Utrata statusu bezrobotnego - Forum Prawne

 

Utrata statusu bezrobotnego 2

Zastanawiam się kto takie rzeczy pisze ? i czy jeśli w prawie coś takiego jest to gdzie tu demokracja! mój przypadek Proszę o zorientowanie się z moją sytuacją którą opiszę i doradzenie mi co mam ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo pracy > Bezrobocie


Odpowiedz
 
01-09-2011, 22:43  
rekda1
Początkujący
 
Posty: 8
Domyślnie RE: Utrata statusu bezrobotnego

Zastanawiam się kto takie rzeczy pisze ? i czy jeśli w prawie coś takiego jest to gdzie tu demokracja!

mój przypadek


Proszę o zorientowanie się z moją sytuacją którą opiszę i doradzenie mi co mam zrobić?

Odwołanie od prawa dla bezrobotnych z zasiłkiem.

Nie stawiłem się na wyznaczonym pierwszym terminie, konsekwencja skreślenie z listy poszukujących pracy z prawem do zasiłku i niemożliwość zarejestrowania się ponownie przez okres 4 miesięcy- brak ubezpieczenia jakiegokolwiek!

Miałem stawić się 12 08 a stawiłem się 22 08.
Data 12 08 była kilku krotnie zmieniana przez urząd pracy.

Najpierw bylem zarejestrowany jako poszukujący pracy,(ale pracowałem) - brałem udział w zajęciach archiwizacyjnych.
Następnie straciłem pracę i chciałem się zarejestrować jako bezrobotny lecz nie mogłem bo byłem zarejestrowany jako poszukujący pracę.
Musiałem napisać oświadczenie o skreśleniu mnie z listy poszukującego pracę i odczekaniu 3 dni roboczych, po czym mogłem zarejestrować się jako bezrobotny, napisałem takie oświadczenie na miejscu po czym odczekałem tydzień i stawiłem się 08 08 w celu zarejestrowania jako bezrobotny. Niestety moje pismo się zgubiło, Pani jednak widząc moją złość mnie zarejestrowała wyznaczając termin na 12 08 stawiając warunek że pismo musi się znaleźć w PUP w przeciwnym razie będę musiał napisać kolejne prośbę o skreśleniu z listy poszukującego pracę i ponowne czekanie 3 dni.Oczywiście to nie był chyba mój problem że pismo się zagubiło.Tego samego dnia 08 08 osoba rejestrująca mnie oddzwoniła informując że pismo się znalazło lecz przysługuje mi prawo do zasiłku i muszę stawić się ponownie.
Stawiłem się kolejnego dnia 09 08 i ustawiono termin na 12 08 (trzy dni po rejestracji)
Niestety chyba ze względu na częste wyznaczanie nowych to dat i moje zdenerwowanie nie stawiłem się w tym terminie z błahego powodu - zapomniałem.
22 08 stawiłem się w urzędzie lecz niestety nie zdziałałem nic prośbami załatwić by mnie nie skreślano, poinformowano mnie że mogę się odwołać od decyzji lecz owa nie została do mnie wysłana,
od dnia 12 sierpnia do dnia 01 września pisma nie mam ( kobiety w biurze zorientowały się że pismo w ogóle nie zostało wysłane z urzędu), napisałem na zwykłej kartcce A4 długopisem prośbę do kierownika PUP o nie skreślaniu mnie z listy bezrobotnego, pomimo że nie otrzymałem żadnej informacji o skreśleniu mnie z owej do której mógłbym się odwołać, obiecywano że dostanę odpowiedz telefoniczną w sprawie tej prośby, niestety nie dostałem zlekceważono mnie sam zgłosiłem się po tygodniu zorientować co do tej prośby.


W skrócie Miałem stawić się na termin lecz zapomniałem i na aż 4 miesiące pozbawia się mnie ubezpieczenia i prawa do zasiłku.

Czy wysłanie informacji o skreśleniu mnie z osób bezrobotnych z zasiłkiem musi im zajmować jak na ten dzień 19 dni?

Jaki jest sens odwołania od tej decyzji skoro się nie stawiłem z tak błahego powodu (zapomniałem)

czy to jest sprawiedliwe albo słuszne z konstytucja że pozbawia się mnie podstawowego ubezpieczenia.

Pozdrawiam
rekda1 jest off-line  
01-09-2011, 23:07  
rekda1
Początkujący
 
Posty: 8
Domyślnie RE: Utrata statusu bezrobotnego

Rozdział 9

Rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy oraz formy udzielanego wsparcia

Art. 33. 1. Powiatowe urzędy pracy rejestrują bezrobotnych i poszukujących pracy oraz prowadzą rejestr tych osób.
2. Rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy następuje po przedstawieniu przez te osoby dokumentów niezbędnych do ustalenia ich statusu i uprawnień.
3. Bezrobotni mają obowiązek zgłaszania się do właściwego powiatowego urzędu pracy w wyznaczonych terminach w celu potwierdzenia swojej gotowości do podjęcia pracy i uzyskania informacji o możliwościach zatrudnienia lub szkolenia.
4. Starosta, z zastrzeżeniem art. 75 ust. 3, pozbawia statusu bezrobotnego bezrobotnego, który:
1) nie spełnia warunków, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2;
2) otrzymał pożyczkę z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub instytucji z udziałem środków publicznych na podjęcie działalności pozarolniczej lub rolniczej;
3) odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, wykonywania prac interwencyjnych lub robót publicznych albo udziału w szkoleniu, stażu, przygotowaniu zawodowym w miejscu pracy; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje na okres 90 dni;
4) nie stawił się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie i nie powiadomił w okresie do 5 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje na okres 3 miesięcy od dnia niestawienia się w powiatowym urzędzie pracy;
5) odmówił poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym mającym na celu ustalenie zdolności do pracy; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje na okres 3 miesięcy od dnia tej odmowy;
6) złożył wniosek o pozbawienie statusu bezrobotnego.
5. Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, tryb rejestracji i sposób prowadzenia rejestru bezrobotnych i poszukujących pracy, wzór karty rejestracyjnej, a także dokumenty niezbędne do ustalenia statusu bezrobotnego i uprawnień rejestrowanych osób, mając na względzie pozyskanie wszystkich koniecznych informacji mających wpływ na uprawnienia rejestrowanych osób.
rekda1 jest off-line  
23-09-2011, 08:38  
tearfromheaven
Początkujący
 
Posty: 1
Domyślnie RE: Utrata statusu bezrobotnego

Witam.
Dziś dostałam pismo z urządu pracy, że utraciłam status bezrobotnego przez niestawiennictwo w wyznaczonym terminie. Problem w tym, że od dnia rejestracji jako osoba bezrobotna (mniej więcej od czerwca) do dnia dzisiejszego ani razu nie dostałam wezwania do urzędu pracy na tzw. "odchaczenie". Co mogę zrobić w tej sytuacji ?
tearfromheaven jest off-line  
23-09-2011, 15:04  
Kosssz
Praktyk
 
Kosssz na Forum Prawnym
 
Posty: 8.029
Domyślnie RE: Utrata statusu bezrobotnego

W nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o utracie statusu osoby bezrobotnej złóż odwołanie do wojewody na pośrednictwem UP (w treści decyzji na pewno znajdziesz pouczenie) powołując się na brak informacji o obowiązku stawienia się w urzędzie w wyznaczonym terminie. Dobrze by było, abyś uprzednio dowiedziała się w UP czy i w jakiej formie Urząd powiadomił cię o tym i z jakiego powodu zawiadomienia nie odebrałaś.
Kosssz jest off-line  
25-01-2012, 08:43  
sylwucha797
Początkujący
 
Posty: 4
Domyślnie RE: Utrata statusu bezrobotnego

witam
mam taki problem byłam zarejestrowana w PUP od 2008 roku a 12.02.2009 roku podjęłam pracę na umowę, teraz po zakończeniu pracy 04.01.2012 zarejestrowałam się w PUP jako osoba bezrobotna z prawem do zasiłku i 11.02.2012 roku miałam odebrać decyzję o przyznaniu zasiłku dla bezrobotnych i wtedy zostałam poproszona o napisanie podania o zmianę decyzji że nie stawiłam się do podpisu 15.04.2009 bo podjęłam pracę. Firma w której podjęłam pracę nie zgłosiła mnie do PUP a i ja sama tez tego nie zgłosiłam bo umowę otrzymałam po ok miesiącu. Teraz otrzymałam pismo z PUP na podstawie art. 145 & 1 pkt. 5 postanowieniem wznowić postępowanie w sprawie utraty prze zemnie statusu osoby bezrobotnej z dniem 15.04.2009 roku zakończone decyzja ostateczna wydana z upoważnienia Starosty. Uzasadnienie do PUP wpłynęło pani podanie o zmianę decyzji z której wynika że podjęła pani pracę z dniem 12.02.2009. natomiast z akt osobowych wynika że utraciła pani 15.04.2009 roku status osoby bezrobotnej z powodu nie stawienia się w PUP w wyznaczonym terminie i powiadomienia w ciągu 7 dni o uzasadnionej przyczynie niestawiennictwa. Moja prośba i co dalej teraz będzie jak to urząd rozwiąże czy będę musiała płacić karę grzywny czy jest jakiś inny sposób na załatanie tej sprawy.
sylwucha797 jest off-line  
26-01-2012, 21:34  
kuleczkaa
Użytkownik
 
Posty: 56
Domyślnie RE: Utrata statusu bezrobotnego

Rozumiem, że poprzednio byłaś zarejestrowana jako osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku? Nie będziesz musiała płacić grzywny, urząd po prostu musi wydać te decyzje, żeby odpowiednio pozamykać m.in.okres ubezpieczenia zdrowotnego; decyzje te nie będą też miały wpływu na aktualną rejestrację. Spokojnie możesz się zgłosić 11.02.2012 do urzędu.
kuleczkaa jest off-line  
10-04-2012, 08:26  
agnieha77
Początkujący
 
Posty: 1
Domyślnie RE: Utrata statusu bezrobotnego

witam,
chciałam zapytać czy jako osoba bezrobotna przy ponownym rejestrowaniu muszę zgłaszać się do UP najpierw 2razy po 1miesiącu a następnie po 3miesiącach? Czy np jeżeli zarejestrowałam się 1marca to urzędnik może dać termin na 15 marca? Nie powinien upłynąć miesiąc?
agnieha77 jest off-line  
10-04-2012, 19:04  
kuleczkaa
Użytkownik
 
Posty: 56
Domyślnie RE: Utrata statusu bezrobotnego

Oczywiście, że może być wyznaczony termin 15 marca, mało tego, może być termin 7 marca, albo dopiero 1 kwietnia. Nie ma ustawowo określonych grafików zgłaszania się bezrobotnych, terminy są określone w tzw. standardach, ale to już za dużo do pisania. Tak czy siak, powinnaś zgłaszać się do urzędu na każe wezwanie i nie jesteś w stanie zakwestionować jakiegokolwiek terminu.
kuleczkaa jest off-line  
17-05-2012, 14:11  
cyq612
Początkujący
 
Posty: 1
Domyślnie RE: Utrata statusu bezrobotnego

Witam, u mnie sytuacja wyglądała tak ze od 2008 roku pracowałem w zakladzie na tzw. umowach śmieciowych. Umowa od lutego do sierpnia, pozniej przedłużona do grudnia czysty chaos. Poczatek roku zawsze był to sezon martwy, praca zaczynała się raz w lutym w kolejnym roku w marcu (dla pracujących w tym zakladzie normalna rzecz). Ze wzgędu na masowe zwolnienia na koniec roku liczba ludzi składających wnioski w up, zawsze byla duża, tak że wiadomo panie urzędniczki jak tylko usłyszały nazwe zakładu bylo wiadomo ze praca zacznie sie w lutym czy w marcu. Poszedłem załatwiać swoje sprawy, maly wywiad ze mna przemila pani przeprowadziła, mowie ze schemat zwolniej na poczatku roku to normalna sprawa a praca na pewno bedzie w lutym czy w marcu, euro się zbliza wiec zwracając uwage na specyfike zakladu robota bedzie na 100%, niechce szukac póki co innego miejsca zatrudnienia bo wymiar 8 godzinny nie koliduje z moja szkoła, troche pogadalem o studiach, tak że nie dostałem zadnego terminu wstawienia sie. Póki co roboty nie ma (nie mowie juz tu tylko o tym zakladzie, nie ma nawet przy kostce czy innych robotach ziemnych) Dzisiaj 17 maja pismo ze z dniem 30 kwietnia utracilem prawo do statusu bezrobotnego. Mam pytanie czy w takim przypadku miałem sie wstawić w jakis dowolny dzień? Byłem przekonany ze jesli wyznacza mi termin to informacja przyjdzie pocztą. Wczesniej zawsze dostawałem świstek z terminem. Jak sie moge odwołać?
cyq612 jest off-line  
17-05-2012, 19:23  
kuleczkaa
Użytkownik
 
Posty: 56
Domyślnie RE: Utrata statusu bezrobotnego

Twoje argumenty na pewno nie były powodem nie wyznaczenia terminu. Myślę, że ten termin jednak był wyznaczony, tylko jak sam piszesz w trakcie miłego wywiadu, może nie dosłyszałeś. Nie jest tak, że ktoś się rejestruje, a o terminie zgłoszenia się informuje się pocztą. W każdym razie, taki termin musi być potwierdzony twoim podpisem i tylko wówczas nie zgłoszenie się skutkuje wydaniem decyzji o utracie statusu osoby bezrobotnej. Najpierw zgłoś się do urzędu i dopytaj o tą sytuację, tzn.w jaki sposób był wyznaczony ten termin, być może coś zostało przeoczone przez urząd i uchylą swoją decyzją, a jeśli była to twoja wina, to niestety marne są szanse na przywrócenie statusu.
kuleczkaa jest off-line  
21-05-2012, 20:23  
Kosssz
Praktyk
 
Kosssz na Forum Prawnym
 
Posty: 8.029
Domyślnie RE: Utrata statusu bezrobotnego

cyq612, termin na stawienie się w UP nie musi zostać wyznaczony przy wizycie. UP równie dobrze może wezwanie wysłać pocztą (za zwrotnym poświadczeniem odbioru), którego najwidoczniej z jakiegoś powodu nie odebrałeś. Powody mogą być różne np. brak awiza w skrzynce, ktoś z domowników odebrał list i ci nie przekazał lub błędny adres korespondencyjny w UP itp. Tak czy inaczej od razu udaj się do UP - dowiesz się w jaki sposób wyznaczono termin na 30.04 i złożysz odwołanie od decyzji (masz na to 14 dni od dnia otrzymania decyzji o utracie statusu - pełne pouczenie znajdziesz w treści decyzji, którą otrzymałeś). Znając okoliczności będzie ci łatwiej wytłumaczyć w odwołaniu niestawienie się. Natomiast co do uchylenia decyzji, to trudno przewidzieć nie znając dokładnych okoliczności. Próbuj.
Kosssz jest off-line  
24-05-2012, 19:08  
Amber87
Początkujący
 
Amber87 na Forum Prawnym
 
Posty: 2
Domyślnie RE: Utrata statusu bezrobotnego

Cytat:
Napisał/a otoidzieon Zobacz post
[cytat="dudek43"]Po otrzymaniu decyzji jest 14 dni na odwolanie sie. Jesli madrze uzasadnione odwolanie to i decyzje mozna uchylic. Powodzenia[/cytat]

Musisz sie odwołać od decyzji odpowiednio ją motywując do Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
Wystarczy iść z podaniem, w którym wyjaśniasz czemu się nie stawiłeś do dyrektora swojego Urzędu Pracy a nie do Wojewódzkiego.
Amber87 jest off-line  
25-05-2012, 23:27  
Kosssz
Praktyk
 
Kosssz na Forum Prawnym
 
Posty: 8.029
Domyślnie RE: Utrata statusu bezrobotnego

Cytat:
Napisał/a Amber87 Zobacz post
Wystarczy iść z podaniem, w którym wyjaśniasz czemu się nie stawiłeś do dyrektora swojego Urzędu Pracy a nie do Wojewódzkiego.
Nie wystarczy. Odwołania rozpatruje organ II Instatncji, tj. Wojewoda.
Rzeczywiście w niektórych przypadkach PUP może uchylić decyzję we własnym zakresie, ale prawdopodobieństwo, że w tym przypadku tak właśnie będzie jest niewielkie.
Kosssz jest off-line  
03-12-2012, 18:45  
biedronka2223
Początkujący
 
Posty: 13
Domyślnie RE: Utrata statusu bezrobotnego

We wrześniu straciłam statusu os.bezrobotnej z powodu nie stawienia się w terminie. Nie minęło jednak jeszcze 120 dni i nie mogę się zarejestrować ponownie a koniecznie muszę to zrobić ponieważ jest to wymogiem - staram się o pożyczkę na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Czy gdybym teraz podjęła pracę np na umowę zlecenie (przypuścmy że umowa będzie trwała 7 dni) to czy mogę się po tym czasie zarejestrować jako bezrobotna??? Jeśli ktoś orientuje się w tych tematach proszę o informację jaki to ma być rodzaj umowy, ile musi trwać, i jak zakończyć(wypowiedzenie, porozumienie stron.itp) umowę aby uzyskać możliwość ponownej rejestracji.
biedronka2223 jest off-line  
08-04-2015, 11:27  
monis84
Początkujący
 
Posty: 1
Domyślnie RE: Utrata statusu bezrobotnego

Witam, jestem nowa na tym forum, więc przepraszam jeśli zadaję pytanie w złym miejscu.
w 2013r. byłam zarejestrowana w UP jako osoba bezrobotna. Wyrejestrowałam się na własne życzenie we wrześniu. W kwietniu miałam podjąć pracę, która nie doszła do skutku, ale firma przez pomyłkę odprowadzała moje składki do ZUS. Nie wiedziałam o tym. Wyszło to dopiero w styczniu gdy poszłam do ZUS po raport składek, który był mi potrzebny żeby złożyć wniosek o becikowe. Od razu zgłosiłam się do tej firmy w której miałam pracować i wszystko zostało wyjaśnione, składki zostały anulowane, itd. Ale zanim to zostało wyjaśnione, PUP dostał informację o tym że były płacone składki i dostałam decyzję, że status osoby bezrobotnej został mi odebrany od 1.04.2013r. MOje pytanie jest nastepujące: czy muszę się odwoływac od tej decyzji i składać wyjaśnienie czy mogę to już tak zostawić. Nie wiem czy może to skutkować tym że teraz nagle zacznie mnie ścigać NFZ bo właściwie od kwietnia do września byłam nieubezpieczona. Proszę o radę czy się odwoływać czy nie.
monis84 jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ utrata statusu bezrobotnego (odpowiedzi: 2) Witam, Jestem z małego miasteczka od pewnego czasu byłem zarejestrowany w PUP, ostatnio dostałem skierowanie do pracy na pół etatu za 925 zł...
§ Utrata statusu bezrobotnego. (odpowiedzi: 2) Witam serdecznie. Właśnie zarejestrowałam się w Pup, ze względu na kontuzję kolana odeszłam z pracy na umowie "śmieciowej" i zarejestrowałam, aby...
§ Utrata statusu bezrobotnego w ciąży (odpowiedzi: 11) Witam mam pytanie a właściwie kilka:) nie przyjęłam oferty pracy w PUP a co za tym idzie utraciłam status bezrobotnego,zaledwie kilka dni pózniej...
§ L4 a utrata statusu bezrobotnego (odpowiedzi: 7) Dostałem zawiadomienie z PUP że za kilka dni mija 90 dzień mojego pobytu na L4, które jest wystawione do końca października (po operacji kolana). ...
§ utrata statusu bezrobotnego (odpowiedzi: 9) witam dziś przyszło mi takie pismo z urzędu pracy ,,Nie stawił się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie i nie powiadomiła w okresie...
§ Utrata statusu bezrobotnego ?? (odpowiedzi: 1) 10.02.10r zostałem wezwany do urzędu pracy na giełdę pracy która polegała na tym ze było jedno miejsce pracy na 30 osób (casting) tzn stażu. Na tym...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:42.