Egzekucja z wynagrodzenia chorobowego i zasiłku. - Forum Prawne

 

Egzekucja z wynagrodzenia chorobowego i zasiłku.

Wklejam znakomity artykuł pochodzący z dwutygodnika Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (316) z dnia 10.05.2012r Artykuł w klarowny sposób wyjaśnia mechanizm potrąceń z wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku chorobowego także w sytuacji prowadzenia egzekucji na ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo cywilne > Komornik i postępowanie egzekucyjne


Zamknięty temat
 
26-09-2012, 21:57  
Bartata
Moderator globalny
 
Bartata na Forum Prawnym
 
Posty: 5.963
Domyślnie Egzekucja z wynagrodzenia chorobowego i zasiłku.

Wklejam znakomity artykuł pochodzący z dwutygodnika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (316) z dnia 10.05.2012r

Artykuł w klarowny sposób wyjaśnia mechanizm potrąceń z wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku chorobowego także w sytuacji prowadzenia egzekucji na rzecz kilku wierzycieli.

Cytat:
Wynagrodzenie pracownika zostało zajęte na poczet należności alimentacyjnych oraz innych należności (zakup ratalny). W jaki sposób obliczyć wysokość potrąceń, jeśli pracownik przedłożył zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA obejmujące cały miesiąc? Nadmieniamy, że za część miesiąca przysługuje pracownikowi wynagrodzenie chorobowe, a za część zasiłek.

Wynagrodzenie za czas choroby i zasiłek chorobowy korzystają z ochrony przed potrąceniami według odrębnych zasad. Należy więc osobno dokonać obliczenia potrącenia z wynagrodzenia chorobowego i osobno z zasiłku chorobowego.

Przy dokonywaniu potrąceń z wynagrodzenia chorobowego mają zastosowanie zasady potrąceń z wynagrodzenia za pracę.
Zatem przy potrąceniu należności egzekwowanych na poczet alimentów korzystających z pierwszeństwa, potrąca się pełną kwotę dopuszczalną w wysokości 3/5 wynagrodzenia po odliczeniach składkowo-podatkowych i nie występuje tu kwota wolna od potrąceń.
Natomiast przy egzekwowaniu należności niealimentacyjnych potrącenie nie może przekroczyć 1/2 wynagrodzenia. Ponadto występuje kwota wolna od potrąceń, która stanowi równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniach składkowo-podatkowych. Kwota wolna podlega zmniejszeniu w przypadku zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy (art. 87[1] § 2 K.p.). Uzyskanie wynagrodzenia za pracę (chorobowego) jedynie za część miesiąca nie ma wpływu na wysokość kwoty wolnej od potrąceń.

W przypadku zbiegu egzekucji alimentacyjnej i niealimentacyjnej kwota potrąceń nie może łącznie przekroczyć 3/5 wynagrodzenia.

Jeżeli chodzi o zasiłek chorobowy, to podlega on egzekucji na zasadach określonych w art. 139-144 ustawy emerytalnej (ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - mój wpis). W myśl tych przepisów, zasiłek chorobowy (także opiekuńczy, macierzyński oraz świadczenie rehabilitacyjne) podlega egzekucji m.in. na zaspokojenie:
- świadczeń alimentacyjnych egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych - do wysokości 60% świadczenia,

- innych egzekwowanych należności (do których zalicza się także należności związane z zakupem ratalnym) - do wysokości 25% świadczenia.

W razie zbiegu potrąceń należności wymienionych w ustawie emerytalnej, dokonuje się ich według kolejności określonej w art. 139 ust. 1 tej ustawy.
W przypadku, o którym mowa w pytaniu, w pierwszej kolejności należy dokonać potrąceń sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych, a następnie na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne.

W sytuacji gdy wśród potrąceń występują należności alimentacyjne, to egzekucje łącznie nie mogą przekraczać 60% kwoty zasiłku. Wysokość potrącenia ustala się od kwoty zasiłku przed odliczeniem miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.Ważne: Przy potrącaniu lub egzekwowaniu sum ustalonych na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi oraz sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności innych niż alimentacyjne, wolna od potrąceń i egzekucji jest kwota zasiłku w części odpowiadającej 50% kwoty najniższej emerytury.


W okresie od 1 marca 2012 r. do 28 lutego 2013 r. kwota wolna wynosi 399,59 zł (799,18 zł x 50%). Jeżeli zasiłek chorobowy jest wypłacany tylko za część miesiąca, to kwota wolna od potrąceń podlega proporcjonalnemu obniżeniu. Powyższe przedstawiamy na przykładzie.

Założenia

Wynagrodzenie pracownika zostało zajęte na mocy tytułów wykonawczych na poczet alimentów na kwotę 6.000 zł oraz osobno na poczet innych należności na kwotę 2.000 zł.
Pracownik przedłożył zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy na okres od 1 do 30 kwietnia 2012 r. (30 dni).
Za pierwsze 14 dni choroby zachował prawo do wynagrodzenia chorobowego, a następnie - począwszy od 15 kwietnia 2012 r. - nabył prawo do zasiłku chorobowego.
Świadczenia te wyniosły odpowiednio 933,38 zł i 1.066,72 zł.

Do wynagrodzenia pracownika stosuje się podstawowe koszty uzyskania przychodów (111,25 zł), a pracodawca jest upoważniony do zmniejszania zaliczki na podatek dochodowy o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (46,33 zł).

Potrącenia z wynagrodzenia chorobowego

Pracodawca ustalił dopuszczalną kwotę potrącenia z wynagrodzenia chorobowego w wysokości 492,23 zł, zgodnie z wyliczeniem:
wynagrodzenie chorobowe po odjęciu składki zdrowotnej i zaliczki na podatek dochodowy: 820,38 zł, tj. 933,38 zł - (84 zł + 29 zł) = 820,38 zł,

dopuszczalna kwota potrącenia: 492,23 zł (3/5 z kwoty 820,38 zł).

W związku z wysokością zajęcia oraz pierwszeństwem potrąceń na rzecz alimentów pracodawca potrącił pełną dopuszczalną kwotę 3/5 wynagrodzenia (492,23 zł) na ten cel.

Potrącenia z zasiłku chorobowego

Pracodawca ustalił:
dopuszczalną kwotę potrącenia z zasiłku chorobowego: 1.066,72 zł x 60% = 640,03 zł, następnie

kwotę wolną od potrąceń z zasiłku chorobowego, która wyniosła 213,12 zł, zgodnie z wyliczeniem:

399,59 zł : 30 dni kwietnia = 13,32 zł,

13,32 zł x 16 dni zasiłku chorobowego = 213,12 zł.

Ostatnim etapem było sprawdzenie, czy potrącenie dopuszczalnej kwoty nie naruszy kwoty wolnej od potrąceń.
Zasiłek chorobowy po odliczeniu zaliczki na podatek dochodowy i potrąceniu należności na poczet alimentów wyniesie 234,69 zł, zgodnie z wyliczeniem: 1.066,72 zł - (192 zł - 640,03 zł) = 234,69 zł.
Kwota ta jest wyższa od kwoty wolnej 213,12 zł (234,69 zł > 213,12 zł), zatem pracodawca dokona potrącenia z zasiłku chorobowego pełnej dopuszczalnej kwoty w wysokości 640,03 zł.

Ze względu na ograniczenia dotyczące potrąceń oraz kolejności ich dokonywania, cała kwota zostanie przekazana na poczet należności alimentacyjnych, natomiast pracodawca zawiadomi organ egzekucyjny o niemożności potrącenia należności niealimentacyjnych.
Bartata jest off-line  
Zamknięty temat

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Egzekucja komornicza z zasiłku chorobowego (odpowiedzi: 1) witam proszę o informację w jakiej wysokości - jakim procencie komornik może potrącić kwotę za niesplacony kredyt z zasiłku chorobowego. Zasiłek...
§ Egzekucja z zasiłku chorobowego (odpowiedzi: 4) Witam Proszę o informację jaką kwotę może zabrać komornik w toku egzekucji z zasiłku chorobowego. Z umowy o prace musi zostawić minimalne...
§ Pozew do Sądu Pracy w sprawie braku wynagrodzenia i zasiłku chorobowego (odpowiedzi: 1) Dzień dobry, zwracam się do Państwa o pomoc prawną z zakresu prawa pracy. Od kwietnia zeszłego roku jestem zatrudniona w ramach umowy o pracę na...
§ Naliczanie wysokości zasiłku chorobowego w ciąży i wynagrodzenia na macierzyńskim (odpowiedzi: 1) Witam, Pracuję w mojej firmie od 1.10.2012 r na umowę o pracę w pełnym etacie. Przez pierwsze trzy miesiące otrzymywałam pensję w wysokości 2 000 zł...
§ Zajęcie wynagrodzenia za pracę oraz wierzytelności zasiłku chorobowego (odpowiedzi: 10) Witam Mam problem otóż kiedyś mając 18 lat wziąłem na siebie umowę w telewizji kablowej z umową na 24 miesiące,po kilku spłatach z braku pracy nie...
§ Wysokość wynagrodzenia/zasiłku chorobowego (odpowiedzi: 7) Witam, Od 08.05.2009 do dnia porodu 15.01.2010 przebywałam na zwolnieniu lekarskim. Wysokość świadczenia chorobowego wyniosła 3000 miesięcznie. Do...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:20.