Dłuznik Rzeczowy powództwo przeciw egzekucyjne - Forum Prawne

 

Dłuznik Rzeczowy powództwo przeciw egzekucyjne

Mam pytanie. Czy jako dłużnik rzeczowy mogę złożyć powództwo przeciw egzekucyjne w stosunku do wierzyciela. NIe jestem wymieniony w nadanej klauzuli wykonalności tylko dłużnik osobowy. Jestem właścicielem nieruchomości objętej egzekucją. Chcę podnieść coś co nie ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo cywilne > Komornik i postępowanie egzekucyjne


Odpowiedz
 
11-02-2018, 21:26  
arek g
Początkujący
 
Posty: 8
Domyślnie Dłuznik Rzeczowy powództwo przeciw egzekucyjne

Mam pytanie.
Czy jako dłużnik rzeczowy mogę złożyć powództwo przeciw egzekucyjne w stosunku do wierzyciela. NIe jestem wymieniony w nadanej klauzuli wykonalności tylko dłużnik osobowy. Jestem właścicielem nieruchomości objętej egzekucją. Chcę podnieść coś co nie było przedmiotem rozpatrywania powództwa przeciw egzekucyjnego które wytoczył dłużnik osobowy.
arek g jest off-line  
12-02-2018, 20:58  
Krispl
Przyjaciel forum
 
Posty: 3.753
Domyślnie RE: Dłuznik Rzeczowy powództwo przeciw egzekucyjne

Czyżby komornik zajął twoją nieruchomości bez tytułu wykonawczego ?
Krispl jest off-line  
12-02-2018, 21:36  
arek g
Początkujący
 
Posty: 8
Domyślnie RE: Dłuznik Rzeczowy powództwo przeciw egzekucyjne

Komornik wysłał postanowienie "ze egzekucję w stosunku do dłuznika.... z nieruchomości ..... kontynuować w stosunku do ... i tu wymienia mnie." Tytułuje mnie jako dłużnik rzeczowy.

Co ciekawe co już nawet osoby związane z prawem wpadły w osłupienie. Podczas rozmowy z komornikiem stwierdził, ze dłużnik rzeczowy nie jest stroną.
Na prośbę o podstawę tego typu twierdzeń zaniemówił.
Jestem w kropce.
Szukam jakiegoś orzecznictwa w podobnej sprawie.
Prawo tak jak czytam nie różnicuje tutaj dłużnika osobowego do rzeczowego w odniesieniu do ich ..... możliwości procesowych
arek g jest off-line  
12-02-2018, 22:16  
Krispl
Przyjaciel forum
 
Posty: 3.753
Domyślnie RE: Dłuznik Rzeczowy powództwo przeciw egzekucyjne

Na jakiej podstawie stałeś się dłużnikiem rzeczowym: kupiłeś od dłużnika osobistego nieruchomość przed wszczęciem egzekucji czy też ustanowiłeś dobrowolnie aktem notarialnym hipotekę jako zabezpieczenie np. pożyczki czy kredytu ?
Krispl jest off-line  
12-02-2018, 23:05  
arek g
Początkujący
 
Posty: 8
Domyślnie RE: Dłuznik Rzeczowy powództwo przeciw egzekucyjne

Kupiłem nieruchomość od dłużnika osobistego z wszczętą i zawieszoną egzekucją komorniczą. Problem jest w tym że ujawniona Hipoteka dotyczyła określoną ilość CHF a teraz dowiedziałem się że tytuł jest w PLZ. TAk wiem, że Bank ma pewną dowolność w wyborze waluty ale już tej dowolności nie ma jeśli chodzi o koszt przewalutowania.
posłużył się zapisami z umowy kredytowej pomiędzy dłużnikiem a bankiem. Oczywiście z klauzulą abuzywną.
Znalazłem orzeczenie SN w sprawie klienta banku ze szczecina, w orzeczeniu tym SN słusznie zauważył że posługiwanie zapisami umowy kredytowej po wypowiedzeniu jej to dosyć dziwny sposób. SN stwierdził że dług jest ale jaki to już nie od decyduje.
To samo jest u mnie.
Gdyż ujawnione w KW zadłużenie jest 2-3 krotnie mniejsze od prowadzonej egzekucji. Bank DOSC mocno zawyżył swoje roszczenie
arek g jest off-line  
12-02-2018, 23:08  
Krispl
Przyjaciel forum
 
Posty: 3.753
Domyślnie RE: Dłuznik Rzeczowy powództwo przeciw egzekucyjne

Jeśli kupiłeś zajętą nieruchomość i było ostrzeżenie w KW to obowiązuje cię zawsze art.930 KPC. Zresztą notariusz winien był cię o tym poinformować że wchodzisz albo nie do postępowania egzekucyjnego na zasadzie uczestnika a nie dłużnika rzeczowego. Dłużnikiem pozostaje nadal pierwotny właściciel. Obowiązuje rękojmia wiary publicznej KW - mówiąc prościej "wiedziałeś co brałeś". Art.930 KPC to coś w rodzaju tzw. skargi pauliańskiej ale bez przeprowadzania skargi pauliańskiej w sądzie. Dochodzi do fikcji w której licytowany jest majątek osoby trzeciej tak jakby wchodził on dalej skład majątku dłużnika. KPC:

Art. 930. § 1. Rozporządzenie nieruchomością po jej zajęciu nie ma wpływu na dalsze postępowanie. Nabywca może uczestniczyć w postępowaniu w charakterze dłużnika. W każdym razie czynności egzekucyjne są ważne tak w stosunku do dłużnika, jak i w stosunku do nabywcy.


Jaki jest tytuł wykonawczy: bankowy, nakaz czy wyrok ?
Krispl jest off-line  
13-02-2018, 05:03  
arek g
Początkujący
 
Posty: 8
Domyślnie RE: Dłuznik Rzeczowy powództwo przeciw egzekucyjne

Oczywiście, że tak jest. Nabycie nieruchomości tak jak opisałeś nie przerywa egzekucji z nieruchomości. To ja wiem.
Zostałem poinformowany o tym przez komornika. Tak jak napisałem. Co więcej sam komornik używa względem mnie określenia "Dłużnika rzeczowego" i oczywiście jestem uczestnikiem postępowania.
chce wiedzieć tylko, że jeśli jestem dłużnikiem rzeczowym to czy tym samym mogę
występować z powództwem przeciw egzekucyjnym.
To był bankowy tytuł egzekucyjny opatrzony klauzulą wykonalności przez Sąd Rejonowy. Dłużnik osobowy wygrał z Bankiem w sądzie okręgowym unieważnienie tytułu egzekucyjnego po 4 latach batalii. Sąd nie chciał nawet powoływania biegłego w zakresie ustalenia co komu się należy a co nie. Gdyż zgromadzony materiał wystarczał
na wydanie orzeczenia unieważnienia tytułu wykon. Po roku oczekiwania w sądzie apelacyjnym po 25 minutach. Gehenna wróciła. Sąd odwrócił o 180 stopni. Uzasadnienie szkoda gadać. Jak czytałem uzasadnienie wychodzi z tego jedna konstatacja. Niezależnie od tego ile błędów zrobi bank i tak zapłacić ma klient. Dla sądu apelacyjnego nie było nawet ważne to, że bank opłacił swoją apelację jako dłużnik osobowy. Taki przedstawił dowód zapłaty bank.
Dłużnik osobowy złożył skargę kasacyjną do SN.
Nabycie nieruchomości przeze mnie ujawniło pewien istotny błąd tytułu wykonawczego. Ten błąd był już wcześniej ale nazwijmy, że nam się objawił przed oczami niedawno.
Chcę podnieść to i złożyć powództwo przeciw egzekucyjne. To nie było procedowane wcześniej. Dłużnik osobowy nie może zrobić tegoż wiadomych względów
Zatem jestem dłużnikiem rzeczowym. Co ustanowił mnie sam komornik.
Mam prawo procedowania czy też nie, tak jak w temacie.
arek g jest off-line  
13-02-2018, 11:14  
DarthPaulus
Stały bywalec
 
Posty: 1.211
Domyślnie RE: Dłuznik Rzeczowy powództwo przeciw egzekucyjne

Sęk w tym, że ty nie jesteś dłużnikiem rzeczowym. Dłużnik rzeczowy to osoba, która odpowiada za cudzy dług z jednego składnika swojego majątku bo albo zgodziła się na ustanowienie zabezpieczenia rzeczowego (zastawu/hipiteki) na składniku własnego majątku na zabezpieczenie cudzego zobowiązania albo kupiła taki już obciążony zabezpieczeniem rzeczowym składnik majątku. Podsumowując dłużnikiem rzeczowym byś był jakbyś kupił nieruchomość z hipoteką bankową i bank wystąpił by do Ciebie z roszczeniem z tej hipoteki, wtedy jest odrębny tytuł wykonawczy na twoje dane tylko z zaznaczenien ograniczenia odpowiedzialności do przedmiotu zastawu/hipoteki, toczy się postępowanie egzekucyjne wobec Ciebie, jesteś Stroną i masz pełne prawa Strony. Ale ty kupiłeś nieruchomość już zajętą, z której toczyła się egzekucja i w trybie 930 k.p.c. postępowanie egzekucyjne postępowanie egzekucyjne jest kontynuowane, a wierzyciel ma prawo zaspokoić się z przedmiotowej nieruchomości tak jakby nadal była w majątku poprzedniego właściciela - nieważne dłużnika osobistego czy rzeczowego. Jak słusznie zauważono powyżej jest to konstrukcja prawna bardziej zbliżona do stanu prawnego powstałego na skutek udanej skargi pauliańskiej niż do długu rzeczowego. Tym nie mniej zgodnie z art. 930 par. 1 zd. 2 "nabywca może uczestniczyć w postępowaniu w charakterze dłużnika" i na kanwie tego przepisu SN popełnił swego czasu wyrok z dnia 16.10.1998 sygn. III CKN 647/97, w którym przyznał nabywcy z art. 930 prawo do wytoczenia powodztwa przeciwegzekucyjnego.


Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
DarthPaulus jest off-line  
13-02-2018, 12:26  
arek g
Początkujący
 
Posty: 8
Domyślnie RE: Dłuznik Rzeczowy powództwo przeciw egzekucyjne

Ojej
przeczytałem ostatni post z cztery razy i zasadniczo nie wiem jaka jest jego wymowa. jak w kryminale. Wywód szedł w kierunku negacji ale przy końcu widać, że można
Czyli mogę składać powództwo powołując się przytoczony wyżej wyrok.
Rozumiem intencje DarthaPaulus`a, że nie przychylasz się do tezy o dłużniku rzeczowym w sprawie. SN jednak dał furtkę.

ps. Trzymam przed oczyma postanowienie o nadaniu statutu mnie w sprawie od komornika jako "dłużnik rzeczowy". Postanowienie owe otrzymały wszystkie strony.
żadna nie złożyła ani skargi ani odwołania.

Tyn sposobem mam do Panów pytanie. Od kiedy idzie termin do złożenia pozwu.
Czy od aktu notarialnego? wszak ta informacja jest w KW
Czy od postanowienia komornika o nadaniu owego statutu?
arek g jest off-line  
13-02-2018, 13:19  
digiton
Stały bywalec
 
digiton na Forum Prawnym
 
Posty: 4.106
Domyślnie RE: Dłuznik Rzeczowy powództwo przeciw egzekucyjne

Możesz próbować. Terminu na złożenie powództwa opozycyjnego nie ma. Aczkolwiek nie bardzo wiem, co tam chcesz podnosić. Jedno powództwo do tego tytułu było już złożone. I jakoś dłużnik osobisty poległ na tym froncie. Powiem Ci więcej. Nawet jakbyś coś ugrał, to bank Cię zaatakuje z samej hipoteki (na mocy przepisów przejściowych). Chyba, że kredyt był wzięty po nowelizacji w 2011 roku. Ale w to wątpię. Krótko mówiąc: wtopiłeś.
digiton jest off-line  
13-02-2018, 14:31  
arek g
Początkujący
 
Posty: 8
Domyślnie RE: Dłuznik Rzeczowy powództwo przeciw egzekucyjne

klauzula wykonalności nadana na tytuł wykonawczy.
Był to kredyt walutowy. Wg. banku to nie był kredyt denominowany ale wszystko wskazuje, ze jednak był. Mówimy o CHF. Bank przeliczył sobie CHF po złotówkach. Jest orzeczenie nawet SN, że tak mógł. Jednakże dodał do tego przeliczenia swój spreed. Na to nawet SN juz się nie zgadza. Zatem dług jest tylko jaki?
SN w orzeczeniu wskazał, że bank przeliczając CHF na PLZ nie może posługiwać się zapisami z umowy z klientem. Gdyż sam ten Bank tę umowę wypowiedział. Czyli w momencie wystawienia tytułu zapisy umowy już nieobowiązują stron. Nie ma odpowiednich przepisów, które to regulują. Bank powinien był wystawić tytuł w CHF.
Wtedy jego tytuł byłby niedopodważenia.
Podobno nie można "poprawić" tytułu wykonawczego zmniejszając wskazana kwotę.
Czyli rozumiem, ten tytuł poszedłby do kosza
To nie było podnoszone w sprawie gdyż w 2012, wszystko można tak powiedzieć wtedy raczkowało
W tej sprawie powód dowiódł, że bank w sposób nieprawidłowy rozporządził przyznaną kwotę.
Tj. przyznane CHF przewalutował bez wiedzy dłużnika na PLZ. Akcja działa się we wrześniu 2008r.
Wrzesień był ciepły jak pierwsze wtedy odbicie CHF z 1.97 na 2.2.
To wtedy nazywała się czasowa fluktuacja kursu wg speców banku, która miała powrócić do normy.
Jak sie dalej potoczyło, wiemy
arek g jest off-line  
13-02-2018, 17:43  
digiton
Stały bywalec
 
digiton na Forum Prawnym
 
Posty: 4.106
Domyślnie RE: Dłuznik Rzeczowy powództwo przeciw egzekucyjne

Co nie zmienia faktu, że Cię zaatakuje z hipoteki. Cokolwiek byś nie zrobił. Przerabiałem ten temat kilkukrotnie.
digiton jest off-line  
13-02-2018, 18:40  
arek g
Początkujący
 
Posty: 8
Domyślnie RE: Dłuznik Rzeczowy powództwo przeciw egzekucyjne

Nie no już zaatakował. Jak ma się przygotowane drogi to trzeba nimi iść.
Jedna z tych dróg prowadzi do miejsca z obrazka digitona
arek g jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Powództwo egzekucyjne a orzeczenie sądu (odpowiedzi: 3) Witam, Mam problem ze zrozumieniem poniższego fragmentu oraz jego przykładu: Pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego Po pierwsze,...
§ Przeciw komu powództwo o odszkodowanie(jednostki budżetowe)? (odpowiedzi: 2) Problem leży w tym, że muszę ustalić przeciw komu skierować powództwo o odszkodowanie ze względu na uszkodzenia ciała i mienia wskutek odpadnięcia...
§ powództwo przeciw egzekucji skarga na czynności komornika (odpowiedzi: 4) witam posiadam dług w banku na 7000zł.jestem taksówkarzem i wykonuję działalności samochodem męża z którym mam rozdzielność majątkową pani aplikant...
§ czy powództwo przeciw egzekucyjne wstrzymuje egzekucję komornika (odpowiedzi: 19) witam mam pytanie od sześciu miesięcy spłacam dług za mieszkanie dokładnie czynsz ostatnio jednak przyszedł komornik i zabezpieczył mi telewizor lcd...
§ powództwo przeciw egzekucyjne (odpowiedzi: 3) witam, mam takie pytanie czy mogę złożyć pozew przeciw egzekucyjny ? mam zajęcie komornicze w nakazie zapłaty w postępowaniu upominawczym Sąd...
§ kpc §840 zniesienie wykonalności, powództwo p-egzekucyjne w sprawach alimentacyjnych (odpowiedzi: 2) Cały czas płaciłem alimenty oraz dodatkowo płaciłem za wakacje, zainteresowania 80% innych kosztów syna. Ex. żona wystąpiła o podwyższenie...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:25.