Egzamin komorniczy 2013 - Forum Prawne

 

Egzamin komorniczy 2013 2

Hejka wszystkim...w kwestii pytań to ruchomości z zastawem patrząc na ostatnie zmiany majowe można rzeczywiście się spodziewać, słuszna uwaga co do momentu odprowadzenia VATU. Czy ktoś z Was miał w kancelarii sprawę transgraniczną? Obawiam się ...Wróć   Forum Prawne > Różne > Forum Młodych Prawników


Zamknięty temat
 
05-01-2013, 13:52  
czarna_artystka
Użytkownik
 
Posty: 55
Domyślnie RE: Egzamin komorniczy 2013

Hejka wszystkim...w kwestii pytań to ruchomości z zastawem patrząc na ostatnie zmiany majowe można rzeczywiście się spodziewać, słuszna uwaga co do momentu odprowadzenia VATU. Czy ktoś z Was miał w kancelarii sprawę transgraniczną? Obawiam się takiej sprawy oraz tradycyjnie statków morskich hehe, pewnie będą pytania w podobnej trudności co rok temu bądź gorsze... aż gęsia skórka mi przechodzi
czarna_artystka jest off-line  
06-01-2013, 18:03  
czarna_artystka
Użytkownik
 
Posty: 55
Domyślnie RE: Egzamin komorniczy 2013

Widzę, że mało aktywnych użytkowników, ale rzucam temat: egzekucja z udziałów w spółce z o.o. - to jeden z moich typów na ten rok
Stan faktyczny: wierzyciel składa wyrok+wniosek przeciwko spółce oczywiście wskazuje jako sposób dokonanie w KRS zajęcia udziałów.
Komornik na wniosek wierzyciela dokonuje wszystkich czynności zawiadomienie..postanowienie o ustaleniu kosztów dla pełnomocnika etc...+ zajęcie do KRS..
W następstwie zajęcia KRS przysyła Komornikowi postanowienie wskazując ilość udziałów, które zostały zajęte i WYCENIA ICH WARTOŚĆ.. CO dalej? Wiem, że praktyka sądów jest tutaj różna. Tak na prawdę co sąd to inaczej! Wiem, że jeden z Komorników w podobnej sytuacji wystąpił do sądu o zarządzenie sprzedaży. Sąd następnie umorzył postępowanie uzasadniając, że zarządzić ma Komornik. U innego Komornika natomiast gdy Komornik zarządził sprzedaż to sąd uchylił mu tą czynność uzasadniając, że Komornik nie ma do tego umocowania.
Jak zatem zrobić na egzaminie żeby zdać????
Jeżeli ktoś miał w Kancelarii taką sprawę to proszę o odpowiedź

W łódzkim ZIMA
czarna_artystka jest off-line  
06-01-2013, 20:29  
k20020
Początkujący
 
Posty: 7
Domyślnie RE: Egzamin komorniczy 2013

Egzekucję z udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzi się na podstawie przepisów o egzekucji z wierzytelności. Pierwszą czynnością w egzekucji z udziału w spółce z o.o. jest jego zajęcie. Komornik zawiadamia dłużnika egzekwowanego, że nie wolno mu odbierać żadnego świadczenia ani rozporządzać zajętą wierzytelnością i ustanowionym dla niej zabezpieczeniem. Komornik wzywa spółkę z o. o. do wykonania obowiązków wynikających z art. 896 § 1 pkt 2 i § 2 kpc. Zajęcie udziału jest dokonane i wywołuje skutek prawny od chwili doręczenia wezwania dłużnikowi zajętej wierzytelności, a więc spółce. Nastąpi ono też, gdy zbycie udziału przez dłużnika nastąpiło przed zawiadomieniem o tym spółki, albowiem przejście udziału wobec spółki wywołuje skutek od momentu jej zawiadomienia - art. 187 § 1 ksh. Zajęcie nastąpi do wysokości sumy możliwych dochodów z udziałów, które one przynoszą. Zajęcie udziałów powoduje też zajęcie świadczeń związanych z udziałem, takich jak przypadająca wspólnikowi część zysku (art. 191 ksh), należne dłużnikowi sumy na skutek umorzenia udziału w całości lub części (art. 199 ksh), wypłaty wynikające z obniżenia kapitału (art. 264 ksh), części majątku należne mu na skutek likwidacji (art. 286 ksh). Zajęcie udziałów nie narusza uprawnień dłużnika do jego świadczeń należnych mu od spółki, jak wynagrodzenie, lub innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych wynikających z umowy spółki. Zajęcie nie ma też wpływu na wzajemne stosunki między wspólnikiem a spółką. Zajęcie nie pozbawia dłużnika uprawnień ze sfery korporacyjnej i organizacyjnej w stosunku do spółki (uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, prawa głosu na walnym zgromadzeniu, biernego i czynnego prawa wyborczego, prawa przeglądania ksiąg, żądania wyjaśnień od zarządu).


Na podstawie art. 887 § 1 kpc wierzyciel może wykonywać w następstwie zajęcia udziału w spółce z o. o. wszelkie prawa i roszczenia dłużnika o charakterze majątkowym.


Jeżeli samo zajęcie udziałów nie daje wierzycielowi dostatecznych podstaw do uzyskania zaspokojenia swojej wierzytelności, może on wystąpić o zarządzenie ich sprzedaży przez sąd. Wniosek kieruje do sądu egzekucyjnego. Do wniosku wierzyciel winien dołączyć odpis umowy spółki lub listę wspólników, po to by sąd mógł ustalić liczbę udziałów, jaką posiada dłużnik, oraz czy sprzedaż udziałów wymaga zezwolenia spółki. Gdy ma nastąpić sprzedaż udziału, którego zbycie, stosownie do umowy spółki lub przepisów ustawy, uzależnione jest od zezwolenia spółki lub w inny sposób ograniczone, spółka ma prawo przedstawić osobę, która nabędzie udział za cenę, jaką określi sąd rejestrowy po wysłuchaniu biegłego (art. 182 § 4 i art. 185 § 1 ksh). Wskazanie osoby nabywcy tych udziałów jest uprawnieniem spółki i rzeczą spółki jest, czy z uprawnienia tego skorzysta. Jeśli chce to uczynić, powinna w terminie 2 tygodni od zarządzenia sprzedaży udziałów zgłosić wniosek o wycenę udziałów. Wyceny udziału dokonuje sąd rejestrowy, który określa jego cenę. Osoba, którą wskazała spółka, po dokonaniu

oszacowaniu powinna w terminie 2 tygodni złożyć komornikowi cenę nabycia udziału. Z czynności tej komornik sporządza protokół. Odpis tego protokołu nabywca składa w spółce, celem wykazania wobec niej przejścia własności udziału (art. 187 § 1 ksh). Jeżeli spółka nie wystąpi w terminie 2 tygodni o dokonanie szacunku udziałów lub gdy po ustaleniu ceny w ciągu 2 tygodni od zawiadomienia o tym spółki osoba przez nią wskazana nie złoży komornikowi ustalonej ceny, następuje sprzedaż udziału przez komornika w trybie przewidzianym w przepisach egzekucyjnych (art. 185 § 3 ksh). Do sprzedaży udziałów w spółce z o. o. komornik stosuje przepisy o sprzedaży ruchomości (art. 908 § 2 kpc). Jeżeli udziały nie były wcześniej wycenione, komornik dokonuje ich oszacowania przy udziale biegłego.


Nabywca udziału w spółce z o. o. uzyskuje tytuł własności o charakterze pierwotnym. Nie przejmuje więc żadnych obciążeń poprzedniego właściciela .
k20020 jest off-line  
07-01-2013, 18:25  
czarna_artystka
Użytkownik
 
Posty: 55
Domyślnie RE: Egzamin komorniczy 2013

DZIEKI
też dotarłam do tego opracowania, ale nie w tym rzecz, gdyż teoria to jedno a praktyka drugie
chodzi mi głownie o poniższe zagadnienia :
1) oprócz zawiadomienia o wszczęciu spółka nie odbiera korespondencji a w trakcie czynności terenowych uzyskujemy informację, że prezes etc..jest w siedzibie rzadko- SKĄD BĘDZIEMY WIEDZIEĆ O OGRANICZENIACH ZBYCIA UDZIAŁÓW???- ponoć trzeba wystąpić do KRS o odpis statutu bo tam są ograniczenia
2) co z wyceną udziałów? czy wycena z postanowienia z KRS jest dla nas wiążąca i mamy problem z głowy?czy też powołujemy biegłego- i wzywamy o zaliczkę- tylko JAKĄ? chyba indywidualnie ustaloną z biegłym? hehe ponoć ok. 5 tys ?? taką kwotę przytoczył jeden z biegłych z Łodzi
3) co wreszcie ze sprzedażą??? sąd ma zarządzić czy Komornik??
4) no i co to oznacza SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI???

Jak niby miałoby to wyglądać? Jest ograniczenie w statucie i spółka wskazuje nam nabywcę i ....???

Dajcie znać bo te udziały mnie po prostu dobijają !!!!! wiem, że praktyka jest różna ;-((
paaaa
czarna_artystka jest off-line  
07-01-2013, 19:06  
k20020
Początkujący
 
Posty: 7
Domyślnie RE: Egzamin komorniczy 2013

Nie ma za co

ad 1. z tym, że spółka nie odbiera korespondencji to raczej bym się nie martwił, osobiście kierowałem zapytanie do KRS (wcześniej wzywając wierzyciela o zaliczkę - odp. KRS niestety ale płatna) celem przesłania kserokopii umowy spółki (sp. z o. o.),
ad 2. proszę o sprecyzowanie, (... w zakresie biegłych z doświadczenia napiszę, że to zależy od kondycji spółki, w jednej ze spraw biegły szacował za 2500,00 zł, w drugiej gdzie spółka faktycznie "wisiała" w przestrzeni bliżej niedookreślonej chciał szacować za 1300,00 zł nie wiem jak ale ...jednak można)
ad 3. zarządza sąd

ad 4. rozumuję to mniej więcej tak:
* Zgodnie z art. 911(7) k.p.c. komornik może sprzedać zajęty udział z wolnej ręki po cenie nie niższej niż 75 proc. ceny oszacowania.

* Sprzedaż ta nie może nastąpić wcześniej niż 14 dnia od oszacowania.

* Na wniosek wspólnika (dłużnika) i za zgodą wierzyciela sprzedaż może nastąpić z wolnej ręki bez oszacowania prawa. Wówczas sprzedaż za wskazaną przez dłużnika cenę może nastąpić, gdy nie naruszyło to interesów wierzycieli. Dłużnik powinien wówczas wskazać cenę minimalną, poniżej której sprzedaż nie może być dokonana. Dłużnik może wskazać osobę nabywcy albo też wskazać kilka osób uprawnionych do nabycia oraz kolejność, w jakiej prawo nabycia będzie im przysługiwało.

* Jeżeli taka sprzedaż nie dojdzie do skutku w terminie tygodnia od dnia, w którym wierzyciel wyraził zgodę na sprzedaż, komornik sprzedaje zajęte prawo (udział lub udziały) w drodze licytacji, chyba że wierzyciel wyrazi zgodę na ponowną sprzedaż z wolnej ręki (art. 9117
k20020 jest off-line  
07-01-2013, 19:24  
czarna_artystka
Użytkownik
 
Posty: 55
Domyślnie RE: Egzamin komorniczy 2013

ja jednak dalej drążę temat choć odpowiedź k20020 dużo wyjaśniła
Co to znaczy z WOLNEJ RĘKI?
Mam oszacowane udziały i nie minęły 2 tygodnie od oszacownia.
Skąd potencjalny nabywca ma wiedzieć o zarządzeniu sprzedaży??
Zwyczajnie przychodzi do Kancelarii i mówi "Panie Komorniku za 75% kwoty oszacowania kupuję udziały??
Przepraszam za te TRYWIALNE pytania, ale NIE KUMAM
czarna_artystka jest off-line  
07-01-2013, 22:19  
_Frees_
Użytkownik
 
Posty: 206
Domyślnie RE: Egzamin komorniczy 2013

Sprzedaż z wolnej ręki to tak naprawdę "zaproszenie do składania ofert", czyli komornik w obwieszczeniu określa, że do tego dnia można składać oferty, następnie sprzeda z wolnej ręki po najwyższej zaproponowanej cenie. Ok, ktoś powie, że to tryb ofertowy, podobny do licytacji, ale przynajmniej nikt nie zarzuci komornikowi, że sprzedał komuś "po znajomości", że nikt nie wiedział o sprzedaży itp. Bo generalnie z wolnej ręki oznacza, że komornik sam ustala w jaki sposób wybierze nabywcę i komu sprzeda.
Oczywiście ktoś bardziej doświadczony może mnie poprawić
_Frees_ jest off-line  
08-01-2013, 20:33  
czarna_artystka
Użytkownik
 
Posty: 55
Domyślnie RE: Egzamin komorniczy 2013

Bardzo dziękuje
Rozumiem z tego, że taka sprzedaż wygląda podobnie jak np. sprzedaż ruchomości...? Czy dobrze rozumiem...? Wygrywa najwyższa zaproponowana kwota. Ale przy udziałach komornik sam decyduje o postąpieniach? Sprzedaż wszystkich udziałów czy pojedynczo...??? rozumiem, że nie ma tu mowy o żadnym wadium..? Ogłaszamy normalnie sprzedaż z wolnej ręki tak jak ruchomości? Na stronie kancelarii? W jej siedzibie?? Bardzo dziękuję za zainteresowanie tematem i proszę o jeszcze

NA POŁUDNIOWY-ZACHÓD OD ŁODZI ZIMA W PEŁNI
czarna_artystka jest off-line  
09-01-2013, 10:02  
uliar
Użytkownik
 
Posty: 50
Domyślnie RE: Egzamin komorniczy 2013

Cytat:
Napisał/a k20020 Zobacz post
ad 3. zarządza sąd
Hej,

czy moge prosic o podstawe prawna poniższej tezy?

z pozdrowieniami
Uliar
uliar jest off-line  
10-01-2013, 20:01  
sasia7
Użytkownik
 
Posty: 68
Domyślnie RE: Egzamin komorniczy 2013

Czy wiecie może coś na temat wzorów, które można zabrać na egzamin? Czy jednak każde pismo trzeba z pamięci pisać?
sasia7 jest off-line  
11-01-2013, 08:58  
Bartata
Moderator globalny
 
Bartata na Forum Prawnym
 
Posty: 5.953
Domyślnie RE: Egzamin komorniczy 2013

W innym medium pewien miły aplikant postanowił podzielić się z innymi pewnymi być może przydatnymi informacjami.

Napisał dokładnie tak:
Cytat:
Korzystając z możliwości jaką daje lista dyskusyjna, chciałbym przekazać kolegom i koleżankom aplikantom z innych kancelarii notatki z ostatniego szkolenia na którym, sędzia przewodniczący komisji egzaminacyjnej w Poznaniu zwracał uwagę na elementy istotne podczas części pisemnej i ustnej egzaminu. Notatki niestety w formie odręcznej ale warunki były takie a nie inne Mam nadzieję, że to pomoże niektórym w przygotowaniach.
Wrzucam link do notatek i mam nadzieję, że jakoś je spożytkujecie.
Od razu mówię - że jestem jedynie "udostępniaczem" tak więc wszelkie pytania w moją stroną a propos notatek są raczej chybione.
Egzamin mam już dość dawno za sobą.
Powodzenia

https://www.dropbox.com/sh/v40btjz9ci5rfcf/yYi7x20dDJ
Bartata jest off-line  
11-01-2013, 17:34  
czarna_artystka
Użytkownik
 
Posty: 55
Domyślnie RE: Egzamin komorniczy 2013

wowww Czyli jednak na szkoleniu ktoś to wszystko notował. DZIĘKUJEMY!
Sędzia z którą mieliśmy zajęcia i która w tym roku jest w komisji mówiła, że ocena egzaminu niestety zależy od tego KTO SPRAWDZA... część komisji za pewne rzeczy odejmie kilka punktów inna komisja tylko jeden. W Poznaniu w zeszłym roku była najniższa punktacja. Z wykładu na tegorocznym szkoleniu można było wnioskować, że oceniali dość ostro w porównaniu np. do Warszawy gdzie komisja była chyba bardziej łagodna. Nasza sędzia powiedziała też, że tak na prawdę liczy się tok myślenia egzaminowanego... sam fakt, żeby odejmować np. 1,5 pkt za to, że na jednej ze stron akt zapomniało się wstawić numeru strony.... jest mocno przesadzone.
(...)
Zasada jest jedna-Masz cały kodeks w głowie i po przeczytaniu kazusu przelewasz wiedzę na papier- niestety taka prawda ;-( gdyby było więcej czasu to na pewno byłoby inaczej. Wydaje się, że 6 godz. to kupa czasu... hehe...niestety odczucia zdających są zupełnie inne
czarna_artystka jest off-line  
11-01-2013, 18:59  
Bartata
Moderator globalny
 
Bartata na Forum Prawnym
 
Posty: 5.953
Domyślnie RE: Egzamin komorniczy 2013

Kilka lat temu (np. w 2009) to wzory były ładnie na kupce na stole przygotowane przez komisję - wystarczyło wziąć te które się chce.
Kazusy były 3 i nawet jak były w miarę proste to 6h to potrafiło być za mało.
Bartata jest off-line  
13-01-2013, 19:57  
aplikanto30
Zbanowany
 
Posty: 231
Domyślnie RE: Egzamin komorniczy 2013

Witam. Z moich zeszłorocznych doświadczeń mogę powiedzieć, że ocenę otrzymujesz na podstawie widzimisię komisji. Trudno szukać jakiejś reguły. Moja rada róbcie wszystko po swojemu i nie słuchajcie komunikatów komisji. ja posłuchałem i na tym przegrałem, okazało się, że trzeba było robić po swojemu. W ogóle moim zdaniem komisja powinna milczeć na egzaminie a nie wprowadzać w błąd. Z zeszłego roku doobrym przykładem było zabezpieczenie i dalsze czynności egzekucyjne. Z materiałów wynikało, że nie należy zakładać nowej sprawy bo nie upłynął termin ,a komisja powiedziala zakładać (zmarnowaliśmy czas). To samo w nieruchomości komisja powiedziala ze w zadaniu jest błąd i trzeba było wszystko zniszczyć ( tego nie róbcie, nawet jak macie coś źle dołączczie jeżeli uważacie że jest dobre, nie słuchajcie komisji oni i tak się wszystkiego wyprą w żywe oczy) . To jest egzamin bez reguł....pozostało liczyć na szczęście. Największe szanse mają ci którzy napiszą zadanie do końca nieważne czy dobrze czy źle..życzę powodzenia.
aplikanto30 jest off-line  
15-01-2013, 21:38  
czarna_artystka
Użytkownik
 
Posty: 55
Domyślnie RE: Egzamin komorniczy 2013

:-) RZUCAM KOLEJNY TEMAT ;-) ten dotyczący egzekucji z udziałów w spólce z o.o. nie został do końca rozstrzygnięty ;-) )
W postępowaniu alimentacyjnym dłużnik uregulował wymagalne świadczenia i złożył do depozytu kwotę równowartości 6 miesięcy. Oczywiście złożył wniosek o umorzenie w trybie 883 par. 2. Następnie wierzycielka złożyła wniosek o zawieszenie z 820. Czy po roku czasu możemy umorzyć postępowanie ex lege?? W komentarzu Beck'a gdzie 823 komentuje sędzia Golinowska jest napisane że w zakresie 1086 par. 5 nie stosujemy do alimentów umorzenia w trybie 823. Natomiast powołany 1086 par. 5 stanowi o bezskutecznej egzekucji ;-) Jak więc to jest? Ponadto np. gdy wierzycielka złoży wniosek o umorzenie w całości alimentów z 825 to co z kwotą w depozycie? Żeby było zabawniej dłużnik składa wniosek do sądu i Komornika o wyrażenie zgody na zwrot kwoty z depozytu ! RATUNKU ;-)
POLSKA PRZRGRYWA ZE SŁOWENIĄ W RĘCZNĄ 23-21 ! MASAKRA
czarna_artystka jest off-line  
Zamknięty temat

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Egzamin Komorniczy 2016 (odpowiedzi: 375) Witam, kontynuując tradycję z lat poprzednich witam wszystkich, którzy przystępują do egzaminu komorniczego w dniu 03-04 marca 2016 r. ( termin...
§ Egzamin Komorniczy 2015 r. (odpowiedzi: 925) Witam wszystkich zainteresowanych egzaminem komorniczym, już za pół roku czyli 18-19 marca 2015r. przystąpimy do egzaminu. Ministerstwo pracuję w...
§ Egzamin Komorniczy 2014 cz. II (odpowiedzi: 693) to zadaj to pytanie członkom komisji, która nas "egzaminowała", a nie robisz wieeelkie halo, że mogliśmy mieć kpc i inne ustawy, bo zaręczam i śmiem...
§ egzamin komorniczy bez aplikacji (odpowiedzi: 1) 5.*Wymóg, o którym mowa w ust. 1 pkt 8, nie dotyczy: 1) osób, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 5 lat w...
§ Egzamin komorniczy 2013 cz. II (odpowiedzi: 231) ---------------- Niniejszym otwieram II część wątku o egzaminie komorniczym w 2013 r.. Moderator ---------------- W Krakowie nie zdały 3...
§ Egzamin komorniczy 2012 (odpowiedzi: 1040) Witam zdaje ktoś egzamin w tym roku. Jak wasze nastawienie?


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:19.