Które prawa powinienem zastosować w zaistniałych sytuacjach? - Forum Prawne

 

Które prawa powinienem zastosować w zaistniałych sytuacjach?

Prosiłbym o przyotecznie praw do poniższych opisów. W jaki sposób wykazać, że zadane prawa są prawidłowe bądź nieprawidłowe? Które z praw powinienem przytoczyć? 1. W dniu 15 stycznia 2000 roku Pani X urodziła syna. W ...Wróć   Forum Prawne > Różne > Forum Młodych Prawników > Kazusy


Odpowiedz
 
26-03-2019, 21:07  
Jakub00321
Początkujący
 
Posty: 1
Domyślnie Które prawa powinienem zastosować w zaistniałych sytuacjach?

Prosiłbym o przyotecznie praw do poniższych opisów. W jaki sposób wykazać, że zadane prawa są prawidłowe bądź nieprawidłowe? Które z praw powinienem przytoczyć?

1.
W dniu 15 stycznia 2000 roku Pani X urodziła syna. W dniu 30 marca 2000 roku wystąpiła do Pana Y z żądaniem uznania dziecka. W przypadku nieuznania dziecka przez Pana Y – motywowała – popełni samobójstwo. Pan Y w dniu 8 maja 2000 roku przed sądem opiekuńczym uznał dziecko za własne i zgodził się płacić alimenty w wysokości 250 zł miesięcznie. W dniu 1 sierpnia 2000 roku Pan Y zawiadomił Panią X, że uchyla się od złożonego wcześniej oświadczenia woli, ponieważ – jego zdaniem – jego oświadczenie zostało podjęte w warunkach groźby bezprawnej w rozumieniu art. 87 k.c.
Wskaż, czy oświadczenie Pana Y jest uzasadnione. Odpowiedź uzasadnij.

2.
Anna i Tadeusz żyli w konkubinacie. Anna zaszła w ciążę. Kiedy była w szóstym miesiącu ciąży, ojciec Tadeusza postanowił podarować swojemu przyszłemu wnukowi unikalną kolekcję znaczków. Ze względu na zły stan zdrowia nie chciał czekać do urodzin dziecka. W pisemnej umowie darowizny oświadczenie woli w imieniu dziecka złożył Tadeusz, jako jego ojciec, który tego samego dnia odebrał od darczyńcy klaser ze znaczkami. Miesiąc po urodzenia się dziecka zmarł ojciec Tadeusza, a jedyną spadkobierczynią została na podstawie testamentu jego siostra, Halina. Halina zażądała wydania klasera, twierdząc, że umowa darowizny była nieważna.
Czy żądanie Haliny jest uzasadnione? Odpowiedź uzasadnij.

3.
Szesnastoletnia kobieta N zawarła związek małżeński, a po pół roku od ślubu jej mąż zmarł. Zmarły mąż pozostawił testament windykacyjny w którym jako spadkobierczynię do dziedziczenia udziałów w spółce z o.o. wskazał żonę N. Kobieta N uzyskała prawomocne postanowienie sądu stwierdzające nabycie spadku po zmarłym mężu mając 17 lat. Kobieta N mając 17 lat i 3 miesiące chce sprzedać udziały odziedziczone w spółce z o.o. o wartości 400 000 zł.
Czy może zawrzeć tę umowę bez zgody rodziców? Odpowiedź uzasadnij.

4.
Pan X. był kolekcjonerem zegarków. Podczas kolejnej, rutynowej, wizyty w jednym z antykwariatów w oko wpadł mu wyjątkowo piękny okaz zegarka. Pracownik antykwariatu poinformował go, że może go nabyć podczas zbliżającej się aukcji publicznej. Pan X jednak nie chciał czekać tak długo, zaproponował zatem dwukrotność ceny wywoławczej ustalonej dla przedmiotu. Na tych warunkach pracownik antykwariatu wyraził zgodę na wydanie Panu X zegarka, kiedy jednak pakował rzecz pojawił się właściciel antykwariatu, który stanowczo odmówił wydania zegarka, wskazując, że pracownik nie ma prawa samodzielnie wycofywać rzeczy z aukcji.
Oceń, czy doszło do zawarcia umowy, a jeżeli tak – to jakie uprawnienia służą Panu X względem właściciela antykwariatu. Odpowiedź uzasadnij.

5.
W dniu 15 stycznia 2000 roku Pani X urodziła syna. W dniu 30 marca 2000 roku wystąpiła do Pana Y z żądaniem uznania dziecka. W przypadku nieuznania dziecka przez Pana Y – motywowała – popełni samobójstwo. Pan Y w dniu 8 maja 2000 roku przed sądem opiekuńczym uznał dziecko za własne i zgodził się płacić alimenty w wysokości 250 zł miesięcznie. W dniu 1 sierpnia 2000 roku Pan Y zawiadomił Panią X, że uchyla się od złożonego wcześniej oświadczenia woli, ponieważ – jego zdaniem – jego oświadczenie zostało podjęte w warunkach groźby bezprawnej w rozumieniu art. 87 k.c.
Wskaż, czy oświadczenie Pana Y jest uzasadnione. Odpowiedź uzasadnij.

6.
Anna i Tadeusz żyli w konkubinacie. Anna zaszła w ciążę. Kiedy była w szóstym miesiącu ciąży, ojciec Tadeusza postanowił podarować swojemu przyszłemu wnukowi unikalną kolekcję znaczków. Ze względu na zły stan zdrowia nie chciał czekać do urodzin dziecka. W pisemnej umowie darowizny oświadczenie woli w imieniu dziecka złożył Tadeusz, jako jego ojciec, który tego samego dnia odebrał od darczyńcy klaser ze znaczkami. Miesiąc po urodzenia się dziecka zmarł ojciec Tadeusza, a jedyną spadkobierczynią została na podstawie testamentu jego siostra, Halina. Halina zażądała wydania klasera, twierdząc, że umowa darowizny była nieważna.
Czy żądanie Haliny jest uzasadnione? Odpowiedź uzasadnij.

7.
Szesnastoletnia kobieta N zawarła związek małżeński, a po pół roku od ślubu jej mąż zmarł. Zmarły mąż pozostawił testament windykacyjny w którym jako spadkobierczynię do dziedziczenia udziałów w spółce z o.o. wskazał żonę N. Kobieta N uzyskała prawomocne postanowienie sądu stwierdzające nabycie spadku po zmarłym mężu mając 17 lat. Kobieta N mając 17 lat i 3 miesiące chce sprzedać udziały odziedziczone w spółce z o.o. o wartości 400 000 zł.
Czy może zawrzeć tę umowę bez zgody rodziców? Odpowiedź uzasadnij.

8.
Pan X. był kolekcjonerem zegarków. Podczas kolejnej, rutynowej, wizyty w jednym z antykwariatów w oko wpadł mu wyjątkowo piękny okaz zegarka. Pracownik antykwariatu poinformował go, że może go nabyć podczas zbliżającej się aukcji publicznej. Pan X jednak nie chciał czekać tak długo, zaproponował zatem dwukrotność ceny wywoławczej ustalonej dla przedmiotu. Na tych warunkach pracownik antykwariatu wyraził zgodę na wydanie Panu X zegarka, kiedy jednak pakował rzecz pojawił się właściciel antykwariatu, który stanowczo odmówił wydania zegarka, wskazując, że pracownik nie ma prawa samodzielnie wycofywać rzeczy z aukcji.
Oceń, czy doszło do zawarcia umowy, a jeżeli tak – to jakie uprawnienia służą Panu X względem właściciela antykwariatu. Odpowiedź uzasadnij.

9.
Pan K. w dniu 15 maja 2012 roku zaprosił swoją byłą żonę – Janinę K. do restauracji. Kiedy kobieta zjawiła się w jego mieszkaniu, Pan K. zamówił taksówkę. Gdy pojazd nadjechał, Pan K wsiadł do niego ze swoją znajomą, następnie wskazał miejsce docelowe. Podczas jazdy, Pan K. poprosił o zatrzymanie pojazdu i wyszedł mówiąc, że zaraz wróci, ponieważ chciałby nabyć paczkę papierosów w sklepie. Po dłuższej przerwie taksówkarz zażądał od Pani Janiny decyzji, czy powinni czekać na Pana K. czy kontynuować jazdę. Pani Janina zdecydowała o dalszym oczekiwaniu. Po kolejnej przerwie taksówkarz wskazał, że nie będzie dalej czekać i zażądał decyzji o kontynuowaniu jazdy bądź zapłacie należności, obejmującej także dłuższe oczekiwanie na Pana K. Pani Janina odmówiła dalszej jazdy i odmówiła zapłaty, wskazując, że nie zawierała żadnej umowy z taksówkarzem i tak jak on – jest ofiarą Pana K.
Oceń postępowanie i argumenty stron. Wskaż, kto w tym sporze ma rację.
Podpowiedź: Art. 16 Prawa przewozowego:.
1. Umowę przewozu zawiera się przez nabycie biletu na przejazd lub spełnienie innych określonych przez przewoźnika warunków dostępu do środka transportowego, a w razie ich nieustalenia - przez samo zajęcie miejsca w środku transportowym.

10.
Pan X prowadzi sklep komputerowy w W. Pani Z. nabyła od niego w jego placówce komputer za kwotę 3500 zł. PO trzech miesiącach pani Z stwierdziła, że obraz na ekranie monitora zaczął dziwnie oscylować. Zawiozła zatem monitor do sprzedawcy z żądaniem jego naprawy. Sprzedawca stwierdził, że monitor rzeczywiście jest zepsuty, ale on może go naprawić dopiero za dwa miesiące, ponieważ ma wiele zamówień od innych klientów. Pani Z. stwierdziła, że nie może tyle czekać i odstępuje wobec tego od umowy i żąda zwrotu zapłaconej ceny. Sprzedawca odmówił wyrażenia zgody na odstąpienie, wskazując, że przyjął rzecz do naprawy.
Oceń postępowanie stron. Odpowiedź uzasadnij.

11.
Pan Zbigniew C. - właściciel działki – zawarł w dniu 11 września 2009 roku z Przedsiębiorstwem Handlowo – Budowlanym umowę o budowę garażu. Do przedmiotowej umowy strony dołączyły projekt, z którego wynikało, że obiekt będzie bez fundamentów, jednokondygnacyjny. Za wykonanie umowy strony przewidziały wynagrodzenie w wysokości 42.000 złotych. Po zakończonych robotach Przedsiębiorstwo przedstawiło fakturę na kwotę 52.000 złotych z następującą argumentacją:
42000 złotych – to kwota wynikająca z umowy
2000 złotych – to kwota wynikająca z podwyżki cen benzyny
8000 złotych to kwota wynikająca ze wzrostu cen materiałów budowlanych.
Pan Zbigniew C. odmówił zapłaty, powołując, że umowa stwierdza tylko 42.000 złotych.
Wskaż, kto ma rację w tym sporze i dlaczego.
Podpowiedź: wykorzystaj przepisy dot. umowy o dzieło.

12.
Miron K. jest pracownikiem spółki Ch.. Jest także autorem i twórcą programu komputerowego „PC S.”. Program został przyjęty przez spółkę i wykorzystywany jest do dnia dzisiejszego. Któregoś dnia władze spółki postanowiły dokonać modyfikacji programu. W związku z tym zwróciły się do Mirona K. o udostępnienie programu źródłowego. Miron K. odmówił wskazując, że nie ma takiego obowiązku. Później zaś dodał, że program źródłowy został zabezpieczony na dysku w komputerze i żeby z niego korzystać należy znać hasło. On sam hasła zapomniał, przy czym przyznaje, że kodu (hasła) do materiałów źródłowych nie zabezpieczył w archiwum lub w inny sposób, pozwalający dzisiaj ustalić hasło. Spółka wniosła o zasądzenie od Mirona K. dokonania zmian w programie umożliwiających dokonywanie dalszych modyfikacji programu
Wskaż, kto ma rację w tym sporze.

13.
Pan Albert i Pani Malina wspólnie stworzyli program komputerowy, który miał służyć prowadzeniu księgowości i obsłudze klientów dowolnej małej spółki. Pan Albert jest księgowym, zaś Pani Malina programistką. Pan Albert wskazał, jakie czynności powinien program obsługiwać, według jakich zasad dokonuje się obliczeń rachunkowych, zaś pani Malina napisała według tych wskazówek wzmiankowany program. Po stworzeniu programu zainteresowani ustalili na piśmie, że udział każdego z nich w programie wynosi 50 %. Niedługo po wejściu na rynek okazało się, żer program odniósł wielki sukces, stając się najczęściej wybieranym programem do obsługi małych przedsiębiorstw. W trakcie eksploatacji programu, przedsiębiorstwa zgłaszały szereg uwag co do przystosowania programu do ich potrzeb. Wszystkie czynności wykonywała Pani Malina, która po pewnym czasie doszła do wniosku, że jej udział powinien zostać zwiększony. Pan Albert odmówił wyrażenia zgody nas jakiekolwiek zmiany w ich porozumieniu. W związku z powyższym Pani Malina złożyła Panu Albertowi na piśmie oświadczenie o rozwiązaniu ich umowy.
Oceń, komu i w jakim zakresie przysługiwać będą w tej sytuacji prawa autorskie do programu komputerowego. Odpowiedź uzasadnij.
Jakub00321 jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Jakie sa prawa pracodawcy i jak Ja sie powinienem zachowac ?? (odpowiedzi: 6) Witajcie, opisze Wam sytuacje w ktorej aktualnie sie znajduje i nie wiem co mam do konca myslec i jak sie zachowac i czego oczekiwac. Pracuje w...
§ Różne decyzje policji w podobnych sytuacjach (odpowiedzi: 2) Witam, zadam dość złożone pytania dlatego najpierw opiszę dwie sytuacje drogowe a potem podam swoje wątpliwości. 1. Skrzyżowanie głównej drogi...
§ W jakich sytuacjach zawieszenie alimentow? (odpowiedzi: 2) Mój partner w chwili obecnej przechodzi terapie w stacjonarnym ośrodku,potrwa to mniej więcej rok.Ma zasadzone alimenty których niestety nie płacił i...
§ W jakich sytuacjach.... (odpowiedzi: 1) W jakich sytuacjach właściciel praw majatkowych może dokonać zmian na stronach WWW. Proszę o szybką odpowiedz. Z góry dziękuje.
§ W jakich sytuacjach... (odpowiedzi: 1) W jakich sytuacjach mogę prosić funkcjonariusza policji (lub innnych służb państwowych) o ty by mnie nie wyprowadzano w kajdankach? Jak przebiega...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:10.