Egzekucja z rachunku bankowego - Forum Prawne

 

Egzekucja z rachunku bankowego

Autorem tematu jest użytkownik - @mithloss ------------------------------------------- Po pierwsze, proszę mieć na uwadze, że to wierzyciel jest dysponentem postępowania egzekucyjnego, jego gospodarzem i decydentem. Oznacza to, że od woli wierzyciela zależy co komornik ma zająć, ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo cywilne > Komornik i postępowanie egzekucyjne


Zamknięty temat
 
14-09-2013, 14:50  
Bartata
Moderator globalny
 
Bartata na Forum Prawnym
 
Posty: 5.966
Domyślnie Egzekucja z rachunku bankowego

Autorem tematu jest użytkownik - @mithloss
-------------------------------------------

Po pierwsze, proszę mieć na uwadze, że to wierzyciel jest dysponentem postępowania egzekucyjnego, jego gospodarzem i decydentem. Oznacza to, że od woli wierzyciela zależy co komornik ma zająć, czego ma nie zajmować, czy i w jakim zakresie egzekucje komornik ma ograniczyć lub nawet umorzyć (art. 797 i 825 kpc). Egzekucję znamionuje przymus, a nie dobra wola. Na „dogadywanie się” może okazać się, że jest już za późno. Wierzyciel może tego chcieć, albo i nie. Do jednego i do drugiego ma pełne prawo.

Po drugie, nie ma czegoś takiego jak konto bankowe. Jest umowa rachunku bankowego uregulowana w ustawie kodeks cywilny. Rozwinięciem regulacji kodeksowej jest ustawa Prawo bankowe, która wprowadza 6 rodzajów rachunków bankowych, które na potrzeby niniejszego opracowania nazwane zostaną:

Osobistymi:
- rachunki oszczędnościowe,
- rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe,
- rachunki terminowych lokat oszczędnościowych.

Korporacyjnymi:
- rachunki rozliczeniowe, w tym bieżące i pomocnicze;
- rachunki lokat terminowych

Tematykę rachunków powierniczych pozwolę sobie pominąć, jako że do tej pory nikt nie sygnalizował problemów z nimi.

1. Zajęcie czy blokada rachunku bankowego.

O ile z treści tytułu wykonawczego nie wynika nic innego wierzyciel ma prawo żądać od komornika skierowania egzekucji do całego majątku dłużnika (art. 803 k.p.c.). Zajęcie jest skuteczne z chwilą doręczenia bankowi jego odpisu i nie ma większego znaczenia to, czy dłużnik lub wierzyciel odpis zajęcia otrzymał, jak również bez znaczenia jest wskazanie w treści zajęcia dokładnego numeru rachunku bankowego.

Przedmiotem zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego jest kwota pieniężna znajdująca się na nim w chwili jego dokonania oraz kwoty przyszłe, aż do całkowitej realizacji zajęcia lub umorzenia egzekucji. Oznacza to, że komornik nie „blokuje konta”, bo nie ma takich uprawnień. Wszelkie blokady, czy też pojawiające się na saldzie debety, ewentualne trudności w korzystaniu z przelewów internetowych lub kart elektronicznych wynikają z wewnętrznych bankowych rozwiązań technicznych, a nie z treści samego zajęcia.
Bank nie ma prawa pobierać dodatkowych opłat tytułem realizacji tytułu wykonawczego. Tego rodzaju praktyki zostały wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych:
Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 2012-01-30 (sygn. akt XVII AmC 375/11)
(podziękowania dla użytkownika adil za wskazanie orzeczenia).
W razie zetknięcia z taką sytuacją należy zgłosić w banku reklamację z powołaniem się na powyższy wyrok. Na odmowę zwrotu pobranej kwoty przysługuje roszczenie z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia.

Zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego jest odrębnym sposobem egzekucji i nie ma ścisłego powiązania między nim, a np. zajęciem wynagrodzenia za pracę lub zajęciem wierzytelności w tym świadczeń emerytalno-rentowych. Kwoty wpływające na rachunek bankowy z tych jak i z innych tytułów tracą swój pierwotny charakter i stanowią pobrane środki pieniężne, a co za tym idzie nie korzystają z ochrony przewidzianej dla wynagrodzeń oraz świadczeń społecznych.[/QUOTE]


2. Kwota wolna.


Prawo przewiduje jednak ochronę środków znajdujących się na rachunkach osobistych (patrz wstęp). Zgodnie z art. 54 prawa bankowego:
Przepis prawny:
1. Środki pieniężne znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych jednej osoby, niezależnie od liczby zawartych umów, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego do wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Główne-go Urzędu Statystycznego za okres bezpośrednio poprzedzający dzień wystawienia tytułu wykonawczego.
2. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku oszczędnościowym, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym oraz na rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej prowadzonym dla kilku osób fizycznych są wolne od zajęcia do wysokości określonej w ust. 1, niezależnie od liczby współposiadaczy takiego rachunku.

Owa trzykrotność średniego miesięcznego wynagrodzenia na dzień pisania niniejszego postu wynosi 11 474,76zł (źródło: GUS - Główny Urząd Statystyczny - Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w lipcu 2013 r.). Kwota wolna obliczana jest od sumy obrotów na wszystkich rachunkach bankowych od chwili dokonania zajęcia. Oznacza to, że założenie nowego rachunku bankowego w innym banku nie powoduje odnowienia kwoty wolnej, a jej wyczerpanie przed zamknięciem sprawy egzekucyjnej będzie wiązało się z licznymi problemami.

Jak przy blokadach i innych trudnościach wygląda powyższy przepis w praktyce pozwolę sobie zacytować innego użytkownika:
Cytat:
Napisał/a kismen Zobacz post
idziesz do okienka i mówisz że chciałaś wypłacić 11 tysięcy, pani wypłaca pospisujesz, dziękujesz i życzysz miłego dnia, wychodzisz z banku i uważasz żeby Cię nie okradli
UWAGA! Kwota wolna od egzekucji w sprawach alimentacyjnych nie obowiązuje (art. 1083 § 2 k.p.c.).

3. Co zrobić w sytuacji, gdy komornik zajął rachunek bankowy:

a) wspólny?
b) należący do osoby trzeciej?
c) na który wpływają cudze środki pieniężne?
d) na który wpływają przeznaczone na bieżące wypłaty dla pracowników?
e) alimenty, renta cywilna, zasiłek dla bezrobotnych lub inne świadczenia zwolnione od egzekucji?
f) na który wpływa wynagrodzenie?

c.d.n.
Bartata jest off-line  
Zamknięty temat

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Egzekucja z rachunku bankowego (odpowiedzi: 22) Witam spłacalismy dług wierzycielowi co miesiąc po jakimś czasie dostaliśmy list od komornika że mamy spłacać wiecej w sumie o 100 % - zgodziliśmy...
§ egzekucja z rachunku bankowego (odpowiedzi: 14) Komornik wysłał do 26 banków zajęcia. W jednym przypadku trafił w pozostałych nie. Domyślam się, że te banki, w których dłużnik nie posiadał rachunku...
§ Egzekucja rachunku bankowego (odpowiedzi: 2) Witam, chciałbym przedstawić wam problem i prosić o wyjaśnienie. Jestem studentem, nie pracuję. Posiadam zaległość komorniczą, której wysokość...
§ egzekucja z rachunku bankowego (odpowiedzi: 5) Witam Komornik zajął mi część pensji, reszta wpływa na konto, które również jest zajęte przez komornika, gdy po 5 miesiącach wpływy na konto...
§ Egzekucja z rachunku bankowego (odpowiedzi: 6) Ktoś zamierza to kontynuować, czy traktować to tak jak zakończenie Kordiana?
§ Egzekucja z rachunku bankowego (odpowiedzi: 1) Witam. Komornik zajmuje mi 2 rachunki na kwotę X w banku A i banku B. W banku A w ciągu 2 dni (od daty założenia blokady) całość zajęcia...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:28.