PDA

View Full Version : Sądy cywilne


Strony : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

 1. Potrącenie na pasach bez sygnalizacji.
 2. Koszta sądowe
 3. Oddalenie wniosku o zwolnienie od kosztów Sądowych
 4. Przemoc w rodzinie, nękanie, dzielnicowy
 5. Sprzedaż malin - żądanie klienta o zwrot pieniędzy
 6. Rękojmia i odszkodowanie w postępowaniu uproszczonym
 7. Zażalenie na postanowienie referendarza
 8. 2 roszczenia do 1 szkody
 9. wykroczenie drogowe z przed 13 lat
 10. Polska firma, oszukany z Niemiec
 11. Prośba o zwrot pobranyj gotówki przez komornika
 12. Zakup samochodu z wieloma wadami ukrytymi
 13. Żądanie zapłaty za szkodę
 14. Pozew o eksmisje
 15. sprawa o ubezwłasnowolnienie
 16. Zatarcie przestępstwa w KRK
 17. Pozew o nieuznaną reklamację obuwia.
 18. Wada ukryta pojazdu
 19. Uprawomocnienie orzeczenia w II instancji
 20. Brak zapłaty za sprzedaż udziałów w nieruchomości
 21. Zasiedzenie ruchomości
 22. Założenie sprawy cywilnej jako alternatywa
 23. Pytanie dot. obecnośći prokuratora i rzeczniak praw obywatelskich.
 24. Zamknięcie działalności i działanie pełnomocnika
 25. zwrot kosztów pogrzebu od rodzństwa
 26. Zakup wartościowego przedmiotu na fakturę a zmiana adresu. Jak zabezpieczyć zakup?
 27. Bankowy tytuł egzekucyjny z 2010 roku
 28. Koszt dojazdu do biegłego
 29. wycofanie pozwu o zapłatę
 30. Tajemnica wynagrodzenia i umowy.
 31. Dwa pozwy w EPU -> czy można skumulować do jednego?
 32. Sprawa cywilna - zachowanie podczas rozprawy sądowej
 33. Odsetki od dnia uprawomocnienia a apelacja
 34. Koszty pogrzebu
 35. Rozwód a podział majatku
 36. Sądowy nakaz zapłaty i powództwo wzajemne wobec spółdzielni
 37. uszkodzenie lakieru na parkingu
 38. Były prezes ROD zawyżał faktury.
 39. Konkubinat - rozliczenie po związku
 40. Właściwość rzeczowa sądu.
 41. Potwierdzenie na rozprawie.
 42. Zadanie ustalenia i ew. uchylenia w jednym pozwie.
 43. Fałszywe oskarżenia o pedofilię
 44. Oddalenie wniosku o klauzulę na wyrok zaoczny
 45. Pozew o zaplate - zadanie ewentualne.
 46. zniesienie współwłasności samochodu na obcokrajowca
 47. Żądanie kumulacji opłat
 48. Duży pies biegający po wspólnym podwórku bez kagańca i smyczy
 49. kopniecie przez konia w twarz - odszkodowanie
 50. Pies pogryzł mojego psa.
 51. Jaka jest opłata od apleacji w sprawie cywilnej - ochrona dóbr, bez roszczeń finans.?
 52. Chcę zwrócić darowiznę, prośba o poradę.
 53. Syn złamał nos w prywatnym przedszkolu na podwórku
 54. Oddalenie wniosku o stwierdzenie niewłaściwości miejscowej sądu. Nie rozumiem.
 55. Zwrot połowy kredytu konsumenckiego a rozdzielność majątkowa
 56. Wysłałam odpowiedź na pozew - co dalej?
 57. Brak daty wypowiedzenia kredytu w pozwie
 58. Brak opłaty za parkowanie - Nakaz zaplaty
 59. Wychowawca klasy i szkoła
 60. Umorzenie art 505 - krążące akta
 61. Powód zatrudnił profesjonalnego radcę prawnego - co zrobić, by nie ponosić kosztów?
 62. Co znaczy, że odpowiedź na pozew należy złożyć wraz z odpisem dla strony przeciwnej?
 63. Rygor natychmiastowej wymagalności
 64. Nagrywanie rozmowy
 65. Odszkodowanie za zniszczenie samochodu z art. 84 KW
 66. Zasądzenie solidarne zwrotu kosztów procesu
 67. Stalking
 68. Drugi wniosek o stwierdzenie przewlekłości
 69. równoczesny wpis do KW nowego właściciela i długu sprzedającego !!!
 70. Spłata-termin
 71. Straszenie karą
 72. Umorzenie w EPU, skierowanie sprawy do SR
 73. jak sprawdzić wyrok mając tylko daty postanowień?
 74. Odzyskanie prowizji pobranych przez bank
 75. Anulowanie aktu notarialnego
 76. Jak po wyroku TK wnioskować o wyłączenie sędziego nominowanego przez neo KRS?
 77. Wniosek o zniesienie współwłasność auta połączony z rozliczeniem konkubinatu
 78. Czyja Własność przedmiotu po zakończeniu licytacji
 79. Sprawa pilna
 80. Zgubiony bagaż przez linię lotniczą w Azji
 81. Jak wybrnąć z sytuacji. Zakup auta z wada ukryta.
 82. Wniesienia zażalenia bez wniosku o uzasadnienie orzecz. - czy sąd wezwie do uzupeł?
 83. Czy opłata 100 zł za wniosek o uzasadnienie orzeczenia jest zwracana...?
 84. Odwołany wspólny wyjazd a zwrot kosztów
 85. Uzupełnienie wyroku a długotrwała choroba sędziego
 86. Zakup auta stan inny niż zapewniał sprzedający.
 87. Skarga na orzeczenie referendarza - sąd wieczystoksięgowy
 88. upadłość-plan spłaty i zwrot środków od jednego z wierzycieli- zamknięty rachunek
 89. Proszę o pomoc
 90. Brak odpowiedzi z sądu
 91. Próba oszustwa przez kupujacego
 92. Interpretacja przepisów prawnych w medycynie
 93. Sporządzanie pisma procesowego o odszkodowanie z Gminy
 94. Niestawienie się na sprawie o miejsce pobytu małoletniego
 95. Reklamacja zakupionego auta od osoby prywatnej
 96. Odpowiedź na zażalenie
 97. Obowiązek sygnatury na kopercie
 98. Ważność opinii rzeczoznawcy biegłego sądowego
 99. Skarga pauliańska i 688 par.1 kc
 100. Wartość przedmiotu zaskarżenia , apelacja
 101. Ogłoszenie upadłości
 102. e-sądy EPU żart czy legalne naciąganie na koszt przez sąd
 103. Sąd oraz miasto właściwe dla wniosku o zniesienie współwłasności rzeczy ruchomej.
 104. Nowa wycena przez biegłego
 105. Powództwo o ukształtowanie czy o świadczenie?
 106. Wyznaczony termin rozprawy bez podania godziny i czy rozprawa jawna czy niejawna.
 107. Literówka w wniosku
 108. Wznowienie postępowania
 109. przelew na błędy numer telefonu ( mam dane co dalej )?
 110. Posiedzenie sądu - formalność czy możliwość ugody?
 111. Podział majątku
 112. Zażalenie na nadanie klauzuli wykonalności.
 113. małzonek słuzebnika
 114. Zwrot dofinansowania na rozpoczęcie działalności
 115. odebranie darowizny
 116. Nieważność bezwzględna uchwały a zobowiązania.
 117. Przeprowadzenie rozprawy również pod nieobecność POZWANEGO.
 118. Wyrok Sądu Rejonowego w sprawie zapłaty z rażącymi błędami - jak apelować
 119. Wezwanie do zapłaty mandatu z orzeczeniem sądu
 120. Ugoda - nie wykonanie zobowiązań -ponowny pozew
 121. Rozwód a partycypacja TBS
 122. mediacja
 123. Ugoda , a umorzenie postepowania
 124. Postanowienie w sprawie zatrzymania prawa jazdy
 125. Rozprawa zdalna tylko dla jednej strony uczestników sprawy.
 126. Podział majątku a faktury.
 127. Podział majątku - kredyt hipoteczny
 128. Cofnięcie pozwu, brak postanowienia Sądu o zwrocie części opłat od pozwu
 129. Doręczenie za pośrednictwem Komornika.
 130. Nieopłacony kurs prawa jazdy
 131. pozew o naruszenie dóbr osobistych-kilka pytań
 132. Ugoda sądowa - postanowienie sądu, a protokół do rozprawy
 133. Wniosek o uaktualnienie miejsca zamieszkania
 134. Rozszerzenie pozwu i zmiana okresu naliczania odsetek.
 135. Stawienie do sądu mimo odrzucenia spadku
 136. Uprawnienia do postawienia diagnozy
 137. Wzięcie kredytu w małżeństwie a spłata po rozwodzie.
 138. EPU - synchronizacja daty nakazu zapłaty pod kątem terminu wniesienia sprzeciwu
 139. Zaległa faktura / straszenie sądem cywilnym
 140. Wezwania do pełnomocnika czy pozwanego ?
 141. Zwrot kosztów postępowania procesowego rozstrzyganego w postępowaniu nieprocesowym
 142. Jazda bez uprawnień sąd
 143. Pozew o zapłatę
 144. Unieważnienie uchwały rady nadz. spółdzielni a zapłata.
 145. Kilka przestęptw KK, ustalenie odpowiedzialności klubu
 146. Świadczenie podzielne czy niepodzielne
 147. brak umowy z radcą prawnym
 148. Treść ugody - a zaprzestanie egzekucji komorniczej .
 149. Sędzia podważa własny wyrok.
 150. zmiana terminu rozprawy
 151. Polisa ubezpieczeniowa przy podziale majątku
 152. Ugoda sądowa - pytania .
 153. Przedmiot rozprawy - to wybór Sądu ?
 154. Umorzenie przestępstwa po wtargnięciu i uszkodzeniu mienia
 155. Błędy w uzasadnieniu wyroku.
 156. Wniosek o wydanie zobowiązań ..
 157. Zmiana terminu rozprawy
 158. Ujawnienie adresu zamieszkania.
 159. Zobowiązania publicznoprawne - od kwoty ugodowej .
 160. Zagubione dokumenty kupna pojazdu
 161. Oddalenie wniosku o umorzenie kosztów sądowych
 162. Nękanie przez sąsiada
 163. Waloryzacja roszczenia sądowego
 164. Koszta sądowe
 165. Opłata od wniosku o przejęcie nieruchomości przez wierzyciela
 166. Sprzeciw na nakaz zapłaty w EPU
 167. Pozwanie lekarza czy szpitala?
 168. Nieodebrana przesyłka sądowa
 169. Warunki przyjęcia ugody .
 170. Nieczytelny dokument .
 171. Pozew po zmniejszeniu wyroku
 172. Koszt zastępstwa procesowego
 173. Wstępna zgoda na ugodę.
 174. Sprzeciw od nakazu zapłaty w Esad
 175. Zwrot nienależnie wyegzekwowanych środków
 176. Zażalenie na postanowienie S.R.
 177. Składanie doktów do Pozwu
 178. koszty sadowe własne
 179. Przesłuchanie w charakterze strony.
 180. Wyliczenia WPS powoda - a wyliczenia biegłego
 181. Sprzedaż nieruchomości z niespłaconym kredytem
 182. Błędne pouczenie przez sędziego
 183. Błędna umowa kupna-sprzedaży w pozwie
 184. Sąd nie wydaje uzasadnienia wyroku
 185. Sprawa w sądzie na własną rękę
 186. Wezwanie na sprawę a brak załączonej odpowiedzi na pozew
 187. SN - zwrot akt z powodu braków formalnych
 188. Zniesienie współwłasności działki bez zgody współwłaścicieli
 189. Oddalona apelacja
 190. Apelacja w sądzie cywilnym - zwolenie z kosztów
 191. Jak znaleźć prawnika?
 192. Zniesienie współwłasności
 193. RODO a podawanie adresu zamieszkania
 194. brak rozpatrywania zgłaszanych spraw do sądów
 195. powód w restrukturyzacji - kogo pozwać?
 196. Niepełny zwrot kosztów stawiennictwa - świadek
 197. rozczenie cywilne czy gospodarcze?
 198. EPU przez pełnomocnika czy lepiej bez
 199. Przedwczesny zwrot pisma czy taka procedura?
 200. Zniesienie współwłasności
 201. Czy mogę być pełnomocnikiem?
 202. Wyjście ze współwłasności i koszty z tym związane
 203. Zabranie telefonu przez Prokuraturę
 204. Podział działki stanowiącej współwłasność
 205. Proszę o wszelkie rady i pomoc
 206. Uciążliwy lokator
 207. Prawo medyczne, brak zgody na diagnostykę małoletniej.
 208. Apelacja
 209. Brak dowodu tożsamości w sądzie.
 210. Zakaz zbliżania się
 211. Przywłaszczenie pieniędzy
 212. prawomocne orzeczenie o dziale spadku - sprzedaż nieruchomości
 213. Pytanie o opłatę
 214. Brak akt sprawy
 215. Nakaz zapłaty z E-Sądu, a wniosek o umorzenie
 216. Brak odpisu aktu urodzenia - usunięcie braków formalnych
 217. Wynagrodzenie adwokata za postępowanie apelacyjne.
 218. Jednostronny Biegły
 219. Grzywna za psa
 220. Problem z kupującym 21 letnie auto
 221. korespondencja w sprawie cywilnej na lini sąd-świadek
 222. Rygor natychmiastowej wykonalności
 223. sprzeciw od nakazu zapłaty a odpowiedź na pozew
 224. Przekroczenie uprawnień przez policję
 225. Wniosek o przeprowadzenie rozprawy.
 226. Oddalenie do Sądu Okręgowego
 227. Skarga na postanowienie referendarza o przyznaniu adwokata z urzędu.
 228. Zawyżone zadośćuczynienie
 229. Ingenernecja sąsiada w moje pomieszczenie gospodarcze
 230. Zawezwanie do próby ugodowej
 231. Czy to jest obowiązek Sądu ?
 232. Kłopotliwy sąsiad
 233. Żarty a odpowiedzialność prawna
 234. Umorzeniu sprawy o Dział Spadku
 235. Niezastosowanie się do wyroku sądu
 236. Opłata od pozwu
 237. Nieodebranie przesyłki EPU
 238. Bezpodstawne wzbogacenie się
 239. Jak sprzedać garaż na pół z bratem
 240. Postanowienie bez uzasadnienia
 241. Zaginiona siostra a brak kontaktu z rodziną
 242. Dozór kuratora
 243. Kurator rodzinny
 244. odpowiedzialność odszkodowawcza skarbu państwa
 245. Termin sądu na uzasadnienie postanowienia
 246. O co mogę jeszcze wnioskować
 247. Małżonek nie odbiera pozwu
 248. Żądanie pozwu.
 249. Świadek bez dokumentów tożsamości
 250. Mandat, MPK Kraków