PDA

View Full Version : Sądy cywilne


Strony : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

 1. Ciągłe straszenie rozwodem i wyrzuceniem z domu
 2. Wezwanie na przesluchanie, a jego brak (istotne uchybienie?).
 3. Zwrot kluczy
 4. jak apelować kuriozalne decyzje sądu?
 5. Nękanie wezwaniami na świadka
 6. stawiennictwo w sądzie świadka
 7. Naruszenie dóbr osobistych lekarza komentarzem w sieci
 8. Mandat zapłacony z opóźnieniem a pozew do zapłaty z MPK
 9. Dane z CEPiK a ich przetwarzanie
 10. Skandalicznie nielogiczny judykat - co mozna zrobic?
 11. Sprzeciw od nakazu zaplaty w post. upom.
 12. Deweloper / rękojmia
 13. Nabyty spadek a postepowanie Sadowe o ustalenie spadkobiercy
 14. Terminy
 15. Jakie odszkodowanie za zablokowanie rachunku bankowego ?
 16. Ugoda z bankiem przed rozprawą w sądzie
 17. Odwołanie od nakazu zapłaty Komunikacja miejska
 18. sprawa o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego
 19. Ten sam pełnomocnik jak reprezentant dwóch stron.
 20. Odrzucenie wniosku o uzasadnienie postanowienia
 21. zakreślenie, nakaz, sprzeciw, uprawomocnienie, zarządzenie
 22. Jak wyslac list do sadu?
 23. E-sąd uprawomocnienie nakazu
 24. Złożenie fałszywego zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa
 25. Wezwanie na świadka
 26. Podważenie opinii biegłego sądowego
 27. Czy mogę złożyć zażalenie mimo nie odebrania korespondencji z sądu
 28. Legitymacja pozwanego
 29. art. 471 k.c. - ustalenie sprawcy
 30. Pozew o zapłatę a wniosek ustalenie sprawcy
 31. Odstąpienie od umowy a komentarz na Allegro - czy jest zgodne z regulaminem Allegro?
 32. Odszkodowanie za niezrealizowaną usługę i utylizację ubrań
 33. Wyrok-niezgodności z prawem, jaki skutek?
 34. Kredyt
 35. Odwołanie darowizny
 36. Podział majątku - przyznanie wspólnego auta jednej ze stron
 37. Kredyt
 38. Odwołanie się do drugiej instancji , musi być adwokat?
 39. Wniosek o przeprowadzenie dodatkowych dowodów w trakcie trwania sprawy
 40. Powód poprosił o przeprowadzenie dowodu, mimo że w treści pozwu nie było o nim mowy
 41. Brak dowodu kluczowego w odpisie pozwu (z załącznikami) i w aktach sprawy. Co robić?
 42. Jak wysłać list z pieczątką "Za zgodność z oryginałem"?
 43. dwukrotne wezwanie/zobowiązanie przez Sąd w tej samej sprawie
 44. Nagranie urzędnika a publikacja nagrania
 45. Kradzież konta internetowego do gry o dużej wartości
 46. Wycena własnej pracy przy pozwie o zapłatę
 47. brak zapłaty po wydaniu nakazu oraz brak pism
 48. Rozwód bez orzekania o winie -dziecko, alimenty i kontakty
 49. Wspólny pozew rozwodowy - możliwy?
 50. Pozew o ochronę dóbr osobisrtych bez wezwania
 51. Niewłaściwa obsada skałdu sędzowskiego -- za mały skład sędzieowski
 52. Pełnomocnictwo dla współmałżonka
 53. Wniosek o przywrócenie terminu - jaki termin ma sąd?
 54. Kogo pozwac - gmine czy ubezpieczyciela?
 55. koszty procesu po umorzeniu przez e-sąd
 56. Koszty zastepstwa, a przegrana sprawa (powod).
 57. Brak pełnej zapłaty za przedmioty
 58. Zatajenie otrzymania listu
 59. Zażalenie na postanowienie referendarza
 60. Zażalenie o umożeniu postępowania
 61. Upadłość konsumencja a podział majątku.
 62. Od kiedy naliczać odsetki ustawowe.
 63. Dłużnik alimentacyjny
 64. Czy pozew został złożony? Jak sprawdzić?
 65. Brak listów z Sądu. Po pół roku wezwanie na rozprawę. Co robić? Niesłusznie oskarżona
 66. Zapoznanie się z aktami sprawy
 67. pozew wzajemny otrzymany po wydaniu postanowienia w sprawie
 68. ODPOWIEDŹ NA SPRZECIW co dalej
 69. wezwanie w charakterze strony
 70. Wirtualny adres, skrytka czy post restante?
 71. Rozstroj zrdowia psychicznego - dzieci/ rodzice
 72. Rozprawa niejawna -- mimo skierowania sprawy na rozprawę jawną.
 73. Nierzetelne prowadzenie sprawy przez mecenasa - prawa powoda
 74. Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym a bezpłatna pomoc prawna
 75. Wypożyczenie przez sąd akt sprawy innemu sadowi
 76. Złożenie pozwu o eksmisję
 77. Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym vs nakazowym
 78. Brak Adresu A Odpowiedzialność Skarbu Państwa
 79. Zwrot kosztów postępowania od strony przegranej
 80. Wgląd do postanowienia Sądu jako strona sprawy
 81. Opłata za złożenie wniosku
 82. art. 189 KPC umowa pożyczki unieważnienie
 83. Samowolka w sądzie
 84. Data faktury nie pokrywa się z datą księgowana środków - problem z udowodnieniem
 85. Termin na odpowiedz. Dobrze liczę?
 86. Dowod z dowodu pozwanego.
 87. Przeprowadzanie dowodu w pozwie.
 88. Zażalenie na oddalenie wniosku o wyłączenie sędziego
 89. Pozew z 189 kpc - "poprawa" blednego ius cogens.
 90. Potrącenie na pasach bez sygnalizacji.
 91. Koszta sądowe
 92. Oddalenie wniosku o zwolnienie od kosztów Sądowych
 93. Przemoc w rodzinie, nękanie, dzielnicowy
 94. Sprzedaż malin - żądanie klienta o zwrot pieniędzy
 95. Rękojmia i odszkodowanie w postępowaniu uproszczonym
 96. Zażalenie na postanowienie referendarza
 97. 2 roszczenia do 1 szkody
 98. wykroczenie drogowe z przed 13 lat
 99. Polska firma, oszukany z Niemiec
 100. Prośba o zwrot pobranyj gotówki przez komornika
 101. Zakup samochodu z wieloma wadami ukrytymi
 102. Żądanie zapłaty za szkodę
 103. Pozew o eksmisje
 104. sprawa o ubezwłasnowolnienie
 105. Zatarcie przestępstwa w KRK
 106. Pozew o nieuznaną reklamację obuwia.
 107. Wada ukryta pojazdu
 108. Uprawomocnienie orzeczenia w II instancji
 109. Brak zapłaty za sprzedaż udziałów w nieruchomości
 110. Zasiedzenie ruchomości
 111. Założenie sprawy cywilnej jako alternatywa
 112. Pytanie dot. obecnośći prokuratora i rzeczniak praw obywatelskich.
 113. Zamknięcie działalności i działanie pełnomocnika
 114. zwrot kosztów pogrzebu od rodzństwa
 115. Zakup wartościowego przedmiotu na fakturę a zmiana adresu. Jak zabezpieczyć zakup?
 116. Bankowy tytuł egzekucyjny z 2010 roku
 117. Koszt dojazdu do biegłego
 118. wycofanie pozwu o zapłatę
 119. Tajemnica wynagrodzenia i umowy.
 120. Dwa pozwy w EPU -> czy można skumulować do jednego?
 121. Sprawa cywilna - zachowanie podczas rozprawy sądowej
 122. Odsetki od dnia uprawomocnienia a apelacja
 123. Koszty pogrzebu
 124. Rozwód a podział majatku
 125. Sądowy nakaz zapłaty i powództwo wzajemne wobec spółdzielni
 126. uszkodzenie lakieru na parkingu
 127. Były prezes ROD zawyżał faktury.
 128. Konkubinat - rozliczenie po związku
 129. Właściwość rzeczowa sądu.
 130. Potwierdzenie na rozprawie.
 131. Zadanie ustalenia i ew. uchylenia w jednym pozwie.
 132. Fałszywe oskarżenia o pedofilię
 133. Oddalenie wniosku o klauzulę na wyrok zaoczny
 134. Pozew o zaplate - zadanie ewentualne.
 135. zniesienie współwłasności samochodu na obcokrajowca
 136. Żądanie kumulacji opłat
 137. Duży pies biegający po wspólnym podwórku bez kagańca i smyczy
 138. kopniecie przez konia w twarz - odszkodowanie
 139. Pies pogryzł mojego psa.
 140. Jaka jest opłata od apleacji w sprawie cywilnej - ochrona dóbr, bez roszczeń finans.?
 141. Chcę zwrócić darowiznę, prośba o poradę.
 142. Syn złamał nos w prywatnym przedszkolu na podwórku
 143. Oddalenie wniosku o stwierdzenie niewłaściwości miejscowej sądu. Nie rozumiem.
 144. Zwrot połowy kredytu konsumenckiego a rozdzielność majątkowa
 145. Wysłałam odpowiedź na pozew - co dalej?
 146. Brak daty wypowiedzenia kredytu w pozwie
 147. Brak opłaty za parkowanie - Nakaz zaplaty
 148. Wychowawca klasy i szkoła
 149. Umorzenie art 505 - krążące akta
 150. Powód zatrudnił profesjonalnego radcę prawnego - co zrobić, by nie ponosić kosztów?
 151. Co znaczy, że odpowiedź na pozew należy złożyć wraz z odpisem dla strony przeciwnej?
 152. Rygor natychmiastowej wymagalności
 153. Nagrywanie rozmowy
 154. Odszkodowanie za zniszczenie samochodu z art. 84 KW
 155. Zasądzenie solidarne zwrotu kosztów procesu
 156. Stalking
 157. Drugi wniosek o stwierdzenie przewlekłości
 158. równoczesny wpis do KW nowego właściciela i długu sprzedającego !!!
 159. Spłata-termin
 160. Straszenie karą
 161. Umorzenie w EPU, skierowanie sprawy do SR
 162. jak sprawdzić wyrok mając tylko daty postanowień?
 163. Odzyskanie prowizji pobranych przez bank
 164. Anulowanie aktu notarialnego
 165. Jak po wyroku TK wnioskować o wyłączenie sędziego nominowanego przez neo KRS?
 166. Wniosek o zniesienie współwłasność auta połączony z rozliczeniem konkubinatu
 167. Czyja Własność przedmiotu po zakończeniu licytacji
 168. Sprawa pilna
 169. Zgubiony bagaż przez linię lotniczą w Azji
 170. Jak wybrnąć z sytuacji. Zakup auta z wada ukryta.
 171. Wniesienia zażalenia bez wniosku o uzasadnienie orzecz. - czy sąd wezwie do uzupeł?
 172. Czy opłata 100 zł za wniosek o uzasadnienie orzeczenia jest zwracana...?
 173. Odwołany wspólny wyjazd a zwrot kosztów
 174. Uzupełnienie wyroku a długotrwała choroba sędziego
 175. Zakup auta stan inny niż zapewniał sprzedający.
 176. Skarga na orzeczenie referendarza - sąd wieczystoksięgowy
 177. upadłość-plan spłaty i zwrot środków od jednego z wierzycieli- zamknięty rachunek
 178. Proszę o pomoc
 179. Brak odpowiedzi z sądu
 180. Próba oszustwa przez kupujacego
 181. Interpretacja przepisów prawnych w medycynie
 182. Sporządzanie pisma procesowego o odszkodowanie z Gminy
 183. Niestawienie się na sprawie o miejsce pobytu małoletniego
 184. Reklamacja zakupionego auta od osoby prywatnej
 185. Odpowiedź na zażalenie
 186. Obowiązek sygnatury na kopercie
 187. Ważność opinii rzeczoznawcy biegłego sądowego
 188. Skarga pauliańska i 688 par.1 kc
 189. Wartość przedmiotu zaskarżenia , apelacja
 190. Ogłoszenie upadłości
 191. e-sądy EPU żart czy legalne naciąganie na koszt przez sąd
 192. Sąd oraz miasto właściwe dla wniosku o zniesienie współwłasności rzeczy ruchomej.
 193. Nowa wycena przez biegłego
 194. Powództwo o ukształtowanie czy o świadczenie?
 195. Wyznaczony termin rozprawy bez podania godziny i czy rozprawa jawna czy niejawna.
 196. Literówka w wniosku
 197. Wznowienie postępowania
 198. przelew na błędy numer telefonu ( mam dane co dalej )?
 199. Posiedzenie sądu - formalność czy możliwość ugody?
 200. Podział majątku
 201. Zażalenie na nadanie klauzuli wykonalności.
 202. małzonek słuzebnika
 203. Zwrot dofinansowania na rozpoczęcie działalności
 204. odebranie darowizny
 205. Nieważność bezwzględna uchwały a zobowiązania.
 206. Przeprowadzenie rozprawy również pod nieobecność POZWANEGO.
 207. Wyrok Sądu Rejonowego w sprawie zapłaty z rażącymi błędami - jak apelować
 208. Wezwanie do zapłaty mandatu z orzeczeniem sądu
 209. Ugoda - nie wykonanie zobowiązań -ponowny pozew
 210. Rozwód a partycypacja TBS
 211. mediacja
 212. Ugoda , a umorzenie postepowania
 213. Postanowienie w sprawie zatrzymania prawa jazdy
 214. Rozprawa zdalna tylko dla jednej strony uczestników sprawy.
 215. Podział majątku a faktury.
 216. Podział majątku - kredyt hipoteczny
 217. Cofnięcie pozwu, brak postanowienia Sądu o zwrocie części opłat od pozwu
 218. Doręczenie za pośrednictwem Komornika.
 219. Nieopłacony kurs prawa jazdy
 220. pozew o naruszenie dóbr osobistych-kilka pytań
 221. Ugoda sądowa - postanowienie sądu, a protokół do rozprawy
 222. Wniosek o uaktualnienie miejsca zamieszkania
 223. Rozszerzenie pozwu i zmiana okresu naliczania odsetek.
 224. Stawienie do sądu mimo odrzucenia spadku
 225. Uprawnienia do postawienia diagnozy
 226. Wzięcie kredytu w małżeństwie a spłata po rozwodzie.
 227. EPU - synchronizacja daty nakazu zapłaty pod kątem terminu wniesienia sprzeciwu
 228. Zaległa faktura / straszenie sądem cywilnym
 229. Wezwania do pełnomocnika czy pozwanego ?
 230. Zwrot kosztów postępowania procesowego rozstrzyganego w postępowaniu nieprocesowym
 231. Jazda bez uprawnień sąd
 232. Pozew o zapłatę
 233. Unieważnienie uchwały rady nadz. spółdzielni a zapłata.
 234. Kilka przestęptw KK, ustalenie odpowiedzialności klubu
 235. Świadczenie podzielne czy niepodzielne
 236. brak umowy z radcą prawnym
 237. Treść ugody - a zaprzestanie egzekucji komorniczej .
 238. Sędzia podważa własny wyrok.
 239. zmiana terminu rozprawy
 240. Polisa ubezpieczeniowa przy podziale majątku
 241. Ugoda sądowa - pytania .
 242. Przedmiot rozprawy - to wybór Sądu ?
 243. Umorzenie przestępstwa po wtargnięciu i uszkodzeniu mienia
 244. Błędy w uzasadnieniu wyroku.
 245. Wniosek o wydanie zobowiązań ..
 246. Zmiana terminu rozprawy
 247. Ujawnienie adresu zamieszkania.
 248. Zobowiązania publicznoprawne - od kwoty ugodowej .
 249. Zagubione dokumenty kupna pojazdu
 250. Oddalenie wniosku o umorzenie kosztów sądowych