Kazus - kara porządkowa - Forum Prawne

 

Kazus - kara porządkowa

Proszę o pomoc w rozwiązaniu kazusa. Jan K. jest zatrudniony w szkole jako pracownik administracyjno-techniczny. Dnia 20 lutego 2012 r. nie stawił się do pracy, co spowodowało spore zamieszanie. Tego dnia uczniowie i nauczyciele czekali ...Wróć   Forum Prawne > Różne > Forum Młodych Prawników > Kazusy


Odpowiedz
 
09-11-2012, 07:39  
burkot
Użytkownik
 
Posty: 239
Domyślnie Kazus - kara porządkowa

Proszę o pomoc w rozwiązaniu kazusa.

Jan K. jest zatrudniony w szkole jako pracownik administracyjno-techniczny. Dnia 20 lutego 2012 r. nie stawił się do pracy, co spowodowało spore zamieszanie. Tego dnia uczniowie i nauczyciele czekali pod drzwiami zamkniętej szkoły. Musiał interweniować dyrektor.
Dnia 22 lutego 2012 r. Jan K. zadzwonił do działu kadr z informacją, że z powodu przeziębienia uzyskał zwolnienie lekarskie do dnia 27 lutego włącznie.
W dniu 10 marca 2012 r. dyrektor szkoły wezwał Jana K. i poprosił, aby na piśmie wyjaśnił, co ma do powiedzenia w związku z zamiarem nałożenia na niego kary porządkowej. Jan K. odmówił zawarcia na piśmie jakichkolwiek uwag, chcąc ustnie udzielić informacji. W związku z tym dyrektor wręczył Janowi K. wyjęte z szuflady i podpisane oświadczenie o ukaraniu go karą porządkową w wysokości 50 zł. Jan K. odmówił przyjęcia oświadczenia, domagając się wysłania go mu pocztą. Pracodawca uczynił zadość temu żądaniu. Jan K. odebrał oświadczenie 16 marca 2012 r., a następnego dnia złożył w sekretariacie szkoły sprzeciw od ukarania go karą porządkową.
W odpowiedzi na sprzeciw dyrektor szkoły 18 marca 2012 r. stwierdził, że sprzeciw został wniesiony po terminie i dodatkowo jest bezzasadny. Jan K. postanowił odwołać się do sądu pracy, żądając uchylenia kary.


Pytania
1. Czy nałożona na Jana K. kara porządkowa powinna zostać uchylona?
2. Czy procedura nakładania kary była poprawna?
3. Czy nałożenie kary jest uzasadnione?


Odpowiedź proszę uzasadnić. Poniżej - fragmenty regulaminu pracy szkoły w której zatrudniony był Jan K.§ 32.1. Pracownicy obowiązani są do punktualnego rozpoczynania i kończenia pracy. Pracownicy nie będący nauczycielami obowiązani są do podpisywania listy obecności przed godziną rozpoczynania pracy. Obecność nauczyciela w szkole wynika z prowadzonej przez niego dokumentacji pedagogicznej zgodnie z art. 42 ust.7a KN.
2. Listy pracowników nie będących nauczycielami winny być codziennie sprawdzane.
3. Dokonywanie zmian lub dopisków w liście obecności przez pracowników jest zabronione i stanowi ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych.

§ 33.1. Pracownik powinien uprzedzić pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, jeżeli przyczyna tej obecności jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia.
2. W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających stawienie się do pracy, pracownik jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić pracodawcę o przyczynie nieobecności i przewidywanym okresie jej trwania, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy. Zawiadomienia tego pracownik dokonuje osobiście lub przez inna osobę, telefonicznie lub za pośrednictwem innego środka łączności albo drogą pocztową, przy czym za datę zawiadomienia uważa się datę stempla pocztowego.
3. Niedotrzymanie terminu przewidzianego w ust. 1 może być usprawiedliwione szczególnymi okolicznościami uniemożliwiającymi terminowe dopełnienie przez pracownika obowiązku określonego w tym przepisie, zwłaszcza jego obłożną chorobą połączoną z brakiem lub nieobecnością domowników albo innym zdarzeniem losowym. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio po ustaniu przyczyn uniemożliwiających terminowe zawiadomienie pracodawcy o przyczynie i okresie nieobecności pracownika w pracy.
burkot jest off-line  
09-11-2012, 07:42  
Ag_Maz
Moderator w spoczynku
 
Ag_Maz na Forum Prawnym
 
Posty: 33.945
Domyślnie RE: Kazus - kara porządkowa

http://forumprawne.org/kazusy/276431-kazusy.html
Ag_Maz jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Kara Porządkowa (odpowiedzi: 2) co trzeba zrobić jeżeli treść wniosku o ukaranie kara porządkową jest inny niż kara?? Czyli we wniosku jest 50% premii a w upomnieniu 100% premii do...
§ Kara porządkowa (odpowiedzi: 1) Witam. Dostałam łącznie 3500 zł kary porządkowej za niestawianie się na sprawy jako świadek (sprawa była o kradzież papierosow z kiosku). Czy jest...
§ Kara Porządkowa (odpowiedzi: 1) Dostałem karę porządkową za nieusprawiedliwione niestawiennictwo na wezwanie SM 250 zł, sprawa jest w trakcie odwoływania. Teraz dostałem drugą karę...
§ kara porządkowa (odpowiedzi: 1) Czy można ukarać pracownika karą porządkową za rozpowszechnianie na zewnątrz niekorzystnych i stawiających w złym świetle pracodawcę i zakład pracy...
§ kara porządkowa (odpowiedzi: 3) Proszę o pomoc. W kodeksie pracy znalazłem następujący zapis: Art. 109. § 1. Kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia...
§ Kara porządkowa (odpowiedzi: 3) Witam, moja historia jest następująca: 31 sierpnia zostałam pobita przez koleżankę z pracy(niestety bez widocznych śladów poza paroma siniakami) i...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:59.