Egzamin wstępny na aplikację adwokacką 2013 r. c.d. - Forum Prawne

 

Egzamin wstępny na aplikację adwokacką 2013 r. c.d.

--------------------- II część wątku o egzaminie. --------------------- W koszalinie powiało grozą...Wróć   Forum Prawne > Różne > Forum Młodych Prawników


Zamknięty temat
 
28-09-2013, 20:49  
marketgarden
Stały bywalec
 
Posty: 1.057
Domyślnie Egzamin wstępny na aplikację adwokacką 2013 r. c.d.

---------------------
II część wątku o egzaminie.
---------------------W koszalinie powiało grozą
marketgarden jest off-line  
28-09-2013, 20:49  
carlison
Początkujący
 
Posty: 19
Domyślnie RE: Egzamin wstępny na aplikację adwokacką 2013 r.

Cytat:
Napisał/a AW88 Zobacz post
Jeśli chodzi o pytanie z tymczasowym aresztowaniem, tam było że podejrzany jest tymczasowy aresztowany czyli art. 331 par 3 czy wobec podejrzanego stosowane jest tymczasowe aresztowanie czyli par 4? Proszę niech wypowie się ktoś kto pamięta
chodzi o paragraf 4. ja najpierw zaznaczylam ze 7 dni, ale jak przeczytalam uwaznie pytanie to zrozumialam ze to chodzi o termin do wniesienia przed koncem TA.
carlison jest off-line  
28-09-2013, 20:50  
kaja1989
Początkujący
 
Posty: 25
Domyślnie RE: Egzamin wstępny na aplikację adwokacką 2013 r.

Cytat:
Napisał/a marketgarden Zobacz post
Rok temu w Gdańsku były koło godz. 16 w niedzielę, więc nie siedź od rana odświeżając stronę i niepotrzebnie się denerwując
powiedzieli, że około 18, także nie mam zamiaru, wedle tego co tutaj wypisaliście, wychodzi mi ciut ponad 100, ale tam gdzie nie pamiętam zaznaczam minusy, więc może i dla mnie jest nadzieja, że pierwszy egz będzie ostatnim
kaja1989 jest off-line  
28-09-2013, 20:51  
marketgarden
Stały bywalec
 
Posty: 1.057
Domyślnie RE: Egzamin wstępny na aplikację adwokacką 2013 r.

Cytat:
Napisał/a kaja1989 Zobacz post
powiedzieli, że około 18, także nie mam zamiaru, wedle tego co tutaj wypisaliście, wychodzi mi ciut ponad 100, ale tam gdzie nie pamiętam zaznaczam minusy, więc może i dla mnie jest nadzieja, że pierwszy egz będzie ostatnim
A dużo w tym roku osób zdawało? Podobno dużo więcej niż rok temu?? (tak na oko więcej niż 300 osób)
marketgarden jest off-line  
28-09-2013, 20:51  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Egzamin wstępny na aplikację adwokacką 2013 r.

Cytat:
Napisał/a marketgarden Zobacz post
Trochę niefajnie, która ora??

Hehe, nie, ja tu gościnnie celem kompletowania pytań, radcowska w Szczecinie
 
28-09-2013, 20:52  
undenied
Stały bywalec
 
Posty: 517
Domyślnie RE: Egzamin wstępny na aplikację adwokacką 2013 r.

poprawione i chyba nie powtarzające się (już mi się mieni w oczach, rzuć ktoś okiem na to )
1. połowa opłaty od sprzeciwu od wyroku zaocznego
2. o łączeniu kar w razie upomnienia i nagany wymierza się karę nagany
3. kara wymierzona przez dziekana upomnienie
4. Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych jest organem wykonawczym tej Rady
5. przesłanie przepisów porządkowych – 2 dni lub nast. dnia
6. RPO - dwie kadencje
7. przesłuchanie strony - Jeżeli po wyczerpaniu środków dowodowych lub z powodu ich braku pozostały niewyjaśnione fakty istotne dla rozstrzygnięcia sprawy, organ administracji publicznej dla ich wyjaśnienia może przesłuchać stronę
8. przeprowadzenie dowodu - przez pracownika organu kolegialnego
9. podjęcie zawieszonego post. - decyzja
10. cofnięcie i odrzucenie pisma - zwrot całości kosztów
11. śmierć strony - pełnomocnik działa do zawieszenia
12. dzierżawa po latach 30 ulega przedłużeniu na czas nieokreślony
13. statut gminy 300.000 - podlega uzgodnieniu z Prezesem Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej.
14. Okres tymczasowego aresztowania liczy się od dnia zatrzymania
15. o żołnierzu - nie popełnia przestępstwa
16. kto może wnieść o upadłość osoby fizycznej nie prowadzacej działalności gosp. - tylko on sam
17. zastawem rejestrowym nie można objąć - statku i statku w budowie (hipoteka morska)
18. hipoteka – nie obejmuje odłaczonych cz. składowych należących do posiadacza, użytk itd. gdy prawa mają pierwszeństwo (mniej wiecej)
19. dzierżawa a upadłość w warunkach niewydanie przedmiotu dzierżawy dłużnikowi - Jeżeli w dniu ogłoszenia upadłości przedmiot najmu lub dzierżawy nie był jeszcze wydany upadłemu, każda ze stron może odstąpić od umowy najmu lub dzierżawy nieruchomości zawartej przez upadłego jako najemcę lub dzierżawcę.
20. Nie można wydalić obywatela z RP
21. Rozprawę przerwaną lub odroczoną prowadzi się w dalszym ciągu, chociażby skład sądu uległ zmianie, chyba że sąd po wysłuchaniu stron obecnych postanowi inaczej. wykroczenia
22. Umowa o dzieło - podwyższenie wynagrodzenia albo ryczałt
23. Każdy partner ma prawo reprezentować spółkę samodzielnie, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.
24. nabycie własności przez skę w organizacji-po wpisie do rejestru
25. środek odwoławczy od wyroku sądu II instancji przekazującego sprawę do sądu I instancji do ponownego rozpoznania; nie przysługuje
26. nie można utracić obywatelstwa polskiego, chyba, że ktoś sam się go zrzeknie
27. akt oskarżenia w przypadku tymczasowego aresztowania - należy wnieść nie później niż na 14 dni przed upływem dotychczas określonego terminu stosowania tego środka
28. Karą dyscyplinarną dla prokuratora nie jest - kara pieniężna.
29. W kpa- umorzenie decyzją.
30. Sąd dyscyplinarny usp - w drodze losowania
31. Unieważnienia małżeństwa może żądać - mocodawca.
32. Połączenie spółdzielni - 2/3.
33. Wykreślenie KSCU- połowa opłaty.
34. Fundacja- akt notarialny, chyba że w testamencie.
35. Liczbę izb określa - KZA.
36. Dziekan wymierza - upomnienie.
37. z tym stowarzyszeniem było pytanie o 16to latka – może być za zgodą
38. rój osiadł w cudzym ulu zajętym staje się własnością tego, czyj rój się w ulu znajdował, a dotychczasowemu właścicielowi nie przysługuje roszczenie z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia
39. ksh jednoosobowa-jak wszystkie udziały w kapitałowej posiada jedyny wspólnik
40. wynagrodzenie partnera - ksh- nie, chyba że umowa mówi co innego
41. statut spółki komandytowej podpisują conajmniej wszyscy komplementariusze
42. umowa spółki parnerskiej musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności
43. czy prowadzenia dz. gosp. z zakresu ochrony osób i mienia wymaga: koncesji
44. Zmiana umowy spółki osobowej wymaga zgody wszystkich wspólników, chyba że umowa stanowi inaczej
45. sąd okręgowy - dla conajmniej 2 rejonówek
46. TK - na wniosek każdego sądu
47. spadkobierca ustawowy może zrzec się dziedziczenia na mocy umowy
48. dostawa - rzeczy oznaczone co do gatunku
49. kpk - narada - przewodniczący może wywalić protokolant
50. katastrofa bodowlana - ta pierwsza najbardziej rozbudowana
51. Nawiązanie stosunku pracy - jeżeli umowa nic nie mówi, to od zawarcia umowy.
52. przy nakazie strona przeciwna moze wnieść SPRZECIW
53. Organ finansowy prowadzący postępowanie przygotowawcze wg. kks - inspektor kontroli skarbowej
54. sprawy o odszkodowanie z tytułu szkody wyrządzonej przez wydanie prawomocnego orzeczenia niezgodnego z prawem - sąd okręgowy
55. uzasadnienie umorzenia dochodzenia – na wniosek insp. pracy
56. kro - nazwisko ustala sąd opiekuńczy
57. bpytanie co do pełnomocników - jeśli jest kilku doręczenie do rąk jednego
58. kpc - wyłączna właściwość art 42 - sąd miejsca zamieszkania powoda
59. z unii o cłach- Rada z Komisją jeśli dobrze kojarzę
60. Grzywna w KKS za wykroczenie jest kwotowa.
61. ekstradycja-ta najdłuższa odpowiedź z testu
62. prawo pracy-nie tylko kodeks i ustawy, dobra jest odpowiedź bez wyłączeń
63. oczywiste omyłki pisarskie w zarządzeniu prostuje się zarządzeniem
64. stowarzyszenie zwykłe - może uzyskiwać środki na swoją działalność tylko ze składek
65. gdy brak planu zagosp przestrzennego to zawieszenie postępowania do jego uchwalenia
66. odmowa wywłaszczenia - decyzja
67. do spółdzielczej umowy o pracy stosuje sie przepisy prawa o spółdzielniach, a w zakresie nieuregulowanym KP
68. kobieta w ciąży zawsze ma 100%
69. ciężki wypadek to uszkodzenie powyżej 6 miesięcy
70. zwolnienia grupowe - konsultacje ze związkiem, a jak nie ma to z przedstawicielami pracowników
71. bezrobotni nie mają ubezpieczenia wypadkowego
72. jak orzeczenie nie jest umieszczanie w protokole, to podpisują je wszyscy, włącznie z przegłosowanym
73. Kolegium SN - I Prezes + Prezesi SN + sedziowie wybierani przez zgromadzenie sędziów izby na 3 letnie kadencje
74. ustawa o KRS - podmioty gdy podejmą działalność wpisywane do KRS z wyjątkiem spzoz.
75. spoldzielcze - ilosc czlonkow zarządu spoldzielni okresla statut.
76. -ważność pozwolenia na koncentrację (2 lata)
77. -kto sprawuje nadzór nad Prezesem uokik (Premier)
78. -czy Prezes UOKiK może zwrócić się o przesłuchanie świadków przez sąd? (tak, do rejonowego)
79. ważność zgody na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca-2 lata
80. obowiązek alimentacyjny-zstępni przed wstępnymi, a wstępni przed rodzeństwem, osoby w tymsamym stopniu pokrewieństwa proporcjonalnie do możliwości zarobkowych i majątkowych
81. przysposobić razem może tylko małżeństwo
82. rozwiązanie sejmiku - referendum
83. Przekroczenie granic obrony koniecznej pod wpływem strachu i wzburzenia uzasadnionego okolicznościami- nie podlega karze
84. Zamkniecie w zakladzie leczenia odwykowego - 3m-2 lat
85. Kto w celu skierowania przeciwko innej osobie postepowania karnego naklania ją do popelnienia czynu zabronionego ktoremu nastepnie dobrowolnie zapobiegl – odpowiada za podżeganie
86. Jezeli czyn wyczerpuje znamiona okreslone w dwoch albo wiecej przepisach ustawy - sad skazuje za jedno przestepstwo na podstawie wszystkich zbiegajacych sie przepisow
87. skreślenie z listy adwokatów – odwolanie do prezydium
88. stosowanie ustawy karnej niezaleznie od przepisow w miejscu popelnienia - przestepstwo falszywych zeznan przeciwko urzedowi polskiemu.
89. zatarcie skazania przy karze ograniczenia wolnosci - po trzech latach
90. co nie jest srodkiem karnym- byla odpowiedz "obowiazek poddania sie leczeniu..."
91. uzyczenie – nie można zatrzymać w spr nakladów
92. ustanowienie sluzebnosci gruntowej za wynagrodzeniem jesli nieruchomosc nie ma dostepu do drogi
93. jesli strona ktorej zalezy na nieziszczeniu sie warunku przeszkodzi w sposob sprzeczny z prawem ziszczeniu, to skutek taki jakby sie warunek ziścił
94. osoba ktora ukonczyla lat 13 moze byc ubezwlasnowolniona calkowicie
95. osoba ktora nabyla gospodarstwo rolne i wiedizala o zadluzeniu, odpowiada solidarnie wedlug stanu z chwili nabycia a cen z chwili zaspokojenia wierzyciela
96. dostawa - tylko rzeczy oznaczone co do gatunku
97. wierzyciel moze odmowic przyjecia swiadczenia od osoby trzeciej jezeli jest niewymagalna
98. rekojmia moze byc dochodzona niezaleznie od gwarancji
99. cos o ochronie dziecka - moze ządać kazdy
100. prawo do informacji o dzialalnosci organow adm publ- obejmuje prawo wstepu na posiedzenia i utrwalania przebiegu urzadzeniami do zapisu obrazu i dzwieku
101. o swobodzie dzialalnosci - osoby z panstw czlonkowskich porozumienai o wolnym handlu moga podejmowac dzialalnosc na terenie polski na takich samych zasadach jak obywatele polscy
102. Przewodniczący rady - mandat może być odnowiony jednokrotnie
103. współdłużnicy solidarni - zwłoka
104. sprawozdanie niezespolonej adm z kilku województw – do odpowiednich wojewodów
105. Orzekając separację na zgodny wniosek małżonków, sąd nie orzeka o winie rozkładu pożycia
106. pytanie o zawieszeniu postępowania wg kpa... W kpa to 3 lata.
107. KPA Kiedy zostaje wszczęte postępowanie? Z dniem doręczenia
108. to nie może reprezentować (ppsa) powinowaty
109. z winy umyślnej...: może żądać przywrócenia stanu poprzedniego
110. Sąd może skazać na grzywnę stronę, jeżeli powołała się w złej wierze na nieprawdziwe okoliczności, które skutkowały odroczeniem rozprawy.
111. w jakiejś sprawie dot. małżeństwa - grzywna ..
112. akt notarialny plus wpis do ksiegi wieczystej przy uztkowaniu wieczystym
113 Wysoki przedstawiciel mianowany jest przez Radę Europejską, stanowiącą większością kwalifikowaną, i za zgodą przewodniczącego Komisji.
114 ugoda - może być zawarta przed organem administracji publicznej, przed którym toczy się postępowanie w pierwszej instancji lub postępowanie odwoławcze, do czasu wydania przez organ decyzji w sprawie.
115 zabezpieczenie dowodów w toku - z urzędu i na wniosek (310 k.p.c)
116 domniemanie prawne - Domniemania ustanowione przez prawo (domniemania prawne) wiążą sąd; mogą być jednak obalone, ilekroć ustawa tego nie wyłącza. (234 k.p.c.)
117 Jeżeli skarga kasacyjna nie spełnia wymagań przewidzianych w art. 398 z indeksem 4 § 2, przewodniczący w sądzie drugiej instancji wzywa skarżącego do usunięcia braków w terminie tygodniowym pod rygorem odrzucenia skargi.
118 dowód - Nie można oddalić wniosku dowodowego na tej podstawie, że dotychczasowe dowody wykazały przeciwieństwo tego, co wnioskodawca zamierza udowodnić.
119 pytanie o stwierdzenie nieważności -strona nienależycie reprezentowana
120 powództwo cywilne w karnym – roszczenia majątkowe
121 organem j.s.t nie jest – Rio?
122 osobowości prawnej nie posiada – krajowa rada radców
123 komitet bezpieczeństwa w UE działa w rama Rady (chyba)
124 brak winy nie wyłacza zastosowania śr. zabezpieczających
125 nie spisuje się protokołu - ?
126 gdy zachodzi war umorzenie post – prok składa wniosek w tej kwesti zamiast aktu osk
127nieodpłatna czynność prawna pod wpływem błedu – ?
128 odszkodowanie odnośnie zamieszkiwania w lokalu
129 własność nieruchomości nie może być przeniesiona pod warunkiem – dodatkowe postanowienie bezwarunkowe
130 dokument poświadczony przez adw/ Radce – moc dokumentu urzędowego
131 śmierć jednego z małżonków podczas rozwodu – umorzenie post
132 pomówienie niejawne, jawność na wniosek pokrzywdzonego
undenied jest off-line  
28-09-2013, 20:53  
marketgarden
Stały bywalec
 
Posty: 1.057
Domyślnie RE: Egzamin wstępny na aplikację adwokacką 2013 r.

Cytat:
Napisał/a per_manum Zobacz post
Hehe, nie, ja tu gościnnie celem kompletowania pytań, radcowska w Szczecinie
Szczecin coś ostatnio mało łaskawy, biorąc pod uwagę zdawalność również na adwokackim końcowym, aż strach tam zdawać
marketgarden jest off-line  
28-09-2013, 20:53  
kaja1989
Początkujący
 
Posty: 25
Domyślnie RE: Egzamin wstępny na aplikację adwokacką 2013 r.

Cytat:
Napisał/a marketgarden Zobacz post
A dużo w tym roku osób zdawało? Podobno dużo więcej niż rok temu?? (tak na oko więcej niż 300 osób)
2 komisje, w mojej 168 osób było, w drugiej też c.a. tyle ... na korytarzach mówili, że mniej chętnych - ale ja na radcowską, na adwokackiej ponoć 182 osoby tylko były ...
kaja1989 jest off-line  
28-09-2013, 20:55  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Egzamin wstępny na aplikację adwokacką 2013 r.

Cytat:
Napisał/a marketgarden Zobacz post
Szczecin coś ostatnio mało łaskawy, biorąc pod uwagę zdawalność również na adwokackim końcowym, aż strach tam zdawać
Zgadza się, może dlatego, że wcześniej zdawało się w Poznaniu i tak wyszło po zmianie. Ale to już off top.
 
28-09-2013, 20:59  
marketgarden
Stały bywalec
 
Posty: 1.057
Domyślnie RE: Egzamin wstępny na aplikację adwokacką 2013 r.

Cytat:
Napisał/a kaja1989 Zobacz post
2 komisje, w mojej 168 osób było, w drugiej też c.a. tyle ... na korytarzach mówili, że mniej chętnych - ale ja na radcowską, na adwokackiej ponoć 182 osoby tylko były ...
OOo czyli na obie mniej chętnych niż rok temu, bo wtedy na adwokackiej ponad 200, a na radcowską ledwo się można było przecisnąć (bo zdawaliśmy w jednym budynku)
marketgarden jest off-line  
28-09-2013, 21:08  
carlison
Początkujący
 
Posty: 19
Domyślnie RE: Egzamin wstępny na aplikację adwokacką 2013 r.

kpc - 394 [P]1 z indeksem 1 - zazalenie do sn przysluguje takze w razie uchylenia przez sad drugiej instancji wyroku sadu pierwszej instancji i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania.
carlison jest off-line  
28-09-2013, 21:11  
kaja1989
Początkujący
 
Posty: 25
Domyślnie RE: Egzamin wstępny na aplikację adwokacką 2013 r.

Czy osoby, które wiedzą już, że zdały mogą napisać swoje odpowiedzi? Prosimy. Wiedząc, że macie po 110-125 dobrze, będziemy mogli obliczyć swoje wyniki i choć trochę się uspokoić. Z góry dzięki No chyba, że te 150 pyt wypisanych jest "pewniakiem" już?
kaja1989 jest off-line  
28-09-2013, 21:14  
undenied
Stały bywalec
 
Posty: 517
Domyślnie RE: Egzamin wstępny na aplikację adwokacką 2013 r.

Cytat:
Napisał/a kaja1989 Zobacz post
Czy osoby, które wiedzą już, że zdały mogą napisać swoje odpowiedzi? Prosimy. Wiedząc, że macie po 110-125 dobrze, będziemy mogli obliczyć swoje wyniki i choć trochę się uspokoić. Z góry dzięki No chyba, że te 150 pyt wypisanych jest "pewniakiem" już?
brakuje jeszcze kilku pytań, kilka się powtarza - mogą być ze 2-3 błedy w ost wersji.
undenied jest off-line  
28-09-2013, 21:14  
Paris_paris
Początkujący
 
Posty: 10
Domyślnie RE: Egzamin wstępny na aplikację adwokacką 2013 r.

nie jest pewniakiem, to tylko takie uszeregowanie i uzupełnienie na szybko
jakby ktoś uzupełnił byłoby nieźle
Paris_paris jest off-line  
28-09-2013, 21:20  
undenied
Stały bywalec
 
Posty: 517
Domyślnie RE: Egzamin wstępny na aplikację adwokacką 2013 r.

Cytat:
Napisał/a Paris_paris Zobacz post
nie jest pewniakiem, to tylko takie uszeregowanie i uzupełnienie na szybko
jakby ktoś uzupełnił byłoby nieźle
w twoim zestawnieniu niektóre pytania pojawiają się po 3 razy, paru brakuje, a odp na niektóre są złe - porównaj je z tymi które już się tu pojawiały.

kolejne pytanie:
jeśli umowa przewiduje wstapienie nowego komplementariusza - wszyscy musza się zgodzić
undenied jest off-line  
Zamknięty temat

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Egzamin wstępny na aplikację adwokacką 2015 - cz. II (odpowiedzi: 271) Bydgoszcz OIRP są wyniki od rana, zdało 22 osoby na bodajże 90 (patrząc po numeracji).... także pocisk. W tym roku mi się udało, 102 pkt, magiczny...
§ Egzamin wstępny na aplikację adwokacką 2015 (odpowiedzi: 1000) Czy ktoś ma ochotę dołączyć się i wspierać w nauce?? Ja zdawałam w tym roku (po raz trzeci) i zabrakło mi 2 punktów,oczywiście nie mam zamiaru się...
§ Odwołanie - Egzamin wstępny na aplikację adwokacką/radcowską 2013 r. (odpowiedzi: 415) Witam wszystkich, z uwagi na fakt, że w tym roku taki temat o ile sie nie myle, jeszcze nie powstał postanowilem go stworzyc. Dotyczyc on bedzie...
§ Egzamin wstępny na aplikację adwokacką 2014. (odpowiedzi: 1039) Witam wszystkich. Nowy rok to nowa możliwość dostania się na aplikację adwokacką. W wątku poruszamy wszelkie sprawy związane z przystąpieniem do...
§ Egzamin wstępny na aplikację adwokacką 2013 r. (odpowiedzi: 1000) Witam, Skoro powstał już wątek dotyczący przyszłorocznego egzaminu wstępnego na aplikację radcowską to może przydałby się też na adwokacką:)...
§ Egzamin wstępny na aplikację adwokacką 2012 - część II (odpowiedzi: 58) To jest już chyba dobry moment na otwarcie drugiej części wątku:...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:48.