Egzekucja komornicza alimentów bieżacych - Forum Prawne

 

Egzekucja komornicza alimentów bieżacych 2

Jak napisałem, nie został odebrany i jest to działanie celowe, pomyśl, składasz wniosek o egzekucje alimentów bieżących to po co odbierać przekaz? Btw. Co do konta występowały różne problemy ze strony wierzycielki, dlatego zdecydowałem się ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo cywilne > Komornik i postępowanie egzekucyjne


Odpowiedz
 
28-09-2016, 10:39  
Lokalnie
Użytkownik
 
Posty: 52
Domyślnie RE: Egzekucja komornicza alimentów bieżacych

Jak napisałem, nie został odebrany i jest to działanie celowe, pomyśl, składasz wniosek o egzekucje alimentów bieżących to po co odbierać przekaz?

Btw. Co do konta występowały różne problemy ze strony wierzycielki, dlatego zdecydowałem się przekazywać przez pocztę polską, co różnicy nie robi, bo z tego co przekazuje cały czas, wszystko było na czas doręczane.
Lokalnie jest off-line  
28-09-2016, 17:02  
NoUser
Użytkownik
 
NoUser na Forum Prawnym
 
Posty: 220
Domyślnie RE: Egzekucja komornicza alimentów bieżacych

Dorzucę jedno pytanie od siebie, czy w trakcie takiego postępowania jak wyżej wymienione, można wnieść do Sądu o depozyt Sądowy z powodu nieodebrania alimentów? Czy dopiero po zakończeniu tych postępowań o których wyczytałem - skarga na komornika, powództwo w trybie 840 k.p.c.?
NoUser jest off-line  
28-09-2016, 21:54  
Krispl
Przyjaciel forum
 
Posty: 4.182
Domyślnie RE: Egzekucja komornicza alimentów bieżacych

Aktualnie toczy się postępowanie egzekucyjne i jeśli dłużnik otrzymał zawiadomienie o wszczęciu egzekucji powinien wpłacać świadczenie do komornika a nie do depozytu. Depozyt ma sens jeśli nie ma egzekucji a przekaz wraca wtedy złożenie świadczenia do depozytu oznacza spełnienie świadczenia w terminie.

Niestety powództwo w trybie 840 zostanie uwzględnione tylko za 1 miesiąc a dalsze miesiące komornik będzie już egzekwował jeśli wierzyciel nie "zmądrzeje" i nie umorzy postępowania egzekucyjnego. W tym wypadku płacenie do rąk wierzyciela oznacza kolejne powództwa składane nawet co miesiąc. Otwarta zostaje kwestia zwrotu kosztów powództwa od strony przeciwnej. Jeśli pozwany to małoletni to sąd pewnie odstąpi od obciążania kosztami strony przeciwnej albo też nakaże pobranie ich z alimentów bieżących. Takie orzeczenia bywały.
Krispl jest off-line  
28-09-2016, 21:58  
Lokalnie
Użytkownik
 
Posty: 52
Domyślnie RE: Egzekucja komornicza alimentów bieżacych

Czyli w tym wypadku (dziś otrzymałem informacje) o zwrocie przekazu ponieważ nie został odebrany mam podtrzymać decyzje o egzekucji i wpłacić pieniądze komornikowi pomimo iż egzekucja jest niecelowa, czy czekać na odpowiedź komornika a pieniądze które wróciły przesłać przekazem razem z alimentami za październik?
Lokalnie jest off-line  
28-09-2016, 22:06  
Krispl
Przyjaciel forum
 
Posty: 4.182
Domyślnie RE: Egzekucja komornicza alimentów bieżacych

Nie masz żadnego wpływu na dalszy bieg egzekucji. Ani komornik ani też sąd nie mają możliwości umorzenia postępowania egzekucyjnego o alimenty bez wniosku wierzyciela.
Napisz do matki dziecka jako przedstawiciela ustawowego o bezzwłoczne umorzenie postępowania egzekucyjnego w trybie art.825 KPC w związku z tym iż spełniasz świadczenie w ustalonym terminie i bez zwłoki. Wskaż że przekazy wróciły z winy wierzyciela a jeśli w dalszym ciągu wierzyciel będzie prowadził niecelową egzekucję to zostanie obciążony wszystkim kosztami egzekucyjnymi i zostaną one potrącone z alimentów. Musisz poczekać na reakcję.
Krispl jest off-line  
28-09-2016, 22:09  
Lokalnie
Użytkownik
 
Posty: 52
Domyślnie RE: Egzekucja komornicza alimentów bieżacych

Dziękuje Tobie Krispl i wszystkim udzielającym się w wątku za odpowiedź na pytania i pomoc. Jak sprawa się zakończy dodam posta jak się zakończyła i z jakim skutkiem.
Lokalnie jest off-line  
28-09-2016, 22:12  
Krispl
Przyjaciel forum
 
Posty: 4.182
Domyślnie RE: Egzekucja komornicza alimentów bieżacych

To ci pomoże w udowodnieniu swojej racji, poczytaj uzasadnienie Sąd Najwyższy:

POSTANOWIENIE

z dnia 9 września 1987 r.

(III CRN 233/87)


Wierzyciel, który bez potrzeby powoduje wszczęcie egzekucji w sytuacji, gdy dłużnik zgodnie z tytułem wykonawczym dobrowolnie świadczy alimenty w wymaganej wysokości i ustalonym terminie, sam powinien ponieść wywołane tym postępowaniem koszty egzekucyjne, przysługujące organowi egzekucyjnemu. Zwolnienie wierzycielki, jako dochodzącej roszczeń alimentacyjnych, od uiszczenia kosztów sądowych (art. 111 § 1 pkt 2 k.p.c.), które rozciąga się także na postępowanie egzekucyjne (art. 771 k.p.c.), w tym wypadku dotyczy tylko kosztów niezbędnych do celowego przeprowadzenia egzekucji (art. 770 k.p.c.).
Krispl jest off-line  
29-09-2016, 09:18  
NoUser
Użytkownik
 
NoUser na Forum Prawnym
 
Posty: 220
Domyślnie RE: Egzekucja komornicza alimentów bieżacych

Cytat:
Napisał/a Krispl Zobacz post
Aktualnie toczy się postępowanie egzekucyjne i jeśli dłużnik otrzymał zawiadomienie o wszczęciu egzekucji powinien wpłacać świadczenie do komornika a nie do depozytu. Depozyt ma sens jeśli nie ma egzekucji a przekaz wraca wtedy złożenie świadczenia do depozytu oznacza spełnienie świadczenia w terminie.
Rozumiem przez to, że w późniejszym czasie podanie o depozyt nie będzie miało sensu ponieważ celowe nieprzyjęcie miało na względzie tocząca się sprawę przez komornika Sądowego, a złożenie o depozyt z dowodem nieprzyjęcia w późniejszym terminie będzie przez Sąd potraktowane pytaniem 'a dlaczego nie złożył Pan/i wniosku wcześniej kiedy sytuacja taka miała miejsce?'

Powództwo w trybie 840 k.p.c. skutkuje tym, że alimenciarz po wygraniu takiego powództwa nie będzie musiał już płacić alimentów, a wierzyciel musi ponownie wnieść do Sądu pozew o alimenty?
NoUser jest off-line  
29-09-2016, 17:28  
Krispl
Przyjaciel forum
 
Posty: 4.182
Domyślnie RE: Egzekucja komornicza alimentów bieżacych

Powództwem zwalcza się klauzulę w tym zakresie w jakim świadczenie wymagalne np. zostało już spełnione albo się przedawniło. Alimenty jako świadczenie okresowe i płatne również w przyszłości nie mogą być zniesione powództwem przeciegzekucyujnym. Może to zrobić tylko sąd rodzinny jeśli obowiązek alimentacyjny wygasł.
Krispl jest off-line  
03-10-2016, 20:02  
Lokalnie
Użytkownik
 
Posty: 52
Domyślnie RE: Egzekucja komornicza alimentów bieżacych

Witam, ciąg dalszy sprawy.

Pisma do komornika poszły, skarga poszła, powództwo o pozbawienie tyt wykonawczego poszło.

Przyszedł protokół zajęcia samochodu.
1. Co teraz?
2. Czy przyjadą po samochód i mi go zabiorą? ("Zajęte ruchomości oddano pod dozór dłużnika, którego poucza się o obowiązkach dozorcy z art 856-858 860-862kpc")
3. Czy jako "dozorca" mogę żądać po wygranej sprawie zwrotu kosztów dozorowania swojego samochodu? (śmiech)
4. Czy dopisać coś do skargi w tym momencie jako pismo procesowe (wg mnie powinienem napisać pismo procesowe o tym zajęciu i wnieść jednocześnie o uchylenie tego zajęcia)?
5. Małymi literami w tym protokole zajęcia samochodu jest napisane że na czynności komornika przysługuje skarga do komornika Sądowego w terminie 7 dni bla bla, czy taką skargę również wystosować? Wcześniejsze pismo do komornika było jako pismo, nie jako skarga.

Proszę o pomoc jeszcze raz
Lokalnie jest off-line  
03-10-2016, 21:28  
Krispl
Przyjaciel forum
 
Posty: 4.182
Domyślnie RE: Egzekucja komornicza alimentów bieżacych

Czy na protokole zajęcia masz napisane gdzie odbyła się czynność zajęcia tj. data, godzina miejsce czynności oraz podpisy świadków ?
Krispl jest off-line  
03-10-2016, 21:43  
Lokalnie
Użytkownik
 
Posty: 52
Domyślnie RE: Egzekucja komornicza alimentów bieżacych

Nie ma takiej informacji, jest tylko że zajęcie tego i tego auta o takich numerach
Lokalnie jest off-line  
03-10-2016, 22:05  
Krispl
Przyjaciel forum
 
Posty: 4.182
Domyślnie RE: Egzekucja komornicza alimentów bieżacych

Odeślij ten protokół komornikowi do uzupełnienia ponieważ jest niekompletny. KPC:

Art. 809. Komornik stwierdza każdą czynność egzekucyjną protokołem, który powinien zawierać:

1) oznaczenie miejsca i czasu czynności;
2) imiona i nazwiska stron oraz innych osób uczestniczących w czynności;
3) sprawozdanie z przebiegu czynności;
4) wnioski i oświadczenia obecnych;
5) wzmiankę o odczytaniu protokołu;
6) podpisy obecnych lub wzmiankę o przyczynie braku podpisu;
7) podpis komornika.
...
Art. 812. § 1. Wierzyciel i dłużnik mogą być obecni przy czynnościach egzekucyjnych. Na żądanie stron albo według uznania komornika mogą być obecni także świadkowie, chyba że zachodzi obawa, że wskutek straty czasu na przywołanie świadków egzekucja będzie udaremniona. Świadków przywołuje się w liczbie nie większej niż po dwóch z każdej strony.

§ 2. Komornik powinien przywołać jednego lub dwóch świadków, jeżeli dłużnik nie jest obecny lub komornik go wydalił, chyba że zachodzi obawa, iż wskutek straty czasu na przywołanie świadków egzekucja będzie udaremniona.

§ 3. Świadkami mogą być także członkowie rodziny i domownicy dłużnika.

§ 4. Świadkowie nie otrzymują wynagrodzenia.
Krispl jest off-line  
03-10-2016, 22:13  
Lokalnie
Użytkownik
 
Posty: 52
Domyślnie RE: Egzekucja komornicza alimentów bieżacych

http://i.imgur.com/yXpMmRm.jpg

oto protokół, odesłać jako skargę, czy normalne pismo napisać?

(Komornik stwierdził, że oddał mi mój samochód pod dozór)
Lokalnie jest off-line  
03-10-2016, 22:19  
Krispl
Przyjaciel forum
 
Posty: 4.182
Domyślnie RE: Egzekucja komornicza alimentów bieżacych

Odeślij i w ten sposób do momentu uzupełnienia masz nadal czas na złożenie skargi, chociaż nie ma ona sensu. Więcej zdziałasz składając wniosek do sądu o dokonanie kontroli akt i stwierdzenie prawidłowości dokonania czynności przez asesora w trybie art.758 par.2 KPC. Bezpłatnie.

Czy komornik jest z tej samej miejscowości co ty albo z twojego sądu co też z innego sądu ?

Oddanie pod dozór to formalność. Zajęta rzecz nie może być bez dozoru.
Krispl jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ egzekucja komornicza alimentów (odpowiedzi: 14) sąd z dniem 1.08.2012 r . uchylił obowiązek alimentacyjny wobec swojej córki. Prowadzone było postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikowi.Czy...
§ egzekucja alimentów bieżących i zaległych a mieszkanie (odpowiedzi: 4) Mam zasądzone alimenty (postanowienie w formie ugody) . Wiem że mąż nie będzie ich płacił, jest alkoholikiem. Nie pracuje więc komornik nie ma z...
§ egzekucja komornicza bieżących alimentów (odpowiedzi: 1) Witam, mój eks ma egzekucję komorniczą z powodu alimentów. Przez cały czas uporczywie wpłaca bezpośrednio na moje konto a nie na konto komornika...
§ egzekucja komornicza alimentów (odpowiedzi: 1) Mój partner ma zasądzone alimenty od połowy lipca w kwocie 1400zł . do dnia wyroku płacił regularnie zadeklarowaną przez siebie kwotę 800zł. w...
§ Egzekucja komornicza alimentów (odpowiedzi: 3) Jestem w trakcie rozwodu. Mam zasądzone zabezpieczenie powództwa ale mój jeszcze mąż nie płaci odkąd ma zasądzone (jest to tylko albo i aż dwa...
§ Egzekucja komornicza w/s alimentów (odpowiedzi: 4) Dzień Dobry.Z góry chciałbym przeprosić za swoją niewiedzę oraz nieznajomośc pewnych zazagadnień .Jeżeli gdzieś tu na forum jest już opisana podobna...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:10.