terminologia w sądownictwie - Forum Prawne

 

terminologia w sądownictwie

jeżeli pisze na wezwaniu że wyznacza sie termin 7dni to jasne jest że liczy sie 7dni od dnia następnego od otrzymania wezwania a czy w teminie tygodniowym ma takie samo znaczenie???...Wróć   Forum Prawne > Różne > Dyskusja ogólna


Odpowiedz
 
14-11-2008, 21:11  
krzysiekjx1
Stały bywalec
 
Posty: 2.279
Domyślnie terminologia w sądownictwie

jeżeli pisze na wezwaniu że wyznacza sie termin 7dni to jasne jest że liczy sie 7dni od dnia następnego od otrzymania wezwania a czy w teminie tygodniowym ma takie samo znaczenie???
krzysiekjx1 jest off-line  
14-11-2008, 21:28  
grizz
Przyjaciel forum
 
Posty: 1.511
Domyślnie

kc
Tytuł V. TERMIN

Art. 110. (56) Jeżeli ustawa, orzeczenie sądu lub decyzja innego organu państwowego albo czynność prawna oznacza termin nie określając sposobu jego obliczania, stosuje się przepisy poniższe.

Art. 111. § 1. Termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia.
§ 2. Jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.

Art. 112. Termin oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca. Jednakże przy obliczaniu wieku osoby fizycznej termin upływa z początkiem ostatniego dnia.

Art. 113. § 1. Jeżeli termin jest oznaczony na początek, środek lub koniec miesiąca, rozumie się przez to pierwszy, piętnasty lub ostatni dzień miesiąca.
§ 2. Termin półmiesięczny jest równy piętnastu dniom.

Art. 114. Jeżeli termin jest oznaczony w miesiącach lub latach, a ciągłość terminu nie jest wymagana, miesiąc liczy się za dni trzydzieści, a rok za dni trzysta sześćdziesiąt pięć.

Art. 115. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa dnia następnego.

Art. 116. § 1. Jeżeli skutki czynności prawnej mają powstać w oznaczonym terminie, stosuje się odpowiednio przepisy o warunku zawieszającym.
§ 2. Jeżeli skutki czynności prawnej mają ustać w oznaczonym terminie, stosuje się odpowiednio przepisy o warunku rozwiązującym.
grizz jest off-line  
14-11-2008, 21:43  
kadi
Przyjaciel forum
 
Posty: 13.109
Domyślnie

A co to za termin ma być?
kadi jest off-line  
14-11-2008, 22:07  
krzysiekjx1
Stały bywalec
 
Posty: 2.279
Domyślnie

wezwanie do uzupełnienia braków formalnych
krzysiekjx1 jest off-line  
14-11-2008, 22:18  
kadi
Przyjaciel forum
 
Posty: 13.109
Domyślnie

Jeżeli to proces cywilny to zastosowanie znajdą przytoczone wyżej przepisy kodeksu cywilnego (poprzez odesłanie z art. 165 § 1 k.p.k.

Jeżeli to proces karny to stosować należy poniższe przepisy kodeksu postępowania karnego:

Rozdział 14
Terminy
Art. 122.
§ 1. Czynność procesowa dokonana po upływie terminu zawitego jest bezskuteczna.
§ 2. Zawite są terminy do wnoszenia środków zaskarżenia oraz inne, które ustawa

Art. 123.
§ 1. Do biegu terminu nie wlicza się dnia, od którego liczy się dany termin.
§ 2. Jeżeli termin jest oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach, koniec terminu
przypada na ten dzień tygodnia lub miesiąca, który odpowiada początkowi terminu; jeżeli w danym miesiącu nie ma takiego dnia, koniec terminu przypada na ostatni dzień tego miesiąca.
§ 3. Jeżeli koniec terminu przypada na dzień uznany przez ustawę za dzień wolny od pracy, czynność można wykonać następnego dnia.

Art. 124.
Termin jest zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane w polskiej
placówce pocztowej operatora publicznego, w polskim urzędzie konsularnym lub
złożone przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji odpowiedniego zakładu, a przez członka załogi
polskiego statku morskiego kapitanowi statku.

Art. 125.
Pismo omyłkowo wniesione przed upływem terminu do niewłaściwego sądu, prokuratora,
organu Policji albo innego organu postępowania przygotowawczego uważa się za wniesione z zachowaniem terminu.

Art. 126.
§ 1. Jeżeli niedotrzymanie terminu zawitego nastąpiło z przyczyn od strony niezależnych, strona w zawitym terminie 7 dni od daty ustania przeszkody może
zgłosić wniosek o przywrócenie terminu, dopełniając jednocześnie czynności,
która miała być w terminie wykonana; to samo stosuje się do osób nie będących
stronami.
§ 2. W kwestii przywrócenia terminu orzeka postanowieniem organ, przed którym
należało dokonać czynności.
§ 3. Na odmowę przywrócenia terminu przysługuje zażalenie.

Art. 127.
Wniosek o przywrócenie terminu nie wstrzymuje wykonania orzeczenia, jednakże
organ, do którego wniosek złożono, lub organ powołany do rozpoznania środka zaskarżenia może wstrzymać wykonanie orzeczenia; odmowa wstrzymania nie wymaga
uzasadnienia.

A jeżeli to postępowanie administracyjne lub sądowoadministracyjne to musi zabrać głos ktoś inny bo akurat nie mam pod ręką stosownych przepisów a i do szukania na serwerze sejmowym tez jakoś mi się nie pali bo pora już dość późna.
kadi jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Terminologia (odpowiedzi: 1) Mam kilka pytan dotyczacych terminologii. Mam nadzieje, ze to dobry dzial. NIe mam zbyt duzego pojecia o prawie, wiec z gory przepraszam za wszelkie...
§ Terminologia prosze o wyjaśnienie (odpowiedzi: 1) W wyroku o separację mam napisane "Władzę rodzicielską ojca ogranicza do współdecydowania o sposobie kształcenia , wyborze zawodu i wyjazdu na...
§ pozew o najem - trudna terminologia (odpowiedzi: 1) Złożyłem ostatnio do sądu pozew o "USTALENIE ISTNIENIA STOSUNKU NAJMU" mieszkania komunalnego po śmierci jednego z rodziców - zmarł w 1989 roku....
§ Angielski - terminologia prawna (odpowiedzi: 2) Witam, Ma ktoś z Forumowiczów doświadczenie jak poważnie nazwać po angielsku sytuację, gdy przez nieuwagę i niedoczytanie formularza (drobny druk w...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:13.