Umowa o przeniesienie praw na systemu komputerowy - Forum Prawne

 

Umowa o przeniesienie praw na systemu komputerowy

Z góry nadmienię, że prawa nie studiuję a przedmiot ten jest dodatkowym przedmiotem na moich studiach. Treść kazusa: Jacek G. prowadził od roku 1994 działalność polegającą m.in. na wykonywaniu oprogramowania komputerów, kupnie i sprzedaży sprzętu ...Wróć   Forum Prawne > Różne > Forum Młodych Prawników > Kazusy


Odpowiedz
 
04-04-2019, 14:36  
KazusPrawny1
Początkujący
 
Posty: 3
Domyślnie Umowa o przeniesienie praw na systemu komputerowy

Z góry nadmienię, że prawa nie studiuję a przedmiot ten jest dodatkowym przedmiotem na moich studiach.

Treść kazusa:
Jacek G. prowadził od roku 1994 działalność polegającą m.in. na wykonywaniu oprogramowania komputerów, kupnie i sprzedaży sprzętu i oprogramowania komputerowego. W dniu 11 marca 2003 r. zawarł z gminą C. umowę dotyczącą przeniesienia praw do systemu komputerowego obsługi biblioteki szkolnej. Wraz z zawarciem umowy Jacek G. wręczył burmistrzowi egzemplarz programu. W dniu 15 marca 2003 r. gmina wystąpiła do Jacka G. z żądaniem przekazania jej dodatkowo 15 egzemplarzy programu (tyle było bibliotek na terenie gminy C.). Jacek G. odmówił, wskazując, że umowę już wykonał, a dodatkowe egzemplarze może przekazać na podstawie nowej umowy o sprzedaż egzemplarzy dzieła.

Pytanie: Wskaż, kto ma rację w tym sporze.

Moja odpowiedź:
Zakładając, że chodzi o przeniesienie autorskich praw majątkowych do systemu komputerowego Jacka G. na gminę C. Gmina C ma rację tzn. Jacek G. powinien wydać kolejne egzemplarze dla poszczególnych bibliotek Gminy C. Lub z drugiej strony jeśli nie zostały przytoczone konkretne prawa art. reguluję jako prawa jako licencję i być może właśnie o to chodzi.

* Tak naprawdę nie wiem które z tych artykułów mają tutaj zastosowanie. Nie mam przytoczonej umowy, ale być może idę dobrym tropem. Prosiłbym o nakierowanie lub o podpowiedź jeśli przytoczone artykuły są błędne.

Art. 41.
1. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej:

1) autorskie prawa majątkowe mogą przejść na inne osoby w drodze dziedziczenia lub na podstawie umowy;
2) nabywca autorskich praw majątkowych może przenieść je na inne osoby, chyba że umowa stanowi inaczej.

2. Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych lub umowa o korzystanie z utworu, zwana dalej „licencją”, obejmuje pola eksploatacji wyraźnie w niej wymienione.
3. Nieważna jest umowa w części dotyczącej wszystkich utworów lub wszystkich utworów określonego rodzaju tego samego twórcy mających powstać w przyszłości.
4. Umowa może dotyczyć tylko pól eksploatacji, które są znane w chwili jej zawarcia.
5. Twórca utworu wykorzystanego lub włączonego do utworu audiowizualnego oraz utworu wchodzącego w skład utworu zbiorowego, po powstaniu nowych sposobów eksploatacji utworów, nie może bez ważnego powodu odmówić udzielenia zezwolenia na korzystanie z tego utworu w ramach utworu audiowizualnego lub utworu zbiorowego na polach eksploatacji nieznanych w chwili zawarcia umowy.


Art. 50.
Odrębne pola eksploatacji stanowią w szczególności:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.


Art. 52.
1. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, przeniesienie własności egzemplarza utworu nie powoduje przejścia autorskich praw majątkowych do utworu.
2. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, przejście autorskich praw majątkowych nie powoduje przeniesienia na nabywcę własności egzemplarza utworu.
3. Nabywca oryginału utworu jest obowiązany udostępnić go twórcy w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonywania prawa autorskiego. Nabywca oryginału może jednak domagać się od twórcy odpowiedniego zabezpieczenia oraz wynagrodzenia za korzystanie.


Art. 65.
W braku wyraźnego postanowienia o przeniesieniu prawa, uważa się, że twórca udzielił licencji.
KazusPrawny1 jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Serwis komputerowy a legalność systemu (odpowiedzi: 8) Witam zamierzam otworzyć serwis komputerowy, główna rzecz to mobilność czyli dojazd do klienta. i pytania bo szukałem ale nie było wszystko...
§ Umowa o dzieło - przeniesienie praw autorskich a umowa elektroniczna (odpowiedzi: 1) Chciałbym podpisać umowę o dzieło z przeniesieniem praw autorskich (koszt uzyskania przychodu 50%) z firmą z drugiego końca Polski. Nie jest możliwe...
§ Umowa o przeniesienie praw licencyjnych (odpowiedzi: 2) Proste pytanie. Nie znalazłem nigdzie czegoś takiego, ale chciałbym dopytać, czy można coś takiego sporządzić i czy miałoby to moc prawną? ...
§ Umowa o dzieło z przeniesienie majątkowych praw autorskich, Program komputerowy (odpowiedzi: 0) Witam wszystkich. Niedawno zgłosił się do mnie mój znajomy z prośbą o napisanie dla niego programu komputerowego. Przedstawił mni również umowę o...
§ umowa o przeniesienie praw bez wynagrodzenia (odpowiedzi: 17) hej, jak sądzicie, co sąd może zrobić z umową o przeniesienie praw autorskich z takimi wadami: brak wymienionych pól eksploatacji, brak wymienionych...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:41.