Kazus, pomocy - Forum Prawne

 

Kazus, pomocy

Uprzejmie proszę o pomoc w rozwiazaniu: W piśmie skierowanym do Rzecznika Praw Obywatelskich Witold W. wskazał, że Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie wyrokiem z dnia 28 lipca 2010 r. oddalił jego powództwo ...Wróć   Forum Prawne > Różne > Forum Młodych Prawników > Kazusy


Odpowiedz
 
01-08-2018, 21:53  
Madzialena808
Początkujący
 
Posty: 1
Domyślnie Kazus, pomocy

Uprzejmie proszę o pomoc w rozwiazaniu:

W piśmie skierowanym do Rzecznika Praw Obywatelskich Witold W. wskazał, że Sąd
Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie wyrokiem z dnia 28 lipca 2010 r.
oddalił jego powództwo w sprawie o zapłatę. Zamierzając zaskarżyć rozstrzygnięcie Sądu
wnioskodawca złożył wniosek o doręczenie wyroku z uzasadnieniem. Postanowieniem Sądu z
dnia 28 lipca 2010 r. zarządzono doręczenie wnioskodawcy kopii wyroku oraz oddalono
wniosek w części dotyczącej doręczenia uzasadnienia wyroku. Postanowienie w części
oddalającej wniosek zostało zaskarżone przez wnioskodawcę zażaleniem, które Sąd
Okręgowy w Warszawie oddalił. W uzasadnieniu postanowienia Sąd Okręgowy wskazał, że z
przepisów Kodeksu postępowania cywilnego wynika jednoznacznie, że ustawodawca
rozróżnia czynność, jaką jest sporządzenie uzasadnienia oraz czynność doręczenia
uzasadnienia – dla której ustawodawca nie przewiduje żadnego terminu. Treść art. 328 k.p.c.
oraz 331 k.p.c. nakłada na strony obowiązek złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia
orzeczenia, jeżeli domaga się ona jego doręczenia. Wobec tego, że wnioskodawca wniósł o
doręczenie wyroku z uzasadnieniem, które wobec braku stosownego wniosku, nie zostało
sporządzone – brak było przesłanek do uwzględnienia tak sformułowanego wniosku.
Powyższe rozstrzygnięcie zostało podjęte pomimo powołania się przez wnioskodawcę
w zażaleniu na uchwałę Sądu Najwyższego z 18 sierpnia 2010 r. II PZP 7/10, zgodnie z którą
wniosek o doręczenie wyroku sadu pierwszej instancji z uzasadnieniem, wniesiony w
terminie określonym w art. 328 §1 k.p.c., z reguły stanowi równocześnie żądanie
sporządzenia tego uzasadnienia.
W piśmie do Rzecznika Witold W. podniósł, iż brak uzasadnienia wyroku utrudnia mu
sporządzenie apelacji, albowiem nie może szczegółowo odnieść się do wszystkich
obligatoryjnych elementów uzasadnienia orzeczenia wskazanych w art. 328 §2 k.p.c.
W ocenie wnioskodawcy przyjęta przez sądy obu instancji wykładnia omawianych
przepisów jest skrajnie formalistyczna, co w praktyce godzi w jego konstytucyjne prawo do
sądu oraz do zaskarżenia orzeczenia wydanego w pierwszej instancji.
Jakie środki prawne może zastosować Rzecznik Praw Obywatelskich w opisanej
sprawie ?
1. Czy Rzecznik Praw Obywatelskich może wzruszyć kwestionowane orzeczenie, a
jeśli tak to w jakim trybie oraz jakie ewentualnie zarzuty może postawić w
środku zaskarżenia?
2. Czy poza środkami zaskarżenia konkretnego orzeczenia istnieją inne środki
prawne, które mógłby zastosować Rzecznik w opisanej sprawie?
Madzialena808 jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Kazus w 24 h POMOCY!! (odpowiedzi: 3) Witam wszystkich bardzo serdecznie jest to mój pierwszy temat więc proszę o wyrozumiałość. Mam do rozwiązania w 24h kazus. Chciałbym abyście mi...
§ Kazus, pomocy (odpowiedzi: 32) Jacek D. w pozwie skierowanym przeciwko PKP domaga się zasądzenia odszkodowania za uszkodzenie jego samochodu będącego następstwem zderzenia się jego...
§ pomocy kazus (odpowiedzi: 7) Proszę o sprawdzenie, ewentualnie poprawienie kazusu lub dopisanie czegoś (jestem studentką pierwszego roku i ciężko mi takie rzeczy jeszcze idą). ...
§ kazus pomocy! (odpowiedzi: 2) Proszę o pomoc , nie mam zielonego pojęcia jak go rozwiązać: Wspólnicy A B C ukrywają dokumenty przed wspólnikiem D, wspólnik D ma prawomocny...
§ kazus -pomocy (odpowiedzi: 12) G. pracował w Ochotniczej Straży Pożarnej we wsi K. Był prawdziwym pasjonatem swojej pracy. Koledzy podziwiali go za jego zaangażowanie w akcjach...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:15.