odpłatność za pobyt w DPS - Forum Prawne

 

odpłatność za pobyt w DPS 2

jest Pan stroną postępowania ma Pan dostęp do akt....Wróć   Forum Prawne > Różne > Dyskusja ogólna


Odpowiedz
 
27-02-2010, 21:21  
Agnieszka3M
Ekspert
 
Posty: 23.563
Domyślnie RE: odpłatność za pobyt w DPS

jest Pan stroną postępowania ma Pan dostęp do akt.
Agnieszka3M jest off-line  
27-02-2010, 21:25  
Dancia152
Użytkownik
 
Posty: 73
Domyślnie RE: odpłatność za pobyt w DPS

byłem w mops i powiedziano mi że mogę zajrzeć tylko do swojej teczki a do innych nie.
nigdy nie otrzymałem od mops odpowiedzi na moje żądanie aby ustalili konieczność przebywania dziadka w dps, w sytuacji gdzie wujek i ciotka dostali dzialke na której sie wybudowali i maja warunki do opieki w domu.
Dancia152 jest off-line  
27-02-2010, 21:25  
Agnieszka3M
Ekspert
 
Posty: 23.563
Domyślnie RE: odpłatność za pobyt w DPS

z uzasadnienia - Uchwała Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 29 października 2009 r. III CZP 77/2009

W myśl zasady wyrażonej w art. 60 u.p.s., pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania ustalonego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starostę lub marszałka województwa - w zależności od zasięgu domu pomocy społecznej - i ogłoszonego w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku. Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej (art. 59 u. 1 u.p.s.). Opłata za pobyt w domu pomocy społecznej obciąża przede wszystkim jego mieszkańca; w dalszej kolejności ponoszą ją jego małżonek, zstępni przed wstępnymi oraz gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej, przy czym podmioty te nie mają obowiązku wnoszenia opłaty, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność (art. 61 ust. 1 u.p.s.). Kierownik ośrodka pomocy społecznej ustala w drodze umowy z małżonkiem, zstępnymi przed wstępnymi mieszkańca domu wysokość wnoszonej przez nich opłaty za pobyt tego mieszkańca w domu pomocy społecznej (art. 103). W przypadku niewywiązywania się przez małżonka, zstępnych lub wstępnych z obowiązku opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej, opłaty te zastępczo wnosi gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej; gminie przysługuje wówczas prawo dochodzenia zwrotu poniesionych na ten cel wydatków (art. 61 ust. 3 u.p.s.).

Podkreślenia wymaga, że uprawnienie gminy do dochodzenia zwrotu wydatków poniesionych za pobyt w domu pomocy społecznej nie zostało ograniczone warunkiem zawarcia - z osobami zobowiązanymi - umowy ustalającej wysokość wnoszonej przez nich opłaty. Przyjęcie takiego rozwiązania wydaje się oczywiste. Osoby zobowiązane do ponoszenia opłat mogą wszakże - jak w stanie faktycznym rozpoznawanej sprawy - odmówić zawarcia umowy. Przepisy ustawy o pomocy społecznej nie przyznają gminie w takiej sytuacji uprawnienia do żądania zobowiązania tych osób do złożenia oświadczenia woli w drodze powództwa na podstawie art. 64 k.c. W rozważanym przypadku przyznane gminie z mocy wyraźnego przepisu ustawy prawo regresu miałoby charakter iluzoryczny.

W rezultacie, wykonanie ustawowego obowiązku partycypowania małżonka, zstępnych i wstępnych mieszkańca domu pomocy społecznej w kosztach pobytu w tej placówce zależałoby wyłącznie od woli tych osób. Ustawodawca przewidział jednak mechanizm efektywnej realizacji tego obowiązku. Stosownie bowiem do art. 104 ust. 3 u.p.s., wysokość należności podlegającej zwrotowi oraz termin zwrotu tej należności ustala się w drodze decyzji administracyjnej, poprzedzonej oceną sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej zobowiązanego (art. 107 ust. 1 u.p.s.). Według zaś art. 104 u.1 u.p.s., należności z tytułu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej, z tytułu opłat określonych przepisami niniejszej ustawy oraz z tytułu nienależnie pobranych świadczeń podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Agnieszka3M jest off-line  
27-02-2010, 21:30  
Agnieszka3M
Ekspert
 
Posty: 23.563
Domyślnie RE: odpłatność za pobyt w DPS

w jakim mieście jest MOPS?
Proszę iśc na skargę do Dyrektora MOPS, później Prezydenta
Agnieszka3M jest off-line  
27-02-2010, 21:32  
Dancia152
Użytkownik
 
Posty: 73
Domyślnie RE: odpłatność za pobyt w DPS

rozumiem że mogą wystąpic do sądu ale czy wcześniej mnie o tym powiadomią. ja jestem sklonny podpisac umowę ale określając stałą kwotę płatną co miesiąc. do tej pory nikt z mops nie rozmawial ze mną na temat określenia takiej kwoty tylko w każdym piśmie od mops jest wyliczone ile zalegam co daje kwote około 7tys./rok
Dancia152 jest off-line  
27-02-2010, 21:33  
Dancia152
Użytkownik
 
Posty: 73
Domyślnie RE: odpłatność za pobyt w DPS

mops radom
Dancia152 jest off-line  
27-02-2010, 21:33  
Agnieszka3M
Ekspert
 
Posty: 23.563
Domyślnie RE: odpłatność za pobyt w DPS

oczywiście ze umowa jest najkorzystniejsza. Umowa musi zawierać kwotę

7000 rocznie Pan ma płacić?
Agnieszka3M jest off-line  
27-02-2010, 21:36  
Dancia152
Użytkownik
 
Posty: 73
Domyślnie RE: odpłatność za pobyt w DPS

czy podpisując umowę i określając stałą kwotę jaką się zobowiąże płacic co miesiąc (50-100zł) mops będzie dalej żądał opłat według swoich wytycznych, zabierając wszystko powyżej kryterium dochodowego
Dancia152 jest off-line  
27-02-2010, 21:38  
Dancia152
Użytkownik
 
Posty: 73
Domyślnie RE: odpłatność za pobyt w DPS

7000, tyle rzekomo mam do zapłaty wyszczególnione w pismie z mops
Dancia152 jest off-line  
27-02-2010, 21:41  
Agnieszka3M
Ekspert
 
Posty: 23.563
Domyślnie RE: odpłatność za pobyt w DPS

nie znając sytuacji innych osób zobowiązanych trudno mi coś jeszcze poradzić
Zastanowię się jeszcze nad sprawą.
Agnieszka3M jest off-line  
27-02-2010, 21:42  
Dancia152
Użytkownik
 
Posty: 73
Domyślnie RE: odpłatność za pobyt w DPS

a jak z tym sądem mogą wystąpić i czy poinformują mnie przed tym faktem
Dancia152 jest off-line  
27-02-2010, 21:44  
Agnieszka3M
Ekspert
 
Posty: 23.563
Domyślnie RE: odpłatność za pobyt w DPS

Cytat:
Napisał/a Dancia152 Zobacz post
czy podpisując umowę i określając stałą kwotę jaką się zobowiąże płacic co miesiąc (50-100zł) mops będzie dalej żądał opłat według swoich wytycznych, zabierając wszystko powyżej kryterium dochodowego
nie jak Pan podpisze umowę to tylko taką kwotę będzie Pan uiszczał

A jak MOPS wyliczył 7000?
Agnieszka3M jest off-line  
27-02-2010, 21:45  
Dancia152
Użytkownik
 
Posty: 73
Domyślnie RE: odpłatność za pobyt w DPS

A jak MOPS wyliczył 7000?

jest to suma z każdego miesiąca powyżej kryterium dochodowego
Dancia152 jest off-line  
27-02-2010, 21:50  
Agnieszka3M
Ekspert
 
Posty: 23.563
Domyślnie RE: odpłatność za pobyt w DPS

2. Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:
Orzeczenia dawne [1]1) mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70 % swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70 % tego dochodu;
Orzeczenia [1]2) małżonek, zstępni przed wstępnymi - zgodnie z umową zawartą w trybie art. 103 ust. 2:
a) w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 250 % kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 250 % tego kryterium,
b) w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 250 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 250 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;

dochody rodziny to 3000 miesięcznie
kryterium 2632 = róznica 368*12
Agnieszka3M jest off-line  
27-02-2010, 21:56  
Dancia152
Użytkownik
 
Posty: 73
Domyślnie RE: odpłatność za pobyt w DPS

a jak teraz nie podpiszę niekorzystnej dla mnie umowy otrzymanej z mops to czy mogą wystąpić do sądu i czy poinformują mnie przed tym faktem
Dancia152 jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ problem z odpłatnością na DPS (odpowiedzi: 1) Mam 55 lat, poślubiłem kobietę w podobnym wieku, która jest kilka lat po rozwodzie. Ma ona dorosłego syna w domu pomocy społecznej. Razem odwiedzamy...
§ Odpłatność za nadgodziny a 12h zmiana (odpowiedzi: 12) Witam. Mam pytanie odnośnie nadgodzin. Pracownik pracuje na stacji benzynowej. Zmiany trwają 12 godzin (dniówki/nocki), praca w tygodniu, weekendy i...
§ Odpłatność MOPS- pomocy! (odpowiedzi: 15) Witam! ;) Otrzymałem pismo, które zamieściłem w załączniku. Zgłosiłem się do MOPSu i okazało się, że świadczenia, które pobierałem od stycznie do...
§ Odpłatność MOPS- pomocy! (odpowiedzi: 2) Witam! ;) Otrzymałem pismo, które zamieściłem w załączniku. Zgłosiłem się do MOPSu i okazało się, że świadczenia, które pobierałem od stycznie do...
§ Odpłatność za towar gratis (odpowiedzi: 2) Witam! Ostatnio w sklepie jako osoba prywatna natknąłem się na dziwną praktykę. Chciałem zakupić 4szt baterii. Na stojaku wisiały baterie w...
§ odpłatność za cytowanie (odpowiedzi: 1) czy jeśli autor np. w jakimś artykule obszernie cytuje fragmenty innego artykułu/książki i umieszcza o tym informację w stopce/bibliografii to jest w...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:53.