E-sąd - wniosek o przywrócenie terminu (nakaz zapłaty odebrany osobiście) - Forum Prawne

 

E-sąd - wniosek o przywrócenie terminu (nakaz zapłaty odebrany osobiście) 3

Więc w terminie mniej więcej sie zmiesciłem ale czy dobre pisma wysłałem??...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo cywilne > Komornik i postępowanie egzekucyjne

Komornik i postępowanie egzekucyjne - aktualne tematy:

  • § Znów komornik...
    Witam,mam małe zapytanie odnośnie komornika i jego egzekucji.Otóż moj partner ma rentę chorobową z KRUS w wys...
  • § Egzekucja Komornicza po 11 lat...
    Witam. W 2006 roku zostalem skazany wyrokiem w zawieszeniu i ukarany grzywna. Niestety z powodu niezaplacenia grzywny,...
  • § Dłużnik ,
    Witam. Partner mojej siostry( nie sa małzenstwem) zrobił wypadek w skutek czego poszkodowana została sparaliżowana...

Odpowiedz
 
13-04-2012, 10:25  
laciaszek
Początkujący
 
Posty: 29
Domyślnie RE: E-sąd - wniosek o przywrócenie terminu (nakaz zapłaty odebrany osobiście)

Więc w terminie mniej więcej sie zmiesciłem ale czy dobre pisma wysłałem??
laciaszek jest off-line  
13-04-2012, 10:32  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: E-sąd - wniosek o przywrócenie terminu (nakaz zapłaty odebrany osobiście)

Poszedłeś drogą czekania na doręczenie, zamiast składać sprzeciw. Można i tak, tylko to sobie potrwa, a egzekucja będzie szła dalej.
 
13-04-2012, 10:44  
laciaszek
Początkujący
 
Posty: 29
Domyślnie RE: E-sąd - wniosek o przywrócenie terminu (nakaz zapłaty odebrany osobiście)

Czyli teraz czekać aż przyjdzie nakaz zapłaty i wtedy wniesc zarzut przedawnienia??

Na wszelki wypadek napisałem tez do komornika o wstrzymanie naliczania odsetek i rozłożenie na raty.... z nadzieją że i tak sąd wycofa egzekucję.
laciaszek jest off-line  
13-04-2012, 10:53  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: E-sąd - wniosek o przywrócenie terminu (nakaz zapłaty odebrany osobiście)

Zarzut przedawnienia to będzie badał sąd rejonowy, przy dobrych wiatrach za pół roku.
 
13-04-2012, 10:57  
rafal_26
Przyjaciel forum
 
Posty: 16.475
Domyślnie RE: E-sąd - wniosek o przywrócenie terminu (nakaz zapłaty odebrany osobiście)

Cytat:
Napisał/a tomekwwa Zobacz post
Wreszcie jakiś głos rozsądku.
Oto mój głos rozsądku, skoro do dyskusji wprowadziliśmy orzecznictwo, więc wybrałem skład najmocniejszy (najmocniejszy, bo zapewne kolega Bedek zna, kolega tomek być może też):

POSTANOWIENIE
(I CZ 62/00)
z dnia 27 czerwca 2000 r.
Przewodniczący: Sędzia SN Gerard Bieniek Sędziowie SN: Helena Ciepła, Marek Sychowicz (sprawozdawca)

Odrzucając wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia kasacji, Sąd Okręgowy stanął na stanowisku, że skoro adwokat Marek A. dowiedział się o ustanowieniu go pełnomocnikiem dla wnioskodawcy w dniu 14 lipca 1999 r., to od tego dnia rozpoczął bieg przewidziany w art. 169 § 1 k.p.c. termin tygodniowy do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia kasacji, a skoro wniosek został złożony po upływie tego terminu, to jako spóźniony podlegał odrzuceniu (art. 171 k.p.c.). Z poglądem tym nie sposób się zgodzić. Trafnie skarżący podniósł, że skoro równocześnie ze złożeniem wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia kasacji należało wnieść kasację (art. 169 § 3 k.p.c.), to na zapoznanie się z aktami sprawy i sporządzenie kasacji pełnomocnikowi wnioskodawcy pozostawał tylko tydzień. Tymczasem ustawa (art. 3934 k.p.c.) przewiduje termin miesięczny (liczony od dnia doręczenia orzeczenia stronie skarżącej) do wniesienia kasacji. W tej sytuacji za dzień, w którym ustała przyczyna uchybienia terminu do wniesienia kasacji w rozumieniu art. 169 § 1 in fine k.p.c. należało uznać dzień, w którym adwokat ustanowiony pełnomocnikiem dla wnioskodawcy miał rzeczywistą możliwość wniesienia kasacji. Możliwość taką adwokat miał zaś dopiero po zapoznaniu się z aktami sprawy, ze stanowiskiem wnioskodawcy co do zakresu kasacji i po sporządzeniu kasacji.

Tutaj jest klucz, który już dawno wydaje się dominować w orzecznictwie Sądów Odwoławczych. Bowiem nie może być tak, że termin na wniesienie sprzeciwu wynosi dwa tygodnie od dnia doręczenia nakazu wraz z pozwem i pouczeniem. Termin na wznowienie postępowania z uwagi na niedoręczenie nakazu, która to praktyka była powszechna jeszcze w latach 90-tych wynosi 3 miesiące, a termin na wniesienie wniosku o przywrócenie terminu wraz ze sprzeciwem tydzień. Pomimo, że nie wiemy czego wyrok dotyczy, nie mamy fizycznie akt w ręku, akta możemy uzyskać (formalnie) po wystąpienie do SR w Lublinie o kod dostępu. Problemem jest oczywiście niejednolitość rozpoznawania wskazanych wniosków przez referendarzy, których w esądzie jest 150-ciu oraz przez inne sądy. Stąd też wniosek RPO do MS (kolejny) o uregulowanie tej instytucji w jasnym przepisie.

Dlatego też SO w Lublinie już dawno przesądził, że gdy nie było doręczenia w miejscu zamieszkania, żadne terminy do czasu formalnego doręczenia NIE BIEGNĄ. Wniosek o przywróćenie należy odrzucić jako bezprzedmiotowy i przyjąć sprzeciw, niezależnie od tego kiedy został złożony. Nawet po wyegzekwowaniu całej nalezności. Wynika to z tego, że obowiązkiem powoda jest uzyskać aktualne miejsce zamieszkania strony, a wszelkie skróty w tym zakresie obciążają go ryzykiem uchylenia orzeczenia i zwrotu wyegzekwowanego świadczenia.

Oczywiście procesowo podzielam pogląd Bedka. Warto, o ile jest to możliwe, dochować TYGODNIOWEMU terminowi do złożenia wniosku o przywrócenie terminu. W tym czasie nie trzeba wnosić sprzeciwu, zanim sąd nas wezwie do jego dołączenia, zapewne uzyskamy info z sądu, czy warto, czy nie warto wnosić sprzeciw. Oczywiście NAJLEPSZĄ drogą jest złożenie skargi (zażalenia) na postanowienie referendarza o nadaniu klauzuli wykonalności. Tutaj termin jest jasny i wynosi tydzień od dnia doręczenia tego postanowienia, które ma najczęściej miejsce wraz z zawiadomieniem o wszczęciu egzekucji (znamy z tego pisma sygnaturę akt sprawy). Wystarczy napisać, że nie wiedzieliśmy o wszczęciu sprawy, jesteśmy zameldowani (mieszkamy tutaj...), a na ten adres nie dostaliśmy żadnej korespondencji w tej sprawie.

Z powyższego wynika, że nie można aprobować, to co wskazał kolega tomek, iż tydzień biegnie od dnia dowiedzenia się o "sprawie", nawet jeśli formalnie komornik nam nie doręczył zawiadomienia o wszczęciu egzekucji.

Kolejne:

POSTANOWIENIE
III CZ 143/03
z dnia 16 stycznia 2004 r.
W sytuacji, z której m.in. wynika, że kolejni pełnomocnicy z urzędu nie dysponowali odpisami wyroku zaskarżonego kasacją, należy przyjąć, że tygodniowy termin z art. 169 § 1 k.p.c. do złożenia wniosku o przywrócenie terminu, rozpoczął bieg dla ostatniego z pełnomocników od przekazania mu w dniu 22 sierpnia 2003 r. kserokopii wyroku, bo dopiero wtedy miał możliwość zapoznania się z wyrokiem i dokonania analizy sprawy w aspekcie podstaw do wniesienia kasacji.


Oczywiście powtórzenie zasady w uchwale 7kowej:

UCHWAŁA SKŁADU SIEDMIU SĘDZIÓW
III CZP 117/08
z dnia 17 lutego 2009 r.

Przyczyna uchybienia terminowi do wniesienia skargi kasacyjnej przez pełnomocnika ustanowionego przez sąd ustaje w czasie, w którym ma on możliwość jej wniesienia, nie później jednak niż z upływem dwóch miesięcy od dnia zawiadomienia go o ustanowieniu pełnomocnikiem;
rafal_26 jest off-line  
13-04-2012, 11:22  
rafal_26
Przyjaciel forum
 
Posty: 16.475
Domyślnie RE: E-sąd - wniosek o przywrócenie terminu (nakaz zapłaty odebrany osobiście)

Cytat:
Napisał/a laciaszek Zobacz post
Czyli teraz czekać aż przyjdzie nakaz zapłaty i wtedy wniesc zarzut przedawnienia??

Na wszelki wypadek napisałem tez do komornika o wstrzymanie naliczania odsetek i rozłożenie na raty.... z nadzieją że i tak sąd wycofa egzekucję.
Widać kolego, że zupełnie nie rozumiesz niczego.

Egzekucji nie prowadzi sąd, tylko komornik w imieniu i na rzecz wierzyciela.

Szkoda, że nie zapoznałeś się z tematem i napisałeś bardzo dziwny wniosek, miejmy nadzieję, że sąd zrozumie Twoje intencje. Oczywiście ów wniosek musisz uprawdopodobnić dokumentami, z których wynika, że na dzień doręczenia zastępczego nie mieszkałeś pod adresem, na który korespondencję doręczono. Jeśli tego nie zrobiłeś, sąd zapewne potraktuje Twój wniosek, jako... Nie wiadomo co i doręczy Ci kod dostępu lub nakaz jedynie informacyjnie (bez możliwości zaskarżenia prawomocnego orzeczenia).
rafal_26 jest off-line  
13-04-2012, 12:46  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: E-sąd - wniosek o przywrócenie terminu (nakaz zapłaty odebrany osobiście)

No i widzisz rafal jak to wygląda w praktyce. Gdyby skorzystał z rady, już pomijając czy miał na to tydzień czy nie, to byłby w sprawie o kilka długości dalej, bo po sprzeciwie, a tak powysyłał głupoty i musi liczyć na przychylność sądu. Ty patrzysz na to z perspektywy, gdyby sprawa wpadła w Twoje ręce, podobnie jak ja, doprowadziłbyś do wstrzymania egzekucji i skutecznie obalił powództwo. Pytający natomiast jest na dobrej drodze do odcięcia się od możliwości obrony.
 
13-04-2012, 13:28  
rewt
Zbanowany
 
Posty: 3.408
Domyślnie RE: E-sąd - wniosek o przywrócenie terminu (nakaz zapłaty odebrany osobiście)

Nie stresujcie się, mi w EPU ostatnio referendarz przywrócił termin pozwanemu bo napisał, że nakaz odebrał ojciec (to fakt), a on w tym czasie był za granicą. Rzecz w tym, że tylko tak napisał, a niczego nie uprawdopodabniał.
rewt jest off-line  
13-04-2012, 16:31  
laciaszek
Początkujący
 
Posty: 29
Domyślnie RE: E-sąd - wniosek o przywrócenie terminu (nakaz zapłaty odebrany osobiście)

Co w takim razie należało zrobić??
laciaszek jest off-line  
13-04-2012, 17:25  
rafal_26
Przyjaciel forum
 
Posty: 16.475
Domyślnie RE: E-sąd - wniosek o przywrócenie terminu (nakaz zapłaty odebrany osobiście)

Cytat:
Napisał/a rewt Zobacz post
Nie stresujcie się, mi w EPU ostatnio referendarz przywrócił termin pozwanemu bo napisał, że nakaz odebrał ojciec (to fakt), a on w tym czasie był za granicą. Rzecz w tym, że tylko tak napisał, a niczego nie uprawdopodabniał.
Wiem o tym, jest taka grupa, skargi, o ile DOBRZE napisane są uwzględniane.

Dobrze, czyli NIE na przywrócenie terminu...;D

Jednak w epu można i bronić takiego poglądu, że skoro powód opiera roszczeni na twierdzeniach, to i pozwany;D

Oczywiście jeśli masz rację, to problemu nie ma, ew. egzekucja może się przedłużyć (zależy co komornik "praktykuje").
rafal_26 jest off-line  
13-04-2012, 17:26  
rafal_26
Przyjaciel forum
 
Posty: 16.475
Domyślnie RE: E-sąd - wniosek o przywrócenie terminu (nakaz zapłaty odebrany osobiście)

Cytat:
Napisał/a laciaszek Zobacz post
Co w takim razie należało zrobić??
Czy mam przeliterować, przeczytaj od postu nr 100

http://forumprawne.org/windykacja/10...wniony-30.html
rafal_26 jest off-line  
13-04-2012, 18:08  
rewt
Zbanowany
 
Posty: 3.408
Domyślnie RE: E-sąd - wniosek o przywrócenie terminu (nakaz zapłaty odebrany osobiście)

Cytat:
Napisał/a rafal_26 Zobacz post
Wiem o tym, jest taka grupa, skargi, o ile DOBRZE napisane są uwzględniane.

Dobrze, czyli NIE na przywrócenie terminu...;D

Jednak w epu można i bronić takiego poglądu, że skoro powód opiera roszczeni na twierdzeniach, to i pozwany;D

Oczywiście jeśli masz rację, to problemu nie ma, ew. egzekucja może się przedłużyć (zależy co komornik "praktykuje").
Oczywiście, skarżyć można wszystko i skutecznie.

Komornik i tak zrobił już wysłuchanie w 827 KPC więc nikomu nigdzie się nie spieszy.
rewt jest off-line  
14-04-2012, 15:22  
Bedek
Ekspert
 
Bedek na Forum Prawnym
 
Posty: 10.856
Domyślnie RE: E-sąd - wniosek o przywrócenie terminu (nakaz zapłaty odebrany osobiście)

Cytat:
Napisał/a rewt Zobacz post
skarżyć można wszystko
Ale w tym przedmiocie jedynie wtedy gdy postanowienie wydał referendarz.
Bedek jest off-line  
15-04-2012, 06:41  
rafal_26
Przyjaciel forum
 
Posty: 16.475
Domyślnie RE: E-sąd - wniosek o przywrócenie terminu (nakaz zapłaty odebrany osobiście)

Cytat:
Napisał/a Bedek Zobacz post
Ale w tym przedmiocie jedynie wtedy gdy postanowienie wydał referendarz.
Nie tylko. Na postanowienie co do przekazania, za wyjątkiem przekazania do SO, przysługuje zażalenie.
rafal_26 jest off-line  
16-04-2012, 18:14  
Bedek
Ekspert
 
Bedek na Forum Prawnym
 
Posty: 10.856
Domyślnie RE: E-sąd - wniosek o przywrócenie terminu (nakaz zapłaty odebrany osobiście)

No to oczywiście jasne bo skarży się "przekazanie"

Ale ja nie wyobrażam sobie przeprowadzenie dowodu z przesłuchania świadka ( czy to zgłoszonego we wniosku o przywrócenie terminu , czy w skardze "na to przywrócenie" ).
Wskazujemy świadków i co ? "Wsio ryba" ?

A może miał ktoś taki przypadek ?
Bedek jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty -odp. z sądu (odpowiedzi: 9) Dzień dobry, w odpowiedzi na mój wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty otrzymałam pismo, w którym sąd orzeka, że...
§ Wniosek o przywrócenie terminu oraz sprzeciw od nakazu zapłaty. (odpowiedzi: 22) Witam, W listopadzie zostałem poinformowany o wszczęciu wobec mnie egzekucji komorniczej. Była spowodowana niezapłaconym rachunkiem za internet o...
§ nakaz zapłaty, przywrócenie terminu i sprzeciw + komornik skomplikowna sprawa (odpowiedzi: 34) Witam. Bardzo proszę o pomoc. Następująca sprawa: dnia 6 grudnia 2010 do Sądu w Szczecinie firma windykacyjna zlożyła pozew przeciwko mojemu...
§ Wniosek o przywrócenie terminu. (odpowiedzi: 1) Witam, mam mały problem a mianowicie skończył mi się termin napisania zażalenia na postanowienie sądu o odwieszenie wyroku i nie wiem co robić, jak...
§ Nakaz zapłaty- przywrócenie terminu do wniesienia zarzutu przedawnienia (odpowiedzi: 4) Wczoraj 22 lipca 2010, przeglądając repertorium sądowe przypadkowo natknąłem się na Nakaz Zapłaty wydany 6.10.2003r. wobec mnie. Nakaz ten nigdy nie...
§ nakaz zapłaty - przywrócenie terminu - sprzeciw (odpowiedzi: 3) Witam Chciałbym prosić o poradę. Postaram się jak najlepiej opisać sytuację. Prowadziłem działalność gosp. z wspólnikiem. Zamówiliśmy domenę...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:50.