Pomocy!! - Forum Prawne

 

Pomocy!!

Dziś dowiedziałem się że mam jutro ostateczne zaliczenie z prawa cywilnego, nigdy wcześniej nie miałem z tym styczności. Mam ogromną prośbę, jest ktoś w stanie rozwiązać ten test?Walczę z tym 2 godzinę i znalazłem odpowiedź ...Wróć   Forum Prawne > Różne > Forum Młodych Prawników > Kazusy


Odpowiedz
 
16-04-2018, 13:48  
adiveb
Początkujący
 
Posty: 3
Domyślnie Pomocy!!

Dziś dowiedziałem się że mam jutro ostateczne zaliczenie z prawa cywilnego, nigdy wcześniej nie miałem z tym styczności.

Mam ogromną prośbę, jest ktoś w stanie rozwiązać ten test?Walczę z tym 2 godzinę i znalazłem odpowiedź na zaledwie kilka pytań...a dla kogoś kto ma wiedzę myślę że pójdzie dużo szybciej

Pozdrawiam i proszę o wyrozumiałość
1. „Umowa zobowiązująca do przeniesienia własności powinna być zawarta w formie aktu notarialnego” (art. 158 k.c.) to
a. norma względnie wiążąca.
b. norma bezwzględnie wiążąca.
c. norma semiimperatywna.
2. Drzewo rosnące na polu należącym do osoby fizycznej to
a. ruchomość.
b. nieruchomość.
c. dobro osobiste.
3. Kluczyki są dla samochodu
a. częścią składową.
b. przynależnością.
c. pożytkiem.
4. Osoba fizyczna nabywa zdolność prawną z chwilą
a. urodzenia.
b. ukończenia 13 roku życia.
c. ukończenia 18 roku życia.
5. Konsumentem jest
a. osoba fizyczna.
b. osoba prawna.
c. osoba fizyczna lub osoba prawna.

1. Umowa pożyczki zawarta przez osobę, która ukończyła 16 rok życia,
a. jest ważna i wywołuje skutki prawne.
b. wymaga potwierdzenia przedstawiciela ustawowego.
c. jest nieważna i nie wywołuje skutków prawnych.
2. „Umowa dostawy powinna być stwierdzona pismem” (art. 606 k.c.) to zastrzeżenie formy pod rygorem:
a. nieważności.
b. dla wywołania określonych skutków prawnych.
c. dla celów dowodowych.
3. Urzędowego poświadczenia podpisu dokonuje
a. wójt (burmistrz, prezydent miasta).
b. notariusz.
c. sędzia.
4. Odstąpienie od umowy zawartej w formie aktu notarialnego powinno być dokonane w formie:
a. pisemnej.
b. pisemnej z datą pewną.
c. aktu notarialnego.
5. Ogłoszenie w gazecie ogólnopolskiej należy interpretować tak jak rozumiałby je
a. autor ogłoszenia.
b. przeciętny odbiorca.
c. rzeczywisty odbiorca.
6. Ogłoszenie: „Sprzedam samochód marki Ford” bez podania ceny to:
a. oferta.
b. zaproszenie do składania oferty.
c. przetarg.
7. Wadium wnosi
a. organizator aukcji.
b. uczestnik aukcji.
c. osoba, która wygrała aukcję.
8. Pełnomocnictwo ogólne to umocowanie do dokonywania
a. czynności zwykłego zarządu.
b. czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu.
c. czynności zwykłego zarządu i czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu.
9. Umowa zawarta przez rzekomego pełnomocnika
a. jest nieważna i nie wywołuje skutków prawnych.
b. wymaga potwierdzenia osoby, która miałaby być mocodawcą.
c. jest ważna i wywołuje skutki prawne.
10. Brak zdolności do czynności prawnych powoduje
a. bezwzględną nieważność.
b. względną nieważność.
c. bezskuteczność zawieszoną.
11. Ograniczonym prawem rzeczowym nie jest
a. użytkowanie.
b. dzierżawa.
c. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.
12. Nabycie własności w drodze zasiedzenia następuje po
a. 20 lata posiadania samoistnego w złej wierze.
b. 30 lata posiadania samoistnego w złej wierze.
c. 30 lata posiadania samoistnego w dobrej wierze.
13. Immisja polega np. na
a. utracie własności wskutek zalania nieruchomości.
b. nabyciu własności rzeczy niczyjej.
c. generowaniu na nieruchomości hałasu ponad przeciętną miarę.
14. Zastaw ustanawia się na
a. ruchomości.
b. nieruchomości.
c. ruchomości lub nieruchomości.
15. Posiadaczem zależnym jest
a. najemca mieszkania.
b. właściciel samochodu nabytego na podstawie kredytu.
c. osoba użyczająca książkę komuś innemu.
16. Odpowiedzialność za własny czyn niedozwolony opiera się na zasadzie:
a. winy.
b. ryzyka.
c. słuszności.
17. Obowiązek naprawienia szkody obejmuje rekompensatę
a. strat.
b. utraconych korzyści.
c. strat i utraconych korzyści.
18. Wykonanie dzieła stanowi dla wykonawcy
a. dług.
b. wierzytelność.
c. roszczenie.
19. Spełnienie nienależnego świadczenia pozwala żądać
a. odszkodowania.
b. zwrotu bezpodstawnego wzbogacenia.
c. zadośćuczynienia.
20. Niespełnienie świadczenia w przewidzianym terminie, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność, to
a. opóźnienie.
b. zwłoka.
c. przedawnienie.
adiveb jest off-line  
16-04-2018, 14:00  
Regand
Praktyk
 
Posty: 24.435
Domyślnie RE: Pomocy!!

To zaznacz swoje propozycje a my poprawimy.
Regand jest off-line  
16-04-2018, 14:16  
adiveb
Początkujący
 
Posty: 3
Domyślnie RE: Pomocy!!

1. „Umowa zobowiązująca do przeniesienia własności powinna być zawarta w formie aktu notarialnego” (art. 158 k.c.) to
a. norma względnie wiążąca.
b. norma bezwzględnie wiążąca.
c. norma semiimperatywna.
2. Drzewo rosnące na polu należącym do osoby fizycznej to
a. ruchomość.
b. nieruchomość.
c. dobro osobiste.
3. Kluczyki są dla samochodu
a. częścią składową.
b. przynależnością.
c. pożytkiem.
4. Osoba fizyczna nabywa zdolność prawną z chwilą
a. urodzenia.
b. ukończenia 13 roku życia.
c. ukończenia 18 roku życia.
5. Konsumentem jest
a. osoba fizyczna.
b. osoba prawna.
c. osoba fizyczna lub osoba prawna.

1. Umowa pożyczki zawarta przez osobę, która ukończyła 16 rok życia,
a. jest ważna i wywołuje skutki prawne.
b. wymaga potwierdzenia przedstawiciela ustawowego.
c. jest nieważna i nie wywołuje skutków prawnych.
2. „Umowa dostawy powinna być stwierdzona pismem” (art. 606 k.c.) to zastrzeżenie formy pod rygorem:
a. nieważności.
b. dla wywołania określonych skutków prawnych.
c. dla celów dowodowych.
3. Urzędowego poświadczenia podpisu dokonuje
a. wójt (burmistrz, prezydent miasta).
b. notariusz.
c. sędzia.
4. Odstąpienie od umowy zawartej w formie aktu notarialnego powinno być dokonane w formie:
a. pisemnej.
b. pisemnej z datą pewną.
c. aktu notarialnego.
5. Ogłoszenie w gazecie ogólnopolskiej należy interpretować tak jak rozumiałby je
a. autor ogłoszenia.
b. przeciętny odbiorca.
c. rzeczywisty odbiorca.
6. Ogłoszenie: „Sprzedam samochód marki Ford” bez podania ceny to:
a. oferta.
b. zaproszenie do składania oferty.
c. przetarg.
7.
a. organizator aukcji.
b. uczestnik aukcji.
c. osoba, która wygrała aukcję.
8. Pełnomocnictwo ogólne to umocowanie do dokonywania
a. czynności zwykłego zarządu.
b. czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu.
c. czynności zwykłego zarządu i czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu.
9. Umowa zawarta przez rzekomego pełnomocnika
a. jest nieważna i nie wywołuje skutków prawnych.
b. wymaga potwierdzenia osoby, która miałaby być mocodawcą.
c. jest ważna i wywołuje skutki prawne.
10. Brak zdolności do czynności prawnych powoduje
a. bezwzględną nieważność.
b. względną nieważność.
c. bezskuteczność zawieszoną.
11. Ograniczonym prawem rzeczowym nie jest
a. użytkowanie.
b. dzierżawa.
c. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.
12. Nabycie własności w drodze zasiedzenia następuje po
a. 20 lata posiadania samoistnego w złej wierze.
b. 30 lata posiadania samoistnego w złej wierze.
c. 30 lata posiadania samoistnego w dobrej wierze.
13. Immisja polega np. na
a. utracie własności wskutek zalania nieruchomości.
b. nabyciu własności rzeczy niczyjej.
c. generowaniu na nieruchomości hałasu ponad przeciętną miarę.
14. Zastaw ustanawia się na
a. ruchomości.
b. nieruchomości.
c. ruchomości lub nieruchomości.
15. Posiadaczem zależnym jest
a. najemca mieszkania.
b. właściciel samochodu nabytego na podstawie kredytu.
c. osoba użyczająca książkę komuś innemu.
16. Odpowiedzialność za własny czyn niedozwolony opiera się na zasadzie:
a. winy.
b. ryzyka.
c. słuszności.
17. Obowiązek naprawienia szkody obejmuje rekompensatę
a. strat.
b. utraconych korzyści.
c. strat i utraconych korzyści.
18. Wykonanie dzieła stanowi dla wykonawcy
a. dług.
b. wierzytelność.
c. roszczenie.
19. Spełnienie nienależnego świadczenia pozwala żądać
a. odszkodowania.
b. zwrotu bezpodstawnego wzbogacenia.
c. zadośćuczynienia.
20. Niespełnienie świadczenia w przewidzianym terminie, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność, to
a. opóźnienie.
b. zwłoka.
c. przedawnienie.
adiveb jest off-line  
17-04-2018, 08:28  
adiveb
Początkujący
 
Posty: 3
Domyślnie RE: Pomocy!!

Panie Regand, jest pan w stanie pomóc? Bo nikt się tego nie podjął;/
adiveb jest off-line  
24-04-2018, 13:14  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Pomocy!!

Po terminie ale moze się pobawie

Według mnie:
Ad 1 b bezwzględnie wiążąca
Ad 2 a - ruchomość, bo nieruchomosci to grunty i budynki art 46 kc
Ad 3 ok
Ad 4 ok
Ad 5 ok - konsumentem moze byc tylko osoba fizyczna
Brak kontynuacji numeracji!
Ad 1 b - wymaga potwierdzenia art 18 kc
Ad 2 c - dla celów dowodowych, aczkolwiek nie jestem przekonany
Ad 3 tu bym zaznaczył a i b ale skoro to nie jest test wielokrotnego wyboru to zaznaczyłbym....a! wójt burmistrz prezydent miasta na podstawie par 1 rozporządzenia ministra sprawiedliwosci w sprawie sporządzania niektórych poświadczeń przez organy samorządu terytorialnego i banki (Dz.U.2007 poz.27 nr185)
Ad 4 ok
Ad 5 b - ale to strzał w ciemno, bo art 65 kc dotyczy oswiadczen woli a ogloszenie w gazecie nie musi byc oswiadczeniem woli....
Ad 6 brak ceny, a wiec istotnego elementu, wiec nie jest to oferta czyli ok
Ad 7 wadium - uczestnik aukcji
Ad 8 a pełnomocnictwo ogólne to TYLKo zwykły zarząd
Ad 9 ok
Ad 10 a
Ad 11 b dzierżawa
Ad 12 b w zlej wierze jest 30 lat
Ad 13 ok
Ad 14 a zastaw jest na ruchomosci, zabezpieczenie na nieruchomosci to hipoteka
Ad 15 ok
Ad 16 ok wina art 415 kc
Ad 17 c tak samo myślę
Ad 18 b dla mnie to jego wierzytelnosć - będac pózniej podstawa roszczenia o zapłatę
Ad 19 b zadośuczynienie to inna kategoria
Ad 20 ok
 
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ MOPS odmowilo pomocy finansowej gdzie szukac pomocy (odpowiedzi: 2) jestem w sytuacji kryzysowej, popsulo sie ogrzewaniecentralne, piec byl juz bardzo stary i zniszczony wypalil sie plaszcz wodny i w chwili obecnej...
§ Nr. Konta Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (odpowiedzi: 1) Witam :) Sąd rejonowy Gdańsk-Północ nakazał mi zapłacić nawiązkę w wysokości 600 zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy...
§ [ Pomocy ]Prawo Socjalne - Zmiejszenie pomocy, po otrzymaniu stypendium. (odpowiedzi: 0) Witam, mam nadzieję że dobry dział, jeśli nie to prosiłbym o przeniesienie mego tematu. Chciałbym was prosić o poradę na temat prawa socjalnego, z...
§ [numer konta] Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (odpowiedzi: 8) Witam, chciałbym(am) wpłacić darowiznę na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Niestety, nigdzie nie mogę znaleźć numeru...
§ POMOCY okropne warunki pracy i bez wynagrodzenia POMOCY (odpowiedzi: 1) dzień dobry mam pytanie czy jest jakiś kodeks bym mógł coś zrobisz by było lepiej w moim zakładzie pracy. mamy problem pracodawca od 2 miesięcy...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:08.