zwolnienie z kosztów sądowych a egzekucja komornicza - Forum Prawne

 

zwolnienie z kosztów sądowych a egzekucja komornicza

W trakcie sprawy procesowej zostałem zwolniony z kosztów sądowych w całości, jestem dłużnikiem czy w toczący się przeciwko mnie postępowaniu egzekucyjnym jestem zwolniony z opłaty egzekucyjnej. Z czego to wynika....Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo cywilne > Komornik i postępowanie egzekucyjne


Odpowiedz
 
22-02-2013, 00:13  
cesario
Początkujący
 
Posty: 2
Domyślnie zwolnienie z kosztów sądowych a egzekucja komornicza

W trakcie sprawy procesowej zostałem zwolniony z kosztów sądowych w całości, jestem dłużnikiem czy w toczący się przeciwko mnie postępowaniu egzekucyjnym jestem zwolniony z opłaty egzekucyjnej. Z czego to wynika.
cesario jest off-line  
22-02-2013, 00:36  
korf
Ekspert
 
korf na Forum Prawnym
 
Posty: 25.010
Domyślnie RE: zwolnienie z kosztów sądowych a egzekucja komornicza

Nie jesteś zwolniony z kosztów postępowania egzekucyjnego.
korf jest off-line  
22-02-2013, 00:50  
cesario
Początkujący
 
Posty: 2
Domyślnie RE: zwolnienie z kosztów sądowych a egzekucja komornicza

Jaka jest podstawa prawna takiego stanu rzeczy w kpc jej nie znalazłem.
cesario jest off-line  
22-02-2013, 00:54  
korf
Ekspert
 
korf na Forum Prawnym
 
Posty: 25.010
Domyślnie RE: zwolnienie z kosztów sądowych a egzekucja komornicza

UOKSiE art 49
korf jest off-line  
22-02-2013, 21:55  
Bedek
Ekspert
 
Bedek na Forum Prawnym
 
Posty: 10.856
Domyślnie RE: zwolnienie z kosztów sądowych a egzekucja komornicza

Przepis prawny:
art. 49
1. W sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 15 % wartości wyegzekwowanego świadczenia, jednak nie niższej niż 1/10 i nie wyższej niż trzydziestokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Jednakże w przypadku wyegzekwowania świadczenia wskutek skierowania egzekucji do wierzytelności z rachunku bankowego, wynagrodzenia za pracę, świadczenia z ubezpieczenia społecznego jak również wypłacanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zasiłku dla bezrobotnych, dodatku aktywizacyjnego, stypendium oraz dodatku szkoleniowego, komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 8 % wartości wyegzekwowanego świadczenia, jednak nie niższej niż 1/20 i nie wyższej niż dziesięciokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

1a. W sprawach wymienionych w ust. 1 komornik ściąga opłatę od dłużnika proporcjonalnie do wysokości wyegzekwowanego świadczenia.

2. W sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych w przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela oraz na podstawie art. 823 Kodeksu postępowania cywilnego komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 5% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania, jednak nie niższej niż 1/10 i nie wyższej niż dziesięciokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Jednakże w razie umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela zgłoszony przed doręczeniem dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 1/10 przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

3. W celu pobrania opłat, o których mowa w ust. 2, komornik wydaje postanowienie, w którym wzywa dłużnika do uiszczenia należności z tego tytułu w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Postanowienie po uprawomocnieniu się podlega wykonaniu w drodze egzekucji bez zaopatrywania w klauzulę wykonalności.

4. W przypadku niecelowego wszczęcia postępowania egzekucyjnego opłaty, o których mowa w ust. 1 i 2, uiszcza wierzyciel. W celu ich pobrania komornik wydaje postanowienie, w którym wzywa wierzyciela do uiszczenia należności z tego tytułu w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Postanowienie po uprawomocnieniu się podlega wykonaniu w drodze egzekucji bez zaopatrywania w klauzulę wykonalności.

5. W przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego z innych przyczyn, niż wskazane w ust. 2, komornik nie pobiera opłaty od tej części świadczenia, która nie została wyegzekwowana.

6. W przypadku gdy egzekwowane świadczenie zostało zabezpieczone przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego, na poczet opłaty stosunkowej, o której mowa w ust. 1 i 2, komornik zalicza opłatę za wykonanie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia, jeżeli pobrał ją od wierzyciela.

7. Dłużnik może złożyć wniosek o obniżenie wysokości opłat, o których mowa w ust. 1 i 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, wniosek może złożyć wierzyciel.

8. Wniosek, o którym mowa w ust. 7, wnosi się w terminie 7 dni od dnia uzyskania informacji o ściągnięciu opłaty albo od dnia doręczenia postanowienia, o którym mowa odpowiednio w ust. 3 albo ust. 4.

9. Do wniosku, o którym mowa w ust. 7, stosuje się odpowiednio przepisy art. 767- 7674 Kodeksu postępowania cywilnego.

10. Po rozpoznaniu wniosku, o którym mowa w ust. 7, sąd może, uwzględniając w szczególności nakład pracy komornika lub sytuację majątkową wnioskodawcy oraz wysokość jego dochodów, obniżyć wysokość opłat, o których mowa w ust. 1 i 2.
Bedek jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Egzekucja kosztów sądowych (odpowiedzi: 6) Hej, chciałbym zapytać czy w przypadku, w którym organem egzekucyjnym jest sąd, koszty sądowe z ,,głównego" postępowania powinny być dochodzone...
§ Egzekucja kosztów sądowych (odpowiedzi: 1) Witam, kilka tygodni temu Sąd Pracy wydał niekorzystny dla mojego byłego pracodawcy wyrok. Zasądził mu jednocześnie koszty sądowe, których zwrotu do...
§ egzekucja kosztów sądowych (odpowiedzi: 11) Czy komornikowi wolno egzekwować koszta sądowe? Ustawa o kosztach sądowych w postępowaniu cywilnym mówi tylko o egzekucji (art.115). Czy ustawa o...
§ Egzekucja kosztów sądowych od byłej żony. (odpowiedzi: 5) Witam. Liczę że komuś zechce się poświęcić kilka minut i pomóc mi bo sam sobie nie radzę. Moja była żona przegrała sprawę rozwodową i sąd...
§ Eksmisja i egzekucja kosztów sądowych (odpowiedzi: 22) W 2002 roku przegrałem proces o eksmisję do lokalu zastępczego - powód zaleganie z czynszem. Zostałem obciążony kosztami sądowymi 480 PLN no poczet...
§ Zwolnienie z kosztów sądowych (odpowiedzi: 3) Witam.Od prawie roku mam zasądzone koszty sądowe w wysokości ok 2100zł .Wystąpiłam o rozłożenie na raty i rozłożono mi na 29 rat.Spłacajac regularnie...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:46.