Mandat z Austrii z fotoradaru w sądzie polskim - Forum Prawne

 

Mandat z Austrii z fotoradaru w sądzie polskim

Witam. Przyszło do mnie wezwanie z sądu o następującej treści: Wezwanie Sąd Rejonowy w .... Wydział II Karny wzywa Pana jako ukaranego na posiedzenie, które odbędzie się w dniu 15 .04. 2011 r. o godzinie ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa innych krajów > Systemy prawne innych państw > Europa Środkowo-Wschodnia


Odpowiedz
 
12-04-2011, 08:08  
Jacek...
Początkujący
 
Posty: 2
Domyślnie Mandat z Austrii z fotoradaru w sądzie polskim

Witam.


Przyszło do mnie wezwanie z sądu o następującej treści:


Wezwanie
Sąd Rejonowy w .... Wydział II Karny wzywa Pana jako ukaranego na posiedzenie, które odbędzie się w dniu 15 .04. 2011 r. o godzinie 9 w sali nr I w Sądzie Rejonowym w .... na ul. ... w sprawie własnej w przedmiocie wykonania przez sąd polski orzeczenia o karze pieniężnej przekazanego przez właściwy organ państwa członkowskiego.

Obecność obowiązkowa.


Około 2,5 roku temu przejeżdzałem przez terytorium Austrii gdzie przekroczyłem dozwoloną prędkość i zostało zrobione mi zdjęcie z fotoradaru. Po jakimś czasie przyszedł list polecony z tego kraju z informacją o zapłaceniu mandatu za przekroczenie prędkości.Zdecydowałem się po przeczytaniu kilku forum prawnych że nie będę płacił za ten mandat gdyż nie ma jak na razie uregulowanych form prawnych pomiędzy państwami członkowskimi w sprawach wyegzekwowania kar za wykroczenia drogowe. Jednak chyba się myliłem. Proszę o poradę czy jest jakaś szansa na wybrnięcie z tej sytuacji czy jednak będę musiał zapłacić tę karę ?
Niestety nie znam się na prawie, znalazłem tylko taki link dotyczący tej sprawy Kodeks postępowania karnego - Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych - Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia o karach o charakterze pieniężnym - e-prawnik.pl
Proszę o pomoc i z góry dziękuję.
Jacek... jest off-line  
12-04-2011, 08:32  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Mandat z Austrii z fotoradaru w sądzie polskim

Zgadza sie.
Myliles sie.

Bedziesz musial zaplacic i nie ma zadnych mozliwosci prawnych by sie przed tym uchylic.
 
19-10-2013, 12:03  
sebik_fp
Początkujący
 
Posty: 3
Domyślnie RE: Mandat z Austrii z fotoradaru w sądzie polskim

W Art. 611ff. § 1. punkt 1) czytam:


Art. 611ff. § 1. W razie wystąpienia państwa członkowskiego Unii Europejskiej, zwanego w niniejszym rozdziale ?państwem wydania orzeczenia", o wykonanie prawomocnego orzeczenia o karach o charakterze pieniężnym, orzeczenie to podlega wykonaniu przez sąd rejonowy, w okręgu którego sprawca posiada mienie lub osiąga dochody, albo ma stałe lub czasowe miejsce pobytu. W rozumieniu przepisów niniejszego rozdziału ?karą o charakterze pieniężnym" jest obowiązek uiszczenia przez sprawcę określonych w orzeczeniu:
1) kwoty pieniężnej jako kary za popełnione przestępstwo,


Czy przekroczenie prędkości jest w Austrii przestępstwem??
sebik_fp jest off-line  
19-10-2013, 12:09  
sebik_fp
Początkujący
 
Posty: 3
Domyślnie RE: Mandat z Austrii z fotoradaru w sądzie polskim

W nastęnym artykule czytam:

Art. 611fg. Można odmówić wykonania orzeczenia, o którym mowa w art. 611ff § 1, jeżeli:
1) czyn, w związku z którym wydano to orzeczenie, nie stanowi przestępstwa według prawa polskiego, chyba że zgodnie z prawem państwa wydania orzeczenia jest to przestępstwo wymienione w art. 607w lub zgodnie z prawem państwa wydania orzeczenia jest to przestępstwo:
a) popełnione z użyciem przemocy na osobie lub gróźb karalnych,
b) popełnione w związku z imprezą masową,
c) przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
d) kradzieży,
e) zniszczenia lub uszkodzenia mienia,
f) przemytu towarów,
g) przeciwko prawom własności intelektualnej,
h) określone w celu wykonania wynikających z aktów prawnych przyjętych przez właściwe instytucje Unii Europejskiej zobowiązań do ustanowienia sankcji w prawie wewnętrznym państw członkowskich, jednakże wyłącznie w granicach, w jakich zobowiązanie to zostało w tych aktach określone,


Stąd dalej zasadne pytanie:
czy przekroczenie prędkości jest w Austrii przestępstwem?
sebik_fp jest off-line  
19-10-2013, 12:17  
sebik_fp
Początkujący
 
Posty: 3
Domyślnie RE: Mandat z Austrii z fotoradaru w sądzie polskim

Jeszcze żeby rozwiać odwołanie do art.607w, to czytam w nim:


Art. 607w. Jeżeli nakaz europejski dotyczy osoby niebędącej obywatelem polskim, okoliczność, że czyn nie jest przestępstwem według prawa polskiego, nie stanowi przeszkody do wykonania nakazu europejskiego, o ile dotyczy on czynu zagrożonego w państwie jego wydania karą co najmniej 3 lat pozbawienia wolności albo czynu, za który może być orzeczony co najmniej w tym samym wymiarze inny środek polegający na pozbawieniu wolności, będącego przestępstwem:
1) udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnianie przestępstw,
2) o charakterze terrorystycznym,
3) handlu ludźmi,
4) przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności na szkodę małoletniego,
5) nielegalnego wytwarzania, przetwarzania, przemytu środków odurzających, prekursorów, środków zastępczych lub substancji psychotropowych lub obrotu nimi,
6) nielegalnego obrotu bronią, amunicją, materiałami wybuchowymi lub radioaktywnymi,
7) łapownictwa i płatnej protekcji,
oszustwa,
9) wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł,
10) fałszowania oraz obrotu fałszywymi pieniędzmi lub innymi środkami płatniczymi,
11) przeciwko ochronie danych gromadzonych, przechowywanych, przetwarzanych lub przekazywanych w systemie informatycznym,
12) przeciwko środowisku naturalnemu, w tym nielegalnego obrotu zagrożonymi gatunkami zwierząt i roślin,
13) udzielenia pomocy w nielegalnym przekroczeniu granicy lub pobycie,
14) zabójstwa,
15) spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu,
16) nielegalnego obrotu organami i tkankami ludzkimi,
17) bezprawnego pozbawienia człowieka wolności,
1 uprowadzenia człowieka dla okupu,
19) wzięcia lub przetrzymywania zakładnika,
20) popełnionym z powodów narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość,
21) rozboju z użyciem broni palnej lub groźby jej użycia,
22) wymuszenia rozbójniczego z użyciem broni palnej lub groźby jej użycia,
23) nielegalnego obrotu dobrami kultury,
24) sprzeniewierzenia cudzego mienia,
25) podrabiania oraz obrotu podrobionymi wyrobami,
26) fałszowania oraz obrotu sfałszowanymi dokumentami,
27) nielegalnego obrotu hormonami lub podobnymi substancjami,
2 obrotu kradzionymi pojazdami mechanicznymi,
29) zgwałcenia,
30) podpalenia,
31) należącym do właściwości Międzynarodowego Trybunału Karnego,
32) porwania statku wodnego lub powietrznego,
33) sabotażu.


Nigdzie powyżej nie jest wymienione przekroczenie prędkości lub przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.

Stąd dalej zasadne pytanie:
czy przekroczenie prędkości jest w Austrii przestępstwem?

Albo szerzej, dla kontekstu Art. 611ff. § 1. punkt 1):
czy przekroczenie prędkości jest przestępstwem w Polsce lub w Austrii ?
sebik_fp jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ pomocy! Chcę podać Polaka z Niemiec do sądu. Czy mogę w polskim sądzie? (odpowiedzi: 3) witam, kupiłam dom w Polsce od Polaka, który mieszka w Niemczech od 25 lat (ma dwa obywatelstwa). Nieruchomość ma istotne wady, które się ujawnily po...
§ Mężczyzna w Polskim Sądzie (odpowiedzi: 5) Witam! Na wstępie chciałbym tylko wspomnieć, iż przejrzałem forum z grubsza. Mimo wszystko zakładam nowy temat bo jak wiadomo takie sprawy często...
§ Mandat w Austrii (odpowiedzi: 1) Witam , dnia 29 kwietnia otrzymałem mandat w Austrii za przekroczenie prędkości o 9 km/h. Więc mam pytanie czy ten mandat trzeba płacić czy nie...
§ Mandat z Austrii (odpowiedzi: 1) witam, w listopadzie zostalem zlapany przez austriacka policja za przekroczenie predkosci o 26km/h. Chcieli, abym zaplacil im 50e ale tak sie...
§ Mandat z fotoradaru i sprawa w sądzie (odpowiedzi: 2) Witam w lutym 2011 dostałem mandat z fotoradaru straży gminnej. Przyszło zdjęcie z potwierdzeniem abym sie zgodził lecz kierował kolega, więc...
§ Czy mandat przysłany z Austrii zwykłym listem bez tłumaczenia trzeba płacić (odpowiedzi: 3) W listopadzie byłam na nartach w Austrii i teraz w marcu dostałam cos co wygląda jak mandat. Podany jest dzień, godzina, km i o ile zostala...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:36.