Prawo Cywilne - Zobowiązania Kazusy. proszę o pomoc. - Forum Prawne

 

Prawo Cywilne - Zobowiązania Kazusy. proszę o pomoc.

Witam, rozwiązałem parę kazusów lecz nie jestem przekonany czy zrobiłem to dobrze. Bardzo proszę o korektę i wskazówki na przyszłość. 1. Pracownik przedsiębiorstwa "CZYSTOŚĆ" na zlecenie właściciela budynku mył okna w mieszkaniu najemcy Jana F. ...Wróć   Forum Prawne > Różne > Forum Młodych Prawników


Odpowiedz
 
25-04-2011, 15:20  
Mateusz.W
Początkujący
 
Posty: 8
Domyślnie Prawo Cywilne - Zobowiązania Kazusy. proszę o pomoc.

Witam, rozwiązałem parę kazusów lecz nie jestem przekonany czy zrobiłem to dobrze. Bardzo proszę o korektę i wskazówki na przyszłość.

1. Pracownik przedsiębiorstwa "CZYSTOŚĆ" na zlecenie właściciela budynku mył okna w mieszkaniu najemcy Jana F. Budynek wzniesiony był jeszcze przed wojną, w związku z czym okna były w bardzo złym stanie technicznym. W wyniku wspomnianych prac porządkowych jedno z okien wypadło raniąc przechodzącą obok budynku Zofię W. Po wyjściu ze szpitala Zofia W. wniosła do sądu pozew przeciwko pracownikowi, który był bezpośrednim sprawcą szkody, o jej naprawienie. Na szkodę składały się koszty 3-tygodniowego leczenia w prywatnej klinice specjalistycznej.
Czy powódka skierowała powództwo przeciwko właściwej osobie?

Zofia W. skierowała powództwo przeciwko niewłaściwej osobie, ponieważ na podstawie art. 434. za oderwanie się części budowli odpowiedzialny jest samoistny posiadacz budowli.2. Jerzy S. przywiózł drewno do tartaku stanowiącego własność przedsiębiorstwa „DREWPOL”, aktualnie dzierżawionego przez spółkę cywilną braci Wisława, Roberta i Jana M. W trakcie cięcia drewna na prośbę pracownika tartaku Jerzy S. pomagał zdejmować i układać gotowe deski. Wskutek zmęczenia i chwilowej nieuwagi poważnie zranił rękę o urządzenie transmisyjne. Leczenie trwało 4 miesiące, a przez prawie rok poszkodowany nie mógł pracować w swoim gospodarstwie rolnym.
Czy poszkodowany może domagać się jakiegoś odszkodowania, a jeśli tak to od kogo?

Jerzy S. nie może domagać się odszkodowania ponieważ na podstawie art. 435. Jeżeli szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego prowadzący na własny rachunek przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności.

3. Dwaj 16-letni chłopcy wsiadali w ostatniej chwili do pociągu. Gdy pociąg już ruszał, jeden z nich, Henryk C. dla żartu popchnął stojącego na stopniach wagonu kolegę, który stracił równowagę i wypadł z pociągu. Skutkiem wypadku były poważne obrażenia, które mimo półrocznego leczenia szpitalnego i sanatoryjnego, spowodowały zaliczenie poszkodowanego go I grupy inwalidów. Poszkodowany zażądał od PKP i Henryka C. zwrotu kosztów leczenia i renty w wysokości średniej pensji krajowej.
Kto i jakie odszkodowanie powinien zapłacić?

Henryk C. na podstawie art. 444. §1 z powodu uszkodzenia ciała jest zobowiązany do naprawy szkody obejmującej wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego Henryk C. powinien z pokryć koszty leczenia szpitalnego i sanatoryjnego. Renta nie przysługuje poszkodowanemu ze względu na wiek.
Mateusz.W jest off-line  
26-04-2011, 16:37  
Mateusz.W
Początkujący
 
Posty: 8
Domyślnie RE: Prawo Cywilne - Zobowiązania Kazusy. proszę o pomoc.

4. Jan C. miał zamiar podjąć pracę w elektrociepłowni. Podczas załatwiania formalności z ciekawości poszedł obejrzeć swoje przyszłe miejsce pracy. W czasie, gdy znajdował się w hali kotłów nastąpił wybuch kotła nr 2, wskutek Jan C. doznał ciężkich poparzeń i po trzech dniach zmarł. Pozostawił niepracującą żonę i małoletnie dzieci. Komisja powypadkowa ustaliła, że kocioł był sprawny technicznie i prawidłowo obsługiwany.
Czy rodzina Jana C. uzyska odszkodowanie, a jeśli tak to jakie?

Na podstawie art. 435 wybuch kotła jest to zdarzenie wywołane wewnętrzną przyczyną, dlatego nie może być zaliczone do siły wyższej. Rodzina Jana C. może uzyskać odszkodowanie na podstawie art. 446 §1.

5. Halina D. schodziła ze schodów kładki prowadzącej na peron 2 dworca kolejowego w W. W pewnym momencie została potrącona przez biegnącego do pociągu 17-letniego Wiesława K. Halina D. straciła równowagę i upadła na schody. Ponieważ schody nie były odśnieżone ani posypane piaskiem, Halina D. ześlizgnęła się z nich na peron uderzając weń głową. W wyniku wypadku poszkodowana doznała urazu głowy i złamania nogi. Leżała w szpitalu przed ponad miesiąc. W czasie pobytu w szpitalu Halinę D. kilkakrotnie odwiedzał mąż, który musiał się w tym celu zwalniać z pracy. Koszt dojazdów do szpitala, utraconych dniówek, żywności przywożonej żonie wyniósł łącznie 5 mln zł.
Od kogo i na jakiej podstawie Halina D. może dochodzić naprawienia poniesionych wskutek wypadku szkód?
Jakie roszczenia przysługują Halinie D. i ewentualnie jej mężowi ?


Halina D. może dochodzić odszkodowania od Wiesława K. na podstawie art. 444 §1. Przysługuje jej jednorazowe odszkodowanie na pokrycie wszelkich wynikłych z tego powodu kosztów. Mężowi Haliny D. przysługuje roszczenie pokrycia kosztów dojazdów do szpitala, utraconych dniówek.

6. 71- letni Józef C. był właścicielem zakładu rzemieślniczego produkującego sztuczne ognie. W związku z awarią instalacji elektrycznej na terenie zakładu nastąpił wybuch znajdującego się w magazynie materiałów wybuchowych. Eksplozja zniszczyła trzy przyległe do zakładu garaże. Właściciele garaży wystąpili do sądu z powództwem o odszkodowanie przeciwko Jozefowi C. Adwokat pozwanego wniósł o oddalenie powództwa w związku z tym, że szkoda spowodowana została spowodowana przez działanie siły wyższej. Ponadto twierdził, że z uwagi na wiek Józefa C. winy przypisać nie można.
Czy adwokat miał rację?

Nie można zaliczyć awarii instalacji elektrycznej jako działania siły wyższej, ani nie można wykluczyć winy pozwanego ze względu na wiek. Józef C. zgodnie z art. 435 ponosi odpowiedzialność za ruch zakładów wytwarzających środki wybuchowe.


7. Działka na której Zenon W. uprawiał warzywa graniczyła bezpośrednio z terenami należącymi do Zakładów Chemicznych. Dnia 2 maja 1990 r. Zenon W. wystąpił do sądu z powództwem przeciwko Zakładom Chemicznym o zasądzenie na jego rzecz kwoty 10 mln zł tytułem naprawienia szkody, którą odniósł na skutek wydzielenia przez pozwany zakład szkodliwych dla roślin substancji chemicznych, Przedmiotowa szkoda miała powstać w lipcu i sierpniu 1989 r.
Czy powództwo takie jest zasadne? Co sąd musiałby w tej sytuacji ustalić?

Uważam, że minął zbyt długi okres czasu. Po pierwsze czy rośliny powoda zostały uszkodzone przez substancje chemiczne. Po drugie sąd musiałby ustalić czy faktycznie pozwany zakład wydziela szkodliwe substancje chemiczne


8. Kierowca Nysy należącej do PGR w R. Jechał wieczorem we mgle. Zachowywał dużą ostrożność, ale mimo to potrącił idącego poboczem drogi Kazimierza J., który zmarł w drodze do szpitala. Wdowa po nim pracująca jako nauczycielka, zażądała od kierowcy Nysy i PGR zwrotu kosztów pogrzebu oraz dodatkowego odszkodowania za śmierć męża.
Od kogo i jakie odszkodowanie może otrzymać?

Według art. 436 §1 za to zdarzenie odpowiada wyłącznie kierowca Nysy. Wdowa na podstawie art. 446 §1 może żądać naprawienia szkody z tytułu zwrotu kosztów pogrzebu, oraz odszkodowania jeżeli nastąpiło znaczne pogorszenie sytuacji życiowej nauczycielki.

9. Wieczorem, podczas silnego deszczu Ryszard S. wracał z trasy swoją ciężarówką. Mimo zachowania ostrożności zderzył się z jadącym prawidłowo Filipem K. W Wyniku wypadku należący do Filipa K. Fiat 126p został uszkodzony na kwotę 5 mln zł, ranna też została jadąca tym samochodem autostopowiczka Anna F. która 3 miesiące leżała w szpitalu.
Kto, od kogo i jakie otrzyma odszkodowanie?

Filip K. i Anna F na według art. 436 §2 mogą żądać naprawienia szkody od Ryszarda S na zasadach ogólnych. Filip K. roszczenie z tytułu zapłaty kwoty 5 mln zł za zniszczony samochód, Anna F. roszczenie z tytułu pokrycia kosztów leczenia w szpitalu.
Mateusz.W jest off-line  
15-05-2011, 13:09  
Mateusz.W
Początkujący
 
Posty: 8
Domyślnie RE: Prawo Cywilne - Zobowiązania Kazusy. proszę o pomoc.

odświeżam.
Mateusz.W jest off-line  
16-05-2011, 19:38  
charger2
Początkujący
 
Posty: 1
Domyślnie prosze o pomoc w rozwiazaniu tego kazusa

Jerzy H. został po dokonaniu darowizny gospodarstwa rolnego na rzecz wnuka Bogusława J. dotkliwie pobity przez obdarowanego i w nastepstwie wywołanego pobiciem rozstroju zdrowia zmarł w dniu 03 maja 2009r.W pozwie z dnia 10 grudnia 2009r. Zofia K. córka i spadkobierczyni testamentowa Jerzego H. wnosiła o zobowiązanie Bogusława J. do złożenia oświadczenia woli o przeniesieniu na rzecz powódki własności darowanego pozwanemu przez Jerzego H. gospodarstwa,twierdząc ,że odwołuje dokonaną przez ojca darowiznę tego gospodarstwa.Bogusław J.,któremu odpis pozwu doręczono w dniu 29 grudnia 2009r. wnosił o oddalenie powództwa zarzucając,że darczyńca który zmarł miesiąc po pobiciu nie odwołał darowizny.

Proszę zaproponować i uzasadnić rozstrzygnięcie.
charger2 jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Kazusy prawo cywilne. prosze o pomoc w rozwiązaniu. (odpowiedzi: 2) Nr 1. Mariusz został przysposobiony w 1997 roku przez swojego dalekiego kuzyna Zenona. Wychowywał sie wspólnie z dziećmi przysposabiającego Markiem,...
§ kazusy- prawo cywilne (odpowiedzi: 2) 1.Aniela Z. wniosła 12 maja 2012 r o zobowiązanie pozwanej Janiny Z, do złożenia oświadczenia woli przenoszącego na powódkę własność niezabudowanej...
§ 2 kazusy - zobowiązania, prośba o pomoc ! (odpowiedzi: 3) Witam, Mam ogromną prośbę - szukam osoby która pomogłaby rozwiązać 2 kazusy z zakresu zobowiązań. Z góry dziękuję : 1.Jan X domagał się od...
§ zobowiązania podatkowe rodziców a odpowiedzialność dzieci proszę o pomoc (odpowiedzi: 4) Witam, mam pytanie odnośnie odpowiedzialnosci za długi rodzicow. Czy jesli rodzice zalegaja duza sume pieniedzy Urzedowi Skarbowemu i egzekucja tych...
§ Prawo cywilne- zobowiązania (odpowiedzi: 10) Witam, proszę o pomoc w rozwiązaniu tego kazusu :( Potrzebuję to na zaliczenie :( A pozostała z B w stosunkach handlowych i dostarczyła B podkłady...
§ Kazusy-zobowiązania (odpowiedzi: 1) Witam wszystkich, potrzebuje czyjejś pomocy w rozwiązaniu kazusów:( CYWILNE 1.Podaj wypadki, w których podstawą odpowiedzialności posiadacza...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:00.