PDA

View Full Version : Oświata


Strony : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 1. 3-latki, 4-latki, 5-latki, 6-latki razem do zerówki?
 2. Przedszkole, żłobek - rozpoczęcie działalności
 3. testy w szkole
 4. Palenie e-papierosa w szkole.
 5. Przerwanie edukacji
 6. Wstrzymanie wydania świadectwa przez szkołę
 7. Wybudzenie się z śpiączki po 8 latach, a edukacja.
 8. Czy moge zdać z jednym nieklasyfikowaniem
 9. Skreśleni z listy studentów. awiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
 10. Zmiana szkoły
 11. Zasiłek na zagospodarowanie
 12. wypadek na placu zabaw w przedszkolu - twarda nawierzchnia pod huśtawką
 13. Szkoła policealna - Problem
 14. zadanie domowe wysłane przez Facebooka
 15. Urlop wypoczynkowy nauczyciela
 16. Ocena końcoworoczna
 17. Urlop nauczycielski
 18. Czy nauczyciel moze odmówić poprawy semestru?
 19. Niepełnosprawny aplikant radcowski
 20. cofnięcie stypendium na uczelni
 21. Wakacje
 22. Szkoła nie wydaje świadectwa
 23. Strajk Nauczycieli
 24. Prawo na UŁ i przeniesienie
 25. waloryzacja zarobków nauczycieli
 26. Strajk nauczycieli podstawa prawna
 27. Nieklasyfikowanie a zagrożenie
 28. Obowiązek szkolny. Zamknięta szkoła na czas manifestacji
 29. zmiana stanowiska podczas odbywania stażu uwzględnienie w sprawozdaniu
 30. Nieklasyfikacja z powodu choroby dziecka kl 5
 31. Rezygnacja ze studiów
 32. Niesprawiedliwe ocenianie przez nauczyciela
 33. Ocena naganna a brak promocji do następnej klasy
 34. Zapłata za czesne po skreśleniu z listy studentów i dalsze naliczanie opłaty
 35. Przeniesienie dziecka do innej szkoły - konflikt rodziców!!
 36. Skreślenie z listy studentów za brak opłaty
 37. Czy informację o upomnieniu dziekańskim aplikanta adw. zamieszcza się w jego aktach?
 38. Ponaglenie do zaplaty, czesne, studia, brak obecnosci
 39. Bezpodstawne skreślenie z listy przyjętych do przedszkola
 40. Kto pokrywa koszta teatru?
 41. Odpowiedź rektora na odwołanie
 42. Umowa o prace a dłuższy okres wypowiedzenia
 43. Sytuacja uczniów w związku ze strajkami nauczycieli
 44. Ocena niedostateczna za wyjście z sali minutę przed dzwonkiem
 45. Zawieszenie w prawach ucznia.
 46. Matura
 47. Urlop "nauczycielski"
 48. Prawa ucznia a matura
 49. Statut szkoły, kwestia interpretacji
 50. Rekolekcje wielkopistne
 51. Powrót na studia stacjonarne
 52. Duplikat świadectwa dojrzałości po raz drugi
 53. Przekształcenie szkoły filialnej w samodzielną placówkę
 54. tytul zawodowy
 55. Problem z rodzicami w szkole
 56. Zmiana studiów a stypendium socjalne
 57. Ciąża i umowa na zastępstwo.
 58. Jak wygląda proces usunięcia dziecka z przedszkola?
 59. Wezwanie do zapłaty - uczelnia
 60. Obowiązki pracownika po ustaniu stosunku pracy.
 61. Niestacjonarne studia prawnicze
 62. Zagrożenie NKL-em z zajęć WF
 63. Staż na nauczyciela kontraktowego a ciąża? Zasiłek macierzyński
 64. Awans zawodowy nauczyciela - jak to jest w placówkach niepublicznych?
 65. Spór z uczelnią
 66. Problem z odebraniem dokumentów szkolnych
 67. Nauczyciel kontraktowy
 68. Przerwanie nauki przez niepelnoletniego
 69. Obowiązki uczelni wyższej
 70. niezdany egzamin brokerski
 71. Przedszkole- przeniesienie 6 latków na rzecz 3 latków.
 72. Umowa o kształcenie zreygnacja ze specjalizacji
 73. Dodatek wiejski w filii zamiejscowej
 74. Czas pracy fizjoterapeuty w części etatu NFZ i Oświaty
 75. Blok fakulatywny nie praktyki obowiazkowy obóz studia.
 76. Domyślnie Rezygnacja ze studiów a stypendium rektora
 77. Praca magisterska
 78. Rezygnacja ze studiów a stypendium rektora
 79. Staż nauczyciela - nowelizacja karty nauczyciela
 80. Dodatek motywacyjny po powrocie z urlopu macierzyńskiego
 81. Ustawa 2.0 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 82. Duplikat dyplomu szkoły policealnej
 83. Urlop uzupełniający po macierzyńskim, wynagrodzenie
 84. przedszkole - dzieci oglądają bajki zamiast się uczyć
 85. Pytanie
 86. Wydanie świadectwa z 3 klasy technikum
 87. Gdzie studiować?
 88. Obowiązek szkolny
 89. Bilet miesięczny
 90. Powrót do szkoły
 91. Co grozi za niepowrót z przepustki w placówce MOS?
 92. Zastępstwo
 93. Studia a praktyka, staż
 94. Opłata za ksero w liceum $$$
 95. Usprawiedliwianie nieobecności przez wychowawcę
 96. warunek na uczelni
 97. Stypendium socjalne, błąd
 98. Co robić
 99. Egzamin zawodowy - WAŻNE
 100. Mam 17lat i zabrałem papiery z szkoły
 101. Zasiłek macierzyński_nauczyciel
 102. Ogromna liczba godzin lekcyjnych w ciągu dnia.
 103. Nauczyciel Prawo
 104. Umorzenie opłaty za studia niestacjonarne
 105. Kara za niską frekwencję
 106. Egzamin radcowski po doktoracie za granicą
 107. II stopień studiów inny niż I stopień, a tytuł zawodowy
 108. Egzaminy na studiach
 109. Czego nie może nauczyciel?
 110. Niekompetencja księgowej.
 111. Zmiana czasu trwania liceum dla dorosłych
 112. Konflikt z nauczycielem. Przekroczenie kompetencji?
 113. Przyjęcie do szkoły obwodowej
 114. Egzamin poprawkowy po I semestrze
 115. [PILNE] Zawieszenie w prawach ucznia, a studniówka?
 116. zatrudnienie pedagoga szkolnego
 117. Wznowienie studiów
 118. Kara za frekwencje poniżej 50%
 119. Rodzic nie stosuje się do opinii ż poradni PPP
 120. Drugi język podstawowy na maturze
 121. Zmiana szkoly technicznej w drugiej klasie.
 122. Wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony
 123. Nauczyciel, wysługa lat i dwa miejsca pracy
 124. obowiązki pomocy nauczyciela /uprawnienia
 125. Wezwanie rodziców z powodu niskiej frekwencji
 126. Alimenty
 127. Obowiązek szkolny
 128. Praktyki na studiach
 129. Nauczyciel na umowie zleceniu
 130. Nauczyciel kontraktowy umowa na zastepstwo. POMOCY!!!
 131. Wykorzystywanie danych kontaktowych przez uczelnię
 132. Odmowa dostępu do informacji - uczelnia
 133. Sprawa nauczyciela przedszkola
 134. Obcięta pensja
 135. wykształcenie nauczyciela
 136. Ocena semestralna niedostateczna mimo frekwencji < 50%
 137. Odwołanie ze stanowiska dyrektora - a termin wniesienia odwołania do sądu
 138. skreślenie z listy uczniów + groźby nauczyciela w moją strone
 139. Praca statutowa w j. obcym
 140. Zmiana kierunku w technikum po pierwszym semestrze
 141. Kolokwium - 2 rok aplikacji - odwołanie
 142. sprawdziany w liceum
 143. Prawo oświatowe - odpowiedzialność matury/SIO
 144. Ocena śródroczna a zeszyt
 145. Wniosek do rektora
 146. Mundurki w szkole
 147. Zmiana szkoly podczas semestru
 148. Studia - "powtórzenie dwukrotne"
 149. Uczelnia - problemy
 150. zawieszenie w prawach ucznia za uprawianie sexu na przerwach lekcyjnych
 151. Aneks do umowy z uczelnią
 152. Karanie przez nauczyciela za bezpodstawne oskarżenia
 153. Podręczniki w szkole
 154. Zgubione świadectwo szkolne
 155. Urlop wypoczynkowy
 156. Kazus - Prawo pracy
 157. notatka służbowa
 158. Nowe przepisy liceum 4 letnie a szkoła dla doroslych
 159. Wybór liceum
 160. Egzamin dyplomowy
 161. Szkoła wyższa
 162. Nauczyciel wychodzi z klasy na 20/30 min.
 163. nauczyciel organizuje wycieczkę szkolną
 164. Umowa o pracę na Kartę Nauczyciela i umowa o pracę na Kodeks Pracy
 165. Czy nauczyciel ma prawo żądać powodu nieobecności i odmówić usprawiedliwienia jej?
 166. Problem w szkole
 167. Czy nauczyciel ma do tego prawo?
 168. Obowiązkowe zajęcia z... ciągnika!
 169. Odprawa
 170. Niepelnoletni student
 171. Praca w szkole - nieścisłości
 172. Wysokość wynagrodzenia po powrocie nauczycielki z urlopu macierzyńskiego
 173. zdarzenie w szkole z udziałem dziecka
 174. Całkowity zakaz korzystania z telefonów komórkowych w szkole
 175. Nieklasyfikowanie, praca, szkoła
 176. Pełnoletność a zwolnienia i usprawiedliwienia
 177. Rezygnacja ze studiów doktoranckich współfinansowanych ze środków UE a konsekwencje
 178. Odpowiedzialność, gdy jeden ze współautorów dopuścił się plagiatu
 179. 18 lat gim..
 180. Filmy w szkole
 181. Koniec studiów, obrona pracy dypl. a składki ZUS
 182. Homosie w szkołach . Czy rodzice muszą wyrazić zgodę na udział dzieci ?
 183. Wdż
 184. Skreślanie z listy studentów.
 185. Uczelnia wyższa, niesprawiedliwe postępowanie kwalifikacyjne na specjalność
 186. Wymagania do prowadzenia kursu
 187. Sprawdzian Szkolny
 188. Stypendium socjalne a zabezpieczenie alimentacyjne
 189. Konfiskowanie telefonu przez nauczyciela
 190. Kupno materiałów
 191. Umowa na czas określony a zmiana pracy
 192. Problemy z zasadami w szkole
 193. Szkoła
 194. Wyrzucenie z lekcji
 195. Samodzielność podatkowa
 196. Certyfikat zwalniający z egzaminu doktorskiego z języka nowożytnego
 197. Obowiązkowe "koło matematyczne"
 198. Dziecko wyśmiewane w klasie
 199. Opuszczanie terenu szkoły podczas przerw
 200. Dodatki dla nauczycieli od 2018 roku
 201. Czy nauczyciel może wylegitymować osobę odbierającą dziecko ze szkoły
 202. szkoła niepubliczna nie wywiązywanie się z umowy
 203. Przepisanie lektoratu... a prawo?
 204. Zgodność z prawem pewnych punktów statutu szkoły
 205. Prawa nauczyciela
 206. studia podyplomowe - nowe technologie
 207. Przeniesienie na inne studia
 208. Projekty unijne
 209. Praca magisterska - negatywna ocena recenzenta
 210. Wynagrodzenie za urlop nauczyciela akademickiego
 211. Stypendium socjalne - jak obliczyć dochód utracony ?
 212. Stypendium socjalne na drugim kierunku II stopnia
 213. przenosiny z 2 kl. szkoły branżowej do liceum
 214. Stypendium socjalne (studia)
 215. Izba wytrzeźwień a asystent
 216. Ubezpieczenie w szkole
 217. Zmiana szkoły z technikum na liceum
 218. Przedłużenie terminu obrony pracy licencjackiej a status studenta
 219. Studia LLM w Anglii a aplikacja adwokacja/radcowska
 220. Internat - Odwołanie od decyzji kierownika
 221. umowa na zastepstwo
 222. Drugi kierunek do prawa - kierunek ścisly ?
 223. urlop uzupełniający nauczyciela
 224. Przeniesienie z technikum do liceum
 225. Czy nauczyciel może wyjść z lekcji na tak zwaną "chwilkę"?
 226. Czy dyrektor może przenieść ucznia do innej klasy?
 227. Warunek, można czy nie można
 228. Obowiązek bycia w szkole mimo nieuczęszczania na religię/etykę
 229. Zgodnie z prawem? Wybór specjalizacji Politechnika Wrocławska
 230. Przydział do klas pierwszych, przywileje dla nauczycieli.
 231. Zwiększenie etatu na macierzyńskim
 232. Możliwosc przeniesienia do innej szkoły
 233. Zwolnienie z wychowania fizycznego.
 234. Nauczyciel złamał statut szkolny
 235. klasa integracyjna bez pytania rodziców dwa dni przed rozpoczęciem roku
 236. praca nauczyciela - okienka między lekcjami
 237. Prawo oświatowe - zapewnienie posiłku dla ucznia klasy sportowej
 238. Matura w 3 klasie technikum bądź 2 klasie licuem
 239. Odprawa przy wygaszanym gimnazjum
 240. stypendium rektora
 241. Pomocy
 242. Urlop wypoczynkowy a nowy angaz
 243. Problem ze zwolnieniem lekarskim
 244. likwidacja szkoły prowadzonej przez stowarzyszenie a urlop wychowawczy
 245. 4 umowa na czas określony?
 246. Wygaszane gimnazjum a urlop macierzyński
 247. Prawo - zmiana uczelni
 248. Wygasająca umowa o pracę. N. Kontraktowy. specyficzna sytuacja
 249. Nauczyciel a inne obowiązki.
 250. Czy to możliwe, że mimo nie zaliczenia egzaminów w szkole nie skreślili mnie z listy?