PDA

View Full Version : Oświata


Strony : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 1. Zagrożenie
 2. Rezygnacja z jednego egzaminu rozszerzonego
 3. Praktyka zawodowa
 4. Odzyskanie świadectwa
 5. Jakie wykształcenie ma student?
 6. wymagane wykształcenie do nauczania j. obcego w przedszkolu i klasach 1-3
 7. Ocena niedostateczna za nieobecność na lekcji.
 8. Wyrzucenie ze szkoły po egzaminach
 9. Mylny opis kierunku studiów
 10. Oczekiwania Gminy (org. prowadzący) do Dyrektora Szkoły - rekrutacja klasa "0"
 11. Dopuszczenie do matury
 12. Zwrot stypendium socjalnego z uczelni
 13. Kary dyscyplinarne dla studentów na uczelniach
 14. Plagiat na egzaminie
 15. Wyrzucenie ze szkoły przez chorobę
 16. Praca dyplomowa
 17. szczepienia COVID-19
 18. Wystawianie Ocen, poprawy, sprawdziany.
 19. szkoła e-lekcje
 20. Uchwała rady dyscypliny - akt prawny czy świstek?
 21. Problem z uczelnią wyższą
 22. Pytanie do wszystkich prawników podatkowych.
 23. Nieoplacone czesne.
 24. Zwolnienie z VAT
 25. Zmiana szkoły branżowej
 26. Praktyki zawodowe w technikum w wakacje
 27. stypendium socjalne - interpretacja
 28. Różnice programowe na studiach
 29. Różnice programowe na studiach
 30. Dyplomy
 31. Zatrudnienie na stanowisku adiunkta po 1/2 etatu na dwóch uczelniach [prośba o pomoc]
 32. Zwrot stypendium
 33. Opłata za studia
 34. błędna decyzja pedagog
 35. Jakie to wykształcenie?
 36. Obrona pracy licencjackiej
 37. Stypendium Socjalne - Brak Kontaktu z rodzicami
 38. Stypendium socjalnie-odmowa
 39. Zniewaga przez nauczyciela, znęcanie się psychiczne
 40. Stypendium socjalne
 41. Studia a komornik
 42. Nieprawidłowe przeliczenie dochodu -styp. socjalne
 43. Jaka aplikacja???
 44. Świadczenie kompensacyjne
 45. Skreślenie z listy studentów skarga do sądu administracyjnego
 46. Informacja o nieuruchomieniu specjalizacji po drugim roku studiów.
 47. Dofinansowanie 500 zł na sprzęt dla nauczyciela
 48. Czy stypendium Rektora podlega zwrotowi?
 49. Stypendium rektora na drugim kierunku w trakcie magisterki
 50. Nieuwzględnienie konfliktu interesów z recenzentem
 51. Stypendium socjalne i brak dochodów
 52. Wznowienie studiów
 53. Praca licencjacka
 54. Praca zdalna podczas izolacji.
 55. Dofinansowanie sprzętu dla nauczycieli
 56. Odmówiono mi stypendium.socjalnego
 57. Nieobecność
 58. skreslenie z listy studentow
 59. Stypendium socjalne brak zaświadczenia z OPS uzasadnienie
 60. Co ze stypendium rektora?
 61. *** - czy legalnie można dodać dyrektora do każdej grupy?
 62. dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły
 63. Zajęcia pozalekcyjne w szkole podstawowej
 64. Oświadczenie na zajęcia
 65. Przeniesienie z technikum do technikum
 66. Obowiązkowe wpisywanie się do księgi przed wejściem na teren szkoły
 67. Czesne.
 68. Czy można przepisać sie z zawodówki do Technikum
 69. Obowiązkowa kamerka
 70. Problemu z uzyskaniem dokumentów od szkoły
 71. Chodzenie do szkoły a..
 72. sześcioletni okres pobierania stypendium
 73. Problem z nauczycielm (zwolnienienia)
 74. Stypendium socjalne przed 1 października - bez OPS?
 75. Wyproszenie ucznia z lekcji
 76. Zgubiona kartkówka
 77. Umowa na zastepstwo
 78. Studia prawnicze po stosunkach międzynarodowych?
 79. Studia - Ekonomia/Prawo
 80. Indywidualna organizacja studiów na UJ
 81. Rozporządzenie MEN a zapis w regulaminie szkolnym
 82. Szkoła - Oświadczenie Rodzica.
 83. Umowa o naukę
 84. Czy dałoby się napisać wcześniej maturę?
 85. Dług ECTS po przeniesieniu na inną uczelnię
 86. Przeniesienie z 2 klasy Technikum do 2 klasy Liceum
 87. Studia I stopnia na uczelni A, II stopnia na uczelni B - jakim tytułem się posługiwać
 88. Czerwona strefa koronawir. i grzywna za nieposłanie dziecka do szkoły
 89. Wybór uczelni a przyszłość
 90. Czy przyjmą mnie na studia prawnicze?
 91. Przedszkole - zmiana grupy
 92. Przedłużenie umowy o kwarantanna / choroba
 93. Czy lata studiów dziennych liczą się do emerytury?
 94. Stypendium rektora- czy można się o nie starać?
 95. nauczyciel stażysta
 96. praca licencjacka a 2 imiona
 97. Przeniesienie z drugiej klasy technikum do liceum
 98. Etat nauczyciela
 99. Świadczenie rehabilitacyjne.
 100. Wypowiedzenie na l4
 101. Odmowa wydania rekomendacji akademickich
 102. Urlop wychowawczy
 103. Proszę o pomoc . Studia
 104. Studia doktoranckie
 105. Umowa o pracę nauczyciela kontraktowego na czas określony
 106. Legitymacja studencka a obrona pracy mgr
 107. Utajnienie pracy inżynierskiej
 108. Urlop uzupełniający nauczyciela
 109. Rekrutacja do klas pierwszych - dyrektor nie chce przyjąć dziecka
 110. Przeniesienie
 111. Nauka zdalna. Szkoła zapewnia komputer i internet?
 112. problem z oceną na uczelni
 113. Szkoła działa na niekorzyść uczniów
 114. Duplikat swiadectwa maturalnego
 115. Skreślenie z listy studentów i komisja dyscyplinarna
 116. Publiczne przedszkole vs. niepubliczna szkoła podstawowa
 117. wydalenie z uczelni
 118. Zgłaszanie wypoczynku
 119. Zabranie telefonu do depozytu
 120. Co lepiej zrobić
 121. Używanie kamerek internetowych na lekcjach.
 122. Próba wyrzucenia z akademika za rzekome naruszenie regulaminu.
 123. umowa o pracę na czas nieokreślony dla nauczyciela
 124. Decyzje nauczyciela/szkoły
 125. Stypendium studenckie
 126. Studia prawnicze/drugi kierunek za granicą
 127. Powołanie dyrektora
 128. Nauczanie online
 129. Ocena dopuszczają od 75%?
 130. Obrony dyplomowe online
 131. Wznowienie studiów, a powtarzanie studiów
 132. Przyjęcie do innej szkoły
 133. Studia niestacjonarne a koronawirus
 134. Szkoła dla dorosłych
 135. Rozporządzenie MEN o kształceniu zdalnym
 136. Powtarzanie 3kl.LO
 137. Uczelnie zdalne, a brak Internetu
 138. szkoda zdalna nauka, a brak internetu, komputera
 139. Koronawiurus a szkoła
 140. Zamknięta szkoła , a praktyka zawodowa
 141. Uszkodzone okulary
 142. Czy uczelnia państwowa może nakazać aby praktyki studenckie były bezpłatne
 143. Nauczyciel zachowuje się źle, narusza przestrzeń osobistą
 144. Czas trwania umów powyżej 33msc
 145. Zawieszenie w prawach nauczyciela
 146. Rada Rodziców
 147. Wystawianie ocen w dni wolne
 148. Problem z dzieckiem w klasie
 149. Niepełnoletni student a skreślenie z uczelni
 150. Niedopuszczenie do matury.
 151. Jedynka z zadania domowego oraz ograniczenie praw ucznia.
 152. Interpretacja ustawy o systemie oświaty
 153. Zwolnienie lekarskie z zajęć wychowania fizycznego.
 154. 13-stka
 155. Zakaz siedzenia w samochodzie na parkingu podczas okienka w szkole.
 156. Wznowienie studiów i przeniesienie na inną uczelnie UW->UG
 157. Zmiana tematu pracy doktoranckiej
 158. Prośba o pozostawienie nauczyciela
 159. Szkoła a czekanie za nową
 160. Przymusowy urlop dla pracownika na kartę nauczyciela
 161. Szkoła zaoczna odmawia wydania dokumentów
 162. Rezygnacja ze studiów
 163. Tytuł technika
 164. Zwrot nienależnie pobranego stypendium
 165. rezygnacja ze studiów
 166. Wycofanie deklaracji maturalnej
 167. Ocenianie matur próbnych
 168. Zmiana szkoły z technikum na liceum i ponowne rozpoczęcie nauki od I klasy
 169. Dostęp do cudzej pracy magisterskiej
 170. Ocena z zachowania
 171. Z branżówki do liceum po semestrze.
 172. pismo dyrektora sąd rodzinny
 173. Niesprawiedliwe wydalenie z uczelni.
 174. Wezwanie do zapłaty z Uniwersytetu.
 175. Średnie wykształcenie techniczne
 176. Przetrzymywanie wbrew woli niepełnoletniego ucznia na terenie szkoły podczas religii
 177. Wymiar urlopu po odejściu ze szkoły.
 178. Trening w trakcie ferii
 179. Zatrudnianie nauczyciela po 1 września
 180. Stypendium socjalne
 181. Problem ze stypendium
 182. Złe zachowanie nauczyciela.
 183. informowanie o rekolekcjach w szkole
 184. Dwa pytania dot. oceniania przez nauczyciela
 185. Rozwiązanie umowy z uczelnią a naliczanie czesnego
 186. Stypendium rektora - decyzja
 187. Odwołanie od egzaminu zawodowego
 188. Nieklasyfikacja a zmiana szkoły między semestarmi.
 189. Pobieranie po jednym stypendium na dwóch uczelniach
 190. Nauczyciel szkoły publicznej - zajęcia dodatkowe
 191. umowa z uczelnią
 192. Nieobecność na zajęciach a stypendium socjalne
 193. stypendium specjalne dla osoby niepełnosprawnej
 194. Stypendium rektora
 195. Studia podyplomowe
 196. Zawód nauczyciela a dodatkowa działalność gospodarcza
 197. Dyrektor- dokumentacja
 198. Urlop dziekański
 199. Urlop dziekański
 200. Nauczyciel grozi pozwem
 201. Czy uniwersytet może odrzucić oświadczenie lekarskie (medycyna pracy)?
 202. Szkoła upublicznia na FB zdjęcie mojego dziecka mimo nie wyrażenia zgody
 203. Zmiany przed miesiąc przed wystawieniem ocen semestralnych
 204. Studium policealne
 205. Zmiana typu szkoły w 2020/2021
 206. Nieobecność na studiach zaocznych.
 207. Zakaz w szkole
 208. Przeniesie po programie MOST UMCS / UW
 209. Opłata administracyjna szkoła policealna
 210. Obraza nauczyciela
 211. Przekroczenie uprawnień zawodowych?
 212. Pytanie o wznowienie studiów
 213. Prawo na Uniwersytecie Opolskim
 214. Czy zmienić studiowanie medycyny na prawo?
 215. Zmniejszenie etatu nauczyciela
 216. Etat nauczyciela
 217. ilość uczniów w klasie, na lekcji zastępczej
 218. Probematyczne dojazdy dzieci do szkoły
 219. Zaświadczenie o skreśleniu z listy słuchaczy.
 220. Dochód rodziny
 221. Ciąża a aplikacja radcowska
 222. Przepisy.
 223. PILNE!! Maksymalna ilość godzin lekcyjnych w jednym dniu
 224. Darmowe liceum zaoczne chce pieniądze
 225. Dziecko gnębione w szkole bez pomocy.
 226. Wniosek o zmiany w statucie szkoły
 227. Stypendium Rektora
 228. Zwolnienie z wf 2 klasa technikum
 229. Studia prawnicze w wieku 37 lat
 230. Odwołanie od decyzji prodziekana
 231. Stypendium socjalne, a zaświadczenie OPS
 232. Skreślenie z listy studentów
 233. Stypendium rektora
 234. Problem z nauczycielem
 235. Nauczanie w szkole
 236. Szkoła a licencja bezpłatna z wyłączeniem zastosowań komercyjnych
 237. Stypendium socjalne
 238. Student, stypendium socjalne.
 239. Obowiązek przekazania danych rodziców szkole.
 240. Czy mam szanse?
 241. 2 klasa liceum i brak szkoły
 242. Urlop wypoczynkowy, a brak wynagrodzenia w szkole
 243. stypendium studenckie
 244. Stypendium naukowe a zmiany w ustawie o szkolnictwie
 245. Zmiana technikum na inne.
 246. Prawo rodzica dziecka do lat 4.
 247. Problem z wydziałem prawa na UMK
 248. szkoła doktorska a zatrudnienie w ramach umowy zlecenia
 249. Nauczyciel <> przerwy
 250. Studia bez dyplomu