postępowanie egzekucyjne, wadliwy adres z postępowaniu nakazowym - Forum Prawne

 

postępowanie egzekucyjne, wadliwy adres z postępowaniu nakazowym

Witam serdecznie. Dostałem zawiadomienie o wszczęciu egzekucji na podstawie wyroku w postępowaniu nakazowym jak sądzę (sygn akt. NC). Do momentu otrzymania powyższego zawiadomienia nie wiedziałem, że takowe się toczy wobec mojej osoby. Powiadomienia prawdopodobnie przychodziły ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo cywilne > Komornik i postępowanie egzekucyjne


Odpowiedz
 
30-05-2011, 15:17  
jan_marian
Początkujący
 
Posty: 1
Domyślnie postępowanie egzekucyjne, wadliwy adres z postępowaniu nakazowym

Witam serdecznie.
Dostałem zawiadomienie o wszczęciu egzekucji na podstawie wyroku w postępowaniu nakazowym jak sądzę (sygn akt. NC). Do momentu otrzymania powyższego zawiadomienia nie wiedziałem, że takowe się toczy wobec mojej osoby. Powiadomienia prawdopodobnie przychodziły na poprzedni adres zamieszkania, pod którym nie mieszkam już ok. 4 lata. Komornik jednak ustalił mój obecny adres. Problem polega na tym, że miałem szansy na wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty i normalny proces.
Co powinienem zrobić?
Pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego?
Z góry dziękuję za wszelkie wskazówki i odpowiedzi.
jan_marian jest off-line  
01-06-2011, 12:12  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: postępowanie egzekucyjne, wadliwy adres z postępowaniu nakazowym

Witam, na gruncie niniejszej sprawy zastosowano tzw. doręczenie zastępcze, na podst. art. 139 kpc - i jak można wywnioskować z powyższej treści - wadliwie. W związku z tym, sąd uznał wysyłane Ci pisma za doręczone prawidłowo przez co uprawomocnił się nakaz zapłaty (NC - sygnatura w postępowaniu upominawczym) i nadano mu klauzulę wykonalności. Jeżeli komornik ustalił już adres, to z pewnością będzie próbował wysłać na nowy adres zawiadomienie o wszczęciu postępowania egzekucyjnego i pouczy, że w ciągu 7 dni można wnieść zażalenie na nadanie klauzuli wykonalności tytułowi wykonawczemu do sądu, który wydał nakaz. To jeden sposób. Ale nie ma na co czekać i ja polecam takie rozwiązanie:

*ustalić jaki sąd i który wydział wydał nakaz i z jaką datą (data wydania, prawomocności i nadania klauzuli) i wysłać skargę na orzeczenie referendarza sądowego w przedmiocie nadania klauzuli nakazowi zapłaty.
Należy powołać się na art. 168 par. 1 KPC w celu przywrócenia przez sąd terminu do wniesienia skargi i uzasadnić, że powód mylnie wskazał adres do doręczeń i nie było możliwości odbioru korespondencji a w efekcie i wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty w terminie.
Warto wiedzieć, że zakresem badania w ramach skargi na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności objęte są zarzuty naruszenia przepisów postępowania dotyczących nadawania klauzuli wykonalności (zarzuty formalne), dotyczących art. 781 i n. k.p.c. Sąd nie może w postępowaniu tym wnikać merytorycznie w treść tytułu egzekucyjnego.
W szczególności przedmiotem badania jest okoliczność, czy orzeczenie, którego dotyczy klauzula wykonalności jest prawomocne. Rozważając powyższe przede wszystkim podnieść należy, iż doręczenie pozwanemu pierwszej korespondencji powinno nastąpić na jego prawdziwy i rzeczywisty adres zamieszkania. Zgodnie bowiem z art. 126
§ 2 k.p.c. pierwsze pismo procesowe w sprawie winno określać miejsce zamieszkania stron, a więc powinien być podany adres, pod którym strona rzeczywiście zamieszkuje.
W myśl art. 133 § 1 k.p.c. stronie będącej osobą fizyczną doręczenia dokonuje się osobiście. Stosownie natomiast do § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie szczegółowego trybu doręczania pism sądowych przez pocztę w postępowaniu cywilnym (Dz. U. z 1999 r. Nr 62, poz. 697 z późn.zm.)
przesyłkę doręcza się wyłącznie adresatowi, chyba że przepisy Kodeksu postępowania cywilnego dopuszczają doręczenie innej osobie.
Na gruncie niniejszej sprawy zastosowano przewidziane w art. 139 k.p.c. doręczenie zastępcze, pozostawiając korespondencję skierowaną do Ciebie jako pozwanego w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Wobec tego pozew oraz nakaz zapłaty zostały doręczone na adres, pod którym nie przebywałeś, stąd też nie miałeś możliwości
odbioru korespondencji z sądu. W konsekwencji nakaz zapłaty nie powinien się uprawomocnić.
W orzecznictwie i doktrynie prezentowany jest pogląd, że doręczenie zastępcze może być dokonywane wyłącznie wówczas, gdy strona postępowania rzeczywiście zamieszkuje pod adresem wskazanym jako jej miejsce zamieszkania.Takie stanowisko zajął Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 27 stycznia 1998 r. (III CKN
620/97, OSNC 1998, z. 9, poz. 146): "Dla oceny skuteczności doręczenia przez złożenie pisma w urzędzie pocztowym (art. 139 § 1 k.p.c.) konieczne jest ustalenie, że zachowane zostały warunki określone w tym przepisie i w przepisach powołanego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości. (...) Trzeba przy tym zauważyć, że
podstawowym warunkiem skuteczności doręczenia w trybie art. 139 § 1 k.p.c. jest to, by adresat rzeczywiście mieszkał (art. 126 § 2 k.p.c.) pod wskazanym adresem (por. niepublikowane orzeczenia SN: z dnia 22 marca 1995 r. II CRN 4/95 i z dnia 28 października 1997 r. I CKN 270/97)." W konkluzji powyższe wyklucza zastosowanie art. 139 k.p.c. na gruncie niniejszej sprawy, co oznacza, iż dokonane Ci doręczenie należy uznać za wadliwe i nie wywołujące żadnych skutków prawnych.
Wobec tego, że w przedmiotowej sprawie referendarz sądowy nadał nakazowi zapłaty klauzulę wykonalności, mimo że nie był on prawomocny i nie powinien zostać uprawomocniony wskutek nieprawidłowego doręczenia.
Jeżeli mniej więcej tak to opiszesz w swoich pismach to sąd na mocy art. 398 [22] § 1 i 2 k.p.c. w zw. z art. 795 k.p.c. orzeknie z pewnością o uchyleniu orzeczenia o nadaniu klauzuli wykonalności w Twojej sprawie

Pamiętać musisz, że to do Twojego wierzyciela należy obowiązek wskazania Twojego prawidłowego adresu, jako dłużnika sądowi. Zasadą postępowania sądowego jest świadomy udział obu stron w sprawie, a takich sytuacji jak Twoja jest w Polsce setki tysięcy, ku uciesze "firm" windykacyjnych, które żerują na nieświadomości dłużników. Większość osób o nakazie dowiaduje się dopiero od komornika i myśli, że to już ostateczność. WCALE NIE i dodam, że gdyby świadomość dłużników była większa co do swoich praw, to rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce byłby znacząco różny.
 
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Postępowanie przed PINB - strona w postępowaniu o komin (odpowiedzi: 12) Kto może wnieść wniosek o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie prawidłowości funkcjonowania i konstrukcji komina budynku, tak, aby PINB...
§ Pozew w postępowaniu nakazowym (odpowiedzi: 2) Mam pytanie czy otrzymam nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym jak mam podpisane następujące dokumenty przez Pozwanego: Faktury VAT Umowa pożyczki...
§ sprzeciw w postępowaniu nakazowym (odpowiedzi: 2) Korzystając z sposobności pragnę zapytać pytanie na forum, czy jest sens wystosowć sprzeciw w postępowaniu nakazowym jeżeli przedmiotem sprzeciwu...
§ pozew w postępowaniu nakazowym (odpowiedzi: 5) Czy kierując pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym należy dołączyc oryginały wyciągów bankowych (jest to dowód przekazania pieniędzy na konto...
§ Pozew w postępowaniu nakazowym. (odpowiedzi: 4) Czy do pozwu o zapłatę w postępowaniu nakazowym muszę dołączyć zaświadczenie (lub jego odpis) o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej na...
§ zapłata w postępowaniu nakazowym (odpowiedzi: 8) Witam, bardzo proszę o pomoc w następującej sprawie: spółka A miała świadczyć na rzecz spółki B pewne usługi. Na początku 2004 r. podpisano w tej...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:32.