obcinanie ogonów i uszu psom - Forum Prawne

 

obcinanie ogonów i uszu psom

Czy natknęliście się może na jakies orzeczenie np SN dot. legalności obcinania ogonów(uszu) psom???- szukam i nie mogę znaleźć, a podobno jest co w ogóle sądzicie na ten temat?? chodzi mi oczywiscie o opinię prawną ...Wróć   Forum Prawne > Różne > Hydepark


Zamknięty temat
 
16-01-2009, 11:13  
justa1984
Początkujący
 
Posty: 15
Domyślnie obcinanie ogonów i uszu psom

Czy natknęliście się może na jakies orzeczenie np SN dot. legalności obcinania ogonów(uszu) psom???- szukam i nie mogę znaleźć, a podobno jest

co w ogóle sądzicie na ten temat?? chodzi mi oczywiscie o opinię prawną

Z góry dziekuję za pomoc, ewentualnie wskazówki jak rozgryźć to zagadnienie!!
nie poruszam się zbyt dobrze w dziedzinie prawa karnego!!
justa1984 jest off-line  
18-01-2009, 14:21  
cedwah
Moderator
 
cedwah na Forum Prawnym
 
Posty: 13.452
Domyślnie

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) nie reguluje tego problemu w sposób jednoznaczny. Dopuszcza zabiegi służące ratowaniu życia psa i regulujące rozmnzżanie. W/g Głównego Lekarza Weterynarii zabieg obcinania ogona jest niezgodny z prawem (?!). Europejska Konwencja o Ochronie Zwierząt Domowych (towarzyszących) zawiera zakaz kopiowania uszu i obcinania ogonów u psów (art. 10 ), ale Polska nie jest stroną konwencji. W/g mnie każdy przypadek niestety trzeba poddać orzecznictwu sądowemu.
cedwah jest off-line  
17-12-2009, 10:10  
jacek123
Początkujący
 
Posty: 23
Domyślnie RE: obcinanie ogonów i uszu psom

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że władcze kompetencje co do ostatecznych rozstrzygnięć o charakterze nadzorczym, w sprawach ochrony zwierząt, ustawodawca powierzył wyspecjalizowanej służbie, tj. Inspekcji Weterynaryjnej.
Rozstrzygający w tej mierze jest Art. 34a ustawy o ochronie zwierząt, który stanowi że:
1. Inspekcja Weterynaryjna sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt.
2. W zakresie wykonywania nadzoru, o którym mowa w ust. 1, pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej oraz osoby wyznaczone przez organy tej inspekcji posiadają uprawnienia określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji weterynaryjnej (Dz. U. Nr 33, poz. 287 z późn. zm.).

Jak napisał prof. Wojciech Radecki w komentarzu do wspomnianej ustawy, pojęcia nadzoru i kontroli, były wielokrotnie analizowane w doktrynie prawa administracyjnego, w której doszło do daleko idącego ujednolicenia stanowisk.
Kategoria kontroli oznacza funkcję, której treść obejmuje m. in.:
- obserwowanie i rozpoznawanie danej działalności lub stanu, czyli ustalanie ich rzeczywistego obrazu w określonym miejscu i czasie,
- dokonywanie oceny tej działalności poprzez konfrontację faktycznego ich obrazu z odnoszącymi się do nich założeniami wyjściowymi znajdującymi wyraz w przyjętych celach, standardach, parametrach itd., ocena ta ma prowadzić do stwierdzenia prawidłowości lub nieprawidłowości określonych działań,
- formułowanie wniosków co do tej działalności w przyszłości, mających na celu przeciwdziałanie powstawania nieprawidłowości, (J Jagielski, Kontrola administracji publicznej, Warszawa 2006).
Natomiast nadzór obejmuje wszystkie elementy składające się na kontrolę, a oprócz tego możliwość władczego oddziaływania (władczej ingerencji) na działalność danego podmiotu, w celu modyfikacji tej działalności, w kierunku ustalonym przez sprawującego nadzór, w ramach posiadanych przezeń kompetencji. Innymi słowy, nadzór oznacza kontrolę w połączeniu z możliwością władczej ingerencji wobec podmiotu poddanego oddziaływaniu nadzorczemu.
Jednakże obok tak rozumianego nadzoru, przepisy prawne posługują się kategorią „nadzór” na oznaczenie tzw. „materialnych nadzorów”, a przykładami są tu nadzór sanitarny, budowlany czy właśnie – weterynaryjny. Termin „nadzór”, służy do określenia pewnych specjalistycznych kompetencji o charakterze policyjnym organów administracji publicznej, władczego oddziaływania, czy wręcz administrowania, wynikających z prawa materialnego.
Instytucje kontroli specjalistycznej, w tym Inspekcja Weterynaryjna, reprezentuje obszar reglamentacji administracyjnej, obejmującej m.in. sferę policji administracyjnych (J Jagielski, Kontrola administracji publicznej, Warszawa 2006).
A zatem, Inspekcja Weterynaryjna wyposażona jest nie tylko w funkcje kontrolne, lecz także zadania i kompetencje opiniotwórcze, czynności materialno – techniczne, działalność analityczną i badawczą. Wreszcie do Inspekcji należy też realizowanie funkcji administracyjnych, jak np. wydawanie decyzji, nakazów i zakazów związanych z wykonywaniem reglamentacji administracyjnej.
Kompetencje Inspekcji Weterynaryjnej wskazane w Art. 34a ustawy o ochronie zwierząt odpowiadają koncepcji nadzoru w znaczeniu materialnym (W.Radecki, Ustawy: o ochronie zwierząt, o doświadczeniach na zwierzętach – z komentarzem, Warszawa 2007).
Należy przy tym zwrócić uwagę, że ustawowa definicja „prawodawstwa weterynaryjnego” zwarta w Art. 2 ustawy o Inspekcji weterynaryjnej, nakazuje obejmowanie tym pojęciem m.in. przepisów o ochronie zwierząt. W ten oto sposób, Inspekcja weterynaryjna uzyskała pełnię uprawnień kontrolnych w zakresie ustawy o ochronie zwierząt.

Jak wykazałem powyżej, umocowane w przepisach ustawy o ochronie zwierząt, stanowisko Inspekcji Weterynaryjnej, takie, że zabiegi polegające na kopiowaniu psom uszu i ogonów są zabronione, nie może budzić żadnych wątpliwości.
jacek123 jest off-line  
17-12-2009, 10:44  
anna7
Zbanowany
 
Posty: 166
Domyślnie RE: obcinanie ogonów i uszu psom

SN raczej nie zajmowal się tą sprawą, podrzucam inny link :

Obcinanie psom uszu i ogonów jest zabronione ale - Forum Platformy Obywatelskiej - strona 3


Pzdr
anna7 jest off-line  
26-12-2009, 13:34  
jacek123
Początkujący
 
Posty: 23
Domyślnie RE: obcinanie ogonów i uszu psom

Cytat:
Napisał/a cedwah Zobacz post
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) nie reguluje tego problemu w sposób jednoznaczny. Dopuszcza zabiegi służące ratowaniu życia psa i regulujące rozmnzżanie. W/g Głównego Lekarza Weterynarii zabieg obcinania ogona jest niezgodny z prawem (?!). Europejska Konwencja o Ochronie Zwierząt Domowych (towarzyszących) zawiera zakaz kopiowania uszu i obcinania ogonów u psów (art. 10 ), ale Polska nie jest stroną konwencji. W/g mnie każdy przypadek niestety trzeba poddać orzecznictwu sądowemu.
Przykład.
http://www.tostom.pl/sznaucer_szczeniaki.htm

W tej hodowli od dawna tnie się ogony i uszy szczeniakom. Takie są fakty. Załóżmy, że hodowca jest przekonany o zgodności z prawem, takiego czynu. Natomiast ktoś inny, wprost przeciwnie, uważa, że kopiowanie jest wykroczeniem, i zgłasza ten fakt do prokuratury. Prokuratura podejmuje czynności i kieruje sprawę o znęcanie się nad zwierzętami, do sądu. I teraz zgodnie z tym co piszesz, załóżmy, że sąd orzeka, że kopiowanie jest niezgodne z prawem i hodowcę skazuje na kare, np. grzywny i ograniczenia wolności, np. prace społeczne na rzecz schroniska dla psów.
Moim zdaniem, takie postępowanie jest mocno karkołomne, bo hodowca jest karany za popełnienie czynu, który wcale nie był powszechnie znany i uznany, jako zabroniony. Orzekanie tego typu, POST FACTUM, jest wielkim zagrożeniem dla społeczeństwa praworządnego i obywatelskiego.
Dlatego nie zgadzam się z Tobą w tej kwestii. Każdy Obywatel, również hodowca, podejmując jakieś działanie, np. kopiowanie, musi wiedzieć, czy działa zgodnie z prawem, czy nie. I powinien o tym wiedzieć przed podjęciem działania.
jacek123 jest off-line  
26-12-2009, 17:06  
anna7
Zbanowany
 
Posty: 166
Domyślnie RE: obcinanie ogonów i uszu psom

Cytat:
Napisał/a cedwah Zobacz post
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) nie reguluje tego problemu w sposób jednoznaczny. Dopuszcza zabiegi służące ratowaniu życia psa i regulujące rozmnzżanie. W/g Głównego Lekarza Weterynarii zabieg obcinania ogona jest niezgodny z prawem (?!). Europejska Konwencja o Ochronie Zwierząt Domowych (towarzyszących) zawiera zakaz kopiowania uszu i obcinania ogonów u psów (art. 10 ), ale Polska nie jest stroną konwencji. W/g mnie każdy przypadek niestety trzeba poddać orzecznictwu sądowemu.

http://www.abc.com.pl/serwis/du/2008/0666.htm
anna7 jest off-line  
26-12-2009, 19:59  
jacek123
Początkujący
 
Posty: 23
Domyślnie RE: obcinanie ogonów i uszu psom

Ta konwencja, niestety, nie została ratyfikowana.
http://www.psianiol.org.pl/boz/prawo...cja_pl_kom.htm
jacek123 jest off-line  
26-12-2009, 20:23  
anna7
Zbanowany
 
Posty: 166
Domyślnie RE: obcinanie ogonów i uszu psom

Cytat:
Napisał/a jacek123 Zobacz post
Ta konwencja, niestety, nie została ratyfikowana.
http://www.psianiol.org.pl/boz/prawo...cja_pl_kom.htm
Została, została .... - bardzo proszę o trochę więcej zaufania dla obowiązujących aktów prawnych - w tym cytowanego Dziennika Ustaw z 18 czerwca 2008 roku

Wiadomości ze strony podanego wyżej schroniska są nieaktualne od co najmniej 4 lat ( w wykazie brak kolejnych państw, które ratyfikowały konwencję po 2005 roku )


Pozdrawiam
anna7 jest off-line  
26-12-2009, 21:51  
jacek123
Początkujący
 
Posty: 23
Domyślnie RE: obcinanie ogonów i uszu psom

Gdybyś miała rację, to oznaczałoby, że Minister nie zna przepisów. Postawiłbym szampana...

http://orka2.sejm.gov.pl/IZ5.nsf/main/1EE4CA9E

"Przedstawione w interpelacji stanowisko Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w tej sprawie zostało oparte na art. 10 Europejskiej Konwencji o Ochronie Zwierząt Domowych (towarzyszących). Rzeczypospolita Polska nie jest związana przepisami tej konwencji podobnie jak kilka innych państw członkowskich Unii Europejskiej, które do niej nie przystąpiły lub jej nie ratyfikowały. Dotyczy to: Estonii, Węgier, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Włoch, Malty, Holandii, Słowacji, Słowenii i Hiszpanii"
Z poważaniem

Sekretarz stanu
Henryk Kowalczyk

Warszawa, dnia 26 września 2007 r.
.
Szacunek
jacek123 jest off-line  
26-12-2009, 22:07  
anna7
Zbanowany
 
Posty: 166
Domyślnie RE: obcinanie ogonów i uszu psom

Po raz trzecii ( i ostatni ! ) uprzejmie proszę o łaskawe zapoznanie się z treścią i DATĄ ustawy, do której link zamieściłam wcześniej.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE

z dnia 2 kwietnia 2008 r.
(Dz. U. z dnia 18 czerwca 2008 r .)

Zgodnie z artykułem 14 ustęp 3 konwencji w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej wchodzi ona w życie dnia 21 sierpnia 2008 r.

http://www.abc.com.pl/serwis/du/2008/0666.htm

Pozdrawiam
anna7 jest off-line  
26-12-2009, 22:54  
jacek123
Początkujący
 
Posty: 23
Domyślnie RE: obcinanie ogonów i uszu psom

Daty są ważne, ale nie mniej ważne są sprawy, których one dotyczą.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 2 kwietnia 2008 r., w sprawie mocy obowiązującej dotyczy Europejskiej konwencji o ochronie zwierząt hodowlanych i gospodarskich, sporządzonej w Strasburgu dnia
10 marca 1976 r.
(Dz. U. z dnia 18 czerwca 2008 r.)

Europejska Konwencja Ochrony Zwierząt Domowych
Strasbourg, datowana jest na 13.XI.1987 r.

To są różne "parafie".

Szampan, w gotowości, nadal spokojnie się mrozi
jacek123 jest off-line  
26-12-2009, 23:11  
anna7
Zbanowany
 
Posty: 166
Domyślnie RE: obcinanie ogonów i uszu psom

Cytat:
Napisał/a jacek123 Zobacz post
To są różne "parafie".
... ale nie dla naszego urzędu skarbowego

http://forumprawne.org/prawo-finanso...owla-psow.html


Pozdrawiam
anna7 jest off-line  
27-12-2009, 11:05  
jacek123
Początkujący
 
Posty: 23
Domyślnie RE: obcinanie ogonów i uszu psom

Rozumiem. Mamy różnych mentorów.
jacek123 jest off-line  
27-12-2009, 15:48  
anna7
Zbanowany
 
Posty: 166
Domyślnie RE: obcinanie ogonów i uszu psom

Cytat:
Napisał/a jacek123 Zobacz post
Rozumiem. Mamy różnych mentorów.
Boże uchowaj, żeby moimi mentorami mieli być "kreatywni" prawnicy US

Trzymam kciuki za wejście w Polsce w życie konwencji zakazującej kopiowania psom uszu i ogonków, szczenięta z pierwszego miotu mojej spanielki miały je ( ogony ) obcinane przez weterynarza w domu, po naocznej obserwacji jak to w praktyce wygląda ( pisk, skowyt, cierpienie ) powiedziałam sobie : NIGDY WIĘCEJ.

Pozdrawiam

A.
anna7 jest off-line  
04-01-2010, 20:31  
blooody
Użytkownik
 
Posty: 79
Domyślnie RE: obcinanie ogonów i uszu psom

a co ktos glodny czy jak po co sie to obcina?
blooody jest off-line  
Zamknięty temat

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Operacja uszu (odpowiedzi: 1) mam pytanie odnosnie operacji uszu,przechodzilem taka operacje.Niestety efekt po pol roku jest prawie że zerowy.Uszy nadal odstają , może mają inny...
§ Przymusowe obcinanie godzin pracy? (odpowiedzi: 2) Witam. Jest firma w której zatrudnia się kilkaset osób na umowę zlecenie, liczba godzin pracy do wypracowania w miesiącu jest dowolna (z...
§ Obcinanie pensji za zle wykonana prace (odpowiedzi: 3) Wiec chodzi o to, ze pracuje w drukarni ktora ostatnio spada na rynku i prezes chcesz ciąc koszta na wszystkim an czym sie da. Idiota wpadl na...
§ Wspólna władza rodzicielska a przekłucie uszu córce... (odpowiedzi: 11) Witam serdecznie, dzisiaj ja mam problem. Chociaż wydawało mi się, że z tego problemu nie będzie. Mamy wspólną władzę rodzicielską z uwzględnieniem...
§ obcinanie ogonów i uszu psom (odpowiedzi: 1) Czy natknęliście się może na jakies orzeczenie dot. legalności obcinania ogonów(uszu) psom???- szukam i nie mogę znaleźć, a podobno jest!!! Z góry...
§ obcinanie godzin (odpowiedzi: 2) witam,usiłowałam cos znaleźć na ten temat,opisuję sprawe-pracuje jako telemarkterka,7 gofzin fdziennie,mam stawke godzinową ,umowe zlecenie,wg...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:48.