Komornik-Umowa o dzieło - Forum Prawne

 

Komornik-Umowa o dzieło 2

Szanowni Koledzy, Uff - będzie to długi Post - prosiłbym więc o wyrozumienie i cierpliwość (również - Administratora tego Forum) . Znalazłem w Internecie komentarz do Prawa Pracy (autorstwa p. Jarosława Masłowskiego), który - jakkolwiek ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo cywilne > Komornik i postępowanie egzekucyjne

Komornik i postępowanie egzekucyjne - aktualne tematy:

  • § Zajecie faktury przez US
    Mam pytanie .. świadczę usługi dla firmy i miesiecznie wystawiam fakture na 1000 zł .. z US firma dostała pismo o...
  • § świadczenie z polisy na życie ...
    Dzień dobry. Sprawa dość zawiła i zastanawiałem się jak zatytułować ten wątek. Jednak myślę, że w trakcie...
  • § Egzekucja kosztów sądowych
    Witam, mam wyrok sądowy orzekający rozwód. W owym wyroku mam zasądzone od pozwanego 150 zł tytułem...

Odpowiedz
 
07-03-2009, 18:26  
Ajakibs
Początkujący
 
Ajakibs na Forum Prawnym
 
Posty: 12
Domyślnie RE: Komornik-Umowa o dzieło

Szanowni Koledzy,

Uff - będzie to długi Post - prosiłbym więc o wyrozumienie i cierpliwość (również - Administratora tego Forum) .

Znalazłem w Internecie komentarz do Prawa Pracy (autorstwa p. Jarosława Masłowskiego), który - jakkolwiek dotyczy Umów-zlecenia, a nie Umów o dzieło - jest niezmiernie istotny z punktu widzenia prowadzonej w niniejszym wątku dyskusji.

Z tego też powodu, pozwalam sobie zacytować poniżej (z pewnymi skrótami, zmianami i moimi podkreśleniami) treść tego komentarza. Pełny jego tekst wraz krótką dyskusją można znaleźć w Poście uczestnika "~mm" forum serwisu "kadry-infor-pl" pod linkiem:

Potrącenia komornicze z umowy o dzieło

Mamy zatem (z w/w Komentarza do Prawa Pracy):

"... Co do zasady umowa zlecenia jest umową cywilnoprawną i wynagrodzenie otrzymywane z tytułu jej świadczenia nie podlega ochronie przewidzianej w przepisach prawa pracy. Jednak w niektórych przypadkach przepisy dotyczące ochrony wynagrodzenia za pracę mogą znaleźć odpowiednie zastosowanie także w odniesieniu do wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia.

Uzasadnienie:
Umowa zlecenia jest umową cywilnoprawną podlegającą regulacjom art. 734-751 Kodeksu cywilnego (k.c.). Co za tym idzie, wynagrodzenie otrzymywane przez zleceniobiorcę nie podlega rygorom i ochronie przewidzianym dla wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę w Kodeksie Pracy (k.p.). W konsekwencji należałoby przyjąć, iż ograniczenia w egzekucji charakterystyczne dla wynagrodzenia za pracę nie znajdują w tym zakresie zastosowania.

Analiza przepisów Kodeksu postępowania cywilnego (k.p.c.), prowadzi jednak do innego wniosku. Ustawodawca przewidział w nich bowiem, że przy zaistnieniu konkretnych okoliczności stosowanie ww. ochrony (ograniczeń w egzekucji) jest dopuszczalne także w odniesieniu do wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia.
Niezależnie od tego, jeśli nie zajdą się przesłanki uzasadniające odpowiednie zastosowanie przepisów k.p., wynagrodzenie to podlega także ochronie przewidzianej w przepisach k.p.c. Istnieją więc w tym zakresie dwa rozwiązania:

- Pierwsza możliwość - to wykazanie, iż otrzymywane wynagrodzenie ma charakter powtarzających się świadczeń i służy ono zapewnieniu utrzymania. W takiej sytuacji zgodnie z art. 833, § 2, k.p.c. w zw. z art. 833, § 1, k.p.c., będzie ono podlegało ochronie w zakresie przewidzianym w przepisach k.p., a co za tym idzie, będą tu miały zastosowanie określone w tych przepisach granice potrąceń i kwoty wolne od potrąceń.

Pogląd ten jest akceptowany w orzecznictwie i doktrynie, w których stwierdza się, że regulacja może znajdować zastosowanie do umowy zlecenia, jeżeli na podstawie całokształtu okoliczności wynika, że umową objęta została sama praca, a nie jej wynik.

- Druga możliwość - to zastosowanie ochrony przewidzianej w art. 829, pkt 5, k.p.c, z którego wynika obowiązek pozostawiania dłużnikowi pieniędzy niezbędnych dla niego i jego rodziny na utrzymanie. Ustawodawca w tym przypadku różnicuje sytuację w zależności od tego, czy dłużnik pobiera periodyczną stałą płacę, czy też nie.

Jeżeli pobiera stałą płacę, to nie podlegają egzekucji pieniądze w kwocie, która odpowiada niepodlegającej egzekucji części płacy na czas do najbliższego terminu wypłaty.
Natomiast jeżeli nie pobiera stałej płacy, to dłużnik powinien mieć prawo zatrzymania kwoty niezbędnej dla niego i jego rodziny na utrzymanie przez dwa tygodnie.

Jarosław Masłowski"

Wnioski są moim zdaniem następujące:

1. Zamieszczony w niniejszym Poście komentarz Krispla jest - w zasadzie - słuszny, ale sprawa "powtarzających się świadczeń" dotyczy Umów-zlecenia, a nie Umów o dzieło. W przypadku Umów o dzieło nie da się bowiem (co do zasady) wykazać: "że umową została objęta sama praca, a nie jej wynik".
Umowa o dzieło jest bowiem tzw. umową rezultatu, a więc w tym przypadku ważny jest wynik działania wykonywanego zgodnie z tą umową - a nie sam proces (a więc czynność pracy) dochodzenia do tego wyniku.
Co ciekawe - sam termin "Umowa o dzieło" nie jest w ogóle (wg mnie) rozpatrywany w odnośnych przepisach k.c., natomiast Umowy-zlecenia podlegaja regulacjom art. 734-751 k.c.

2. Tylko częściową rację ma Kolor, który twierdzi, że umowy cywilno-prawne typu Umowa o dzieło czy też Umowa-zlecenie nie odnoszą się - co do istoty - do pojęcia: "świadczenia powtarzające się".
Otóż z zamieszczonego powyżej komentarza wynika, że w przypadku Umowy-zlecenia tak nie jest "jeżeli na podstawie całokształtu okoliczności wynika, że umową objęta została sama praca, a nie jej wynik" (por. w/w Komentarz).

3. Mamy więc sytuację, że z punktu widzenia ochrony przed egzekucją komorniczą przewidzianej w Kodeksie Pracy - beneficjenci wypłat z tytułu Umowy o Dzieło są w znacznie gorszej sytuacji w porównaniu z osobami otrzymującymi wypłaty z tytułu Umów-zlecenia (co stanowi oczywiście rażącą sprzeczność z artykułem 32 Konstytucji RP, że wszyscy są wobec prawa równi ...)

Bowiem w przypadku dłużnika pobierającego wypłaty z Umów o dzieło - pozostaje zastosowanie w/w ochrony przewidzianej w art. 829, pkt 5, k.p.c. - stanowiącym, iż "jeżeli pobiera stałą płacę , to nie podlegają egzekucji pieniądze w kwocie, która odpowiada niepodlegającej egzekucji części płacy na czas - do najbliższego terminu wypłaty" (por. w/w Komentarz).

A jeżeli dłużnik nie pobiera stałej płacy - no to cóż - pozostaje mu kupić dwie kozy, bo m.in. tych, na mocy art. 829, pkt 3, k.p.c. odebrać mu nie można. Powinien więc wyjechać na wieś, doić sobie te kozy i żyć spokojnie w sielskim otoczeniu, nie przejmując się zbytnio komornikami, sądami - jak i dyskusją toczoną na tym Forum .

A tak poważniej - to dłużnika bez stałej płacy - również (do pewnego stopnia) chroni przepis w/w art. 829, pkt 5, k.p.c.; tj. chronione sa pieniądze na utrzymanie przez 2 tygodnie. Tak swoja drogą - to jak to wyliczyć? Bo ja na 2 tygodnie - to potrzebuje kilka tysięcy PLN .

Szanowni Koledzy Kolor, Krispl, Bedek (straszący mnie sądem) i inni - serdecznie zapraszam do dyskusji. Przede wszystkim:

1. Czy w/w Komentarz do Prawa Pracy nalezy uznać za ważny i miarodajny z punktu widzenia ewentualnych "negocjacji" z komornikami i głównymi księgowymi w zakładach pracy.

2. Co tak naprawdę oznacza (chodzi mi owykładnię prawną, a nie znaczenie potoczne) termin: "Wynagrodzenie za pracę" - stosowany w pismach komorniczych. To znaczy - czy chodzi tu o wunagrodzenie wynikające ze stosunku pracy określonego przez Umowę o prace; a więc uregulowanego odnośnymi przepisami Kodeksu Pracy (do czrgo ja osobiście bym się skłaniał).
- Czy to jest gdzieś literalnie w prawie zdefiniowane (wydaje mi się, że nie - ale ...).
No bo jeżeli nie - to uważa, że podstawowe problemy z komornikami i głównymi księgowymi - właśnie stąd wynikają; a szkoda ... .

3. Dlaczego - wbrew temu, co wyjaśniłem obszernie powyżej - na wszelkie zapytania czy Umowy o dzieło (i Umowy-zlecenia) podlegają egzekucji komorniczej (a tez i administracyjnej) - większość prawników odpowiada automatycznie: "Ależ tak i to w wysokości 100% - bo to są umowy cywilno-prawne".
Pytanie: jaka jest (dokładna) podstawa prawna takich stwierdzeń?
No bo: wypłaty z umowy cywilno-prawnej nie mieszczą się pod pojęciem "wynagrodzenia za pracę" - no toz z jakiego tytułu komornik ma prawo je ściągać; i to w wysokości 100%. Chodzi mi tu o dokładny przepis prawny, tj. odnośny art., pkt, k.p.c. lub tez innego prawa.

To znaczy - w przypadku zajęcia mojego "wynagrodzenia za pracę oraz wierzytelności z zasiłku chorobowego" - komrnik powołał się na "art. 880 i dalsze k.p.c."; ale przecież to jest bardzo"rozmyte" i (wg mnie) niewiele z tego wynika.

Zapytam więc naiwnie: czyżby komornicy robili to celowo - aby zmylić w ten sposób nie znających dokładnie odnośnych przepisów prawa dłużników i głównych księgowych w firmach - i uzyskiwać tą drogą większe zajęcia majątkowe; a tym samym - i większe prowizje dla siebie?
To jest: dlaczego ja mam to wszystko wyjaśniać przez Internet (lub via odpłatne porady prawne) - a nie bezpośrednio na podstawie pism komornika o zajęciu majątku.

Dziękuję za uwagę i pozdrawiam serdecznie
Ajakibs
Ajakibs jest off-line  
07-03-2009, 18:59  
Bedek
Ekspert
 
Bedek na Forum Prawnym
 
Posty: 10.856
Domyślnie RE: Komornik-Umowa o dzieło

Cytat:
Napisał/a Ajakibs Zobacz post
......., Bedek (straszący mnie sądem).....
Nie straszyłem a ostrzegałem - a to nie jest to samo.

I to jest właśnie odpowiedź na większość z Twoich pytań Ajakibs.
Nie komornik, nie księgowa - ale sąd dokona oceny tego.

Moje zdanie zostało wyrażone w treści jednego z poprzednich moich postów :
"decydujące znaczenie ma to - czy jest to jedna incydentalna umowa o dzieło - czy też są to "świadczenia powtarzające się"."
Zdanie to pozostaje aktualne.
Bedek jest off-line  
07-03-2009, 19:44  
Ajakibs
Początkujący
 
Ajakibs na Forum Prawnym
 
Posty: 12
Domyślnie RE: Komornik-Umowa o dzieło

Pięknie dziękuję Bedek za szybką reakcję - na tak mój długi tekst.

Że też zdążyłeś to tak szybko przeczytać .

Pełna zgoda, że duże znaczenie ma kwestia: "świadczeń powtarzających się". Ale z mojego ostatniego Postu wynika, że (w zasadzie?) nie może to niestety dotyczyć Umów o dzieło; a tylko Umów-zlecenia !!

Wynika to jasno z mojego komentarza; a przede wszystkim z zacytowanego Komentarza do Prawa Pracy. To oczywiście działa na moją niekorzyść (bo mój przypadek dotyczy Umowy o dzieło) - i być może rzeczywiście tak się stanie, że trzeba będzie to wyjaśniać na drodze sądowej.

Z tym, że należałoby raczej wcześniej zajrzeć do wykładni i interpretacji tego zagadnienia przez odnośne werdykty Sądu Najwyższego. Jeden z takich werdyktów (z 1971 r.) zacytowałem w jednym z moich wcześniejszych Postów. Ale tu to ja już nie umiem szukać.
Cóż - muszę w tym miejscu przyznać - że nie jestem prawnikiem; a zostałem w te sprawy "wplątany przez samo życie".

Oczywiście, najlepszym rozwiązaniem byłoby po prostu oddać wierzycielowi dług; z tym, że - hmm ... - mam z tym obecnie zasadnicze problemy.

Reasumując, można chyba stwierdzić, że sprawa poruszana w tym wątku - nie jest wcale taka prosta i oczywista.

Pozdrawiam serdecznie,
Ajakibs
Ajakibs jest off-line  
07-03-2009, 20:01  
Bedek
Ekspert
 
Bedek na Forum Prawnym
 
Posty: 10.856
Domyślnie RE: Komornik-Umowa o dzieło

A o jak wysoką sumę chodzi w tej umowie o dzieło ?
Bedek jest off-line  
07-03-2009, 20:11  
Ajakibs
Początkujący
 
Ajakibs na Forum Prawnym
 
Posty: 12
Domyślnie RE: Komornik-Umowa o dzieło

Suma jest banalna:

Była to jednorazowa Umowa o dzieło na sumę 1200,- zł (brutto); płatne na podstawie dwóch rachunków po 600,- zł (brutto), tj. 464,28 zł (netto).

Z tym, że w przyszłości - mogą to być sumy wyższe.

Ajakibs
Ajakibs jest off-line  
07-03-2009, 20:19  
Bedek
Ekspert
 
Bedek na Forum Prawnym
 
Posty: 10.856
Domyślnie RE: Komornik-Umowa o dzieło

Pytałem o to dlatego - bo znajomy ma takiego gościa, który pracuje na 1/2 etatu.
No i komornik nie może mu zająć kwoty wolnej od zajęcia.
Bedek jest off-line  
07-03-2009, 20:27  
Ajakibs
Początkujący
 
Ajakibs na Forum Prawnym
 
Posty: 12
Domyślnie RE: Komornik-Umowa o dzieło

Ach (... ta skleroza).

Zapomniałem dodać, że oprócz dość sporadycznych Umów o dzieło - mam stałe dochody, z tytułu Umowy o pracę.
Dochody te są zajęte przez komornika do wysokości 50%.

P.S. Ciekawe - czy mój to komornik czyta
Ajakibs
Ajakibs jest off-line  
13-01-2012, 02:31  
rainmaker1410
Początkujący
 
Posty: 6
Domyślnie RE: Komornik-Umowa o dzieło

Pracuję w oparciu o umowę o dzieło. Komornik zajął w grudniu całe moje wynagrodzenie za listopad w kwocie 900 zł. Do spłaty zostało mi ok. 600.
Jak to będzie wyglądało teraz w praktyce? Czy firma na rzecz której pracuję sama wyśle komornikowi tą kwotę z mojego wynagrodzenia za grudzień czy też komornik znowu zajmie całe moje wynagrodzenie, dokona stosownych potrąceń czyli te 600 zł i resztę mi odeśle na konto?
rainmaker1410 jest off-line  
13-01-2012, 18:03  
Bedek
Ekspert
 
Bedek na Forum Prawnym
 
Posty: 10.856
Domyślnie RE: Komornik-Umowa o dzieło

Wierzytelność z tytułu tej umowy została skutecznie zajęta.
Wobec tego firma zobowiązana jest przekazać do komornika należności wyszczególnione w piśmie komornika - aż do ich wyczerpania.
Bedek jest off-line  
17-01-2012, 10:08  
rainmaker1410
Początkujący
 
Posty: 6
Domyślnie RE: Komornik-Umowa o dzieło

Cytat:
Napisał/a Bedek Zobacz post
...- aż do ich wyczerpania.
Uściślając, czy nie mniej nie więcej chodziło Panu o to że wierzytelność z tyt. umowy o dzieło powinna była zostać zajęta tylko do wysokości pozostałej kwoty zadłużenia?
Jeśli tak to niestety ale rzeczywistość okazała się dla mnie bardziej brutalna, bo już jest 17 a pozostałej części wynagrodzenia nie mam na koncie.
Aha.... jest też art.900 par.2 zd.1 "Zajęcie sum płatnych periodycznie obejmuje także wypłaty przyszłe."
rainmaker1410 jest off-line  
17-01-2012, 21:04  
Bedek
Ekspert
 
Bedek na Forum Prawnym
 
Posty: 10.856
Domyślnie RE: Komornik-Umowa o dzieło

Cytat:
Napisał/a rainmaker1410 Zobacz post
Uściślając, czy nie mniej nie więcej chodziło Panu o to że wierzytelność z tyt. umowy o dzieło powinna była zostać zajęta tylko do wysokości pozostałej kwoty zadłużenia?
Nie.
Chodziło mi o to, iż egzekucja z tej wierzytelności nie podlega żadnym ograniczeniom.

Proszę jednak zwrócić uwagę na poniższy przepis.
O ile są to świadczenia powtarzające się - celem których celem jest zapewnienie utrzymania - to wtedy stosuje się ograniczenia wynikające z kodeksu pracy.

Jeśli tak jest - to proszę o tym niezwłocznie zawiadomić komornika ( można również o tym poinformować firmę ), przedłożyć komornikowi stosowne dokumenty to potwierdzające.

Przepis prawny:
art. 833
§ 1. Wynagrodzenie ze stosunku pracy podlega egzekucji w zakresie określonym w przepisach kodeksu pracy.
(...)
§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do uposażeń posłów i senatorów, należności członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i ich domowników z tytułu pracy w spółdzielni, wynagrodzeń członków spółdzielni pracy oraz wszystkich świadczeń powtarzających się, których celem jest zapewnienie utrzymania.
(...)
Bedek jest off-line  
18-01-2012, 05:52  
rainmaker1410
Początkujący
 
Posty: 6
Domyślnie RE: Komornik-Umowa o dzieło

Cytat:
Napisał/a Bedek Zobacz post
Nie.
Chodziło mi o to, iż egzekucja z tej wierzytelności nie podlega żadnym ograniczeniom.

Proszę jednak zwrócić uwagę na poniższy przepis.
O ile są to świadczenia powtarzające się - celem których celem jest zapewnienie utrzymania - to wtedy stosuje się ograniczenia wynikające z kodeksu pracy.

Jeśli tak jest - to proszę o tym niezwłocznie zawiadomić komornika ( można również o tym poinformować firmę ), przedłożyć komornikowi stosowne dokumenty to potwierdzające.
Z informacji uzyskanej z działu personalnego swojej firmy wiem że komornik znowu zajął całe wynagrodzenie. Ponoć było kilka tytułów egzekucyjnych. Ok. Już pogodziłem się z tym faktem. Ale co teraz. Zajęcie zostało dokonane. Czy jeżeli złożę oświadczenie że dochód z tej umowy jest moim jedynym źródłem utrzymania, powiedzmy np jeszcze jutro, ale w sytuacji gdy do komornika JUŻ trafiło całe moje wynagrodzenie to mam jeszcze szansę na odzyskanie jakiejś kwoty( nawet do 50 %) wynagrodzenia jeszcze w tym miesiącu?
rainmaker1410 jest off-line  
19-01-2012, 11:02  
Bedek
Ekspert
 
Bedek na Forum Prawnym
 
Posty: 10.856
Domyślnie RE: Komornik-Umowa o dzieło

Jeśli wierzyciel się na to zgodzi albo, o ile suma nie została jeszcze przekazana do wierzyciela.
Bedek jest off-line  
23-07-2013, 13:15  
Przezroczysta14
Początkujący
 
Posty: 3
Domyślnie RE: Komornik-Umowa o dzieło

Mam inne pytanie, mój tata dostał wczoraj umowę o dzieło na 3 miesiące- był długo bezrobotny, ta umowa poprzedza umowę o pracę.

Oboje rodzice mają długi i komornika. Tata poprzednio kilka lat temu pracował na stawce minimalnej, więc komornik nie miał z czego zabierać pieniędzy. Czy tata musi teraz powiadamiać o tym, że ma umowę o dzieło? Skoro na tytule egzekucyjnym miał "zajęcie wynagrodzenia za pracę, chorobowego etc" a na piśmie komornik napisał jedynie, że musi powiadamiać o zmianie miejsca pobytu dłuższej niż miesiąc?

Wydaje mi się, że od powiadamianie komornika jest przyszły pracodawca- a w przypadku umowy o dzieło, nie ma pracodawcy i pracownika.

Więc:
1. Powiadamiać i się martwić że zabierze całe wypłaty i trzeba się będzie powoływać na to że jest to źródło utrzymania?
2. Poczekać 3 miesiące i jak będzie umowa o pracę to pracodawca lub tata zawiadomi komornika i prześle wszelkie dokumenty, będąc chroniony przez przepisy prawa pracy?
3. Kto ogólnie powinien powiadamiać? Dłużnik czy jego pracodawca?

Pomóżcie proszę.
Przezroczysta14 jest off-line  
23-07-2013, 13:17  
Ag_Maz
Moderator globalny
 
Ag_Maz na Forum Prawnym
 
Posty: 33.956
Domyślnie RE: Komornik-Umowa o dzieło

http://forumprawne.org/komornik-post...grodzenia.html
Ag_Maz jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Umowa o dzieło a komornik (odpowiedzi: 6) Witam. Mam komornika. Podjąłem nową pracę gdzie zarabiam nie więcej niż 1300 zł. Pieniądze mam do ręki. Na koncie mam już zajęcie egzekucyjne....
§ Komornik umowa o dzieło (odpowiedzi: 3) chce przejsc z umowy zlecenia na umowe o dzieło, korzystam z "usług" Pomocy społecznej i alimentów... czy opłaca mi się to? czy komornik zajmie całe...
§ Cykliczna umowa o dzieło a komornik (odpowiedzi: 1) Czesc mam problem jestem zatrudniony w oparciu o umowe o dzieło i przyszło pismo do pracodawcy od komornika. Słyszałem ze jesli to jest...
§ Komornik a umowa o dzieło (odpowiedzi: 2) Witam. Mam spory problem i nie wiem co z nim zrobić. W skrócie: po 5 letniej walce z uzależnieniem udało mi się i jestem trzeźwa. Szukam pracy a w...
§ komornik a umowa o dzieło (odpowiedzi: 2) Witam , mam pytanie, czy Komornik może zająć wypłatę z umowy o dzieło jeśli całość nie przekracza 3 tysiące w skali roku? Proszę o szybką odpowiedź....
§ Komornik na wynagrodzeniu a umowa o dzieło (odpowiedzi: 2) Witam Mam pytanie dotyczące zajęcia komorniczego wynagrodzenia ze stosunku pracy. A mianowicie jestem zatrudniony na umowę o pracę i z takiego...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:17.