kazus - prawo patentowe i ochrona własności przemysłowej - Forum Prawne

 

kazus - prawo patentowe i ochrona własności przemysłowej

Dzień Dobry, studiuję kierunek zupełnie nie związany z prawem, jednak muszę zaliczyć przedmiot obligatoryjny. Na zaliczenie potrzebuję rozwiązać kazus - na podstawie ustawy udało mi się to zrobić sama i znalazłam odpowiedzi na 3 z ...Wróć   Forum Prawne > Różne > Forum Młodych Prawników > Kazusy


Odpowiedz
 
19-01-2021, 17:20  
Hanka6254
Początkujący
 
Posty: 1
Domyślnie kazus - prawo patentowe i ochrona własności przemysłowej

Dzień Dobry,
studiuję kierunek zupełnie nie związany z prawem, jednak muszę zaliczyć przedmiot obligatoryjny. Na zaliczenie potrzebuję rozwiązać kazus - na podstawie ustawy udało mi się to zrobić sama i znalazłam odpowiedzi na 3 z 4 pytań, chciałabym, aby ktoś potwierdził moje odpowiedzi i jeśli nie mogę otrzymać bezpośredniej odpowiedzi na ostatnie pytanie, to proszę chociaż o wskazówki Z góry dziękuję

Baby. Sp. z o.o., pragnie uzyskać atrakcyjny projekt opakowania swoich wyrobów (bielizna dziecięca), który będzie odróżniał się graficznie od opakowań stosowanych przez konkurencyjnych producentów i będzie miał oryginalną „konstrukcję”, która dodatkowo wzbudzi zainteresowanie sprzedawanymi przez nich towarami.
Akademia Sztuk Pięknych (ASP) jest dysponentem konstrukcji oryginalnego opakowania, którego autorem jest pracownik tej uczelni. Rozwiązanie to zostało zgłoszone do Urzędu Patentowego celem uzyskania na nie praw ochronnych na wzór użytkowy. Uzgodniono, że na podstawie zawartej między stronami umowy, spółka Baby. nabywa prawo do nieograniczonego terytorialnie korzystania z projektu, a po pomyślnym zakończeniu postępowania przed Urzędem Patentowym, z praw ochronnych na ten wzór. Wyznaczony w tym celu pracownik ASP, Krzysztof D. przygotował też projekt szaty graficznej opakowania przeznaczonego wyłącznie dla spółki Baby. Z zawartej z ASP umowy wynika, że spółka Baby. nabywa na zasadzie wyłączności możliwość nieograniczonego czasowo i terytorialnie korzystania w swojej działalności z opakowania wraz z zaprojektowaną w tym celu grafiką. Umowa została przez strony wykonana i żadna ze stron nie zgłaszała z tego tytułu zastrzeżeń. Urząd Patentowy wydał także pozytywną decyzję w przedmiocie udzielenia praw ochronnych na zgłoszony przez ASP wzór użytkowy.
Po pewnym czasie korzystania z opakowania, w związku z rozszerzeniem asortymentu swoich wyrobów o bieliznę damską, prezes spółki Baby. zleciła wybranemu przez siebie grafikowi przeprojektowanie szaty graficznej opakowania w ten sposób, że w oparciu o istniejącą grafikę dokonano widocznych zmian w kolorystyce i innych elementach wyrazu plastycznego w nawiązaniu do nowego asortymentu jej wyrobów. Następnie spółka baby. na dużą skalę przystąpiła do korzystania z takiego opracowania. Kiedy dowiedział się o tym Krzysztof D., zagroził w piśmie skierowanym do zarządu spółki Baby., że jeśli nie otrzyma z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia,
to wystąpi do sądu o zaprzestanie korzystania z „nowego” opakowania, a dodatkowo wystąpi o odszkodowanie dla siebie. Spółka Baby. odpowiedziała mu na to, że nie jest on dla niej stroną, ponieważ prawa do projektu opakowania legalnie nabyła od ASP i niech „kieruje swoje pretensje” do swojego pracodawcy. Ponadto z „ostrożności procesowej” powiadomiła o całej sprawie ASP, żądając załatwienia sprawy we własnym zakresie i powołując się na zawartą i wykonaną umowę.

1. Jakie dobra prawne z zakresu własności intelektualnej były przedmiotem stosunku jaki powstał w wyniku zawarcia umowy – zgodnie ze stanem faktycznym wynikającym z kazusu?

Odp: Przedmiotem stosunku jaki powstał w wyniku zawarcia umowy był wzór użytkowy (Art. 94. 1. Wzorem użytkowym jest nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci); właściciel złożył wniosek do Urzędu Patentowego o nadanie prawa ochronnego na wzór użytkowy i uzyskał je.

2. Czy między stronami doszło do zawarcia umowy przenoszącej prawa, czy umowy licencyjnej i jakie skutki to wywołuje?

Odp: Zgodnie z kazusem, umowa, która została zawarta między stronami jest umową licencyjną na korzystanie ze wzoru użytkowego - wyłączna, stwarzająca uprawnienia dla jednego tylko licencjobiorcy, oraz pełna, stwarzająca uprawnienia do wykonywania wynalazku lub wzoru użytkowego w całości.


3. Czy żądania Krzysztofa D. są prawnie uzasadnione, skoro nie był on stroną umowy zawartej przez pracodawcę ze spółką Baby.?

Odp: W razie dokonania wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego w wyniku wykonywania przez twórcę obowiązków ze stosunku pracy albo z realizacji innej umowy, prawo, o którym mowa w ust. 1 przysługuje pracodawcy lub zamawiającemu, chyba że strony ustaliły inaczej. Lub w razie dokonania wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego przez twórcę przy pomocy przedsiębiorcy, przedsiębiorca ten może korzystać z tego wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego we własnym zakresie. W umowie o udzielenie pomocy strony mogą ustalić, że przedsiębiorcy przysługuje w całości lub części prawo, o którym mowa w ust. 1. Z artykułu 11 [Prawo do uzyskania patentu lub prawa ochronnego] wynika, że Krzysztof D. wykonał określony wzór na zlecenie lub z pomocą pracodawcy, co daje pracodawcy prawo do korzystania ze wzoru użytkowego we własnym zakresie.

4. Czy spółka Baby. będzie miała roszczenia regresowe w stosunku do ASP, jeśli Krzysztof D. zrealizuje ochronę w zakresie określonym w treści kazusu?
Hanka6254 jest off-line  
19-01-2021, 21:57  
LeszsekS
Moderator globalny
 
LeszsekS na Forum Prawnym
 
Posty: 39.055
Domyślnie RE: kazus - prawo patentowe i ochrona własności przemysłowej

Nie, błędna odpowiedź. Jeśli już to nie wzór użytkowy a wzór przemysłowy ale to nie ta własność intelektualna została naruszona. Nie jest ona w zakresie PWP.
LeszsekS jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Ochrona własności przemysłowej i prawo autorskie (odpowiedzi: 0) Zadanie - kazus do rozwiązania :) Pracownik Firmy A złożył wypowiedzenie i zatrudnił się następnie w Firmie B. Obie firmy prowadziły działalnośc o...
§ kazus - prawo własności przemysłowej (odpowiedzi: 0) Piotr M. wymyślił i wykonał przedmiot, które umożliwia szybkie obliczenie pojemności powszechnie stosowanych w życiu codziennym miar takich jak...
§ Prawo własności przemysłowej (odpowiedzi: 1) Witam, jestem producentem konkretnego modelu zabawki (coś w rodzaju specyficznego nożyka wykonane z tworzywa sztucznego). Wzór stworzyłem sam, który...
§ Art 308 Prawo Własności Przemysłowej (odpowiedzi: 4) Witam Krótki pisząc znana firma obuwnicza zawiadomiła prokuraturę o rzekomym popełnieniu przeze mnie przestępstwa z art. 305 Prawa Własności...
§ Kazus prawo patentowe, wzór przemysłowy (odpowiedzi: 2) Pomocy bracia prawnicy, pomoglibyście rozwiązać niniejszy kazus i wskazać akt prawny będący podstawą rozstrzygnięcia? ;) Bo kompletnie się w tym...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:05.