E-sąd - wniosek o przywrócenie terminu (nakaz zapłaty odebrany osobiście) - Forum Prawne

 

E-sąd - wniosek o przywrócenie terminu (nakaz zapłaty odebrany osobiście) 3

Więc w terminie mniej więcej sie zmiesciłem ale czy dobre pisma wysłałem??...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo cywilne > Komornik i postępowanie egzekucyjne

Komornik i postępowanie egzekucyjne - aktualne tematy:


Odpowiedz
 
13-04-2012, 10:25  
laciaszek
Początkujący
 
Posty: 29
Domyślnie RE: E-sąd - wniosek o przywrócenie terminu (nakaz zapłaty odebrany osobiście)

Więc w terminie mniej więcej sie zmiesciłem ale czy dobre pisma wysłałem??
laciaszek jest off-line  
13-04-2012, 10:32  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: E-sąd - wniosek o przywrócenie terminu (nakaz zapłaty odebrany osobiście)

Poszedłeś drogą czekania na doręczenie, zamiast składać sprzeciw. Można i tak, tylko to sobie potrwa, a egzekucja będzie szła dalej.
 
13-04-2012, 10:44  
laciaszek
Początkujący
 
Posty: 29
Domyślnie RE: E-sąd - wniosek o przywrócenie terminu (nakaz zapłaty odebrany osobiście)

Czyli teraz czekać aż przyjdzie nakaz zapłaty i wtedy wniesc zarzut przedawnienia??

Na wszelki wypadek napisałem tez do komornika o wstrzymanie naliczania odsetek i rozłożenie na raty.... z nadzieją że i tak sąd wycofa egzekucję.
laciaszek jest off-line  
13-04-2012, 10:53  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: E-sąd - wniosek o przywrócenie terminu (nakaz zapłaty odebrany osobiście)

Zarzut przedawnienia to będzie badał sąd rejonowy, przy dobrych wiatrach za pół roku.
 
13-04-2012, 10:57  
rafal_26
Przyjaciel forum
 
Posty: 16.475
Domyślnie RE: E-sąd - wniosek o przywrócenie terminu (nakaz zapłaty odebrany osobiście)

Cytat:
Napisał/a tomekwwa
Wreszcie jakiś głos rozsądku.
Oto mój głos rozsądku, skoro do dyskusji wprowadziliśmy orzecznictwo, więc wybrałem skład najmocniejszy (najmocniejszy, bo zapewne kolega Bedek zna, kolega tomek być może też):

POSTANOWIENIE
(I CZ 62/00)
z dnia 27 czerwca 2000 r.
Przewodniczący: Sędzia SN Gerard Bieniek Sędziowie SN: Helena Ciepła, Marek Sychowicz (sprawozdawca)

Odrzucając wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia kasacji, Sąd Okręgowy stanął na stanowisku, że skoro adwokat Marek A. dowiedział się o ustanowieniu go pełnomocnikiem dla wnioskodawcy w dniu 14 lipca 1999 r., to od tego dnia rozpoczął bieg przewidziany w art. 169 § 1 k.p.c. termin tygodniowy do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia kasacji, a skoro wniosek został złożony po upływie tego terminu, to jako spóźniony podlegał odrzuceniu (art. 171 k.p.c.). Z poglądem tym nie sposób się zgodzić. Trafnie skarżący podniósł, że skoro równocześnie ze złożeniem wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia kasacji należało wnieść kasację (art. 169 § 3 k.p.c.), to na zapoznanie się z aktami sprawy i sporządzenie kasacji pełnomocnikowi wnioskodawcy pozostawał tylko tydzień. Tymczasem ustawa (art. 3934 k.p.c.) przewiduje termin miesięczny (liczony od dnia doręczenia orzeczenia stronie skarżącej) do wniesienia kasacji. W tej sytuacji za dzień, w którym ustała przyczyna uchybienia terminu do wniesienia kasacji w rozumieniu art. 169 § 1 in fine k.p.c. należało uznać dzień, w którym adwokat ustanowiony pełnomocnikiem dla wnioskodawcy miał rzeczywistą możliwość wniesienia kasacji. Możliwość taką adwokat miał zaś dopiero po zapoznaniu się z aktami sprawy, ze stanowiskiem wnioskodawcy co do zakresu kasacji i po sporządzeniu kasacji.

Tutaj jest klucz, który już dawno wydaje się dominować w orzecznictwie Sądów Odwoławczych. Bowiem nie może być tak, że termin na wniesienie sprzeciwu wynosi dwa tygodnie od dnia doręczenia nakazu wraz z pozwem i pouczeniem. Termin na wznowienie postępowania z uwagi na niedoręczenie nakazu, która to praktyka była powszechna jeszcze w latach 90-tych wynosi 3 miesiące, a termin na wniesienie wniosku o przywrócenie terminu wraz ze sprzeciwem tydzień. Pomimo, że nie wiemy czego wyrok dotyczy, nie mamy fizycznie akt w ręku, akta możemy uzyskać (formalnie) po wystąpienie do SR w Lublinie o kod dostępu. Problemem jest oczywiście niejednolitość rozpoznawania wskazanych wniosków przez referendarzy, których w esądzie jest 150-ciu oraz przez inne sądy. Stąd też wniosek RPO do MS (kolejny) o uregulowanie tej instytucji w jasnym przepisie.

Dlatego też SO w Lublinie już dawno przesądził, że gdy nie było doręczenia w miejscu zamieszkania, żadne terminy do czasu formalnego doręczenia NIE BIEGNĄ. Wniosek o przywróćenie należy odrzucić jako bezprzedmiotowy i przyjąć sprzeciw, niezależnie od tego kiedy został złożony. Nawet po wyegzekwowaniu całej nalezności. Wynika to z tego, że obowiązkiem powoda jest uzyskać aktualne miejsce zamieszkania strony, a wszelkie skróty w tym zakresie obciążają go ryzykiem uchylenia orzeczenia i zwrotu wyegzekwowanego świadczenia.

Oczywiście procesowo podzielam pogląd Bedka. Warto, o ile jest to możliwe, dochować TYGODNIOWEMU terminowi do złożenia wniosku o przywrócenie terminu. W tym czasie nie trzeba wnosić sprzeciwu, zanim sąd nas wezwie do jego dołączenia, zapewne uzyskamy info z sądu, czy warto, czy nie warto wnosić sprzeciw. Oczywiście NAJLEPSZĄ drogą jest złożenie skargi (zażalenia) na postanowienie referendarza o nadaniu klauzuli wykonalności. Tutaj termin jest jasny i wynosi tydzień od dnia doręczenia tego postanowienia, które ma najczęściej miejsce wraz z zawiadomieniem o wszczęciu egzekucji (znamy z tego pisma sygnaturę akt sprawy). Wystarczy napisać, że nie wiedzieliśmy o wszczęciu sprawy, jesteśmy zameldowani (mieszkamy tutaj...), a na ten adres nie dostaliśmy żadnej korespondencji w tej sprawie.

Z powyższego wynika, że nie można aprobować, to co wskazał kolega tomek, iż tydzień biegnie od dnia dowiedzenia się o "sprawie", nawet jeśli formalnie komornik nam nie doręczył zawiadomienia o wszczęciu egzekucji.

Kolejne:

POSTANOWIENIE
III CZ 143/03
z dnia 16 stycznia 2004 r.
W sytuacji, z której m.in. wynika, że kolejni pełnomocnicy z urzędu nie dysponowali odpisami wyroku zaskarżonego kasacją, należy przyjąć, że tygodniowy termin z art. 169 § 1 k.p.c. do złożenia wniosku o przywrócenie terminu, rozpoczął bieg dla ostatniego z pełnomocników od przekazania mu w dniu 22 sierpnia 2003 r. kserokopii wyroku, bo dopiero wtedy miał możliwość zapoznania się z wyrokiem i dokonania analizy sprawy w aspekcie podstaw do wniesienia kasacji.


Oczywiście powtórzenie zasady w uchwale 7kowej:

UCHWAŁA SKŁADU SIEDMIU SĘDZIÓW
III CZP 117/08
z dnia 17 lutego 2009 r.

Przyczyna uchybienia terminowi do wniesienia skargi kasacyjnej przez pełnomocnika ustanowionego przez sąd ustaje w czasie, w którym ma on możliwość jej wniesienia, nie później jednak niż z upływem dwóch miesięcy od dnia zawiadomienia go o ustanowieniu pełnomocnikiem;
rafal_26 jest off-line  
13-04-2012, 11:22  
rafal_26
Przyjaciel forum
 
Posty: 16.475
Domyślnie RE: E-sąd - wniosek o przywrócenie terminu (nakaz zapłaty odebrany osobiście)

Cytat:
Napisał/a laciaszek
Czyli teraz czekać aż przyjdzie nakaz zapłaty i wtedy wniesc zarzut przedawnienia??

Na wszelki wypadek napisałem tez do komornika o wstrzymanie naliczania odsetek i rozłożenie na raty.... z nadzieją że i tak sąd wycofa egzekucję.
Widać kolego, że zupełnie nie rozumiesz niczego.

Egzekucji nie prowadzi sąd, tylko komornik w imieniu i na rzecz wierzyciela.

Szkoda, że nie zapoznałeś się z tematem i napisałeś bardzo dziwny wniosek, miejmy nadzieję, że sąd zrozumie Twoje intencje. Oczywiście ów wniosek musisz uprawdopodobnić dokumentami, z których wynika, że na dzień doręczenia zastępczego nie mieszkałeś pod adresem, na który korespondencję doręczono. Jeśli tego nie zrobiłeś, sąd zapewne potraktuje Twój wniosek, jako... Nie wiadomo co i doręczy Ci kod dostępu lub nakaz jedynie informacyjnie (bez możliwości zaskarżenia prawomocnego orzeczenia).
rafal_26 jest off-line  
13-04-2012, 12:46  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: E-sąd - wniosek o przywrócenie terminu (nakaz zapłaty odebrany osobiście)

No i widzisz rafal jak to wygląda w praktyce. Gdyby skorzystał z rady, już pomijając czy miał na to tydzień czy nie, to byłby w sprawie o kilka długości dalej, bo po sprzeciwie, a tak powysyłał głupoty i musi liczyć na przychylność sądu. Ty patrzysz na to z perspektywy, gdyby sprawa wpadła w Twoje ręce, podobnie jak ja, doprowadziłbyś do wstrzymania egzekucji i skutecznie obalił powództwo. Pytający natomiast jest na dobrej drodze do odcięcia się od możliwości obrony.
 
13-04-2012, 13:28  
rewt
Zbanowany
 
Posty: 3.408
Domyślnie RE: E-sąd - wniosek o przywrócenie terminu (nakaz zapłaty odebrany osobiście)

Nie stresujcie się, mi w EPU ostatnio referendarz przywrócił termin pozwanemu bo napisał, że nakaz odebrał ojciec (to fakt), a on w tym czasie był za granicą. Rzecz w tym, że tylko tak napisał, a niczego nie uprawdopodabniał.
rewt jest off-line  
13-04-2012, 16:31  
laciaszek
Początkujący
 
Posty: 29
Domyślnie RE: E-sąd - wniosek o przywrócenie terminu (nakaz zapłaty odebrany osobiście)

Co w takim razie należało zrobić??
laciaszek jest off-line  
13-04-2012, 17:25  
rafal_26
Przyjaciel forum
 
Posty: 16.475
Domyślnie RE: E-sąd - wniosek o przywrócenie terminu (nakaz zapłaty odebrany osobiście)

Cytat:
Napisał/a rewt
Nie stresujcie się, mi w EPU ostatnio referendarz przywrócił termin pozwanemu bo napisał, że nakaz odebrał ojciec (to fakt), a on w tym czasie był za granicą. Rzecz w tym, że tylko tak napisał, a niczego nie uprawdopodabniał.
Wiem o tym, jest taka grupa, skargi, o ile DOBRZE napisane są uwzględniane.

Dobrze, czyli NIE na przywrócenie terminu...;D

Jednak w epu można i bronić takiego poglądu, że skoro powód opiera roszczeni na twierdzeniach, to i pozwany;D

Oczywiście jeśli masz rację, to problemu nie ma, ew. egzekucja może się przedłużyć (zależy co komornik "praktykuje").
rafal_26 jest off-line  
13-04-2012, 17:26  
rafal_26
Przyjaciel forum
 
Posty: 16.475
Domyślnie RE: E-sąd - wniosek o przywrócenie terminu (nakaz zapłaty odebrany osobiście)

Cytat:
Napisał/a laciaszek
Co w takim razie należało zrobić??
Czy mam przeliterować, przeczytaj od postu nr 100

http://forumprawne.org/windykacja/10...wniony-30.html
rafal_26 jest off-line  
13-04-2012, 18:08  
rewt
Zbanowany
 
Posty: 3.408
Domyślnie RE: E-sąd - wniosek o przywrócenie terminu (nakaz zapłaty odebrany osobiście)

Cytat:
Napisał/a rafal_26
Wiem o tym, jest taka grupa, skargi, o ile DOBRZE napisane są uwzględniane.

Dobrze, czyli NIE na przywrócenie terminu...;D

Jednak w epu można i bronić takiego poglądu, że skoro powód opiera roszczeni na twierdzeniach, to i pozwany;D

Oczywiście jeśli masz rację, to problemu nie ma, ew. egzekucja może się przedłużyć (zależy co komornik "praktykuje").
Oczywiście, skarżyć można wszystko i skutecznie.

Komornik i tak zrobił już wysłuchanie w 827 KPC więc nikomu nigdzie się nie spieszy.
rewt jest off-line  
14-04-2012, 15:22  
Bedek
Ekspert
 
Bedek na Forum Prawnym
 
Posty: 10.856
Domyślnie RE: E-sąd - wniosek o przywrócenie terminu (nakaz zapłaty odebrany osobiście)

Cytat:
Napisał/a rewt
skarżyć można wszystko
Ale w tym przedmiocie jedynie wtedy gdy postanowienie wydał referendarz.
Bedek jest off-line  
15-04-2012, 06:41  
rafal_26
Przyjaciel forum
 
Posty: 16.475
Domyślnie RE: E-sąd - wniosek o przywrócenie terminu (nakaz zapłaty odebrany osobiście)

Cytat:
Napisał/a Bedek
Ale w tym przedmiocie jedynie wtedy gdy postanowienie wydał referendarz.
Nie tylko. Na postanowienie co do przekazania, za wyjątkiem przekazania do SO, przysługuje zażalenie.
rafal_26 jest off-line  
16-04-2012, 18:14  
Bedek
Ekspert
 
Bedek na Forum Prawnym
 
Posty: 10.856
Domyślnie RE: E-sąd - wniosek o przywrócenie terminu (nakaz zapłaty odebrany osobiście)

No to oczywiście jasne bo skarży się "przekazanie"

Ale ja nie wyobrażam sobie przeprowadzenie dowodu z przesłuchania świadka ( czy to zgłoszonego we wniosku o przywrócenie terminu , czy w skardze "na to przywrócenie" ).
Wskazujemy świadków i co ? "Wsio ryba" ?

A może miał ktoś taki przypadek ?
Bedek jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty -odp. z sądu (odpowiedzi: 9) Dzień dobry, w odpowiedzi na mój wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty otrzymałam pismo, w którym sąd orzeka, że...
§ Wniosek o przywrócenie terminu oraz sprzeciw od nakazu zapłaty. (odpowiedzi: 22) Witam, W listopadzie zostałem poinformowany o wszczęciu wobec mnie egzekucji komorniczej. Była spowodowana niezapłaconym rachunkiem za internet o...
§ nakaz zapłaty, przywrócenie terminu i sprzeciw + komornik skomplikowna sprawa (odpowiedzi: 34) Witam. Bardzo proszę o pomoc. Następująca sprawa: dnia 6 grudnia 2010 do Sądu w Szczecinie firma windykacyjna zlożyła pozew przeciwko mojemu...
§ Wniosek o przywrócenie terminu. (odpowiedzi: 1) Witam, mam mały problem a mianowicie skończył mi się termin napisania zażalenia na postanowienie sądu o odwieszenie wyroku i nie wiem co robić, jak...
§ Nakaz zapłaty- przywrócenie terminu do wniesienia zarzutu przedawnienia (odpowiedzi: 4) Wczoraj 22 lipca 2010, przeglądając repertorium sądowe przypadkowo natknąłem się na Nakaz Zapłaty wydany 6.10.2003r. wobec mnie. Nakaz ten nigdy nie...
§ nakaz zapłaty - przywrócenie terminu - sprzeciw (odpowiedzi: 3) Witam Chciałbym prosić o poradę. Postaram się jak najlepiej opisać sytuację. Prowadziłem działalność gosp. z wspólnikiem. Zamówiliśmy domenę...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:09.