Transfer zasiłku dla poszukujących pracy z Irlandii do Polski - Forum Prawne

 

Transfer zasiłku dla poszukujących pracy z Irlandii do Polski

Transfer zasiłku z Irlandii do Polski Zasiłek dla poszukujących pracy (Jobseeker Benefit) może zostać przeniesiony do innego kraju UE, a więc także do Polski. Zapomoga dla poszukujących pracy (Jobseeker Allowance) nie jest świadczeniem podlegającym transferowaniu, ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa innych krajów > Systemy prawne innych państw > Irlandia


Zamknięty temat
 
26-03-2009, 14:43  
Eliss
Moderator
 
Eliss na Forum Prawnym
 
Posty: 2.623
Domyślnie Transfer zasiłku dla poszukujących pracy z Irlandii do Polski

Transfer zasiłku z Irlandii do Polski
Zasiłek dla poszukujących pracy (Jobseeker Benefit) może zostać przeniesiony do innego kraju UE, a więc także do Polski. Zapomoga dla poszukujących pracy (Jobseeker Allowance) nie jest świadczeniem podlegającym transferowaniu, co oznacza, że nie można go przenieść ani do Polski, ani do innego kraju UE.
Transfer zasiłku do Polski ma z założenia pomóc osobie poszukującej pracy w otrzymywaniu środków pieniężnych, w sytuacji, gdy wyjeżdża ona w poszukiwaniu pracy do Polski. Należy więc pamiętać, że transfer zasiłku jest możliwy nie dlatego, że zdecydowaliśmy się wrócić do Polski i z tego tytułu państwo irlandzkie zdecydowało się jeszcze przez określony czas wypłacać nam zasiłek w tutejszej wysokości, ale dlatego, że w toku ubiegania się o transfer zasiłku oświadczamy, że jedziemy do Polski w poszukiwaniu pracy.
Osoba wyjeżdżająca do Polski w poszukiwaniu pracy i ubiegająca się z tego tytułu o transfer do Polski jej zasiłku dla poszukujących pracy nadal podlega wszelkim przepisom dotyczącym: obowiązku starania się o znalezienie zatrudnienia, możliwości wstrzymania świadczenia z racji nieuzasadnionej odmowy przyjęcia ofert pracy itd.

1.Co należy zrobić przed wyjazdem do Polski

a)Ustalenie prawa do zasiłku
Warunkiem podjęcia starań o transfer zasiłku do Polski jest, w pierwszej kolejności, ustalenie istnienia uprawnienia do otrzymania zasiłku dla poszukujących pracy (Jobseeker’s Benefit). W tym celu należy udać się do lokalnego oddziału Social Welfare, złożyć wymagane dokumenty i wypełnić stosowny wniosek.
WAŻNE
Procedura ustalenia uprawnień do Jobseeker Benefit może zająć od kilku dni do nawet kilu miesięcy. Osoby, które posiadają wystarczającą ilość opłaconych składek w Polsce, zasiłek otrzymają w miarę sprawnie. Osoby, co do których konieczne będzie potwierdzanie okresów zatrudnienia z innych krajów, w tym szczególnie z Polski, postępowanie może znacznie się wydłużyć.

b)Zgłoszenie chęci wyjazdu do Polski w poszukiwaniu pracy
Zgodnie z przepisami bezrobotny może zgłosić chęć wyjazdu do Polski w poszukiwaniu pracy (transferu zasiłku), jeżeli zasiłek taki pobiera przez co najmniej cztery tygodnie. Na uzasadniony wniosek bezrobotnego, urzędnik (social welfare officer) może ten okres skrócić.
Dodatkowo, w kwestiach proceduralnych i celem przygotowania właściwych dokumentów koniecznych do transferu zasiłku (druki E-303) zaleca się zgłoszenie chęci wyjazdu co najmniej na cztery tygodnie przed planowaną datą opuszczenia Irlandii. Należy mieć na względzie, że ten termin jest jedynie terminem zalecanym na dopełnienie wszelkich formalności, natomiast jego niedotrzymanie nie może być podstawą do odmowy transferu przyznanego świadczenia do innego kraju członkowskiego.

Należy pamiętać, że brak odpowiedniego formularza (E-303) może znacznie opóźnić wypłatę zasiłku (odpowiedni organ polski będzie musiał się zwrócić o jego wydanie do Social Welfare w Irlandii).

Dokument E-303 powinien zawierać następujące informacje:
- wysokość przyznanego świadczenia.
- datę, kiedy została złożona w odpowiednim lokalnym biurze aplikacja o zasiłek dla bezrobotnych.
- limit czasu, w ciągu którego należy się zarejestrować w urzędzie pracy w kraju, do
którego chcemy przetransferować przyznane świadczenie( zwykle jest to 7 dni; termin może zostać przedłużony w szczególnych i uzasadnionych przypadkach).
- limit czasu, w ciągu którego należy powrócić do kraju, w którym zostało przyznane prawo do zasiłku w celu jego przedłużenia (zwykle nie więcej niż 78 dni lub 3 kalendarzowe miesiące; j.w. termin może ulec przedłużeniu w szczególnych i uzasadnionych przypadkach).
- inne fakty, które mogą wpłynąć na prawo do zasiłku

c)Odbiór dokumentów i zgłoszenie się w PUP w Polsce
Wystawione druki E-303 należy ze sobą zabrać i niezwłocznie, w terminie 7 dni, zgłosić się z nimi do właściwego Powiatowego Urzędu Pracy w Polsce.

2.Wymagane czynności po dotarciu do Polski

a)Zgłoszenie się w PUP (Powiatowy Urząd Pracy)
Z wystawionymi drukami E-303 należy niezwłocznie zgłosić się do Powiatowego Urzędu Pracy celem rejestracji jako osoba bezrobotna.

b)Zgłoszenie w WUP (Wojewódzki Urząd Pracy)
Kolejnym krokiem, po zarejestrowaniu się w powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotn, jest dostarczenie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy formularza E-303 (części 1-5) wraz z zaświadczeniem z PUP o dokonanej rejestracji.

WAŻNE
Wojewódzki Urząd Pracy zgodnie z przepisami jest organem odpowiedzialnym za wydawanie decyzji co do wypłaty świadczenia oraz za przeliczanie kwoty zasiłku na złotówki. Oznacza to że jest to organ zajmujący się w Polsce całą administracją związaną z transferem świadczenia dla bezrobotnych.
Dokumenty do WUP można dostarczyć osobiście, poczta lub za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy.

c)Decyzja Wojewódzkiego Urzędu Pracy
WUP wydaje decyzję o wypłacie transferowanego zasiłku dla osoby bezrobotnej i przesyła ją do PUP oraz do osoby zainteresowanej. Zasiłek taki jest wypłacany przez maksymalnie 78 dni roboczych lub 3 miesiące kalendarzowe.
Zasiłek nie jest przesyłany z zagranicy bezpośrednio na konto bezrobotnego, ale najpierw do właściwego dla niego terytorialnie urzędu pracy, a dopiero ten urząd wypłaca świadczenie uprawnionemu.

d)Obowiązki bezrobotnego, któremu wypłacany jest transferowany zasiłek
Osoba otrzymująca przetransferowany z Irlandii zasiłek podlega wszelkim procedurom kontrolnym właściwych organów polskich- przede wszystkim Powiatowego Urzędu Pracy. Oznacza to obowiązek aktywnego poszukiwania pracy, stawania się na każde wezwanie, ustosunkowywania się do przedstawionych ofert pracy, informowania o zmianach skutkujących utrata prawa do zasiłku np. założenie własnej działalności gospodarczej, podjęcie studiów). Brak realizacji obowiązków może skutkować zawieszeniem wypłaty zasiłku, a nawet jego utratą. W tym zakresie decyzję podejmuje urząd irlandzki, który jest informowany przez stronę polską o wszelkich okolicznościach związanych z wypłatą zasiłku, w tym o naruszeniu obowiązków przez bezrobotnego.

3.Czynności wymaganie do zachowania prawa do zasiłku po upływie okresu, na jaki został przyznany

W sytuacji, gdy dochodzi do upływu okresu, na jaki zasiłek jest maksymalnie transferowany z Irlandii do Polski (informacja znajduje się na druku E-303) należy, we wskazanym tam terminie, powrócić do Irlandii, aby utrzymać prawo do wypłaty zasiłku (zwykle jest to termin 7 dni). Brak powrotu we wskazanym terminie może oznaczać zawieszenie albo utratę prawa do zasiłku wypacanego przez państwo irlandzkie.
Możliwość kolejnego transferu zasiłku do Polski pojawi się tylko wtedy, gdy po powrocie do Irlandii podejmiemy tutaj legalną pracę, która następnie utracimy i ponownie zarejestrujemy się jako osoba bezrobotna przechodząc całą powyższą procedurę dotyczącą transferu zasiłku.
Bezrobotny nie powracający do Polski może starać się o przyznanie zasiłku dla bezrobotnych wypłacanego przez powiatowe urzędy pracy po spełnieniu wszelkich wymogów. Wato więc również postarać się o formularz E 301 przed wyjazdem z Irlandii, dzięki któremu czas przepracowany za granicą zostanie nam zaliczony do okresu niezbędnego do przyznania zasiłku dla osób bezrobotnych po powrocie do Polski.

źródło: Duszpasterstwo polskie w Irlandii.
Eliss jest off-line  
Zamknięty temat

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ transfer zasiłku powrót do Irlandii... (odpowiedzi: 5) Jeżeli wkrótce upływa mi termin 78dni jakich formalności muszę dopełnić w Polsce przed powrotem do Irlandii,aby nadal pobierać zasiłek?
§ jak rozliczyc transfer zasiłku z irlandii (odpowiedzi: 5) Czy ktos wie czy powinienem rozliczyc sie z fiskusem za transfer zasiłku 3 miesiecznego z irlandii do polski w 2008 zostałem...
§ Transfer zasiłku dla bezrobotnych z Irlandii do Polski (odpowiedzi: 50) Chciałabym zapytać o możliwość przeniesienia zasiłku dla bezrobotnych z Irlandii do Polski. Zastanawia mnie bowiem, jakie trzeba spełnić wymogi aby...
§ Transfer zasiłku do Polski (odpowiedzi: 2) Witam!!! Przyleciałem do pracy 6 stycznia po urlopie 2 tygodniowym,popracowałem 2 dni pracodawca powiedział że nie ma pracy i od 11 stycznia mamy...
§ transfer zasiłku z Polski do UK (odpowiedzi: 2) We wrześniu stracę pracę i zarejestruję się UP jako osoba bezrobotna. Ze względów rodzinnych będę szukać pracy w UK,jakie formalności muszę załatwić,...
§ Transfer zasiłku z irlandii (odpowiedzi: 4) chciałem sie zapytac jak długo sie czeka az socjal z irlandii przesle dokumenty chodzi mi tu o E303 ja czekam juz 2 miesiace ...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:55.