Drodzy koledzy/koleżanki:pomoc w teście z prawa administacyjnego ustrojowego:) - Forum Prawne

 

Drodzy koledzy/koleżanki:pomoc w teście z prawa administacyjnego ustrojowego:)

Witam, czy ktoś mógłby mi pomóc w rozwiązaniu testu z ustrojowego prawa administracyjnego. Test jest wielokrotnego wyboru dlatego też sprawia mi wiele trudności. Mam odpowiedz ale chciałabym zobaczyć czy są poprawne. Bardzo mi zależy żeby ...Wróć   Forum Prawne > Różne > Forum Młodych Prawników


Odpowiedz
 
24-04-2013, 07:55  
czarnamada
Początkujący
 
Posty: 17
Domyślnie Drodzy koledzy/koleżanki:pomoc w teście z prawa administacyjnego ustrojowego:)

Witam, czy ktoś mógłby mi pomóc w rozwiązaniu testu z ustrojowego prawa administracyjnego. Test jest wielokrotnego wyboru dlatego też sprawia mi wiele trudności. Mam odpowiedz ale chciałabym zobaczyć czy są poprawne. Bardzo mi zależy żeby były zrobione na szóstkę:P Niektóre pytania są banalne ale szukając w książkach internecie dostałam mętlik w głowie. Także proszę o pomoc kogoś bardzo mocnego w tej dziedzinie:

Uprawnienia ministra do wydawania wytycznych i poleceń dotyczy:
a organów, urzędów i jednostek administracji zespolonej
b organów, urzędów i jednostek administracji niezespolonej
c organów JST

Do organów terenowej administracji rządowej zalicza się:
a organy administracji rządowej niezespolonej
b starostę jesli wynika to z tresci ustaw szczególnych
c wójta jeśli wynika to z ustaw szczególnych
d wojewodę

Akty prawa miejscowego mogą dotyczyć:
a wewnętrznnego ustroju gminy
b wewnetrzego ustroju jednostek pomocniczych gminy
c zasad korzystania z gminnych obiektów
d zasad korzystania z gminnych przedsiebiorstw

Funkcji wójta nie można łączyć z
a mandatem posła
b mandatem senatora
c zatrudnieniem w kuratorium
d funkcją radnego we własnej lub innej gminie

Powiat:
a tworzą mieszkancy powiatu
b tworzą mieszkańcy powiatu z mocy prawa
c jest jedynie wspólnotą samorządową
d jest określonym terytorium i lokalną wspólnota samorzadową

Czy mandatu radnego nie można łączyc z członkostwem w organie innej JST: tak/nie
Akty prawa miejscowego powiatu:
a stanowi wyłacznie rada powiatu w formie uchwały
b stanowi rada powiatu w formie uchwały jesli upowazniajaca ustawa nie stanowi inaczej
c stanowi zarząd powiatu w formie uchwały jesli upowazniajaca ustawa nie stanowi inaczej
d mogą mieć formę inną niż uchwała

Strategia rozwoju województwa:
a w wymiarze uchwałodawczym nalezy do kompetencji sejmiku wojewodztwa
b jest aktem okreslającym cele jakie stawiają sobie organy wojewodztwa
c jej realizacja nastepuje tylko przez regionalne programy operacyjne
d nie wymaga nabycia mienia dla jej realizacji

Nadzór nad wykonywaniem zadań województwa sprawuje się na podstawie kryteriów:
a legalności
b rzetelności
c celowosci
d gospodarności

Wójt jest organem :
a wykonawczym gminy
b organem podatkowym I instancji
c organem ustawodawczym gminy
d organem administracji ds.ochrony środowiska

Wskaż prawidłową odpowiedz:
a powiat jest jednostką organizacyjną niemającą os.prawnej
b powiat jest osoba prawną
c o ustroju powiatu stanowi jego statut
d samodzielnośc powiatu podlega ochronie śadowej
jesli upowazniajaca ustawa nie stanowi inaczej

Skargę konstytucyjną wnosi się w sprawach administracji na :
a decyzje administr.
b orzeczenia sądu administr.
c przepis prawny na podstawie którego została wydana decyzja org adm lub orzeczenie sądu administr.

Czy można odmówić wykonania polecenia służbowego w administracji:
a nie, niegdy
b gdy jego wykonanie prowadzi do jakiegokolwiek naruszenia prawa
c gdy jego wykonanie prowadzi do przestępstwa

Wojewoda jest:
a reprezentantem RM
b reprezentantem RM w terenie
c powoływany i odwoływany przez Prezesa RM
d powoływany i odwoływany przez Prezesa RM na wniosek ministra administracji i cyfryzacji

Radny Jacek K. posiada fiata 126p warty 200zł. Czy musi go ujawnić w oswiadczeniu majątkowym:
a tak
b nie
c musiałby gdyby wartosc tego mienia ruchomego przekraczała 5000 zł
d musiałby gdyby wartosc tego samochodu przekraczała 10 tys.zł

Wytyczne i okólniki to:
a akty prawa wewnętrznego
b akty prawa powszechnie obowiązującego
c akty kierownictwa wewn.
d przepisy porządkowe

Czy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego to akty prawa powszechnie obowiązującego:
a tak
b nie
c tylko wtedy gdy tak stanowi wchwała organu gminy

Org administracji uprawnionymi do wydawania aktów powszechnie obowiązujących są:
a KNF
b RM
c Minister Gospodarki
d Prezydent RP
f przewodniczący okreslonych w ustawach komitetów
g KRRITV
h Prezes NBP
i Prezes NIK

Samorząd województwa:
a posiada samodzielnosc majątkową
b posiada osobowowosc prawna
c może rozporządzać swym mieniem jak każdy podmiot stosunków cywilnopr
d nie może rozporządzac swym mieniem w ramach pełnej swobody zawierania umów

Akty pr.miejscowego w województwie mogą być wydawane przez:
a sejmik woj.
b zarząd woj.
c komisarza rządowego zastępującego org wojewodztwa własciwego do wydawania aktów pr.miejscowego
d osobę wyznaczoną przez Prezesa RM zastepującego org woj.własciwy do wydawania aktów pr.miejscowego

Czy w Polsce dopuszczalna jest subdelegacja:
a tak
b nie
c gdy ustawy przewidują taką możliwość

Organy nadzoru nad samorządem gminnym określone są w:
a Konstytucji
b Europejskiej Karcie Samorządu Lokalnego
c ust o samorządzie gminnym
d rozporządzeniach Prezesa RM

Czy org administarcji publ mogą odmówić zastosowania przepisów ustawy jeśli w ich przekonaniu są sprzeczne z Konstytucjią:
a tak
b nie

Przepisy porządkowe to:
a przepisy wydawane przez organy Jst i wojewode w przypadku nadzwyczajnych zagrożen dla życiam zdrowia publ gdy ustawa tej problematyki nie reguluje
b wszelkie przepisy dla wydawane przez organy Jst i wojewode w przypadku nadzwyczajnych zagrożen dla życiam zdrowia publ i porządku publ
c przepisy prawne dotyczace utrzymania porządku i czystości na terenie gminy lub innych JST

Który z modeli państwa prawnego nawiązuje do idei prawa naturalnego:
a model państwa sędziowskiego
b model państwa ustaw
c model personalistyczny

Który z modeli państwa prawnego nawiązuje do idei pozytywizmu prawnego
a model państwa sędziowskiego
b model państwa ustaw
c model personalistyczny

Czy miasto jest jednostką podziału zasadniczego?
a tak
b nie

Czy Rm upoważniona na mocy delegacji ustawowej do wydania rozporządzenia może delegować na rzecz któregoś z ministrów:
a tak
b nie
c gdy ustawy przewidują taką możliwość

Samorząd terytorialny w Polsce w zakresie sprawowania wł publicznej jest:
a formą dekoncentracji
b formą decentralizacji
c gormą koncentracji
d formą centralizacji
e autonomii terytorialnej

Aktami kierownictwa wewnętrznego są:
a załączniki
b wytyczne
c okólniki
d zarządzenia
e akty pr.miejscowego
f polecenia służbowe
g instrukcje

Który z podmiotów ma obowiązek przedkładania wojewodzie uchwał rady gminy
a wójt
b wyznaczony radny
c przewodniczący rady gminy
d przewodniczący komisji która podjęła uchwałe
e SKO

Czy rozporzadzenia RM mogą stanowić samoistną podstawę do wtydania decyzji administr:
a tak
b nie
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwala:
a sejmik woj
b rada powiatu
c r.gminy
d zarząd powiatu
e wójt burmistrz prezydent miasta

Samorząd województwa:
a posiada samodzielność majątkową
b nie posiada osobowości prawnej
c sprawuje nadzór nad samorządem powiatu

Przepisy porządkowe może wydać:
a sejmik woj.
b zarząd woj.
c rada powiatu
d minister ds administracji
e sołtys
f wojewoda
g Państwowa Insepkcja Sanitarna
h rada gminy

Czy sądy administracyjne mogą jak TK w odniesieniu do innych aktów prawa wyeliminować z porządku prawnego akty prawa miejscowego:
a tak
b nie
c tylko wtedy gdy badają zgodność z prawem dec.admin.

SKO rozpatrują odwołania od decyzji:
a wójta
b burmistrza
c prezydenta miasta
d starosty
e marszałka województwa
f wojewody

Czy obywatel może zaskarżyć do WSA uchwałe rady gminy:
a tak
b nie
c tylko gdy wykaże ze uchwała narusza jego interesy prawne i w związku z tym wezwał radę do usunięcia uchybienia
czarnamada jest off-line  
24-04-2013, 08:03  
Ag_Maz
Moderator w spoczynku
 
Ag_Maz na Forum Prawnym
 
Posty: 33.945
Domyślnie RE: Drodzy koledzy/koleżanki:pomoc w teście z prawa administacyjnego ustrojowego:)

A możesz jakoś oznaczyć swoje odpowiedzi?
Ag_Maz jest off-line  
24-04-2013, 15:03  
czarnamada
Początkujący
 
Posty: 17
Domyślnie RE: Drodzy koledzy/koleżanki:pomoc w teście z prawa administacyjnego ustrojowego:)

na większość z tych pytań nie znam odpowiedzi, to jest tylko część pytań z testów. I to są pytania na które w 70% nie znam odpowiedzi.
czarnamada jest off-line  
24-04-2013, 15:42  
Ag_Maz
Moderator w spoczynku
 
Ag_Maz na Forum Prawnym
 
Posty: 33.945
Domyślnie RE: Drodzy koledzy/koleżanki:pomoc w teście z prawa administacyjnego ustrojowego:)

Ale my tu nie robimy gotowców.
Cytat:
Napisał/a czarnamada Zobacz post
czy ktoś mógłby mi pomóc w rozwiązaniu
Najwyraźniej oznaczało: rozwiązać za mnie.
Ag_Maz jest off-line  
25-04-2013, 12:22  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Drodzy koledzy/koleżanki:pomoc w teście z prawa administacyjnego ustrojowego:)

No to w takim razie ja w wolnej chwili zaznacze moje odpowiedzi a poproszę o sprawdzenie? Taka formuła może być?:p
 
25-04-2013, 12:23  
Ag_Maz
Moderator w spoczynku
 
Ag_Maz na Forum Prawnym
 
Posty: 33.945
Domyślnie RE: Drodzy koledzy/koleżanki:pomoc w teście z prawa administacyjnego ustrojowego:)

Jak podasz swoje odpowiedzi- jasne.
Ag_Maz jest off-line  
26-04-2013, 12:43  
czarnamada
Początkujący
 
Posty: 17
Domyślnie RE: Drodzy koledzy/koleżanki:pomoc w teście z prawa administacyjnego ustrojowego:)

Cytat:
Napisał/a czarnamada Zobacz post
Witam, czy ktoś mógłby mi pomóc w rozwiązaniu testu z ustrojowego prawa administracyjnego. Test jest wielokrotnego wyboru dlatego też sprawia mi wiele trudności. Mam odpowiedz ale chciałabym zobaczyć czy są poprawne. Bardzo mi zależy żeby były zrobione na szóstkę:P Niektóre pytania są banalne ale szukając w książkach internecie dostałam mętlik w głowie. Także proszę o pomoc kogoś bardzo mocnego w tej dziedzinie:

Uprawnienia ministra do wydawania wytycznych i poleceń dotyczy:
a organów, urzędów i jednostek administracji zespolonej
b organów, urzędów i jednostek administracji niezespolonej
c organów JST

Do organów terenowej administracji rządowej zalicza się:
a organy administracji rządowej niezespolonej
b starostę jesli wynika to z tresci ustaw szczególnych
c wójta jeśli wynika to z ustaw szczególnych
d wojewodę

Akty prawa miejscowego mogą dotyczyć:
a wewnętrznnego ustroju gminy
b wewnetrzego ustroju jednostek pomocniczych gminy
c zasad korzystania z gminnych obiektów
d zasad korzystania z gminnych przedsiebiorstw

Funkcji wójta nie można łączyć z
a mandatem posła
b mandatem senatora
c zatrudnieniem w kuratorium
d funkcją radnego we własnej lub innej gminie

Powiat:
a tworzą mieszkancy powiatu
b tworzą mieszkańcy powiatu z mocy prawa
c jest jedynie wspólnotą samorządową
d jest określonym terytorium i lokalną wspólnota samorzadową

Czy mandatu radnego nie można łączyc z członkostwem w organie innej JST: tak/nie

Akty prawa miejscowego powiatu:
a stanowi wyłacznie rada powiatu w formie uchwały
b stanowi rada powiatu w formie uchwały jesli upowazniajaca ustawa nie stanowi inaczej
c stanowi zarząd powiatu w formie uchwały jesli upowazniajaca ustawa nie stanowi inaczej
d mogą mieć formę inną niż uchwała

Strategia rozwoju województwa:
a w wymiarze uchwałodawczym nalezy do kompetencji sejmiku wojewodztwa
b jest aktem okreslającym cele jakie stawiają sobie organy wojewodztwa
c jej realizacja nastepuje tylko przez regionalne programy operacyjne
d nie wymaga nabycia mienia dla jej realizacji

Nadzór nad wykonywaniem zadań województwa sprawuje się na podstawie kryteriów:
a legalności
b rzetelności
c celowosci
d gospodarności

Wójt jest organem :
a wykonawczym gminy
b organem podatkowym I instancji
c organem ustawodawczym gminy
d organem administracji ds.ochrony środowiska

Wskaż prawidłową odpowiedz:
a powiat jest jednostką organizacyjną niemającą os.prawnej
b powiat jest osoba prawną
c o ustroju powiatu stanowi jego statut
d samodzielnośc powiatu podlega ochronie śadowej
jesli upowazniajaca ustawa nie stanowi inaczej

Skargę konstytucyjną wnosi się w sprawach administracji na :
a decyzje administr.
b orzeczenia sądu administr.
c przepis prawny na podstawie którego została wydana decyzja org adm lub orzeczenie sądu administr.

Czy można odmówić wykonania polecenia służbowego w administracji:
a nie, niegdy
b gdy jego wykonanie prowadzi do jakiegokolwiek naruszenia prawa
c gdy jego wykonanie prowadzi do przestępstwa

Wojewoda jest:
a reprezentantem RM
b reprezentantem RM w terenie
c powoływany i odwoływany przez Prezesa RM
d powoływany i odwoływany przez Prezesa RM na wniosek ministra administracji i cyfryzacji

Radny Jacek K. posiada fiata 126p warty 200zł. Czy musi go ujawnić w oswiadczeniu majątkowym:
a tak
b nie
c musiałby gdyby wartosc tego mienia ruchomego przekraczała 5000 zł
d musiałby gdyby wartosc tego samochodu przekraczała 10 tys.zł

Wytyczne i okólniki to:
a akty prawa wewnętrznego
b akty prawa powszechnie obowiązującego
c akty kierownictwa wewn.
d przepisy porządkowe

Czy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego to akty prawa powszechnie obowiązującego:
a tak
b nie
c tylko wtedy gdy tak stanowi wchwała organu gminy

Org administracji uprawnionymi do wydawania aktów powszechnie obowiązujących są:
a KNF
b RM
c Minister Gospodarki
d Prezydent RP
f przewodniczący okreslonych w ustawach komitetów
g KRRITV
h Prezes NBP
i Prezes NIK

Samorząd województwa:
a posiada samodzielnosc majątkową
b posiada osobowowosc prawna
c może rozporządzać swym mieniem jak każdy podmiot stosunków cywilnopr
d nie może rozporządzac swym mieniem w ramach pełnej swobody zawierania umów

Akty pr.miejscowego w województwie mogą być wydawane przez:
a sejmik woj.
b zarząd woj.
c komisarza rządowego zastępującego org wojewodztwa własciwego do wydawania aktów pr.miejscowego
d osobę wyznaczoną przez Prezesa RM zastepującego org woj.własciwy do wydawania aktów pr.miejscowego

Czy w Polsce dopuszczalna jest subdelegacja:
a tak
b nie
c gdy ustawy przewidują taką możliwość

Organy nadzoru nad samorządem gminnym określone są w:
a Konstytucji
b Europejskiej Karcie Samorządu Lokalnego
c ust o samorządzie gminnym
d rozporządzeniach Prezesa RM

Czy org administarcji publ mogą odmówić zastosowania przepisów ustawy jeśli w ich przekonaniu są sprzeczne z Konstytucjią:
a tak
b nie

Przepisy porządkowe to:
a przepisy wydawane przez organy Jst i wojewode w przypadku nadzwyczajnych zagrożen dla życiam zdrowia publ gdy ustawa tej problematyki nie reguluje
b wszelkie przepisy dla wydawane przez organy Jst i wojewode w przypadku nadzwyczajnych zagrożen dla życiam zdrowia publ i porządku publ
c przepisy prawne dotyczace utrzymania porządku i czystości na terenie gminy lub innych JST

Który z modeli państwa prawnego nawiązuje do idei prawa naturalnego:
a model państwa sędziowskiego
b model państwa ustaw
c model personalistyczny

Który z modeli państwa prawnego nawiązuje do idei pozytywizmu prawnego
a model państwa sędziowskiego
b model państwa ustaw
c model personalistyczny

Czy miasto jest jednostką podziału zasadniczego?
a tak
b nie

Czy Rm upoważniona na mocy delegacji ustawowej do wydania rozporządzenia może delegować na rzecz któregoś z ministrów:
a tak
b nie
c gdy ustawy przewidują taką możliwość

Samorząd terytorialny w Polsce w zakresie sprawowania wł publicznej jest:
a formą dekoncentracji
b formą decentralizacji
c gormą koncentracji
d formą centralizacji
e autonomii terytorialnej

Aktami kierownictwa wewnętrznego są:
a załączniki
b wytyczne
c okólniki
d zarządzenia
e akty pr.miejscowego
f polecenia służbowe
g instrukcje

Który z podmiotów ma obowiązek przedkładania wojewodzie uchwał rady gminy
a wójt
b wyznaczony radny
c przewodniczący rady gminy
d przewodniczący komisji która podjęła uchwałe
e SKO

Czy rozporzadzenia RM mogą stanowić samoistną podstawę do wtydania decyzji administr:
a tak
b nie
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwala:
a sejmik woj
b rada powiatu
c r.gminy
d zarząd powiatu
e wójt burmistrz prezydent miasta

Samorząd województwa:
a posiada samodzielność majątkową
b nie posiada osobowości prawnej
c sprawuje nadzór nad samorządem powiatu

Przepisy porządkowe może wydać:
a sejmik woj.
b zarząd woj.
c rada powiatu
d minister ds administracji
e sołtys
f wojewoda
g Państwowa Insepkcja Sanitarna
h rada gminy

Czy sądy administracyjne mogą jak TK w odniesieniu do innych aktów prawa wyeliminować z porządku prawnego akty prawa miejscowego:
a tak
b nie
c tylko wtedy gdy badają zgodność z prawem dec.admin.

SKO rozpatrują odwołania od decyzji:
a wójta
b burmistrza
c prezydenta miasta
d starosty
e marszałka województwa
f wojewody

Czy obywatel może zaskarżyć do WSA uchwałe rady gminy:
a tak
b nie
c tylko gdy wykaże ze uchwała narusza jego interesy prawne i w związku z tym wezwał radę do usunięcia uchybienia
Mogę prosić o sprawdzenie?
czarnamada jest off-line  
01-05-2013, 17:45  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Drodzy koledzy/koleżanki:pomoc w teście z prawa administacyjnego ustrojowego:)

Sprawdzi mi ktoś? Bardzo proszę
 
01-05-2013, 18:02  
Ag_Maz
Moderator w spoczynku
 
Ag_Maz na Forum Prawnym
 
Posty: 33.945
Domyślnie RE: Drodzy koledzy/koleżanki:pomoc w teście z prawa administacyjnego ustrojowego:)

Na tym forum można mieć tylko jedno konto. Które usuwasz/ mam zbanować?
Ag_Maz jest off-line  
02-05-2013, 12:42  
czarnamada
Początkujący
 
Posty: 17
Domyślnie RE: Drodzy koledzy/koleżanki:pomoc w teście z prawa administacyjnego ustrojowego:)

Ktoś się zlituje i sprawdzi proszę proszę pilnie
czarnamada jest off-line  
04-05-2013, 18:06  
poas
Stały bywalec
 
Posty: 449
Domyślnie RE: Drodzy koledzy/koleżanki:pomoc w teście z prawa administacyjnego ustrojowego:)

radzę zajrzeć do ustaw z tym związanych.
poas jest off-line  
04-05-2013, 20:26  
czarnamada
Początkujący
 
Posty: 17
Domyślnie RE: Drodzy koledzy/koleżanki:pomoc w teście z prawa administacyjnego ustrojowego:)

zaglądałam a mimo to wciąż nie jestem pewna. Może jestem "niemądra" ale nie wszystko jest jasne. Proszę kogoś tylko o sprawdzenie, to chyba nic złego
czarnamada jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Darowizna dla koleżanki (odpowiedzi: 1) Witam Chcę wspomóc koleżankę drobnymi sumami co miesiąc - nie będzie to dużo jakieś w sumie do 1000 zł rocznie czy nie zrobię jej tym kłopotu? Czy...
§ Rozebranie koleżanki (odpowiedzi: 14) Jaka kara grozi za rozebranie koleżanki bez jej zgody?
§ Zastraszanie koleżanki (odpowiedzi: 6) Witam. Moja sytuacja wygląda tak. Pisałem z z koleżanką i chciałem aby mi powiedziała kto mnie "wsypał" Ona nie chciała tego zrobić i powiedziala...
§ zdjecia koleżanki (odpowiedzi: 4) Witam , niedawno umieściłam zdjęcia koleżnaki na grupie na facebooku , na których ona i jej chłopak byli rozebrani, grupa była zamknięta, czyli nikt...
§ mieszkanie u koleżanki (odpowiedzi: 1) mam takie pytanie . mieszkam u kolezanki ktora jest w USA i mieszkanie stało puste wiec mieszkam tu z mezem placimy tylko tyle co czynsz do...
§ Drodzy koledzy i koleżanki! Pomocy! (odpowiedzi: 3) Mam problem mianowicie nazywa się kazus - nie potrafię ich rozwiązać nawet nie wiem jak zacząć . Jestem studentka pracy socjalnej i mamy 36 godzin...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:05.