Uprawnienia Społecznego Inspektora Pracy - Forum Prawne

 

Uprawnienia Społecznego Inspektora Pracy

Witam wszystkich, Powiedzcie mi proszę co sądzicie o następującej sytuacji. Rzecz ma miejsce w firmie, gdzie układ zbiorowy określa składniki wynagrodzenia każdego pracownika. Nad przestrzeganiem zapisów układu zbiorowego i prawa pracy czuwa Społeczny Inspektor Pracy. ...Wróć   Forum Prawne > Różne > Forum Młodych Prawników > Kazusy


Odpowiedz
 
06-05-2021, 22:10  
Tyrmand
Początkujący
 
Posty: 1
Domyślnie Uprawnienia Społecznego Inspektora Pracy

Witam wszystkich,
Powiedzcie mi proszę co sądzicie o następującej sytuacji.

Rzecz ma miejsce w firmie, gdzie układ zbiorowy określa składniki wynagrodzenia każdego pracownika. Nad przestrzeganiem zapisów układu zbiorowego i prawa pracy czuwa Społeczny Inspektor Pracy. Jest podejrzenie oszustwa polegającego na przyznaniu pracownikowi składników wynagrodzenia, których zgodnie z zajmowanym stanowiskiem nie powinien otrzymywać. Społeczny Inspektor Pracy wystąpił do pracodawcy z wnioskiem o udzielenie informacji na temat składników wynagrodzenia pracownika powołując się na:

1. Ustawę o Społecznej Inspekcji Pracy:

Art. 4. pkt. 2) Społeczni inspektorzy pracy mają prawo kontrolować przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym postanowień układów zbiorowych i regulaminów pracy, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, młodocianych i osób niepełnosprawnych, urlopów i czasu pracy, świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych;

Art. 8. ust 2.^1) Społeczny inspektor pracy ma prawo żądać od kierownika zakładu pracy oraz oddziału (wydziału) i od pracowników informacji oraz okazania dokumentów w sprawach wchodzących w zakres jego działania.

2. RODO:
Art. 6 ust. 1 lit. c RODO, czyli przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne wtedy, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Obowiązek prawny nakłada ustawa o społecznej inspekcji pracy.

Pracodawca odmówił udzielenia informacji o składnikach wynagrodzenia pracownika argumentując, że wymagana jest zgoda tego pracownika, żeby takie informacje mogły zostać udzielone Społecznemu Inspektorowi Pracy. Firma powołała się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 26 kwietnia 2018 r. ( sygn. K 6/15), który stanowi:

Art. 8 ust. 2 ustawy o społecznej inspekcji pracy w zakresie, w jakim nie uzależnia obowiązku udzielenia społecznemu inspektorowi pracy informacji oraz okazania mu dokumentów od uzyskania zgody pracownika w wypadkach, w których realizacja tego obowiązku wiązałaby się z udostępnieniem danych osobowych tego pracownika, jest niezgodny z art. 47 Konstytucji.

Art. 47 Konstytucji brzmi:
Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym.

Uważam, że pracodawca nie ma racji i celowo wprowadza Społecznego Inspektora Pracy w błąd. Art. 47 Konstytucji dotyczy spraw prywatnych i rodzinnych, nie ma zastosowania w tym przypadku. Idąc tokiem rozumowania pracodawcy nie byłoby możliwe sprawdzanie czy spełnione są wymagania układu zbiorowego jeśli chodzi o składniki wynagrodzenia pracowników. Dodam, że wysokość wynagrodzenia nie obchodzi SIP. W tej sprawie chodzi jedynie o informację dot. składników wynagrodzenia przyznanych pracownikowi.

Co myślicie?
Tyrmand jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ zmiana warunków pracy społecznego inspektora pracy (odpowiedzi: 1) Bardzo proszę o pomoc: Jestem społecznym inspektorem pracy. pracuję na stanowisku operatora (monitoringu), ale formalnie wykonuję zadania...
§ uprawnienia Inspektora budowlanego (odpowiedzi: 3) Witam serdeczne, Czy zgoda inspektora budowlanego, może zastąpić brak zgody współwłaściciela. Chodzi o podłączenie do kanalizacji miejskiej (nie...
§ Odpowiedzialność Społecznego Inspektora Pracy (odpowiedzi: 0) Witam Czy Społeczny Inspektor Pracy ponosi jakąś odpowiedzialność prawną bądź finansową z tytułu pełnienia swoich obowiązków ? pozdrawiam
§ zwolnienie dyscyplinarne społecznego inspektora pracy (odpowiedzi: 0) Czy dopuszczalne jest zwolnienie dyscyplinarne SIP z powodu niewywiązywania się ze swoich zadań, jeśli te zadania nie są znormatywizowane ilościowo?...
§ Przeniesienie Społecznego Inspektora Pracy do innego miasta (odpowiedzi: 0) Witam Pracuję w dużej ogólnokrajowej firmie, która ma filie i własne budynki we wszystkich większych miastach. Pracuję na sieci komputerowej i w...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:50.