Kazus - umowa spółki jawnej - Forum Prawne

 

Kazus - umowa spółki jawnej

Hej, potrzebuje pomocy z Kazusem. Nie ogarniam kompletnie tematu, a musze to miec zrobione. Za kazda pomoc bede wdzieczny. Jan Kowalski, Adam Nowak i Michał Kamiński – wykonujący zawód architekta – zawarli umowę, którą zatytułowali ...Wróć   Forum Prawne > Różne > Forum Młodych Prawników > Kazusy


Odpowiedz
 
26-01-2019, 19:38  
Użytkownik
Gość
Domyślnie Kazus - umowa spółki jawnej

Hej,
potrzebuje pomocy z Kazusem. Nie ogarniam kompletnie tematu, a musze to miec zrobione. Za kazda pomoc bede wdzieczny.


Jan Kowalski, Adam Nowak i Michał Kamiński – wykonujący zawód architekta – zawarli umowę, którą zatytułowali „umowa spółki jawnej”. W umowie tej postanowili, że prowadzenie spraw spółki oraz jej reprezentacja zostaną powierzone osobom spoza ich grona, zawodowo trudniącym się zarządzaniem większymi spółkami. Panowie chcieli bowiem zaoszczędzić sobie sporej ilości czasu, który niewątpliwie musieliby systematycznie poświęcać na podejmowanie czynności mieszczących się w zakresie prowadzenia spraw spółki oraz jej reprezentacji i skoncentrować się wyłącznie na praktyce zawodowej.
Poszczególni wspólnicy uzgodnili, że poza „własną pracą” do majątku spółki wniosą wkłady pieniężne, ale Jan Kowalski, który akurat nie miał takich środków – na pokrycie części swojego wkładu zobowiązał się, za zgodą pozostałych wspólników, udostępnić lokal znajdujący się w nieruchomości należącej do jego teścia, Stanisława. Wcześniej w lokalu tym, za zgodą swojego teścia, Jan sporządzał projekty i wykonywał inne prace w ramach swojej indywidualnej praktyki, wspólnicy zaś urządzili w nim biuro projektowe, o czym Stanisław wiedział i działań takich w tym okresie nie zakwestionował.
Kiedy Jan Kowalski pokłócił się ze swoją żoną i wyprowadził z mieszkania, jakie z nią zajmował, jego teść oświadczył, że spółka korzysta z lokalu nielegalnie, ponieważ został on udostępniony tylko grzecznościowo do korzystania zięciowi, a nie innym osobom. Ponadto teść stwierdził, że w zaistniałej sytuacji nie będzie tolerował nie tylko faktu prowadzenia przez wspólników w jego lokalu biura projektowego, lecz także korzystania z niego przez samego Jana na użytek jego ewentualnej indywidualnej praktyki.

Pytania:
1. Czy w świetle prawa spółek handlowych dopuszczalne jest zawiązanie spółki jawnej w celu wykonywania wolnego zawodu, którym – w przedstawionej sytuacji faktycznej – jest zawód architekta?
2. Czy skuteczne jest postanowienie umowy spółki jawnej, mocą którego prowadzenie spraw spółki oraz jej reprezentację powierzono osobom trzecim?
3. Czy dopuszczalne i skuteczne prawnie jest wniesienie do majątku spółki prawa do korzystania z lokalu w okolicznościach wynikających z treści kazusu?
 
27-01-2019, 11:56  
walkerTD
Stały bywalec
 
walkerTD na Forum Prawnym
 
Posty: 514
Domyślnie RE: Kazus - umowa spółki jawnej

Prosta sprawa. Tytuł II dział I ksh, jakieś 15 minut lektury i wszystko będziesz wiedział. Zadań za studentów nie odrabiamy
walkerTD jest off-line  
27-01-2019, 12:19  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Kazus - umowa spółki jawnej

Czy te odpowiedzi są ok?

Czy w świetle prawa spółek handlowych dopuszczalne jest zawiązanie spółki jawnej w celu wykonywania wolnego zawodu, którym – w przedstawionej sytuacji faktycznej – jest zawód architekta?

o Tak w świetle prawa spółek handlowych jest dopuszczalne zawiązanie spółki jawnej w celu wykonywania wolnego zawodu, ponieważ Partnerami w spółce partnerskiej mogą być wyłącznie osoby fizyczne, uprawnione do wykonywania wolnych zawodów, określonych w art. 88 Kodeksu spółek handlowych lub odrębnej ustawie.

Czy skuteczne jest postanowienie umowy spółki jawnej, mocą którego prowadzenie spraw spółki oraz jej reprezentację powierzono osobom trzecim?

o Nie jest skuteczne gdyż prowadzenie spraw spółki jest zastrzeżone tylko dla jej wspólników. Zgodnie z kodeksem spółek handlowych Art. 38. § 1. nie można powierzyć prowadzenia spraw spółki osobom trzecim z wyłączeniem wspólników. Tematykę prowadzenia spraw spółki porusza w szczególności przepis art. 39 KSH, gdzie w § 1 wspomnianego przepisu ustawodawca powierza prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki każdemu wspólnikowi.

Czy dopuszczalne i skuteczne prawnie jest wniesienie do majątku spółki prawa do korzystania z lokalu w okolicznościach wynikających z treści kazusu?

o Dopuszczalne i skuteczne prawnie byłoby przeniesienie własności nieruchomości , jak wskazuje Sąd Najwyższy, po zarejestrowaniu spółki umowy przenoszącej własność nieruchomości w formie aktu notarialnego.
Sąd Najwyższy stwierdził, że w razie zawarcia umowy w zwykłej formie pisemnej, w której wspólnik zobowiązuje się do wniesienia tytułem wkładu własność nieruchomości, konieczne będzie zawarcie- ale już po zarejestrowaniu spółki- odrębnej umowy w formie aktu notarialnego, przenoszącej własność tej nieruchomości na rzecz spółki.
Zgodnie z art. 58 § 3 k.c., to postanowienie umowy ze względu na brak wymaganej formy będzie nieważne i nie wywoła zamierzonych skutków prawnych- wspólnik nie przeniesie na spółkę tytułem wkładu własności nieruchomości. Tym samym dla przeniesienia własności nieruchomości konieczne będzie, jak wskazuje Sąd Najwyższy, zawarcie po zarejestrowaniu spółki umowy przenoszącej własność nieruchomości w formie aktu notarialnego.
 
27-01-2019, 12:41  
walkerTD
Stały bywalec
 
walkerTD na Forum Prawnym
 
Posty: 514
Domyślnie RE: Kazus - umowa spółki jawnej

To tak:

1. Dobrze, ale naprawdę można to ładnie opisać. Że spółka partnerska jest pewną fakultatywną formą dla wolnych zawodów, że jest pewnym ułatwieniem dla nich ze strony ustawodawcy, ale równocześnie, że prawo nie zakazuje wykonywania tych zawodów w formie spółki jawnej.

2. Dobrze, chociaż też możnaby trochę ładnie sformułować.

3. Czemu czepiłeś się własności?

Art. 48 ksh

§ 2. Wkład wspólnika może polegać na przeniesieniu lub obciążeniu własności rzeczy lub innych praw, a także na dokonaniu innych świadczeń na rzecz spółki

Według mnie to jeżeli kierować się treścią kazusu, to trzeba iść raczej w kierunku przeniesienia na spółkę prawa do użytkowania lokalu.
walkerTD jest off-line  
27-01-2019, 13:02  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Kazus - umowa spółki jawnej

Dzięki Wielkie za pomoc!
 
27-01-2019, 15:27  
oiengseg
Stały bywalec
 
Posty: 932
Domyślnie RE: Kazus - umowa spółki jawnej

Z okoliczności kazusu wynika, że Jan Kowalski i jego teść zawarli umowę użyczenia. Po pierwsze, prawa wynikającego z umowy użyczenia nie można przenieść bez zgody użyczającego (art. 712 par. 2 kc), a po drugie z okoliczności wynika, że umowa ta została przez teścia wypowiedziana (brak jest terminu wypowiedzenia, stosownie do art. 365(1) kc in fine), zatem Jan Kowalski nie dysponuje żadnym prawem, które mógłby wnieść do spółki.
oiengseg jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ umowa spółki jawnej a zmiana nazwiska wspólnika (odpowiedzi: 6) Witam Mam problem ze zgłoszeniem zmiany nazwiska wspólnika spółki jawnej do KRS-u a konkretnie wymogu złożenia aneksu do umowy i jednolitego aktu...
§ KRS-W1 i podpisana ELEKTRONICZNIE umowa spółki JAWNEJ (odpowiedzi: 1) podkreślam, że NIE PYTAM o wzorzec S24 dot. spółki zoo ani o planowane zmiany ustawowe dot. wprowadzenia takiego wzorca dla spółek osobowych ...
§ kazus ze spółki jawnej P O M O C Y (odpowiedzi: 4) Spółka jawna pozwała Sp. z o.o. „Rubin" o zapłatę kwoty 60 OOOzł. W sprzeciwie częściowym od nakazu zapłaty pozwana zgłosiła zarzut potrącenia kwoty...
§ kazus ze spółki jawnej (odpowiedzi: 5) Witajcie... Mam problem z rozwiązaniem kazusu z prawa handlowego, zupełnie nie wiem jak sobie z nim poradzić:( Kazus brzmi : Dominik S. będąc...
§ kazus ze spółki jawnej (odpowiedzi: 6) Witam. Mam problem ze znalezieniem orzecznictwa do kazusu, który brzmi: Jan Kos wspólnik spółki jawnej udzielił pełnomocnictwa adwokatowi do...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:29.