221. Kto może mieć status osoby bezrobotnej.
 222. Prace interwencyjne a ciąża
 223. Niestawienie się w urzędzie i zgłoszenie wyjazdu
 224. Rejestracja w PUP po zasiłku macierzyńskim
 225. Bon na zasiedlenie - wymóg zarejestrowania jako bezrobotny
 226. Bon na zasiedlenie a zwolnienie
 227. Odwołanie się od decyzji PUP w sprawie KFS
 228. opieka nad dzieckiem a urząd pracy
 229. Rezygnacja ze stażu i zwrot stypendium
 230. Wyrejestrwanie się z Urzędu pracy
 231. Zasiłek chorobowy L4 a dodatek aktywizacyjny .
 232. Staż a umowa zlecenie
 233. Zasiłek dla bezrobotnych po macierzyńskim i umówie zlecenie - odmowa
 234. Rejestracja internetowa a praktyka absolwencka.
 235. Umowa o dzieło a status bezrobotnego
 236. Firma nieaktywna a status bezrobotnego
 237. Ubezpieczenie zdrowotne inne niż z PUP
 238. Wykreślenie z PUP a ubezpieczenie zdrowotne
 239. Staż
 240. Zwolnienie, a opłacanie składek zdrowotnych na własną rękę
 241. Utrata statusu bezrobotnego a wykład
 242. Świadectwo dojrzałości, a świadectwo ukończenia technikum
 243. Rezygnacja ze stażu (fundacja)
 244. Bon na zasiedlenie a wcześniejsza dotacja
 245. Wyjazd za granicę a Urząd Pracy
 246. Problem ze stażem (skierowanie z PUP)
 247. Ukończenie szkoły za granica a brak zatwierdzenia
 248. Zasiłek dla bezrobotnych
 249. Rejestracja w urzędzie pracy
 250. Rezygnacja z kursu przez pup a podjęcie pracy.