Długi przed ślubem stają się wspólne po ślubie? - Forum Prawne

 

Długi przed ślubem stają się wspólne po ślubie?

Witam serdecznie. W skrócie postaram się jasno opisać moją sytuację. Wychowywałam się z siostrą w jednym mieszkaniu. Kiedy umarła Nasza Babcia drogi nam się rozeszły a ja się wyprowadziłam. Wynajmowałam mieszkania. Trwało to kilka lat. ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo cywilne > Komornik i postępowanie egzekucyjne


Odpowiedz
 
04-12-2010, 21:24  
DiiDee
Początkujący
 
Posty: 4
Domyślnie Długi przed ślubem stają się wspólne po ślubie?

Witam serdecznie.
W skrócie postaram się jasno opisać moją sytuację.

Wychowywałam się z siostrą w jednym mieszkaniu.
Kiedy umarła Nasza Babcia drogi nam się rozeszły a ja się wyprowadziłam. Wynajmowałam mieszkania. Trwało to kilka lat. Siostra nie informowała mnie o zadłużeniach w czynszu oraz świadczeniach.

W tym roku wyszłam za mąż. Mieszkam z mężem i jestem tymczasowo zameldowana u niego, lecz mój stały meldunek nadal jest pod adresem gdzie mieszka siostra.

Sprawa wygląda w ten sposób, że jest kilku komorników. Jeden z nich zablokował mi konto.
Owszem, ja to rozumiem, że ich nie obchodzi to, że ja tam nie mieszkam. Jestem zameldowana więc powinnam odpowiadać za te długi, które powstały ( jeśli się mylę to proszę mnie poprawić).
Jednak teraz zastanawiam się czy długi, które powstały przed zawarciem małżeństwa wchodzą automatycznie "na konto" mojego męża? Skoro on nigdy nie przebywał ani nie mieszkał w tym mieszkaniu?

Bardzo proszę o pomoc.

P.S. czy mogę się jakoś odwołać do w/w długów? Czy próba udowodnienia tego, że nie mieszkałam w tym mieszkaniu może mnie zwolnić z listy dłużników?
DiiDee jest off-line  
05-12-2010, 12:56  
dementii
Stały bywalec
 
Posty: 1.724
Domyślnie RE: Długi przed ślubem stają się wspólne po ślubie?

Podstawową sprawą jest posiadanie tytułu prawnego do tego lokalu czyli. np. współwłasności z siostrą,bycia spadkobiercą itp. Sam fakt zameldowania nie ma nic do rzeczy.

Jeśli taki tytuł Pani posiada, to też jest zobowiązana do uiszczania opłat. Jednakże z uwagi na fakt, że Pani nie mieszka w tym mieszkaniu, to przysługuje Pani roszczenie regresowe do siostry z tytułu korzystania przez nią z całości mieszkania ponad jej udział.

Jeśli dług powstał przed zawarciem związku małżeńskiego, to co do zasady nie wchodzi do majątku wspólnego. Tak więc komornik może egzekwować tylko z Pani majątku osobistego, a Pani mężowi przysługuje tzw. powództwo opozycyjne (art.840 kpc) lub ekscydencyjne.(art.841 kpc)

Co do kwestii samych opłat:
Przepis prawny:

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych
z dnia 15 grudnia 2000 r. (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 27)
art. 4
1. Członkowie spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu.

1[1]. Osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, są obowiązane uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach, jak członkowie spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 5.

2. Członkowie spółdzielni będący właścicielami lokali są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu.

3. Członkowie spółdzielni, którzy oczekują na ustanowienie na ich rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo prawa odrębnej własności lokalu, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów budowy lokali przez wnoszenie wkładów mieszkaniowych lub budowlanych. Od chwili postawienia im lokali do dyspozycji uiszczają oni opłaty określone w ust. 1 albo 2.

4. Właściciele lokali niebędący członkami spółdzielni są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych. Są oni również obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu. Obowiązki te wykonują przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach, jak członkowie spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 5.

4[1]. Zarząd spółdzielni prowadzi odrębnie dla każdej nieruchomości:
1) ewidencję i rozliczenie przychodów i kosztów, o których mowa w ust. 1-2 i 4;
2) ewidencję wpływów i wydatków funduszu remontowego zgodnie z art. 6 ust. 3; ewidencja wpływów i wydatków funduszu remontowego na poszczególne nieruchomości powinna uwzględniać wszystkie wpływy i wydatki funduszu remontowego tych nieruchomości.

5. Członkowie spółdzielni uczestniczą w kosztach związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną prowadzoną przez spółdzielnię, jeżeli uchwała walnego zgromadzenia tak stanowi. Właściciele lokali niebędący członkami oraz osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, mogą odpłatnie korzystać z takiej działalności na podstawie umów zawieranych ze spółdzielnią.

6. Za opłaty, o których mowa w ust. 1-2 i 4, odpowiadają solidarnie z członkami spółdzielni, właścicielami lokali niebędącymi członkami spółdzielni lub osobami niebędącymi członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, osoby pełnoletnie stale z nimi zamieszkujące w lokalu, z wyjątkiem pełnoletnich zstępnych pozostających na ich utrzymaniu, a także osoby faktycznie korzystające z lokalu.

6[1]. Odpowiedzialność osób, o których mowa w ust. 6, ogranicza się do wysokości opłat należnych za okres ich stałego zamieszkiwania lub faktycznego korzystania z lokalu.

6[2]. Opłaty, o których mowa w ust. 1-2 i 4, wnosi się co miesiąc z góry do 10 dnia miesiąca. Statut spółdzielni może określić inny termin wnoszenia opłat, nie wcześniejszy jednak niż ustawowy.

6[3]. Opłaty, o których mowa w ust. 1-2 i 4, przeznacza się wyłącznie na cele określone w tych przepisach.

6[4]. Spółdzielnia jest obowiązana, na żądanie członka spółdzielni, właściciela lokalu niebędącego członkiem spółdzielni lub osoby niebędącej członkiem spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, przedstawić kalkulację wysokości opłat.

7. O zmianie wysokości opłat spółdzielnia jest obowiązana zawiadomić osoby, o których mowa w ust. 1-2 i 4, co najmniej na 3 miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego. Zmiana wysokości opłat wymaga uzasadnienia na piśmie.

7[1]. W przypadku zmiany wysokości opłat na pokrycie kosztów niezależnych od spółdzielni, w szczególności energii, gazu, wody oraz odbioru ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych, spółdzielnia jest obowiązana zawiadomić osoby, o których mowa w ust. 1-2 i 4, co najmniej na 14 dni przed upływem terminu do wnoszenia opłat, ale nie później niż ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego ten termin. Przepis ust. 7 zdanie drugie stosuje się.

8. Członkowie spółdzielni, osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, oraz właściciele niebędący członkami spółdzielni mogą kwestionować zasadność zmiany wysokości opłat bezpośrednio na drodze sądowej. W przypadku wystąpienia na drogę sądową ponoszą oni opłaty w dotychczasowej wysokości. Ciężar udowodnienia zasadności zmiany wysokości opłat spoczywa na spółdzielni.

--
dementii
dementii jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Wchodzi do wspól. majątkowej? (zakup przed ślubem, ale wpis w księgi po ślubie) (odpowiedzi: 14) Witam czy zakupiona nieruchomość wchodzi do wspólnoty majątkowej jeśli została zakupiona przed ślubem (na podstawie umowy, wpłaty części...
§ Kredyt - przed ślubem, po ślubie. (odpowiedzi: 3) Razem z narzeczoną myślimy o wzięciu kredytu hipotecznego i zakupie jakiegoś mieszkania. Potrzebuje rozważenia kilku sytuacji bo nie do końca jest...
§ Działka przed ślubem, dom po ślubie (odpowiedzi: 1) Witam, Przed zawarciem związku małżeńskiego nabyłem działkę w 2004 roku. Gdy się ożeniłem w 2007 roku wybudowaliśmy wspólnie z małżonką na tej...
§ Wspólne kupno domu przed ślubem i po ślubie a dziedziczenie. (odpowiedzi: 8) Dzień dobry, zwracam się z prośba o pomoc. Mamy z narzeczonym upatrzony dom, który chcemy kupić jak najszybciej (niecały miesiąc). Proszę o poradę...
§ darować mieszkanie przed ślubem czy po ślubie? (odpowiedzi: 4) Dzień Dobry, Moja sprawa wygląda następująco: W 2010r. odbył się podział majątku po zmarłym ojcu na mamę i trójkę dzieci. Obecnie mieszkam w...
§ Alimenty przed ślubem i po ślubie (odpowiedzi: 7) Witam wszystkich ! Mam przyznane alimenty na jedno dziecko z obecną żoną i nie wiem jak to się ma w stosunku do prawa bo alimenty zostały zasądzone...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:30.