egzamin wstępny 2018 - odwołanie - Forum Prawne

 

egzamin wstępny 2018 - odwołanie 3

W OIRP Kraków od poniedziałku będzie możliwy wgląd do prac. Jeśli ktoś wyrazi zgodę i poda nr kodu to mogą wysłać skan pracy na e-mail...Wróć   Forum Prawne > Różne > Forum Młodych Prawników


Odpowiedz
 
04-10-2018, 12:32  
fretka92
Początkujący
 
Posty: 16
Domyślnie RE: egzamin wstępny 2018 - odwołanie

W OIRP Kraków od poniedziałku będzie możliwy wgląd do prac. Jeśli ktoś wyrazi zgodę i poda nr kodu to mogą wysłać skan pracy na e-mail
fretka92 jest off-line  
04-10-2018, 12:41  
prawnik2019
Początkujący
 
Posty: 6
Domyślnie RE: egzamin wstępny 2018 - odwołanie

a ORA w Warszawie też da radę elektronicznie ? Ktoś wie ?
prawnik2019 jest off-line  
04-10-2018, 14:00  
dgrass
Początkujący
 
Posty: 3
Domyślnie RE: egzamin wstępny 2018 - odwołanie

Ja jak dotąd ma jeszcze wątpliwość co do 2 pytań:
pyt. 61 o terminy zapłaty na wekslu - odpowiedź prawidłowa jest że jak są dwa terminy zapłaty to weksel jest nieważny. W doktrynie zdania są podzielone co do tego, że niekiedy weksel zawiera określenie "zapłacę za ten weksel do dnia". Przepis dyskwalifikuje ten weksel jako posiadający kilka terminów zapłaty. Doktryna w tym zakresie jest zróżnicowana i niejednolita. Co o tym sądzicie?

pyt. 68 ogłoszenie orzeczenia kończącego sprawę, która toczyła się przy drzwiach zamkniętych odbywa się publicznie. Pytanie nie precyzuje o jakiego rodzaju sprawę chodzi. Chodzi mi o to, że np. orzeczenie kończące sprawę w przedmiocie skargi na postanowienie o ukaraniu grzywną wcale nie musi odbyć się publicznie tylko może zostać wydane na posiedzeniu. Jest to orzeczenie kończące sprawę dotyczącą kary nałożonej na stronę i wcale nie jest ogłaszane publicznie. Co o tym sądzicie?
dgrass jest off-line  
04-10-2018, 16:58  
JohnWozniak
Początkujący
 
Posty: 2
Domyślnie RE: egzamin wstępny 2018 - odwołanie

Witam, dziś otrzymałem skan udzielonych odpowiedzi od ORA w Warszawie - czekałem 2 dni. Trzeba napisać mailowo wniosek podajac swoj adres korespondencji, numer tel, numer egzaminacyjny oraz numer komisji. Niestety po przeliczeniu punktów okazało się, że się zgadza więc dołączam do burzy mózgów w celu odwołania się od nadchodzącej niebawem uchwały!
JohnWozniak jest off-line  
04-10-2018, 18:22  
Zabkaa
Początkujący
 
Posty: 5
Domyślnie RE: egzamin wstępny 2018 - odwołanie

spójrzcie proszę na pytanie numer 19, moim zdaniem to jest nasz pewniak bo możliwe są dwie odpowiedzi z podanych na teście.

Generalnie, na postanowienie o odmowie przywrócenia terminu zawitego stronie przysługuje zażalenie na podstawie art. 126 §2 i §3 kpk (zgodnie z kluczem odpowiedzi), ale mamy też art. 528 § 1 pkt 3, który stanowi lex specialis w stosunku do art. 126 §2 i §3 kpk i wyłącza możliwość wniesienia środka zaskarżenia na odmowę przywrócenia terminu na wniesienie kasacji przez strony. Pytanie numer 19 nie wskazuje, że nie dotyczy ono postanowień o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia kasacji. Tym samym zarówno odpowiedź B jest poprawna na podstawie art. 126 §2 i §3 kpk jak i odpowiedź C na podstawie art. 528 § 1 pkt 3. Więc z mocy ustawy są poprawne dwie odpowiedzi na to pytanie. Ponadto, potwierdza to postanowienie SN - III KZ 76/01. Wklejam niżej z Lexa:

"TEZA aktualna
Art. 528 § 1 pkt 3 k.p.k. przyjmuje, że na odmowę przywrócenia terminu do wniesienia kasacji środek odwoławczy nie przysługuje. Przepis ten stanowi lex specialis wobec uregulowania zawartego w art. 126 § 3 k.p.k., zatem tego ostatniego przepisu nie stosuje się do postanowień sądu odmawiającego przywrócenia terminu do wystąpienia ze skargą kasacyjną.

UZASADNIENIE
Skład orzekający
Przewodniczący: Sędzia SN Andrzej Deptuła.

Sędziowie SN: Tomasz Grzegorczyk (spr.), Edward Matwijów.

Przy udziale Prokuratora Prokuratury Krajowej: Bogumiły Drozdowskiej.

Sentencja
Sąd Najwyższy - Izba Karna w Warszawie na posiedzeniu w sprawie Roberta S. skazanego z art. 13 § 1 w zw. z art. 197 § 1 k.k. po rozpoznaniu zażalenia skazanego na zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w W. z dnia 5 września 2001 r., o odmowie przyjęcia zażalenia na postanowienie o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia kasacji po wysłuchaniu wniosku Prokuratora postanowił;

utrzymać w mocy zaskarżone zarządzenie.

Uzasadnienie faktyczne
W dniu 18 stycznia 2001 r. obrońca oskarżonego Roberta S. otrzymał, stosownie do swego wniosku, odpis wyroku sądu odwoławczego wraz z uzasadnieniem. Kasację od tego wyroku wniósł jednak sam oskarżony dopiero 29 marca 2001 r. wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do złożenia kasacji i o ustanowienie mu obrońcy z urzędu. Postanowieniem z dnia 7 maja 2001 r. Sąd Okręgowy w W. nie uwzględnił wniosku R. S. o przywrócenie mu terminu do złożenia kasacji. Na postanowienie to wnioskujący złożył zażalenie. Zarządzeniem z 5 września 2001 r. Prezes Sądu Okręgowego w W. odmówił przyjęcia tego zażalenia, powołując się na jego niedopuszczalność z mocy ustawy. Zarządzenie to zaskarżył zażaleniem R. S. podnosząc, że jest ono sprzeczne z treścią art. 126 § 3 k.p.k., który dopuszcza zaskarżalność decyzji o odmowie przywrócenia terminu.

Uzasadnienie prawne
Rozpoznając to zażalenie Sąd Najwyższy zważył, co następuje.

Skarżący nie ma racji powołując się na przepis art. 126 § 1 k.p.k., gdyż kwestię zaskarżenia postanowienia o odmowie przywrócenia terminu do złożenia kasacji uregulowano odrębnie w art. 528 § 1 pkt 3 k.p.k. przyjmując, że na odmowę przywrócenia terminu do wniesienia kasacji środek odwoławczy nie przysługuje. Przepis ten stanowi lex specialis wobec uregulowania zawartego w art. 126 § 3 k.p.k., zatem tego ostatniego przepisu nie stosuje się do postanowień sądu odmawiającego przywrócenia terminu do wystąpienia ze skargą kasacyjną. Rację miał więc Prezes Sądu Okręgowego odmawiając przyjęcia tego zażalenia. Stąd też Sąd Najwyższy utrzymał zaskarżone zarządzenie w mocy. Na marginesie należy jednak zauważyć, że skoro w kwestii przywrócenia terminu orzeka organ, przed którym należało dokonać czynności (art. 126 § 2 k.p.k.), a kasację wnosi się za pośrednictwem sądu odwoławczego (art. 525 § 1 k.p.k.), to organem tym jest sąd, ten zaś - stosownie do art. 30 k.p.k. - winien jako okręgowy orzekać w trzech sędziów, a nie jak to uczynił jednoosobowo. Ponieważ jednak tego typu obraza prawa może być uwzględniona jedynie przy dopuszczalnym środku odwoławczym, a zaskarżenie decyzji o przywróceniu terminu do wniesienia kasacji jest niedopuszczalne, bez względu na jej charakter, nie może ono być wzięte pod uwagę także w ramach zażalenia na decyzję o odmowie przyjęcia niedopuszczalnego zażalenia. Dlatego też orzeczono jak na wstępie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego."

Proszę spójrzcie na to co napisałam, bo mi się wydaje że to pewniak, ale nie wiem czy coś mi nie umknęło.
Zabkaa jest off-line  
04-10-2018, 19:03  
o23
Początkujący
 
Posty: 8
Domyślnie RE: egzamin wstępny 2018 - odwołanie

Zabkaa sprawdziłem i wygląda na to, że masz rację. Pytanie można rozumieć dwojako i w sumie przez to IMO nadaje się do wywalenia.

Co ładnie obniżałoby próg zdania do 99 pkt

dgrass, co do 61 to daj tą doktrynę to ocenimy, a co do 68 to na pewno nie przejdzie bo pytanie mówi o posiedzeniu przy drzwiach zamkniętych a to chyba nie jest to samo co niejawne (ale poprawcie mnie jak się mylę)
o23 jest off-line  
04-10-2018, 19:12  
JohnWozniak
Początkujący
 
Posty: 2
Domyślnie RE: egzamin wstępny 2018 - odwołanie

Co do pytania 146 - to chyba nie przejdzie

Art. 4c. Trwała niezdolność do wykonywania zawodu - tryb orzekania

Dz.U.2018.0.1184 t.j. - Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze

1. O trwałej niezdolności do wykonywania zawodu orzeka okręgowa rada adwokacka.
2. Uchwała zapada po wysłuchaniu adwokata i jego pełnomocnika ustanowionego spośród adwokatów oraz po zaznajomieniu się z opiniami lub orzeczeniami lekarskimi. Okręgowa rada adwokacka wyznacza pełnomocnika z urzędu, jeżeli adwokat go nie ustanowi.
3. W razie wszczęcia postępowania o stwierdzenie trwałej niezdolności do wykonywania
zawodu, okręgowa rada adwokacka może zawiesić adwokata tymczasowo w wykonywaniu czynności zawodowych. To samo uprawnienie przysługuje okręgowej radzie adwokackiej wtedy, gdy przeciwko adwokatowi zostało wszczęte postępowanie o ubezwłasnowolnienie.

Niestety tutaj mamy zawieszenie a nie skreślenie z listy ale co następuję gdy już niezdolność się stwierdzi? :/
JohnWozniak jest off-line  
04-10-2018, 20:08  
o23
Początkujący
 
Posty: 8
Domyślnie RE: egzamin wstępny 2018 - odwołanie

Zawieszenie jest tymczasowe i nie w razie stwierdzenia trwałej niezdolności tylko w razie wszczęcia postępowania o stwierdzenie.

W przypadku stwierdzenia trwałej, adwokat nie może być na liście adwokatów czynnie wykonujących zawód. Dla takich jest odpowiednia inna lista. Żeby być wpisanym na drugą listę, z czynnych musi być moim zdaniem skreślony.
o23 jest off-line  
04-10-2018, 21:01  
magban1986
Początkujący
 
Posty: 1
Domyślnie RE: egzamin wstępny 2018 - odwołanie

na jaka aplikacje bedzie poczatkiem roku 2019 egzamin??
magban1986 jest off-line  
05-10-2018, 09:53  
Kurak76
Początkujący
 
Posty: 2
Domyślnie RE: egzamin wstępny 2018 - odwołanie

Witam wszystkich. Też szukam ratunku bo zdobyte 99 pkt troche boli (((.
Analizując dyskusję dotyczącą zakwestionowania pytania 19 oraz po analizie orzeczenia SN dotyczącego art. 528 par 1 pkt 3 kpk (odsyła on do 524 par. 1) i dotyczy terminu do wniesienia kasacji -lex specjalis. Boję się że mogą tego nie łyknąć, gdyż pytanie dotyczy "lex generalis" aczkolwiek zastanawiam się nad podważeniem tego pytania na jego nieprecyzyjność i możliwośc dwojakiego interpretowania. Co do zasady po upływie terminu zawitego czynność, której wymagał nie może być dokonana i pytanie czytane wprost wg mnie dotyczy tej sytuacji - idąc dalej moim tokiem rozumowania generalnego, strona złożyła wniosek o przywrócenie terminu, dostała postanowienie o odmowie i wg. wielu z nas na to postanowienie nie przysługuje już środek zaskarżenia. (a tutaj zonk - odpowiedź zła). Ta nieprecyzyjnośc pytania wiąże się z faktem pominięcia w nim tego co zapisane jest w par 1 art. 126 - Jeżeli niedotrzymanie terminu zawitego nastąpiło z przyczyn od strony niezależnych, strona w zawitym terminie 7 dni od daty ustania przeszkody może zgłosić wniosek o przywrócenie terminu, dopełniając jednocześnie czynności, która miała być w terminie wykonana; to samo stosuje się do osób niebędących stronami". To zmienia optykę pytania w jestem przekonany, że większość z nas zaznaczyła odpowiedź B, bo wiadomo, że jeśli były przeszkody niezależne od strony to .........ble,ble ble, - uprawdopodobnienie przeszkody, dokonanie czynności, 7 dni na dokonanie i można wnioskować o przywrócenie terminu, sąd musi dokonać oceny naszej argumentacji i tutaj jak najbardziej przy jej nieuwzględnieniu zażalenie przysługuje.
Co myślicie o takim rozumowaniu. Będę to konsultował jeszcze z kilkoma radcami.
Kurak76 jest off-line  
05-10-2018, 12:50  
Kurak76
Początkujący
 
Posty: 2
Domyślnie RE: egzamin wstępny 2018 - odwołanie

Po konsultacji z kolegą mecenasem słabo widzę podważenie pyt. 19.
Poniżej fragment w komentarza z Autor:Michał Kurowski Tytuł: Komentarz aktualizowany do art.126 Kodeksu postępowania karnego Stan prawny: 2018.01.01


"Postanowienie o przywróceniu terminu

9. Rozstrzygnięcie w przedmiocie przywrócenia terminu zawitego następuje postanowieniem, organem władnym zaś do dokonania tej czynności jest organ, przed którym należało dokonać czynności. Z uwagi na formę, jaką ma przyjąć decyzja w przedmiocie przywrócenia terminu, należy uznać, iż w postępowaniu sądowym będzie to zawsze sąd, a nie prezes sądu, a orzekanie następuje na posiedzeniu, w składzie wynikającym z treści art. 30 (S. Steinborn [w:] Grajewski, Paprzycki, Steinborn, Kodeks, t. 1, 2015, komentarz do art. 126).
10. Postanowienie o przywróceniu terminu jest niezaskarżalne (arg. z art. 126 § 3), jednakże na organie odwoławczym, w sytuacji gdy przywrócenie terminu doprowadziło do zawisłości sprawy przed nim, ciąży obowiązek zbadania zasadności przywrócenia terminu. Niezasadność jego przywrócenia implikuje konieczność pozostawienia środka odwoławczego bez rozpoznania (zob. wyrok SN z 17.10.1986 r., V KRN 373/86, OSNPG 1988/1, poz. 10; Grzegorczyk, Kodeks, t. 1, 2014, s. 474).
Zaskarżalność postanowienia o przywróceniu terminu

11. Postanowienie o odmowie przywrócenia terminu jest zaskarżalne na zasadach ogólnych. Nie jest zaskarżalne natomiast postanowienie o odmowie przywrócenia terminu wniesienia kasacji (arg. z art. 528 § 1 pkt 3).
12. W zakresie zaskarżalności postanowienia o odmowie przywrócenia terminu zapadłego w postępowaniu przygotowawczym należy opowiedzieć się za stanowiskiem, zgodnie z którym organem rozpoznającym zażalenie jest tu organ właściwy do rozpoznania ewentualnego środka odwoławczego, którego dotyczy wniosek o przywrócenie terminu. Co prawda w piśmiennictwie, powołując się na zasady ogólne, wskazuje się, że zawsze władny do rozpoznania zażalenia na postanowienia prokuratora o odmowie przywrócenia terminu jest sąd (S. Steinborn [w:] Grajewski, Paprzycki, Steinborn, Kodeks, t. 1, 2015, komentarz do art. 126), jednak nie można podzielić tego poglądu. Okoliczność powyższa wynika z dwóch faktów. Po pierwsze, analiza przepisów wskazuje, że ustawa niekiedy stanowi odmiennie (np. w § 2a art. 465), co w powiązaniu z przepisem art. 466, nakazującym odpowiednio stosować przepisy do zarządzeń, oznacza konieczność stosowania w tym przedmiocie również przepisów dotyczących zaskarżalności. Po drugie, przekazanie całości kompetencji sądowi byłoby sprzeczne z wykładnią celowościową. Skoro bowiem organ odwoławczy ma zbadać ponownie zasadność przywrócenia terminu, to po uchyleniu postanowienia o odmowie przywrócenia terminu przez sąd prokurator nadrzędny musiałby tu zbadać zasadność tej decyzji i skutecznie ją podważyć. Przyjęcie zatem, że kompetencja do zbadania środka zaskarżenia w głównej sprawie należy do prokuratora nadrzędnego z uwagi na wykładnię celowościową, wymaga przyjęcia koncepcji, że tym bardziej jest on uprawniony do rozpoznania zażalenia na postanowienie o odmowie przywrócenia terminu."
Kurak76 jest off-line  
05-10-2018, 12:54  
alexandra0001
Użytkownik
 
Posty: 55
Domyślnie RE: egzamin wstępny 2018 - odwołanie

kochani a jak długo trwa proces odwoławczy? Ma ktoś taką wiedzę?
alexandra0001 jest off-line  
05-10-2018, 13:29  
Sordna
Użytkownik
 
Posty: 37
Domyślnie RE: egzamin wstępny 2018 - odwołanie

Ja juz odebralam swoja karte odpowiedzi zORA WARSZAWA.
Tez mam zle pytanie 19.

Znalazlam kilka watkow z lat poprzednich. Malo komu sie ufaje skutecznie odwolac a sam proces trwa nawet i rok i ociera sie o NSA ( ktory akurat przyznal racje odwolujacej sie)...

Nie wiem czy jest sens z nimi walczyc, to jak walka z wiatrakami

Mamy 14 dni na odwolanie od momentu odebrania uchwaly tak?
Sordna jest off-line  
05-10-2018, 13:34  
kostka88
Początkujący
 
Posty: 6
Domyślnie RE: egzamin wstępny 2018 - odwołanie

Cytat:
Napisał/a dgrass Zobacz post
Ja jak dotąd ma jeszcze wątpliwość co do 2 pytań:
pyt. 61 o terminy zapłaty na wekslu - odpowiedź prawidłowa jest że jak są dwa terminy zapłaty to weksel jest nieważny. W doktrynie zdania są podzielone co do tego, że niekiedy weksel zawiera określenie "zapłacę za ten weksel do dnia". Przepis dyskwalifikuje ten weksel jako posiadający kilka terminów zapłaty. Doktryna w tym zakresie jest zróżnicowana i niejednolita. Co o tym sądzicie?

pyt. 68 ogłoszenie orzeczenia kończącego sprawę, która toczyła się przy drzwiach zamkniętych odbywa się publicznie. Pytanie nie precyzuje o jakiego rodzaju sprawę chodzi. Chodzi mi o to, że np. orzeczenie kończące sprawę w przedmiocie skargi na postanowienie o ukaraniu grzywną wcale nie musi odbyć się publicznie tylko może zostać wydane na posiedzeniu. Jest to orzeczenie kończące sprawę dotyczącą kary nałożonej na stronę i wcale nie jest ogłaszane publicznie. Co o tym sądzicie?
Kwestia nieważności weksla z kilkoma terminami zapłaty raczej nie budzi żadnych wątpliwości w doktrynie. Wątpliwości o których piszesz dotyczą jedynie tego, czy weksel z terminem płatności "do dnia" jest wekslem z kilkoma terminami płatności, ale nie tego dotyczyło pytanie.
kostka88 jest off-line  
05-10-2018, 14:26  
prawnik2019
Początkujący
 
Posty: 6
Domyślnie RE: egzamin wstępny 2018 - odwołanie

Cytat:
Napisał/a Sordna Zobacz post
Ja juz odebralam swoja karte odpowiedzi zORA WARSZAWA.
Tez mam zle pytanie 19.

Znalazlam kilka watkow z lat poprzednich. Malo komu sie ufaje skutecznie odwolac a sam proces trwa nawet i rok i ociera sie o NSA ( ktory akurat przyznal racje odwolujacej sie)...

Nie wiem czy jest sens z nimi walczyc, to jak walka z wiatrakami

Mamy 14 dni na odwolanie od momentu odebrania uchwaly tak?
Czyli przesyłają kartę w wersji elektronicznej ? Podasz mi maila proszę ?
prawnik2019 jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Odwołanie- egzamin adwokacki 2018 (odpowiedzi: 1) Czy są tu jakieś osoby, które w tym roku muszą zmierzyć się z odwołaniem? Ja niestety walczę z częścią karną, chętnie wymienię się...
§ Odwołanie 2015 - egzamin wstępny radcowie i adwokaci (odpowiedzi: 2) Do zainteresowanych: również miałem 99 pkt, zastanawiam się w tej chwili nad jednym pytaniem, może ktoś się wypowie czy jest jakaś szansa: ...
§ Odwołanie - egzamin wstępny na aplikację radcowską_2015 (odpowiedzi: 2) Cześć, czy ktoś z Was zamierza się odwoływać od wyników egzaminu wstępnego na aplikację radcowską? Ja chciałabym się odwołać, bo test nie był...
§ Odwołanie - Egzamin Wstępny na Aplikacje NOTARIALNĄ 2013 rok (odpowiedzi: 17) Czy ktoś próbuje się odwołać. Znaleźliście jakieś pytania, które mogą być podstawą do odwołania.
§ Odwołanie - egzamin wstępny APLIKACJA KOMORNICZA (odpowiedzi: 3) Pomóżcie mi znaleźć niejednoznaczność w pytaniu, brakuje mi 1 pkt :( Błagam pomóżcie!!!


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:14.