Odpowiedź na pytanie do zamkniętego tematu dotyczącego ŚWIADECTWA PRACY - Forum Prawne

 

Odpowiedź na pytanie do zamkniętego tematu dotyczącego ŚWIADECTWA PRACY

Pracuję w Urzędzie Pracy od wielu lat przeglądam to forum też od wielu lat. Dzisiaj zainteresował mnie jeden wątek, który został dość szybko zamknięty. Przytoczę fragment pytania zadanego przez jednego z użytkowników: "Piszę z takim ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo pracy > Bezrobocie


Odpowiedz
 
18-04-2012, 23:49  
jolantam1956
Początkujący
 
Posty: 8
Domyślnie Odpowiedź na pytanie do zamkniętego tematu dotyczącego ŚWIADECTWA PRACY

Pracuję w Urzędzie Pracy od wielu lat przeglądam to forum też od wielu lat. Dzisiaj zainteresował mnie jeden wątek, który został dość szybko zamknięty.
Przytoczę fragment pytania zadanego przez jednego z użytkowników:


"Piszę z takim problemem. Nastąpiło rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron w związku ze zmianą miejsca zamieszkania. Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy należy się takiej osobie zasiłek dla bezrobotnych.
Problem jest następujący. Pracodawca nie chce takiej wzmianki uwzględnić na świadectwie pracy a Urząd Pracy tego wymaga."

Oczywiście zasiłek dla bezrobotnych Pani się przynależy zgodnie z przytoczonym przez Panią artykułem. Jest to obowiązujące na dzień dzisiejszy prawo.
W Urzędzie Pracy dostaje dziennie dziesiątki Świadectw Pracy, przynajmniej raz dziennie pojawia sie też właśnie Świadectwo Pracy gdzie stosunek pracy ustał w wyniku rozwiązania za porozumieniem stron (art. 30 paragraf 1 punkt 1 Kodeksu Pracy) z informacją, że wypowiedzenie nastąpiło w związku ze zmianą miejsca zamieszkania. Zgodnie z wytycznymi Urzędu Pracy honorujemy właśnie takie informację na Śwadectwach Pracy lub ewentualnie zaświadczenie od pracodawcy z taką informacją. To jest jedyny sposób aby bezrobotny uzyskał zasiłek. Pracodawca na prośbę pracownika ma obowiązek zamieścić taką informację na Świadectwie Pracy lub ewentualnie jeżeli Świadectwo zostało już wystawione i minęło 7 dni od daty jego wystawienia i nie ma możliwości jego zmiany to zaświadczenie o tym informujace. Jeżeli pracownik dostanie odmowę wystawienia takiego zaświadczenia, może wystąpić do Sądu Pracy.

Nie rozumiem też odpowiedzi niejakiego ANJAY
"Pani bzdurne wynurzenia nie mają nic wspólnego z prawem pracy.
Otrzymała pani odpowiedź o obowiązujących przepisach prawa.
Wątpliwości zgłaszamy do ustawodawcy - ul Wiejska w Warszawie."

"Art. 75 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy" nazwał Pan "bzdurnym wynurzeniem nie mającym nic wspólnego z prawem pracy" - dość ciekawa opinia. Skąd takie stwierdzenie ????? Proponuję uzupełnić Panu wiedzę z zakresu PRAWA PRACY.

Pełny link do problemu : http://forumprawne.org/prawo-pracy/3...two-pracy.html

P.S. Czyżby Pan Panie AnJay był tym "prawnikiem" o którym wspomina użytkownik ?

Z pozdrowieniami

Wieloletni pracownik Urzędu Pracy.
jolantam1956 jest off-line  
19-04-2012, 00:11  
Agnieszka3M
Ekspert
 
Posty: 23.612
Domyślnie RE: Odpowiedź na pytanie do zamkniętego tematu dotyczącego ŚWIADECTWA PRACY

Wytyczne Urzędu są prawem powszechnie obowiązującym? czyli pracownik jako postawę żądania pozwu ma wskazać Wytyczne?

Polecam uwadze przykladowo Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 2 grudnia 2009 r. III SA/Łd 497/2009 w kwestii postępowania dowodowego, które powinna Pani przeprowadzić
Agnieszka3M jest off-line  
19-04-2012, 00:27  
jolantam1956
Początkujący
 
Posty: 8
Domyślnie RE: Odpowiedź na pytanie do zamkniętego tematu dotyczącego ŚWIADECTWA PRACY

Pracownik ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Pracy obowiązującymi w Polsce. Urzędy Pracy w Polsce muszą uzyskać informację o której była wzmianka wyżej albo na Świadectwie Pracy albo w zaświadczeniu od Pracodawcy. Pracodawca odmawiając wystawienia takiego dokumentu zamyka drogę do zasiłku. Urzędy Pracy nie mogą wymagać czegoś co jest nie do spełnienia. W ogóle nie powinno być problemu w takiej sytuacji, pracodawca jest zobowiązany na wniosek pracownika wystawić takie zaświadczenie. W razie odmowy uzasadnić, z jakich przyczyn odmówił wystawienia powyższego dokumentu. Pracownik jak najbardziej może udać sie z takim dokumentem do Sądu Pracy gdyż została mu zamknięta droga do zasiłku z winy pracodawcy.
Proszę o podanie poprawnego numeru orzeczenia sądowego. Wskazany przez Panią nie znajduje się w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych.
jolantam1956 jest off-line  
19-04-2012, 01:18  
jolantam1956
Początkujący
 
Posty: 8
Domyślnie RE: Odpowiedź na pytanie do zamkniętego tematu dotyczącego ŚWIADECTWA PRACY

Podobny temat był również poruszony w poście http://forumprawne.org/prawo-pracy/1...eldowania.html

Porada od użytkownika Dariusz! brzmiała "Trudno przewidzieć jakich dokumentów, czy dowodów będzie żądał UP. W UP, w którym będzie się Pan rejestrował musi Pan zwrócić się o przyznanie zasiłku powołując się, że rozwiązał umowę o pracę w związku ze zmianą miejsca zamieszkania. Najlepiej by taka informacja znalazła się już w świadectwie pracy."

W tym przypadku porada od użytkownika AnJay brzmiała
"Pani bzdurne wynurzenia nie mają nic wspólnego z prawem pracy"

Według mnie pierwsza porada była jak najbardziej słuszna druga dość "dziwna". Jeżeli również uważa Pani podobnie jak użytkownik AnJay, że umieszczanie takiej informacji na świadectwie pracy jest "bzdurnym wynurzeniem" proszę o uzasadnienie.
jolantam1956 jest off-line  
19-04-2012, 06:45  
AnJay
Moderator
 
Posty: 14.459
Domyślnie RE: Odpowiedź na pytanie do zamkniętego tematu dotyczącego ŚWIADECTWA PRACY

Jakoś nie widać na forum pani działalności, widać łatwiej jest brać niż dawać coś z siebie.
Proszę zadać sobie trud pomyślenia do której części wypowiedzi była ta uwaga.
Pani informacje o jakiś procedurach w jakiś urzędach to klasyczny przykład urzędniczej radosnej twórczości, stanowią doskonały dowód na odradzanie się "prawa powielaczowego" i dezinformowanie społeczeństwa. Raz ucięto łeb tej hydrze - zrobiła to pierwsza rzecznik praw obywatelskich prof. Ewa Łętowska - ale widzę, że zdanie innego urzędnika jest nadal ponad prawo.
Zgodnie z OBOWIĄZUJĄCYM POWSZECHNIE prawem (czyli tym które zostało we właściwy sposób uchwalone, opublikowane i obowiązuje w systemie prawnym RP) pracodawca NIE MA OBOWIĄZKU umieszczać informacji o przyczynie rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem. Może to zrobić na żądanie pracownika (§ 1 ust 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania z późniejszymi zmianami) wyartykułowane przed wystawieniem świadectwa pracy. Jeśli takie żądanie nie zostało wcześniej zgłoszone, to nie ma podstawy do prostowania świadectwa pracy. Nadto jeśli pracownik zaniechał złożenia wniosku o sprostowanie świadectwa pracy w terminie 7 dni, zamknął sobie (tym samym) drogę do skierowania sprawy o sprostowanie do sądu pracy.
Pani informacja
Cytat:
Jeżeli pracownik dostanie odmowę wystawienia takiego zaświadczenia, może wystąpić do Sądu Pracy.
to jakieś kuriozum. Niby na jakiej podstawie sąd miałby wydać wyrok?
Inną kwestią jest rzetelność pracy urzędnika i niechęć do przeprowadzenia postępowania dowodowego w sprawie przyczyn rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem. Wystarczy przecież przeprowadzić dowód z kopii dowodu osobistego z poprzednim miejscem zamieszkania, kopii dowodu osobistego z obecnym miejscem zamieszkania, kopii świadectwa pracy oraz (o ile jest) porozumienia rozwiązującego umowę o pracę lub oświadczenia pracownika o przyczynach rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron, aby na tej podstawie ustalić prawo do zasiłku. Jednocześnie przypominam, że bezrobotny w przypadku złożenia nieprawdziwego oświadczenia ma obowiązek zgodnie z art. 76 ust 1 zwrócić nienależnie pobrane świadczenie.
AnJay jest off-line  
19-04-2012, 08:05  
Agnieszka3M
Ekspert
 
Posty: 23.612
Domyślnie RE: Odpowiedź na pytanie do zamkniętego tematu dotyczącego ŚWIADECTWA PRACY

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

z dnia 2 grudnia 2009 r.

III SA/Łd 497/2009

LexPolonica nr 2145221
http://orzeczenia.nsa.gov.pl

Zgodnie z treścią art. 75 ust. 1 pkt 2 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy prawo do zasiłku nie przysługuje bezrobotnemu, który w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w powiatowym urzędzie pracy rozwiązał stosunek pracy lub stosunek służbowy za wypowiedzeniem albo na mocy porozumienia stron, chyba że porozumienie stron nastąpiło z powodu upadłości, likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy albo rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron nastąpiło z powodu zmiany miejsca zamieszkania. W myśl zaś art. 75 ust. 2 pkt 2 wymienionej ustawy, w przypadku określonym w art. 75 ust. 1 pkt 2 ustawy, bezrobotnemu spełniającemu warunki określone w art. 71 ustawy, zasiłek przysługuje po okresie 90 dni od zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy.

Orzeczenie dotyczy:
Dz.U.2008.69.415: art. 75 ust. 1 pkt 2; art. 75 ust. 2 pkt 2
Przewodniczący: Sędzia NSA Teresa Rutkowska.

Sędziowie: Sędzia NSA Janusz Nowacki (sprawozdawca), Sędzia WSA Ewa Alberciak.

Protokolant: Tomasz Porczyński.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 grudnia 2009 r. sprawy ze skargi M.P. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) nr (...) w przedmiocie uchylenia decyzji organu I instancji w sprawie statusu osoby bezrobotnej i zasiłku dla bezrobotnego

1. uchyla zaskarżoną decyzję w części w jakiej uchyla ona decyzję Prezydenta Miasta (...) z dnia (...) nr (...) orzekającą o przyznaniu skarżącemu statusu osoby bezrobotnej od dnia (...);

2. w pozostałej części oddala skargę;

3. orzeka, iż zaskarżona decyzja w części określonej w pkt 1 wyroku nie podlega wykonaniu do dnia uprawomocnienia się niniejszego wyroku.

Uzasadnienie

Decyzją z dnia (...), nr (...) Prezydent Miasta Ł. działając na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 oraz art. 75 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 oraz art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. a*i b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2004 r. Nr 99 poz. 1001 ze zm.) orzekł o przyznaniu M.P. statusu osoby bezrobotnej od dnia 27 lipca 2009 r. i odmówił przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych od dnia 27 lipca 2009 r.. W uzasadnieniu decyzji organ administracji wskazał, iż przyczyną odmowy przyznania prawa do zasiłku od dnia 27 lipca 2009 r. było rozwiązanie stosunku pracy w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się jako osoba bezrobotna za wypowiedzeniem.

Od powyższej decyzji M.P. złożył odwołanie, w którym wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji i przyznanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych w terminie 7 dni od dnia zarejestrowania. Podniósł, iż decyzja w zakresie odmowy przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych jest niesłuszna, gdyż rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem w A. Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Zakład Pracy Chronionej w S. nastąpiło z powodu zmiany miejsca zamieszkania. Skarżący podkreślił, iż przedłożył pracodawcy pismo zawierające prośbę o rozwiązanie stosunku pracy na podstawie porozumienia stron z powodu zmiany miejsca zamieszkania, ale*nie zostało ono przez pracodawcę przyjęte. Do odwołania skarżący załączył zaświadczenie o zarobkach wystawione w dniu 11 maja 2009 r. oraz pismo zawierające prośbę o rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron z dnia 22 czerwca 2009 r..

Decyzją z dnia (...), nr (...) Wojewoda (...) uchylił zaskarżoną decyzję organu I instancji w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji. W uzasadnieniu decyzji organ odwoławczy wskazał, iż zgodnie z treścią art. 71 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, z zastrzeżeniem art. 75, jeżeli w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej 365 dni m. in był zatrudniony i osiągał wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy, z zastrzeżeniem art. 104b i art. 105; w okresie tym nie uwzględnia się okresów urlopów bezpłatnych trwających łącznie dłużej niż 30 dni. Okresy zaliczane do wymaganego okresu 365 dni zostały enumeratywnie wyliczone w treści art. 71 ust. 1 okt 2 ust. 2 powołanej ustawy. Z analizy materiału dowodowego zgromadzonego w toku postępowania wynika, że w dniu rejestracji we właściwym powiatowym urzędzie pracy M.P. spełniał przesłanki do nabycia statusu osoby bezrobotnej. Nie spełnił natomiast w ocenie organu I instancji wymogów warunkujących przyznanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych, gdyż w okresie 6 miesięcy poprzedzających dzień rejestracji (tj. w dniu 18 lipca 2009 r.) rozwiązał na własną prośbę umowę o pracę w Zakładzie Pracy Chronionej A. Spółce z o.o. z siedzibą w S. Orzekający w niniejszej sprawie organ I instancji nie ustalił jednak w sposób jednoznaczny, czy rzeczywiście i kiedy skarżący dokonał zmiany miejsca zamieszkania i*czy faktycznie okoliczność ta miała wpływ na rozwiązanie stosunku pracy w Zakładzie Pracy Chronionej A. Spółce z o.o. z siedzibą w S. Dopiero bowiem wyjaśnienie wskazanych okoliczności w toku ponownie przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego pozwoli zdaniem organu odwoławczego na wydanie rozstrzygnięcia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W skardze skierowanej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi M.P. podniósł, iż nie zgadza się*z treścią zaskarżonej decyzji. Wskazał, że dokumenty, które mu przedstawiono są mylące i niesprawiedliwe, a wszystkie zażalenia, które złożył w Powiatowym Urzędzie Pracy zostały załączone do odwołania. Na żądanie natomiast (...) Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Polityki Społecznej doręczył zaświadczenie o zatrudnieniu w Zakładzie Pracy Chronionej A. Spółce z o.o. z siedzibą w S.

W odpowiedzi na skargę Wojewoda (...) podtrzymując stanowisko przedstawione w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji, wniósł o jej oddalenie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Skarga M.P. jest częściowo zasadna.

Zgodnie z treścią art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. 2002 r. Nr 153 poz. 1269) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej.

W myśl zaś art. 1 § 2 wymienionej ustawy kontrola o której mowa w § 1 sprawowana jest pod względem zgodności z prawem jeżeli ustawy nie stanowią inaczej.

Zgodnie z treścią art. 3 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 2002 r. Nr 153 poz. 1270) sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej i stosują środki określone w ustawie.

W myśl zaś art. 145 § 1 wymienionej ustawy sąd uwzględniając skargę na decyzję lub postanowienie:

1. uchyla decyzje lub postanowienie w całości lub*w części jeżeli stwierdzi:

a. naruszenie prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy

b. naruszenie prawa dające podstawę do wznowienia postępowania administracyjnego

c. inne naruszenie przepisów postępowania, jeżeli mogło ono mieć istotny wpływ na wynik sprawy

2. stwierdza nieważność decyzji lub postanowienia w całości lub*w części, jeżeli zachodzą przyczyny określone w art. 156 kodeksu postępowania administracyjnego lub innych przepisach

3. stwierdza wydanie decyzji lub postanowienia z naruszeniem prawa, jeżeli zachodzą przyczyny określone w kodeksie postępowania administracyjnego lub innych przepisach.

Z wymienionych przepisów wynika, iż sąd bada legalność zaskarżonej decyzji czy jest ona zgodna z prawem materialnym określającym prawa i obowiązki stron oraz*z prawem procesowym regulującym postępowanie przed organami administracji publicznej.

W rozpoznawanej sprawie organ odwoławczy, w części w jakiej uchylił decyzję organu I instancji o przyznaniu M.P. statusu osoby bezrobotnej, naruszył przepis prawa materialnego a mianowicie art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2008 r. Nr 69 poz. 415 z późn. zm.) oraz przepis prawa procesowego tj. art. 139 kpa i naruszenie to mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy.

Podstawą prawną rozstrzygnięcia stanowiły przepisy ustawy z 20 kwietnia 2004 r. Zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 2 wymienionej ustawy bezrobotnym jest osoba, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1 i 2 a.) - g.) lub i.), j.), l.), niezatrudniona i niewykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie albo innej pracy zarobkowej, albo jeżeli jest osobą niepełnosprawną, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy, nieucząca się*w szkole, z wyjątkiem uczącej się*w szkole dla dorosłych lub przystępującej do egzaminu eksternistycznego z zakresu tej szkoły lub*w szkole wyższej gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych, zarejestrowana we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy oraz poszukująca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej po spełnieniu przesłanek określonych w punktach 1.) - k.).

Jak wynika z zebranego materiału dowodowego w okresie od 22 stycznia 2007 r. do 18 lipca 2009 r. M.P. był zatrudniony w A. w S. zaś w dniu 27 lipca 2009 r. zarejestrował się jako bezrobotny w Powiatowym Urzędzie Pracy nr 1 w Ł. W dacie rejestracji nie był on zatrudniony ani*nie wykonywał innej pracy zarobkowej oraz był zdolny i gotowy do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy. M.P. spełniał wszystkie warunki określone w punktach a.) - k.) artykułu 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. Istniały zatem przesłanki do przyznania mu statusu osoby bezrobotnej.

Decyzją z dnia (...). organ I instancji przyznał skarżącemu status osoby bezrobotnej począwszy od 27 lipca 2009 r. i odmówił przyznania prawa do zasiłku. Organ odwoławczy natomiast uchylił w całości decyzję Prezydenta Ł. a więc również w części przyznającej status bezrobotnego. Oznacza to, iż organ II instancji pozbawił M.P. statusu osoby bezrobotnej mimo, że skarżący spełniał warunki do otrzymania takiego statusu, określone w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. Dodać należy, iż w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji organ odwoławczy sam przyznał, iż M.P. spełnił przesłanki do przyznania mu statusu bezrobotnego. Mimo to organ II instancji uchylił zaskarżoną decyzję w całości pozbawiając skarżącego takiego statusu, co stanowiło naruszenie art. 2 ust. 1 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. Organ odwoławczy naruszył także przepis art. 139 kpa. Nie budzi bowiem wątpliwości fakt, iż pozbawienie skarżącego statusu osoby bezrobotnej jest orzeczeniem na niekorzyść M. P.

W pozostałej części, a mianowicie dotyczącej uchylenia decyzji organu I instancji o odmowie przyznania prawa do zasiłku, zaskarżona decyzja nie narusza przepisów prawa materialnego i procesowego w stopniu uzasadniającym jej uchylenie.

Zgodnie z treścią art. 75 ust. 1 pkt 2 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. prawo do zasiłku nie przysługuje bezrobotnemu, który w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w powiatowym urzędzie pracy rozwiązał stosunek pracy lub stosunek służbowy za wypowiedzeniem albo na mocy porozumienia stron, chyba że porozumienie stron nastąpiło z powodu upadłości, likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy albo rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron nastąpiło z powodu zmiany miejsca zamieszkania. W myśl zaś art. 75 ust. 2 pkt 2 wymienionej ustawy, w przypadku określonym w art. 75 ust. 1 pkt 2 ustawy, bezrobotnemu spełniającemu warunki określone w art. 71 ustawy, zasiłek przysługuje po okresie 90 dni od zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy.

Organ odwoławczy słusznie uznał, iż w zakresie odmowy przyznania skarżącemu prawa do zasiłku stan faktyczny nie został w dostatecznym stopniu wyjaśniony i organ I instancji w sposób wyczerpujący nie zebrał i*nie rozpatrzył całego materiału dowodowego.

Dla oceny czy skarżącemu przysługuje prawo do zasiłku zasadnicze znaczenie ma ustalenie czy rozwiązanie przez niego stosunku pracy za wypowiedzeniem nastąpiło z powodu zmiany miejsca zamieszkania. Aby wyjaśnić tę kwestię konieczne było ustalenie czy M.P. był wcześniej zameldowany w S., a jeżeli tak to w jakim okresie. Należało również wyjaśnić czy skarżący dokonał zmiany miejsca zamieszkania (z S. do Ł.) a jeżeli tak to kiedy i*czy miało to wpływ na wypowiedzenie umowy o pracy. Należało również ustalić czy*i ewentualnie gdzie skarżący mieszka oraz jaka była treść jego pisma o wypowiedzeniu umowy z dnia 3 lipca 2009 r. W świadectwie pracy z A. zaznaczono bowiem, iż rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika nastąpiło w związku z jego pismem z dnia 3 lipca 2009 r. Należało również wyjaśnić okoliczności złożenia przez M.P. podania z 22 czerwca 2009 r. o rozwiązanie umowy o pracę w związku ze zmianą miejsca zamieszkania. Podanie to, załączone do odwołania, nie zawiera bowiem adnotacji, że zostało złożone pracodawcy. Wszystkie te kwestie winny zostać wyjaśnione i wymaga to przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w znacznej części. Organ odwoławczy trafnie zatem uchylił zaskarżoną decyzję w części dotyczącej odmowy przyznania prawa do zasiłku i przekazał sprawę w tym zakresie organowi I instancji do ponownego rozpoznania.

Reasumując sąd uznał, iż skarga M.P. jest częściowo zasadna. Organ odwoławczy uchylając decyzję organu I instancji w części dotyczącej przyznania skarżącemu statusu osoby bezrobotnej naruszył przepis prawa materialnego (art.2 ust. 1 pkt 2 ustawy z 20 kwietnia 2004 r.) oraz przepis postępowania (art.139 kpa) co miało istotny wpływ na wynik sprawy. Mając to na uwadze, na podstawie art. 145 § 1 pkt 1a.) i c.) ustawy z 30 sierpnia 2002 r., sąd uchylił zaskarżoną decyzję w części w jakiej uchyla ona decyzję organu I instancji orzekającą o przyznaniu M.P. statusu osoby bezrobotnej. W pozostałej części skarga nie jest zasadna. Organ odwoławczy słusznie uznał, iż ustalenie czy skarżącemu przysługuje prawo do zasiłku wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w znacznej części co uzasadniało uchylenie decyzji organu I instancji w tym zakresie i przekazanie sprawy w tej części do ponownego rozpoznania. Mając to na uwadze, na podstawie art. 151 ustawy z 30 sierpnia 2002 r., sąd oddalił skargę w pozostałej części.

Z uwagi na to, iż skarga zostało częściowo uwzględniona, na podstawie art. 152 ustawy z 30 sierpnia 2002 r., sąd orzekł, iż zaskarżona decyzja, w części określonej w punkcie 1 wyroku, nie podlega wykonaniu do dnia uprawomocnienia się wyroku.

Przy ponownym rozpoznaniu sprawy, w części w jakiej uchylono zaskarżoną decyzję, organ odwoławczy winien ponowie rozpoznać sprawę uwzględniając rozważania zawarte w niniejszym uzasadnieniu.
Agnieszka3M jest off-line  
19-04-2012, 13:47  
jolantam1956
Początkujący
 
Posty: 8
Domyślnie RE: Odpowiedź na pytanie do zamkniętego tematu dotyczącego ŚWIADECTWA PRACY

Panie AnJay proszę porównać co Pan napisał, a co ja napisałam wcześniej, wniosek jest taki sam.

Pana informacja:

Cytat:
Napisał/a AnJay Zobacz post
.... pracodawca NIE MA OBOWIĄZKU umieszczać informacji o przyczynie rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem. Może to zrobić na żądanie pracownika (§ 1 ust 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania z późniejszymi zmianami) wyartykułowane przed wystawieniem świadectwa pracy. Jeśli takie żądanie nie zostało wcześniej zgłoszone, to nie ma podstawy do prostowania świadectwa pracy. Nadto jeśli pracownik zaniechał złożenia wniosku o sprostowanie świadectwa pracy w terminie 7 dni, zamknął sobie (tym samym) drogę do skierowania sprawy o sprostowanie do sądu pracy.
Moja informacja:

Cytat:
Napisał/a jolantam1956 Zobacz post
Pracodawca na prośbę pracownika ma obowiązek zamieścić taką informację na Świadectwie Pracy lub ewentualnie jeżeli Świadectwo zostało już wystawione i nie ma możliwości jego zmiany to zaświadczenie o tym informujace. Jeżeli pracownik dostanie odmowę wystawienia takiego zaświadczenia, może wystąpić do Sądu Pracy.
Powtórzył Pan moje słowa, wcześniej nazwał tą sytuacje "bzdurnym wynurzeniem" a teraz nagle okazuję się że jednak pracodawca na wniosek pracownika może taką informację umieścić na świadectwie pracy.

Radzę się zastanowić raz a konkretnie czy może pracodawca umieścić takie informację czy nie, bo widać ma Pan z tym duży problem. W jednym poście uważa Pan to za bzdury w tym poście nagle uważa Pan że jednak coś takiego ma prawo się pojawić na świadectwie pracy.
Trochę konsekwencji w tym co Pan piszę Panie AnJay. Pana post nic nowego nie wniósł napisał Pan to samo co ja. Podsumowując, bez pisania ciągle tego samego innymi słowami: na wniosek pracownika pracodawca bez problemu powinien taką informację umieścić na Świadectwie Pracy

Nie rozumiem całego problemu, sprawa jest jasna i klarowna.

----
Pani Agnieszko3m dziękuje bardzo za przytoczenie orzeczenia sądowego. Po otrzymaniu dokumentacji z zakładów pracy niezbędnej do rejestracji osoby bezrobotnej Urząd Pracy przeprowadza odpowiednie czynności sprawdzające czy zasiłek się należy czy nie. Są odpowiednie procedury i dokumenty które pracownik zobowiązany jest przedstawić m.in informację o zameldowaniu i wymeldowaniu. W tym wątku i poprzednim, który został szybko zamknięty sprawa dotyczyła problemu czy PRACODAWCA NA PROŚBĘ PRACOWNIKA może wystawić informację o której cały czas była mowa na Świadectwie Pracy. Z postu wcześniejszego w którym wypowiedział się niejaki Pan AnJay wynikało że Pani Olga wypisuję bzdury i pracodawca czegoś takie nie wystawia. Po czym nagle Pan AnJay dostaje oświecenia i okazuję się że na wniosek pracownika coś takiego może mieć miejsce.

PODSUMOWANIE DLA ZAINTERESOWANYCH bez "chamskich tekstów" jakie zaserwował pan AnJay typu "bzdurne wynurzenie"
Aby uzyskać zasiłek dla bezrobotnych w takim przypadku Urząd Pracy wymaga:
1. Świadectwa Pracy z informacją, że wypowiedzenie nastąpiło za porozumieniem stron w związku ze zmianą miejsca zamieszkania, ewentualnie jeżeli taka wzmianka nie widnieje na Świadectwie Pracy zaświadczenie od pracodawcy o tym informujące. Poza tym Urząd Pracy wymaga innych dokumentów nie związanych już z pracodawcą (m.in dokumenty o zameldowaniu i wymeldowaniu). Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc na "zieloną linie" Urzędu Pracy tel. 19524

2. Pracodawca na wniosek pracownika ma obowiązek wystawienia takiej informacji na Świadectwie Pracy lub w zaświadczeniu.

Mam nadzieje, że ta informacja komuś pomoże. Życzę więcej przyjaznych i pomocnych odpowiedzi na tym forum a mniej zdawkowych i w pewnym sensie obrażających drugą stronę, jakie zaserwował Pan AnJay. Świadczy to niskiej kulturze osobistej tego Pana i braku chęci pomocy drugiej osobie.
jolantam1956 jest off-line  
19-04-2012, 14:30  
Agnieszka3M
Ekspert
 
Posty: 23.612
Domyślnie RE: Odpowiedź na pytanie do zamkniętego tematu dotyczącego ŚWIADECTWA PRACY

podsumowując brak brak adnotacji w świadectwie pracy (lub brak zaświadczenia od pracodawcy) odnośnie rozwiązania umowy w związku ze zmianą miejsca zamieszkania nie może stanowić podstawy odmowy przyznania zasiłku jeżeli pracownik może udowodnić taką okoliczność.
Agnieszka3M jest off-line  
19-04-2012, 14:41  
jolantam1956
Początkujący
 
Posty: 8
Domyślnie RE: Odpowiedź na pytanie do zamkniętego tematu dotyczącego ŚWIADECTWA PRACY

Cytat:
Napisał/a Agnieszka3M Zobacz post
podsumowując brak brak adnotacji w świadectwie pracy (lub brak zaświadczenia od pracodawcy) odnośnie rozwiązania umowy w związku ze zmianą miejsca zamieszkania nie może stanowić podstawy odmowy przyznania zasiłku jeżeli pracownik może udowodnić taką okoliczność.
Zgadza się, nie powinno stanowić podstawy odmowy przyznania zasiłku, ale w przypadku gdy Urząd Pracy tego wymaga a bezrobotny nie ma takich dokumentów to jest duże utrudnienie dla bezrobotnego (konieczność załatwiania dodatkowych dokumentów, przedłużanie całej procedury). Problemem w tych postach było to czy pracodawca może takie coś zamieścić na świadectwie pracy czy nie. Odpowiedź: NA WNIOSEK PRACOWNIKA PRACODAWCA JAK NAJBARDZIEJ COŚ TAKIEGO POWINIEN ZAMIEŚCIĆ. Wtedy w Urzędzie Pracy cała procedura przebiega sprawnie i szybko. Dla mnie jest sytuacja bynajmniej dziwna, że pracodawca odmawia zamieszczenia odpowiedniej informacji na Świadectwie Pracy lub wydania takiego Zaświadczenia. W pewnym sensie jest to działanie na szkodę pracownika i celowe utrudnianie "życia" pracownikowi.
jolantam1956 jest off-line  
19-04-2012, 14:52  
Agnieszka3M
Ekspert
 
Posty: 23.612
Domyślnie RE: Odpowiedź na pytanie do zamkniętego tematu dotyczącego ŚWIADECTWA PRACY

problemem jest to, że Urząd stwarza sobie wytyczne, które nie mają podstawy w obowiązujących przepisach.
Pracodawcy bywają rózni, może się zdarzyć, że pracownik nie złoży wniosku w odpowiednim terminie a urzędnik UP mówi ale ja mam Wytyczne - jest Pan/Pani osoba bezrobotną więc ma czas na załatwienie "papierków", składanie pozwów a na zasiłek może poczekać aż wszystko załatwi.
Agnieszka3M jest off-line  
19-04-2012, 18:25  
jolantam1956
Początkujący
 
Posty: 8
Domyślnie RE: Odpowiedź na pytanie do zamkniętego tematu dotyczącego ŚWIADECTWA PRACY

Cytat:
Napisał/a Agnieszka3M Zobacz post
problemem jest to, że Urząd stwarza sobie wytyczne, które nie mają podstawy w obowiązujących przepisach.
Pracodawcy bywają rózni, może się zdarzyć, że pracownik nie złoży wniosku w odpowiednim terminie a urzędnik UP mówi ale ja mam Wytyczne - jest Pan/Pani osoba bezrobotną więc ma czas na załatwienie "papierków", składanie pozwów a na zasiłek może poczekać aż wszystko załatwi.
To już jest odrębny temat dotyczący kłopotów jakie urzędnicy sprawiają nie tylko w Urzędzie Pracy... zależy wszystko w urzędach na kogo się trafi .... niestety.
jolantam1956 jest off-line  
19-04-2012, 21:22  
AnJay
Moderator
 
Posty: 14.459
Domyślnie RE: Odpowiedź na pytanie do zamkniętego tematu dotyczącego ŚWIADECTWA PRACY

Cytat:
Napisał/a jolantam1956 Zobacz post
Panie AnJay proszę porównać co Pan napisał, a co ja napisałam wcześniej, wniosek jest taki sam.

Pana informacja:

Moja informacja:

Powtórzył Pan moje słowa, wcześniej nazwał tą sytuacje "bzdurnym wynurzeniem" a teraz nagle okazuję się że jednak pracodawca na wniosek pracownika może taką informację umieścić na świadectwie pracy.

Radzę się zastanowić raz a konkretnie czy może pracodawca umieścić takie informację czy nie, bo widać ma Pan z tym duży problem. W jednym poście uważa Pan to za bzdury w tym poście nagle uważa Pan że jednak coś takiego ma prawo się pojawić na świadectwie pracy.
Trochę konsekwencji w tym co Pan piszę Panie AnJay. Pana post nic nowego nie wniósł napisał Pan to samo co ja. Podsumowując, bez pisania ciągle tego samego innymi słowami: na wniosek pracownika pracodawca bez problemu powinien taką informację umieścić na Świadectwie Pracy

Nie rozumiem całego problemu, sprawa jest jasna i klarowna.
Widać, że pani nie rozumie na czym polega różnica pomiędzy wpisaniem informacji przed wydaniem świadectwa pracy, a po wydaniu świadectwa pracy.

Przytoczę wypowiedź @Olga83

Cytat:
Witam

Piszę z takim problemem. Nastąpiło rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron w związku ze zmianą miejsca zamieszkania. Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy należy się takiej osobie zasiłek dla bezrobotnych.
Problem jest następujący. Pracodawca nie chce takiej wzmianki uwzględnić na świadectwie pracy a Urząd Pracy tego wymaga. Nie chcę też wystawić zaświadczenie z taką informacją. Prawnik tej firmy "olewającym" tonem odpowiada "że nie ma przepisu mówiącego że ma takie coś wystawić i on nie musi". Czyli jak to wszystko wygląda. (...)
Wystarczy spostrzec, że świadectwo pracy ZOSTAŁO WYDANE, pracownik udał się z tym świadectwem do UP. Urzędnik odesłał pytającą do pracodawcy celem uzupełnienia świadectwa pracy, lub uzyskania zaświadczenia. Takie postępowanie urzędnika jest niegodne i bezprawne.
W tym świetle pani rada jest niezgodna z obowiązującym prawem. Ja widzę różnicę pomiędzy wypowiedziami. Prawo to nie bełkot humanistyczny, tylko w miarę precyzyjne przepisy.

Cytat:
Jest przepis że się zasiłek należy a jak pracodawca nie uwzględni takiej wzmianki to się nie należy. Wygląda na to że przepis jest ale nie można go zastosować bo wszystko zależy od pracodawcy, a pracownik nie ma żadnych praw. Tak wygląda PRAWO ??? To są kpiny. Po co jest taki przepis mówiący o zasiłku w takim przypadku, lepiej go wykreślić jak pracodawcy stosują takie praktyki. Czy to jest zgodne z prawem że pracodawca ma taki kaprys i może odmówić i przez to pracownik pozostaje bez środków do życia ??
Do tej części odnosi się wypowiedź: "Pani bzdurne wynurzenia nie mają nic wspólnego z prawem pracy". Jeśli jest pani innego zdania, proszę o wskazanie której części prawa pracy dotyczyła cytowany fragment wypowiedzi pytającej.

Nie życzą sobie żadnych osobistych wycieczek pod moim adresem. Mam za dużą wiedzę i za długo udzielam się na forum aby wysłuchiwać połajanek.
AnJay jest off-line  
20-04-2012, 01:16  
jolantam1956
Początkujący
 
Posty: 8
Domyślnie RE: Odpowiedź na pytanie do zamkniętego tematu dotyczącego ŚWIADECTWA PRACY

Cytat:
Napisał/a AnJay Zobacz post
Widać, że pani nie rozumie na czym polega różnica pomiędzy wpisaniem informacji przed wydaniem świadectwa pracy, a po wydaniu świadectwa pracy.
Nikt nie pytał o to kiedy można napisać taką informacje na świadectwie pracy (przed czy po) tylko czy w ogóle taka informacja może się pojawić i czy pracodawca może odmówić wystawienia zaświadczenia, bo pracodawca (tak wynikało z postu) odmówia wpisywania takiej informacji na świadectwie a także odmawia wydania zaświadczenia. Resztę sobie Pan sam dorobił.

Cytat:
Napisał/a AnJay Zobacz post
Urzędnik odesłał pytającą do pracodawcy celem uzupełnienia świadectwa pracy, lub uzyskania zaświadczenia. Takie postępowanie urzędnika jest niegodne i bezprawne.
W tym świetle pani rada jest niezgodna z obowiązującym prawem. Ja widzę różnicę pomiędzy wypowiedziami. Prawo to nie bełkot humanistyczny, tylko w miarę precyzyjne przepisy.
Od kiedy uzupełnienie dokumentacji w Urzędzie Pracy poprzez usykanie zaświadczenia od pracodawcy jest jak Pan to nazwał "niezgodne i bezprawne" ??? Proszę wskazać mi podstawę prawną o tym świadczącą.
Jest to conajmniej śmieszne i wielce zabawne żeby wystawienie zaświadczenia było "bezprawne".

Po za tym na sprostowanie świadectwa pracy jest 7 dni, według Pana uzupełnienie Świadectwa o taką informację jest również "bezprawne" i niezgodne z obowiazującymi przepisami. Proszę również o podanie mi podstawy prawnej o tym mówiącej.

Nie jestem prawniczką ale dla mnie brzmi to jak bełkot "pseudoprawniczy", proszę wyprowadzić mnie z błędu i wsakzać przepisy mówiące że to oczym wyżej wspomniałam , że jest "bezprawne i niezgodne z prawem".

Cytat:
Napisał/a AnJay Zobacz post
Do tej części odnosi się wypowiedź: "Pani bzdurne wynurzenia nie mają nic wspólnego z prawem pracy". Jeśli jest pani innego zdania, proszę o wskazanie której części prawa pracy dotyczyła cytowany fragment wypowiedzi pytającej.
Pytająca ma problem i jak widać w ogóle nie zna zagadnień Prawa Pracy dlatego prosi o pomoc i wyjaśnienie.
Pan jej na to odpisał krótko i zdawkowo o bzdurnych wynurzeniach zamiast opisać problem.
Nie wiem ile Pan ma lat czy jest studentem Prawa czy interesuję się prawem, ale Prawnik przez duże P na pewno takich porad nie udziela.
Musi jeszcze dużo wody w rzekach upłynąć żeby zbliżył się pan do poziomu prawdziwego Prawnika.

Cytat:
Napisał/a AnJay Zobacz post
Nie życzą sobie żadnych osobistych wycieczek pod moim adresem. Mam za dużą wiedzę i za długo udzielam się na forum aby wysłuchiwać połajanek.
Więcej pokory i szacunku do drugiego człowieka. Mniej narcyzmu, "ucinania łbów hydrom", "bzdurnych wynurzeń", a więcej języka prawniczego, pomocnych odpowiedzi i konkretów popartych przepisami.

Z pozdrowieniami
Jolanta
jolantam1956 jest off-line  
20-04-2012, 23:19  
AnJay
Moderator
 
Posty: 14.459
Domyślnie RE: Odpowiedź na pytanie do zamkniętego tematu dotyczącego ŚWIADECTWA PRACY

Widzę, że wie pani lepiej.
1. Proszę jeszcze raz przeczytać pytanie @Olga83, tam wszystkie informacje są napisane albo wprost, albo wynikają z kontekstu. Jeśli czyta pani (jak sama twierdzi) forum to po roku można odnaleźć schematy problemów i nie trzeba mieć wszystkiego napisane wprost. Podam przykład. Jeśli przychodzi do pani 2 panów bez szyi i daje dobrą radę aby uważała pani na ulicy, bo może panią samochód przejechać to potraktuje to pani wprost, czy zrozumie zaszyte intencje?
2. Bezrobotny zgłosił się z kompletem dokumentów niezbędnym do rejestracji. Jak już zostało wykazane żądanie jakichkolwiek innych dokumentów na podstawie prawa powielaczowego było bezprawne, ponieważ zarówno urzędnik jak i pani nie potrafili wyartykułować podstawy prawnej do takiego żądania. Zostało też wykazane ponad wszelką wątpliwość, że to na urzędniku ciążył obowiązek przeprowadzenia postępowania dowodowego przed wydaniem decyzji.
3. Obowiązujące Prawo Pracy, oraz wszelkie przepisy wykonawcze nie nakazują pracodawcy wystawiania jakichkolwiek zaświadczeń na życzenie byłego pracownika. Odsyłanie więc osoby bezrobotnej celem uzyskania takowego jest bezcelowe. Prostowanie świadectwa pracy dotyczy TYLKO tych zapisów które się tam znalazły. Nie może być mowy o dopisywaniu czegokolwiek do prawidłowo wystawionego świadectwa, nawet w jeśli były pracownik dochowa terminu 7 dni.
4. Pytająca zna zagadnienia prawa pracy, nawet toczyła już boje z urzędem pracy w innej materii głupoty urzędniczej. Wystarczy przejrzeć jej profil.
5. Jako urzędnik (zakładam, że jest pani taką osobą) to na pani ciąży obowiązek działania w ramach obwiązującego prawa (art. 24 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych). Proszę więc o podanie podstawy prawnej (oczywiście nie chodzi o prawo powielaczowe) do odesłania bezrobotnego posiadającego komplet dokumentów, oraz do twierdzenia, że pracodawca ma obowiązek wystawić jakiekolwiek zaświadczenie, albo sprostować prawidłowo wystawione świadectwo pracy.
6. Zwracałem już pani uwagę na niestosowne zachowanie. Rozumiem, że pani osobiste wycieczki to krzyk rozpaczy przy braku argumentacji. Jak dotąd żaden z 7 pani postów nic nie wniósł do tematu (do jego meritum).
AnJay jest off-line  
21-04-2012, 00:15  
jolantam1956
Początkujący
 
Posty: 8
Domyślnie RE: Odpowiedź na pytanie do zamkniętego tematu dotyczącego ŚWIADECTWA PRACY

Odpowiedzi Pana na zadane pytania brzmią jak odpowiedzi polityków w tv. Duży potok słów, odwracanie kota ogonem, opowiadanie obrazkowych zabawnych historyjek a odpowiedzi konkretnej brak.

Jeżeli nie potrafi Pan wskazać podstawy prawnej o którą pytałam to sam sobie Pan wystawił świadectwo na temat swojej wiedzy, którą Pan wcześniej określał dosyć "skromnie" jako "dużą".

.
Cytat:
Napisał/a jolantam1956 Zobacz post

Od kiedy uzupełnienie dokumentacji w Urzędzie Pracy poprzez usykanie zaświadczenia od pracodawcy jest jak Pan to nazwał "niezgodne i bezprawne" ??? Proszę wskazać mi podstawę prawną o tym świadczącą.
A cały temat na pewno dla wielu jest pouczający i inteligentni wyciągną wnioski że taka informacja na świadectwie na wniosek pracownika powinna się pojawić lub ewentualnie mogą uzyskać zaświadczenie od pracodawcy.

Krótko zwięźle i na temat.
jolantam1956 jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Pilnie prosze o odpowiedź w sprawie Świadectwa Pracy (odpowiedzi: 1) Firma rozwiązała ze mna umowę o pracę na czas określony. W świadectwie napisane jest że wypowiedzenie nastąpiło przez pracodawcę.W chwili wręczania...
§ Odwołanie w/s zamknięcia tematu Organizowania serwisu e-mail dbającego o prywatność (odpowiedzi: 1) Zgodnie z §31 regulaminu forum wnoszę odwołanie od decyzji Coldera - Moderatora globalnego - o zamknięciu dyskusji w wątku na temat organizacji...
§ cytat z zamkniętego wątku - pytanie (odpowiedzi: 9) Moderatorzy zamknęli pewien wątek, a tam pojawiło się jedno zdanie, które mnie zainteresowało. Nie mogę zapytać tam, to pytam tu: Chodzi o...
§ Udostępnienie usuniętego tematu z forum (odpowiedzi: 4) Witajcie, Posiadam stronę internetową z małym forum. W jednym z tematów toczyła się rozmowa dotycząca firmy z branży sportowej. Ów firma wysłała...
§ pytanie dotyczące rowerka dziecięcego (odpowiedzi: 4) w regulaminie MZK Skierniewice jeden z podpunktów wyraźnie mówi : W pojazdach zabrania się : `n. przewozu rowerów z wyjątkiem rowerków...
§ Pytanie dotyczące świadectwa pracy (odpowiedzi: 1) Mam pewien problem.Pracowałam do 06.07.2007 w Agencji Pracy Tymczasowej, do tej pory nie otrzymałam świadectwa pracy. Poinformowano mnie, że nie...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:48.