Czy leprzy rozwód polubowny czy z winy?! - Forum Prawne

 

Czy leprzy rozwód polubowny czy z winy?!

Jeśli jest rozwód polubowny, to jak wyglądają widzenia dziecka z ojcem? Bo chce zadecydować co lepsze jest dla mnie i córki rozwód polubowny czy z winy ojca. Gdyż mąż mnie bił, owszem teraz jest potulny ...Wróć   Forum Prawne > Różne > Forum Młodych Prawników


Odpowiedz
 
09-12-2009, 08:39  
kociaczek-86
Początkujący
 
Posty: 9
Domyślnie Czy leprzy rozwód polubowny czy z winy?!

Jeśli jest rozwód polubowny, to jak wyglądają widzenia dziecka z ojcem? Bo chce zadecydować co lepsze jest dla mnie i córki rozwód polubowny czy z winy ojca. Gdyż mąż mnie bił, owszem teraz jest potulny jak baranek odkąd sprawa poszła do prokuratury, jednak rozwód z winy z tego co słyszałam trwa bardzo długo i nie zawsze jest tak jak byśmy tego chcieli... Czy nie lepiej dla własnego świętego spokoju wziąć rozwód polubowny? Tylko dla dobra dziecka preferowała bym jakby widzenia były zawsze pod moja obecnością. Czy dało by się tak zrobić nawet przy rozwodzie polubownym?? Z góry dziekuję za odpowiedź
kociaczek-86 jest off-line  
09-12-2009, 10:43  
hidi2003
Użytkownik
 
Posty: 34
Domyślnie RE: Czy lepszy rozwód polubowny czy z winy?!

To zależy od wielu czynników...
Jeżeli stać Panią na utrzymanie córki, a w razie powstania obowiązku alimentacyjnego wobec męża (bo takowy może mu przysługiwać), jeśli jest Pani pewna, ze nie będzie on robił problemów (bardzo wątpliwe przy jego "boxerskich zapędach"), a przy tym zależy Pani na czasie, to rozwiązanie polubowne jest ok.
Natomiast, jeśli Pani odpowiedzi na powyższe pytania były negatywne, to należy zastanowić się nad wniesieniem pozwu z winy pozwanego.
Postępowanie potrwa dłużej, ale efekt końcowy będzie zadowalający.

Trochę literatury związanej z temat.
"Z tekstu art. 57 k.r.o. wynika, że sąd, orzekając rozwód, orzeka także o tym, czy i które z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Jednakże na zgodny wniosek małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W tym wypadku, tzn. gdy sąd zaniechał orzekania o winie, oboje małżonkowie powinni być uważani za niewinnych.
Mając na uwadze wszystkie możliwe teoretycznie i praktycznie sytuacje, należy przyjąć, że w wyroku orzekającym rozwód, jeśli chodzi o winę, sąd może zastosować następujące rozwiązania:
a) na żądanie stron nie ustalać winy;
b) ustalić, że oboje małżonkowie nie są winni rozkładu pożycia (np. gdy mąż i żona są nieuleczalnie chorzy);
c) ustalić, że jedno z małżonków jest winne rozkładu pożycia;
d) ustalić, że oboje małżonkowie są winni.
Przepisy k.r.o. nie wprowadzają rozróżnienia stopnia winy małżonków. Obojętne jest przeto w tym zakresie ustalanie, który z małżonków przyczynił się w większym stopniu do powstania rozkładu. W sentencji wyroku na takie sformułowanie nie ma miejsca.
Natomiast w uzasadnieniu wyroku rozwodowego może znaleźć się ocena stopnia winy
Zgodnie z treścią art. 57 § 2 k.r.o., strony mogą zgłosić wniosek o zaniechanie orzekania o winie. Wniosek stron jest wiążący dla sądu. Zaniechanie orzekania o winie jest w tym wypadku konieczne. Wynikają z niego skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy. Ma to znaczenie przy rozpoznawaniu wniosku o dostarczanie środków utrzymania dla rozwiedzionego małżonka (art. 60 § 3 k.r.o.). W takim wypadku sąd, orzekając rozwód, powinien pominąć kwestię winy także w uzasadnieniu wydanego wyroku.
Strony, które złożyły wniosek o zaniechanie orzekania o winie, mogą cofnąć swoje oświadczenie, dopóki rozwód nie został prawomocnie orzeczony.
Cofnięcie zgody na zaniechanie orzekania o winie może nastąpić w postępowaniu apelacyjnym. W tym wypadku należy uchylić zaskarżony wyrok i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania.
Art. 58. § 1. (45) W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i o kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Sąd uwzględnia porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. Rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia.
§ 1a. (46) Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka. Sąd może pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodzicom na ich zgodny wniosek, jeżeli przedstawili porozumienie, o którym mowa w § 1, i jest zasadne oczekiwanie, że będą współdziałać w sprawach dziecka.
(Dz.U.1964.9.59.)
Obecnie dopuszczalne jest także pozostawienie pełni władzy rodzicielskiej obojgu rozwiedzionym małżonkom. Takiego rozstrzygnięcia nie można jednak traktować jako reguły. Wymaga ono bowiem ustalenia, że stosunek wzajemny małżonków oraz inne okoliczności, a przede wszystkim ich dotychczasowy stosunek do dzieci oraz wzajemne kontakty w tym zakresie, zapewniają szanse zgodnego wykonywania przez oboje rodziców władzy rodzicielskiej wspólnie, w sposób odpowiadający dobru dziecka i interesowi społecznemu (art. 95 § 3).
W każdym przeto wypadku, w którym wykonywanie władzy rodzicielskiej powierza się jednemu z rodziców, należy w wyroku orzekającym rozwód określić w sposób konkretny, do jakiego rodzaju obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka ogranicza się władzę rodzicielską drugiego z rodziców.
Określenie takie wymaga szczegółowego ustalenia wszelkich okoliczności dotyczących aktualnej sytuacji życiowej wspólnych małoletnich dzieci stron oraz związanego z tym wzajemnego stosunku małżonków i rozważenia na tej podstawie, w jakim zakresie wzgląd na dobro dzieci i interes społeczny (art. 95 § 3) uzasadniają potrzebę i pozwalają - bez obawy o częste konflikty - na wspólne wykonywanie przez oboje rozwiedzionych rodziców obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, należących do władzy rodzicielskiej. Odnosić się to powinno przede wszystkim do sprawy pieczy nad osobą dzieci oraz ich wychowania, jako stanowiących główny przedmiot władzy rodzicielskiej (art. 95 § 1).
Rozstrzygnięcie dotyczące władzy rodzicielskiej wymaga wszechstronnego rozważenia sprawy. Należy ustalić, jakie kwalifikacje wychowawcze mają strony, jakie są warunki bytowe i mieszkaniowe, z kim żyją strony i jaki jest ich stosunek do dzieci.
Ustalenie winy w powstaniu rozkładu pożycia małżeńskiego nie może mieć decydującego znaczenia przy rozstrzyganiu zagadnienia władzy rodzicielskiej. Można przeto powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej osobie winnej, jeśli daje ona gwarancje prawidłowego sprawowania opieki nad dzieckiem.
Nie można jednak wykluczyć i takiej sytuacji, że ustalona wina rzutować będzie w pewien sposób na kwestie dotyczące władzy rodzicielskiej. Taka sytuacja zaistnieje np. wtedy, gdy stronie przypisane zostanie zachowanie hańbiące i dyskwalifikujące ją jako wychowawcę.
Sąd nie może w wyroku orzekającym rozwód dodatkowo, poza rozstrzygnięciem kwestii dotyczącej władzy rodzicielskiej, zakazać temu z rodziców, które zostało pozbawione władzy rodzicielskiej, osobistej styczności z dzieckiem. Prawo do widywania się z dzieckiem nie jest zależne od posiadania władzy rodzicielskiej. Sąd rozwodowy może jedynie rozstrzygać w wyroku o "władzy rodzicielskiej", a nie ma prawa regulować sprawy styczności osobistej rodziców z dzieckiem. Takie uprawnienia ma natomiast sąd opiekuńczy, który władny jest wydać w tej materii stosowne orzeczenie (art. 113 k.r.o.).
W wyroku orzekającym rozwód sąd z urzędu orzeka, w jakiej wysokości każde z małżonków obowiązane jest do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania małoletniego dziecka. Nałożony na sąd obowiązek ma charakter bezwzględny. Sąd więc musi rozstrzygnąć o obowiązku alimentacyjnym nawet wówczas, gdy strona nie zgłosiła żądania lub też oświadczyła, że rezygnuje z alimentów.
Nie znaczy to jednak, że w każdym wypadku sąd musi nałożyć taki obowiązek na ojca i matkę. Jeśli np. ojciec jest nieuleczalnie chory i nie posiada żadnych źródeł dochodu, sąd rozwodowy może go zwolnić od obowiązku alimentowania dziecka."
hidi2003 jest off-line  
09-12-2009, 17:28  
*KarolkaB*
Użytkownik
 
*KarolkaB* na Forum Prawnym
 
Posty: 43
Domyślnie RE: Czy leprzy rozwód polubowny czy z winy?!

Cytat:
Napisał/a kociaczek-86 Zobacz post
Jeśli jest rozwód polubowny, to jak wyglądają widzenia dziecka z ojcem? Bo chce zadecydować co lepsze jest dla mnie i córki rozwód polubowny czy z winy ojca. Gdyż mąż mnie bił, owszem teraz jest potulny jak baranek odkąd sprawa poszła do prokuratury, jednak rozwód z winy z tego co słyszałam trwa bardzo długo i nie zawsze jest tak jak byśmy tego chcieli... Czy nie lepiej dla własnego świętego spokoju wziąć rozwód polubowny? Tylko dla dobra dziecka preferowała bym jakby widzenia były zawsze pod moja obecnością. Czy dało by się tak zrobić nawet przy rozwodzie polubownym?? Z góry dziekuję za odpowiedź
Szczerze jeżeli jest powód do orzekania o winie to ja bym się tego trzymała.
Dodatkowo mogę powiedzieć z doświadczeń mojego najbliższego otoczenia, że rozwód z orzeczeniem o winie został orzeczony po 3 rozprawach w sądzie w przeciągu 3 miesięcy

Co do widzeń z dzieckiem - sąd decyduje o tym i bez względu na winę czy jej brak może orzec widzenia z dzieckiem w Pani obecności.

Warunek:
Dobre uzasadnienie z Pani strony zaistniałych faktów
*KarolkaB* jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Rozwód z winy żony (odpowiedzi: 9) Witam. Moja sytuacja jest następująca: żona złożyła pozew o rozwód z uwagi na utratę pożycia. Powiedziała że się chce dogadać bez kłopotów....
§ Rozwód z winy męża (odpowiedzi: 2) Witam. Mój mąż jest alkoholikiem. Chciałabym odejść jednak boję się o swoją sytuację materialną. Mieszkamy obecnie w domu, który mąż dostał w...
§ rozwód polubowny-czy sad może zasądzic wyzsze alimenty... (odpowiedzi: 5) witam.za kilka dni mam sprawe rozwodowa,choć zona wnioskowała o rozwód z orzekaniem ,udało nam sie porozumiec.Pytanie brzmi:czy sad może (sam z...
§ rozwód z winy czy bez winy? (odpowiedzi: 3) Chcę złożyć wniosek o rozwód i alimenty na dzieci. Odeszłam od męża po 16 latach z 2 dzieci pozostawiając mu cały dom. Zabrałam ze sobą tylko rzeczy...
§ Czy leprzy rozwód polubowny czy z winy?! (odpowiedzi: 2) Jeśli jest rozwód polubowny, to jak wyglądają widzenia dziecka z ojcem? Bo chce zadecydować co lepsze jest dla mnie i córki rozwód polubowny czy z...
§ Czy leprzy rozwód polubowny czy z winy?! (odpowiedzi: 3) Jeśli jest rozwód polubowny, to jak wyglądają widzenia dziecka z ojcem? Bo chce zadecydować co lepsze jest dla mnie i córki rozwód polubowny czy z...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:19.