Uznanie sprzeciwu, po nadaniu klauzuli wykonalności? - Forum Prawne

 

Uznanie sprzeciwu, po nadaniu klauzuli wykonalności?

Pytanie do obeznanych z sądem elektronicznym: czy to normalne, że sąd najpierw wydaje postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności a dopiero potem jeszcze daje szansę pozwanemu by mógł obronić formalnie sprzeciw, który zawierał braki? Z systemu ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo cywilne > Komornik i postępowanie egzekucyjne


Odpowiedz
 
31-07-2019, 17:04  
lukaszkr
Początkujący
 
Posty: 7
Domyślnie Uznanie sprzeciwu, po nadaniu klauzuli wykonalności?

Pytanie do obeznanych z sądem elektronicznym: czy to normalne, że sąd najpierw wydaje postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności a dopiero potem jeszcze daje szansę pozwanemu by mógł obronić formalnie sprzeciw, który zawierał braki?

Z systemu wynika następujący przebieg:
11 czerwca - wpływa pozew
18 czerwca pozwany zgłasza sprzeciw (listownie).
Potem długo nic się nie dzieje
11 lipca EPU wydaje postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności
23 lipca kieruje do pozwanego prośbę o wyjaśnienie braków formalnych.

Czy powód ma teraz czekać, czy może jednak udać się do komornika?

Dziękuję za pomoc
lukaszkr jest off-line  
31-07-2019, 21:13  
Krispl
Przyjaciel forum
 
Posty: 4.124
Domyślnie RE: Uznanie sprzeciwu, po nadaniu klauzuli wykonalności?

Nie jest to normalne. Z chwilą skutecznego wniesienia sprzeciwu nakaz traci moc i w ogóle go nie ma. Wydaje się, że referendarz zbytnio się pospieszył z nadaniem klauzuli bo nakaz nie jeszcze prawomocny, ponieważ sprzeciw jest wniesiony do sądu w terminie ale nie jest kompletny a zatem jest jeszcze na etapie wezwania do usunięcia braków formalnych.

A czego brakuje w sprzeciwie, tzn. co jest w aktach EPU ? Poza tym sąd nie się zwraca o wyjaśnienie braków formalnych ale wzywa do ich usunięcia w terminie 7-miu dni np. brak podpisu albo sygnatury sprawy sądowej - tak art. 130 par.1 KPC. Chyba, że pozwany nazwał swoje pismo np. "petycją do sądu" a nie sprzeciwem i sąd wzywa do sprecyzowania pisma.

PS. 11-go lipca wpływa chyba do powoda informacja z sądu o wydaniu nakazu ... a nie pozew.
Krispl jest off-line  
01-08-2019, 07:51  
lukaszkr
Początkujący
 
Posty: 7
Domyślnie

Dziękuję za odpowiedź. W sprzeciwie brakuje określenia kim jest osobą, która sprzeciw podpisała i jaką ma relację z pozwaną spółką.
Co do reszty ma Pan rację, to mój brak precyzji.
Teraz pytanie, co robić? Może zadzwonię do EPU i zapytam?

Cytat:
Napisał/a Krispl Zobacz post
Nie jest to normalne. Z chwilą skutecznego wniesienia sprzeciwu nakaz traci moc i w ogóle go nie ma. Wydaje się, że referendarz zbytnio się pospieszył z nadaniem klauzuli bo nakaz nie jeszcze prawomocny, ponieważ sprzeciw jest wniesiony do sądu w terminie ale nie jest kompletny a zatem jest jeszcze na etapie wezwania do usunięcia braków formalnych.

A czego brakuje w sprzeciwie, tzn. co jest w aktach EPU ? Poza tym sąd nie się zwraca o wyjaśnienie braków formalnych ale wzywa do ich usunięcia w terminie 7-miu dni np. brak podpisu albo sygnatury sprawy sądowej - tak art. 130 par.1 KPC. Chyba, że pozwany nazwał swoje pismo np. "petycją do sądu" a nie sprzeciwem i sąd wzywa do sprecyzowania pisma.

PS. 11-go lipca wpływa chyba do powoda informacja z sądu o wydaniu nakazu ... a nie pozew.
lukaszkr jest off-line  
01-08-2019, 20:43  
Krispl
Przyjaciel forum
 
Posty: 4.124
Domyślnie RE: Uznanie sprzeciwu, po nadaniu klauzuli wykonalności?

Generalnie spółkę na zewnątrz reprezentuje zarząd wskazany w KRS. Sprawdzałeś w KRS czy podpisany na sprzeciwie to ktoś z zarządu, wskazany do reprezentacji w KRS ?

No i zasadnicze pytanie: masz dostęp przez Internet do akt EPU ?
Krispl jest off-line  
02-08-2019, 20:46  
lukaszkr
Początkujący
 
Posty: 7
Domyślnie RE: Uznanie sprzeciwu, po nadaniu klauzuli wykonalności?

Tak, mam dostęp do EPU, ale nie ma tutaj treści sprzeciwu. Zapewne dlatego, że wysłany był listownie.
Czy jako strona pozywająca mogę się jakkolwiek dowiedzieć, kto podpisał sprzeciw?
lukaszkr jest off-line  
03-08-2019, 21:14  
Krispl
Przyjaciel forum
 
Posty: 4.124
Domyślnie RE: Uznanie sprzeciwu, po nadaniu klauzuli wykonalności?

Rzeczywiście w aktach EPU nie ma sprzeciwu a jest wezwanie do jego sprecyzowania ?

Jeśli sąd się powołuje na pismo procesowe, które może być uznane za sprzeciw to takie pismo powinno byś zeskanowane do akt EPU. Jeśli go nie ma to napisz mail do przewodniczącego Wydziału VI Cywilnego Sądu Rejonowego Lublin-Zachód o przeprowadzenie kontroli akt pod kątem ich kompletności. Jeśli sprzeciw nie był podpisany przez osobę upoważnioną wymienioną w KRS to sąd winien wezwać pozwanego do uzupełnienia sprzeciwu o pełnomocnictwo udzielone osobie podpisanej. W każdym wypadku tenże sprzeciw - podpisany czy też w ogóle nie podpisany winien być niezwłocznie po nadejściu do sądu umieszczony w aktach sprawy, tak by strona powodowa mogła się z nim zapoznać. To czy sprzeciw był przesłany tradycyjnie listem poleconym czy przez Internet i konto w EPU nie ma żadnego znaczenia. Każde pismo umieszcza się w aktach sprawy.
Krispl jest off-line  
07-08-2019, 17:46  
lukaszkr
Początkujący
 
Posty: 7
Domyślnie RE: Uznanie sprzeciwu, po nadaniu klauzuli wykonalności?

Dzięki, zrobiłem tak jak zasugerowałeś. Dam znać, jaki będzie skutek.

BTW dziękuję za całą pomoc
Samodzielnie nie dałbym sobie rady.
lukaszkr jest off-line  
12-08-2019, 13:43  
lukaszkr
Początkujący
 
Posty: 7
Domyślnie RE: Uznanie sprzeciwu, po nadaniu klauzuli wykonalności?

Niestety nie honorują e-maili. Dodatkowo nie przedstawiłem pełnomocnictwa.
Poproszę moją mamę, która tutaj jest powódką, żeby napisała list.
lukaszkr jest off-line  
12-08-2019, 17:00  
Krispl
Przyjaciel forum
 
Posty: 4.124
Domyślnie RE: Uznanie sprzeciwu, po nadaniu klauzuli wykonalności?

Pism procesowych do sprawy nie składa się w formie maila czy faxem. Natomiast wnioski o dokonanie kontroli akt w trybie nadzoru można składać również za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Złóż wniosek do prezesa sądu o dokonanie kontroli prawidłowości prowadzenia akt sygn. VI Nc-e xxx wskazując na nieskanowanie wszystkich dokumentów przychodzących do sprawy. Ze strony SR Lublin-Zachód:


Przyjmowanie skarg i wniosków

Tryb przyjmowania skarg i wniosków:
Skargi i wnioski mogą być wnoszone na piśmie, w tym również za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a także w formie ustnej do protokołu. W protokole ustnego wniesienia skargi lub wniosku, zamieszcza się datę wniesienia, imię, nazwisko (nazwę) i adres skarżącego lub wnioskodawcy, zwięzłą treść skargi lub wniosku oraz w razie potrzeby, sygnaturę akt sprawy, której dotyczy skarga lub wniosek. Protokół jest podpisywany przez skarżącego lub wnioskodawcę oraz pracownika przyjmującego skargę lub wniosek. Na żądanie skarżącego lub wnioskodawcy pracownik przyjmujący skargę lub wniosek potwierdza ich przyjęcie. Skargi i wnioski są przyjmowane w formie pisemnej przez pracowników biura podawczego oraz w formie ustnej do protokołu w Oddziale Administracyjnym Sądu.


Organ właściwy do ich rozpatrzenia:

Organem właściwym do rozpatrzenia skargi lub wniosku, dotyczących działalności sądu, jest prezes sądu.
Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności sądu okręgowego i sądu rejonowego, organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu okręgowego. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności sądu apelacyjnego i sądu okręgowego, organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu apelacyjnego.
Organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności prezesa sądu rejonowego jest prezes sądu okręgowego, działalności prezesa sądu okręgowego - prezes sądu apelacyjnego, a działalności prezesa sądu apelacyjnego - Krajowa Rada Sądownictwa.


Adres Sądu:
Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 78
Lublin, ul. Konrada Wallenroda 4d


Adres poczty elektronicznej:
sek@lublin-zachod.sr.gov.pl
Krispl jest off-line  
21-08-2019, 21:36  
lukaszkr
Początkujący
 
Posty: 7
Domyślnie RE: Uznanie sprzeciwu, po nadaniu klauzuli wykonalności?

Nowy ambaras: sąd wydał postanowienie o odrzuceniu sprzeciwu pozwanego i w sumie powinienem się cieszyć ale w aktach sprawy pojawiła się treść sprzeciwu. I moim zdaniem podpisany został prawidłowo tj. przez prezesa spółki umocowanego do reprezentacji w KRS.

Nie wiem dlaczego nie uzupełnili braków w terminie. Ale obawiam się, że to nie koniec problemów z ich strony. Sprzeciw wysłali w 7 dni po tym jak go otrzymali (na kopercie widnieje stempel 18.06). Tyle, że doszedł do sądu dopiero po 23 dniach (11.07)! Wpłynął dokładnie w tym dniu, w którym sąd wydał postanowienie o uprawomocnieniu nakazu. Wydaje się to niepojęte dlaczego list szedł tak długo, ale faktycznie wygląda to na winę poczty.

Jeśli w tym przypadku jest podobnie, może być tak, że list wyjaśniający braki dotrze dopiero za kilka dni (potwierdzenie doręczenia wezwania do uzupełnienia braków jest datowane na 23 lipca. Miesiac czasu na odpowiedź wydaje się nieprawdopodobne, ale kto wie...)

Jest też pytanie, czy brak odpowiedzi na wezwanie do usunięcia braków w dostatecznym stopniu uzasadnia odrzucenie sprzeciwu?

W kpc znalazłem art 504 z indeksem 38 par. 2
"§ 2. W przypadku wniesienia sprzeciwu przez przedstawiciela ustawowego, organ albo osobę wymienioną w art. 67 dokonywanie czynności procesowych przez osoby prawne lub pełnomocnika przewodniczący wzywa pozwanego wyłącznie do wykazania umocowania, o ile stwierdzenie umocowania przez sąd nie jest możliwe na podstawie wykazu lub innego rejestru, do którego sąd ma dostęp drogą elektroniczną, lub przedłożenia pełnomocnictwa − w terminie dwutygodniowym od dnia doręczenia wezwania. Nieusunięcie powyższych braków nie uzasadnia odrzucenia sprzeciwu."

Ale chyba referendarz raczej wie co robi?
Może za bardzo się tym wszystkim przejmuję i powinienem zostawić postępowanie swojemu losowi i po prostu udać się czym prędzej do komornika?

Będę panu wdzięczny za podzielenie swoimi doświadczeniami
lukaszkr jest off-line  
21-08-2019, 22:14  
Krispl
Przyjaciel forum
 
Posty: 4.124
Domyślnie RE: Uznanie sprzeciwu, po nadaniu klauzuli wykonalności?

Chodzi chyba o art.505 ze zn. 37 par.2 KPC ? Przepis cokolwiek dziwny ale wydaje się, że ma służyć porządkowaniu akt przed przekazaniem sprawy do sądu właściwego. Z treści wynika że nawet gdy pozwany nie wykaże umocowania konkretnej osoby do działania w imieniu wierzyciela jako osoby prawnej to i tak sąd przyjmuje sprzeciw. Jeśli powód jest w KRS to sąd nie musi o nic wzywać. Sam sprawdza umocowanie, ponieważ jest to rejestr dostępny w formie elektronicznej.

Prawdopodobnie na sprzeciwie brakuje w podpisie funkcji osoby podpisującej. Powinno być "Prezes Zarządu Jan Kowalski" lub "Samoistny Prokurent Jan Nowak" itd. Jakie argumenty przeciw zawarł w sprzeciwie powód ?
Krispl jest off-line  
22-08-2019, 19:48  
lukaszkr
Początkujący
 
Posty: 7
Domyślnie RE: Uznanie sprzeciwu, po nadaniu klauzuli wykonalności?

Bardzo dziękuję za odpowiedź.
Sąd uzasadnia odrzucenie powołując się na art 504 par 1 w związku z art 505 z indeksem 28. "Sprzeciw, którego braków pozwany mogę usunął w terminie, sąd odrzuca".

Jeśli chodzi o argumenty przywołane w sprzeciwie to są one mniej więcej następujące: powódka wiedziała, co robi zawierając z nami taką umowę a nie inną i miała, wbrew temu, co podnosi, wystarczającą ilość czasu, żeby to przemyśleć. A w ogóle to ona i jej syn zmówili się, żeby okraść i zniszczyć naszą firmę.

Tu małe wyjaśnienie: firma zwabiła moją mamę na darmowy masaż, po czym nie wypuścili jej póki nie kupiła sprzętu rzekomo rehabilitacyjnego za grube tysiące. Podwiezli ją do dwóch banków, żeby zrobiła wypłatę i przelew.

Firma jest doskonale znana u Miejskiego Rzecznika Praw Konsumenta, zaczynają się sypać pozwy. Pewnie zlikwidują się nim cokolwiek da się odzyskać (są spółką zoo).

Jak mama kupiła garnki na pokazie, dało się odstąpić. Ale tu umowa była zawarta w lokalu.

Tak czy inaczej, myślę, że chyba za bardzo wnikam w procedurę (w te wszystkie sprzeciwy, odrzucenia itd.). To wszystko może jeszcze trwać miesiącami. Mam papier w garści, może najwyższy czas poszukać dobrgo komornika? Pomogę mu ustalić majątek firmy
lukaszkr jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Zażalenie na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności (odpowiedzi: 0) Witam, mam prośbę o pomoc prawną, może ktoś będzie w stanie mi pomóc. Jakiś czas temu nie mogłem stawić się na rozprawie i zasądzone zostały mi...
§ Wykonalność postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności (odpowiedzi: 27) Witam! Może ktoś będzie w stanie pomóc mi rozwiązać następujący problem: Czy aby prowadzić egzekucję z majątku wspólnego dłużnika i jego małżonka,...
§ e-sąd a postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności (odpowiedzi: 5) Witam, mam nakaz zapłaty w postanowieniu upominawczym w e-sądzie. Czy e-sąd sam nada postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności, czy muszę...
§ wpłata przed i po nadaniu klauzuli wykonalności (odpowiedzi: 4) Witam, Mam prośbe o objaśnienie róznicy dla dłuznika i wierzyciela. Nabyłem jakiś czas temu nieruchomość. Ponieważ nieruchomość posiada wady, nie...
§ postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności (odpowiedzi: 1) W maju 2005 r. moja ex (wtedy jeszcze prawomocna żona - rozwód XI 2006) wzięła kredyt na siebie, o którym podobno wiedziałem (ex kopii umowy nie chce...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:05.