Egzamin adwokacki 2013r. cz. II - Forum Prawne

 

Egzamin adwokacki 2013r. cz. II

================== Najwyższa pora otworzyć II część wątku o egzaminie adwokackim ================== witajcie. co do admina to w przedmiocie pełnomocnictwa(którego nie załaczyłam i opłaty tez nie) w zadaniu jest napisane 1. Po zapoznaniu się z treścią ...Wróć   Forum Prawne > Różne > Forum Młodych Prawników


Zamknięty temat
 
26-03-2013, 08:31  
mili602
Początkujący
 
Posty: 11
Domyślnie

==================
Najwyższa pora otworzyć II część wątku o egzaminie adwokackim
==================


witajcie.
co do admina to w przedmiocie pełnomocnictwa(którego nie załaczyłam i opłaty tez nie) w zadaniu jest napisane
1. Po zapoznaniu się z treścią zadania, jako prawidłowo umocowany pełnomocnik Jana Nowaka - adwokat Adam Wiśniewski, proszę przygotować skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego, albo w przypadku uznania, że brak jest podstaw do wniesienia skargi, proszę sporządzić opinię prawną.

to w takim razie co to oznacza???

co do wpz nie ma chyba wymogu wpisywac? bo juz nie wiem...

ja jeszcze zrobiłam bład- nie wpisałam, ze dwa odpisy skargi
jest to brak usuwalny, wiec chyba nie do oblania??
co do zarzutów to nie wpisałam nic o solidarnosci. zmeczenie wzieło góre
ratunkuuu
mili602 jest off-line  
26-03-2013, 08:37  
lukrecjaborgia
Stały bywalec
 
Posty: 456
Domyślnie RE: Egzamin adwokacki 2013r.

Cytat:
Napisał/a mili602 Zobacz post
witajcie.
co do admina to w przedmiocie pełnomocnictwa(którego nie załaczyłam i opłaty tez nie) w zadaniu jest napisane
1. Po zapoznaniu się z treścią zadania, jako prawidłowo umocowany pełnomocnik Jana Nowaka - adwokat Adam Wiśniewski, proszę przygotować skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego, albo w przypadku uznania, że brak jest podstaw do wniesienia skargi, proszę sporządzić opinię prawną.

to w takim razie co to oznacza???

co do wpz nie ma chyba wymogu wpisywac? bo juz nie wiem...
Ze musi być prawidłowo umocowany. Pełnomocnictwo z kpa nie jest prawidłowym umocowaniem do skargi. Musi być osobne.
lukrecjaborgia jest off-line  
26-03-2013, 08:39  
mili602
Początkujący
 
Posty: 11
Domyślnie RE: Egzamin adwokacki 2013r.

Cytat:
Napisał/a lukrecjaborgia Zobacz post
Ze musi być prawidłowo umocowany. Pełnomocnictwo z kpa nie jest prawidłowym umocowaniem do skargi. Musi być osobne.
moim zdaniem jest to pelnomocnictwo do sadu...
mili602 jest off-line  
26-03-2013, 08:44  
Tatuś Muminka
Początkujący
 
Posty: 5
Domyślnie RE: Egzamin adwokacki 2013r.

Silentner oczywiście że były przecieki!! Codziennie rano szła informacja co będzie... umowa dostawy, opłata adiac., roboty bydowlane i karne! Niektózy podobno już na miesiąc wcześniej wiedzieli co będzie. W takim kraju żyjemy :/ I jak tu porównać szanse tych któzy uczciwie uczyli się wszystkiego i tych którzy doskonale wiedzieli co będzie?
Tatuś Muminka jest off-line  
26-03-2013, 08:46  
JohnGotti
Użytkownik
 
Posty: 169
Domyślnie RE: Egzamin adwokacki 2013r.

Ponawiam pytanie, jak w tamtym roku wygladaly prace osob , ktore zdawaly na 3? Czy te osoby mialy np tylko 2-3 dobre zarzuty? Dlaczego dostali 3? Pytam pod katem cywilnego
JohnGotti jest off-line  
26-03-2013, 08:47  
lukrecjaborgia
Stały bywalec
 
Posty: 456
Domyślnie

Cytat:
Napisał/a mili602 Zobacz post
moim zdaniem jest to pelnomocnictwo do sadu...
Nas uczulali na wykładach, że trzeba dawać osobne, to z ppsa. Na dodatek tam są różne rodzaje i też trzeba opisać jakie. No nie wiem, nie chcę się wymądrzać. Pamiętałam jakoś o tym pełnomocnictwie, że to jest ważne.

Na pocieszenie i dla przykładu z czym można zdać. Co prawda w sądzie i co prawda w tym kazusie uwzględniono tylko karne, adm już nie, ale mimo wszystko. Wydaje się, że osoba skarżąca nie napisała NIC....

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/8478A1A596
lukrecjaborgia jest off-line  
26-03-2013, 08:57  
Muffin-ka
Użytkownik
 
Posty: 120
Domyślnie

(...) Pogląd ten podzielono w orzecznictwie niektórych wojewódzkich sądów administracyjnych. W rezultacie nieuzupełnienie tego braku przez pełnomocnika w zakreślonym przez sąd terminie prowadziło do odrzucenia skargi - por. np. post. WSA w Lublinie z 20 lutego 2006 r., III SA/Lu 14/06 (CBOSA), czy post. WSA w Gliwicach z 22 lipca 2010 r., IV SA/Gl 409/10 (niepubl.). Stanowisko to nie do końca zostało podzielone w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, zwłaszcza Izby Ogólnoadministracyjnej. Jak już wspomniano, do pisma należy dołączyć pełnomocnictwo, jeżeli pismo wnosi pełnomocnik, który przedtem nie złożył pełnomocnictwa (art. 46 § 3). Zatem ustanowiony tym przepisem obowiązek nie powstaje, jeżeli pełnomocnictwo znajduje się już w aktach sprawy, a więc także wówczas, gdy zostało złożone w odrębnym od sądowego postępowaniu administracyjnym, pod warunkiem wszakże, że obejmuje umocowanie do działania w imieniu strony także przed sądem administracyjnym. Wniosek taki znajduje potwierdzenie w treści art. 133 § 1 w zw. z art. 166, które nakazują sądowi wydanie orzeczenia na podstawie akt sprawy, pod którym to pojęciem należy rozumieć zarówno akta sądowe, jak i akta z postępowania administracyjnego - wyr. z 25 kwietnia 2006 r., I OSK 450/06 (CBOSA). Należy jednak zaznaczyć, że orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego nie jest w tej kwestii jednolite.

z komentarza Tarno

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

z dnia 24 sierpnia 2010 r.

I GSK 607/2010


Zgodnie z*art. 37 § 1 ppsa pełnomocnik już przy dokonaniu pierwszej czynności procesowej w imieniu strony ma obowiązek dołączyć do akt sprawy pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy lub jego wierzytelny odpis. W myśl art. 46 § 3 ppsa do pisma należy dołączyć pełnomocnictwo, jeżeli pismo wnosi pełnomocnik, który przedtem nie złożył pełnomocnictwa.

Obowiązek złożenia pełnomocnictwa do występowania przed sądami administracyjnymi przy wnoszeniu skargi nie powstaje, gdy pełnomocnictwo to zostało już złożone w postępowaniu administracyjnym (warunkiem jest zatem, aby pełnomocnictwo obejmowało umocowanie do działania w imieniu strony także przed sądami administracyjnymi). Wniosek taki wyprowadzono z treści art. 133 § 1 (mającego z mocy art. 166 ppsa zastosowanie także do postanowień), nakazującego sądowi wydawanie orzeczeń na podstawie akt sprawy, przez które należy rozumieć zarówno akta sądowe, jak i akta z postępowania administracyjnego.

W szczególności fakt dokonywania zwrotu organowi akt administracyjnych po zakończeniu postępowania sądowego nie może mieć decydującego znaczenia skoro mogą być one ponownie zażądane w razie potrzeby kolejnego orzekania w sprawie.

Izby się podzieliły. hmmmm, moją pracę sprawdza niestety Sędzia z Finansowej ;/
Muffin-ka jest off-line  
26-03-2013, 09:27  
justi84
Zbanowany
 
Posty: 95
Domyślnie RE: Egzamin adwokacki 2013r. cz. II

W Krakowie ludzie bez pełnomocnictwa zdawali, admin jest najłatwiej zdać, bo sad nie jest związany granicami skargi,więc jeśli spełnia warunki formalne, posiada kilka zarzutów to powinno być ok!

Mam pytanie,czy jak należytą staranności zrobiłam przez 355 par2kc to jest ok? W uzasadnieniu sad powiedział, ze nie musi mieć wiedzy poznamy-budowlaniec, bo podporządkowany jest inwestorowi, projektantowi i kierownikowi....

Co Wy na to?
justi84 jest off-line  
26-03-2013, 09:28  
Prestige
Użytkownik
 
Posty: 225
Domyślnie RE: Egzamin adwokacki 2013r. cz. II

Słuchajcie, mam prośbę. Napiszcie co sądzicie o tej umowie, wiem, że jest trochę "nieżyciowa" jeśli chodzi o ustalanie ceny, ale zapomniałem dodać jedno zero do ilości towaru i stąd taka dziwaczność.


UMOWA DOSTAWY
z dnia 22 marca 2013 r.
zawarta w Łodzi pomiędzy:
"Drewnix" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi przy ul.
Rydza - Śmigłego 7 (92-100), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi XVIII
Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000023409, o numerze identyfikacji
podatkowej NIP: 727-678-74-48, o numerze REGON: 089722787, o wpłaconym w
całości kapitale zakładowym, którego wysokość na dzień 1 marca 2013 wynosi
40.000 złotych, reprezentowaną przez:
Jadwigę Chodak - Prezes Zarządu oraz
Mirosława Maliniaka - Członka Zarządu
upoważnionych zgodnie z aktualnym odpisem z KRS-u (stanowiącym Załącznik Nr
1 do niniejszej Umowy) do reprezentacji spółki, zwanej dalej: "Dostawcą"
Jarosławem Flisakiem, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą "Jarosław
Flisak Podłogi i Panele", zam. w Łodzi przy ulicy Oszczepowej 32 (94- 129),
legitumujący się dowodem osobistym wystawionym przez Prezydenta Miasta Łodzi
seria/numer: AXC 459379, wpisanym do Centralnej Ewidencji Informacji o
Działalności Gospodarczej, o numerze identyfikacji podatkowej NIP:
728-567-43-74, o numerze REGON: 087438937, zwany dalej "Odbiorcą"
(wydruk komputerowy z bazy CEIDG stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej umowy)
§ 1
Dostawca w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa zobowiązuje się
wytwarzać listwy przypodłogowe (zwane dalej: Przedmiotem Dostawy) z surowca
przekazanego przez Odbiorcę, a następnie dostarczać wytworzony Przedmiot
Dostawy Odbiorcy w terminach określonych w niniejszej umowie, a Odbiorca
zobowiązuje się do odbioru wytworzonego każdorazowo Przedmiotu Dostawy i
zapłaty ceny.
§ 2
Odbiorca oświadcza, że w ramach działalności swojego przedsiębiorstwo zajmuje się
zawodowo sprzedażą materiałów drewnianych wytworzonych z surowców
egzotycznych, które to materiały są przeznaczone głównie do wykańczania wnętrz
budynków mieszkalnych.
§ 3
1. Odbiorca zobowiązuje się przekazać Dostawcy w terminie 14 dni od dnia
zawarcia niniejszej umowy pierwszą partie surowca w postaci drewna
egzotycznego (zwane dalej: Surowcem), który Surowiec zostanie
wykorzystany przez Dostawcę do wytwarzania Przedmiotu Dostawy .
2. Dostawca zobowiązuje się przechowywać dostarczony mu Surowiec w
odpowiednich warunkach aby zabezpieczyć ów Surowiec przez
uszkodzeniem i zniszczeniem.
3. Miejsce składowania Surowca Dostawca jest zobowiązany przedstawić
Odbiorcy do akceptacji,
4. Po wyczerpaniu pierwszej i każdej kolejnej partii surowca Odbiorca
zobowiązuje się dostarczać nowe partie Surowca w terminie 7 dni od dnia
zawiadomienia go przez Dostawcę na piśmie o fakcie wyczerpania Surowca.
§ 4
Wraz z przekazaniem pierwszej partii Surowca o którym mowa w paragrafie
poprzedzającym w ust. 1 Odbiorca przekaże Dostawcy dokumentację technologiczną
określającą sposób wytwarzania Przedmiotu Dostawy. Dostawca zobowiązuje się
stosować w procesie produkcji Przedmiotu Dostawy do wskazań dotyczacych
sposobu jego wykonania zawartych w przekazanej mu dokumentacji
technologicznej.
§ 5
Dostawca zobowiązuje się dostarczać Odbiorcy wytworzony w ramach działalności
przedsiębiorstwa Dostawcy Przedmiot Dostawy periodycznie w ilości 500 sztuk co
trzy miesiące poczynając od dnia przekazania Dostawcy pierwszej partii Surowca.
Przeniesienie własności każdorazowej partii Przedmiotu Dostawy na Odbiorcę
nastąpi w dniu dostarczenia mu danej partii przez Dostawcę.
§ 6
1. Wraz z każdorazową dostawą wytworzonego Przedmiotu Dostawy Odbiorca
zobowiązuje się do zapłaty ceny za dostarczony mu Przedmiot Dostawy
2. Każdorazowo cena zostanie ustalona na podstawie opinii powołanego przez
strony rzeczoznawcy, który każdorazowo określi wartości Przedmiotu

Dostawy dostarczanego Odbiorcy co trzy miesiące poczynając od dnia
przekazania pierwszej partii Surowca.
3. Lista rzeczoznawców uprawnionych do dokonywania wyceny
każdorazowego Przedmiotu Dostawy stanowi załącznik numer 3 do
niniejszej umowy,
4. Obowiązek zapłaty wynagrodzenia rzeczoznawcy za dokonaną wycenę
obciąża Dostawcę.
5. Powołanie rzeczoznawcy przez strony niniejszej umowy nastąpi do drugiego
dnia od dnia dostawy każdorazowej partii Przedmiotu Dostawy.
6. Cena zostanie uiszczona Dostawcy przez Odbiorcę w dniu dokonania przez
rzeczoznawcę wyceny każdorazowego Przedmiotu Dostawy,
7. Zapłata przez Odbiorcę ceny za każdą dostarczoną partie Przedmiotu
Dostawy nastąpi w formie bezgotówkowej przelewem na rachunek bankowy
Dostawcy prowadzony w Banku Handlowym o nr. 8493292828290. Za
moment zapłaty ceny strony przyjmują chwilę zlecenia przez Odbiorcę
dyspozycji zapłaty w banku w którym Odbiorca ma założony firmowy
rachunek bankowy.
§ 7
1. Przed przystąpieniem do produkcji każdorazowej partii Przedmiotu Dostawy
Dostawca zawiadomi Odbiorcę o przygotowaniu dostarczonego mu Surowca
do produkcji,
2. Zawiadomienie o którym mowa w ustępie poprzedzającym powinno nastąpić
dwa dni przed przystąpieniem przez Dostawcę do produkcji każdorazowej
partii Przedmiotu Dostawy.
3. W przypadku braku każdorazowego zawiadomienia Odbiorcy przez
Dostawcę, Dostawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości
10.000 złotych.
4. Dostawca jest zobowiązany zezwolić odbiorcy na sprawdzenie procesu
produkcji listew przypodłogowych.
§ 8
Jeżeli Dostawca opóźnia się z rozpoczęciem wytwarzania każdej partii przedmiotu
dostawy tak dalece, że nie jest prawodopodbne, żeby zdołał je dostarczyć w czasie
umówionym tj. trzy miesiące od dnia ostatniej dostawy, Odbiorca może nie

wyznaczając terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem
terminu do dostarczenia przedmiotu dostawy.
§ 9
1. W wypadku zwłoki przez Odbiorcę w zapłacie ceny ponad 14 dni od dnia
sporządzenia przez rzeczoznawcę wyceny, o której mowa w § 6, Dostawca
będzie uprawniony do sprzedaży Surowca dostarczonego mu wcześniej przez
Odbiorcę
2. Cena uzyskana ze sprzedaży Surowca będzie przeznaczona na pokrycie
ewentualnej zaległości Odbiorcy względem Dostawcy z tytułu ceny za
dostarczony mu Przedmiot Dostawy . W wypadku gdyby kwota uzyskana ze
sprzedaży surowca przez Dostawcę nie zaspokoiła zadłużenia Odbiorcy
względem Dostawcy z tytułu ceny Dostawca może dochodzić zapłaty różnicy
na zasadach ogólnych.
3. W celu zabezpieczenia terminowego spełniania przez Dostawcę zobowiązań
wynikających z niniejszej umowy strony ustalają, że w wypadku
każdorazowego opóźnienia w dostarczeniu danej partii Przedmiotu Dostawy,
Dostawca będzie zobowiązany do zapłaty Odbiorcy kary umownej w
wysokości 5.000 (pięciu tysięcy) złotych za każdy dzień opóźnienia.
4. W wypadku gdyby opóźnienie trwało dłużej niż 10 dni Odbiorca jest
uprawniony do powierzenia wykonywania dalszych dostaw oraz wytwarzania
Przedmiotu Dostawy osobie trzeciej na koszt Dostawcy.
§ 10
Jeśli w toku wytwarzania każdorazowej partii Przedmiotu Dostawy okaże się, że
Dostawca wykonywa ten przedmiot w sposób wadliwy albo sprzeczny z dostarczoną
mu dokumentacją technologiczną, Odbiorca może wezwać Dostawcę do zmiany
sposobu wykonania Przedmiotu Dostawy wyznaczając w tym celu odpowiedni
termin, a po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu od umowy odstąpić.
§ 11
Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
§ 12
Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszej umowy ze skutkiem na
koniec miesiąca kalendarzowego w którym zostało złożone oświadczenie o
wypowiedzeniu.

§ 13
Każda zmiana niniejszej umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 14
W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się odpowiednio
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
§ 15
Strony postanawiają, że wszelkie spory wynikłe z wykonywania niniejszej umowy
będą próbować rozwiązywać w pierwszej kolejności na drodze polubownej. Sądem
właściwym do rozwiązania ewentualnych sporów będzie Stały Sąd Arbitrażowy przy
Izbie Wytwórców w Warszawie.
§ 16
Koszty związane ze sporządzeniem niniejszej umowy ponosi Odbiorca.
§ 17
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym
dla każdej ze stron.
Jarosław Flisak
(własnoręczny podpis)
Jadwiga Chodak
(własnoręczny podpis)
Mirosław Maliniak
(własnoręczny podpis)
Załączniki:
- Załącznik numer 1,
- Załącznik numer 2,
- Załącznik numer 3.
__________________________________________________ _____________
Prestige jest off-line  
26-03-2013, 09:40  
zyxwu
Użytkownik
 
Posty: 85
Domyślnie RE: Egzamin adwokacki 2013r. cz. II

@justi84

Moim zdaniem jak najbardziej powinien mieć wiedzę na temat tego co robi. Na egzaminie znalazłem nawet dwa orzeczenia dotyczące tej kwestii. Zresztą, nie wiem czy zauważyliście, że wykonawca był z wykształcenia technologiem obróbki drewna (sam podał takie wykształcenie na rozprawie) co w zestawieniu z dobranymi przez niego drewnianymi słupami zakrawa na kpinę.
zyxwu jest off-line  
26-03-2013, 09:40  
Cezz1111
Użytkownik
 
Posty: 93
Domyślnie RE: Egzamin adwokacki 2013r. cz. II

Czy mi się wydaje, czy pełnomocnictwo w sprawie załatwianej na podstawie przepisów ugn jest zwolnione od opłaty skarbowej na podstawie ustawy o opłacie skarbowej ?
Cezz1111 jest off-line  
26-03-2013, 10:03  
justi84
Zbanowany
 
Posty: 95
Domyślnie RE: Egzamin adwokacki 2013r. cz. II

A jaki zarzut do tego dałeś?
justi84 jest off-line  
26-03-2013, 10:03  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Egzamin adwokacki 2013r. cz. II

KAZUS Z ADMINISTRACYJNEGO.

Wytyczne do kazusu administracyjnego to chyba tylko żart Pana Ministra Gowina na prima aprilis.

W wytycznych ministerstwo podało dwa orzeczenia:

1-wsze NSA - I OSK 1467/08: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/258E57F59F

ono dotyczy kwestii czysto procesowych oraz Straży Pożarnej i w ogóle nie ma związku z ustawą o gospodarce nieruchomościami, a już tym bardziej z opłatą adiacencką, cyt.:

"W niniejszej sprawie nie zasługuje również na uwzględnienie zarzut naruszenia prawa materialnego, to jest art. 36a ust. 8 powołanej ustawy o Państwowej Straży Pożarnej. Przypomnieć bowiem należy, że Sąd pierwszej instancji dokonuje kontroli decyzji wydanej przez organ drugiej instancji w zakresie jej zgodności z prawem, natomiast sam nie przeprowadza dowodów, poza szczególnymi wypadkami, kiedy przepisy prawa umożliwiają przeprowadzenie dowodu, ale tylko z dokumentu."

i 2-gie WSA Lublin - II SA/Lu 445/08: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/ACAED058D8

też w ogóle nie ma związku z kazusem, bo dotyczy art. 98a ust. 1 ugn, cyt.:

"W ocenie Sądu art. 98a ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami nie uprawnia organu do solidarnego obciążania współwłaścicieli podzielonej nieruchomości opłatą adiacencką, co oznacza, iż decyzja w tym zakresie została wydana bez podstawy prawnej."

W tegorocznym kazusie podstawą opłaty adiacenckiej był art. 144 ust. 1 ugn, a nie art. 98a ust. 1 ugn - orzeczenie WSA nie ma związku, ani zastowania.

Cyt. z UGN:

"art. 98a.
1. Jeżeli w wyniku podziału nieruchomości dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, który wniósł opłaty roczne za cały okres użytkowania tego prawa, wzrośnie jej wartość, wójt, burmistrz albo prezydent miasta może ustalić, w drodze decyzji, opłatę adiacencką z tego tytułu.

A w tegorocznym kazusie nieruchomość NIE BYŁA PODZIELONA, tylko stanowiła normalną WSPÓŁWŁASNOŚĆ BRACI:

Cyt. z KAZUS'u (pierwsze zdanie):

"Jan Nowak i Kazimierz Nowak są współwłaścicielami w 1/2 części każdy z nich nieruchomości gruntowej, położonej w Świerzawie przy ul. Gwiazdkowej 1, oznaczonej numerem geodezyjnym 100, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę jednorodzinną."

i wtedy normalnie wszystkie opłaty są naliczane solidarnie. Tym bardziej z tego względu ta wytyczna jest naprawdę chyba tylko prima aprilisowym żartem.
 
26-03-2013, 10:04  
Prestige
Użytkownik
 
Posty: 225
Domyślnie RE: Egzamin adwokacki 2013r. cz. II

[QUOTE=lukrecjaborgia;2188328]A jaki zarzut do tego dałeś? [QUOTE]

Tutaj głownie chodził o akt należytej staranności z 651. Że mógł bez odwołania się do wiedzy specjalistycznej stwierdzić, że drewno, które de facto wybrał, a które kupiła powódka nie nadaję się.
Prestige jest off-line  
26-03-2013, 10:10  
justi84
Zbanowany
 
Posty: 95
Domyślnie RE: Egzamin adwokacki 2013r. cz. II

Ja mam 651 kc, ale nie do zakupu drewna tylko generalnie do braku jego zastrzeżeń...
justi84 jest off-line  
Zamknięty temat

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Egzamin adwokacki 2015 (odpowiedzi: 996) Witam wszystkich czy ktoś już zaczął się przygotowywać do egzaminu adwokackiego 2015 ? Termin chyba wypadnie w trzecim tygodniu marca. Jak...
§ egzamin-adwokacki-2014 cz. II (odpowiedzi: 947) =============== II część wątku o egzaminie =============== co do punktu drugiego, to ja skarżyłem przez domniemanie ksiąg wieczystych (nie...
§ Egzamin adwokacki 2013r. cz. III (odpowiedzi: 277) Ja miałam takie zarzuty, ale raczej były one uzupełnieniem skargi niż jej podstawą. Zresztą prawdę mówiąc to uważam, że admin był dość surowo...
§ Egzamin adwokacki 2013r. (odpowiedzi: 1022) Hej, Ponieważ właśnie się zakończył egzamin adwokacki 2012, zastanawiam się czy myślicie już o egzaminie w 2013 r? Będzie wtedy zdawał rekordowy pod...
§ egzamin adwokacki 2011 (odpowiedzi: 1189) czy zdaje ktoś ten egzamin?, bo wszystkie wątki dotyczą radcowskiego :-/
§ egzamin adwokacki 2009 (odpowiedzi: 3) Witam Was serdecznie :cool: Drodzy forumowicze, mam wielką prośbę: potrzebuję "na gwałt" kazus z egzaminu końcowego aplikacji adwokackiej z grudnia...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:19.