Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym tytułem zabezpieczenia?? - Forum Prawne

 

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym tytułem zabezpieczenia??

Witam, Uzyskałam w sądzie I instancji nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Strona przeciwna wniosła sprzeciw od nakazu. Chciałam się dowiedzieć czy w tej sytuacji można zastosować art.479 [19a] KPC : Art. 47919a. (359) "W sprawach ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo cywilne > Komornik i postępowanie egzekucyjne


Odpowiedz
 
24-08-2011, 17:28  
nielogiczne
Początkujący
 
Posty: 5
Domyślnie Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym tytułem zabezpieczenia??

Witam,
Uzyskałam w sądzie I instancji nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Strona przeciwna wniosła sprzeciw od nakazu. Chciałam się dowiedzieć czy w tej sytuacji można zastosować art.479 [19a] KPC:
Art. 47919a. (359) "W sprawach o roszczenia pieniężne albo świadczenia innych rzeczy zamiennych wyrok sądu pierwszej instancji z chwilą wydania stanowi tytuł zabezpieczenia, wykonalny bez nadawania mu klauzuli wykonalności. Kwota zasądzona wyrokiem wraz z wymagalnymi odsetkami stanowi sumę, której złożenie przez dłużnika do depozytu sądowego wystarczy do zabezpieczenia. Jeżeli wyrok zobowiązuje do wydania rzeczy zamiennych, do zabezpieczenia wystarczy złożenie sumy równej wartości przedmiotu sporu. Przepis art. 492 § 2 stosuje się odpowiednio."
Czy możliwe jest zastosowanie tego przepisu( sprawa dotyczy post. między przedsiębiorcami) ?
Wydaje mi się, że tylko nakaz w postępowaniu nakazowym daje uprawnienie do skorzystania z tego przepisu..
nielogiczne jest off-line  
24-08-2011, 20:08  
Karol Sienkiewicz
Stały bywalec
 
Karol Sienkiewicz na Forum Prawnym
 
Posty: 313
Domyślnie RE: Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym tytułem zabezpieczenia??

Tak, nakaz upominawczy nawet w sprawie gospodarczej, nie stanowi tytułu zabezpieczenia. Jeżeli są przesłanki, to proszę wystąpić o zabezpieczenie (a najlepiej trzeba było zrobić to w pozwie).
Karol Sienkiewicz jest off-line  
24-08-2011, 20:13  
nielogiczne
Początkujący
 
Posty: 5
Domyślnie RE: Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym tytułem zabezpieczenia??

Jakie przesłanki muszą być spełnione, by można było wystąpić o zabezpieczenie i by zostało ono udzielone?
nielogiczne jest off-line  
24-08-2011, 20:21  
Karol Sienkiewicz
Stały bywalec
 
Karol Sienkiewicz na Forum Prawnym
 
Posty: 313
Domyślnie RE: Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym tytułem zabezpieczenia??

To dość obszerny temat. Zasada w kpc jest taka:
Art. 730(1).
§ 1. Udzielenia zabezpieczenia może żądać każda strona lub uczestnik postępowania, jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia.
§ 2. Interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia istnieje wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie.
§ 3. Przy wyborze sposobu zabezpieczenia sąd uwzględni interesy stron lub uczestników postępowania w takiej mierze, aby uprawnionemu zapewnić należytą ochronę prawną, a obowiązanego nie obciążać ponad potrzebę.
Karol Sienkiewicz jest off-line  
24-08-2011, 20:36  
nielogiczne
Początkujący
 
Posty: 5
Domyślnie RE: Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym tytułem zabezpieczenia??

Nakaz zapłaty opiewa na dosyć dużą kwotę, ok. 200 000zł,i istnieje obawa, że dłużnik będzie starał się upłynnić swój majątek.Jeśli chodzi o uprawdopodobnienie, mam faktury, umowę zawartą z dłużnikiem i całe mnóstwo innych dokumentów. Pewnie podejmę się próby uzyskania zabezpieczenia, tak jak Pan pisał, najlepiej to zrobić w pozwie,tak?
nielogiczne jest off-line  
24-08-2011, 20:41  
Karol Sienkiewicz
Stały bywalec
 
Karol Sienkiewicz na Forum Prawnym
 
Posty: 313
Domyślnie RE: Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym tytułem zabezpieczenia??

Tak, bo potem to kosztuje. Ale uwaga: sama suma długu to za mało do uzyskania zabezpieczenia. Taki wniosek należy porządnie uzasadnić. A przede wszystkim skąd ta obawa? Może zrobił to już wcześniej?
Jeżeli nakaz już jest, to uprawdopodobnienie nie jest szczególnie trudne.
Bardzo ważny jest też sposób zabezpieczenia - proszę poczytać na tym forum, o co wierzyciele wnoszą i później się dziwią, że nie uzyskali zabezpieczenia.

Polecam lekturę KPC.
Karol Sienkiewicz jest off-line  
24-08-2011, 20:45  
nielogiczne
Początkujący
 
Posty: 5
Domyślnie RE: Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym tytułem zabezpieczenia??

Dziękuję za cenne uwagi!
Poszukam informacji jeszcze na ten temat, po czym zabiorę się za pisanie!

Pozdrawiam,
N.
nielogiczne jest off-line  
24-08-2011, 20:52  
Karol Sienkiewicz
Stały bywalec
 
Karol Sienkiewicz na Forum Prawnym
 
Posty: 313
Domyślnie RE: Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym tytułem zabezpieczenia??

Oto wniosek z pozwu, zabezpieczenie zostało tydzień temu udzielone:

Ponadto, wnoszę o udzielenie zabezpieczenia roszczeniu Powódki poprzez obciążenie hipoteką przymusową przysługującego Pozwanemu _____ udziału wynoszącego ½ we współwłasności nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej pod adresem _______Łysomice, dla której Sąd Rejonowym w Toruniu, Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze TO1T______.

Z uzasadnienia:

Odnosząc się do wniosku o zabezpieczenie powództwa podnoszę, iż legitymację bierną Pozwanych wykazują protokoły ze zgromadzeń wspólników ____sp. z o.o., odpis z Rejestru Przedsiębiorców KRS _______ sp. z o.o., a także prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Toruniu ____2009 r., wydany w sprawie rozpoznanej pod sygnaturą VI GA __ oraz prawomocne postanowienie Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia ___ 2008 r., wydane w sprawie rozpoznanej pod sygnaturą _____.

Zasadę odpowiedzialności Pozwanych wykazują liczne pisma komorników sądowych świadczące o bezskuteczności egzekucji prowadzonej przeciwko _ sp. z o.o. oraz prawomocne postanowienie Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia _2008 r., wydane w sprawie rozpoznanej pod sygnaturą _.

Wysokość roszczenia Powódki uprawdopodobniają dokumenty załączone pozwu w postaci prawomocnego nakazu zapłaty wydanego przeciwko _sp. z o.o. i postanowień komorników sądowych w sprawie wysokości kosztów postępowań egzekucyjnych przeciwko _ sp. z o.o.

Interes prawny Powódki w udzieleniu zabezpieczenia wyraża się w zapewnieniu jej możliwości wyegzekwowania roszczeń dochodzonych od Pozwanych. Pozwani są zdolni do działań fraudacyjnych. Równolegle do toczącego się postępowania zabezpieczającego, a następnie egzekucyjnego, przedstawiciele ___, przy aktywnym wsparciu osób trzecich, w szczególności __, podjęli szereg czynności mających na celu ukrycie albo zbycie majątku tej Spółki. W okresie od dnia 12 marca 2007 r. do dnia 25 lipca 2007 r. __ reprezentowana przez Prezesa Zarządu __ zawarła szereg umów sprzedaży ruchomości, w szczególności pojazdów. W tej sprawie toczy się postępowanie karne pod sygnaturą VIII K___.

dowód: akt oskarżenia z dnia ___.

Na podobny charakter działań pozwanych wskazuje zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w__, dla której Sąd Rejonowy w Toruniu prowadzi księgę wieczystą o numerze TO1T__ (opisane w pozwie). Zasadności powyższych twierdzeń dowodzą: warunkowa umowa sprzedaży z dnia ____ r., zawarta przed notariusz oraz umowa o przeniesienie prawa użytkowania wieczystego oraz orzeczenia zapadłe wskutek żądania uznania umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego za nieważną: wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu __ 2008 r., sygn. __, postanowienie Sądu Okręgowego w Toruniu ___, uchwała Sądu Najwyższego ___ /08 i wyrok Sądu Okręgowego w Toruniu
Karol Sienkiewicz jest off-line  
24-08-2011, 20:59  
nielogiczne
Początkujący
 
Posty: 5
Domyślnie RE: Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym tytułem zabezpieczenia??

Dziękuję Panu serdecznie za pomoc.
Mam nadzieję, że i mój pozew o zabezpieczenie zostanie uwzględniony.

Pozdrawiam,
N.
nielogiczne jest off-line  
24-08-2011, 21:27  
Karol Sienkiewicz
Stały bywalec
 
Karol Sienkiewicz na Forum Prawnym
 
Posty: 313
Domyślnie RE: Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym tytułem zabezpieczenia??

powodzenia
Karol Sienkiewicz jest off-line  
17-08-2014, 19:08  
crazydriver
Początkujący
 
Posty: 14
Domyślnie RE: Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym tytułem zabezpieczenia??

Dzień Dobry,
uzyskałem nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym. Dłużnik wniósł zarzuty. Sąd wyznaczył rozprawę, ale nakazu zapłaty nie uchylił. Dłużnik gra na czas. Ponieważ rozprawa odbędzie się za 1,5 m-ca chciałbym skorzystać z tytułu zabezpieczenia. Co powinienem zrobić?
Z góry dziękuję za pomoc.
crazydriver jest off-line  
17-08-2014, 20:51  
jerry23
Stały bywalec
 
Posty: 2.050
Domyślnie RE: Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym tytułem zabezpieczenia??

udac sie z kwitami do komornika
jerry23 jest off-line  
27-08-2014, 21:08  
Bedek
Ekspert
 
Bedek na Forum Prawnym
 
Posty: 10.851
Domyślnie RE: Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym tytułem zabezpieczenia??

Nie ma konieczności udawania się do kancelarii - wniosek równie dobrze można wysłać pocztą.

I oczywiście żadne tam : "kwity" - tylko do wniosku trzeba załączyć odpis wydanego przez sąd nakazu. Należy w nim wskazać sposób wykonania zabezpieczenia.
Bedek jest off-line  
28-08-2014, 00:22  
interceptor
Stały bywalec
 
Posty: 474
Domyślnie RE: Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym tytułem zabezpieczenia??

Cytat:
Napisał/a crazydriver Zobacz post
Dzień Dobry,
uzyskałem nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym. Dłużnik wniósł zarzuty.
A jesteś pewien roszczenia i że wygrasz?
Pamiętaj, że wykonanie zabezpieczenia i finalne przegranie w sądzie rodzi po stronie obowiązanego (rzekomego dłużnika ) roszczenie o odszkodowanie.
interceptor jest off-line  
02-09-2014, 20:53  
Bedek
Ekspert
 
Bedek na Forum Prawnym
 
Posty: 10.851
Domyślnie RE: Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym tytułem zabezpieczenia??

Cytat:
Napisał/a interceptor Zobacz post
A jesteś pewien roszczenia i że wygrasz?
To jedno.
Druga kwestia to koszty, a które to nie zawsze musi ponosić dłużnik.
Nawet jeżeli przegra proces...
Bedek jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym (odpowiedzi: 9) Witam serdecznie. Dzisiaj czyli 05.09.13 odebrałam nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Treść nakazu : "Na skutek pozwu wniesionego w dniu...
§ Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym (odpowiedzi: 2) Otrzymałem nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z Sądu Gospodarczego. Ponieważ w tym momencie nie jestem w stanie spłacać zasądzonej kwoty muszę...
§ Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym (odpowiedzi: 2) Witam, Na wstępie dodam że jestem zielony w temacie. A więc... Otrzymałem nakaz zapłaty na kwotę 180zł .... oraz 67zł tytułem zwrotu kosztów...
§ nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym (odpowiedzi: 12) Witam, Proszę o pomoc w następującej sprawie. W dniu 3.02.2012 otrzymałem nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym Pozew wniesiony w dniu...
§ Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym (odpowiedzi: 1) Witam, mam takie pytanie. Dnia 03.02.2012r. odebrałam awizo z sądu, w którym znajdował się nakaz zapłaty za mieszkanie. Jesteśmy z mężem po rozwodzie...
§ Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym (odpowiedzi: 19) Witam, mam problem z wujkiem, kompletnie mu odbiło, wymyślił sobie, że moja mama jest mu dłużna 12tyś zł. Wniósł sprawę do sądu, cała sprawa była...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:33.