PDA

View Full Version : Oświata


Strony : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 1. Odpowiedź rektora na odwołanie
 2. Umowa o prace a dłuższy okres wypowiedzenia
 3. Sytuacja uczniów w związku ze strajkami nauczycieli
 4. Ocena niedostateczna za wyjście z sali minutę przed dzwonkiem
 5. Zawieszenie w prawach ucznia.
 6. Matura
 7. Urlop "nauczycielski"
 8. Prawa ucznia a matura
 9. Statut szkoły, kwestia interpretacji
 10. Rekolekcje wielkopistne
 11. Powrót na studia stacjonarne
 12. Duplikat świadectwa dojrzałości po raz drugi
 13. Przekształcenie szkoły filialnej w samodzielną placówkę
 14. tytul zawodowy
 15. Problem z rodzicami w szkole
 16. Zmiana studiów a stypendium socjalne
 17. Ciąża i umowa na zastępstwo.
 18. Jak wygląda proces usunięcia dziecka z przedszkola?
 19. Wezwanie do zapłaty - uczelnia
 20. Obowiązki pracownika po ustaniu stosunku pracy.
 21. Niestacjonarne studia prawnicze
 22. Zagrożenie NKL-em z zajęć WF
 23. Staż na nauczyciela kontraktowego a ciąża? Zasiłek macierzyński
 24. Awans zawodowy nauczyciela - jak to jest w placówkach niepublicznych?
 25. Spór z uczelnią
 26. Problem z odebraniem dokumentów szkolnych
 27. Nauczyciel kontraktowy
 28. Przerwanie nauki przez niepelnoletniego
 29. Obowiązki uczelni wyższej
 30. niezdany egzamin brokerski
 31. Przedszkole- przeniesienie 6 latków na rzecz 3 latków.
 32. Umowa o kształcenie zreygnacja ze specjalizacji
 33. Dodatek wiejski w filii zamiejscowej
 34. Czas pracy fizjoterapeuty w części etatu NFZ i Oświaty
 35. Blok fakulatywny nie praktyki obowiazkowy obóz studia.
 36. Domyślnie Rezygnacja ze studiów a stypendium rektora
 37. Praca magisterska
 38. Rezygnacja ze studiów a stypendium rektora
 39. Staż nauczyciela - nowelizacja karty nauczyciela
 40. Dodatek motywacyjny po powrocie z urlopu macierzyńskiego
 41. Ustawa 2.0 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 42. Duplikat dyplomu szkoły policealnej
 43. Urlop uzupełniający po macierzyńskim, wynagrodzenie
 44. przedszkole - dzieci oglądają bajki zamiast się uczyć
 45. Pytanie
 46. Wydanie świadectwa z 3 klasy technikum
 47. Gdzie studiować?
 48. Obowiązek szkolny
 49. Bilet miesięczny
 50. Powrót do szkoły
 51. Co grozi za niepowrót z przepustki w placówce MOS?
 52. Zastępstwo
 53. Studia a praktyka, staż
 54. Opłata za ksero w liceum $$$
 55. Usprawiedliwianie nieobecności przez wychowawcę
 56. warunek na uczelni
 57. Stypendium socjalne, błąd
 58. Co robić
 59. Egzamin zawodowy - WAŻNE
 60. Mam 17lat i zabrałem papiery z szkoły
 61. Zasiłek macierzyński_nauczyciel
 62. Ogromna liczba godzin lekcyjnych w ciągu dnia.
 63. Nauczyciel Prawo
 64. Umorzenie opłaty za studia niestacjonarne
 65. Kara za niską frekwencję
 66. Egzamin radcowski po doktoracie za granicą
 67. II stopień studiów inny niż I stopień, a tytuł zawodowy
 68. Egzaminy na studiach
 69. Czego nie może nauczyciel?
 70. Niekompetencja księgowej.
 71. Zmiana czasu trwania liceum dla dorosłych
 72. Konflikt z nauczycielem. Przekroczenie kompetencji?
 73. Przyjęcie do szkoły obwodowej
 74. Egzamin poprawkowy po I semestrze
 75. [PILNE] Zawieszenie w prawach ucznia, a studniówka?
 76. zatrudnienie pedagoga szkolnego
 77. Wznowienie studiów
 78. Kara za frekwencje poniżej 50%
 79. Rodzic nie stosuje się do opinii ż poradni PPP
 80. Drugi język podstawowy na maturze
 81. Zmiana szkoly technicznej w drugiej klasie.
 82. Wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony
 83. Nauczyciel, wysługa lat i dwa miejsca pracy
 84. obowiązki pomocy nauczyciela /uprawnienia
 85. Wezwanie rodziców z powodu niskiej frekwencji
 86. Alimenty
 87. Obowiązek szkolny
 88. Praktyki na studiach
 89. Nauczyciel na umowie zleceniu
 90. Nauczyciel kontraktowy umowa na zastepstwo. POMOCY!!!
 91. Wykorzystywanie danych kontaktowych przez uczelnię
 92. Odmowa dostępu do informacji - uczelnia
 93. Sprawa nauczyciela przedszkola
 94. Obcięta pensja
 95. wykształcenie nauczyciela
 96. Ocena semestralna niedostateczna mimo frekwencji < 50%
 97. Odwołanie ze stanowiska dyrektora - a termin wniesienia odwołania do sądu
 98. skreślenie z listy uczniów + groźby nauczyciela w moją strone
 99. Praca statutowa w j. obcym
 100. Zmiana kierunku w technikum po pierwszym semestrze
 101. Kolokwium - 2 rok aplikacji - odwołanie
 102. sprawdziany w liceum
 103. Prawo oświatowe - odpowiedzialność matury/SIO
 104. Ocena śródroczna a zeszyt
 105. Wniosek do rektora
 106. Mundurki w szkole
 107. Zmiana szkoly podczas semestru
 108. Studia - "powtórzenie dwukrotne"
 109. Uczelnia - problemy
 110. zawieszenie w prawach ucznia za uprawianie sexu na przerwach lekcyjnych
 111. Aneks do umowy z uczelnią
 112. Karanie przez nauczyciela za bezpodstawne oskarżenia
 113. Podręczniki w szkole
 114. Zgubione świadectwo szkolne
 115. Urlop wypoczynkowy
 116. Kazus - Prawo pracy
 117. notatka służbowa
 118. Nowe przepisy liceum 4 letnie a szkoła dla doroslych
 119. Wybór liceum
 120. Egzamin dyplomowy
 121. Szkoła wyższa
 122. Nauczyciel wychodzi z klasy na 20/30 min.
 123. nauczyciel organizuje wycieczkę szkolną
 124. Umowa o pracę na Kartę Nauczyciela i umowa o pracę na Kodeks Pracy
 125. Czy nauczyciel ma prawo żądać powodu nieobecności i odmówić usprawiedliwienia jej?
 126. Problem w szkole
 127. Czy nauczyciel ma do tego prawo?
 128. Obowiązkowe zajęcia z... ciągnika!
 129. Odprawa
 130. Niepelnoletni student
 131. Praca w szkole - nieścisłości
 132. Wysokość wynagrodzenia po powrocie nauczycielki z urlopu macierzyńskiego
 133. zdarzenie w szkole z udziałem dziecka
 134. Całkowity zakaz korzystania z telefonów komórkowych w szkole
 135. Nieklasyfikowanie, praca, szkoła
 136. Pełnoletność a zwolnienia i usprawiedliwienia
 137. Rezygnacja ze studiów doktoranckich współfinansowanych ze środków UE a konsekwencje
 138. Odpowiedzialność, gdy jeden ze współautorów dopuścił się plagiatu
 139. 18 lat gim..
 140. Filmy w szkole
 141. Koniec studiów, obrona pracy dypl. a składki ZUS
 142. Homosie w szkołach . Czy rodzice muszą wyrazić zgodę na udział dzieci ?
 143. Wdż
 144. Skreślanie z listy studentów.
 145. Uczelnia wyższa, niesprawiedliwe postępowanie kwalifikacyjne na specjalność
 146. Wymagania do prowadzenia kursu
 147. Sprawdzian Szkolny
 148. Stypendium socjalne a zabezpieczenie alimentacyjne
 149. Konfiskowanie telefonu przez nauczyciela
 150. Kupno materiałów
 151. Umowa na czas określony a zmiana pracy
 152. Problemy z zasadami w szkole
 153. Szkoła
 154. Wyrzucenie z lekcji
 155. Samodzielność podatkowa
 156. Certyfikat zwalniający z egzaminu doktorskiego z języka nowożytnego
 157. Obowiązkowe "koło matematyczne"
 158. Dziecko wyśmiewane w klasie
 159. Opuszczanie terenu szkoły podczas przerw
 160. Dodatki dla nauczycieli od 2018 roku
 161. Czy nauczyciel może wylegitymować osobę odbierającą dziecko ze szkoły
 162. szkoła niepubliczna nie wywiązywanie się z umowy
 163. Przepisanie lektoratu... a prawo?
 164. Zgodność z prawem pewnych punktów statutu szkoły
 165. Prawa nauczyciela
 166. studia podyplomowe - nowe technologie
 167. Przeniesienie na inne studia
 168. Projekty unijne
 169. Praca magisterska - negatywna ocena recenzenta
 170. Wynagrodzenie za urlop nauczyciela akademickiego
 171. Stypendium socjalne - jak obliczyć dochód utracony ?
 172. Stypendium socjalne na drugim kierunku II stopnia
 173. przenosiny z 2 kl. szkoły branżowej do liceum
 174. Stypendium socjalne (studia)
 175. Izba wytrzeźwień a asystent
 176. Ubezpieczenie w szkole
 177. Zmiana szkoły z technikum na liceum
 178. Przedłużenie terminu obrony pracy licencjackiej a status studenta
 179. Studia LLM w Anglii a aplikacja adwokacja/radcowska
 180. Internat - Odwołanie od decyzji kierownika
 181. umowa na zastepstwo
 182. Drugi kierunek do prawa - kierunek ścisly ?
 183. urlop uzupełniający nauczyciela
 184. Przeniesienie z technikum do liceum
 185. Czy nauczyciel może wyjść z lekcji na tak zwaną "chwilkę"?
 186. Czy dyrektor może przenieść ucznia do innej klasy?
 187. Warunek, można czy nie można
 188. Obowiązek bycia w szkole mimo nieuczęszczania na religię/etykę
 189. Zgodnie z prawem? Wybór specjalizacji Politechnika Wrocławska
 190. Przydział do klas pierwszych, przywileje dla nauczycieli.
 191. Zwiększenie etatu na macierzyńskim
 192. Możliwosc przeniesienia do innej szkoły
 193. Zwolnienie z wychowania fizycznego.
 194. Nauczyciel złamał statut szkolny
 195. klasa integracyjna bez pytania rodziców dwa dni przed rozpoczęciem roku
 196. praca nauczyciela - okienka między lekcjami
 197. Prawo oświatowe - zapewnienie posiłku dla ucznia klasy sportowej
 198. Matura w 3 klasie technikum bądź 2 klasie licuem
 199. Odprawa przy wygaszanym gimnazjum
 200. stypendium rektora
 201. Pomocy
 202. Urlop wypoczynkowy a nowy angaz
 203. Problem ze zwolnieniem lekarskim
 204. likwidacja szkoły prowadzonej przez stowarzyszenie a urlop wychowawczy
 205. 4 umowa na czas określony?
 206. Wygaszane gimnazjum a urlop macierzyński
 207. Prawo - zmiana uczelni
 208. Wygasająca umowa o pracę. N. Kontraktowy. specyficzna sytuacja
 209. Nauczyciel a inne obowiązki.
 210. Czy to możliwe, że mimo nie zaliczenia egzaminów w szkole nie skreślili mnie z listy?
 211. Prawo Oświatowe - ciąża nauczycielki 13tc
 212. Co zmienia ustawa 2,0 jeśli chodzi o wygaszony kierunek?
 213. Dochód do stypendium socjalnego i akademika
 214. Wniosek o akademik
 215. Przeniesienie z technikum do liceum w trakcie I semestru
 216. Nauczyciel pracujacy na zastepstwo a ciąża
 217. Niepodjęcie studiów a opłaty
 218. Wygląd w szkole
 219. Obowiązek szkolny
 220. Stypendium rektora/ministra/ socjalne.
 221. zatrudnianie nauczyciela z wyrokiem
 222. Pilna sprawa matura. Proszę
 223. Problem maturą.
 224. Przeprowadzka i zmiana szkoły dziecku
 225. Wyrzucenie z uczelni/impreza
 226. Rzucanie szkoły przez osobę niepełnoletnią, uwarunkowanie przez państwo
 227. kwalifikacje zawodowe do pracy nauczyciela
 228. Obrona pracy magisterskiej, a likwidacja kierunku
 229. Ekwiwalent za urlop
 230. Odprawa emerytalna
 231. Rekrutacja na studia po skreśleniu z listy
 232. Błędne ocenianie prac
 233. Doktorat + związek z ex więźniem?
 234. Pytanie związane z maturą.
 235. zasiłek na zagospodarowanie
 236. Prawo oświatowe - etat
 237. szkoła policealna NIE CHCE ZAPEWNIĆ PRAKTYKI
 238. RODO a wyniki egzaminów
 239. praca na czas określony nauczyiela
 240. Praca licencjacka - odwołanie się od wyniku
 241. Wstęp do łazienki na terenie uczelni - osoby trzecie
 242. Praca na czas okreslony a przedluzenie umowy w ciazy
 243. RODO a listy przyjętych na studia
 244. Praktyki studentów zaocznych
 245. szkoła policealna
 246. Postępowanie dyscyplinarne wobec nauczycieli a KPA
 247. Studia a zawód rzeczoznawcy
 248. Prawo o szkolnictwie wyższym - stypendium socjalne
 249. Zwrot mienia skonfiskowanego przez szkołę
 250. Uchybienia w procedurze egzaminu poprawkowego - przestępstwo?