Jakie przedmioty śą zwolnione z egzekuji komorniczej - Forum Prawne

 

Jakie przedmioty śą zwolnione z egzekuji komorniczej

Proszę o pomoc chciałbym się dowiedzieć, jakie przedmioty są wyłączone z egzekucji komorniczej...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo cywilne > Komornik i postępowanie egzekucyjne


Odpowiedz
 
12-02-2011, 17:45  
Użytkownik
Gość
Domyślnie Jakie przedmioty śą zwolnione z egzekuji komorniczej

Proszę o pomoc chciałbym się dowiedzieć, jakie przedmioty są wyłączone z egzekucji komorniczej
 
12-02-2011, 17:49  
Bartata
Moderator globalny
 
Bartata na Forum Prawnym
 
Posty: 5.963
Domyślnie RE: Jakie przedmioty śą zwolnione z egzekuji komorniczej

Szukać się nie chce? http://forumprawne.org/komornik-post...uchomosci.html
Bartata jest off-line  
12-02-2011, 18:59  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Jakie przedmioty śą zwolnione z egzekuji komorniczej

Bardzo dziękuje
Ten materiał, który pani wrzuciła jest super, a co do szukania wydaje mi się że odpowiedzi na takie problemy znajdzie się na specjalistycznych forach takich jak to
 
12-02-2011, 19:16  
Bartata
Moderator globalny
 
Bartata na Forum Prawnym
 
Posty: 5.963
Domyślnie RE: Jakie przedmioty śą zwolnione z egzekuji komorniczej

Pan nie Pani
Co do szukania miałem na myśli...przeszukanie Forum zanim zada się pytanie.
Bartata jest off-line  
12-02-2011, 19:36  
Krispl
Przyjaciel forum
 
Posty: 4.183
Domyślnie RE: Jakie przedmioty śą zwolnione z egzekuji komorniczej

Skoro jest aż takie zainteresowanie problematyką to polecam poniższe zapisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwośći z 1996 r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji sądowej:

§ 1. W razie skierowania egzekucji sądowej przeciwko rolnikowi, który prowadzi gospodarstwo rolne, niezależnie od przedmiotów wyłączonych spod egzekucji przez Kodeks postępowania cywilnego, egzekucji nie podlegają ponadto następujące przedmioty:

1) jeden koń z uprzężą, a w razie braku konia - jeden źrebak lub inne zwierzę pociągowe wraz z uprzężą,
2) w razie braku krowy - jedna jałówka lub cieliczka, niezależnie od tego, czy dłużnik posiada kozy albo owce podlegające wyłączeniu spod egzekucji na podstawie art.829 pkt 3 Kodeksu postępowania cywilnego,
3) jeden tryk, jedna maciora (locha) oraz 20 sztuk drobiu,
4) podstawowe maszyny, narzędzia i urządzenia rolnicze w ilości niezbędnej do pracy w gospodarstwie rolnym,
5) zboże i inne ziemiopłody niezbędne do siewów lub sadzenia w gospodarstwie rolnym dłużnika w danym roku gospodarczym,
6) zwierzęta gospodarskie w połowie okresu ciąży i w okresie odchowu potomstwa oraz potomstwo w okresie: źrebaki do 5 miesięcy, cielęta do 4 miesięcy, prosięta do 2 miesięcy i koźlęta do 5 miesięcy,
7) zakontraktowane zwierzęta rzeźne, jeżeli ich waga nie odpowiada warunkom handlowym albo termin dostawy nie upłynął lub nie upływa w miesiącu przeprowadzenia egzekucji,
8 ) ciągnik wraz z maszynami i sprzętem współpracującym niezbędnym do uprawy, pielęgnacji, zbioru i transportu ziemiopłodów,
9) zapasy paliwa i części zamienne niezbędne do normalnej pracy ciągnika i maszyn rolniczych - na okres niezbędny do zakończenia cyklu produkcyjnego,
10) zapasy opału na okres sześciu miesięcy,
11) nawozy oraz środki ochrony roślin w ilości niezbędnej na dany rok gospodarczy dla gospodarstwa rolnego,
12) stado podstawowe zwierząt futerkowych oraz zwierzęta futerkowe, co do których hodowca zawarł umowę kontraktacyjną na dostawę skór tych zwierząt,
13) stado użytkowe kur niosek w okresie pierwszych sześciu miesięcy nieśności,
14) zapasy paszy i ściółki dla inwentarza wymienionego w pkt 1, 2, 3, 6, 7, 12 i 13,
15) podstawowy sprzęt techniczny niezbędny do zakończenia cyklu danej technologii produkcji w przypadku gospodarstwa specjalistycznego,
16) zaliczki kontraktacyjne.


§ 2. 1. Egzekucji nie podlega ponadto nadwyżka inwentarza żywego ponad ilości wymienione w § 1 oraz w art.829 pkt 3 Kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli kierownik urzędu rejonowego właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa rolnego dłużnika, po zasięgnięciu opinii wójta (burmistrza lub prezydenta miasta), uznają za niezbędną do prowadzenia tego gospodarstwa. W takim przypadku egzekucji nie podlegają także zapasy paszy i ściółki niezbędne dla tego inwentarza do najbliższych zbiorów.
2. Komornik po dokonaniu zajęcia pouczy dłużnika o treści ust. 1 i wyznaczy 14-dniowy termin na złożenie zaświadczenia kierownika urzędu rejonowego o uznaniu podwyżki inwentarza żywego za niezbędną do prowadzenia gospodarstwa rolnego. W razie bezskutecznego upływu tego terminu komornik podejmie dalsze czynności egzekucyjne.


§ 3. Zajęte zwierzęta gospodarskie, wpisane do księgi zwierząt zarodowych albo uznane za rozpłodniki odpowiednie do dalszej hodowli, wyłącza się spod egzekucji, jeżeli nie mogły być sprzedane osobie, która wykaże, że posiada gospodarstwo rolne, w którym istnieją warunki do dalszej hodowli.


§ 4. 1. W sprawach o egzekucję alimentów lub renty mającej charakter alimentów, jak również w sprawach o egzekucję należności powstałych w związku z pracą zarobkową, wykonywaną w gospodarstwie rolnym dłużnika, nie stosuje się wyłączeń określonych w § 1 pkt 3, 10 i 16 oraz § 2, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do egzekucji świadczeń zaległych za okres dłuższy niż 6 miesięcy. Jeżeli jednak w toku egzekucji dochodziło do sprzedaży rzeczy ruchomej albo przejęcia jej na własność wierzyciela, a rzecz sprzedana lub przejęta przekracza wartość świadczeń za okres do 6 miesięcy, nadwyżkę zalicza się na poczet pozostałych świadczeń.


§ 5. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się w razie równoczesnego skierowania egzekucji do wszystkich nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego prowadzonego przez dłużnika.


§ 6. Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 1966 r. w sprawie określenia przedmiotów, należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji sądowej (Dz. U. Nr 21, poz. 13.


§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.


Przy okazji może ktoś się wypowie jak się sprawdza przed zajęciem czy konkretne kury są w okresie pierwszych sześciu miesięcy nieśnośni ... to ciekawy problem. Swoją drogą koń pociągowy to już prawie przeżytek, nie da rady obrobić dużego gospodarstwa rolnego.
Krispl jest off-line  
12-02-2011, 20:31  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Jakie przedmioty śą zwolnione z egzekuji komorniczej

ale ja nie jestem rolnikiem. Chodziło by mi o akty prawny dla osób fizycznych
 
12-02-2011, 21:05  
Krispl
Przyjaciel forum
 
Posty: 4.183
Domyślnie RE: Jakie przedmioty śą zwolnione z egzekuji komorniczej

Kodeks Postępowania Cywilnego po raz niewiem który:

Art. 829. Nie podlegają egzekucji:

1) przedmioty urządzenia domowego, pościel, bielizna i ubranie codzienne, niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny, a także ubranie niezbędne do pełnienia służby lub wykonywania zawodu;
2) zapasy żywności i opału niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny na okres jednego miesiąca;
3) jedna krowa lub dwie kozy albo trzy owce potrzebne do wyżywienia dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny wraz z zapasem paszy i ściółki do najbliższych zbiorów;
4) narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz surowce niezbędne dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia, z wyłączeniem jednak pojazdów mechanicznych;
5) u dłużnika pobierającego periodyczną stałą płacę - pieniądze w kwocie, która odpowiada nie podlegającej egzekucji części płacy za czas do najbliższego terminu wypłaty, a u dłużnika nie otrzymującego stałej płacy - pieniądze niezbędne dla niego i jego rodziny na utrzymanie przez dwa tygodnie;
6) przedmioty niezbędne do nauki, papiery osobiste, odznaczenia i przedmioty służące do wykonywania praktyk religijnych oraz przedmioty codziennego użytku, które mogą być sprzedane tylko znacznie poniżej ich wartości, a dla dłużnika mają znaczną wartość użytkową;
7) środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym, o którym mowa w art. 36 ust. 4a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 244, poz. 2081, z 2006 r. Nr 50, poz. 363 i Nr 208, poz. 1541 oraz z 2007 r. Nr 115, poz. 794);
8 ) produkty lecznicze w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.) niezbędne do funkcjonowania zakładu opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.) przez okres trzech miesięcy oraz niezbędne do jego funkcjonowania wyroby medyczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93, poz. 896, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 oraz z 2008 r. Nr 157, poz. 976).
Krispl jest off-line  
12-02-2011, 21:12  
lokata
Ekspert
 
Posty: 5.861
Domyślnie RE: Jakie przedmioty śą zwolnione z egzekuji komorniczej

Cytat:
Napisał/a centrumbhp2 Zobacz post
ale ja nie jestem rolnikiem. Chodziło by mi o akty prawny dla osób fizycznych
Proszę wybaczyć koledze, widocznie się mu szklana kula rozregulowała a fusy skończyły i nie zauważył, że ma doczynienia z osobą fizyczną a nie "metafizycznym" rolnikiem
lokata jest off-line  
13-02-2011, 19:58  
Bedek
Ekspert
 
Bedek na Forum Prawnym
 
Posty: 10.851
Domyślnie RE: Jakie przedmioty śą zwolnione z egzekuji komorniczej

Cytat:
Napisał/a centrumbhp2 Zobacz post
ale ja nie jestem rolnikiem.
Ale może Pan kiedyś będzie...
I wtedy się to Panu przyda.
Bedek jest off-line  
13-02-2011, 21:47  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Jakie przedmioty śą zwolnione z egzekuji komorniczej

Nie sądze ale wiedzy nigdy zadużo
 
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Jakie przedmioty trzeba zdać na maturze ? (odpowiedzi: 3) Witam :) Jestem uczniem technikum i BARDZO chciałbym się udać na studia prawnicze. Chciałbym się dowiedzieć jakie przedmioty musiałbym zdać na...
§ Jakie przedmioty dodatkowe na studiach prawnych ? (odpowiedzi: 7) Witam, zaczynam w tym roku studia. Będe studiował prawo w Poznaniu na UAM, a potem aplikacja adwokacka. Chciałem się zapytać jakie przedmioty...
§ Jakie przedmioty użytkowe z domu może zabrać komornik (odpowiedzi: 12) czy takie urządzenia jak:lodówka,pralka,kuchenka gazowa,które kupił konkubent zamieszkujący ze mną,może komornik zabrać na poczt moich długów?...
§ Jakie produkty i jakie branże są zwolnione z kasy fiskalnej w sprzed. internetowej (odpowiedzi: 3) Witam wszystkich posiadam pytanie, mianowicie prowadzę od niedawna sprzedaż internetową na portalu aukcyjnym allegro.pl oraz sklepie internetowym...
§ Mieszkanie po licytacji komorniczej jakie mam prawa (odpowiedzi: 4) Witam, Mieszkanie, w którym mieszkam zostało sprzedane w drodze licytacji komorniczej. Właściciel mieszkania (ten który wygrał licytacje)...
§ Jakie przedmioty na aplikacje adwokacką (odpowiedzi: 1) Pytanie: jakie przedmioty wybierać w trakcie trwania toku studiów, aby z powodzeniem zdać egzamin na aplikację adwokacką?


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:18.