Kazus - prawo karne i prawo wykroczeń. - Forum Prawne

 

Kazus - prawo karne i prawo wykroczeń.

Hej. Mam problem z kazusem, który muszę rozwiązać na ćwiczenia na uczelni. Jeśli ktoś by mógł mi pomóc to będę wdzięczna Jan W. jest prezesem zarządu spółki z.o.o, który otrzymał z Urzędu Skarbowego infomację o ...Wróć   Forum Prawne > Różne > Forum Młodych Prawników > Kazusy


Odpowiedz
 
18-01-2015, 19:43  
Użytkownik
Gość
Domyślnie Kazus - prawo karne i prawo wykroczeń.

Hej. Mam problem z kazusem, który muszę rozwiązać na ćwiczenia na uczelni.
Jeśli ktoś by mógł mi pomóc to będę wdzięczna

Jan W. jest prezesem zarządu spółki z.o.o, który otrzymał z Urzędu Skarbowego infomację o zbliżającej się okresowej kontroli skarbowej. Gdy poinformował o tym swoją księgową Olgę S. ta stwierdziła ,że w prowadzonym przez nią programie komputerowym obslugującym finanse i księgowość spółki wystapiły błędy, których nie potrafii wyjasnić, co może spowodować problemy w trakcie kontroli. Chodziło w szczególności o zapisy dotyczące kosztów za okres 4 ostatnich miesięcy. W związku z otrzymaną informacją Jan W. nakazał księgowej usunięcie tych zapisów wsazując jednocześnie,że później wymyśli jakieś wytłumaczenie dla osób przeprowadzających kontrolę. Olga S. następnie osobiście usunęła omawiane pliki.
Oceń zachowanie Jana W. i Olgi S.

Z góry bardzo bardzo dziekuje Każda pomoc mi sie przyda.
 
18-01-2015, 21:30  
kadi
Przyjaciel forum
 
Posty: 13.191
Domyślnie RE: Kazus - prawo karne i prawo wykroczeń.

Zwiększysz szanse na dyskusję, gdy przedstawisz własną propozycję rozwiązania. Wtedy faktycznie będzie to wyglądało jak prośba o pomoc i unikniesz wrażenia (być może niezamierzonego), że szukasz "jelenia", który wykona pracę za Ciebie.
kadi jest off-line  
19-01-2015, 09:24  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Kazus - prawo karne i prawo wykroczeń.

Jedyne do czego udało mi się dojść, to co wstawiam poniżej. Zastosowałam kodeks karny skarbowy a nie mam nic z kodeksu karnego czy wykroczeń.

Moim zdanie kazus jest trochę ogólny gdyż nie wiadomo wprost np. jakiego rodzaju występku się dopuścili. Domyslam się, ze chodzi o zmniejszenie podstawy opodatkowania czyli w konsekwencji o uszczuplenie podatku, bo usunięte pliki dotyczyły kosztów. I tutaj, art. 56 kodeksu karnego skarbowego: paragraf 1 wyczerpuje znamiona czynu szefa i księgowej:
Art. 56.
§ 1. Podatnik, który składając organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu or-ganowi lub płatnikowi deklarację lub oświadczenie, podaje nieprawdę lub zata-ja prawdę albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych ni-mi danych, przez co naraża podatek na uszczuplenie,
podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.
§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.
§ 3. Nie podlega karze określonej w § 1 i 2 podatnik, który złożył właściwemu orga-nowi podatkowemu informację, o której mowa w art. 86a ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, po terminie, jeżeli złożenie tej informacji nastąpiło przed dniem:
1) rozpoczęcia czynności sprawdzających w zakresie podatku od towarów i usług;
2) doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego w ramach kontroli skarbowej w zakresie podatku od towarów i usług, a w przypadku gdy nie stosuje się zawiadomienia â przed dniem wszczęcia takiej kontroli lub postępowania, jeżeli nie miał miejsca przypadek wskazany w pkt 1;
3) wszczęcia postępowania podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, jeżeli nie miał miejsca przypadek wskazany w pkt 1 lub 2.

Jakbyśmy wiedzieli jakiego rozmiaru były te uszczuplenia moglibyśmy przypisać im wykroczenie skarbowe bądź przestępstwo skarbowe. O tym mówi art.56 paragraf 2.
Szefowi jeszcze byśmy mogli "dołożyć" jeszcze art. 9 paragraf 1 kodeksu karnego skarbowego czyli za tzw. "sprawstwo", a księgowej art. 61 kks tj. nierzetelne prowadzenie ksiąg. Oczywiście w postępowaiu sądowym Sąd mógłby rozważyc nadzwyczajne złagodzenie wymiaru kary dla księgowej w związku z tym, że była związana podległością slużbową, jak i szefowi bo np. uszczuplenie było niewielkie, szybko przez niego wyrównane itp., itd. Wszystkie te okoliczności zawarte są w kodeksie karnym skarbowym.

Art. 9.
§ 1. Odpowiada za sprawstwo nie tylko ten, kto wykonuje czyn zabroniony sam al-bo wspólnie i w porozumieniu z inną osobą, ale także ten, kto kieruje wykona-niem czynu zabronionego przez inną osobę lub wykorzystując uzależnienie in-nej osoby od siebie, poleca jej wykonanie takiego czynu.
§ 2. Każdy ze współsprawców wykonujących czyn zabroniony odpowiada w grani-cach swej umyślności lub nieumyślności, niezależnie od odpowiedzialności pozostałych sprawców; okoliczność osobistą, wyłączającą lub łagodzącą albo zaostrzającą odpowiedzialność, która nie stanowi znamienia czynu zabronio-nego, uwzględnia się tylko co do sprawcy, którego ona dotyczy.
§ 3. Za przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe odpowiada, jak sprawca, także ten, kto na podstawie przepisu prawa, decyzji właściwego organu, umo-wy lub faktycznego wykonywania zajmuje się sprawami gospodarczymi, w szczególności finansowymi, osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki or-ganizacyjnej niemającej osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyzna-ją zdolność prawną.
Art. 61.
§ 1. Kto nierzetelnie prowadzi księgę,
podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych.
§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1
podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.
§ 3. Karze określonej w § 2 podlega także ten, kto wadliwie prowadzi księgę.
 
19-01-2015, 17:22  
mimski
Użytkownik
 
Posty: 362
Domyślnie RE: Kazus - prawo karne i prawo wykroczeń.

Cytat:
Napisał/a david01093 Zobacz post
Jedyne do czego udało mi się dojść, to co wstawiam poniżej. Zastosowałam kodeks karny skarbowy a nie mam nic z kodeksu karnego czy wykroczeń.

Moim zdanie kazus jest trochę ogólny gdyż nie wiadomo wprost np. jakiego rodzaju występku się dopuścili. Domyslam się, ze chodzi o zmniejszenie podstawy opodatkowania czyli w konsekwencji o uszczuplenie podatku, bo usunięte pliki dotyczyły kosztów. I tutaj, art. 56 kodeksu karnego skarbowego: paragraf 1 wyczerpuje znamiona czynu szefa i księgowej:
Art. 56.
§ 1. Podatnik, który składając organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu or-ganowi lub płatnikowi deklarację lub oświadczenie, podaje nieprawdę lub zata-ja prawdę albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych ni-mi danych, przez co naraża podatek na uszczuplenie,
podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.
§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.
§ 3. Nie podlega karze określonej w § 1 i 2 podatnik, który złożył właściwemu orga-nowi podatkowemu informację, o której mowa w art. 86a ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, po terminie, jeżeli złożenie tej informacji nastąpiło przed dniem:
1) rozpoczęcia czynności sprawdzających w zakresie podatku od towarów i usług;
2) doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego w ramach kontroli skarbowej w zakresie podatku od towarów i usług, a w przypadku gdy nie stosuje się zawiadomienia â przed dniem wszczęcia takiej kontroli lub postępowania, jeżeli nie miał miejsca przypadek wskazany w pkt 1;
3) wszczęcia postępowania podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, jeżeli nie miał miejsca przypadek wskazany w pkt 1 lub 2.

Jakbyśmy wiedzieli jakiego rozmiaru były te uszczuplenia moglibyśmy przypisać im wykroczenie skarbowe bądź przestępstwo skarbowe. O tym mówi art.56 paragraf 2.
Szefowi jeszcze byśmy mogli "dołożyć" jeszcze art. 9 paragraf 1 kodeksu karnego skarbowego czyli za tzw. "sprawstwo", a księgowej art. 61 kks tj. nierzetelne prowadzenie ksiąg. Oczywiście w postępowaiu sądowym Sąd mógłby rozważyc nadzwyczajne złagodzenie wymiaru kary dla księgowej w związku z tym, że była związana podległością slużbową, jak i szefowi bo np. uszczuplenie było niewielkie, szybko przez niego wyrównane itp., itd. Wszystkie te okoliczności zawarte są w kodeksie karnym skarbowym.

Art. 9.
§ 1. Odpowiada za sprawstwo nie tylko ten, kto wykonuje czyn zabroniony sam al-bo wspólnie i w porozumieniu z inną osobą, ale także ten, kto kieruje wykona-niem czynu zabronionego przez inną osobę lub wykorzystując uzależnienie in-nej osoby od siebie, poleca jej wykonanie takiego czynu.
§ 2. Każdy ze współsprawców wykonujących czyn zabroniony odpowiada w grani-cach swej umyślności lub nieumyślności, niezależnie od odpowiedzialności pozostałych sprawców; okoliczność osobistą, wyłączającą lub łagodzącą albo zaostrzającą odpowiedzialność, która nie stanowi znamienia czynu zabronio-nego, uwzględnia się tylko co do sprawcy, którego ona dotyczy.
§ 3. Za przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe odpowiada, jak sprawca, także ten, kto na podstawie przepisu prawa, decyzji właściwego organu, umo-wy lub faktycznego wykonywania zajmuje się sprawami gospodarczymi, w szczególności finansowymi, osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki or-ganizacyjnej niemającej osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyzna-ją zdolność prawną.
Art. 61.
§ 1. Kto nierzetelnie prowadzi księgę,
podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych.
§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1
podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.
§ 3. Karze określonej w § 2 podlega także ten, kto wadliwie prowadzi księgę.
Ja mam wątpliwości czy w ogóle dojdzie do przestępstwa. Jeśli wyrzuca coś z kosztów, to tym samym wzrośnie podatek do zapłaty, a więc nie dochodzi do uszczuplenia należności podatkowej. Do takowej doszłoby gdyby wrzucał niezasadne koszty, albo nie przyznawał się do określonych dochodów.
mimski jest off-line  
21-08-2015, 16:31  
mistrz_bushido
Początkujący
 
Posty: 4
Domyślnie RE: Kazus - prawo karne i prawo wykroczeń.

Witam mam pytanko

Włamanie do auta. Sprawca zabiera teczkę o wartości np 200 zł z dokumentem np dowodem rejestracyjnym auta. Następnie pokrzywdzony po kilku godzinach penetruje niedaleką okolicę od miejsca zdarzenia i odnajduje wszystkie przedmioty. Kwalifikacja ???

art 13 par 2 kk w zw z art 279 par 1 kk ???
czy samo 279 ???

proszę o pomoc bo mam zgryza
mistrz_bushido jest off-line  
24-08-2015, 05:57  
sebastik
Użytkownik
 
Posty: 66
Domyślnie RE: Kazus - prawo karne i prawo wykroczeń.

A czy to nie będzie jednak art83KKS, co prwda kontrola będzie w przyszłości ale oni już wiedzą i się na to "przegotowują." A oprócz tego nie będzie art.276KK???
sebastik jest off-line  
25-02-2016, 19:53  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Kazus - prawo karne i prawo wykroczeń.

Hej mam problem z kazusem, który mam na zaliczenie.
Będę wdzięczna za pomoc.

Gryzeldzie B. został postawiony zarzut popełnienia przestępstwa z art. 76 § 2 k.k.s. które polegało na tym, iż na skutek przedstawienia przez nią w rocznym zeznaniu podatkowym PIT nieprawdziwych danych dotyczących posiadanych ulg otrzymała zwrot podatku w kwocie 20.000 zł. Po skonsultowaniu się ze swoim obrońcom postanowiła rozważyć skorzystanie z możliwości tzw. dobrowolnego poddania się odpowiedzialności.

Biorąc pod uwagę że Gryzelda B. jest nauczycielką i zarabia ok. 2500 zł netto, am na utrzymaniu 2 dzieci a jej mąż jest obecnie zarejestrowany jako bezrobotny, mam wskazać czy możliwe jest korzystanie przez nią z tej instytucji a jeśli tak to napisać projekt wniosku.
 
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Prawo wykroczeń - kazus (odpowiedzi: 4) Czy pomoże ktoś w rozwiązaniu kazusu z wykroczeń, o następującej treści: "Dnia 15.03.2015 R., o godz. 0.15 - na wezwanie Pani Pelagii Leszcz z...
§ Prawo karne i wykroczeń (odpowiedzi: 1) Witam serdecznie, bardzo proszę o pomoc. Mam za zadanie wykazanie różnic znamion przedmiotowych i podmiotowych w kilku artykułach kodeksu...
§ Kazus prawo karne (odpowiedzi: 6) Witam, mam taki kazus: Policja zatrzymuje pojazd pana K. W wyniku przeprowadzonej kontroli zauważaja że kierowca jezdzi na zdartych oponach. Ten sie...
§ Kazus - prawo karne (odpowiedzi: 17) Witam, Czy pomożecie mi rozwiązać następujący kazus: Andrzej K. udał się do baru „Antałek” gdzie zakupił piwo, które zaczął spożywać na zewnątrz....
§ kazus prawo karne prawo wykroczeń (odpowiedzi: 6) Kazus 3 Używający narkotyków Adam C. podczas pobytu u lekarza niepostrzeżenie zabrał opatrzony jego pieczątką druk recepty. Na druku tym wypisał...
§ Prawo karne a prawo wykroczeń (odpowiedzi: 10) Witam staram się o służbę w Mundurówce , natrafiłem na pytanie czy był Pan karany z kodeksu karnego, nie byłem karany z kodeksu karnego ale byłem...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:28.