PDA

View Full Version : Sądy cywilne


Strony : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

 1. Odzyskanie pożyczki
 2. bezpodstawne oskarżenie
 3. Uciążliwy sąsiad
 4. Odwołanie posiedzenia a niepoinformowanie świadka
 5. Rozprawa w sądzie a osoba starsza
 6. Sąd odrzucił wniosek złozony za pomocą systemu ePUAP.
 7. Dowód
 8. Korzystanie z mieszkania jeśli się nie mieszka już ponad rok przez byłego męża
 9. Nakaz spłaty niezaciagnietej pozyczki
 10. Splata kosztów sądowych
 11. nadzwyczajne środki odwoławcze
 12. Wymuszenie policji odblokowania telefonu oraż grożba zastrzelenia
 13. Postanowienie-ukaranie świadka za niezłożenie zeznań na piśmie
 14. Orzeczenie o zdrowiu psychicznym dla rodziny partnera
 15. Groźby partnera
 16. spakek
 17. odwołanie od wyroku sądu okręgowego
 18. Sprzeciw do sądu rejonowego
 19. Kasacja w celu wydłużenia czasu ...
 20. Dokument likwidacji szkody
 21. przywrócenie terminu
 22. EPU Postanowienie o umorzeniu
 23. Oddalenie wniosku przez referendarza sądowego.
 24. Rozwiązanie umowy przez bank
 25. Jak przekazać pieniądze z postanowienia sądu gdy jest konflikt?
 26. Ponowne rozpatrzenie sprawy
 27. Oddalanie zażalenia na postanowienie sądu I instancji - co dalej?
 28. Wzór pisma - zastrzeżenie do operatu
 29. Ugoda pozasądowa , spłata zadłużenia a odsetki
 30. Europejski tytuł egzekucyjny
 31. Czy sąd ma obowiazek zapoznania się z dowodami?
 32. Zasądzenie solidarnych kosztów postępowania odwołanie.
 33. Opóźnienie w uiszczeniu opłaty stosunkowej
 34. Postępowanie uproszczone
 35. Fałszywe informacje
 36. Dwie sprawy sądowe do tego samego roszczenia i dwa tytuły wykonawcze
 37. dwa sądy: nowy pozew o zapłatę złożony, sprawa o podział majątku w trakcie
 38. ***
 39. Ile godzin może trwać rozprawa sądowa w trybie nieprocesowy.
 40. Zaskarżenie postanowienia Apelacja - ?
 41. Mieć dom i tak naprawdę nie mieć domu
 42. Czy sąd może wziąć pod uwagę wycenę wsteczną i w jakiej sytuscji?
 43. zasiedzenie - jak to wygląda dokładnie?
 44. Odebranie darowizny
 45. Klauzla wykonalności w zakresie kosztów procesu
 46. Spłata należności dochodzonej pozwem w trakcie trwania postępowania sądowego
 47. Naruszenie dóbr osobistych - zachowanie pozwanego
 48. Skladanie fałszywych zeznan
 49. Praca na uberze , brak dochodu i groźby o oskarżenie o przywłaszczenie
 50. Niekulturalny sąsiad
 51. zapytanie
 52. Apelacja- posiedzenia
 53. Umowa rezerwacyjna domu, a aneks z podwyższoną ceną.
 54. Nabycie spadku - problematyczna sprawa
 55. Wezwanie
 56. Nakaz zapłaty e-sąd
 57. uzyskanie danych osobowych od firmy
 58. Brak dowodu wpływu sprzeciwu do sądu
 59. Sprawa sądowa a rozwiązanie przekształcenie spółki.
 60. Podział majątku - przyznanie własności nieruchomości przy braku zdolności kredytowej
 61. Sprowadzenie swojego samochodu z Niemiec
 62. Darowizna mieszkania żonie w kredycie z ex
 63. Dostęp do akt sprawy przez świadka
 64. Dowód a podział majątku w trakcie
 65. Prośba w obliczeniu
 66. Jak obliczyć odsetki ustawowe przy spłatach transzami
 67. Spółka w udziale maszyny rolniczej, przywłaszczenie przez jednego z współwłaścicieli
 68. Świadek na rozprawie rozwodowej
 69. Uzasadnienie wyroku
 70. Od jakiej daty naliczać ustawowe odsetki za opóźnienie
 71. Nadzwyczajne środki zaskarżenia
 72. Wezwanie do zapłaty po uprzedniej chęci porozumienia
 73. zwrot weksla z sądu
 74. Umowa przedwstępna skupu
 75. Podział i nieaktualna wycena - błąd sądu?
 76. Rozsyłanie postanowień jako załącznika ???
 77. Prosze o pomoc w wyliczeniu terminu dziekuje
 78. Bezpodstawne blokowanie przez FB
 79. Napaść w sklepie
 80. Upadłość konsumencka małżonków
 81. wezwanie do uzupełnienia braków formalnych wniosku
 82. śmierć najemcy - rzeczy zostawione w mieszkaniu
 83. odszkodowanie za błędy prawnika
 84. Są oddala wniosek co z opłatą wniosku?
 85. Rozprawa sądowa - obecność
 86. Odpowiedź na opinię
 87. Odpowiedź na odpowiedź na apelację
 88. Termin depozytu
 89. Sąd nie wypłacił odszkodowania użytkownikowi
 90. Termin rozprawy bez pozwu
 91. Postanowienie sądowe
 92. Zakłócenie miru domowego - kilka pytań
 93. Rozbiórka grobu z powodu pomyłki wykonawcy
 94. Pobicie przez byłego pracodawcę
 95. Ujemny interes umowny
 96. brak odpowiedzi na skargę o przewlekłość postępowania
 97. Problem z aktami z urzędu stanu cywilnego
 98. zwrot opłaty od zniesienia pozwu jako część roszczenia
 99. opłata od pozwu a wniosek o zwolnienie z kosztów
 100. Sędziowie robią co chcą
 101. Śmierć uczestnika - kurator spadku
 102. Kolizja i następstwa
 103. Sprzeciw do EPU- jakie dane wpisać
 104. zapłata za informacje
 105. Uszkodzony telefon komórkowy
 106. Parkowanie w mejscu prywatnym
 107. Doręczenie odpowiedzi na apelację w związku z art. 132 kpc
 108. Sprzedawca sprzedał nieoryginalny towar, sporządzona umowa k-s
 109. Najemca niechce płacić za wynajem,w ostatnim miesiacu najmu
 110. Uprawomocnienie się umorzenia postępowania - wzmianka w KW
 111. Błędy we wniosku o zabezpieczenie roszczeń
 112. Potencjalne nadużywanie EPU Lublin ze strony pełnomocnika powoda
 113. Proszę o pomoc jak uzyskać odszkodowanie i zadośćuczynienie po ugryzieniu przez psa
 114. Odwołanie od mandatu-sąd- ponowne odwołanie
 115. fałszywe oskarżenie i zeznania
 116. Pobieżnie uzasadnienie odrzucenia argumentów przez sąd I instancji
 117. nieodpłatne przekazanie nieruchomości wspólnikom
 118. odbiór od powoda przedmiotu sprawy
 119. Art. 246 kc - zrzeczenie się praw do dożywocia
 120. Sprzedaż nieruchomości z umową dożywocia
 121. *****dent - Nakaz zapłaty - zarzuty.
 122. Zachowek- a remont mieszkania ?
 123. Zabezpieczenie powództwa - pytania .
 124. Uzasadnienie postanowienia - brak sprawy na wykazie spraw
 125. Nakaz zapłaty kredytu hipotecznego
 126. Dowody w odwołaniu
 127. Zabezpieczenie powództwa - pytania .
 128. Konkubinat
 129. Zamiana umowy dożywocia na rentę
 130. Sprawa cywilna o zniewagę
 131. Wycofanie oskarżenia
 132. Wypożyczenie auta.
 133. Czy można ponownie założyć sprawę o zapłatę.
 134. Hałasujących warsztat sąsiada.
 135. Zawieszenie postępowania
 136. EPU umorzenie postępowania
 137. Jak odzyskać dług od byłego męża
 138. Separacja sądowa a odpowiedzialność za finanse Żony.
 139. Biegły akustyk a zmiana warunków od czasu złożenia pozwu
 140. Wygrana sprawa przeciwko TU. Wszelkie koszty sądowe
 141. Badanie biegłego psychiatry a obecność adwokata badanego
 142. Nakaz zapłaty w post. upominawczym.
 143. Kurator dla osoby której miejsce pobytu nie jest znane. Rozwod
 144. Powoływanie w pozwie na poprzednie wyroki - dopuszczalność.
 145. Przedsądowe wezwanie -zwrot - ważność dowodowa dla Sądu
 146. Niezrozumiałe odrzucenie reklamacji przez sklep fotograficzny
 147. Sprawa przegrana w części
 148. Koszt apelacji
 149. Zwolnienie z zaliczki na biegłego
 150. Wyrok w sprawie o zapłatę i co dalej
 151. Pobicie - co zrobić?
 152. Ujawnianie zeznań z rozprawy sądowej
 153. Zwrot kosztów dojazdów i utraconego zarobku
 154. Wygrana sprawa
 155. Dochodzenie wynagrodzenia w sądzie cywilnym
 156. skarga na adwokata
 157. Jak napisać do sądu o zmianę terminu rozprawy
 158. Decyzja sądu o doręczniu nakazu przez komornika, mimo spłaty w terminie
 159. Pozew teściowej- długi, mieszkanie, brak środków do życia.
 160. Niewywiązanie się z umowy.
 161. Czas ma wyslanie uorawomocnienia
 162. Sfinansowałam remont, rozstanie. Co teraz?
 163. Apelacja koszty.
 164. Rozwód
 165. Dwie sprawy o to samo roszczenie z udziałem tych samych stron
 166. Przedawnienie roszczeń
 167. Rozwód
 168. jaki pozew rozwodowy złożyć, o winie czy lepiej odpóścić?
 169. oszustwo
 170. Pozwanie osoby cchorej, chodzącej do pracy u które wyjdzie poz. test COVID
 171. Jak zmienić miejsce rozprawy sądowej.
 172. co zrobić z meblami po ex?
 173. Ile razy bank może składać wniosek o wydanie nakazu zapłąty do E-sądu?
 174. umowa o roboty budowlane
 175. Zabezpieczenie powództwa
 176. śmierci uczestnika w trakcie sprawy
 177. Pismo przygotowawcze
 178. Sprzeciw na nakaz w EPU
 179. Cofnięty licznik przebiegu - czy mogę odstąpić od umowy kupna samochodu?
 180. Uzasadnienie wyroku
 181. Odwołane oświadczenie o uznaniu powództwa
 182. Wniosek o wydanie odpisu
 183. Sądowy podział majątku
 184. Windykator - Nękanie
 185. Hipoteka przymusowa - jaki tytuł?
 186. Oddalenie powództwa - co dalej?
 187. wezwanie do zapłaty
 188. Nie wywiązanie się z warunków umowy adopcyjnej psa
 189. Zwrot kosztów cofniętego pozwu
 190. Odpowiedź na pozew
 191. Spłata zadłużenia przed rozprawą
 192. Doręczenie orzeczenia sądu
 193. Skarga na Sekretariat Sądu
 194. Kto płaci za biegłego
 195. Umorzenie postępowania w e-sądzie
 196. Czy termin minal czy moge cos ugrac?
 197. Unieważnienie dokumentów akcji
 198. Apelacja w sprawie o ochronę dóbr osobistych
 199. Czy choroba musi być poświadczona zaświadczeniem lekarskim?
 200. Wyrok na posiedzeniu niejawnym
 201. wniesie sprzeciwu w sprawie wraz ze sprzeciwem
 202. początek biegu terminu sądowego a zapoznanie się z aktami
 203. Pies bez smyczy pogryzł mojego
 204. Usprawiedliwienie nieobecności w Sądzie a art. 91 ust. o inst. wsparcia w zw z COVID
 205. Data wymagalności roszczenia
 206. Odpowiedź na pozew , pismo przygotowawcze
 207. Art.442 kc - furtka przedawnienia ?
 208. Janusz i jego pies
 209. Sprawa o podział majątku
 210. Oświadczenie nieprawdy przez pełnomocnika strony przeciwnej
 211. Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym a komornik
 212. Odstąpienie od umowy pożyczki i przedawnienie roszczenia
 213. Zawiadomienie o rozprawie co dalej
 214. Sprawa umorzona nikt się nie zjawiił
 215. Podział majątku – wyrok częściowo zaskarżony
 216. Przekazanie auta od byłej żony.
 217. zwrot kosztów procesowych
 218. Pytanie o tytuł wykonawczy
 219. Sąd zobowiązuje do przedstawienia stanowisk końcowych
 220. wniosek o zwolnienie z kosztów opłaty stosunkowej od apelacji
 221. Pozwany nie zdążył a sąd jednak uznał - uchylenie terminu
 222. Uchylenie postanowienia sądu I instancji
 223. Odstąpienie od umowy przedwstepnej sprzedaży nieruchomości
 224. Pozew o odszkodowanie - można uniknąć?
 225. Zmiana wartości przedmiotu sporu w trakcie I inst.
 226. zwrot pozwu
 227. Wyłączenie przepisów o postępowaniu w sprawach gospodarczych, a powództwo wzajemne
 228. Przedawnienie roszczeń.
 229. Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym
 230. Czy jest sens zakładać sprawę - stłuczka na drodze wewnętrznej.
 231. Składanie dowodów w sprawie cywilnej
 232. Sąd zobowiązał do przekazania nagrania
 233. Sąd opóźnia się z wysyłką
 234. Wywiązanie z zaliczki za auto
 235. właściwość rzeczowa
 236. Zadośćuczynienie za przemoc fizyczną, psychiczną i seksualną
 237. nawiązka i przeprosiny
 238. Termin płatności
 239. zawieszenie postępowania o bezumowne
 240. Skarga kasacyjna-szanse na wygraną i koszty
 241. Sprawa w sądzie za zerwanie umowy.
 242. Dane osobowe
 243. Literówka w orzeczeniu sądu
 244. Krzywoprzysięstwo funkcjonariusza publicznego.
 245. Wycofanie świadka
 246. Oddalona Apelacja w sądzie II instancji co robić?
 247. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności wstrzymany do czasu rozstrzygnięcia apelacji
 248. Kredyt hipoteczny wspólny
 249. postanowienie o umorzeniu w e-sądzie
 250. Termin