PDA

View Full Version : Sądy cywilne


Strony : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

 1. Brak wynagrodzenia - umowa zlecenie
 2. Brak reszty wynatrodzenia - umowa zlecenie
 3. Awizo z wezwaniem na świadka wysłane do nieaktualnego miejsca pracy
 4. Nie spłacenie kary sądowej w Niemczech, a powrót do polski
 5. Odzyskanie zadatku
 6. Uderzenie ukruszony ząb
 7. Szybkie pożyczki
 8. Wezwanie jako swiadek - kiedy przysluguje zwrot za nocleg
 9. Brak spłaty zadłużenia przez znajomego
 10. sprawa głowna a powództwo wzajemne
 11. Uzyczenie pojazdu bez zgody męza
 12. Pismo z sądu dostarczone tuż przed rozprawa.
 13. Odszkodowanie
 14. Gwarancja
 15. Sprzeciw od nakazu zapłaty-Pismo przygotowawcze
 16. Odwołanie od cofnięcia uprawnień na okres 3-mcy
 17. Nakaz do zapłaty- Nieudana transakcja ALLEGRO
 18. Dane o wpłaty kosztów postępowania sądowego
 19. Prośba o pomoc fachowca
 20. Sądowa przesyłka polecona
 21. Zobowiązanie solidarne - postępowanie nakazowe
 22. bank nie chce oddać weksla
 23. Nakaz zapłaty zasady
 24. Deputat weglowy
 25. przedawnienie roszczeń majątkowych
 26. klient chce wyłudzić naprawę auta
 27. wezwanie do sądu o 120PLN
 28. Regres z TU
 29. Regres PZU
 30. postępowanie cywilne
 31. czas na apelację
 32. Problem po sprzedazy samochodu
 33. koszty związane z realizacja umowy najmu
 34. Kłamstwa podczas rozprawy
 35. Pożyczka - raz jeszcze
 36. Jaki jest związek między sądem wojewódzkim a okręgowym?
 37. Bezprawny nakaz zapłaty
 38. Zagubione pismo sądowe
 39. Szukam najwolniej działającego sądu
 40. Pożyczka - egzekucja w przypadku braku umowy
 41. pozew wzajemny
 42. czy można podważyć akt notarialny sprzedaży
 43. Zakaz zbliżania się
 44. Sprawa w sądzie za niezgłoszenie zbycia pojazdu...
 45. Zniesienie.
 46. Zwrot samochodu
 47. Krzywdzący wyrok
 48. Sprawa pożyczki /inwestycja
 49. Strajk w sądzie / wydział ksiąg wieczystych
 50. Kupno kradzionego mienia Motocykli
 51. Czy sąd może żądać przedstawienia wyciągu z rachunku bankowego od świadka?
 52. Anonimizacja danych świadków a rozwód
 53. Jak długo?
 54. Kasacja od wyroku.
 55. Zażalenie do sądu właściwego
 56. Zwrot pożyczki
 57. Rdza w 4 letnim samochodzie po zakupie.
 58. Czy można spieniężyć zastaw? Po jakim czasie?
 59. Zwrot kosztów sądowych
 60. Poczta Polska nie dostarcza przesyłek
 61. Producent straszy pozwem
 62. Samochód porysowany przez psa
 63. Przedawnienie chwilówki a wezwanie do sądu - co mam zrobić?
 64. Dowód na ubezwlasnowolnie
 65. Czy mam prawo odmówić składania zeznań na policji?
 66. Kupno e-papierosa osobie nieletniej
 67. Sprzedaż dlugu
 68. pozew przeciwko PZU
 69. Obrońca z urzędu
 70. Niestawiennictwo
 71. przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu
 72. Ugoda przed założeniem sprawy
 73. Zniesienie współwłasności
 74. Podział majatku i odwolanie
 75. Pieniądze pożyczone obcokrajowcowi
 76. Cofnięcie darowizny w stosunku do męża
 77. Ile razy można spłacać dawno uregulowany dług?
 78. zasiedzenie
 79. Skuteczność ogłoszenia postanowienia.
 80. zaniedbanie w odzyskaniu pieniędzy przez męża a podzial majątku
 81. skarga na prezesa sądu okręgowego
 82. Zwrot i wysokosc utraconego zarobku
 83. koszty zastępstwa procesowego
 84. waga notarialnego oświadczenia w sądzie
 85. Wniosek o wznowienie postępowania z uwagi na nienależytą reprezentację
 86. Zwrot kosztów zastępstwa procesowego
 87. Dług za czesne
 88. Darowizna czy nakłady rodziców
 89. Pilne art.99 k.p.c
 90. Współuczestnictwo formalne czy majątkowe
 91. Upośledzony świadek w sprawie rozwoodej
 92. koszty zastępstwa procesowego - czy są należne w tym przypadku
 93. Biegły sądowy
 94. odrzucenie pzrez sąd wniosku o opinię uzupełniającą biegłego i jego przesłuchanie
 95. Opłata za sprzeciw
 96. Choroba zawodowa
 97. Przedłużenie terminu dostarczenia dokumentów
 98. Egzekucja komornicza w wyniku niewłaściwego zawiadomienia
 99. Prośba o wyjaśnienie
 100. Pełnomocnictwo
 101. Nakaz zapłaty
 102. Art.160
 103. incydent na poczcie
 104. POZEW o zapłatę OC sprzedanego pojazdu.
 105. czy skargę nadzwyczajną można złożyć po odrzuceniu skargi kasacyjnej
 106. Kupno konia, brak dokumentów
 107. darowizna udziałów we wspólwłasności małżeńskiej
 108. Nie przestrzeganie wyroku sadu.
 109. Odpis o udzieleniu pełnomocnictwa
 110. Allegro - kupujący nie zapłacił co robić?
 111. Błąd medyczny - pełnomocnik a sprawa terminów
 112. Właściwość sądu
 113. Przekazanie sprawy do innego sądu cywilnego?
 114. Rzeczy ex w Moim domu
 115. Naruszenie nietykalności (?)
 116. Długi Małżeństwa
 117. Nakaz zapłaty w postepowaniu upominawczym
 118. Błąd przy porodzie/pozew lekarza?
 119. definicja strony wygrywającej
 120. Biegły Sądowy
 121. Apelacja termin
 122. Konflikt z sąsiadem
 123. Przywłaszczenie samochodu przez męża szwagierki
 124. Sprawa z sąsiadem
 125. oświadczenie 400zł ..
 126. Spór z Operatorem telekomunikacyjnym
 127. Odmowa zwrotu opłaty sądowej
 128. wada oświadczenia woli-jak napisac pozew?
 129. Czy biegły sądowy jest uprawniony do wglądu w zagraniczną dokumentację medyczną?
 130. domownik nie zgadza się na zwolnienie z kosztów
 131. Czy Sąd może podać w czasie trwania rozprawy jaka będzie treść wyroku?
 132. Ochrona dóbr osobistych - apelacja
 133. zwolnienie z kosztów
 134. Koszty zastępstwa procesowego na rzecz powoda - jak zwrócić
 135. losowanie spraw sądowych
 136. falszywy pozew
 137. Złożenie pozwu, który sąd
 138. brak zwrotki w aktach sądowych
 139. Jak wycofać oskarżenia
 140. Odszkodowanie
 141. Oświadczenie świadków w sprawie o prawidłowe doręczenie nakazu zapłaty
 142. rękojmia za samochód
 143. Rękojmia za wady motocykla
 144. Klauzula wykonalności do nakazu zapłaty
 145. czy majac pełnomocnika mozna samemu wnosic pisma do Sadu
 146. Wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym.
 147. Nieodebrany nakaz zapłaty z e-sądu
 148. Formularz urzędowy
 149. Powaga rzeczy osądzonej...
 150. zaskarżenie wyroku czy apelacja
 151. Odszkodowanie za zaniedbanie ze strony klubu oraz służby zdrowia
 152. mała kolizja
 153. Pomówienie, proszę o pomoc
 154. odszkodowanie za pobicie
 155. Zalegające auto na miejscu parkingowym, odholowanie oraz wezwanie do zapłaty
 156. rozbiórka
 157. zwrot należności, pomyłka, przelew
 158. Zadośćuczynienie powypadkowe
 159. Pozew o nie spłaconą chwilówkę
 160. Pomyłka
 161. Rozprawa w sądzie
 162. Dokuczliwe sąsiedztwo - rodzina z niepełnosprawnym synem
 163. Uzupełnienie zeznań
 164. Pozew złożony przez cedenta po sprzedaży wierzytelności
 165. Opłata za ugodę przed sądem
 166. śmieci budowlane, gruz na działce
 167. zwrot kaucji
 168. Naruszenie dóbr osobistych
 169. Zakupiony towar brak wysyłki i zwrotu gotówki
 170. Zmiana zeznań
 171. urzędowy formularz pozwu
 172. Podział firmy położonej na terenie Niemiec w ramach podziału majątku
 173. Sprawa rozwodowa - kolejna
 174. Wpis do Księgi Wieczystej
 175. Sąd apelacyjny odmowił uzasadnienia postanowienia
 176. Problemy z sąsiadka
 177. Upadlosc restrukturyzacja
 178. Nakaz zapłąty
 179. Właściwość sądu okręgowego w sprawie pomiędzy przedsiębiorcami
 180. Zwrot części opłat
 181. Ugoda przed sądem i co dalej?
 182. Czy zdjęcia ortodonty są dokumentacją medyczną?
 183. Nagrywanie rozmówcy
 184. Nakaz zapłaty
 185. Odwołanie od nakazu zapłaty - czy warto?
 186. Jaki koszt biegłego sądowego??
 187. Wynajmujący próbuje ukraść zwrot za ogrzewanie CO i sąd
 188. Klauzula
 189. Wezwanie do zapłaty.
 190. Zaświadczenie o niekaralności
 191. Przekazanie wynajmu lokalu
 192. Bezpodstawne wzbogacenie
 193. ukradzione pieniadze
 194. Pozew na stary adres
 195. upoważnienie dziadków do reprezentacji w sprawie wnuka (o kontakty) przez ich dziecko
 196. Dług
 197. Darwizna.
 198. Pobicie na izbie wytrzeźwień
 199. Pozew cywilny - nękanie
 200. Zażalenie.
 201. Uchylona decyzja administracyjna, a wszczęte postępowanie cywilne
 202. Skierowanie alkoholika na leczenie
 203. Sprawa cywilna o pobicie szyby piłką.
 204. Złapany z marihuana i presja wywierana przez policjanta
 205. Ubezwłasnowolnienie - jak to działa?
 206. Nowe pelnomocnictwo do Sądu
 207. przedawnienie wynagrodzenia za bezumowne
 208. Wgląd do akt sprawy
 209. Podatek od darowizny
 210. uznanie roszczenia przy pierwszej czynności
 211. Apelacja
 212. Przesłuchanie świadka-listy pytań
 213. Zadośćuczynienie.
 214. Umowa ustna
 215. Błędne oznaczenie pozwanego
 216. Groźby
 217. Awizo adres zakładu pracy
 218. Umowa o dożywocie
 219. Zawieszona sprawa
 220. Pobicie-sprawa cywilna
 221. Pozew i grzywna
 222. Pobicie i zadośćuczynienie
 223. Reklamacja z tytułu rękojmi / pozew sądowy
 224. Posiedzenie z art. 335 1 i 3 kpk
 225. Nakaz zapłaty przez sąd
 226. Praca w wojsku a wyrok za pobicie
 227. Niebieska karta a praca
 228. przepisanie majątku/darowizna
 229. Ustanowienie kuratora dla spadkobiercy w trybie art. 510 par.2
 230. komornik
 231. zażalenie na zawieszenie postępowania nieprocesowego w trybie art. 177 par.1 pkt 6kpc
 232. Kilka pozwów w celu obniżenia opłaty
 233. odmowa nadania ugodzie klauzuli wykonalności
 234. Apelacja jednego z pozwanych
 235. Jak poznać treść wyroku
 236. umowa o dożywocie
 237. zwrot telefonu
 238. Spoldzielczw prawo lokalowe slub wlasnosciowe prawo
 239. Czas na posądzenie księgowej
 240. Postanowienie a Przedawnieinie
 241. Rękojmia na używany samochód.
 242. Rozliczenie kosztów sądowych przy rezygnacji spadkobiercy z powództwa
 243. Przetrzymywanie dowodu osobistego?
 244. Ostrzeżenie w Księdze wieczystej
 245. Podział majątku przy rozwodzie
 246. Głośny sąsiad
 247. Rejestracja rozprawy
 248. Zarządca Sądowy, termin
 249. Nieumyślne zniszczenie mienia
 250. Podział majątku po rozwodzie