Kazusy - Forum Prawne

 

Kazusy

Na postępowaniu administracyjnym zostałem ostatnio uraczona 4 kazusami, powinny być już zrobione, a ja nie mam ani czasu ani pojęcia jak to zrobić:/ Jeżeli ktoś mądrzejszy mógł pomóc to bardzo proszę o pomoc. KAZUS 1. ...Wróć   Forum Prawne > Różne > Forum Młodych Prawników > Kazusy


Odpowiedz
 
26-04-2012, 13:36  
Basik89
Początkujący
 
Posty: 3
Domyślnie Kazusy

Na postępowaniu administracyjnym zostałem ostatnio uraczona 4 kazusami, powinny być już zrobione, a ja nie mam ani czasu ani pojęcia jak to zrobić:/

Jeżeli ktoś mądrzejszy mógł pomóc to bardzo proszę o pomoc.


KAZUS 1.
Joanna B. i jej sąsiadka Alina C. były stronami postępowania w sprawie warunków zabudowy. Dnia 15 maja 2006 r. Joanna B. w trakcie spaceru ze zdziwieniem zauważyła sąsiadkę Alinę C. spacerującą pod rękę z Andrzejem S., pracownikiem Urzędu Miasta W., który z upoważnienia Prezydenta Miasta W. zajmował się sprawą. Odbyła kilka rozmów z sąsiadami i dowiedziała się, że Alina C. i Andrzej S. już od roku regularnie się spotykają•

Pytania
1. Wskaż przyczyny wprowadzenia do k.p.a. przepisów regulujących wyłączenie pracownika i organu administracji publicznej.
2. Czy w analizowanym stanie faktycznym zachodzi przesłanka wyłączenia pracownika organu administracji publicznej?
3. W jaki sposób Joanna B. może ubiegać się o wyłączenie pracownika i jak wygląda w tym zakresie postępowanie?
4. Czy w przypadku odmowy Joanna B. może zaskarżyć wydane w tym zakresie rozstrzygnięcie? Jeżeli tak, to w jaki sposób?

KAZUS 2.
Z akt sprawy przekazanych do SKO w Olsztynie wynika, że postanowieniem z dnia 14 maja 2007 r. organ pierwszej instancji odmówił wyłączenia pracownika Urzędu Miasta w Olsztynie od brania udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania koncesji na rzecz Krystyny Kowalskiej
Pismem z dnia 22 maja 2007 r. działając w imieniu żony Pan Jan Kowalski wniósł o stwierdzenie nieważności powyższego postanowienia.

Proszę zaproponować stosowne rozstrzygniecie.


KAZUS 3.
Damian H. otrzymał decyzję administracyjną o podziale nieruchomości adresowaną do Henryka H. Damian H. skontaktował się z adresatem decyzji i ustalili, że wniesie on odwołanie od otrzymanej decyzji.

Czy takie postępowanie jest zgodne z prawem?


KAZUS 4.
Organ administracji publicznej prowadził postępowanie w sprawie wydania decyzji dotyczącej oddziaływania inwestycji na środowisko. Z powodu rozwiązania się spółki będącej głównym inwestorem Jakub C., który wnosił w imieniu spółki o wydanie decyzji wystąpił o zawieszenie postępowania (z nadzieją, że znajdzie się nowy inwestor). Organ administracji publicznej rozpatrując wniosek orzekł o zawieszeniu postępowania z powodu utraty przez stronę zdolności do czynności prawnych.

Czy takie rozstrzygnięcie było możliwe?Sama próbuję coś wydłubać ale ciężko mi to idzie i jak już coś zrobię, to nie mam pewności czy to jest dobrze, ech....:/


POZDRAWIAM SERDECZNIE!!! I życzę miłego dnia!

A to kolejne trzy....:/

KAZUS 1.
Zasady ogólne postępowania administracyjnego

Pismem z 3 marca 2010 r. Jan B. zwrócił się do Ośrodka Pomocy Społecznej z wnioskiem o przyznanie pomocy w postaci zasiłku celowego. Ośrodek decyzją z 5 kwietnia 2010 r. odmówił Janowi B. przyznania wnioskowanego świadczenia, motywując swe rozstrzygnięcie krótkim stwierdzeniem, iż wprawdzie wnioskodawca spełnia kryteria wyznaczone przez ustawodawcę, jednakże decyzja o przyznaniu zasiłku celowego ma charakter decyzji uznaniowej, co oznacza, iż wydający ją organ kieruje się wyłącznie swobodnym uznaniem.


Ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedno Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 72, mająca zastosowanie w tym przypadku stanowi:
"Art. 39. 1. W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek celowy.
2. Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.
3. Osobom bezdomnym i innym osobom niemającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.
4. Zasiłek celowy może być przyznany w formie biletu kredytowanego".

Pytania
1. Wyjaśnij pokrótce, co oznacza sformułowanie "decyzja uznaniowa"?
2. Czy wydając wskazaną wyżej decyzję, organ obowiązany był uzasadnić przyczyny odmowy?
3. Czy od decyzji uznaniowych służy prawo odwołania do organu wyższego stopnia?
4. Czy decyzje uznaniowe podlegają kontroli legalności sprawowanej przez sądy administracyjne?
5. Oceń przedstawiony stan faktyczny w kontekście zasady pogłębiania zaufania obywateli do organów państwa.

KAZUS 2.
Wszczęcie postępowania administracyjnego

Do Prezydenta Miasta G. wpłynęło pismo, z którego wynikało, że Antoni K., mieszkaniec miasta G., ubiega się o pomoc finansową. Z pisma nie wynikało jednak o jakie świadczenia stara się w rzeczywistości Antoni K., pismo nie było również podpisane.
Decyzją z 12 kwietnia 2010 r. Prezydent Miasta G. odmówił przyznania dodatku mieszkaniowego. W uzasadnieniu decyzji podano, iż wprawdzie z pisma Antoniego K. nie wynika dokładnie, o jakie świadczenie wnioskuje, jednak organ uznał, iż wnioskodawcy prawdopodobnie chodziło o uzyskanie właśnie tej formy pomocy finansowej. Antoni K. złożył pismo zatytułowane "Apelacja", z którego wynikało, iż jest niezadowolony z tej decyzji, gdyż chciał uzyskać zapomogę z tytułu urodzenia dziecka, a nie dodatek mieszkaniowy. "Apelacja" nie była podpisana.

Pytania
1. Czy w sytuacji, gdy z podania złożonego przez stronę nie wynika jednoznacznie, czego domaga się od organu administracji publicznej, w gestii organu leży wybór któregoś z uregulowanych w przepisach prawa świadczeń i prowadzenie postępowania stosownie do takiego ujęcia przedmiotu postępowania?
2. Co powinien zrobić organ w sytuacji, gdy złożone podanie nie zawiera podpisu?
3. Czy dla oceny podania złożonego w reakcji na doręczoną stronie decyzję organu instancji ma znaczenie fakt, iż strona zatytułowała je "Apelacja"?
4. Jakie będą konsekwencje w przypadku, gdy niepodpisana "Apelacja" zostanie rozpatrzona przez organ odwoławczy i wydana zostanie decyzja?


KAZUS 3.

Pani Aldona Kowalska w dniu 30 maja 2007 r. złożyła pismo w SKO w Olsztynie zatytułowane „skarga”. W swoich bogatych wywodach liczących dwanaście stron maszynopisu wnioskodawczyni zażądała m.in. o „zaopiniowanie czy w sprawie administracyjnej zakończonej decyzją wydaną w dniu 26 maja 2007 r. o wydanie koncesji załączony akt notarialny jest zgodny z ustawą o notariacie”. W uzasadnieniu wnioskodawczyni obszernie argumentuje zasadność swojego żądania.
W swoim piśmie wnioskodawczyni zażądała również zbadania prawidłowości wydania samej decyzji administracyjnej i w tym zakresie w osobnym postępowaniu SKO podjęło czynności w trybie art. 64 § 2 KPA.


Proszę zaproponować stosowne rozstrzygniecie.
Basik89 jest off-line  
26-04-2012, 13:42  
Ag_Maz
Moderator w spoczynku
 
Ag_Maz na Forum Prawnym
 
Posty: 33.945
Domyślnie RE: Witam wszystkich!

Cytat:
Napisał/a Basik89 Zobacz post
Proszę zaproponować stosowne rozstrzygniecie.
Ty pierwsza!
Ag_Maz jest off-line  
26-04-2012, 13:53  
Basik89
Początkujący
 
Posty: 3
Domyślnie RE: Kazusy

Chciałabym... Powoli coś już działam, może się uda.
Basik89 jest off-line  
26-04-2012, 13:58  
Ag_Maz
Moderator w spoczynku
 
Ag_Maz na Forum Prawnym
 
Posty: 33.945
Domyślnie RE: Kazusy

Tutaj się nie dostaje rozwiązań gotowych na tacy.
Ag_Maz jest off-line  
26-04-2012, 14:02  
Basik89
Początkujący
 
Posty: 3
Domyślnie RE: Kazusy

No wiem ale może jakieś podpowiedzi... Gotowych to wiadomo że nikt mi nie napisze
Basik89 jest off-line  
26-04-2012, 19:23  
kalafiorro
Przyjaciel forum
 
Posty: 1.277
Domyślnie RE: Kazusy

Cytat:
Napisał/a Basik89 Zobacz post
No wiem ale może jakieś podpowiedzi... Gotowych to wiadomo że nikt mi nie napisze
Sugeruję odpowiedzi szukać w k.p.a. i w niektórych przypadkach w jakimś podręczniku, najlepiej tym obowiązującym u Was. A jak już na coś wpadniesz, to możesz napisać jak Ty uważasz i wtedy ewentualnie ktoś może korygować lub pomagać szukać dalej.
kalafiorro jest off-line  
15-05-2012, 14:36  
daga89
Początkujący
 
Posty: 1
Domyślnie RE: Kazusy

prosze o pomoc mam na zaliczenie oto taki kazus:
Zbigniew Z regularnie składał deklaracje podatkowe VAT-7 i wykazywał należny w nich podatek. Jednak za ostatnich kilka miesięcy – ze względu na nieterminowe wpłaty zobowiązań od kontrahentów – nie wpłacił podatku wynikającego z deklaracji. Łączna kwota niewpłaconego podatku wyniosła 15 tysięcy złotych. Jak tylko dostane zaległe pieniądze to wszystko ureguluję powtarzał sobie cały czas.
Po paru miesiącach został wezwany do urzędu skarbowego…
daga89 jest off-line  
15-05-2012, 15:12  
lokata
Ekspert
 
Posty: 5.861
Domyślnie RE: Kazusy

Rozumiem, że zadanie dla nas polega na dokończeniu zdania? To spróbujmy
Cytat:
Napisał/a daga89 Zobacz post
Po paru miesiącach został wezwany do urzędu skarbowego…
... i poczęstowany herbatką i ciasteczkami.
lokata jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Kazusy (odpowiedzi: 2) Witajcie, czy znajdzie się ktoś kto mógłby mi pomóc w rozwiązaniu kazusów z postępowania administracyjnego?
§ Kazusy (odpowiedzi: 4) Witam, mam małym problem gdyż niestety zostałem poproszony o podanie odpowiedzi na 3 pierwsze kazusy znajdujące się w załączonym pliku. Niestety nie...
§ Kazusy (odpowiedzi: 1) 1. Podczas prac nad budżetem państwa Kancelaria Sejmu przedstawiła swoje wydatki na poziomie 500% wydatków w stosunku do poprzedniego budżetu....
§ Kazusy (odpowiedzi: 3) Witam. ;) Czy na tym forum znajdzie się ktoś, kto pomoże w rozwiązaniu kazusów? Tak się składa, że Pani na uczelni kompletnie nie przygotowała nas...
§ Kazusy (odpowiedzi: 4) hej. proszę o pomoc z tymi trzema kazusami. najbardziej potrzebne mi są artykuły oraz odpowiedź ( tak lub nie):) 1. Ojciec chrzestny 10-letniego...
§ Kazusy (odpowiedzi: 12) Mam do rozwiązania z kolegą pewien kazus. Jesteśmy początkujący w prawie więc prosimy o pomoc. Kazus brzmi: Mirosław P. postanowił wyeliminować...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:37.