Test - podstawy prawa cywilnego - Forum Prawne

 

Test - podstawy prawa cywilnego

Dzień dobry, przygotowuję się do egzaminu z podstaw prawa cywilnego i pomyślałam, że może ktoś mógłby w wolnej chwili pomóc mi rozwiązać jeden test (poniżej). A jeśli nie - to chociaż pytanie nr 5, ponieważ ...Wróć   Forum Prawne > Różne > Forum Młodych Prawników > Kazusy


Odpowiedz
 
25-06-2019, 14:07  
GosiaMB1987
Początkujący
 
Posty: 1
Domyślnie Test - podstawy prawa cywilnego

Dzień dobry,
przygotowuję się do egzaminu z podstaw prawa cywilnego i pomyślałam, że może ktoś mógłby w wolnej chwili pomóc mi rozwiązać jeden test (poniżej). A jeśli nie - to chociaż pytanie nr 5, ponieważ ono sprawia mi największą trudność Z góry dziękuję.

1. Do kategorii zdarzeń cywilnoprawnych należą:
a) czyny, czynności prawne, roszczenia
b) zdarzenia naturalne, prawa podmiotowe, akty władzy publicznej
c) zdarzenia naturalne, czyny, czynności prawne
d) czynności prawne, dobra osobiste, akty władzy publicznej

2. Ograniczoną zdolność do czynności prawnych mają osoby fizyczne:
a) Małoletnie poniżej 16 roku życia, ubezwłasnowolnione całkowicie
b) Małoletnie powyżej 13 roku życia, ubezwłasnowolnione częściowo
c) Małoletnie bez względu na wiek, ubezwłasnowolnione częściowo
d) Małoletnie powyżej 13 roku życia, ubezwłasnowolnione całkowicie lub częściowo

3. Do dóbr osobistych należą:
a) Wizerunek, cześć, rzeczy przeznaczone do osobistego użytku
b) Wolność, posiadanie, tajemnica korespondencji
c) Cześć, własność, nazwisko
d) Nietykalność mieszkania, swoboda sumienia, pseudonim


4. Środkami majątkowej ochrony dóbr osobistych są:
a) Roszczenie o zapłatę odpowiedniej sumy na wskazany cel społeczny, roszczenie o zadośćuczynienie pieniężne
b) Roszczenie o zadośćuczynienie pieniężne, roszczenie windykacyjne
c) Roszczenie odszkodowawcze, roszczenie o zwrot bezpodstawnego wzbogacenia
d) Roszczenie o zapłatę odpowiedniej sumy na wskazany cel społeczny, roszczenie negatoryjne
5. Które z wymienionych niżej dóbr jest rzeczą w rozumieniu prawa cywilnego?
a) Woda w rzece
b) Kanarek w klatce
c) Tlen znajdujący się w butli
d) Drzewo rosnące na gruncie

6. Budynki są nieruchomościami, jeżeli:
a) Są trwale z gruntem związane i stanowią własność właściciela gruntu
b) Są w dowolny sposób z gruntem związane oraz stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności
c) Są trwale z gruntem związane i stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności
d) Wystarczy, że są trwale z gruntem związane

7. Do praw rzeczowych zaliczają się:
a) Własność, prawa rzeczowe, ograniczone, prawa osobiste
b) Użytkowanie wieczyste, prawa rzeczowe ograniczone, posiadanie
c) Własność, użytkowanie wieczyste, roszczenia windykacyjne
d) Własność, użytkowanie wieczyste, prawa rzeczowe ograniczone

8. Element prawa własności (atrybut właściciela) w postaci rozporządzania rzeczą oznacza m.in.:
a) Używanie rzeczy
b) Zmianę przeznaczenia rzeczy
c) Obciążenie rzeczy innym prawem rzeczowym
d) Pobieranie pożytków rzeczy

9. Do przesłanek zasiedzenia nieruchomości należą:
a) Posiadanie samoistne, dobra wiara, upływ 20 lub 30 lat
b) Posiadanie samoistne, posiadanie nieprzerwane, upływ 10 lub 20 lat
c) Posiadanie nieprzerwane, dobra wiara, upływ 15 lub 25 lat
d) Posiadanie samoistne, posiadanie nieprzerwane, upływ 20 lub 30 lat

10. Podstawowymi prawnorzeczowymi środkami ochrony własności są:
a) Roszczenie windykacyjne, roszczenie odszkodowawcze
b) Skarga pauliańska, roszczenie negatoryjne
c) Roszczenie windykacyjne, roszczenie o zwrot bezpodstawnego wzbogacenia
d) Roszczenie windykacyjne, roszczenie negatoryjne

11. Czynności zwykłego zarządu rzeczą wspólną:
a) Wymagają zezwolenia sądu
b) Wymagają zgody wszystkich współwłaścicieli
c) Wymagają zgody większości współwłaścicieli
d) Mogą być podejmowane przez każdego ze współwłaścicieli


12. Elementami składnikowymi posiadania są:
a) Fizyczne władanie rzeczą, wola władania rzeczą dla innej osoby
b) Fizyczne władanie rzeczą, wola władania rzeczą dla siebie
c) Fizyczne władanie rzeczą, dzierżenie
d) Dzierżenie, wola władania rzeczą dla siebie

13. Przedmiotem stosunku zobowiązaniowego jest:
a) Wierzytelność
b) Dług
c) Łącznie wierzytelność i dług
d) Świadczenie

14. Głównymi zasadami odpowiedzialności za szkodę są:
a) Ryzyko, związek przyczynowy, zasady słuszności
b) Wina, rzeczywista strata, utracony zysk
c) Zła wiara, ryzyko, zasady słuszności
d) Wina, ryzyko, zasady słuszności

15. Nie stanowi koniecznej przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej:
a) Skutek w postaci wyrządzonej szkody
b) Wina osoby wyrządzającej szkodę
c) Zdarzenie, z którym przepisy prawa łączą czyjąś odpowiedzialność
d) Związek przyczynowy między szkodą a zdarzeniem

16. Sposobami wynagrodzenia szkody majątkowej są:
a) Restytucja naturalna, restytucja pieniężna
b) Restytucja naturalna, zadośćuczynienie pieniężne
c) Odszkodowanie, zwrot bezpodstawnego wzbogacenia
d) Restytucja pieniężna, zwrot nakładów

17. Odpowiedzialnością deliktową za czyny cudze nie są:
a) Szkody wyrządzone przez osoby pozostające pod nadzorem
b) Szkody wyrządzone przez podwładnych
c) Szkody wyrządzone przez zwierzęta
d) Szkody wyrządzone przez osoby, którym powierzono dokonanie czynności

18. Do okoliczności egzoneracyjnych (wyłączających odpowiedzialność na zasadzie ryzyka) nie zalicza się:
a) Przyczynienia się poszkodowanego
b) Wyłącznej winy poszkodowanego
c) Wyłącznej winy osoby trzeciej
d) Siły wyższej

19. W stosunku do świadczenia świadomie spełnionego w zamian za dokonanie czynu zabronionego:
a) Następuje z mocy prawa jego przepadek na rzecz Skarbu Państwa
b) Sąd musi (obligatoryjnie) orzec jego przepadek na rzecz Skarbu Państwa
c) Sąd może orzec jego przepadek na rzecz Skarbu Państwa
d) Sąd może orzec jego przepadek na wybrany cel społeczny

20. Skarga pauliańska jest środkiem ochrony:
a) Posiadacza w razie naruszenia jego posiadania
b) Osoby w razie naruszenia jej dobra osobistego
c) Właściciela w razie naruszenia jego własności
d) Wierzyciela w razie czynności dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzyciela
GosiaMB1987 jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Test z prawa (odpowiedzi: 0) Witam, Mam prośbę czy znajdzie się ktoś kto by mógł sprawdzić rozwiązanie mojego testu, chcę wyszukać błędy i mieć 100% pewność poprawnych...
§ Książka o problemach z pogranicza prawa cywilnego i prawa spółek handlowych (odpowiedzi: 0) Szukam książek, które traktowałyby o cywilistycznych problemach występujacych na gruncie prawa spółek handlowych, np. chodzi o kwestie wnoszenia...
§ Test z prawa gospodarczego (odpowiedzi: 11) Witam Czy może ktoś rozwiązać ten test. Chcę porównać swoje odpowiedzi. moderacja- proszę zmniejszyć wielkość zdjęć!!...
§ test z prawa administracyjnego (odpowiedzi: 1) mam do was pytanie czy macie mozejakieś rozwiązane testy z prawa administracyjnego ?chodzi mi o testy wielokrotnego wyboru
§ Test z prawa cywilnego i handlowego na AE Wrocław uprzejmnie proszę Was o pomoc (odpowiedzi: 1) witam Mam taki przykładowy test z prawa cywilnego i handlowego. Tylko 1 odpowiedż jest dobra. Prosiłbym w miarę możliwości o rozwinięcie odpowiedzi...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:04.