Kto może określić wiek ściętego drzewa? - Forum Prawne

 

Kto może określić wiek ściętego drzewa?

Witam wszystkich i proszę o poradę. Wyciąłem 4 drzewa (samosiejka-olcha) na swojej działce ale zawistny sąsiad zgłosił to do urzędu gminy a ten wyznaczył mi termin oględzin karp po tych właśnie drzewach, które znajdują się ...Wróć   Forum Prawne > Różne > Dyskusja ogólna


Odpowiedz
 
07-04-2011, 10:56  
cris1111
Początkujący
 
Posty: 3
Domyślnie Kto może określić wiek ściętego drzewa?

Witam wszystkich i proszę o poradę.
Wyciąłem 4 drzewa (samosiejka-olcha) na swojej działce ale zawistny sąsiad zgłosił to do urzędu gminy a ten wyznaczył mi termin oględzin karp po tych właśnie drzewach, które znajdują się cały czas w ziemi. Ja uważam że te drzewa miały 8 góra 9 lat, sąsiad uważa że miały ponad 10 lat, więc moje pytanie jest następujące kto i w jaki sposób ma udowadniać ile lat mają drzewa? Czy to mam być ja, sąsiad a może gmina? I kto ma ponieść koszty z tym związane?
cris1111 jest off-line  
07-04-2011, 11:03  
cedwah
Moderator
 
cedwah na Forum Prawnym
 
Posty: 13.452
Domyślnie re: Kto może określić wiek ściętego drzewa?

Podaję link: (link nieaktualny - informacje w kolejnym poście)
cedwah jest off-line  
07-04-2011, 11:15  
cris1111
Początkujący
 
Posty: 3
Domyślnie re: Kto może określić wiek ściętego drzewa?

podany link jest nieaktualny, gdyż w 2010 były zmiany i teraz można wycinać bez zezwolenia drzewa do lat 10. Po za tym nie ma tam opisane kto i na jakiej podstawie ocenia wiek drzewa a o to właśnie pytałem.
cris1111 jest off-line  
07-04-2011, 11:30  
dag0
Stały bywalec
 
Posty: 4.099
Domyślnie re: Kto może określić wiek ściętego drzewa?

Osoba z Gminy, która dokona oględzin karp. Pytanie tylko czy jest przeszkolona w tym zakresie?
dag0 jest off-line  
07-04-2011, 11:47  
cris1111
Początkujący
 
Posty: 3
Domyślnie re: Kto może określić wiek ściętego drzewa?

Wątpię aby jakikolwiek urzędnik małej gminy miał uprawnienia w tym zakresie.
cris1111 jest off-line  
07-04-2011, 12:14  
honefoss
Przyjaciel forum
 
Posty: 5.273
Domyślnie RE: kto ma określić wiek drzew???

Cytat:
Napisał/a cris1111 Zobacz post
Witam wszystkich i proszę o poradę.
Wyciąłem 4 drzewa (samosiejka-olcha) na swojej działce ale zawistny sąsiad zgłosił to do urzędu gminy a ten wyznaczył mi termin oględzin karp po tych właśnie drzewach, które znajdują się cały czas w ziemi. Ja uważam że te drzewa miały 8 góra 9 lat, sąsiad uważa że miały ponad 10 lat, więc moje pytanie jest następujące kto i w jaki sposób ma udowadniać ile lat mają drzewa? Czy to mam być ja, sąsiad a może gmina? I kto ma ponieść koszty z tym związane?
Zapewne gmina powoła biegłego. Na pewno nie obciążą cię kosztami jeżeli biegły potwierdzi, że drzewa miały mniej niż 10 lat, w przeciwnym razie musisz się liczyć z kosztami.
honefoss jest off-line  
07-04-2011, 13:32  
korf
Ekspert
 
korf na Forum Prawnym
 
Posty: 25.010
Domyślnie re: Kto może określić wiek ściętego drzewa?

Możesz podać link do zmian jakie się dokonały w 2010roku? Wąpie by Cadwash się mylił.
Od drzew to dendrolog. Gmina może skorzystać z Uprawnionego Rzeczoznawcy.
korf jest off-line  
07-04-2011, 13:50  
MisQ
Stały bywalec
 
Posty: 963
Domyślnie re: Kto może określić wiek ściętego drzewa?

Faktycznie 10 lat (ustawa z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.10.119.804))
MisQ jest off-line  
08-04-2011, 14:18  
agd12
Użytkownik
 
Posty: 189
Domyślnie re: Kto może określić wiek ściętego drzewa?

W takim przypadku z tego co jest mi wiadome przy naliczaniu kar bierze się pod uwagę m.in. gatunek drzewa oraz obwód pnia.
agd12 jest off-line  
08-04-2011, 15:05  
matyp
Użytkownik
 
Posty: 278
Domyślnie re: Kto może określić wiek ściętego drzewa?

Może to pomoże

Cytat:
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 6 maja 2003 r.

w sprawie jednostkowych stawek opłat za usuwanie drzew lub krzewów

(Dz. U. z dnia 4 czerwca 2003 r.)

Na podstawie art. 47h ust. 4 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:


§ 1. Rozporządzenie określa:
1) rodzaje i gatunki (odmiany) drzew lub krzewów, za których usunięcie pobiera się opłaty, oraz jednostkowe stawki tych opłat;
2) współczynniki różnicujące wysokość opłat.

§ 2. Rodzaje i gatunki (odmiany) drzew, za których usunięcie pobiera się opłaty, oraz jednostkowe stawki tych opłat są określone w załączniku do rozporządzenia.

§ 3. Stawkę opłaty za usunięcie krzewów ustala się w wysokości 129,90 zł za metr kwadratowy powierzchni pokrytej krzewami.

§ 4. Wysokość opłaty za usunięcie drzew lub krzewów przez osobę fizyczną, będącą przedsiębiorcą, w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą, ustala się przy zastosowaniu współczynnika 0,1.

§ 5. Wysokość opłaty za usunięcie drzew gatunków topól - mieszańców euroamerykańskich i gatunku klon jesionolistny ustala się przy zastosowaniu współczynnika 0,1.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2003 r.2)

________
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz.1189 i Nr 145, poz. 1623, z 2002 r. Nr 130, poz.1112 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717.
2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1997 r. w sprawie opłat za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza oraz za usuwanie drzew lub krzewów (Dz. U. Nr 162, poz. 1117, z 1998 r. Nr 162, poz.1129, z 1999 r. Nr 110, poz. 1261 oraz z 2000 r. Nr 120, poz. 128, które na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085, z 2002 r. Nr 143, poz. 1196 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 7 utraci moc z dniem 30 czerwca 2003 r.

ZAŁĄCZNIK

RODZAJE I GATUNKI (ODMIANY) DRZEW, ZA KTÓRYCH USUNIĘCIE POBIERA SIĘ OPŁATY, ORAZ JEDNOSTKOWE STAWKI TYCH OPŁAT*

Stawki jednostkowe w zł za 1 cm obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm
Lp. Rodzaje i gatunki (odmiany) drzew przy obwodzie
do 25 cm 26-50 cm 51-100 cm 101-200 cm powyżej 200 cm
1 2 3 4 5 6 7
1 Topola, olsza, klon jesionolistny, wierzba, czeremcha, grochodrzew 10,82 21,65 45,61 47,71 58,54
2 Klon (pozostałe gatunki i odmiany szybko rosnące), kasztanowiec, morwa, jesion, świerk pospolity, sosna zwyczajna, daglezja, choina, modrzew, brzoza gruczołkowata i omszona 29,42 56,33 112,77 112,77 112,77
3 Dąb, buk, grab, lipa, iglicznia, głóg - forma drzewiasta, jarząb, klon (gatunki i odmiany wolno rosnące), gatunki i odmiany ozdobne jabłoni, śliwy, wiśni i orzecha, leszczyna turecka, brzoza (pozostałe gatunki i odmiany), jodła pospolita, świerk (pozostałe gatunki i odmiany), sosna (pozostałe gatunki i odmiany), żywotnik (wszystkie gatunki), platan klonolistny, wiąz 71,57 186,23 375,00 563,86 729,70
4 Jodła (pozostałe gatunki i odmiany), tulipanowiec, magnolia, korkowiec, miłorząb, metasekwoja, cis, cyprysik 375,00 563,86 729,70 1.113,60 1.496,30

Objaśnienie:
* Za usunięcie drzew rodzajów i gatunków (odmian) innych niż określone w załączniku do rozporządzenia stawki opłat ustala się jak dla drzew o podobnej wartości przyrodniczej, wymienionych w tym załączniku.
Niestety tabelka "rozwaliła się" ale przy odrobinie cierpliwości można wyłuskać potrzebne informacje.

Dla przykładu kara za wspomnianą olchę o obwodzie powyżej 200cm wynosi 58,54zł za każdy cm obwodu mierzonego na wysokości 130cm nad ziemią.
matyp jest off-line  
08-04-2011, 15:53  
kacper69
Użytkownik
 
Posty: 77
Domyślnie re: Kto może określić wiek ściętego drzewa?

czy takie same prawo dotyczy drzew na terenach ogródków działkowych?
chodzi mi o to , czy wycinając świerka serbskiego ( gatunek importowany ) należy się liczyć z możliwością zapłacenia kary?
kacper69 jest off-line  
08-04-2011, 16:03  
Markiz32
Praktyk
 
Markiz32 na Forum Prawnym
 
Posty: 21.198
Domyślnie re: Kto może określić wiek ściętego drzewa?

Obwieszczenie w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2011 z dnia 15.10.2010 - Akt prawny - Legeo
Markiz32 jest off-line  
08-04-2011, 22:00  
Andrev
Stały bywalec
 
Posty: 511
Domyślnie re: Kto może określić wiek ściętego drzewa?

Wiek drzewa określa się w prosty sposób na podstawie słojów przyrostu rocznego licząc od rdzenia. Mówić obrazowo na przekroju widać koła od rdzenia czyli od środka mają najmniejszy promień. Ilość tych kół określa wiek drzewa sam sobie przelicz będziesz wiedział nie potrzeba tu żadnych ekspertów.
Andrev jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ odrzucenie spadku a konieczność udowadnia tego wierzycielom zmarłego nia tego (odpowiedzi: 2) Odrzuciłam spadek po ojcu zmarłym 4 lata temu. Kiedy zapytałam, czy dostanę jakiś dokument potwierdzający ten fakt, sędzina powiedziała mi, że nie...
§ zwrot wyciętego drzewa (odpowiedzi: 6) witam w tym roku sąsiad ogrodził swój las wytyczając z geodetą nową granicę z nami, okazało się że poprzednia granica (która była od czasów mojego...
§ Wiek przedemerytalny, Okres Ochronny a umowa na Czas Określony (odpowiedzi: 2) Witam. Czy pracodawca ma prawo nie przedłużyć umowy o prace osobie która osiągnęła wiek przedemerytalny ? Tj na przykładzie, kobieta, 56 lat ma...
§ Odszkodowanie a własność ściętego drzewa (odpowiedzi: 1) Witam, gmina powołując się na ustawę wywłaszczyła mnie z części mojej działki, na której rosną krzewy ozdobne i stary dąb. Mają zostać wycięte w...
§ Porada - sprawa sądowa w sprawie wyciętego drzewa. (odpowiedzi: 14) Witam. Problem (w skrócie) wygląda tak: 1.Pewnego dnia wraz z ojcem i bratem wycięliśmy w naszym lesie dęba na opał 2.Następnego dnia okazało się...
§ wiek drzewa (odpowiedzi: 3) Pytanie: Jak okreslic wiek drzewa przed jego scieciem? Jaki przepis prawny to reguluje? Dziekuje za pomoc. Pozdrawiam:)


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:53.