nowe zasady na aplikacje - zdążą czy nie? - Forum Prawne

 

nowe zasady na aplikacje - zdążą czy nie? 7

http://www.ms.gov.pl/aktualnosci.php#akt080320...Wróć   Forum Prawne > Różne > Forum Młodych Prawników


Odpowiedz
 
20-03-2008, 12:38  
M...
Początkujący
 
Posty: 5
Domyślnie Re: nowe zasady na aplikacje - zdążą czy nie?

http://www.ms.gov.pl/aktualnosci.php#akt080320
M... jest off-line  
20-03-2008, 13:09  
maria1974
Początkujący
 
Posty: 4
Domyślnie Re: nowe zasady na aplikacje - zdążą czy nie?

KOMUNIKAT MS

2008-03-20
Planowany termin egzaminów konkursowych na aplikacje: adwokacką, radcowską i notarialną w 2008 roku

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi terminu naboru na aplikacje adwokacką, radcowską i notarialną w roku 2008, Ministerstwo Sprawiedliwości informuje:
Dotychczas egzaminy konkursowe na aplikacje odbywały się na przełomie czerwca i lipca (8 lipca 2006 r. i 30 czerwca 2007 r.), przy czym obowiązujące przepisy wymagały złożenia przez kandydatów dokumentów (m.in. odpisów dyplomów) 45 dni przed terminem tych egzaminów, czyli w połowie maja. Powyższe regulacje uniemożliwiały złożenie wniosków o dopuszczenie do egzaminu konkursowego osobom, które obronę prac magisterskich miały wyznaczoną na II połowę maja lub czerwiec. Z tego powodu terminy egzaminów oceniane były jako niefortunne. Jednocześnie do Ministra Sprawiedliwości kierowane były liczne prośby przedstawicieli środowiska akademickiego oraz studentów wydziałów prawa w sprawie dostosowania terminu egzaminów na aplikacje do organizacji roku akademickiego. W kwietniu 2007 r. problem powyższy stał się również przedmiotem wystąpienia do Ministra Sprawiedliwości Zjazdu Dziekanów i Prodziekanów Wydziałów Prawa Uniwersytetów Polskich.
Oceniając powyższe wystąpienia za uzasadnione, Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ćwiąkalski uznał, że w roku 2008 nabór na powyższe aplikacje powinien odbyć się w II połowie września.
Ostateczne podjęcie decyzji w tej sprawie wymaga jednak również akceptacji organów adwokatury i radców prawnych, albowiem zasady odbywania aplikacji (w tym także terminy ich rozpoczęcia) zawarte są w uchwałach Naczelnej Rady Adwokackiej i Krajowej Rady Radców Prawnych, dotyczących aplikacji.
Regulaminy aplikacji adwokackiej i radcowskiej przewidują, że aplikacje rozpoczynają się 1 października, natomiast przepisy ustawy – Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych stanowią, że procedura wpisu na listę aplikantów trwa 90 dni.
Przeprowadzenie zatem egzaminów konkursowych na aplikacje w miesiącu wrześniu, bez jednoczesnej zmiany Regulaminów aplikacji, mogłoby doprowadzić do sytuacji, że po zdanym egzaminie kandydaci oczekiwaliby przez okres około 1 roku na rozpoczęcie aplikacji.
Uwzględniając powyższe uwarunkowania, Minister Sprawiedliwości w styczniu br. zwrócił się – zgodnie z art. 15 w zw. z art. 58 pkt 12 lit. b) ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze oraz art. 48 w zw. z art. 60 pkt 8 lit. c) ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych do Naczelnej Rady Adwokackiej oraz do Krajowej Rady Radców Prawnych o podjęcie uchwał w sprawie zmiany Regulaminów odbywania aplikacji adwokackiej i radcowskiej poprzez ustalenie terminu rozpoczęcia roku szkoleniowego na dzień 1 stycznia każdego roku oraz określenie, że wnioski o wpis na listę aplikantów adwokackich i radcowskich będą składane przez kandydatów najpóźniej do dnia 1 listopada przed rozpoczęciem roku szkoleniowego.
Podjęcie powyższych uchwał przez Naczelną Radę Adwokacką oraz Krajową Radę Radców Prawnych umożliwi przeprowadzenie naboru na aplikacje we wrześniu 2008 r.
Naczelna Rada Adwokacka przychylnie odniosła się do wniosku Ministra Sprawiedliwości. Również Krajowa Rada Notarialna oceniła jako zasadną propozycję Ministra Sprawiedliwości przeprowadzenia egzaminów konkursowych we wrześniu 2008 r. Natomiast Krajowa Rada Radców Prawnych dotychczas nie zajęła pozytywnego stanowiska w sprawie. Minister Sprawiedliwości wyraża nadzieję, że również ten organ odniesie się ze zrozumieniem do uzasadnionych postulatów środowisk akademickich.
maria1974 jest off-line  
20-03-2008, 13:13  
Dura_lex
Przyjaciel forum
 
Posty: 1.243
Domyślnie Re: nowe zasady na aplikacje - zdążą czy nie?

chlip chlip
Dura_lex jest off-line  
20-03-2008, 16:07  
erich
Stały bywalec
 
Posty: 601
Domyślnie Re: nowe zasady na aplikacje - zdążą czy nie?

to bylo do przewidzenia

nastepnym komunikatem bedzie taki, ze nabor na sedziowska i prokuratorska w tym roku nie odbedzie sie
erich jest off-line  
20-03-2008, 16:53  
styczniowa
Użytkownik
 
Posty: 30
Domyślnie Re: nowe zasady na aplikacje - zdążą czy nie?

A jak dla mnie to z tego komunikatu niewiele wynika. No może poza potwierdzeniem intencji MS co do wrześniowego terminu...
W kazdym razie nadal nie wiadomo kiedy egz na aplikacje radc/adw się odbędzie.

Wiadomo tylko..... dlaczego nie wiadomo.

Czy ktoś zorientowany mógłby wyjaśnić, czy jest możliwe że np w połowie kwietnia dowiemy się ze egz jest np. za dwa miesiące, w czerwcu?? Zastanawiam sie po prostu jak długo taki stan niepewnosci jeszcze potrwa....
styczniowa jest off-line  
20-03-2008, 17:58  
erich
Stały bywalec
 
Posty: 601
Domyślnie Re: nowe zasady na aplikacje - zdążą czy nie?

termin czerwcowy upadl, niedlugo zaczna uciekac terminy do ogloszenia naboru

jaki stan niepewnosci? egzamin bedzie we wrzesniu...
erich jest off-line  
21-03-2008, 09:10  
porzeczka
Stały bywalec
 
Posty: 614
Domyślnie Re: nowe zasady na aplikacje - zdążą czy nie?

[cytat="Dura_lex":2cq5i8jd]chlip chlip [/cytat:2cq5i8jd]


ja to jestem tak tym rozżalona i tak wiele mi to komplikuje, że już zupełnie odechciało mi się wszystkiego

pomimo tego, mam jednak jeszcze taką malutką odrobinkę nadzieji, że może stanie sie jakiś cud i jednak to bedzie czerwiec
porzeczka jest off-line  
21-03-2008, 09:15  
silentner
Użytkownik
 
Posty: 88
Domyślnie Re: nowe zasady na aplikacje - zdążą czy nie?

Kocham takie zmiany...Naukę rozpocząłem w lutym z myślą o terminach czerwcowo - lipcowych a obronę pracy magisterskiej radykalnie przyspieszyłem, tracąc wszelkie możliwe uprawnienia studenckie. Teraz nie wiem, czy dać na luz czy uczyć się tak samo. Poza tym nadal nic nie wiadomo na temat egzaminu na aplikację sądowo - prokuratorską. W ustawie jest stwierdzone: "Minister Sprawiedliwości zarządza, w zależności od potrzeb kadrowych sądów powszechnych i prokuratury, nabór na aplikację, zwany dalej "naborem", i wyznacza limit miejsc na aplikację (...)". Czyżby jaśnie panujący Minister uznał, że w tym roku nie zachodzą potrzeby kadrowe?! Poza tym szanowany Minister właściwy d/s nie raczy nawet wydać stosownych rozporządzeń do Ustawy o CSKSPiP.
Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowe warunki i tryb przeprowadzania naboru dla kandydatów na aplikację, skład, sposób powoływania członków zespołu konkursowego i komisji konkursowej oraz tryb ich postępowania - mając na uwadze zakres wiedzy podlegającej sprawdzeniu w trakcie konkursu i części preselekcyjnej, pisemną i ustną formę poszczególnych części konkursu, system punktowy ocen konkursowych, a także ocenę predyspozycji kandydata do zajmowania stanowiska sędziego lub prokuratora; (ZASADNICZY BRAK, PRZYNAJMNIEJ JEśLI CHODZI O PRZYSTęPUJąCYCH DO EGZAMINóW...
2) organizację i przebieg aplikacji, w tym:
a) system punktowy oceny postępów aplikanta w czasie aplikacji, a także wyników kolokwium oraz egzaminu sędziowskiego i prokuratorskiego,
b) szczegółowy tryb i warunki odbywania aplikacji, również w ramach specjalizacji sądowej lub prokuratorskiej,
c) szczegółowy tryb i warunki sprawowania patronatu nad aplikantami
- uwzględniając zakres wiedzy teoretycznej i praktyki niezbędnej do zajmowania stanowiska sędziego lub prokuratora, a także specyfikę tych urzędów;
3) zakres, szczegółowe warunki i tryb przeprowadzania egzaminu sędziowskiego i prokuratorskiego, skład zespołu egzaminacyjnego i komisji egzaminacyjnej, sposób powoływania ich członków oraz tryb postępowania - uwzględniając zakres odbytej aplikacji w ramach specjalizacji sądowej lub prokuratorskiej, pisemną i ustną formę egzaminu, kwalifikacje członków komisji egzaminacyjnej, a także mając na uwadze konieczność zagwarantowania właściwego poziomu organizacyjnego i merytorycznego tych egzaminów oraz zabezpieczenia jednakowych warunków ich składania przez wszystkich aplikantów;
4) wysokość oraz warunki i tryb wypłacania, a także zwrotu stypendium, mając na uwadze zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Krajowego Centrum; (JEDYNE ROZPORZĄDZENIE, KTÓREGO PROJEKT JEST NA STRONACH MS)
5) wysokość wynagrodzenia członków zespołu konkursowego i zespołu egzaminacyjnego, w wymiarze nie większym niż miesięczne wynagrodzenie zasadnicze sędziego sądu okręgowego w pierwszej stawce awansowej - uwzględniając zakres i nakład ich pracy przy przygotowywaniu odpowiednio konkursu, egzaminu sędziowskiego lub prokuratorskiego;
6) wysokość wynagrodzenia członków komisji konkursowej, komisji do przeprowadzenia kolokwium oraz komisji egzaminacyjnej, w wymiarze nie większym niż miesięczne wynagrodzenie zasadnicze sędziego sądu okręgowego w pierwszej stawce awansowej - uwzględniając zakres i nakład ich pracy odpowiednio w czasie konkursu, kolokwium lub egzaminów sędziowskiego lub prokuratorskiego oraz odrębności w ich przeprowadzaniu;
7) wysokość wynagrodzenia patronów, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 9, w wymiarze nie większym niż 15 % kwoty bazowej stanowiącej podstawę wynagrodzenia zasadniczego sędziów i prokuratorów, ustalonej w ustawie budżetowej na dany rok, uwzględniając zakres i nakład ich pracy.
silentner jest off-line  
21-03-2008, 15:29  
erich
Stały bywalec
 
Posty: 601
Domyślnie Re: nowe zasady na aplikacje - zdążą czy nie?

od dawna potrzeby kadrowe sa minimalne

co do wielkosci naboru to na polaczona aplikacje sadowo - prokuratorska mowilo sie o ok. 200 osobach rocznie w skali kraju

generalnie z nieoficjalnych informacji wynika, ze w tym roku naboru do Krajowego Centrum nie bedzie
po 1 z przyczyn technicznych, np. Krajowe Centrum w Krakowie nie jest jeszcze gotowe
po 2 z przyczyn ideologicznych - aplikacja sadowa prawdopodobnie ulegnie radykalnej zmianie i dopoki nie wejda jakies nowe unormowania dopoty nie bedzie nowego naboru

a zatem skoro obecna ustawa nie przewiduje juz mozliwosci przeprowadzenia jakiegokolwiek naboru na starych zasadach to
nalezy przypuszczac, ze naboru nie bedzie w ogole.
erich jest off-line  
21-03-2008, 17:28  
smaczny kotlet
Przyjaciel forum
 
Posty: 762
Domyślnie Re: nowe zasady na aplikacje - zdążą czy nie?

Trzeba pamiętać, że zgodnie z założeniami projektu MS, nabór do Centrum ma być naborem na roczną tzw. aplikację ogólną, wspólną dla wszystkich. Po jej zakończeniu, najlepsi aplikanci mają kontynuować szkolenie na 2,5 letnich aplikacjach sądowej i prokuratorskiej. Pozostali (którzy ukończyli tą aplikacją ogólną) mogą zostać asystentami w sądzie lub prokuraturze, z (to ważne) możliwością zdawania po 3 latach pracy w takim charakterze, egzaminu sędziowskiego lub prokuratorskiego, a po jego zdaniu, ubiegania się w konkursie o stanowisko asesora prokuratury lub sędziego Sądu Rejonowego . Wynika z tego, że nabór na tą aplikacją ogólną powinien wynosić co najmniej 600-800 osób, by np. połowa z nich kontynuowała szkolenie na aplikacji sądowej/prokuratorskiej. Bo przecież co roku tylko z przyczyn "naturalnych" zwalnia się 300-400 stanowisk sędziowskich i prokuratorskich (przejścia w stan spoczynku, odejścia do innych zawodów).
A Centrum faktycznie w chwili obecnej absolutnie nie jest gotowe i nie wiem, gdzie przebiegałoby szkolenie w razie naboru w tym roku
smaczny kotlet jest off-line  
21-03-2008, 17:44  
porzeczka
Stały bywalec
 
Posty: 614
Domyślnie Re: nowe zasady na aplikacje - zdążą czy nie?

no cóż, widzę że jestem troszkę pewchowym rocznikiem jesli chodzi o aplikacje. z jedna ciagle mieszaja i nie moga sie zdecydować, a drugiej chyba w ogole nie bedzie...
nie pozostaje mi chyba nic innego jak uśmiechnąć się sama do siebie i pomysleć, ze mogłby być o wiele gorzej
i to też radzę, wszystkim innym, zdegustowanym jak ja.
porzeczka jest off-line  
21-03-2008, 18:24  
erich
Stały bywalec
 
Posty: 601
Domyślnie Re: nowe zasady na aplikacje - zdążą czy nie?

zdegustowani sa wszyscy: startujacy na aplikacje, odbywajacy aplikacje i ci ktorzy ukonczyli aplikacje, wiec nie jestes odosobniona
erich jest off-line  
21-03-2008, 19:11  
smarsw
Użytkownik
 
Posty: 45
Domyślnie Re: nowe zasady na aplikacje - zdążą czy nie?

. Bo przecież co roku tylko z przyczyn "naturalnych" zwalnia się 300-400 stanowisk sędziowskich i prokuratorskich (przejścia w stan spoczynku, odejścia do innych zawodów).
A Centrum faktycznie w chwili obecnej absolutnie nie jest gotowe i nie wiem, gdzie przebiegałoby szkolenie w razie naboru w tym roku

No i dobrze smaczny kotlet mówi . Nie ważne są układy tylko końcowa ocena z egzaminu sędziowskiego czy to prokuratorskiego . Ja was bardzo przepraszam że pisze o tych układach ale z tego wynika że jednak zostaje trochę miejsca dla tak zwanych ''ludzi z ulicy ''
smarsw jest off-line  
21-03-2008, 19:12  
smarsw
Użytkownik
 
Posty: 45
Domyślnie Re: nowe zasady na aplikacje - zdążą czy nie?

Fakt że tej puli dla ''ludzi z ulicy '' jest znikoma ilość ale dobre i tyle . Pozdrawiam .
smarsw jest off-line  
22-03-2008, 08:18  
p0105
Użytkownik
 
Posty: 120
Domyślnie Re: nowe zasady na aplikacje - zdążą czy nie?

czesc
ok najprawdopodobniej egzamin odbedzie sie we wrzesniu a wiadomo na jakich warunkach czy bedzie 250 pytan czy 150 oraz mial byc podany zakres materialu do egzaminu?
no to mamy 6 miesiecy nauki nie powiem ale troche mi to pokaplikowalo


pozdrawiam
p0105 jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Nowe zasady w szkole (odpowiedzi: 2) Witam. Na wstępie powiem że jestem w trzeciej klasie LO i ciekawi mnie postępowanie nowej pani dyrektor naszej szkoły. Mianowicie: po zaostrzeniu...
§ MDM nowe zasady (odpowiedzi: 1) Witam bardzo mnie zainteresowała ta nowelizacja programu Mieszkanie dla Młodych wiem że z dniem 01-IX-2015 r weszły nowe zasady dotyczące że można...
§ Nowe zasady dziedziczenia długów (odpowiedzi: 2) Chciałam się spytać czy nowe zasady będą obowiązywać też wstecz ? Dziedziczenia długów spadkowych. Nowe zasady | Z kraju
§ NOwe zasady CIT od 2014 r (odpowiedzi: 3) witam prosze o pomoc.zgodnie z posiadana przeze mnie wiedzą od 2014 r miały się zmienić zasady dotyczące rozliczania CIT. W skrócie:nasza firma...
§ nowe zasady ubioru (odpowiedzi: 3) Witam W firmie w której pracuję od kilku lat wprowadzono nagle bardzo zaostrzone reguły co do ubioru. Wcześniej nie było mowy o tym przy podpisaniu...
§ Nowe wybory, zmiany w naborze na aplikacje? (odpowiedzi: 16) Witam, jak sądzicie - czy po nowych wyborach i dojściu do władzy np. PO czy LiD znowu dostęp do aplikacji będzie reglamentowany?


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:58.