Egzamin zawodowy vs. wpis na listę bez egzaminu - Forum Prawne

 

Egzamin zawodowy vs. wpis na listę bez egzaminu

Cześć! Przymierzam się do egzaminu adwokackiego/radcowskiego 2023. Z uwagi na to, że mam tytuł doktora nauk prawnych, po odbyciu odpowiedniej praktyki mogę wpisać się na listę bez zdawania egzaminów. Stąd pytanie do Was, osób, które ...Wróć   Forum Prawne > Różne > Forum Młodych Prawników


Odpowiedz
 
20-12-2022, 17:48  
kaska321
Początkujący
 
Posty: 10
Domyślnie Egzamin zawodowy vs. wpis na listę bez egzaminu

Cześć!
Przymierzam się do egzaminu adwokackiego/radcowskiego 2023.
Z uwagi na to, że mam tytuł doktora nauk prawnych, po odbyciu odpowiedniej praktyki mogę wpisać się na listę bez zdawania egzaminów.
Stąd pytanie do Was, osób, które zdały egzamin, praktyków... uważacie, że lepiej podejść w 2023 czy poczekać i wpisać się na listę po upływie okresu praktyki? (ale nastąpi to rok później niż wyniki egzaminów '23)
kaska321 jest off-line  
21-12-2022, 00:16  
ziomkii
Użytkownik
 
Posty: 201
Domyślnie RE: Egzamin zawodowy vs. wpis na listę bez egzaminu

znam kilka osób "dr prawa" bez aplikacji, które DLA ZASADY zdały - pro forma - egzamin zawodowy: zarówno adwokacki, radcowski, czy notarialny. To kwestia przygotowania ok. 3/4 miesiące. W zasadzie chodzi o przerobienie "zadań egzaminacyjnych" z ostatnich 10-15 lat.
Egzamin nijak ma się do praktyki.
ziomkii jest off-line  
21-12-2022, 01:29  
DemPlays
Użytkownik
 
Posty: 312
Domyślnie RE: Egzamin zawodowy vs. wpis na listę bez egzaminu

Jeśli masz tytuł doktora, to nie przysługuje Ci zwolnienie z odbywania aplikacji czy zdania egzaminu zawodowego, więc proponuję sprawdzić dokładniej.

A co do meritum, to trzeba sobie chyba zadać pytanie czy opłaca się poświęcić czas na przygotowanie i zdać wcześniej czy poczekać już ten rok. Nikt tutaj na forum nie wie czy uzyskanie tytułu zmieni coś w Twoim życiu zawodowym. Jak wiąże się z tym awans czy coś takiego, to może bym próbował, ale w przeciwnym wypadku, to pewnie i tak nigdy nikogo nie będzie obchodziło w jakich okolicznościach dokonałaś wpisu.
DemPlays jest off-line  
21-12-2022, 18:27  
kaska321
Początkujący
 
Posty: 10
Domyślnie RE: Egzamin zawodowy vs. wpis na listę bez egzaminu

DemPlays wykazując odpowiedni staż pracy oczywiście, że nie musisz zdawać egzaminu ani odbywać aplikacji - art. 66 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo o adwokaturze. Analogiczna regulacja w ustawie dot. radców prawnych
kaska321 jest off-line  
21-12-2022, 22:13  
DemPlays
Użytkownik
 
Posty: 312
Domyślnie RE: Egzamin zawodowy vs. wpis na listę bez egzaminu

No dobrze, pociągnijmy ten temat dalej. Dałoby radę zacytować fragment przepisu mówiący, że posiadając tytuł doktora można uzyskać tego typu zwolnienie?
DemPlays jest off-line  
21-12-2022, 22:24  
kaska321
Początkujący
 
Posty: 10
Domyślnie RE: Egzamin zawodowy vs. wpis na listę bez egzaminu

Art. 65. [Warunki wpisu na listę adwokatów]
Na listę adwokatów może być wpisany ten, kto:

1) jest nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu adwokata;
2) korzysta w pełni z praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych;
3) ukończył wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej;
4) odbył w Rzeczypospolitej Polskiej aplikację adwokacką i złożył egzamin adwokacki, z zastrzeżeniem art. 66 ust. 1 i 2.

Art. 66. [Zwolnienie z wymogu odbycia aplikacji]
1. Wymogu odbycia aplikacji adwokackiej i złożenia egzaminu adwokackiego nie stosuje się do:
1) profesorów i doktorów habilitowanych nauk prawnych;
2) osób, które przez okres co najmniej 3 lat zajmowały stanowisko Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, jej wiceprezesa lub radcy albo wykonywały zawód komornika;
3) osób, które zajmowały stanowisko sędziego, prokuratora lub wykonywały zawód radcy prawnego albo notariusza;
3a) osób, które zajmowały stanowisko asesora sądowego przez okres co najmniej 2 lat;
4) osób, które zdały egzamin sędziowski lub prokuratorski po dniu 1 stycznia 1991 r. lub egzamin notarialny po dniu 22 kwietnia 1991 r. oraz w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku o wpis na listę adwokatów, łącznie przez okres co najmniej 3 lat:
a) zajmowały stanowisko asesora prokuratorskiego, referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, aplikanta sądowego, aplikanta prokuratorskiego, asystenta prokuratora, asystenta sędziego lub były zatrudnione w Sądzie Najwyższym, Trybunale Konstytucyjnym lub w międzynarodowym organie sądowym, w szczególności w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub Europejskim Trybunale Praw Człowieka i wykonywały zadania odpowiadające czynnościom asystenta sędziego lub
b) wykonywały na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego w kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, o których mowa w art. 4a ust. 1, lub kancelarii radcy prawnego, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 75 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 2052), lub
c) były zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej lub w państwowych jednostkach organizacyjnych i wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane z tworzeniem projektów ustaw, rozporządzeń lub aktów prawa miejscowego;
5) osób, które posiadają stopień naukowy doktora nauk prawnych oraz w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku o wpis na listę adwokatów, łącznie przez okres co najmniej 3 lat:
a) zajmowały stanowisko referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, aplikanta sądowego, aplikanta prokuratorskiego, asystenta sędziego, asystenta prokuratora lub
b) 3 wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej w kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, o których mowa w art. 4a ust. 1, lub kancelarii radcy prawnego, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, lub
c) były zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej lub w państwowych jednostkach organizacyjnych i wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane z tworzeniem projektów ustaw, rozporządzeń lub aktów prawa miejscowego, lub
d) były zatrudnione w Trybunale Konstytucyjnym lub międzynarodowym organie sądowym, w szczególności w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub Europejskim Trybunale Praw Człowieka, i wykonywały zadania odpowiadające czynnościom asystenta sędziego.
kaska321 jest off-line  
21-12-2022, 22:25  
Krazas
Początkujący
 
Posty: 6
Domyślnie RE: Egzamin zawodowy vs. wpis na listę bez egzaminu

Art. 66. PoA [Zwolnienie z wymogu odbycia aplikacji]
1.
Wymogu odbycia aplikacji adwokackiej i złożenia egzaminu adwokackiego nie stosuje się do:

5)
osób, które posiadają stopień naukowy doktora nauk prawnych oraz w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku o wpis na listę adwokatów, łącznie przez okres co najmniej 3 lat:
a)
zajmowały stanowisko referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, aplikanta sądowego, aplikanta prokuratorskiego, asystenta sędziego, asystenta prokuratora lub
b)
wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej w kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, o których mowa w art. 4a ust. 1, lub kancelarii radcy prawnego, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, lub
c)
były zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej lub w państwowych jednostkach organizacyjnych i wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane z tworzeniem projektów ustaw, rozporządzeń lub aktów prawa miejscowego, lub
d)
były zatrudnione w Trybunale Konstytucyjnym lub międzynarodowym organie sądowym, w szczególności w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub Europejskim Trybunale Praw Człowieka, i wykonywały zadania odpowiadające czynnościom asystenta sędziego.
Krazas jest off-line  
21-12-2022, 23:07  
DemPlays
Użytkownik
 
Posty: 312
Domyślnie RE: Egzamin zawodowy vs. wpis na listę bez egzaminu

Forum widzę tętni życiem, że się aż inni ochoczo włączyli, żeby pokazać mi ten tytuł doktora, co mnie bardzo cieszy! Dziękuję za cytaty oraz za liczne podkreślenia. Kończąc już tę edukacyjną zabawę, wydaje mi się, że warto jednak wiedzieć, co też nadają uczelnie wyższe w Polsce, zwłaszcza będąc już takim człowiekiem nauki.

Przepis prawny:
5) osób, które posiadają stopień naukowy doktora nauk prawnych oraz w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku o wpis na listę adwokatów, łącznie przez okres co najmniej 3 lat:


Przepis prawny:

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Art. 177. [Stopnie i tytuł nadawane w systemie szkolnictwa wyższego i nauki]
1. W systemie szkolnictwa wyższego i nauki nadaje się:
1) stopnie naukowe i stopnie w zakresie sztuki:
a) stopień doktora,
b) stopień doktora habilitowanego;
2) tytuł profesora.
DemPlays jest off-line  
22-12-2022, 00:19  
Krazas
Początkujący
 
Posty: 6
Domyślnie RE: Egzamin zawodowy vs. wpis na listę bez egzaminu

Jak już jesteśmy tacy "uszczypliwi" to może warto doczytać ze zrozumieniem dalsze przepisy tej ustawy.

Art. 177. [Stopnie i tytuł nadawane w systemie szkolnictwa wyższego i nauki]
2.
Stopień naukowy nadaje się w dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej. Stopień naukowy doktora może być nadany w dziedzinie.


Co dalej mówi ta ustawa, a no w:

Art. 5. [Dziedziny nauki i dyscypliny naukowe; dziedziny sztuki i dyscypliny artystyczne]
1.
Badania naukowe i prace rozwojowe prowadzi się w dziedzinach nauki i dyscyplinach naukowych, a twórczość artystyczną - w dziedzinie sztuki i dyscyplinach artystycznych.
2.
Kształcenie prowadzi się w dziedzinach nauki i dyscyplinach naukowych lub dziedzinie sztuki i dyscyplinach artystycznych.
3.
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, klasyfikację dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych, mając na uwadze systematykę dziedzin i dyscyplin przyjętą przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), bezpieczeństwo państwa, konieczność dochowania zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej oraz cele, których realizacji służy klasyfikacja.

No to hops do rozporządzenia:

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1
z dnia 11 października 2022 r.
w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1.
Ustala się klasyfikację dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych, stanowiącą załącznik do rozporządzenia.

6 - Dziedzina nauk społecznych
1) ekonomia i finanse
2) geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
3) nauki o bezpieczeństwie
4) nauki o komunikacji społecznej i mediach
5) nauki o polityce i administracji
6) nauki o zarządzaniu i jakości
7) nauki prawne
nauki socjologiczne
9) pedagogika
10) prawo kanoniczne
11) psychologia
12) stosunki międzynarodowe

Czyli uczelnia wyższa nadając tytuł doktora, zgodnie z jakże pięknie przytoczonym przez Ciebie artykułem, nadaje go zgodnie z ustępem 2 tegoż artykułu w dziedzinach nauki i dyscyplinach nauki, którymi zgodnie z rozporządzeniem wydanym na tej podstawie są właśnie nauki prawne i tak hokus pokus czary mary mamy Doktora Nauk Prawnych.
Krazas jest off-line  
23-12-2022, 00:35  
DemPlays
Użytkownik
 
Posty: 312
Domyślnie RE: Egzamin zawodowy vs. wpis na listę bez egzaminu

Cytat:
Napisał/a Krazas Zobacz post
Czyli uczelnia wyższa nadając tytuł doktora, zgodnie z jakże pięknie przytoczonym przez Ciebie artykułem (...)
Nie. Zgodnie z tym, co napisałem i tym co również cytujesz, uczelnia wyższa, za osiągnięcia akademickie, nadaje stopień doktora, który jest pierwszym stopniem naukowym. To posiadanie stopnia doktora otwiera alternatywne ścieżki do uzyskania uprawnień, bo takim terminem operują przepisy ustaw korporacyjnych. Poprosiłem o wskazanie mi tytułu doktora w przepisach, bo takowy tytuł w sferze prawnej funkcjonuje jako honorowy (doctor honoris causa) i nie wymaga formalnego wykształcenia. W powszechnym użyciu tytuł doktora występuje również jako zwyczajowo przyjęty zwrot grzecznościowy w stosunku do osoby wykonującej profesję lekarza. A to, że stopień naukowy może być nadany w jakiejś dziedzinie, nawet nie było przedmiotem mojego wpisu. OP, kolejny raz pisze na forum, że ma tytuł doktora, więc chyba nigdy nie przeczytała, co ma napisane na dyplomie doktorskim. Sami podkreślacie przepisy i nie widzicie co jest w nich nawet napisane, ale to ja mam doczytać ze zrozumieniem. Białorycerstwo widzę w formie
DemPlays jest off-line  
23-12-2022, 17:00  
Krazas
Początkujący
 
Posty: 6
Domyślnie RE: Egzamin zawodowy vs. wpis na listę bez egzaminu

To niezłe białorycerstwo Kumplu.

Natomiast widzę, w czym widzisz problem i jakie faux pas miało zostać popełnione, gdyż koleżanka ośmieliła się napisać "tytuł" a nie "stopień naukowy" doktora nauk prawnych, przy czym nie popełniła tutaj w mojej ocenie żadnego nadużycia.

Oczywiście w zakresie nadawania "stopni", a nie "tytułu" potrafię przyznać się do błędy, tak nie zmienia to faktu, że jak wskazuje SJP PWN w kontekście słowa "tytuł":

tytuł
1. «nazwa książki, artykułu, filmu itp. lub ich części»
2. «książka lub czasopismo jako propozycja wydawnicza»
3. «godność, nazwa rodowa, stopień naukowy lub stanowisko, używane np. przy zwracaniu się do osób, które tę godność lub stopień uzyskały»
4. «podstawa czegoś lub powód do czegoś»

Tym samym zbędna była cała ta dyskusja, gdyż w sensie nie prawnym, lecz poprawnej pisowni w języku polskim doktor nauk prawnych jest tytułem. Kończąc zatem ten offtop, życzę Wesołych Świąt
Krazas jest off-line  
29-01-2023, 13:47  
kaska321
Początkujący
 
Posty: 10
Domyślnie RE: Egzamin zawodowy vs. wpis na listę bez egzaminu

Czy ktoś jeszcze chce się podzielic doświadczeniem w temacie zdawania egzaminu lub wpisu na listę bez jego zdawania?
kaska321 jest off-line  
02-03-2023, 20:50  
Wallenberg
Początkujący
 
Posty: 4
Domyślnie RE: Egzamin zawodowy vs. wpis na listę bez egzaminu

Cytat:
Napisał/a kaska321 Zobacz post
Czy ktoś jeszcze chce się podzielic doświadczeniem w temacie zdawania egzaminu lub wpisu na listę bez jego zdawania?
Ja bym się chętnie dowiedział czy ktoś z Was został dopuszczony do egzaminu radcowskiego/adwokackiego będąc zatrudnionym w dziale prawnym firmy, która nie jest kancelarią radców/adwokatów?(pytam bo otrzymuję sprzeczne opinie).

Czy ktoś z Was został dopuszczony do egzaminu pracując w dziale prawnym jakiejś korporacji/spółki akcyjnej, której główną działalnością nie jest pomoc prawna, ale w ramach której jest np. dział prawny czy dział przetargów/zakupów itp.?
Wallenberg jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Egzamin zawodowy z doświadczenia, a wpis na listę (odpowiedzi: 35) Temat wiem, że wiele razy poruszany na forum, ale nie znalazłem nigdzie odpowiedzi co dalej po egzaminie. Możliwość łączenia stażu doświadczenia...
§ Wpis na listę radców bez egzaminu (odpowiedzi: 0) Dzień dobry, Może akurat ktoś będzie znał odpowiedź na nurtujące mnie pytanie. Czy może staż z urzędu pracy, odbywany w kancelarii radcowskiej,...
§ Egzamin wstępny a egzamin zawodowy (odpowiedzi: 0) Witajcie, mam pytanie co do odbywania aplikacji radcowskiej - czy istnieje obowiązek odbycia egzaminu radcowskiego w tej samej radzie, w której...
§ Wpis na listę radców po wpisie na listę adwokatów (odpowiedzi: 0) hej, czy ktoś ma doświadczenia z wpisem na listę radców w Warszawie po zdanym egzaminie adwokackim i wpisie na listę adwokatów? Po męczarniach...
§ Wpis na listę (odpowiedzi: 11) "Osoby już wpisane na listę radców prawnych mogą następnie podjąć wykonywanie zawodów prawniczych tj. sędzia, prokurator bez utraty tego wpisu....


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:59.