Prawidłowe doręczenie nakazu zapłaty a zażalenie na klauzulę i sprzeciw - Forum Prawne

 

Prawidłowe doręczenie nakazu zapłaty a zażalenie na klauzulę i sprzeciw

Wielokrotnie na forum był już poruszany temat co ma zrobić pozwany jeśli dowiedział się o istnieniu tytułu wykonawczego dopiero z pisma o wszczęciu egzekucji, np. w przypadku, gdy odpis nakazu zapłaty został doręczony na wadliwy ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo cywilne > Komornik i postępowanie egzekucyjne


Odpowiedz
 
02-02-2015, 14:48  
aron305
Początkujący
 
Posty: 25
Domyślnie Prawidłowe doręczenie nakazu zapłaty a zażalenie na klauzulę i sprzeciw

Wielokrotnie na forum był już poruszany temat co ma zrobić pozwany jeśli dowiedział się o istnieniu tytułu wykonawczego dopiero z pisma o wszczęciu egzekucji, np. w przypadku, gdy odpis nakazu zapłaty został doręczony na wadliwy adres.

Ja mam jednak pytanie z drugiej perspektywy - powoda. Dwóch moich dłużników próbuje obalić prawomocne nakazy zapłaty w analogiczny sposób. Oto co miało miejsce w tych dwóch przypadkach:

1. Wzywam dłużnika do zapłaty informując, że jeśli nie zapłaci to wniosę pozew do e-sądu.
2. Dłużnik nie zapłacił, wobec czego wnoszę pozew w EPU, wskazuję w nim prawidłowy adres pozwanego.
3. Zawiadamiam o wytoczeniu powództwa dłużnika w nadziei, że zapłaci dobrowolnie, jednak ten nic sobie z tego nie robi.
4. E-sąd wydaje nakaz zapłaty i jego odpis wysyła na adres pozwanego wskazany w pozwie.
5. Pozwany, spodziewając się przesyłki z sądu, celowo nie odbiera pisma pomimo dwukrotnego awizowania.
6. Przesyłka wraca do sądu, a ten zarządza doręczenie w trybie art. 139
7. Nakaz uprawomocnia się, zostaje nadana klauzula, składam wniosek egzekucyjny.
8. Pozwany odbiera pismo od komornika zawiadamiające o wszczęciu egzekucji.
9. Pozwany pisze do e-sądu (wskazując swój adres taki, jak podany początkowo w pozwie) wniosek o uchylenie klauzuli, wniosek o doręczenie nakazu zapłaty oraz sprzeciw od nakazu zapłaty.

Ogółem biorąc w powyższym wywodzi, że przesyłka nie została mu skutecznie doręczona, sugerując, że nie pozostawiono żadnego awiza, więc nie mógł podjąć obrony.

Zastanawiam się teraz czy sąd uchyli klauzulę i przyjmie sprzeciw, a jeśli tak to czy będzie mi przysługiwało na ten fakt zażalenie? W ten sposób każdy pozwany mógłby uzyskać korzystne dla siebie rozstrzygnięcie pomimo nie dochowania terminu do wniesienia sprzeciwu twierdząc, że "nie dostał awizo" i w konsekwencji doprowadzić do wstrzymania egzekucji.
aron305 jest off-line  
02-02-2015, 18:29  
Krispl
Przyjaciel forum
 
Posty: 4.183
Domyślnie RE: Prawidłowe doręczenie nakazu zapłaty a zażalenie na klauzulę i sprzeciw

Moim zdaniem sąd nic nie uchyli. Sprawdź w EPU czy zwrócony list ma cztery datowniki i odpowiednie adnotacje InPostu o awizowaniu. Procedura jest taka:

1) awizo doręczyciela i podpis na liście "Awizowano dnia ...",
2) datownik i podpis osoby przyjmującej list od doręczyciela w placówce pocztowej,
3) adnotacja poczty o wydaniu listonoszowi drugiego awiza "Awizowano powtórnie dnia ...", datownik i podpis pracownika placówki,
4) adnotacja pracownika placówki pocztowej "Zwrot nie podjęto w terminie", datownik i podpis pracownika placówki.

Za prawidłowe wykonanie doręczenie zastępczego "per awizo" odpowiada operator pocztowy. Tryb doręczania reguluje ściśle Rozporządzenie ministra sprawiedliwości. Niespełnienie któregoś z warunków doręczenia zastępczego jak wyżej, zawartych z cytowanym rozporządzeniu oznacza wadliwe doręczenie zastępcze. Dlatego bardzo ważne są adnotacje operatora pocztowego na stronie adresowej przesyłki zwróconej do sądu.
Krispl jest off-line  
02-02-2015, 19:41  
marian.pazdzioch
Zbanowany
 
Posty: 6.669
Domyślnie RE: Prawidłowe doręczenie nakazu zapłaty a zażalenie na klauzulę i sprzeciw

Cytat:
Napisał/a aron305 Zobacz post
Ogółem biorąc w powyższym wywodzi, że przesyłka nie została mu skutecznie doręczona, sugerując, że nie pozostawiono żadnego awiza, więc nie mógł podjąć obrony.

Zastanawiam się teraz czy sąd uchyli klauzulę i przyjmie sprzeciw, a jeśli tak to czy będzie mi przysługiwało na ten fakt zażalenie? W ten sposób każdy pozwany mógłby uzyskać korzystne dla siebie rozstrzygnięcie pomimo nie dochowania terminu do wniesienia sprzeciwu twierdząc, że "nie dostał awizo" i w konsekwencji doprowadzić do wstrzymania egzekucji.
Sęk w tym, że zdarzają się przypadki iż awizo rzeczywiście nie było widziane... Dodam do tego nieprawidlowy sposób awizowania - jeden na 14 dni zamiast 2x 7 dni, ale to już wybiegamy poza meritum pytania.

Teraz kwestia czy sąd uzna argumentację czy nie. Na to już nie masz wpływu, ani też nie będziesz mógł tego zaskarżyć.
Inna sprawa że to jakieś leszcze, bowiem z twojego opisu wynika iż nie wiedzą jak skutecznie w takiej sytuacji "uratować" sprzeciw. Raczej byłbym na twoim miejscu spokojny o sprawę.
marian.pazdzioch jest off-line  
02-02-2015, 19:51  
aron305
Początkujący
 
Posty: 25
Domyślnie RE: Prawidłowe doręczenie nakazu zapłaty a zażalenie na klauzulę i sprzeciw

@Krispl, sprawdziłem to, o czym wspomniałeś. Datowniki i podpisy są w porządku. Pozwany próbuje obalić domniemanie prawidłowego doręczenia podnosząc, że doręczyciel nie pozostawił w skrzynce zawiadomień. Poniekąd sugeruje on również (oczywiście nie wprost), że powód włamał się do jego skrzynki i ukradł te zawiadomienia, gdyż pozostaje z nim w stałym konflikcie, na dowód czego przywołuje sygnatury innej sprawy pomiędzy nami, która nie jest zakończona jeszcze prawomocnym orzeczeniem.

Powołuje się przy tym na postanowienie SN sygn. III CKN 66/01 z dnia 24 stycznia 2002 r., w którym to SN stwierdził, że: Skuteczność doręczenia pisma sądowego przez jego złożenie w urzędzie pocztowym warunkuje stwierdzenie, że adresat w sposób nie budzący wątpliwości został zawiadomiony o nadejściu tego pisma oraz miejscu, w którym może je odebrać. Brak tego zawiadomienia, jak też wątpliwość czy dotarło ono do adresata czyni doręczenie bezskutecznym.

Czy domniemanie skuteczności doręczenia zastępczego naprawdę jest takie wątłe, że wystarczą zwykłe twierdzenia pozwanego, ażeby obalić prawomocne orzeczenie? W takim przypadku każdy, kto świadomie uchybił dwutygodniowemu terminowi do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty mógłby go zaskarżyć w późniejszym terminie przyjmując taką taktykę i uzyskać w konsekwencji korzystne dla siebie postanowienie o uchyleniu klauzuli wykonalności nadanej temu nakazowi.
aron305 jest off-line  
02-02-2015, 20:00  
aron305
Początkujący
 
Posty: 25
Domyślnie RE: Prawidłowe doręczenie nakazu zapłaty a zażalenie na klauzulę i sprzeciw

Cytat:
Napisał/a marian.pazdzioch Zobacz post
Na to już nie masz wpływu, ani też nie będziesz mógł tego zaskarżyć.
Czyli ewentualnie postanowienie o uchyleniu klauzuli jest niezaskarżalne?

Cytat:
Napisał/a marian.pazdzioch Zobacz post
Inna sprawa że to jakieś leszcze, bowiem z twojego opisu wynika iż nie wiedzą jak skutecznie w takiej sytuacji "uratować" sprzeciw.
Dłużnik właśnie udał się z tą sprawą do radcy prawnego. Wysłał pisma zawierające
- wniosek o doręczenie nakazu zapłaty na swój adres (tożsamy z tym, na który został pierwotnie wysłany);
- wniosek o uchylenie postanowienia w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności;
- a jeśli powyższe nie zostałyby uwzględnione to z ostrożności procesowej wniosek o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu;
- sprzeciw od nakazu zapłaty.

Cytat:
Napisał/a marian.pazdzioch Zobacz post
Dodam do tego nieprawidlowy sposób awizowania - jeden na 14 dni zamiast 2x 7 dni
W tej sprawie było tak:
Nie zastano i awizowano: 4.11.
Awizowano powtórnie: 13.11.
Nie podjęto w terminie" 21.11.

Przepis prawny:
3. Awizowaną przesyłkę przechowuje się w placówce pocztowej operatora lub urzędzie gminy przez siedem kolejnych
dni, licząc od dnia następnego po dniu pozostawienia zawiadomienia, o którym mowa w § 6.


Awizowano dnia 4.11., zatem 7 dni mija dnia 11.11. (dzień wolny od pracy), jednak ze względu na art. 165 § 1 kpc w związku z art. 115 kc termin upływa w dniu następnym, a zatem powtórne awizowanie wykonane zostało prawidłowo w dniu 13.11. Mylę się?
aron305 jest off-line  
02-02-2015, 20:24  
Krispl
Przyjaciel forum
 
Posty: 4.183
Domyślnie RE: Prawidłowe doręczenie nakazu zapłaty a zażalenie na klauzulę i sprzeciw

Przesyłka musi być złożona w placówce pocztowej przez 2 x pełne 7 dni roboczych i była:
5-12 (bez 11 listopada) i 14-20. Sprzeciw można było złożyć do 4 grudnia 2014 r.

Moim zdaniem to byłby precedens gdyby sąd uznał na podstawie niepopartego dowodami twierdzenia strony iż "awizo ukradziono" nieprawidłowość doręczenia per awizo. Wątpliwości mogły by powstać wtedy kiedy adresat nie ma skrzynki pocztowej w której można pozostawić awizo lub rzeczwisście została ona zniszczona i opróżniona przez złodzieja. Ważne byłoby zgłoszenie tego faktu na policję. KPC:
...
Art. 139. § 1. W razie niemożności doręczenia w sposób przewidziany w artykułach poprzedzających, pismo przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe należy złożyć w placówce pocztowej tego operatora, a doręczane w inny sposób – w urzędzie właściwej gminy, umieszczając zawiadomienie o tym w drzwiach mieszkania adresata lub w oddawczej skrzynce pocztowej ze wskazaniem gdzie i kiedy pismo pozostawiono, oraz z pouczeniem, że należy je odebrać w terminie siedmiu dni od dnia umieszczenia zawiadomienia. W przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, czynność zawiadomienia należy powtórzyć.
...

Jest tu mowa o drzwiach adresata lub skrzynce pocztowej. Być może pozwany przedstawi jeszcze inną wersję ... np. skradziono całą skrzynkę pocztową z jej zawartością.
Krispl jest off-line  
04-02-2015, 23:04  
aron305
Początkujący
 
Posty: 25
Domyślnie RE: Prawidłowe doręczenie nakazu zapłaty a zażalenie na klauzulę i sprzeciw

Sędzia zarządził zwrócić się do PGP S.A. o przekazanie dokumentacji potwierdzającej miejsce złożenia awiza.

Ciekaw jestem czy operator pocztowy w ogóle taką dokumentację prowadzi.
aron305 jest off-line  
05-02-2015, 12:13  
CosTamWiem
Początkujący
 
Posty: 9
Domyślnie RE: Prawidłowe doręczenie nakazu zapłaty a zażalenie na klauzulę i sprzeciw

Cytat:
Napisał/a marian.pazdzioch Zobacz post
Sęk w tym, że zdarzają się przypadki iż awizo rzeczywiście nie było widziane...
Dokładnie.

U mnie na przykład doręczyciel z InPostu zwyczajnie "jaja sobie robi". Sądówki w nagłówku mają jak byk, że to firma, firma czynna w dni powszednie 10-18, a ten ćwok jeden z InPostu cały czas zostawia awizo rano za każdym razem wsunięte w drzwi, które są na zewnątrz budynku. Ktoś sobie weźmie, wiatr wywieje... Nasze skargi do InPostu są zwyczajnie olewane. Poczta nie ma problemu dostarczyć, a ten InPost to jakaś kpina.

Czyli np. w naszym przypadku, jakbyśmy mieli w tym cel, moglibyśmy wyrzucać awiza do kosza i myślę że spokojnie można udowodnić zaniedbanie po stronie doręczyciela.

A w tym przypadku, takie zwyczajne nieodbieranie może nie wystarczyć. No ale wszystko zależy od interpretacji sądu.
CosTamWiem jest off-line  
05-02-2015, 16:00  
Bedek
Ekspert
 
Bedek na Forum Prawnym
 
Posty: 10.851
Domyślnie RE: Prawidłowe doręczenie nakazu zapłaty a zażalenie na klauzulę i sprzeciw

Cytat:
Napisał/a CosTamWiem Zobacz post
skargi do InPostu są zwyczajnie olewane.
Prawdą jest, iż obecny operator pocztowy nie reaguje na skargi na swoich doręczycieli.
tu pisałem o skargach na doręczycieli

Nadal notorycznie nie są pozostawiane 2-e awiza przez doręczycieli, tak samo jak notorycznie wpisywanie na przesyłkach sądowych nieprawdziwych adnotacji, iż 2-gie awizo było pozostawione.

Wobec powyższego za zupełnie uzasadnione należy uznać to stanowisko :
Cytat:
Napisał/a rafal_26 Zobacz post
popełnienia przestępstwa przez doręczyciela polegającego na poświadczeniu nieprawdy w dokumencie mającym znaczenie prawne
Bedek jest off-line  
06-02-2015, 17:08  
Krispl
Przyjaciel forum
 
Posty: 4.183
Domyślnie RE: Prawidłowe doręczenie nakazu zapłaty a zażalenie na klauzulę i sprzeciw

Cytat:
Napisał/a aron305 Zobacz post
Sędzia zarządził zwrócić się do PGP S.A. o przekazanie dokumentacji potwierdzającej miejsce złożenia awiza.

Ciekaw jestem czy operator pocztowy w ogóle taką dokumentację prowadzi.
Jeszcze nigdy nie słyszałem o takiej dokumentacji. Dokumentem potwierdzającym I-sze awizo jest tylko i wyłączne podpis doręczyciela i adnotacja "Awizowano dnia ..." Wydanie II-go awizo doręczycielowi potwierdza placówka w której złożony jest list polecony swoim datownikiem a za złożenie awizo w skrzynce czy umieszczenie w drzwiach adresata odpowiada tylko i włącznie doręczyciel. Sprawa moim zdaniem nie do udowodnienia przed sądem, że takiego awizo doręczyciel nie złożył w skrzynce pocztowej lub nie umieścił w drzwiach odbiorcy. Brak skrzynki pocztowej to ryzyko adresata, iż awizo może zostać zabrane czy zniszczone przez osoby trzecie. Zgodnie z cytowanym już wyżej artykułem 139 KPC awizo może być pozostawione w drzwiach adresata czyli w jakiś tam sposób wciśnięte za framugę drzwi.
Krispl jest off-line  
06-02-2015, 17:47  
Krispl
Przyjaciel forum
 
Posty: 4.183
Domyślnie RE: Prawidłowe doręczenie nakazu zapłaty a zażalenie na klauzulę i sprzeciw

Cytat:
Napisał/a CosTamWiem Zobacz post
Dokładnie.

U mnie na przykład doręczyciel z InPostu zwyczajnie "jaja sobie robi". Sądówki w nagłówku mają jak byk, że to firma, firma czynna w dni powszednie 10-18, a ten ćwok jeden z InPostu cały czas zostawia awizo rano za każdym razem wsunięte w drzwi, które są na zewnątrz budynku. Ktoś sobie weźmie, wiatr wywieje... Nasze skargi do InPostu są zwyczajnie olewane. Poczta nie ma problemu dostarczyć, a ten InPost to jakaś kpina.

Czyli np. w naszym przypadku, jakbyśmy mieli w tym cel, moglibyśmy wyrzucać awiza do kosza i myślę że spokojnie można udowodnić zaniedbanie po stronie doręczyciela.

A w tym przypadku, takie zwyczajne nieodbieranie może nie wystarczyć. No ale wszystko zależy od interpretacji sądu.
Fragment Prawa pocztowego:
...
Art. 40. 1. Właściciel lub współwłaściciele:
1) nieruchomości gruntowych, na których znajduje się budynek mieszkalny,
2) budynku mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość

– są obowiązani umieścić oddawczą skrzynkę pocztową spełniającą wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 5.

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, jest realizowany:

1) w budynkach jednorodzinnych – przez umieszczenie oddawczej skrzynki pocztowej przed drzwiami wejściowymi do budynku lub w ogólnie dostępnej części nieruchomości;

2) w budynkach wielorodzinnych, w których wyodrębnione są co najmniej 3 lokale – przez umieszczenie w ogólnie dostępnej części nieruchomości zestawu oddawczych skrzynek pocztowych w liczbie odpowiadającej liczbie samodzielnych lokali mieszkalnych oraz lokali o innym przeznaczeniu, jeżeli posiadają osobny adres.

3. Operator wyznaczony ma prawo instalowania i użytkowania na obszarach wiejskich lub obszarach o rozproszonej zabudowie własnych oddawczych skrzynek pocztowych, po uzgodnieniu z właściwym wójtem (burmistrzem, prezydentem
miasta), na warunkach uzgodnionych z właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub posiadaczem samoistnym nieruchomości.

4. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku zainstalowania przez operatora wyznaczonego własnych oddawczych skrzynek pocztowych zgodnie z ust. 3.

5. Minister właściwy do spraw łączności w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wymagania, jakim powinny odpowiadać oddawcze skrzynki pocztowe oraz ich usytuowanie, jak również warunki dostępu dla operatorów
pocztowych, mając na uwadze zapewnienie:

1) bezpieczeństwa obrotu pocztowego;
2) dostępu do oddawczych skrzynek pocztowych dla operatorów pocztowych.
...

Mowa jest tu o budynkach zamieszkałych co do firmy kwestia otwarta.
Krispl jest off-line  
07-02-2015, 11:21  
Bedek
Ekspert
 
Bedek na Forum Prawnym
 
Posty: 10.851
Domyślnie RE: Prawidłowe doręczenie nakazu zapłaty a zażalenie na klauzulę i sprzeciw

To co powyżej napisał Krispl jest bardzo istotne.

W miastach w blokach wielorodzinnych oddawcze skrzynki pocztowe są zainstalowane wewnątrz bloku. Trzeba otworzyć drzwi wejściowe aby uzyskać dostęp do skrzynki. Rzecz w tym, iż przeważnie drzwi wejściowe do bloku nie są otwarte. Są na stale zamknięte na zamek z dostępem przez domofon.

Mieszkańcy bloku niechętnie godzą się ( ale w ogóle się nie godzą -> bo to nie do mnie przesyłka ) na otwieranie drzwi wejściowych do bloku doręczycielowi.

W takie sytuacji dostęp do oddawczej skrzynki pocztowej bywa utrudniony i pozostawienie awiza w skrzynce - może stanowić problem dla doręczyciela. Doręczyciele na różny sposób sobie z tym radzą ( już za czasów doręczeń Poczty Polskiej - ten problem był podnoszony przez doręczycieli ).

Jednak nie można wykluczyć, iż w skrajnym przypadku doręczyciel pozostawi awizo w drzwiach wejściowych bloku albo nawet na chodniku pod blokiem ( już nie raz o takim fakcie słyszałem i nie raz spotykałem się z takimi przypadkami ).


Cytat:
Napisał/a Krispl Zobacz post
Wydanie II-go awizo doręczycielowi potwierdza placówka w której złożony jest list polecony swoim datownikiem a za złożenie awizo w skrzynce czy umieszczenie w drzwiach adresata odpowiada tylko i włącznie doręczyciel.
Proszę zauważyć, iż odpowiedzialność doręczyciela wydaje się być zupełnie iluzoryczną.

Faktu pozostawienia drugiego awiza doręczyciel nigdzie nie stwierdza, niczego nie podpisuje. Nie jest z tego kontrolowany ( choćby nawet wyrywkowo ). Czy rzeczywiście pozostawił drugie awizo i to zgodnie z procedurą ?

Natomiast placówka operatora stwierdza - ale przecież tylko fakt odbioru przez doręczyciela drugiego awiza.

W przypadku wystąpienia nieprawidłowości dot. drugiego awiza - jak znaleźć odpowiedzialnego ?

I co jeszcze w tym należy zauważyć ?
Ano prawdopodobieństwo.

Nie dotarcie do adresata dwóch zawiadomień ( dwóch awiza ) - jest stosunkowo mało prawdopodobne. Natomiast w przypadku pozostawiania przez doręczycieli jedynie pierwszego awiza - to prawdopodobieństwo znacznie rośnie.
Bedek jest off-line  
07-02-2015, 14:44  
aron305
Początkujący
 
Posty: 25
Domyślnie RE: Prawidłowe doręczenie nakazu zapłaty a zażalenie na klauzulę i sprzeciw

Cytat:
Napisał/a Bedek Zobacz post
Rzecz w tym, iż przeważnie drzwi wejściowe do bloku nie są otwarte. Są na stale zamknięte na zamek z dostępem przez domofon.

Mieszkańcy bloku niechętnie godzą się ( ale w ogóle się nie godzą -> bo to nie do mnie przesyłka ) na otwieranie drzwi wejściowych do bloku doręczycielowi.
Pierwsze słyszę. Chyba, że masz na myśli jakieś nowoczesne, ściśle strzeżone, opłotowane osiedla. U mnie, w śródmiejskiej zabudowie, ludzie jak usłyszą z domofonu "poczta" to nie robiąc problemu otwierają, ba, nawet ulotkarzy wpuszczają.

Cytat:
Napisał/a Bedek Zobacz post
Natomiast placówka operatora stwierdza - ale przecież tylko fakt odbioru przez doręczyciela drugiego awiza.

W przypadku wystąpienia nieprawidłowości dot. drugiego awiza - jak znaleźć odpowiedzialnego ?
Co do zasady z tym się zgodzę, jednak w tym przypadku doręczyciel i "placówka operatora" to ta sama osoba - wnioskuję z tego, że podpisy są takie same.

W niniejszej sprawie miała miejsce jeszcze taka okoliczność, że w tym samym dniu innej osobie w budynku również próbowano doręczyć pismo z sądu i ona awizo dostała - od tego samego doręczyciela (tożsame podpisy doręczyciela i ten sam dzień doręczenia na zwrotce w aktach). Dlatego uważam, że twierdzenia pozwanego jakoby "nic w skrzynce nie znalazł" są jedynie spóźnioną próbą podjęcia obrony i zatrzymania egzekucji.
aron305 jest off-line  
07-02-2015, 16:25  
CosTamWiem
Początkujący
 
Posty: 9
Domyślnie RE: Prawidłowe doręczenie nakazu zapłaty a zażalenie na klauzulę i sprzeciw

Cytat:
Napisał/a Krispl Zobacz post
Mowa jest tu o budynkach zamieszkałych co do firmy kwestia otwarta.
Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o osoby fizyczne zamieszkałe w takich czy innych budynkach problemy doręczycieli mogą być oczywiste i operator pocztowy może dowieść, że miał oczywiste problemy z doręczeniem.

Ale z firmami to nieco inna historia.

No bo jak zareaguje adwokat, co ma kancelarię np. w kamienicy w mieście wśród innych osób fizycznych, gdzie wejście do niego to przymus naciśnięcia guzika przy drzwiach i wejście na 3-cie piętro. Na drzwiach, na tabliczce jest jak byk "Kancelaria Adwokata XYZ czynna od do". Panu/Pani z awizo się nie chce naciskać. I co, zostawia plik awiz w drzwiach? A przyznam, że u wielu adwokatów nie widziałem "oddawczą skrzynkę pocztową spełniającą wymagania określone w przepisach" na zostawienie awiza.

Logiczne wydaje się w przypadku firm następujące postępowanie:

Przychodzi doręczyciel do firmy po raz pierwszy o godz, 8-mej. Firma działa od 10-tej, to stara się gdzieś tam zostawić to awizo i tyle. Notuje, że następnym razem musi przyjść po 10-tej.
Przy drugim awizo przychodzi po 10-tej i jeżeli firma zamknięta, to notuje, że był o 10-tej i nie miał możliwości dostarczyć i wtedy też jakoś tam próbuje dostarczyć. Firma udowadnia, że punkt 10-ta była czynna i co na to operator? Raczej na logikę kiepsko.

Ale np. w moim przypadku doręczyciel ciągle nie stara się dostarczyć przesyłki w godz. działalności firmy. Na moje skargi InPost nie dopowiada i ciągle bawimy się w ciuciubabkę typu albo wiatr wywieje awizo, albo nie.

Generalnie chodzi mi o to, że jeżeli chodzi o osoby fizyczne, to trudno z góry zdefiniować ich czas obecności w miejscu odebrania przesyłki podczas próby dostarczenia, to w przypadku firm oczywista jest przesłanka za stwierdzeniem, że odbiorca jak i czas odbioru, możliwość dostarczenia jest z góry zdefiniowany i oczywisty. I po stronie operatora leży udowodnienie, że takowego nie dokonał.
CosTamWiem jest off-line  
11-02-2015, 09:09  
aron305
Początkujący
 
Posty: 25
Domyślnie RE: Prawidłowe doręczenie nakazu zapłaty a zażalenie na klauzulę i sprzeciw

Nastąpił ciąg dalszy historii.

PGP odpisało, że przesyłkę awizowano, jednak w innych dniach niż oznaczone na kopercie.

Sąd wydał postanowienie o uchyleniu postanowienia referendarza sądowego o nadaniu klauzuli wykonalności.

W uzasadnieniu wskazał m. in., że przedstawiciel operatora nie potwierdził wykonanie awizowania korespondencji z sądu w postaci nakazu zapłaty z pozwem, bowiem ustaleń poczynił tylko na podstawie systemu śledzenia przesyłek. Natomiast analiza koperty zawierającej przedmiotową korespondencję, zwróconą sądowi, nakazuje mieć wątpliwości co do zaistnienia co najmniej drugiego awizowania. Otóż data drugiego awizowania została przeprawiona z liczby 10 na 13, a data zwrotu korespondencji do sądu na zwrotnym potwierdzeniu odbioru został przekreślona i wpisana odmiennie.

Jednocześnie pouczył, że postanowienie niniejsze jest prawomocne i nie służy od niego żaden środek zaskarżenia.
aron305 jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Wadliwe doręczenie nakazu – wniosek o przywr. terminu, czy zażalenie odn. klauzuli? (odpowiedzi: 7) Sprawa dotyczy długu wobec TP z 2000 roku. TP sprzedała go PRESCO. Sąd Lublin Zachód w ramach EPU wydał nakaz zapłaty w roku 2012 i klauzulę...
§ Skuteczne doręczenie nakazu zapłaty (odpowiedzi: 6) Chciałabym uzyskać poradę w jaki sposób napisać wniosek o skuteczne doręczenie nakazu zapłaty.W 2008 roku na wniosek banku-leasingodawcy sąd wydal...
§ ponowne doręczenie nakazu zapłaty (odpowiedzi: 1) witam jaka jest procedura ponownego doręczenia nakazu zapłaty??? (uchylona klauzula z powodu wadliwego doreczenia nakazu zapłaty)
§ Zażalenie czy sprzeciw do nakazu zapłaty (odpowiedzi: 11) Witam, bardzo proszę o pomoc. Dostałam informacje od komornika o zajęciu nadwyżki podatku. Dowiedziałam się, że była sprawa sądowa i jest nakaz...
§ Doręczenie nakazu zapłaty (odpowiedzi: 1) 1.Czy możemy wnioskować o rozpoznanie sprawy w nakazowym? Mamy ze wspólnikiem spółkę cywilną, dłużnikiem jest jednoosobowy przedsiębiorca.Dysponujemy...
§ sprzeciw od nakazu zapłaty - postanowienie sądu oddalające sprzeciw - zażalenie do SO (odpowiedzi: 8) Witam potrzebuję porady , jak najlepiej sformułowac zażalenie do SO na postanowienie oddalające sprzeciw od nakazu zapłaty z weksla .W skrócie...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:13.