Prace magisterskie/licencjackie/referaty - i inne - Forum Prawne

 

Prace magisterskie/licencjackie/referaty - i inne 63

Prosze o pomoc w rozwiązaniu testu Test prawo cywilne 1. „Umowa dostawy powinna być stwierdzona pismem” (art. 606 k.c.) to zastrzeżenie formy pod rygorem: a. nieważności b. dla wywołania określonych skutków prawnych c. dla celów ...Wróć   Forum Prawne > Różne > Forum Młodych Prawników


Odpowiedz
 
03-01-2019, 17:54  
rena19
Początkujący
 
Posty: 3
Domyślnie test prawo cywilne

Prosze o pomoc w rozwiązaniu testu
Test prawo cywilne
1. „Umowa dostawy powinna być stwierdzona pismem” (art. 606 k.c.) to zastrzeżenie formy pod rygorem:
a. nieważności
b. dla wywołania określonych skutków prawnych
c. dla celów dowodowych
2. Ogłoszenie „Wynajmę mieszkanie za 500 zł miesięcznie „ to:
a. oferta
b. zaproszenie do składania oferty
c. przetarg
3. Jeżeli umowa nie określa jakości rzeczy oznaczonych co do gatunku, dłużnik powinien świadczyć rzeczy
a. najwyższej jakości
b. średniej jakości
c. dowolnej jakości
4. Testatorem jest
a. osoba, która sporządziła testament
b. osoba, która została wymieniona w testamencie
c. notariusz sporządzający testament
5. Spadkodawca ustawowy nie może być powołany z zastrzeżeniem
a. warunku
b. terminu
c. warunku lub terminu
6. Współwłaściciel może żądać zniesienia współwłasności
a. zawsze
b. raz na pięć lat
c. tylko za zgodą pozostałych współwłaścicieli
7. Darczyńca polecił obdarowanemu ukończenie studiów. Kto może domagać się ukończenia studiów od obdarowanego?
a. darczyńca
b. obdarowany
c. nikt
8. Uprawnienia z tytułu rekojmi nie jest:
a. żądanie wymiany rzeczy
b. odstąpienie od umowy
c. roszczenie o zapłatę odsetek
9. Dla ubezwłasnowolnionego częściowo ustanawia się
a. opiekuna
b. kuratora
c. zarządcę
10. Czynsz za wynajęty samochód to
a. pożytki naturalne
b. pożytki cywilne
c. pożytki prawa
11. Właścicielowi, który utracił posiadanie, przysługuje
a. roszczenie windykacyjne
b. roszczenie negatoryjne
c. roszczenie uzupełniające
12. Owoce zebrane z drzewa należącego do spółdzielni rolniczej to
a. ruchomość
b. nieruchomość
c. dobro osobiste
13. Wykaz inwentarza składa się przed
a. sądem
b. notariuszem
c. sądem i notariuszem?
14. Zapłata wynagrodzenia stanowi dla zleceniobiorcy
a. dług
b. wierzytelność?
c. uprawnienia kształtujące?
15. Oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie
a. dowolnej
b. pisemnej
c. aktu notarialnego
16. Rzeczą nie jest
a. strumień wody
b. książka nieznanego autora
c. nieruchomość bez księgi wieczystej
17. „Umowa zobowiązująca do przeniesienia własności powinna być zawarta w formie aktu notarialnego”( art.158 k.c.) to
a. norma względnie wiążąca
b. norma bezwzględnie wiążąca
c. norma semimperatywna
18. Ten, kto wie, że nie jest właścicielem
a. zasiedzi nieruchomość po upływie 20 lat
b. zasiedzi nieruchomość po upływie 30 lat
c. nie zasiedzi nieruchomości
19. Udział spadkowy małżonka w zbiegu z dziećmi wynosi co najmniej
a. 1/2
b. 1/3
c. 1/4
20. Pełnomocnictwo ogólne to umocowanie do dokonywania
a. czynności zwykłego zarządu
b. czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu
c. czynności zwykłego zarządu i czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu
21. Róże rosnące w ogrodzie ro
a. ruchomość
b. nieruchomość
c. dobro osobiste
22. Przedsiębiorstwo to
a. zorganizowana masa majątkowa przeznaczona do prowadzenia działalności gospodarczej
b. podmiot prawa cywilnego
c.zakład zatrudniający co najmniej 5 osób
23. Brak zdolności do czynności prawnyc powoduje
a. bezwzględną nieważność
b. względną nieważność
c. bezskuteczność zawieszoną
24. Wyremontowanie hali magazynowej to
a. świadczenie jednorazowe
b. świadczenie okresowe
c. świadczenie stałe
25. Darowizna niewykonana
a. może być zawsze odwołana
b. może być odwołana, jeżeli darczyńca znalazł się w niedostatku
c.nie może być odwołana
26. Bezprawność przy odpowiedzialności deliktowej to naruszenie
a. powinności powszechnie ciążących na wszystkich
b. powinności ustalonych między stronami
c. powinności wynikających z prawa karnego
27. Roszczenie niezwiązanie z prowadzeniem działalności gospodarczej stało się wymagalne w dniu 1 lipca 2016 r. Kiedy upłynie termin przedawnienia?
a. 1 lipca 2019 r.
b. 1lipca 2012 r.
c. 1 lipca 2026 r.
28. Ogłoszenie na ogólnopolskiej stronie internetowej należy interpretować tak jak zrozumiałby je
a. autor ogłoszenia
b. przeciętny odbiorca
c. rzeczywisty odbiorca
29. Hipotekę ustanawia się na
a. ruchomości
b. nieruchomości
c. ruchomości lub nieruchomości
30. Ziemniak wykopane z wydzierżawionego pola to
a. pożytki naturalne
b. pożytki cywilne
c. pożytki prawa
rena19 jest off-line  
03-01-2019, 17:55  
karolla0905
Zbanowany
 
Posty: 9.613
Domyślnie RE: test prawo cywilne

Mozemy przedyskutowac watpliwosci ale nikt za ciebie pracy domoweh odrabual nie bedzie.
karolla0905 jest off-line  
03-01-2019, 18:07  
rena19
Początkujący
 
Posty: 3
Domyślnie RE: test prawo cywilne

oczywiście
zad 1 b
zad 2 a
zad 3 a
zad 4 a
zad 5 nie wiem
zad 6 a
zad 7 a
zad 8 c
zad 9 b
zad 10 b
zad 11 nie wiem
zad 12 c
zad 13 c
zad 14 b
zad 15 c
zad 16 a
zad 17 b
zad 18 b
zad 19 a
zad 20 a
zad 21 c
zad 22 a
zad 23 nie wiem
zad 24 a
zad 25 b
zad 26 a
zad 27 a
zad 28 c
zad 29 b
zad 30 a
rena19 jest off-line  
03-01-2019, 18:07  
rena19
Początkujący
 
Posty: 3
Domyślnie RE: test prawo cywilne

jeśli można prosic o pomoc
rena19 jest off-line  
18-01-2019, 16:48  
bank00
Początkujący
 
Posty: 3
Domyślnie RE: Prace magisterskie/licencjackie/referaty - i inne

Cześć, w mojej pracy magisterskiej sporo piszę o zasadach, które narzuciła ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Czy moglibyście mi podsunąć jakieś książki, strony i inne źródła, z których mógłbym się wiele dowiedzieć na ten temat?
bank00 jest off-line  
22-01-2019, 11:15  
Todde
Początkujący
 
Posty: 1
Domyślnie Bibliografia

Dzień dobry
Mam spory problem ze skompletowaniem bibliografii do mojej pracy o tytule "Wpływ orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego na prawo prywatne w Polsce". W pracy zamierzam się skupić na zmianach w Kodeksie cywilnym i Kro, dlatego zwracam się do użytkowników forum z prośbą o wymienienie wszelkich możliwych źródeł o w.w. tematyce.
Z góry dziękuję za pomoc.
Todde jest off-line  
22-01-2019, 18:07  
oiengseg
Stały bywalec
 
Posty: 945
Domyślnie RE: Bibliografia

Stare, ale może Ci się przyda:

1. Limbach J., “Promieniowanie” konstytucji na prawo prywatne, Kwartalnik Prawa Prywatnego 1999, z. 3, s. 405 i n.

2. Łętowska E., Promieniowanie orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego na poszczególne gałęzie prawa, (w Księga XX-lecia orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, (red. M. Zubik), Warszawa 2006;

3. Łętowska E., Wpływ Konstytucji na prawo cywilne (w Konstytucyjne podstawy systemu prawa, Warszawa 2001, s. 125 i n.

4. Safjan M. (w System Prawa Prywatnego. Tom I, rozdziały: Źródła prawa cywilnego; Zasady prawa cywilnego, Warszawa 2008;

5. Safjan M., Konstytucja a prawo cywilne (w Ecclesia et Status.Księga jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej Profesora Józefa Krukowskiego, Lublin 2004;

6. Safjan M., Refleksje wokół konstytucyjnych uwarunkowań rozwoju ochrony dóbr osobistych, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2002, z. 1, s. 223 i n.

7. Tuleja P., Stosowanie Konstytucji RP w świetle zasady jej nadrzędności (wybrane problemy), Kraków 2003;

8. Wojtyczek K., Horyzontalny wymiar praw człowieka zagwarantowanych w Konstytucji RP, Kwartalnik Prawa Prywatnego 1999, nr 2, s.225 i n.
oiengseg jest off-line  
22-01-2019, 19:44  
DemPlays
Użytkownik
 
Posty: 274
Domyślnie RE: Bibliografia

A to ma być praca magisterska? Jeśli tak, to wydaje mi się, że wypadałoby trochę ograniczyć temat ramami czasowymi albo do jakiejś konkretnej dziedziny prawa, bo opisanie wpływu TK na całe prawo prywatne od 82' to dość spore zagadnienie.
DemPlays jest off-line  
24-01-2019, 16:03  
martynaen
Początkujący
 
Posty: 2
Domyślnie RE: Prace magisterskie/licencjackie/referaty - i inne

Drodzy,

zgłaszam się do Was z prośbą, rozpoczynam pisanie swojej pracy magisterskiej z prawa cywilnego. Jako temat wybrałam - choroba psychiczna jako podstawa do unieważnienia małżeństwa.

Czy ktoś z Was mógłby pomóc mi/ naprowadzić mnie na dobrą literaturę na w/w temat?

Proszę również o wszystkie rady dotyczące pisania pracy magisterskiej. Niestety trafiłam na promotora, który kompletnie nie interesuje się swoimi podopiecznymi są tego plusy i minusy...

Z góry bardzo dziękuję Wam za pomoc i serdecznie pozdrawiam!
martynaen jest off-line  
26-01-2019, 12:31  
WicePrezes
Użytkownik
 
Posty: 142
Domyślnie NIP dla niepełnoletniej osoby fizycznej

jak wiadomo, kiedyś NIP musieli mieć wszyscy z emerytami i pracownikami włącznie, a obecnie NIP otrzymują przedsiębiorcy (pracownik na zeznanie podatkowe wpisuje nr PESEL)

na studiach dostałem dziwne zadanie: mam wskazać konkretną sytuację gdy wg stanu prawnego obowiązującego 1 stycznia 2019 rodzice mają obowiązek złożyć wniosek o nadanie NIP-u nowonarodzonemu dziecku

szczególnie dziwne jest że pytanie nie brzmi "czy istnieje obowiązek" ale ja mam podać przykład istnienia takiego obowiązku (a więc taki obowiązek istnieje przynajmniej w niektórych wyjątkowych przypadkach)

zakładam że niemowlę nie założy DG gdyż nie ma żadnej (nawet ograniczonej) zdolności do czynności prawnych; teoretycznie mogłoby posiadać akcje lub obligacje lub inne papiery wartościowe (np. wskutek spadkobrania) ale to chyba niewłaściwy kierunek myślenia

rozumiem że forum nie służy do odrabiania zadań domowych, ale licze że ktoś chociaż ogólnie wskaże mi kierunek, np. gałąź prawa, rodzaj podatku, tytuł ustawy albo wskaże jakies pojęcie z zakresu prawa podatkowego
WicePrezes jest off-line  
04-03-2019, 16:40  
ostry88
Początkujący
 
Posty: 1
Domyślnie logika prawnicza

Dzień dobry,
mam pytanie dotyczące logiki prawniczej.

Przeprowadź wnioskowanie z kwadratu logicznego dla zdań modalnych przyjmując jako przesłanke że:

a) prawdziwe jest zdanie nadrzędne do zdania: Iwona może nie zdążyć na 9:00

Moglby ktoś wytlumaczyc jak zrobić to zadanie?
ostry88 jest off-line  
10-03-2019, 19:13  
Lavyer
Początkujący
 
Posty: 15
Domyślnie RE: logika prawnicza

Czy to na pewno z kwadratu? Sprawdź modalności deontyczne.
Lavyer jest off-line  
13-03-2019, 01:46  
WicePrezes
Użytkownik
 
Posty: 142
Domyślnie RE: Prace magisterskie/licencjackie/referaty - i inne

czy ktoś z Państwa ma pojęcie gdzie szukać info o NIP-ie dla niemowlaka? (wyżej opisałem szczegóły)
WicePrezes jest off-line  
15-03-2019, 09:27  
Anarky
Początkujący
 
Posty: 2
Domyślnie RE: Prace magisterskie/licencjackie/referaty - i inne

Dzień dobry,
czy znalazłby się ktoś, kto mógłby mi polecić publikacje naukowe dotyczące udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniach cywilnych i administracyjnych?
Anarky jest off-line  
17-03-2019, 16:34  
wania322
Początkujący
 
Posty: 1
Domyślnie zmiana treści umowy

Witam, potrzebuje pomocy. Muszę przygotować projekt na temat:
Zmiana tresci umowy przez strony oraz zmiana tresci umowy przez orzecznitwo sądowe

Czy moglby ktos napisac co powininem zawrzeć w prezentacji, skąd wziąć informacje?
wania322 jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Staż pracy a studia licencjackie + magisterskie/umowa o pracę (odpowiedzi: 4) Witam, wiem że za studia wyższe nalicza się 8 lat stażu pracy. Wiem też że gdy pracowałem podczas studiów wybieram korzystniejszą dla mnie opcję (w...
§ czy meldujac sie w UM musze poinformowac o ty wszystkie referaty tegoz UM (odpowiedzi: 1) witam jestem nowa na forum mam dwa pytania czy meldujac sie w UM danego miasta mam obowiazek chodzic od drzwi do drzwi i w każdym referacie zgłaszać...
§ Umowa o prace a inne zatrudnienia (odpowiedzi: 1) Witam wszystkich, Mam pytanie odnośnie innego zatrudnienia w przypadku już posiadanej umowy o pracę u jednego pracodawcy. Aktualnie pracuję dla...
§ staż pracy a studia licencjackie+magisterskie+urlop dziekanski (odpowiedzi: 1) Witam Mam problem z policzeniem stażu pracy do urlopu dla znajomej, ponieważ równocześnie pracowała i studiowała a w międzyczasie miała dziekankę. ...
§ prace magisterskie, licencjackie, matury (odpowiedzi: 8) witam, czy pisanie prac ww. i ogłaszanie chęci tworzenia takich prac za pieniądze na różnego rodzaju portalach jest karalne?
§ studia licencjackie- magisterskie (odpowiedzi: 1) Witam, Chciałabym zasięgnąć języka w jednej kwestii. Jestem na studiach lic. na dwóch kierunkach. Zacznę od października odpowiednio II i III...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:58.