Egzamin wstępny na aplikację radcowską 2012 - część II - Forum Prawne

 

Egzamin wstępny na aplikację radcowską 2012 - część II 51

była ponoć jakaś literówka w pytaniu...Wróć   Forum Prawne > Różne > Forum Młodych Prawników


Zamknięty temat
 
29-09-2012, 23:15  
marketgarden
Stały bywalec
 
Posty: 1.057
Domyślnie RE: Egzamin wstępny na aplikację radcowską 2012 - część II

była ponoć jakaś literówka w pytaniu
marketgarden jest off-line  
29-09-2012, 23:15  
Deshe
Użytkownik
 
Posty: 122
Domyślnie RE: Egzamin wstępny na aplikację radcowską 2012 - część II

Cytat:
Napisał/a apall Zobacz post
bo o separację były chyba 2 pytania.jedno o to czy przy separacji mozna zawiesic władze rodzicielską,czy wyłaczyc mozliwosc orzeczenia rozwodu przez 3 lata czy wyłaczyc mozliwosc zniesienia separacji.
a drugie tego czy separacja moze byc zniesiona na zgodny wniosek czy tylko przez jednego czy cos tam jeszcze.tak kojarze

No też mi się tak wydaje...gdyby było inaczej, to mieliby problem, bo art 112 KRiO stanowi, ze w wyroku orzekającym rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa, sąd może orzec o pozbawieniu władzy rodzicielskiej lub jej zawieszeniu.
Deshe jest off-line  
29-09-2012, 23:16  
bąbeleczek
Użytkownik
 
Posty: 39
Domyślnie RE: Egzamin wstępny na aplikację radcowską 2012 - część II

Cytat:
Napisał/a Deshe Zobacz post
to w końcu 3% i od 30 do 50 000? Bo tak zaznaczyłem - a nie czytałem tej ustawy...?
prawidłowa odp. to c. 2% od 30 do 100 000
bąbeleczek jest off-line  
29-09-2012, 23:16  
marketgarden
Stały bywalec
 
Posty: 1.057
Domyślnie RE: Egzamin wstępny na aplikację radcowską 2012 - część II

Cytat:
Napisał/a apall Zobacz post
było było.o rozwód bez orzekania o winie na kogo wniosek-jednego czy obu
no to na zgodny wniosek obu chyba czy nie, bo ja już odloty zaliczam
marketgarden jest off-line  
29-09-2012, 23:18  
Deshe
Użytkownik
 
Posty: 122
Domyślnie RE: Egzamin wstępny na aplikację radcowską 2012 - część II

Cytat:
Napisał/a marketgarden Zobacz post
no to na zgodny wniosek obu chyba czy nie, bo ja już odloty zaliczam
dokładnie
Deshe jest off-line  
29-09-2012, 23:18  
apall
Użytkownik
 
Posty: 181
Domyślnie RE: Egzamin wstępny na aplikację radcowską 2012 - część II

tak na zgodny.my sie tylko pytan próbujemy doliczyc.dzieki za to prawo pracy-juz jestem spokojna ze dobrze
apall jest off-line  
29-09-2012, 23:18  
qwert10
Stały bywalec
 
Posty: 746
Domyślnie RE: Egzamin wstępny na aplikację radcowską 2012 - część II

Na obu.
qwert10 jest off-line  
29-09-2012, 23:19  
izabelabom12
Początkujący
 
Posty: 9
Domyślnie RE: Egzamin wstępny na aplikację radcowską 2012 - część II

na zgodny wniosek małżonków sad może nie orzekać o winie
izabelabom12 jest off-line  
29-09-2012, 23:20  
piciu1
Użytkownik
 
Posty: 96
Domyślnie RE: Egzamin wstępny na aplikację radcowską 2012 - część II

Cytat:
Napisał/a marketgarden Zobacz post
no to na zgodny wniosek obu chyba czy nie, bo ja już odloty zaliczam
Obu tylko i wyłącznie. Orzekanie bez winy na wniosek jednej strony tworzy pole do niesprawiedliwych orzeczeń (taki wniosek mogłaby przecież złożyć strona winna rozkładu pożycia i sąd byłby nim związany).
piciu1 jest off-line  
29-09-2012, 23:20  
Deshe
Użytkownik
 
Posty: 122
Domyślnie RE: Egzamin wstępny na aplikację radcowską 2012 - część II

Ja zaznaczam swoje dobre odpowiedzi - może ktoś skorzysta, albo poprawi

1. Kadencja KE – 5 lat
2. Kadencja Prezesa NIK – 6 lat
3. Członków KRRiTV – Wybieta: Sejm, Senat, Prezydent
4. Przewodniczący TS: I Prezes SN
5. Skład Rady Europejskiej: głowy państw i szefowie rządów państw, Przewodniczący i Przewodniczący KE
6. Umowy okazjonalne najmu: os fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej
7. Statut Biura RPO – nadaje RPO
8. Prezesa i V-ce Prezesa TK: Prezesa i Wiceprezesa Trybunału powołuje Prezydent RP spośród dwóch kandydatów przedstawionych na każde z tych stanowisk przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału.
9. Warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności wobec sprawcy występku o charakterze chuligańskim: przy pozbawieniu wolności
10. Brak oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński przy jednoczesnym podpisaniu aktu małżeńskiego: każdy, kto ma w tym interes prawny, może wystąpić z powództwem o ustalenie istnienia / nieistnienia małżeństwa
11. rejestr związków powiatowych prowadzi – minister właściwy ds./ administracji publicznej
12. ratyfikacja umów – za zgodą 2/3 sejmu i 2/3 senatu przy obecności co najmniej ½
13. dział IV księgi wieczystej – HIPOTEKI
14. w postepowaniu wykroczeniowym cofnięcie żądania ukarania przez pokrzywdzonego – ponowne złożenie niedopuszczalne
15. oświadczenie o wstąpieniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego w KPK – do rozpoczęcia przewodu sądowego na pierwszej rozprawie głównej
16. przy rozwodzie – na zgodny wniosek stron nie orzeka się o winie
17. zniesienie separacji – na zgodne żądanie małżonków
18. Postępowanie pojednawcze w KPC – 1 sędzia
19. Jeżeli w orzeczeniu o uznaniu za zmarłego określono dzień zgonu, uważa się ze zgon nastąpił z końcem tego dnia
20. Przeniesienie własności nieruchomości – niemożliwe z zastrzeżeniem warunku / terminu
21. Brak zgody wszystkich współwłaścicieli (rozporządzanie współwłasnością przekraczające zakres zwykłego zarządu) – sąd na żadanie współwłaścicieli, których udziały wynoszą co najmniej ½
22. Uprawnienie do żądania zniesienia współwłasności – można ograniczyć przez czynność prawną na max 5 lat
23. Nabycie spadku testamentowego – chwila śmierci
24. Testament w obecności wójta – 2 świadków
25. Środkiem karnym nie jest w KW: nagana
26. Od ostatecznej decyzji MS – skarga do s.a służy Prezydium KRRP
27. Ile trwa przerwa w pracy przy normie powyzej 6h i czy jest wliczana w czas pracy – 15 minut (wliczana do czasu pracy)
28. Opłata od pozwu w postępowaniu nakazowym – czwarta część
29. Okres wypowiedzenia dla umowy na zastępstwo – 3 dni
30. Zaliczenie wypadku przy pracy – zaliczenie – do 6 miesięcy od wypadku
31. Podanie do publicznej wiadomości –środek karny
32. Ubieganie o ponowne zwolnienie przy karze 25lat pozbawienia wolności po odwołaniu ze zwolnienia z odbywania kary – po 5 latach w zakładzie
33. Kara ograniczenia wolności nadzwyczajnie obostrzona w KK – w mc i latach
34. 7 sedziów przekazuje w NSA zagadnienie – Izbie SN
35. Spory kompetencyjne – starosta
36. kiedy nie można ustanowić odrębnej własności lokali - w post. Spadkowym
37. zwrot pozwu – info dla powoda
38. inspektorów nadzoru budowlanego – powołuje starosta
39. wyrok nakazowy – posiedzenie bez udziału stron
40. w sekretariacie na – 7 dni
41. przepadek w postępowaniu przygotowawczym – sąd na wniosek prokuratora
42. PG roczną informację o kontrolach telef. – przedstawia Sejmowi i Senatowi
43. Sąd wezwany/ sędzia wyznaczony – na wniosek strony mogą przesłuchać dodatkowego świadka
44. KSH – przeszacowanie : znaczne
45. Roszczenie o alimenty za okres przekraczający rok – rok
46. Gruźlica – 270 dni
47. Inicjatywa ws ustawy budżetowej: RM
48. NSA unieważnia na wniosek – Prezesa NSA
49. Radca skreślenie z listy – chociażby częściowa utrata zdolności do czynności prawnych
50. Zawieszenie wykonania kary przy ograniczeniu wolności – grzywna 135 stawek dziennych
51. Gwarancje pożyczki – nie mogą przekraczać 3/5 rocznego PKB
52. O trwałej niezdolności adwokata – ORA
53. Sądy administracyjne wyłączone – od zazwoleń co do małego ruchu granicznego
54. Nie można uchylić się od skutków prawnych ugody z powodu odnalezienia dowodów co do roszczeń, których ugoda dotyczy, chyba że została zawarta w złej wierze
55. Ogłoszenie – publicznie
56. Rozprawa – 7 dni / pilne 3 dni
57. Okoliczność, że pełnomocnik jest ograniczony w zdolności do czynności prawnych, nie ma wpływu na ważność czynności dokonanej przez niego w imieniu mocodawcy
58. 2 sędziów + 3 ławników (bez zdania odrębnego) – podpisują 2 sędziów
59. Udział spadkowy małżonka, który dziedziczy w zbiegu z rodzicami, rodzeństwem i zstępnymi rodzeństwa spadkodawcy, wynosi połowę spadku
60. Ostrzeżenie dziekańskie – odwołanie do ORA
61. Przygotowanie – karalne, gdy ustawa tak stanowi
62. Uzupełnienie wyroku co do kosztóa. - postanowieniem
63. Przekroczenie granic stanu wyższej konieczności – można nadzwyczajnie złagodzić karę
64. Sp. Z o.o./ akcyjna w organizacji - odpowiednio przepisy dotyczące danego typu spółki po jej wpisie do rejestru
65. KSH – jawna: powierzenie os. 3 spoza grona wspólników – niemożliwe
66. KSH – komandytariusz może wnieść poniżej sumy kom – nie mogą go zwolnić z wniesienia wkładu
67. Kasacja w następstwie kasacji – niedopuszczalna
68. List gończy – możliwa nagroda
69. Zaprzeczenie ojcostwa po śmierci – niemożliwe
70. Apelacyjny – na wniosek rejonowego przekazuje do s.o – sprawy zawiłe
71. Terminy – zawite
72. Narada i głosowanie – tajne (nie można odtajnić)
73. Śmierć – koniec dnia
74. Prezydent nadaje obywatelstwo
75. Ksh – odsetki – ani od wkładów / ani od udziałów
76. KSH – solidarnie wstępujący z występującym
77. Aplikant przed 6 miesiącami – nie może w s.o
78. Przewodniczący TK – Pierwszy Prezes SN
79. Zastępstwo dla adwokata – dziekan
80. Sąd na żądanie skarżącego – grzywna dla organu
81. Umowa o pracę osoby z ograniczoną zdolnością
82. Cofnięcie darowizny – z dostatecznym rozeznaniem
83. Nie można uchylić się od skutków prawnych ugody z powodu odnalezienia dowodów co do roszczeń, których ugoda dotyczy, chyba że została zawarta w złej wierze
84. KPA – organ uwzględnia w całości do dnia rozprawy
85. Wznowienie – po 5 latach, tylko, gdy była źle reprezentowana
86. Prtnerska – do końca roku obrotowego
87. Ważność wyborów stwierdza SN
88. Przepadek uprawomocnienie wyroku
89. naprawienie szkody nie stosuje się przepisów o przedawnieniu i renty z kc nie stosuje się
90. Ugoda staje się wykonalna z dniem, w którym postanowienie o jej zatwierdzeniu stało się ostateczne
91. Separacja – zawieszenie władzy rodzicielskiej
Deshe jest off-line  
29-09-2012, 23:21  
kubatrz
Użytkownik
 
Posty: 62
Domyślnie RE: Egzamin wstępny na aplikację radcowską 2012 - część II

Cytat:
Napisał/a bąbeleczek Zobacz post
prawidłowa odp. to c. 2% od 30 do 100 000
Zgadza się,
Art. 13. 1. Opłatę stosunkową pobiera się w sprawach o prawa majątkowe; wynosi ona 5 % wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100 000 złotych.
2. Opłata stosunkowa w sprawach o prawa majątkowe dochodzone w postępowaniu grupowym wynosi 2 % wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100 000 złotych.

Szkoda tylko, że ja inaczej zaznaczyłem... :/
kubatrz jest off-line  
29-09-2012, 23:21  
qwert10
Stały bywalec
 
Posty: 746
Domyślnie

z prawa pracy były 3 pytania
1. przerwa 15 min wlicza się
2. zwolnenie 3 dni
3. Sąd może rozwiazac umowę

Kasacja w następstwie kasacji – niedopuszczalna. Ma ktoś podstawę prawną do tego bo chcę się upewnić
qwert10 jest off-line  
29-09-2012, 23:26  
bąbeleczek
Użytkownik
 
Posty: 39
Domyślnie RE: Egzamin wstępny na aplikację radcowską 2012 - część II

Cytat:
Napisał/a Deshe Zobacz post
Ja zaznaczam swoje dobre odpowiedzi - może ktoś skorzysta, albo poprawi

1. Kadencja KE – 5 lat
2. Kadencja Prezesa NIK – 6 lat
3. Członków KRRiTV – Wybieta: Sejm, Senat, Prezydent
4. Przewodniczący TS: I Prezes SN
5. Skład Rady Europejskiej: głowy państw i szefowie rządów państw, Przewodniczący i Przewodniczący KE
6. Umowy okazjonalne najmu: os fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej
7. Statut Biura RPO – nadaje RPO
8. Prezesa i V-ce Prezesa TK: Prezesa i Wiceprezesa Trybunału powołuje Prezydent RP spośród dwóch kandydatów przedstawionych na każde z tych stanowisk przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału.
9. Warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności wobec sprawcy występku o charakterze chuligańskim: przy pozbawieniu wolności
10. Brak oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński przy jednoczesnym podpisaniu aktu małżeńskiego: każdy, kto ma w tym interes prawny, może wystąpić z powództwem o ustalenie istnienia / nieistnienia małżeństwa
11. rejestr związków powiatowych prowadzi – minister właściwy ds./ administracji publicznej
12. ratyfikacja umów – za zgodą 2/3 sejmu i 2/3 senatu przy obecności co najmniej ½
13. dział IV księgi wieczystej – HIPOTEKI
14. w postepowaniu wykroczeniowym cofnięcie żądania ukarania przez pokrzywdzonego – ponowne złożenie niedopuszczalne
15. oświadczenie o wstąpieniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego w KPK – do rozpoczęcia przewodu sądowego na pierwszej rozprawie głównej
16. przy rozwodzie – na zgodny wniosek stron nie orzeka się o winie
17. zniesienie separacji – na zgodne żądanie małżonków
18. Postępowanie pojednawcze w KPC – 1 sędzia
19. Jeżeli w orzeczeniu o uznaniu za zmarłego określono dzień zgonu, uważa się ze zgon nastąpił z końcem tego dnia
20. Przeniesienie własności nieruchomości – niemożliwe z zastrzeżeniem warunku / terminu
21. Brak zgody wszystkich współwłaścicieli (rozporządzanie współwłasnością przekraczające zakres zwykłego zarządu) – sąd na żadanie współwłaścicieli, których udziały wynoszą co najmniej ½
22. Uprawnienie do żądania zniesienia współwłasności – można ograniczyć przez czynność prawną na max 5 lat
23. Nabycie spadku testamentowego – chwila śmierci
24. Testament w obecności wójta – 2 świadków
25. Środkiem karnym nie jest w KW: nagana
26. Od ostatecznej decyzji MS – skarga do s.a służy Prezydium KRRP
27. Ile trwa przerwa w pracy przy normie powyzej 6h i czy jest wliczana w czas pracy – 15 minut (wliczana do czasu pracy)
28. Opłata od pozwu w postępowaniu nakazowym – czwarta część
29. Okres wypowiedzenia dla umowy na zastępstwo – 3 dni
30. Zaliczenie wypadku przy pracy – zaliczenie – do 6 miesięcy od wypadku
31. Podanie do publicznej wiadomości –środek karny
32. Ubieganie o ponowne zwolnienie przy karze 25lat pozbawienia wolności po odwołaniu ze zwolnienia z odbywania kary – po 5 latach w zakładzie
33. Kara ograniczenia wolności nadzwyczajnie obostrzona w KK – w mc i latach
34. 7 sedziów przekazuje w NSA zagadnienie – Izbie SN
35. Spory kompetencyjne – starosta
36. kiedy nie można ustanowić odrębnej własności lokali - w post. Spadkowym
37. zwrot pozwu – info dla powoda
38. inspektorów nadzoru budowlanego – powołuje starosta
39. wyrok nakazowy – posiedzenie bez udziału stron
40. w sekretariacie na – 7 dni
41. przepadek w postępowaniu przygotowawczym – sąd na wniosek prokuratora
42. PG roczną informację o kontrolach telef. – przedstawia Sejmowi i Senatowi
43. Sąd wezwany/ sędzia wyznaczony – na wniosek strony mogą przesłuchać dodatkowego świadka
44. KSH – przeszacowanie : znaczne
45. Roszczenie o alimenty za okres przekraczający rok – rok
46. Gruźlica – 270 dni
47. Inicjatywa ws ustawy budżetowej: RM
48. NSA unieważnia na wniosek – Prezesa NSA
49. Radca skreślenie z listy – chociażby częściowa utrata zdolności do czynności prawnych
50. Zawieszenie wykonania kary przy ograniczeniu wolności – grzywna 135 stawek dziennych
51. Gwarancje pożyczki – nie mogą przekraczać 3/5 rocznego PKB
52. O trwałej niezdolności adwokata – ORA
53. Sądy administracyjne wyłączone – od zazwoleń co do małego ruchu granicznego
54. Nie można uchylić się od skutków prawnych ugody z powodu odnalezienia dowodów co do roszczeń, których ugoda dotyczy, chyba że została zawarta w złej wierze
55. Ogłoszenie – publicznie
56. Rozprawa – 7 dni / pilne 3 dni
57. Okoliczność, że pełnomocnik jest ograniczony w zdolności do czynności prawnych, nie ma wpływu na ważność czynności dokonanej przez niego w imieniu mocodawcy
58. 2 sędziów + 3 ławników (bez zdania odrębnego) – podpisują 2 sędziów
59. Udział spadkowy małżonka, który dziedziczy w zbiegu z rodzicami, rodzeństwem i zstępnymi rodzeństwa spadkodawcy, wynosi połowę spadku
60. Ostrzeżenie dziekańskie – odwołanie do ORA
61. Przygotowanie – karalne, gdy ustawa tak stanowi
62. Uzupełnienie wyroku co do kosztóa. - postanowieniem
63. Przekroczenie granic stanu wyższej konieczności – można nadzwyczajnie złagodzić karę
64. Sp. Z o.o./ akcyjna w organizacji - odpowiednio przepisy dotyczące danego typu spółki po jej wpisie do rejestru
65. KSH – jawna: powierzenie os. 3 spoza grona wspólników – niemożliwe
66. KSH – komandytariusz może wnieść poniżej sumy kom – nie mogą go zwolnić z wniesienia wkładu
67. Kasacja w następstwie kasacji – niedopuszczalna
68. List gończy – możliwa nagroda
69. Zaprzeczenie ojcostwa po śmierci – niemożliwe
70. Apelacyjny – na wniosek rejonowego przekazuje do s.o – sprawy zawiłe
71. Terminy – zawite
72. Narada i głosowanie – tajne (nie można odtajnić)
73. Śmierć – koniec dnia
74. Prezydent nadaje obywatelstwo
75. Ksh – odsetki – ani od wkładów / ani od udziałów
76. KSH – solidarnie wstępujący z występującym
77. Aplikant przed 6 miesiącami – nie może w s.o
78. Przewodniczący TK – Pierwszy Prezes SN
79. Zastępstwo dla adwokata – dziekan
80. Sąd na żądanie skarżącego – grzywna dla organu
81. Umowa o pracę osoby z ograniczoną zdolnością
82. Cofnięcie darowizny – z dostatecznym rozeznaniem
83. Nie można uchylić się od skutków prawnych ugody z powodu odnalezienia dowodów co do roszczeń, których ugoda dotyczy, chyba że została zawarta w złej wierze
84. KPA – organ uwzględnia w całości do dnia rozprawy
85. Wznowienie – po 5 latach, tylko, gdy była źle reprezentowana
86. Prtnerska – do końca roku obrotowego
87. Ważność wyborów stwierdza SN
88. Przepadek uprawomocnienie wyroku
89. naprawienie szkody nie stosuje się przepisów o przedawnieniu i renty z kc nie stosuje się
90. Ugoda staje się wykonalna z dniem, w którym postanowienie o jej zatwierdzeniu stało się ostateczne
91. Separacja – zawieszenie władzy rodzicielskiej
a możesz uzupełnić o inne pytania ktore tu padały?
bąbeleczek jest off-line  
29-09-2012, 23:27  
Deshe
Użytkownik
 
Posty: 122
Domyślnie RE: Egzamin wstępny na aplikację radcowską 2012 - część II

Cytat:
Napisał/a qwert10 Zobacz post
Kasacja w następstwie kasacji – niedopuszczalna. Ma ktoś podstawę prawną do tego bo chcę się upewnić
niedopuszczalna - sprawdzałem
Deshe jest off-line  
29-09-2012, 23:27  
bąbeleczek
Użytkownik
 
Posty: 39
Domyślnie RE: Egzamin wstępny na aplikację radcowską 2012 - część II

ok wyszło mi 100 punktów idę spać bo czuję, że świruję....
bąbeleczek jest off-line  
Zamknięty temat

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Egzamin Wstępny na Aplikację Radcowską 2014. (odpowiedzi: 1001) Witam. Postanowiłam założyć wątek dla tegorocznych kandydatów również na aplikacje radcowska. Może ktoś chętny podzieli się spostrzeżeniami. Jak...
§ Egzamin wstępny na aplikację radcowską w 2013 r. cz. 2. (odpowiedzi: 907) "Stary" temat zamknąłem, ale jest widoczny i można czytać. Przypominamy również, że i Młodych Prawników obowiązują zapisy naszego regulaminu. W...
§ Egzamin wstępny na aplikację radcowską w 2013 r. (odpowiedzi: 964) Witam, We wrześniu przyszłego roku mam zamiar podejść do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską. Pierwszy raz startowałam zaraz po studiach,...
§ Egzamin wstępny na aplikację radcowską 2012 - część III (odpowiedzi: 2) Czy posiada ktoś może te testy wraz z odpowiedziami?:) ------------------- Kolejna część tego jakże popularnego wątku -------------------
§ egzamin na aplikację radcowską 2012 - wyniki (odpowiedzi: 2) czy są już w internecie dostępne odpowiedzi do dzisiejszego egzaminu? jeśli tak proszę o linka
§ Egzamin Wstępny Na Aplikację Radcowską 2012 (odpowiedzi: 1085) Witam, nie mogłem odszukać interesującego mnie wątku - stąd ten owy temat i pierwsze w nim pytanie. Czy macie może jakąś informacje, kiedy...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:22.