BTE od Alior a cesja na rzecz Ultimo - Forum Prawne

 

BTE od Alior a cesja na rzecz Ultimo 3

tak na szybko - kredyt konsolidacyjny był wzięty w GE Money. 1. czy wystawiając BTE na rzecz BPH zostało poświadczone następstwo prawne BPH do wierzytelności? (to powinieneś mieć również u komornika, a jeżeli tego nie ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo cywilne > Komornik i postępowanie egzekucyjne


Odpowiedz
 
02-05-2019, 12:43  
thormar
Początkujący
 
Posty: 25
Domyślnie RE: BTE od Alior a cesja na rzecz Ultimo

tak na szybko - kredyt konsolidacyjny był wzięty w GE Money.
1. czy wystawiając BTE na rzecz BPH zostało poświadczone następstwo prawne BPH do wierzytelności? (to powinieneś mieć również u komornika, a jeżeli tego nie ma - w aktach sprawy o nadanie klauzuli wykonalności na rzecz BPH, dalej na Twoim miejscu sprawdziłbym czy są wszystkie prawidłowe umocowania na rzecz wystawcy BTE)
2. to co mi się dalej rzuciło w oczy - BPH został częściowo przejęty przez Alior i pytanie w związku z tym - co było zabezpieczeniem kredytu konsolidacyjnego?
jeżeli zabezpieczeniem kredytu konsolidacyjnego była hipoteka, a właściwym do wystawienia BTE był BPH, to jeżeli się nie mylę BPH powinien dokonać cesji tej wierzytelności na rzecz Alior, gdyż w swojej części pozostawił część zobowiązań hipotecznych "POPRZEZ PRZENIESIENIE NA ALIOR
BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ("ALIOR BANK"
LUB "BANK PRZEJMUJĄCY")CZĘŚCI MAJĄTKU (AKTYWÓW I
PASYWÓW)BANKU DZIELONEGO W FORMIE ZORGANIZOWANEJ
CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA BPH ZWIĄZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ
BPH, NIESTANOWIĄCĄ ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI
PRZEDSIĘBIORSTWA BPH PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ
BANKOWĄ ZWIĄZANĄ Z KREDYTAMI ZABEZPIECZONYMI
HIPOTECZNIE NA NIERUCHOMOŚCIACH. KTÓRE ZOSTAŁY
UDZIELONE OSOBOM FIZYCZNYM(POZA KASĄ MIESZKANIOWĄ)
DLA CELÓW NIEZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ ANI GOSPODARSTWA ROLNEGO, A TAKŻE
OBEJMUJĄCĄ PRAWA I OBOWIĄZKI WYŁĄCZONE Z ZAKRESU
WYDZIELANEJ DZIAŁALNOŚCI(ZGODNIE Z ZAKRESEM
WSKAZANYM W ZAŁĄCZNIKU 1 DO UZGODNIONEGO PLANU
PODZIAŁU)("DZIAŁALNOŚĆ HIPOTECZNA")(TAKA WYDZIELONA
CZĘŚĆ DZIAŁALNOŚCI BPH BĘDZIE DALEJ ZWANA
"DZIAŁALNOŚCIĄ WYDZIELONĄ")"
3. Jeżeli jest inaczej to czy Alior uzyskał tytuł na siebie od BPH zgodnie z tym co we wcześniejszych postach zostało napisane?
4. przepisy zmieniły się od 1.1.2019 ale z tego co kojarzę nie dla Twojej egzekucji, chociaż trzeba byłoby się zastanowić, która czynność prawna będzie powodowała zmianę funkcjonującego prawa.

5. nie znam sytuacji zgodnej z prawem, w której wierzycielem egzekwującym będzie podmiot o uprawnieniach banku, ale wierzycielem właściwym będzie podmiot nie będący bankiem, a który uzyskał wierzytelność na podstawie umowy cesji. Zostało również wspomniane, że komornik otrzymał informacje pisemną od Ultimo, że oni uzyskali tytuł własności wierzytelności tytułem cesji, ale nie mają tytułu wykonawczego uprawniającego ich do świadczenia. Komornik jest związany tytułem, ale jeżeli dostał informacje o cesji wierzytelności - powinien zawiesić swoje działania i wezwać do uzupełnienia braków formalnych. Jeżeli Ultimo tego nie dokona - powinien umorzyć egzekucję, ponieważ w chwili obecnej działa bez tytułu wykonawczego, a tego mu nie wolno robić. Nie wiadomo jeszcze jak długo działa bez podstawy prawnej, bo być może BPH nie przedstawił następstwa prawnego przy wystawianiu BTE i całość wyegzekwowanych świadczeń stanowić będzie bezpodstawne wzbogacenie.
thormar jest off-line  
04-05-2019, 07:44  
Slawko69
Użytkownik
 
Posty: 59
Domyślnie RE: BTE od Alior a cesja na rzecz Ultimo

Witam wszystkich przez weekend przymierzam się do napisania pozwu przeciw egzekucyjnego i wnosilbym o:
1. Pozbawienie Wykonalności tytułu wykonawczego, jakim jest BTE z dn..... nr..... któremu SR Kielcach postanowieniem z dn.... w sprawie o syng akt...... nadał klauzulę wykonalności z uwagi na przeniesienie wierzytelności wynikającej z w/w BTE na rzecz podmiotu niebedacego bankiem Ultimo SA....., z uwagi na przedawnienie oraz z uwagi na nieistnienie zobowiązania wynikającego z umowy kredytu nr..... (tylko nie wiem czy jest sens podnosić ten zarzut bo jest umowa kredytu jak i jego wypowiedzenie)
2. Wydanie wyroku zsocznego w razie zaistnienia ku temu ustawowych przesłanek.
3. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów postępowania według norm przepisanych.
4. Zwolnienie od kosztów sądowych w całości.
5. Udzielenie zabezpieczenia roszczenia poprzez zawieszenie, do czasu prawomocnego rozpoznania niniejszej sprawy, postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika sądowego przy SR w KIELCACH Pana P. K sygn akt komor. KM....

Proszę o komentarz podpowiedź czy coś dodać odjąć może być bez zmian? Pozdrawiam serdecznie Sławek
Slawko69 jest off-line  
04-05-2019, 08:18  
robinson21
Stały bywalec
 
robinson21 na Forum Prawnym
 
Posty: 4.339
Domyślnie RE: BTE od Alior a cesja na rzecz Ultimo

Kto będzie pozwanym?
Troszkę bym tu zmienił.
robinson21 jest off-line  
04-05-2019, 08:40  
Slawko69
Użytkownik
 
Posty: 59
Domyślnie RE: BTE od Alior a cesja na rzecz Ultimo

No właśnie, umowa kredytu gotówkowego (nie konsolidacyjnego, przepraszam za wprowadzenie w błąd) z GE Money bank, po przejęciu przez bank BPH, tytuł wykonawczy jest wystawiony przez bank BPH, klauzula też na jest na bank BPH, po przejęciu banku BPH przez Alior SA nie ma żadnej wzmianki i komornika, że nowym następcą prawnym - wierzycielem jest Alior Bank, Alior jako chyba następca prawny Banku BPH sprzedaje wierzytelność Ultimo SA, Więc JA bym podał jako pozwanego Alior Bank! No bo teoretycznie bank BPH SA nie istnieje w tej części w której ja jako kredytobiorca banku BPH już ta część nie istnieje, więc banku BPH nie mogę podać jako pozwanego?
Slawko69 jest off-line  
04-05-2019, 08:47  
Slawko69
Użytkownik
 
Posty: 59
Domyślnie RE: BTE od Alior a cesja na rzecz Ultimo

robinson21 co byś zmienił we wnioskowanych punktach do pozwu? pozwanym bym zrobił jednak Alior Bank
Slawko69 jest off-line  
04-05-2019, 09:04  
Slawko69
Użytkownik
 
Posty: 59
Domyślnie RE: BTE od Alior a cesja na rzecz Ultimo

Witam wszystkich przez weekend przymierzam się do napisania pozwu przeciw egzekucyjnego poprawiłem punkt 5 i wnosilbym o:
1. Pozbawienie Wykonalności tytułu wykonawczego, jakim jest BTE z dn..... nr..... któremu SR Kielcach postanowieniem z dn.... w sprawie o syng akt...... nadał klauzulę wykonalności z uwagi na przeniesienie wierzytelności wynikającej z w/w BTE na rzecz podmiotu niebedacego bankiem Ultimo SA....., z uwagi na przedawnienie oraz z uwagi na nieistnienie zobowiązania wynikającego z umowy kredytu nr..... (tylko nie wiem czy jest sens podnosić ten zarzut bo jest umowa kredytu jak i jego wypowiedzenie)
2. Wydanie wyroku zsocznego w razie zaistnienia ku temu ustawowych przesłanek.
3. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów postępowania według norm przepisanych.
4. Zwolnienie od kosztów sądowych w całości.
5. Udzielenie zabezpieczenia roszczenia poprzez zawieszenie, do czasu prawomocnego rozpoznania niniejszej sprawy, postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika sądowego przy SR w KIELCACH Pana P. K sygn akt komor. KM.....
Z ostrożności procesowej wnoszę również o udzielenie zabezpieczenia w trybie art. 759 §2 Kpc z uwagi na liczne uchybienia w prowadzonej egzekucji KM.... przez komornika sądowego przy SR Kielce Pana P. K? (nie wiem czy tak może być tzn czy w pozwie można domagać się trybu z 759§2 kpc)

Proszę o komentarz podpowiedź czy coś dodać odjąć może być bez zmian? Pozdrawiam serdecznie Sławek
Slawko69 jest off-line  
04-05-2019, 09:44  
robinson21
Stały bywalec
 
robinson21 na Forum Prawnym
 
Posty: 4.339
Domyślnie RE: BTE od Alior a cesja na rzecz Ultimo

Pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego w postaci bankowego tytułu egzekucyjnego w całości wraz z wnioskiem o zawieszenie egzekucji komorniczej do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy

W imieniu swoim, na podstawie art. 840 k.p.c i dalszych wnoszę o:
1. Pozbawienie tytułu wykonawczego w postaci bankowego tytułu egzekucyjnego nr .............. wydanego dnia ........... przez Bank Przemyslowo Handlowy zaopatrzony w sądową klauzulę wykonalności postanowieniem z dnia .......... sygn akt wydanym przez Sąd Rejonowy w .............. XV Wydział Cywilny;
2. Dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z następujących dokumentów:
a) bte na okoliczność wystawienia;
b) akt sprawy sygn akt ............. na okoliczność nadania bte sądowej klauzuli wykonalności;
c) akt sprawy komornika sądowego o sygn akt KM ...... na okoliczność prowadzenia egzekucji komorniczej;
d) dokumentu KRS na okoliczność przejecia wierzytelność przez następcę prawnego Alior Bank;
e) zobowiązania Alior Banku do przedłożenia umowy cesji wierzytelność na rzecz Ultimo na okoliczność zbycia przedmiotowej wierzytelność;
f) dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z dokumentow dołączonych do pozwu na poparcie pozwu opozycyjnego;
3. zwolnienie powoda w całości od kosztów sądowych;
robinson21 jest off-line  
04-05-2019, 10:15  
Slawko69
Użytkownik
 
Posty: 59
Domyślnie RE: BTE od Alior a cesja na rzecz Ultimo

robinson21 czy nie rozszerzyć podpunkt d) o przejęcie wierzytelności następcy prawnego GE Money bank?

Co z kwestią pozbawienia BTE z uwagi nie istnienie zobowiązania, przedawnienia i co z kwestią, przeniesienia wierzytelności na podmiot nie będący bankiem?
Slawko69 jest off-line  
04-05-2019, 10:39  
Slawko69
Użytkownik
 
Posty: 59
Domyślnie RE: BTE od Alior a cesja na rzecz Ultimo

Jeszcze jedno robinson21 czy w tym powództwie podnosić jako jeden z kolejnych punktów kwestie zwrotu bezpodstawnie pobranej kwoty przez komornika na rzecz BPH SA (LUB jego następcy prawnego Alior Bank) za okres od cesji do dnia zapłaty wraz z odsetkami?
Slawko69 jest off-line  
04-05-2019, 10:45  
robinson21
Stały bywalec
 
robinson21 na Forum Prawnym
 
Posty: 4.339
Domyślnie RE: BTE od Alior a cesja na rzecz Ultimo

Nie rozszerzyć a dołączyć jako następny punk może być jako nastepny ale hronologicznie.

Przecież ujolem to w podpunkcie (e), a na temat przedawnienia na razie nic nie piszesz ten zarzut jest dla ciebie nie istotny.

Nie zapomnij wpisac na poczatku pozwu wartości przedmiotu sporu.

Zawieszenie egzekucji komorniczej uzasadniasz tym ze dalsze prowadzenie egzekucji komorniczej na rzecz BPH pomimo przejście wierzytelność na rzecz Alior Banku a tym bardziej przekazywania środków wyegzekwowanych podczas bezprawnej egzekucji na rzecz Ultimo który nie jest stroną postępowania egzekucyjnego naraża stronę powodowa na straty a ultimo na bezpodstawne wzbogaceni.
robinson21 jest off-line  
04-05-2019, 17:55  
Slawko69
Użytkownik
 
Posty: 59
Domyślnie RE: BTE od Alior a cesja na rzecz Ultimo

robinson21, czy pominięcie w pozwie zarzutu przedawnienia, niespowoduje że później nie będzie można podnieść tego zarzutu (spóźniony zarzut) i może jednak z ostrożności podnieść zarzut przedawnienia (bo sądy są nie przewidywalne w swych orzeczeniach?)
Slawko69 jest off-line  
04-05-2019, 18:46  
robinson21
Stały bywalec
 
robinson21 na Forum Prawnym
 
Posty: 4.339
Domyślnie RE: BTE od Alior a cesja na rzecz Ultimo

Cytat:
Napisał/a Slawko69 Zobacz post
czy pominięcie w pozwie zarzutu przedawnienia, niespowoduje że później nie będzie można podnieść tego zarzutu (spóźniony zarzut) i może jednak z ostrożności podnieść zarzut przedawnienia (bo sądy są nie przewidywalne w swych orzeczeniach?)
Ty, uchylasz postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności dla bte,
robinson21 jest off-line  
07-05-2019, 12:08  
Slawko69
Użytkownik
 
Posty: 59
Domyślnie RE: BTE od Alior a cesja na rzecz Ultimo

Ciekawostka, Ultimo wysyła pismo do komornika o umorzenie egzekucji!!!
Slawko69 jest off-line  
07-05-2019, 12:59  
robinson21
Stały bywalec
 
robinson21 na Forum Prawnym
 
Posty: 4.339
Domyślnie RE: BTE od Alior a cesja na rzecz Ultimo

Jestem ciekaw czy komornik umorzy egzekucje?
Po drugie nie zmienia to faktu co do pozwu opozycyjnego.
robinson21 jest off-line  
07-05-2019, 13:12  
Slawko69
Użytkownik
 
Posty: 59
Domyślnie RE: BTE od Alior a cesja na rzecz Ultimo

26.04.2019r komornik oddala wniosek o umarzenie egzekucji, tego samego dnia Alior Bank oddala wniosek mój o umorzenie egzekucji z uwagi na sprzedaż długu. Tego samego dnia komornik kontaktuje się z Ultimo SA w rozmowie twierdzi iż Ultimo SA umorzy egzekucję pytam w oparciu o co? Odpowiada, że w cesji może być pełnomocnictwo Alior Bank upowazniające Ultimo SA do umorzenia egzekucji pytam komornika czy widział umowę cesji komirnik mówi, że nie widział umowy to pytam skąd ma wiedze że w cesji może być takie pełnomocnictwo, odpowiada, że nie wie ale tak robią. Robinson21 umorzenie ogólnie rzecz biorąc nie pozwala na wniesienie pozwu przeciwegzekucyjnego?!
Slawko69 jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Ultimo S.A wroclaw.. a Ultimo z Luxenburga (odpowiedzi: 5) Witam . Po rozmowie z babka i jej bezczelnym podejściem stwierdziłem ze moga mnie cmoknac za te 400zl które im "niby wisze " a wiec kiedyś...
§ Stary dług BPH a Alior (odpowiedzi: 2) Witam wszystkich, Kilka dni temu przyszło do mnie wezwanie do zapłaty zAlior Banku zadłużenia konta wynikającego z obsługi konta. Po wnikliwej...
§ Alior bank (odpowiedzi: 4) Witam otóż koope lat temu moja mama wzięła kredyt w SKOK Jana z Kęt,kredyt spłaciła konto zamknęła sprawa zamknięta. A ten bank od kilku lat przejął...
§ Najem cesja na rzecz banku (odpowiedzi: 1) Witam, wynajmuje pomieszczenie pod swoją działalność. Dostałem właśnie pismo od dzierżawcy. Chciałbym dowiedzieć się o co chodzi, ponieważ nie...
§ Cesja roszczeń wobec ZUS na rzecz skarbu państwa (odpowiedzi: 0) Cesji roszczeń wobec ZUS na rzecz skarbu państwa. Może ktoś z was poradzi jak wybrnąć z takiego absurdu. Czy nie ma przepisów albo rozporządzeń...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:16.