Egzekucja z nieruchomości - zmiany w przepisach na mocy "Tarczy 3.0." - Forum Prawne

 

Egzekucja z nieruchomości - zmiany w przepisach na mocy "Tarczy 3.0."

Ponieważ to mój pierwszy post na forum, chciałabym serdecznie powitać jego wszystkich uczestników. Moje pytanie dotyczy zmian w egzekucji nieruchomości, wprowadzonych z dniem dzisiejszym przez tzw. "Tarczę 3.0.". Poniżej wklejam fragment tejże ustawy, zawierający przepisy, ...



Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo cywilne > Komornik i postępowanie egzekucyjne


Odpowiedz
 
16-05-2020, 03:17  
Anusia3
Początkujący
 
Posty: 5
Domyślnie Egzekucja z nieruchomości - zmiany w przepisach na mocy "Tarczy 3.0."

Ponieważ to mój pierwszy post na forum, chciałabym serdecznie powitać jego wszystkich uczestników.

Moje pytanie dotyczy zmian w egzekucji nieruchomości, wprowadzonych z dniem dzisiejszym przez tzw. "Tarczę 3.0.". Poniżej wklejam fragment tejże ustawy, zawierający przepisy, co do których wykładni mam wątpliwości.

Cytat:
Art. 2. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1460, z późn. zm.) po art. 952 dodaje się art. 9521 w brzmieniu:
„Art. 9521. § 1. Termin licytacji lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem
mieszkalnym, które służą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika, wyznacza się na wniosek wierzyciela.
§ 2. Wierzyciel jest uprawniony do złożenia wniosku, o którym mowa w § 1, jeżeli wysokość egzekwowanej
należności głównej stanowi co najmniej równowartość jednej dwudziestej części sumy oszacowania.
.
§ 3. Jeżeli egzekucję z nieruchomości prowadzi kilku wierzycieli, termin licytacji nieruchomości, o której mo-
wa w § 1, wyznacza się również w przypadku, gdy wnioski w tym przedmiocie złożyli wierzyciele, których łączna
wysokość egzekwowanych należności głównych stanowi co najmniej równowartość jednej dwudziestej części sumy oszacowania.
§ 4. Przepisów § 2 i 3 nie stosuje się, jeżeli należność przysługuje Skarbowi Państwa, wynika z wyroku wyda-
nego w postępowaniu karnym lub mimo niespełnienia warunków przewidzianych w tych przepisach zgodę na wyznaczenie terminu licytacji wyraził dłużnik, do którego nieruchomość należy, albo sąd. Sąd wyraża zgodę na wyznaczenie terminu licytacji na wniosek wierzyciela, jeżeli przemawia za tym wysokość i charakter dochodzonej należności lub brak możliwości zaspokojenia wierzyciela z innych składników majątku dłużnika. Na postanowienie sądu oddalające wniosek wierzyciela przysługuje zażalenie.
§ 5. Licytacji lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, które
służą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika, nie przeprowadza się w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz 90 dni po jego zakończeniu.”.
O ile sytuacja w wypadku licytacji mieszkania lub domu wydaje mi się w zmienionej sytuacji prawnej jasna (jeśli dłużnik ma jedno jedyne mieszkanie, w którym mieszka, o wartości 100.000 zł i dług, w którym należność główna wynosi od 0 do 5.000 zł, komornik nie może przeprowadzać egzekucji z takiego mieszkania), to co w wypadku egzekucji Z UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI?

Jak na mocy nowych przepisów ma postąpić komornik w sytuacji, gdy dłużnik ma dług, w którym należność główna jest równa 5.000 zł, dłużnik posiada 50% własności mieszkania,w którym mieszka (to jedyna nieruchomość, do której ma prawa) a mieszkanie zostaje wycenione na 100.000 zł? Czy wtedy komornika "obowiązuje" suma oszacowania całej nieruchomości (a więc egzekucji prowadzić nie może) czy suma oszacowania udziału dłużnika(a więc egzekucję prowadzić może, bo należność główna długu dłużnika to więcej, niż 5% wartości jego udziału)?

Czy w opisanym przypadku sytuację zmienia charakter współwłasności (tj. czy jest to współwłasność małżeńska, czy współwłasność dłużnika z np. rodzeństwem na skutek odziedziczenia mieszkania po rodzicach, czy współwłasność o jakimś innym charakterze)?

Z góry dziękuję za odpowiedzi i raz jeszcze pozdrawiam innych forumowiczów!!
Anusia3 jest off-line  
16-05-2020, 12:13  
Megaminx
Stały bywalec
 
Posty: 730
Domyślnie RE: Egzekucja z nieruchomości - zmiany w przepisach na mocy "Tarczy 3.0."

Cytat:
Napisał/a Anusia3 Zobacz post
dotyczy zmian w egzekucji nieruchomości, wprowadzonych z dniem dzisiejszym przez tzw. "Tarczę 3.0."
Po pierwsze, zmiany "tarczy 3.0" jeszcze nie weszły w życie. Ustawa jest u prezydenta do podpisu.
Po drugie, art. 952.1 kpc będzie obowiązywał po 14 dniach od ogłoszenia ustawy.
Po trzecie, tam gdzie wierzyciel złoży wniosek o wyznaczenie pierwszej licytacji przed wejściem powyższej ustawy, art. 952.1 kpc nie będzie miał zastosowania.
Cytat:
Napisał/a Anusia3 Zobacz post
dłużnik posiada 50% własności mieszkania
Przy udziale w nieruchomości według mnie art. 952.1 kpc będzie miał zastosowanie, jeżeli dochodzona wierzytelność nie będzie przekraczać 1/20 wartości udziału dłużnika w nieruchomości.
Cytat:
Napisał/a Anusia3 Zobacz post
czy jest to współwłasność małżeńska
Przy współwłasności małżeńskiej nie ma udziałów. Musisz mieć tytuł przeciwko małżonkowi, więc sprzedaży ulega cała nieruchomość.
Megaminx jest off-line  
16-05-2020, 12:34  
Anusia3
Początkujący
 
Posty: 5
Domyślnie RE: Egzekucja z nieruchomości - zmiany w przepisach na mocy "Tarczy 3.0."

Cytat:
Napisał/a Megaminx Zobacz post
Po pierwsze, zmiany "tarczy 3.0" jeszcze nie weszły w życie. Ustawa jest u prezydenta do podpisu.
Po drugie, art. 952.1 kpc będzie obowiązywał po 14 dniach od ogłoszenia ustawy.
Dziękuję za odpowiedź. W pierwszej chwili zasugerowałam się doniesieniami medialnymi (wg nich cała "tarcza 3.0." miała obowiązywać już od chwili ogłoszenia) a dopiero później przeczytałam ustawę.

Czy jednak prezydent nie podpisał "tarczy 3.0." już wczoraj (tj. 15.05.2020 r.)? I czy ustawa nie została ogłoszona również 15.05.? Tekst ustawy ściągnęłam wczoraj z Dziennika Ustaw:

(Dziennik Ustaw 2020 r. poz. 875)

Jako data ogłoszenia podany jest 15.05.2020 r. To oznaczałoby, że zmienione przepisy co do egzekucji nieruchomości obowiązują od 29.05.2020 r..

Tak więc każdy wierzyciel, który nie ma wyznaczonego terminu licytacji, lub nie złoży wniosku do komornika o wyznaczenie terminu licytacji do 29.05. godz. 23.59. będzie podlegał zmienionym przepisom egzekucji z nieruchomości. Czy tak?
Anusia3 jest off-line  
16-05-2020, 12:48  
Megaminx
Stały bywalec
 
Posty: 730
Domyślnie RE: Egzekucja z nieruchomości - zmiany w przepisach na mocy "Tarczy 3.0."

Cytat:
Napisał/a Anusia3 Zobacz post
I czy ustawa nie została ogłoszona również [B]15.05.[B]?
Masz rację. Patrzyłem na stronę sejmową prac legislacyjnych i tam zaznaczone, że ustawa u prezydenta.
Cytat:
Napisał/a Anusia3 Zobacz post
Tak więc każdy wierzyciel, który nie ma wyznaczonego terminu licytacji, lub nie złoży wniosku do komornika o wyznaczenie terminu licytacji do 29.05. godz. 23.59. będzie podlegał zmienionym przepisom egzekucji z nieruchomości. Czy tak?
Tak.
Z tym zastrzeżeniem, że chodzi tu o wniosek wierzyciela w przedmiocie pierwszej licytacji. Wobec powyższego, jeżeli jesteśmy już po pierwszej licytacji, to art. 952.1 kpc nie będzie miał zastosowania co do przeprowadzenia drugiej licytacji.
Megaminx jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ zwolnienia urzędników w ramach "tarczy antykryzysowej" (odpowiedzi: 3) W mediach od kilku dni huczy, że jednym z zapisów projektów "tarczy" jest możliwość zwolnień wśród urzędników. Dokładny zapis, do którego dotarłem...
§ Egzekucja z nieruchomości "jeszcze nie dłużnika" (odpowiedzi: 2) Cześć, chciałabym podpytać może coś doradzicie. Mam zasądzoną na swoją rzecz wierzytelność od dłużnika, który jest bardzo zadłużony. Kierując sprawę...
§ Jak interpretować spójnik "i" w przepisach prawa (odpowiedzi: 6) Witajcie, mam problem jak interpretować spójnik "i" w przepisach prawa. Przykład : art.166 p.3 Konstytucji RP stanowi : "Spory...
§ Egzekucja z nieruchomości "drugodłużnika" (odpowiedzi: 2) Na podstawie nakazu zapłaty p-ko małżonkom prowadzącym działalność gospodarczą ( spółka cywilna ) została wpisana hipoteka na nieruchomości będącej...
§ egzekucja kwoty z tytułu umowy zlecenia "netto" czy "brutto"? (odpowiedzi: 0) Witam, Mam pewną wątpliwość. Mam zasądzoną przez sąd określoną kwotę tytułem niezapłaconego wynagrodzenia za umowę zlecenie. Sentencja wyroku...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:28.