Komu służ e-sądy? - Forum Prawne

 

Komu służ e-sądy? 6

Pisma z sądu trafiają w próżnię Obywatele nie mogą 
się zabezpieczyć 
przed skutkami 
fikcyjnych doręczeń przesyłek sądowych. Rzecznik praw obywatelskich prof. Irena Lipowicz postuluje pilne zmiany w przepisach regulujących przesyłanie pism sądowych. Jak zauważa, w ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo cywilne > Komornik i postępowanie egzekucyjne


Zamknięty temat
 
12-11-2012, 12:51  
kismen
Przyjaciel forum
 
kismen na Forum Prawnym
 
Posty: 1.931
Domyślnie RE: Komu służ e-sądy?

Pisma z sądu trafiają w próżnię

Obywatele nie mogą 
się zabezpieczyć 
przed skutkami 
fikcyjnych doręczeń przesyłek sądowych.

Rzecznik praw obywatelskich prof. Irena Lipowicz postuluje pilne zmiany w przepisach regulujących przesyłanie pism sądowych. Jak zauważa, w obecnym stanie prawnym po zmianie miejsca zameldowania lub zamieszkania obywatel nie ma jak się zabezpieczyć przed doręczeniem przesyłki pod nieaktualny adres. Do takich sytuacji dochodzi przy tzw. pierwszym piśmie w sprawie, gdy osoba nie wie jeszcze o wszczętym postępowaniu, w którym przewidziany jest jej udział. Problem dotyczy zwłaszcza nakazu zapłaty, o którym – z uwagi na wcześniejszą zmianę adresu – nie wiedziała.

RPO zwraca uwagę, iż zgodnie z prawem pocztowym żądanie zmiany miejsca doręczenia przesyłki może zgłosić wyłącznie jej nadawca. Przesyłki nadawane na zasadach ogólnych mogą być co prawda przekierowane przez pocztę pod nowy adres, jednak taka możliwość nie została przewidziana dla przesyłek nadawanych na zasadach szczególnych, czyli sądowych.

Obecne regulacje dają pole do nadużyć, pozbawiają prawa do sądu

Za przykład prof. Lipowicz podaje sprawę obywatela, który wystąpił do urzędu pocztowego z wnioskiem o doręczanie wszelkich przesyłek pod nowy adres. W odpowiedzi został poinformowany, iż będą mu dosyłane jedynie przesyłki nadawane na zasadach ogólnych, natomiast te nadawane na zasadach szczególnych muszą zostać doręczone pod adres wskazany przez nadawcę – nawet gdy urząd pocztowy posiada informację o nowym adresie odbiorcy. Urząd nie ma bowiem możliwości dosyłania korespondencji nadanej na zasadach szczególnych pod nowy adres ani też zwrócenia przesyłki do nadawcy z informacją, że adresat się wyprowadził. W opinii rzecznika praw obywatelskich na tle obecnych regulacji możliwe są liczne nadużycia. Ze skarg obywateli wynika, iż w wielu przypadkach niewłaściwy adres podawany jest jedynie na etapie postępowania sądowego (szczególnie przed e-sądem), natomiast już na etapie egzekucji, po uzyskaniu nakazu zapłaty, wskazywany jest adres aktualny. Dla wielu obywateli oznacza to pozbawienie prawa do sądu i możliwości podjęcia obrony swoich praw – uważa prof. Lipowicz.

Rzecznik praw obywatelskich zwrócił się zatem do ministra sprawiedliwości oraz do ministra administracji i cyfryzacji o wprowadzenie odpowiednich zmian w regulacjach dotyczących doręczeń, które wyeliminują istniejące dotychczas możliwości nadużyć.

Jak właściwe doręczyć pismo sądowe | rp.pl
kismen jest off-line  
12-11-2012, 13:34  
rafal_26
Przyjaciel forum
 
Posty: 16.475
Domyślnie RE: Komu służ e-sądy?

Świetny artykuł. Poza tym, że set razy widziałem informacje na kopercie, że adresat zmienił miejsce zamieszkania na ....

Pani rzecznik powinna pozostać przy poprzendnim stanowisku. Ministerstwo niech przygotuje zmiany do instytucji przywracania terminu, tak aby wprost było określone, że na przykład sąd może zwrócić się do komornika z wnioskiem o zawieszenie egzekucji, jeśli przywraca termin. Taki pomysł był, ale się zbył.

Przy okazji nakładać wysokie kary (administracyjnie - UOKiK), jeśli firma zna adres dłużnika (nowy), a w pozwie podaje stary.

Dodatkowo za składanie kolejnego pozwu, jeśli poprzedni na skutek umorzenia (z uwagi na brak dokumentów) lub oddalenia był już przez sąd rozstrzygany.

Są to praktyki nieuczciwe i za nie można ścigać podmiot gospodarczy.

Oczywiście większa świadomość listonoszy i pracowników poczty w zakresie tego, że doręczając zastępczo list z sądu, robią komuś (niedźwiedzią przysługę). Nie raz słyszałem historię, że na poczcie żądali decyzji o wymeldowaniu lub skróconego odpisu aktu zgonu. To jest absurd. Oni powinni napisać do sądu z informacji od pana x.y. wynika, że adresat wyprowadził się, a sąd sobie sam to zweryfikuje.

Do pani kamy:

jeśli głowa dorosłą osobę boli od każdego problemu życiowego, to...
rafal_26 jest off-line  
12-11-2012, 14:00  
kama1968
Początkujący
 
Posty: 24
Domyślnie RE: Komu służ e-sądy?

Cytat:
Napisał/a rafal_26 Zobacz post
eśli głowa dorosłą osobę boli od każdego problemu życiowego, to...
Proszę o odrobinę empatii. To nie 700 zł i jeden problem tylko lawina problemów. Kredyt hipoteczny i dwoje dzieci na utrzymaniu. Nigdy od nikogo nie prosiłam pomocy, zawsze byłam ok więc nawet nie spodziewałam się w swojej naiwności tak bezmyślnego prawa. Ci co wymyślili e-sądy to z pewnością nieźle napici faceci, którym może i coś zaświtało, ale nie wystarczyło cierpliwości na dopracowanie.
kama1968 jest off-line  
12-11-2012, 16:07  
awokado
Stały bywalec
 
Posty: 764
Domyślnie RE: Komu służ e-sądy?

Cytat:
Napisał/a rewt Zobacz post
W zwykłym upominawczym przed sądem murowanym też nie trzeba, no i co?
Ciekawe, bo chyba KPC stanowi inaczej:

Przepis prawny:
Art. 485.
§ 1. Sąd wydaje nakaz zapłaty, jeżeli powód dochodzi roszczenia pieniężnego albo
świadczenia innych rzeczy zamiennych, a okoliczności uzasadniające dochodzone
żądanie są udowodnione dołączonym do pozwu:
1) dokumentem urzędowym;
2) zaakceptowanym przez dłużnika rachunkiem;
3) wezwaniem dłużnika do zapłaty i pisemnym oświadczeniem dłużnika o
uznaniu długu;
4) zaakceptowanym przez dłużnika żądaniem zapłaty, zwróconym przez
bank i nie zapłaconym z powodu braku środków na rachunku bankowym.
§ 2. Sąd wydaje również nakaz zapłaty przeciwko zobowiązanemu z weksla, czeku,
warrantu lub rewersu należycie wypełnionego, których prawdziwość i treść nie
nasuwają wątpliwości. W razie przejścia na powoda praw z weksla, z czeku, z
warrantu lub z rewersu do wydania nakazu niezbędne jest przedstawienie dokumentów
do uzasadnienia roszczenia, o ile przejście tych praw na powoda nie
wynika bezpośrednio z weksla, z czeku, z warrantu lub z rewersu.
§ 2a. Sąd wydaje nakaz zapłaty na podstawie dołączonej do pozwu umowy, dowodu
spełnienia wzajemnego świadczenia niepieniężnego oraz dowodu doręczenia
dłużnikowi faktury lub rachunku, jeżeli powód dochodzi należności zapłaty
świadczenia pieniężnego lub odsetek w transakcjach handlowych określonych
w ustawie z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych
(Dz. U. Nr 139, poz. 1323).
§ 3. Sąd może wydać nakaz zapłaty, jeżeli bank dochodzi roszczenia na podstawie
wyciągu z ksiąg bankowych podpisanego przez osoby upoważnione do składania
oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku i opatrzonego
pieczęcią banku oraz dowodu doręczenia dłużnikowi pisemnego wezwania
do zapłaty.
§ 4. Jeżeli nie dołączono oryginału weksla, czeku, warrantu lub rewersu albo dokumentów
określonych w § 3, przewodniczący wzywa powoda do ich złożenia
pod rygorem zwrotu pozwu na podstawie art. 130.
awokado jest off-line  
12-11-2012, 17:36  
rewt
Stały bywalec
 
rewt na Forum Prawnym
 
Posty: 3.638
Domyślnie RE: Komu służ e-sądy?

Ale to dotyczy postępowania nakazowego, a ja piszę o upominawczym.
rewt jest off-line  
12-11-2012, 19:23  
rafal_26
Przyjaciel forum
 
Posty: 16.475
Domyślnie RE: Komu służ e-sądy?

awokado:

1. to dotyczy post. nakazowego;
2. w upominawczym NIE MA przymusu dołączania dowodów; jak chcesz, mogę Ci podesłać kilka orzeczeń SO w tej materii;

Pani Kamo:

Każdy ma swoje problemy i każdy w życiu codziennym musi je rozwiązywać.

Pani wybrała dobrze. Udała się do prawnika. Tylko po co pani weszła na forum, skoro już ma pani tę poradę, żeby wyrazić swoją opinię o wymiarze sprawiedliwości? Wymiar sprawiedliwości działa, czego pani jest przykładem. Zarówno w negatywnym, jak i pozytywnym przypadku. O czym pani się przekona, jeśli będzie chciała dochodzić od FW odszkodowania.

Proszę tylko pamiętać, że zawsze może pani być potrzebny ten "zły esąd", czy ten zły i nieczuły komornik. Wówczas, gdyby pani postulaty zostały spełnione, o ile takie są, a pani dłużnik byłby półinteligentem i nie odbierał pism z sądu, wóczas nie odzyskałaby pani swojej kasy.

Jakie ma znaczenie esąd i jego szynkość, o tym przekonało się wielu przedsiębiorców, którzy przez odciążenie "normalnych" sądów, są w stanie uzyskać nakaz zapłaty po kilku tygodniach, a nie jak jeszcze dwa lata temu było po kilkunastu miesiącach (pisze o nakazie zaopatrzonym w klauzulę).

Przy okazji świadomość prawna społęczeństwa rośnie, a pani jest tego przykładem i gdyby coś podobnego zdarzyło się komuś znajomemu, będzie pani mu w stanie wskazać drogę.
rafal_26 jest off-line  
13-11-2012, 07:41  
kama1968
Początkujący
 
Posty: 24
Domyślnie

Cytat:
Napisał/a rafal_26 Zobacz post
Przy okazji świadomość prawna społęczeństwa rośnie, a pani jest tego przykładem i gdyby coś podobnego zdarzyło się komuś znajomemu, będzie pani mu w stanie wskazać drogę.
Zdaję sobie sprawę, ze jest wiele osób, które mają problemy z odzyskaniem swoich należności i do tego przydałby się sprawnie i szybko działający e-sąd , ale nie tak.
W aktach moje sprawy na stronie e-sądu nie ma: ani kiedy , ani gdzie , ani jakiego nr tel dotyczy umowa (nawet w pozwie). Nie ma tego ani w pozwie ani w dowodach. Co ciekawe znajdują się już wszystkie dowody jakie ja dostarczyłam. I teraz nie wiem kto z tej firmy (pozywającej) może je je oglądać? I jak i kiedy zostanie wykorzystane. Krótko mówiąc ktoś sobie wymyślił, ze mama dług i dostał nakaz. Tak nie może być nawet w e-sądzie. Krótko mówiąc wirtualny dług, wirtualny sąd tylko problemy prawdziwe.

Cytat:
Napisał/a rafal_26 Zobacz post
Każdy ma swoje problemy i każdy w życiu codziennym musi je rozwiązywać.
To nie jest problem tylko bezprawie.
kama1968 jest off-line  
13-11-2012, 07:48  
Ag_Maz
Moderator w spoczynku
 
Ag_Maz na Forum Prawnym
 
Posty: 33.945
Domyślnie RE: Komu służ e-sądy?

Zażalenia należy kierować na Wiejską w Warszawie. My tu nic nie wymyślimy już.
Ag_Maz jest off-line  
Zamknięty temat

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ komu płacić (odpowiedzi: 6) Przez dwa lata nie płaciłem alimentów, doszło zadłużenie, założony został komornik, alimety wypłacał fundusz. Znalazłem dobrą prace i od stycznia...
§ Komu należy się dom? (odpowiedzi: 1) Witam, moi rodzice wybudowali razem dom. Mama zmarła kilka lat temu. Jest nas pięcioro rodzeństwa. Komu i w jakich częściach należy się dom?...
§ komu podlega? (odpowiedzi: 1) komu podlega straż graniczna? komu podlega BOR, ABW, AW, SKW, SWW?
§ Komu należy sie dom. (odpowiedzi: 5) Witam.. Mam takie pytanie: Więc sprawa polega na tym komu nalezy sie dom.. Mam 20 lat ,mój bilogiczny ojciec nie zyje o 1996roku,jestem jego...
§ Komu ile? (odpowiedzi: 3) Witam. Mój problem wygląda tak: Po śmierci ojca jestem jednym z trojga spadkobierców. Oprócz mnie prawa takie nabyła moja siostra i matka,...
§ Co komu i ile? (odpowiedzi: 3) Witam. Mąż ma firmę handlową założoną jeszcze przed ślubem. Ma też dwoje dzieci z pierwszego małżeństwa. Obecna żona jest zarejestrowana jako osoba...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:44.