PDA

View Full Version : Sądy cywilne


Strony : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

 1. Czas ma wyslanie uorawomocnienia
 2. Zadośćuczynienie za śmierć psa
 3. Sfinansowałam remont, rozstanie. Co teraz?
 4. Apelacja koszty.
 5. Rozwód
 6. Dwie sprawy o to samo roszczenie z udziałem tych samych stron
 7. Przedawnienie roszczeń
 8. Rozwód
 9. jaki pozew rozwodowy złożyć, o winie czy lepiej odpóścić?
 10. oszustwo
 11. Pozwanie osoby cchorej, chodzącej do pracy u które wyjdzie poz. test COVID
 12. Jak zmienić miejsce rozprawy sądowej.
 13. co zrobić z meblami po ex?
 14. Ile razy bank może składać wniosek o wydanie nakazu zapłąty do E-sądu?
 15. umowa o roboty budowlane
 16. Zabezpieczenie powództwa
 17. śmierci uczestnika w trakcie sprawy
 18. Pismo przygotowawcze
 19. Sprzeciw na nakaz w EPU
 20. Cofnięty licznik przebiegu - czy mogę odstąpić od umowy kupna samochodu?
 21. Uzasadnienie wyroku
 22. Odwołane oświadczenie o uznaniu powództwa
 23. Wniosek o wydanie odpisu
 24. Sądowy podział majątku
 25. Windykator - Nękanie
 26. Hipoteka przymusowa - jaki tytuł?
 27. Oddalenie powództwa - co dalej?
 28. wezwanie do zapłaty
 29. Nie wywiązanie się z warunków umowy adopcyjnej psa
 30. Zwrot kosztów cofniętego pozwu
 31. Odpowiedź na pozew
 32. Spłata zadłużenia przed rozprawą
 33. Doręczenie orzeczenia sądu
 34. Skarga na Sekretariat Sądu
 35. Kto płaci za biegłego
 36. Umorzenie postępowania w e-sądzie
 37. Czy termin minal czy moge cos ugrac?
 38. Unieważnienie dokumentów akcji
 39. Apelacja w sprawie o ochronę dóbr osobistych
 40. Czy choroba musi być poświadczona zaświadczeniem lekarskim?
 41. Wyrok na posiedzeniu niejawnym
 42. wniesie sprzeciwu w sprawie wraz ze sprzeciwem
 43. początek biegu terminu sądowego a zapoznanie się z aktami
 44. Pies bez smyczy pogryzł mojego
 45. Usprawiedliwienie nieobecności w Sądzie a art. 91 ust. o inst. wsparcia w zw z COVID
 46. Data wymagalności roszczenia
 47. Odpowiedź na pozew , pismo przygotowawcze
 48. Art.442 kc - furtka przedawnienia ?
 49. Janusz i jego pies
 50. Sprawa o podział majątku
 51. Oświadczenie nieprawdy przez pełnomocnika strony przeciwnej
 52. Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym a komornik
 53. Odstąpienie od umowy pożyczki i przedawnienie roszczenia
 54. Zawiadomienie o rozprawie co dalej
 55. Sprawa umorzona nikt się nie zjawiił
 56. Podział majątku – wyrok częściowo zaskarżony
 57. Przekazanie auta od byłej żony.
 58. zwrot kosztów procesowych
 59. Pytanie o tytuł wykonawczy
 60. Sąd zobowiązuje do przedstawienia stanowisk końcowych
 61. wniosek o zwolnienie z kosztów opłaty stosunkowej od apelacji
 62. Pozwany nie zdążył a sąd jednak uznał - uchylenie terminu
 63. Uchylenie postanowienia sądu I instancji
 64. Odstąpienie od umowy przedwstepnej sprzedaży nieruchomości
 65. Pozew o odszkodowanie - można uniknąć?
 66. Zmiana wartości przedmiotu sporu w trakcie I inst.
 67. zwrot pozwu
 68. Wyłączenie przepisów o postępowaniu w sprawach gospodarczych, a powództwo wzajemne
 69. Przedawnienie roszczeń.
 70. Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym
 71. Czy jest sens zakładać sprawę - stłuczka na drodze wewnętrznej.
 72. Składanie dowodów w sprawie cywilnej
 73. Sąd zobowiązał do przekazania nagrania
 74. Sąd opóźnia się z wysyłką
 75. Wywiązanie z zaliczki za auto
 76. właściwość rzeczowa
 77. Zadośćuczynienie za przemoc fizyczną, psychiczną i seksualną
 78. nawiązka i przeprosiny
 79. Termin płatności
 80. zawieszenie postępowania o bezumowne
 81. Skarga kasacyjna-szanse na wygraną i koszty
 82. Sprawa w sądzie za zerwanie umowy.
 83. Dane osobowe
 84. Literówka w orzeczeniu sądu
 85. Krzywoprzysięstwo funkcjonariusza publicznego.
 86. Wycofanie świadka
 87. Oddalona Apelacja w sądzie II instancji co robić?
 88. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności wstrzymany do czasu rozstrzygnięcia apelacji
 89. Kredyt hipoteczny wspólny
 90. postanowienie o umorzeniu w e-sądzie
 91. Termin
 92. Koszt pozwu o 50 zł
 93. Korekta do przedawnionej faktury
 94. Wnioski o klauzule- eksmisja
 95. Apelacja bez uzasadnienia
 96. Co powinien zawierać wniosek o zasiedzenie
 97. śmierć powoda w oczekiwaniu na apelację
 98. Portal informacyjny sądów
 99. Odebranie z sądu zwróconego mu przez pocztę listu.
 100. rodzaj odsetek
 101. Nieprzyjęcie mandatu - tymczasowe punkty karne
 102. Adwokat z urzędu
 103. Sprzeciw od nakazu zapłaty a zapłata, co dalej?
 104. Interpretacja wyroku a należne koszty prawnika
 105. braki formalne - brak maila powoda w pozwie
 106. Odzyskanie zainwestowanych pieniędzy
 107. Jak złożyć pozew?
 108. przesłuchanie powódki
 109. wezwanie do uzupełnienia braków formalnych -opłata sądowa ,czy odpowiadać na to pismo
 110. Usunięcie starej egzekucji z KW
 111. zwolnienie od kosztów sądówych
 112. rozwód uzasadnienie
 113. Zapis audio rozprawy
 114. Zwolnienie z tajemnicy lekarskiej ( psycholog )
 115. Art. 804(2)
 116. Odszkodowanie za próbę zamknięcia w szpitalu.
 117. Wzajemne wierzytelności
 118. Pożyczka prywatna- próba oszustwa przez pożyczkodawcę
 119. Skarga na przewlekłość postępowania
 120. Brak opłacenia apelacji 2020 r. czy sąd wezwie do opłacenia czy odrzuci
 121. Zwolnienie z kosztów procesów które poniósł pozwany
 122. Zniesienie współwłasności przy własności hipotecznej
 123. windykacja należności
 124. Powództwo przeciwegzekucyjne - ile może potrwać postępowanie sądowe?
 125. Odszkodowanie za wstrzymywanie inwestycji
 126. kogo pozwać
 127. zawezwanie do próby ugodowej koszty
 128. Odpis protokolu z rozprawy rozwodowej
 129. pozew o zakazanie immisji
 130. Uzasadnienie wyroku
 131. Zwrot polowy kosztow sadowych
 132. Kolizja o oświetlenie ulic
 133. Czy Powód może ubiegać się o zwrot kosztów korespondencji?
 134. rozwód bez orzekania o winie - zmiana zeznań
 135. Sąd okręgowy nie odpowiada na skargę
 136. Sąd żąda opłaty pomimo zwolnienia z mocy ustawy.
 137. Zwrot wniosku o zawezwanie do próby ugodowej
 138. Drugi pozew po umorzeniu w EPU.
 139. sprzeciw o nakazu zapłaty e-sąd
 140. Podawanie wysokości wynagrodzenia sądowi
 141. E-Sąd przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu
 142. Nakłanianie do aborcji
 143. Posługiwanie się danymi i rejestracja umowy o pracę.
 144. Oszustwo przy sprzedaży samochodu.
 145. Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym
 146. Skomplikowana windykacja należności.
 147. Jak odzyskć koszta?
 148. Usiłowanie zabójstwa, groźby.
 149. kwota w przedsądowym wezwaniu do zapłaty i jej powiększenie w pozwie cywilnym
 150. Była żona nie dokłada do rachunków
 151. rozdzielność majątkowa
 152. Pozew cywilny - pozwany ujawnia inną osobę - co się dzieje wtedy?
 153. Sprawa bez orzekania o winie
 154. Sprawa rozwodowa
 155. wezwanie do osobistego stawiennictwa
 156. Najtańszy sposób na podział majątku po rozwodzie
 157. Wezwania do zapłaty
 158. Listy z sądu a miejsce zamieszkania
 159. Zażalenie na postanowienie referendarza opłata
 160. Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym - deklaracja wekslowa
 161. Postanowienie referendarza sadowego
 162. Zobowiązanie przez sąd komornika do umorzenia postępowania.
 163. Znęcanie psychiczne
 164. oddalenie powództwa a zwrot nie nienależnej zajętej pensjo
 165. uzasadnienie wyroku
 166. Brak zwrotu kaucji - 1 z najemców pozywa właściciela: niespodzianka
 167. Zasada ryzyka względem stron
 168. dokumentacja medyczna zmarłego
 169. Nieobecność adwokata a rozprawa
 170. Sprawa cywilna
 171. Zmina adresu pozwanego ( spółka z o.o. ) po złożeniu pozwu
 172. Założenie sprawy cywilnej
 173. Jak skorzystać z Art. 102 KPC
 174. Problem z wykonaniem usługi
 175. Pomocy
 176. Doręczenie wyroku przez jednostkę przyjmującą w Wielkiej Brytanii
 177. Czy można i w jaki sposób zmienić reprezentanta ustanowionego przez Sąd?
 178. Umorzenie sprawy do zaplaty
 179. Kłamstwa świadka
 180. Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu
 181. Uzpełnienie braków formalnych - jak?
 182. Oszustwo na facebooku.
 183. Oskarżenie o zadłużenie lokalu
 184. Wymagania adwokat
 185. Rozszerzenie powództwa jak napisać pismo
 186. Stronniczość sędziny
 187. Wyrok i uzasadnie
 188. Wniosek o zniesienie wspolwlasnosci mieszkania
 189. Ustalnie właściwości miejscowej sądu w przypadku roszczenia z rękojmi
 190. Samochód zwrot
 191. Przepisanie licznika za prad
 192. Zniszczenie mienia zadoscuczynienie
 193. Anulowany AWZ.
 194. Wniosek o przeprowadzenie rozprawy pod nieobecność powoda.
 195. Odpowiedź na ogłoszenie o prace
 196. Sprzedałem motocykl, a zwrot
 197. Prawomocny wyrok, który nie został doręczony stronie?
 198. Koniec czasu próby, nienaprawienie szkody
 199. Sprostowanie postanowienia sądu
 200. Wzór pozwu o przywłaszczenie samochodu
 201. Naprawa starego auta w ASO
 202. srodki finansowe
 203. Data rozprawy brak informacji od adwokata
 204. ostateczne wezwanie do zapłaty ***
 205. Oszustwo, sąd - przestępstwo
 206. Zabezpieczone pieniądze przez sąd - brak przelewu
 207. Ugoda sądowa a fałszywe zeznania świadków.
 208. Pożyczka pieniędzy a sąd cywilny.
 209. Niestawiennictwo na sprawie rozwodowej
 210. Zwrot kosztów leczenia psa od spółdzielni
 211. pytanie
 212. Swiadek
 213. Anonim na 112
 214. Operator Energetyczny problem
 215. Uszkodzone mienie
 216. Szczekający głośno pies w domu
 217. Okres przedawnienia roszczenia o utracony zysk
 218. Brak zwolnienia od opłaty sądowej - pytanie
 219. Zwrot wkładu,
 220. Nietykalny adwokat strony przeciwnej - jak się bronić
 221. Umowa z fotografem
 222. Sprawa sondowa - kolizja drogowa
 223. Czy bede poinformowana o apelacji strony przeciwnej?
 224. Pełnomocnictwo procesowe dla osoby NIE najbliższej w postępowaniu spadkowym
 225. zwrot przesyłki - list polecony z potwierdzeniem odbioru
 226. Odmowa składania zeznań w sprawie cywilnej
 227. Wniosek o zwrot zaliczki na biegłego
 228. rozwod a zajmowanie mieszkania
 229. Jak się pozbyć teściowej z mieszkania
 230. biegly sadowy a szpital psychiatryczny
 231. Nie wpłacony dług
 232. Nękanie
 233. Przedawnienie
 234. Poszkodowany żąda dodatkowe pieniądze.
 235. Agencja
 236. Sprzeciw od wyroku nakazowego
 237. Kupno pojazdu od osoby fizycznej,ukryte wady prawne i fizyczne
 238. Umowa zamiany - wada zatajona
 239. Posiedzenie niejawne.
 240. Udostępnienie własnego samochodu
 241. Odszkodowanie od zakładu karnego
 242. egzekucja
 243. Rozwód bez orzekania o winie
 244. Umowa kupna/sprzedaży samochodu
 245. Przewleklość sądu
 246. dewastacja mienia odpowiedzialności osób
 247. Palenie na balkonie, łamanie regulaminu spółdzielni, co mogę robić?
 248. Skarga o wznowienie postępowania.
 249. Sprawa sądowa a spłacone zadłużenie
 250. sprawa sądowa a sprzedaż działki